COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBibliografija skupine za leto 2024Ilin, Darko [57376]

Tepina, Daša [54133]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Mlačnik, Primož [39176]

Vaupotič, Aleš [34800]

Mrđenović, Milan [56217]

Zajc, Ivana [56057]

Peresin Meden, Nikita [58241]

Žerjal Pavlin, Vita [57730]

Pranjić, Kristina [51537]

Žeželj, Tery [58132]

Purg, Peter [26372]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Katja Mihurko Poniž, "ʺLjubim pisma kakor nekaj živegaʺ : pisemsko omrežje Zofke Kveder", V: Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, Katja Mihurko Poniž (ur.), et al., V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, str. 569-591, ISBN 978-961-7025-35-4. [COBISS.SI-ID 191059971]

2. Darko Ilin, "ʺPiši mi, prav srčkano mi piši!ʺ : intimnost v korespondenci Zofke Kveder in Ivanke Anžič Klemenčič", V: Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, Katja Mihurko Poniž (ur.), et al., V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, str. 592-608, ISBN 978-961-7025-35-4, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 191063555]

3. Daša Tepina, Petja Grafenauer, "Hegemonija kapitalizma in vizualni kod v neuvrščeni Sloveniji", V: Vizualna pismenost : teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti, Petra Černe Oven (ur.), Barbara Predan (ur.), 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2024, str. 44-60, ISBN 978-961-297-286-8, https://www.aluo.uni-lj.si/zaloznistvo/vizualna-pismenost/, DOI: 10.51938/9789612972868. [COBISS.SI-ID 190868995]
projekt: P5-0452 Vizualna pismenost na Univerzi v Ljubljani, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje; financer: ARIS

4. Magdalena Germek, Kristina Pranjić, "Percepcija nadrealizma in potencial njegove vizualne ekoepistemologije", V: Vizualna pismenost : teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti, Petra Černe Oven (ur.), Barbara Predan (ur.), 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2024, str. 138-149, ISBN 978-961-297-286-8, https://www.aluo.uni-lj.si/zaloznistvo/vizualna-pismenost/, DOI: 10.51938/9789612972868. [COBISS.SI-ID 190897155]
projekt: P5-0452 Vizualna pismenost na Univerzi v Ljubljani, Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje; financer: ARISMONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

5. Katja Mihurko Poniž, Primož Mlačnik, Ivana Zajc, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Primož Mlačnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Ivana Zajc (urednik, avtor dodatnega besedila), Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, Elektronska izd., V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (646 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-36-1, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 181574147]


2.05 Drugo učno gradivo

6. Primož Mlačnik, Kulturne politike in knjiga v EU in Sloveniji : študijsko gradivo s predavanj : 2021/2024, [Nova Gorica: P. Mlačnik], 2024, 265 str., ilustr., $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 186701827]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

7. Alja Zore (oseba, ki intervjuva), Kristina Božič (intervjuvanec), Milan Mrđenović (intervjuvanec), Blaž Gselman (intervjuvanec), Adamičeva Amerika, "dežela v primežu lastne temeljne neskladnosti", Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (51 min)), Ars humana, https://365.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/175015153, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 181241603]

8. Nina Jerman (oseba, ki intervjuva), Eva D. Bahovec (intervjuvanec), Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Mirjam Milharčič-Hladnik (intervjuvanec), Maja Vehar (intervjuvanec), Kaj hoče ženska?, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2024, 1 spletni vir (49 min, 53 sek), Panoptikum, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/175028159?s=tv, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 188307715]

9. Ivana Zajc, Darko Ilin, Shaping the electronic collection Letters : discovering epistolary exchange and naviting metadata, [S. l.]: Women writers; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2024, 1 spletni vir (1 videodatoteka (40 min, 32 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=ZgR2cvayQBQ, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 182786307]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

10. Marta Verginella (diskutant), Urška Strle (diskutant), Katja Mihurko Poniž (diskutant), Jovana Mihajlović Trbovc (diskutant), Manca G. Renko (diskutant), Women, nationalism and social networks in Habsburg monarchy, 1848-1918 : predstavitev knjige v Atriju ZRC SAZU v Ljubljani, 8. mar. 2024. [COBISS.SI-ID 188211715]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

11. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies, $getOpacCode([457, SHERPA/RoMEO]), $getOpacCode([457, HeinOnline]). [COBISS.SI-ID 2040315]

12. Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2023-), Beograd: Filološki fakultet, 2011-, ISSN 2217-7809, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=11, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 43894019]

13. Katja Mihurko Poniž, Primož Mlačnik, Ivana Zajc, Katja Mihurko Poniž (urednik), Primož Mlačnik (urednik), Ivana Zajc (urednik), Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, 646 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-35-4, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 180745731]

14. Katja Mihurko Poniž, Primož Mlačnik, Ivana Zajc, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Primož Mlačnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Ivana Zajc (urednik, avtor dodatnega besedila), Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, Elektronska izd., V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (646 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-36-1, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 181574147]

15. Pisma : elektronska zbirka Pisma, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), Darko Ilin (član uredniškega odbora 2023-), Primož Mlačnik (član uredniškega odbora 2023-), Milan Mrđenović (član uredniškega odbora 2023-), Ivana Zajc (član uredniškega odbora 2023-), V Novi Gorici: Univerza, Raziskovalni center za humanistiko, 2022-, ISSN 2820-5855, https://pisma.org/, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 139405571]

16. Women writers in history, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), Amsterdam: Rodopi, 2014-, ISSN 2352-8354, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 138303747]


Avtor dodatnega besedila

17. Katja Mihurko Poniž, Primož Mlačnik, Ivana Zajc, Katja Mihurko Poniž (urednik), Primož Mlačnik (urednik), Ivana Zajc (urednik), Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, 646 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-35-4, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 180745731]

18. Katja Mihurko Poniž, Primož Mlačnik, Ivana Zajc, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Primož Mlačnik (urednik, avtor dodatnega besedila), Ivana Zajc (urednik, avtor dodatnega besedila), Ljubim lepa pisma : dopisovanja avtoric slovenske moderne, Elektronska izd., V Novi Gorici: Založba Univerze, 2024, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (646 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-36-1, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 181574147]


Drugo

19. MAST : master modul in art, science and technology, Nova Gorica: School of Arts, 2017-, https://mastmodule.eu/, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 33264131]NERAZPOREJENO

20. VideoStaring, Peter Purg (umetnik), [New York]: Vimeo, 2016-, https://vimeo.com/album/3257530, $getOpacCode([457, RUNG]). [COBISS.SI-ID 4429819]

21. Literatura in digitalna kultura, Peter Purg, [S. l.: S. n.], 2007-, ISSN 0000-0000, http://www.ljudmila.org/chrt/pp/digilit/, $getOpacCode([457, RUP]). [COBISS.SI-ID 2425303]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 5. 4. 2024

 

Bibliografija skupine za leto 2023Caruso, Martina [57316] Purg, Peter [26372]
Ilin, Darko [57376] Tepina, Daša [54133]
Mihurko Poniž, Katja [29625] Toroš, Ana [27927]
Mlačnik, Primož [39176] Vaupotič, Aleš [34800]
Mrđenović, Milan [56217] Zajc, Ivana [56057]
Peresin Meden, Nikita [58241] Žerjal Pavlin, Vita [57730]
Pranjić, Kristina [51537] Žeželj, Tery [58132]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Peter Purg, Silvia Cacciatore, Jernej Čuček Gerbec, "Establishing ecosystems for disruptive innovation by cross-fertilizing entrepreneurship and the arts", Creative industries journal, 2023, vol. 16, issue 2, str. 115-145, ilustr., ISSN 1751-0694, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6713, DOI: 10.1080/17510694.2021.1969804. [COBISS.SI-ID 74714371]

2. Peter Purg, "Dancing sympathy beyond human failure : artistic research as cosmopolitical defuturing", Hub : journal of research in art, design and society, 2023, vol. 1, issue 0, 1 spletni vir, https://www.researchcatalogue.net/view/2192303/2192304, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8259. [COBISS.SI-ID 155781123]

