COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


 
MAJ 2024

 


1

JOVANOVSKA, Sandra
    Borderless aeasthetics : the new ugly : master's thesis / Sandra Jovanovska. - Nova Gorica : [S. Jovanovska], 2024. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8995. - Nasl. str. tudi v slov.: Brezmejna estetika: novo grdo : magistrsko delo. - Besedilo v angl. jeziku. - Mentor za praktični del Kolja Saksida, mentorica za teoretični del Miha Colner. - Bibliografija: f. 82-86. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Novi Gorici, Akademija umetnosti

791.228

COBISS.SI-ID 194820611

2

SAKSIDA, Primož
    Nadzor kakovosti pri izdelavi delilnikov testa : magistrsko delo / Primož Saksida. - Nova Gorica : [P. Saksida], 2024. - XII, 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8832. - Mentor Iztok Arčon. - Bibliografija: str. 56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

621

COBISS.SI-ID 195474691

3

ŠTOLAR, Blaž
    Analiza odnosov med filmskimi pari : diplomsko delo / Blaž Štolar. - Nova Gorica : [B. Štolar], 2024. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8957. - Mentor za praktični del Boštjan Vrhovnik, mentorica za teoretični del Varja Močnik. - Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Akademija umetnosti

778.5

COBISS.SI-ID 194816515

4

THONNEY, Teresa
    Academic writing : concepts and connections / Teresa Thonney. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016. - XXVIII, 515 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-933834-4

001.81

COBISS.SI-ID 35119965
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PNG, 20. 5. 2024