Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za humanistiko

Dodiplomski študijski program Slovenistika

Slovenski jezik - skladnja – Zimski semester
2021/2022
Predavanja in vaje: sreda od 9:00 do 12:15 - Lanko Marušič


Tu boste našli obvestila in datoteke pomembne za ta predmet.

 • Pravila igre za SJ 4
 • Izročki
  straninaslovpostavljenoDomače naloge
  1-7kaj je skladnja?20. 2. 2019dn 1, rok oddaje: 12. 10. 2021
  8-9slovnica načel in parametrov 15. 2. 2017dn 2, rok oddaje: 26. 10. 2021
  10-14sestavniškost 1. 3. 2017dn 3, rok oddaje: 2. 11. 2021
  15-17skladenjska razmerja 25. 3. 2017dn 4, rok oddaje: 10. 11. 2021
  18-26navezovanje 25. 3. 2017dn 5, rok oddaje: 16. 11. 2021
  27-42Zgradba stavka I 4. 4. 2017dn 6, rok oddaje: 23. 11. 2021
  43-48Zgradba stavka II in glagolsko ujemanje 5. 5. 2017dn 7, rok oddaje: 30. 11. 2021
  49-51Teorija sklona 5. 5. 2017dn 8, rok oddaje: 9. 12. 2021
  52-62Zgradba glagolske zveze 6. 5. 2017dn 9, rok oddaje: 14. 12. 2021
  63-68Višje funkcionalne projekcije v stavku 1. 6. 2009dn 10, rok oddaje: 21. 12. 2021
  69-79stavčna dopolnila 4. 12. 2017dn 11, rok oddaje: 5. 1. 2021
  80-84vprašalni premiki 9. 5. 2018dn 12, rok oddaje:
  85-87še o premikih 4. 12. 2017dn 13, rok oddaje:
  88-101naslonke4. 6. 2017

  63-75samostalniška zveza 18. 12. 2009
  76-80samostalniška zveza 28. 12. 2009
  77-87pridevniška zveza4. 6. 2009
  102-105stavčna fonetika4. 6. 2009