3. Ivana Zajc, "Vojna tematika v slikanicah Lucije Stepančič in Damijana Stepančiča v čezmejnem prostoru : emocionalni vidik", Jezik in slovstvo, [Tiskana izd.], 2023, letn. 68, št. 3, str. 87-99, ISSN 0021-6933, https://journals.uni-lj.si/jezikinslovstvo/article/view/14841, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8645, DOI: 10.4312/jis.68.3.87-99. [COBISS.SI-ID 172531971]

4. Ivana Zajc, "Becoming a woman writer : the self-representations in the letters of woman writers of the Slovene moderna", Literaturna misʺl, 2023, vol. 66, no. 2, str. 139-161, ISSN 1314-9237, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1136738, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8330. [COBISS.SI-ID 160524803]

5. Ivana Zajc, "Scoring of essays in L1 in the secondary school-leaving exam", Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, 2023, letn. 38, [št.] 1, str. 19-31, tabele, ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 151254019]

6. Kristina Pranjić, Peter Purg, "Spreminjanje imaginarija napredka in rasti v avantgardnih in intermedijskih umetniških praksah", Primerjalna književnost, [Tiskana izd.], 2023, let. 46, št. 3, str. 21-39, ISSN 0351-1189, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8653, DOI: 10.3986/pkn.v46.i3.02. [COBISS.SI-ID 172938243]

7. Primož Mlačnik, "Poetika umorov v popularnih slovenskih kriminalkah iz perspektiv kriminoloških teorij", Slavia Centralis, [Tiskana izd.], 2023, letn. 16, št. 2, str. 296-307, ISSN 1855-6302, https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/3465, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8711, DOI: 10.18690/scn.16.2.296-307.2023. [COBISS.SI-ID 179184387]

8. Darko Ilin, "Wikisource platforma kao biblioteka slovenačke književnosti i kulture", Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, [Online izd.], 2023, vol. 9, article no. 8, str. 195-211, ISSN 2466-2852, http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/slovenika/2023/slovenika-2023-9-1-8.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8768, DOI: 10.18485/slovenika.2023.9.1.8. [COBISS.SI-ID 181120771]


1.02 Pregledni znanstveni članek

9. Katja Mihurko Poniž, Carmen Duţu, "Censorship — the knot that binds intimacy and women’s writing", Primerjalna književnost, [Tiskana izd.], 2023, letn. 46, št. 1, str. 9-22, ISSN 0351-1189, https://ojs-gr.zrc-sazu.si/primerjalna_knjizevnost/article/view/8285/7736, DOI: 10.3986/pkn.v46.i1.01. [COBISS.SI-ID 155535107]
financer: ARRS, Projekti, J6-2583, SI, Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju


1.04 Strokovni članek

10. Vita Žerjal-Pavlin, "Spremembe v poezije - poezija za spremembe : (o poeziji Vide Mokrin Pauer od začetkov tega tisočletja)", Apokalipsa : revija za preboj v živo kulturo, jul.-avg. 2023, [letn. 30], št. 273/274, str. 79-91, 173-174, ISSN 1318-3680. [COBISS.SI-ID 170798339]

11. Darko Ilin, "Metatheatrical elements in the drama people's democratic circus Sakeshvili by Rok Vilčnik = Metateatralni elementi vo dramata naroden demokratski cirkus Sakešvili na Rok Vilčnik", Blesok, 2023, no. 151, 6 str., ISSN 1409-6900, https://blesok.mk/en/literature/metatheatrical-elements-in-the-drama-peoples-democratic-circus-sakeshvili-by-rok-vilcnik/3/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8827. [COBISS.SI-ID 182775555]


1.05 Poljudni članek

12. Darko Ilin, "Šumenje moškosti", November, 2023, št. 6, str. 10, ilustr., ISSN 2670-7977, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8644. [COBISS.SI-ID 172457731]

