COBISS Co-operative Online Bibliographic System & Services COBISS

 
MAY 2023 


1

    ADVANCED methods of electrophysiological signal analysis and symbol grounding? : dynamical systems approaches to language / C. Allefeld, P. Beim Graben and J. Kurths, editors. - New York : Nova Science Publishers, cop. 2008. - X, 328 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-60456-022-0

81'23

COBISS.SI-ID 151253251

2

ALLEN, Ann Taylor
    Women in twentieth-century Europe / Ann Taylor Allen. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008. - IX, 208 str. ; 24 cm. - (Gender and history)

Bibliografija: str. 171-191. - Kazalo

ISBN 978-1-403-94192-3 (trda vezava)
ISBN 1-403-94192-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-403-94193-0 (broš.)
ISBN 1-403-94193-9 (broš.)

305(4)"19"-055.2

COBISS.SI-ID 325887

3

BLAŽIČ, Milena
    Comparative children's literature : comparative study of Slovene children's literature in an international context / Milena Mileva Blažić ; [translation Klemen Pust]. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Education, 2021 (Ljubljana : Para). - 512 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Biographical note: str. 485. - Bibliografija: str. 465-484. - Kazalo

ISBN 978-961-253-287-1 : 35,00 EUR

821.163.6.09-93
82.0-93

COBISS.SI-ID 82700035

4

    The COLLECTIVE memory reader / edited by Jeffrey K. Olick, Vered Vinitzky-Seroussi, Daniel Levy. - New York : Oxford University Press, 2011. - XVIII, 497 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. XIII-XVIII. - Kazalo

ISBN 978-0-19-533741-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-533742-6 (broš.)

159.953:316.6

COBISS.SI-ID 58731523

5

FAJT, Elija
    Analiza poslovnih procesov v izbranem proizvodnem podjetju ter predlogi za izboljšave : diplomsko delo / Elija Fajt. - Nova Gorica : [E. Fajt], 2023. - XI, 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7817. - Mentor Mateja Milost. - Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

005

COBISS.SI-ID 150740739

6

FAUSSONE, Gian Claudio
    Thermochemical conversion of marine litter into fuels and chemicals : dissertation / Gian Claudio Paolo Faussone. - Nova Gorica : [G. C. P. Faussone], 2023. - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8155. - Nasl. str. tudi v slov.: Termokemijska pretvorba morskih odpadkov v goriva in kemikalije. - Mentor Miha Grilc. - Bibliografija: str. 123-139. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za podiplomski študij

54

COBISS.SI-ID 151841283

7

HOBSBAWM, Eric J.
    Čas imperija : 1875-1914 / Eric Hobsbawm ; [prevedla Zdenka Erbežnik, Tomaž Jurca]. - Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - X, 445 str. ; 24 cm. - (Zbirka Respublica ; 4)

Prevod dela: The age of empire : 1875-1914. - 400 izv. - Nadaljnje branje: str. 415-428. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-51-1 : 34,80 EUR

94(100)"1875/1914"
94(4)"1875/1914"

COBISS.SI-ID 265148416

8

HOBSBAWM, Eric J.
    Čas kapitala : 1848-1875 / Eric Hobsbawm ; [prevod Zdenka Erbežnik]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XI, 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Respublica ; 2011, 3)

Prevod dela: The age of capital. - 500 izv. - Bibliografija: str. 379-386. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-35-1 : 33,80 EUR

94(100)"1848/1875"

COBISS.SI-ID 259637248

9

HOBSBAWM, Eric J.
    Čas revolucije : Evropa 1789-1848 / Eric Hobsbawm ; [prevod Mirko Avsenak ; spremna beseda Božo Repe]. - 2. pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Collegium graphicum). - X, 432 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Respublica ; 2)

Prevod dela: The age of revolution. - 500 izv. - Hobsbawmovi pritlikavci in giganti družbenih revolucij / Božo Repe: str. 395-414. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-26-9 : 32,80 EUR

94(4)"1789/1848"

COBISS.SI-ID 254164736

10

HRIBERNIK, Jasna
    L'avenir : delo v nadaljevanju = work in continuation : [7. 3. 2023 - 2. 5. 2023] / Jasna Hribernik ; [urednica kataloga Barbara Sterle Vurnik ; besedila Barbara Borčić, Miha Colner, Barbara Sterle Vurnik ; angleški prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije Damjan Kocjančič, Blaž Gutman, Damjan Švarc]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana, 2023. - 101 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6969-53-6

7.038.53(497.4):929Hribernik J.

