COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 
APRIL 20221

BRETKELLY-Chalmers, Kate
    Time, duration and change in contemporary art : beyond the clock / Kate Bretkelly-Chalmers. - Bristol ; Chicago : Intellect, 2019. - 205 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 191-199. - Kazalo

ISBN 978-1-78320-919-4 (trda vezava)

7.01

COBISS.SI-ID 994287

2

DUMKA, Vladimir
    Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar / [zasnova slovarja in izdelava večine gesel] Vladimir Dumka ; v sodelovanju [strokovna redakcija in dodatna gesla] z Natalijo Glažar Berčič, Liudmylo Danylenko in Silvom Torkarjem ; [uvodno spremno besedilo Silvo Torkar ; prevod spremnih besedil Natalija Glažar Berčič] = Ukraïnsʹko-slovensʹkyj ta slovensʹko-ukraïnsʹkyj slovnyk / [rozrobka slovnyka i pereklad bilʹšosti sliv] Volodymyr Dumka ; u spivpraci [fahovi ukladači ta dodatkova leksyka] z Natalièju Glažar-Berčič, Ljudmyloju Danylenko ta Silʹvom Torkarom ; [vstup Sil'vo Torkar ; pereklad vstupu Natalija Glažar-Berčič]. - 1. izd., 1. natis = 1-e vyd., 1-e druk. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018 (Begunje : Cicero). - 703 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.termania.net/. - Cir. in lat. - 500 izv.

ISBN 978-961-05-0078-0 : 39 EUR

811.161.2'374=163.6
811.163.6'374=161.2

COBISS.SI-ID 294389504

3

EUROPEAN Committee for Future Accelerators. Detector R&D Roadmap Process Group (Geneva)
    The 2021 ECFA detector research and development roadmap / prepared by Detector R&D Roadmap Process Group of the European Committee for Future Accelerators. - [Geneva] : CERN, cop. 2021. - VI, 248 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-92-9083-614-8

COBISS.SI-ID 103892739

4

KARDONG, Kenneth V.
    An introduction to biological evolution / Kenneth V. Kardong. - 2nd international ed. - New York : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2008. - XVI, 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Predstavitev avtorja: str. III. - Notranje str. ovoja potiskane. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-07-128582-2
ISBN 978-0-07-128582-7

575.8(075)

COBISS.SI-ID 13052722

5

SEDMAK, Bojan, 1952-
    Cyanobacteria and their toxins : what are they, where can we find them, why are they able to prevail and how do they behave? / Bojan Sedmak ; [photographies by T. Turk ... [et al.] ; drawings by A. Bubik, B. Sedmak ; translation IATEFL Slovenia]. - Ljubljana : National Institute of Biology, 2012 ([Šentvid pri Stični] : Ednas print). - 166 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vse živo, ISSN 2232-2418 ; 03)

300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-92543-8-7 : 23,00 EUR

582.232(035)
615.918:582.232(035)

COBISS.SI-ID 260887040

6

ZULJAN Kumar, Danila
    Skladnja nadiškega in briškega narečja / Danila Zuljan Kumar ; [uredila Andreja Legan Ravnikar ; prevod povzetka Danila Zuljan Kumar, Nives Kokeza (angleščina), Giorgio Cadorini (italijanščina) ; avtorja fotografij Janja Košuta Špegel, Hijacint Iussa]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2022 (Begunje : Cicero). - 201 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 42)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 182-190. - Povzetek v slov. ; Povzetek v angl.: The syntax of the Natisone Valley and the Brda dialects ; Povzetek v it.: La sintassi del dialetti del Natisone e del Collio. - Kazali

ISBN 978-961-05-0618-8 : 24 EUR

811.163.6'282:811.163.6'367

COBISS.SI-ID 96806147
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PNG, 22. 4. 2022