13. Katja Mihurko Poniž, "Od 'sužnje' na kmetiji do hišne posestnice v Ljubljani", Pisma : elektronska zbirka Pisma, 2023, [1] str., ilustr., ISSN 2820-5855, https://pisma.org/zgodba/3, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8580. [COBISS.SI-ID 168205571]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. Ivana Zajc, "Collaborative lessons in a cross-border space : learning each other's language, literature and history on the basis of the CoBLaLT model", V: The European Conference on Education : official conference proceedings : July 13-17, 2023, SOAS & University College London, UK, Nagoya: IAFOR, 2023, str. 1455-1465, European Conference on Education official conference proceedings, ISSN 2188-1162, https://papers.iafor.org/conference-proceedings/ECE/ECE2023_proceedings.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8503, DOI: 10.22492/issn.2188-1162.2023.116. [COBISS.SI-ID 166656259]

15. Darko Ilin, "Metateatralni elementi u drami Narodni demokratski cirkus Sakešvili Roka Vilčnika", V: Nauka i studenti : STUDKON 4 : tematski zbornik radova sa skupa održanog 10. novembra 2018, Ljiljana Skrobić (ur.), Niš: Filozofski fakultet Univerziteta, 2023, str. 151-157, ISBN 978-86-7379-614-7, https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2023/download/4304_fe1c9f89495a9c6188c64372368d827c, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8197. [COBISS.SI-ID 151767811]

16. Narvika Bovcon, Eszter Polónyi, Jaka Železnikar, Aleš Vaupotič, "Sustainable digital preservation of new media art", V: Third Summit on New Media Art Archiving : proceedings : on the occasion of the 28th International Symposium on Electronic Art, ISEA2023 Paris (May 19-20, Paris, France), Terry C. W. Wong (ur.), Wim van der Plas (ur.), [S. l.: s. n.], 2023, str. 155-156, fotogr., https://isea-archives.org/docs/2023/3rd_SNMAA_Provisional_Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 151991555]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. Ivana Zajc, "Teaching literature and foreign language through the CoBlaLT model", V: The 11th European Conference on Education (ECE2023) : July 13-17, 2023 : London, UK and online, [Nagoya]: The International Academic Forum - IAFOR, 2023, 1 str., https://ece.iafor.org/presentation/submission72678/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8333. [COBISS.SI-ID 160683779]

18. Darko Ilin, Katja Mihurko Poniž, Ivana Zajc, Mila Marinković, "Shaping the electronic collection Letters : discovering epistolary exchange and navigating correspondence metadata", V: Big data, small literatures : international conference : conference programme and book of abstracts : 3-4 November 2023, Ljubljana = Masovni podatki, male literature : mednarodna konferenca : program konference in zbornik povzetkov : 3.-4. november 2023, Ljubljana, Jernej Habjan (ur.), Lucija Mandić (ur.), Ivana Zajc (ur.), Nova Gorica: Raziskovalni center za humanistiko Univerze v Novi Gorici: = Research Center for the Humanities at the University of Nova Gorica, 2023, str. [10-11], https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8617. [COBISS.SI-ID 171428611]

19. Ivana Zajc, "Stylometric analysis of 90 Slovenian novels and the works of Ivan Cankar", V: Big data, small literatures : international conference : conference programme and book of abstracts : 3-4 November 2023, Ljubljana = Masovni podatki, male literature : mednarodna konferenca : program konference in zbornik povzetkov : 3.-4. november 2023, Ljubljana, Jernej Habjan (ur.), Lucija Mandić (ur.), Ivana Zajc (ur.), Nova Gorica: Raziskovalni center za humanistiko Univerze v Novi Gorici: = Research Center for the Humanities at the University of Nova Gorica, 2023, str. [7], https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8616. [COBISS.SI-ID 171422723]

20. Petja Grafenauer, Daša Tepina, "The visual code of the hegemonic ideology of capitalism and Yugoslav Non-Alignment", V: Creative Future Insights 2023 : creativity 360° : 14–15 September 2023, Zagreb, Croatia : Book of abstracts, Mirela Holy (ur.), Rino Medić (ur.), Zagreb: VERN' University: The Institute of Economics, 2023, str. 27, ISBN 978-953-8101-13-7, ISBN 978-953-6030-58-3, https://creativefutureinsights.vern.hr/Content/homepages/event/images/CFI%202023%20BOOK%20OF%20ABSTRACT.pdf. [COBISS.SI-ID 165044227]