COBISS.SI-ID 147486723

11

KATZ, Steven D.
    Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen / by Steven D. Katz. - 25th anniversary ed. - Studio City (CA) : Michael Wise Productions, cop. 2019. - XII, 388 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 383-386

ISBN 978-1-6159-3297-9

791

COBISS.SI-ID 150727683

12

LESINA, Roberto.
    Il nuovo manuale di stile : guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea / di Roberto Lesina ; con la collaborazione di Federico Boggio Merlo. - Edizione 2.0, ristampe 10. - Bologna : Zanichelli, 2021. - 383 str. : ilustr. ; 25 cm. - (I libri sempre aperti)

Bibliografija: str. 366-368. - Kazalo

ISBN 978-88-08-11877-6

811.131.1

COBISS.SI-ID 152939523

13

LESKOŠEK, Mirko, 1923-2007
    Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje. Del 2, Vinogradništvo / Mirko Leskošek, Stanko Vršič. - Ljubljana : samozal. M. Leskošek, 1999 (Šmartno : Grešovnik). - 28 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

Ilustr. na notranjih str. ov.

ISBN 961-6302-29-9

631.8:634.8

COBISS.SI-ID 99101696

14

MERVAR, Aleksander
    Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije : za obdobje 2023-2032 / Aleksander Mervar. - Ljubljana : ELES, 2023. - 251 str., [1] zganj. zvd. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 246-250. - Povzetek

621.31

COBISS.SI-ID 152379651

15

MLAČNIK, Primož, 1990-
    Otok psov / Primož Mlačnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : LUD Literatura, 2022 (Begunje : Cicero). - 200 str. ; 23 cm. - (Zbirka Prišleki ; 117)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=11400 - predstavitev knjig. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 500 izv.

ISBN 978-961-7165-16-6 : 24,00 EUR

821.163.6-312.4

COBISS.SI-ID 106404611

16

NOVAK, Timotej
    Analiza konkurenčnih izdelkov in implementacija podatkov v interno platformo podjetja : diplomsko delo / Timotej Novak. - Nova Gorica : [T. Novak], 2023. - XII, 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8021. - Mentor Aneta Ivanovska. - Bibliografija: str. 72-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Novi Gorici, Poslovno-tehniška fak.

339.13

COBISS.SI-ID 150736643

17

OTOREPEC, Božo, 1924-2008
    Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem / Božo Otorepec. - Ljubljana : Slovenska matica : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1988 ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 333 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 283-287. - Zusammenfassung: Mittelalterliche Siegel und Wappen der Städte und Märkte im slowenischen Raum. - Kazalo

929.6(497.12)"12/14"
736.3(497.12)"12/14"
016:929.6+736.3

COBISS.SI-ID 795138

18

PETSINIS, Vassilis
    National identity in Serbia : the Vojvodina and a multi-ethnic community in the Balkans / Vassilis Petsinis. - London [etc.] : I. B. Tauris, 2020. - XI, 263 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 236- 256

ISBN 978-1-7883-1373-5

94(41/49)

COBISS.SI-ID 152943875

19

    PODOBE modernizacije : poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju / Žarko Lazarević in Aleksander Lorenčič (ur.). - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009 ([Ljubljana] : DTP). - 508 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 8)

Dostopno tudi na: http://hdl.handle.net/11686/1562. - Bibliografija: str. 467-494. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-17-3

94(497.4)"18/19"(082)
338(497.4)"18/19"(082)
308(497.4)"18/19"(082)

COBISS.SI-ID 247438592

20

POLDRACK, Russell A.
    Handbook of functional MRI data analysis / Russell A. Poldrack, Jeanette A. Mumford, Thomas E. Nichols. - 4th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2019. - X, 228 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 211-223. - Kazalo