21. Kristina Pranjić, Magdalena Germek, "The imaginary of coal: ʺWear it, don't burn it!ʺ", V: Earth, water, air, and fire : the four elements of fashion : International Fashion Conference : Università Iuav di Venezia, Department of Architecture and Arts, 16-17 March 2023, Venice : book of abstracts, Venezia: Università Iuav di Venezia, 2023, str. 73-74, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8031. [COBISS.SI-ID 145793283]

22. Petja Grafenauer, Daša Tepina, "Umetnost in upor : vloga vizualnih kodov v družbenih gibanjih od Socialistične republike Slovenije do danes : protimoč vizualnih kodov v družbenih gibanjih = Art and revolt : counter-power of visual codes in social movements from the socialist republic of Slovenia until today", V: From margin to autonomy in the post-Yugoslav context = Od margine do avtonomije v post-jugoslovanskem kontekstu, Petja Grafenauer (ur.), Daša Tepina (ur.), Ljubljana: Filozofska fakulteta: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2023, str. [12-13], [12], https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/Post-Yugo_Broschure-preview-v4.pdf. [COBISS.SI-ID 153936131]
financer: ARRS, J6-31444, Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu

23. Kristina Pranjić, Magdalena Germek, Peter Purg, "Disruptive avant-garde art of today : shaping post-growth imaginaries for symbiotic futures", V: ISEA2023 : Symbiosis : 28th International Symposium on Electronic Art, [Falkner]: ISEA, 2023, 1 str., ilustr., https://app.swapcard.com/event/isea2023/planning/UGxhbm5pbmdfMTI1OTQyNg==, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8228. [COBISS.SI-ID 153552131]

24. Aleš Vaupotič, Eszter Polónyi, Narvika Bovcon, Jaka Železnikar, "Sustainable digital preservation of the new media art", V: ISEA2023 : Symbiosis : 28th International Symposium on Electronic Art, [Falkner]: ISEA, 2023, 1 str., https://www.isea-archives.org/isea2023_3rd_snmaa-presentation_vaupotic_et-al, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8847. [COBISS.SI-ID 184778499]

25. Peter Purg, Kristina Pranjić, "To know a tree : symbiotic mutualism and artistic exploration against anthropocentric science", V: ISEA2023 : Symbiosis : 28th International Symposium on Electronic Art, [Falkner]: ISEA, 2023, 1 str., ilustr., https://app.swapcard.com/event/isea2023/planning/UGxhbm5pbmdfMTI1NzQwMQ==, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8227. [COBISS.SI-ID 153547523]

26. Petja Grafenauer, Daša Tepina, "Social movements in Slovenia from the sixties until today : utopia and revolt", V: Krize i reforme : 6. međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi : Pula, 28–30. rujna 2023 : knjiga sažetaka = Crises and reforms : 6th international conference socialism on the bench : Pula, September 28–30, 2023 : book of abstracts, Anita Buhin (ur.), Igor Duda (ur.), U Puli: Sveučilište Jurja Dobrile, 2023, str. 34, ISBN 978-953-377-035-2, https://www.unipu.hr/images/50036851/6SnK%20KNJIGA%20SAZETAKA.pdf. [COBISS.SI-ID 166418179]

27. Darko Ilin, "Conceiving literary sexualities : the imagination of Ivan Cankar's sexuality in the works of Lojze Kraigher", V: Making a difference : the hope and promise of sexuality studies : book of abstracts : midterm conference of European Sociological Association Sexuality Research Network eUniversity of Zagreb, Faculty of humanities & social sciences, Zagreb, Croatia : September 28 - 29, 2023, Zagreb: Faculty of Humanities and Social Sciences, 2023, str. [24-25], https://esarn23.files.wordpress.com/2023/09/abstract_book_esarn23-1.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8499. [COBISS.SI-ID 166535427]

28. Peter Purg, Kristina Pranjić, "An art+sci approach toward a curriculum of bordering", V: Taboo, transgression, transcendence in art & science, TTT 2023 : interdisciplinary conference : September 27-29th, 2023, Malta Society of Arts, Valletta : book of abstracts, Corfu: Ionian University, Department of Audio and Visual Arts, 2023, str. 52, https://ionio.gr/download.php?f=02000-02999/IU-pf-02525-87542-en.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8474. [COBISS.SI-ID 166115331]

29. Peter Purg, "Unlearning taboo", V: Taboo, transgression, transcendence in art & science, TTT 2023 : interdisciplinary conference : September 27-29th, 2023, Malta Society of Arts, Valletta : book of abstracts, Corfu: Ionian University, Department of Audio and Visual Arts, 2023, str. 169, https://ionio.gr/download.php?f=02000-02999/IU-pf-02525-87542-en.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8473. [COBISS.SI-ID 166117123]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

30. Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović, "Slovenian settlements in the USA since 1870s till present", V: The changing tide of immigration and emigration during the last three centuries, Ingrid Muenstermann (ur.), London: IntechOpen, 2023, str. 165-177, ISBN 978-1-80356-617-7, https://www.intechopen.com/books/11433, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8219, DOI: 10.5772/intechopen.108055. [COBISS.SI-ID 176926723]

31. Daša Tepina, "Yugoslav–Egyptian cultural relations : a case study of art intersections in Ljubljana and Alexandria in the 1960s and 1970s", V: The culture of the non-aligned : the clash of cultural and political narratives, Barbara Predan (ur.), Daša Tepina (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2023, str. 199-221, 257-258, 266-267, ISBN 978-961-297-143-4, https://www.aluo.uni-lj.si/raziskovanja/the-culture-of-the-non-aligned-the-clash-of-cultural-and-political-narratives/, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=150077, DOI: 10.51938/9789612971427. [COBISS.SI-ID 164317699]
financer: ARRS, J7-2606, Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

32. Nikita Peresin Meden, "Pogozdovanje na Krasu : kršenje gozdne postave ; kmet in gozd v drugi polovici 19. stoletja", V: Gozd in ljudje - razmerja in zgodovina, Meta Remec (ur.), Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2023, str. 101-132, ilustr., Zbirka Vpogledi, 26, ISBN 978-961-7104-30-1, ISSN 2350-5656, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8684. [COBISS.SI-ID 176684547]

33. Primož Mlačnik, "Zakaj sploh pisati : razredna melanholija in neoliberalizem v romanu Dijane Matković", V: Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih, Andraž Jež (ur.), 1. natis, Ljubljana: Založba Univerze, 2023, str. 207-213, Zbirka Obdobja, 42, ISBN 978-961-297-200-4, ISSN 1408-211X, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/view/479/816/9183, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8652, DOI: 10.4312/Obdobja.42.207-213. [COBISS.SI-ID 172755459]

34. Ivana Zajc, "Mislej, Hrvatin, Semenič, Mirčevska : sledi kapitalizma v sodobnih dramskih delih avtoric", V: Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih, Andraž Jež (ur.), 1. natis, Ljubljana: Založba Univerze, 2023, str. 231-238, Zbirka Obdobja, 42, ISBN 978-961-297-200-4, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2023/11/Zajc_Obdobja-42.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8641, DOI: 10.4312/Obdobja.42.231-238. [COBISS.SI-ID 172203267]

35. Kristina Pranjić, Peter Purg, "Kako danes razumeti slovensko e-pesništvo : od tehnološke igrivosti do družbene kritike", V: Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih, Andraž Jež (ur.), 1. natis, Ljubljana: Založba Univerze, 2023, str. 307-313, Zbirka Obdobja, 42, ISBN 978-961-297-200-4, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2023/11/Pranjic-Purg_Obdobja-42.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8654, DOI: 10.4312/Obdobja.42.307-313. [COBISS.SI-ID 172943107]