ISBN 978-0-521-51766-9

159.9

COBISS.SI-ID 152930819

21

POLŠAK, Ažbe
    Zmaj v brezvetrju / Ažbe Polšak. - Ljubljana : Forum, 2023. - [22] str. : ilustr. ; 15 cm. - (Zbirka O) (Posebna izdaja revije Stripburger)

ISBN 978-961-7087-25-3

084.11

COBISS.SI-ID 146401283

22

RUSJAN, Rene
    O čem govorim, ko govorim o --- = What I talk about when I talk about --- : pregledna razstava = overview exhibition : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 4. 3.-13. 4. 2014 / [[umetnica in] teksti] Rene Rusjan ; [spremna študija Sarival Sosič ; angleški prevodi Rene Rusjan ... [et al.] ; fotografije Matevž Paternoster ... [et al.] ; dokumentacija arhiv umetnice]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014. - 169 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Slov. besedilo in angl. prevod

ISBN 978-961-6587-98-3

7.038.53(497.4):929Rusjan R.

COBISS.SI-ID 276172288

23

SCHEIN, Barry
    'And' : conjunction reduction redux / Barry Schein. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, cop. 2017. - XIV, 1019 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 973-990. - Kazali

ISBN 978-0-262-03563-7

81'36

COBISS.SI-ID 150723587

24

SERAFINI, Maria Teresa
    Come si scrive / Maria Teresa Serafini. - 6a ed. - Milano : Bompiani, 2001. - 359 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Strumenti Bompiani)

Bibliografija: str. 349-359

ISBN 88-452-4962-X

811.131.1.'24(035)

COBISS.SI-ID 18274658

25

    SMERNICE za strokovno utemeljeno gnojenje / Rok Mihelič ... [et al.] ; [urednik Rok Mihelič]. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2010. - 182 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/publikacije/Program_razvoja_podezelja/smernice09_skupaj_april_2011.pdf. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=30654. - Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=69494. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 175-182

ISBN 978-961-6761-09-3

631.8

COBISS.SI-ID 248188928

26

STRNAD, Janez, 1934-2015
    Fizika. Del 2, Elektrika, optika / Janez Strnad. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fizika : zbirka fizikalnih učbenikov in monografij, ISSN 2712-2409 ; 1)

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6619-24-0 : 20,00 EUR

53(075.8)

COBISS.SI-ID 303179520

27

THOMAS, Frank
    Disney animation : the illusion of life / Frank Thomas and Ollie Johnston. - Rev. ed. - New York : Hyperion, [cop. 1995]. - 575 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 538-542

ISBN 0-7868-6070-7

791.43:741
741/744:791.43
778.534.662

COBISS.SI-ID 1024583008

28

TRATNIK Ambrožič, Branko
    Analiza registriranih traktorjev v Goriški regiji : diplomsko delo / Branko Tratnik Ambrožič. - Nova Gorica : [B. Tratnik Ambrožič], 2023. - X, 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8192. - Mentor Tomaž Poje. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Novi Gorici, Fak. za vinogradništvo in vinarstvo

631

COBISS.SI-ID 151832579

29

    UVOD v pravo migracij in mednarodne zaščite / Samo Bardutzky ... [et al.] ; [avtor predgovora James C. Hathaway ; urednik Samo Bardutzky]. - Ljubljana : Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete, 2023 ([Ljubljana] : Infokart). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Recenzenta Vasilka Sancin, Grega Strban. - Opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Priporočena literatura pri večini prispevkov. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-7162-08-0

341.215.4-054.7(082)

COBISS.SI-ID 145427971

30

VILFAN, Sergij, 1919-1996
    Uvod v pravno zgodovino / Sergij Vilfan. - 15. ponatis 2. izd. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 159 str. : graf. prikazi ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-204-035-2 : 24,00 EUR

34(091)(075.8)

COBISS.SI-ID 104420867

------------------------------------------------------------------------------------
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PNG, 25. 5. 2023