36. Katja Mihurko Poniž, "ʺNemoralno samo po sebiʺ : gledališka cenzura in vzgoja nravi v dolgem 19. stoletju", V: Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju, Marijan Dović (ur.), 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2023, str. 361-380, ilustr., Studia litteraria, 29, ISBN 978-961-05-0745-1, ISSN 1855-895X, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8286, DOI: 10.3986/9789610507468_17. [COBISS.SI-ID 157776131]
financer: ARRS, J6-2583, Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju

37. Katja Mihurko Poniž, "Stifling intimacies : middle-class marriage in the short stories of four Central European women writers at the turn of the twentieth century", V: Women writing intimate spaces : the long nineteenth century at the fringes of Europe, Birgitta Lindh Estelle (ur.), Carmen Duţu (ur.), Viola Parente-Čapková (ur.), Leiden; Boston: Brill, cop. 2023, str. 56-74, Women writers in history, vol. 5, ISBN 978-90-04-51850-6, ISSN 2352-8362, https://brill.com/downloadpdf/book/9789004527454/BP000005.xml, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7845, DOI: 10.1163/9789004527454_005. [COBISS.SI-ID 137370883]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti-temeljni, J6-3134, Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne, TILDA


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

38. Katja Mihurko Poniž, "Misterij žene Zofke Kveder : prvenec, ki je zaradi kritikov ostal osamelec = Zofka Kveder's Misterij žene : the author's first and, due to critics, only collection of sketch stories", V: Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne : katalog razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici = Slovenians and imperial censorship from Joseph II to the First World War : catalogue of the exhibition in the National and University Library, Marijan Dović (ur.), et al., 1. izd., Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2023, str. 130-131, ilustr., ISBN 978-961-7091-35-9. [COBISS.SI-ID 169368067]

39. Katja Mihurko Poniž, "Slovenske drame, ki jim je cesarska cenzura zaprla pot na oder = Slovenian dramas blocked from the stage by imerial censorship", V: Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne : katalog razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici = Slovenians and imperial censorship from Joseph II to the First World War : catalogue of the exhibition in the National and University Library, Marijan Dović (ur.), et al., 1. izd., Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2023, str. 132-135, ilustr., ISBN 978-961-7091-35-9. [COBISS.SI-ID 169368323]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

40. Darko Ilin, "Savremena nastava književnosti i problem maturskog eseja : (Ivana Zajc, Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem, Nova Gorica : Založba Univerze v Novi Gorici) = Contemporary teaching of literature and the problem of the graduation essay : (Ivana Zajc, What is literary ability and how do we test it with a high school graduation essay, Nova Gorica : Publishing House of the University of Nova Gorica)", Philological studies, [Online ed.], 2023, vol. 21, no. 2, str. 323-327, ISSN 1857-6060, https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudies/article/view/1990/1641, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8663, DOI: 10.55302/PS23212323i. [COBISS.SI-ID 174028291]

41. Ivana Zajc, "Kdo sem, kdo smo", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 2. mar. 2023, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/kdo-sem-kdo-smo-r, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8184. [COBISS.SI-ID 150853635]

42. Ivana Zajc, "Spontano sprejemanje drugačnosti", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 3. okt. 2023, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/spontano-sprejemanje-drugacnosti-r, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8516. [COBISS.SI-ID 166955779]

43. Ivana Zajc, "Gledališče kot otroška igra, kot raziskovanje sveta", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 14. jun. 2023, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/gledalisce-kot-otroska-igra-kot-raziskovanje-sveta-r, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8262. [COBISS.SI-ID 156055299]

44. Ivana Zajc, "Kaos ali kako živeti in ostati prisebni", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 17. maj 2023, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/kaos-ali-kako-ziveti-in-ostati-prisebni-r, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8210. [COBISS.SI-ID 152486403]

45. Ivana Zajc, "Stvari, ki jih ni mogoče razložiti nikomur", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 25. apr. 2023, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/stvari-ki-jih-ni-mogoce-razloziti-nikomur-r, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8183. [COBISS.SI-ID 150848771]

46. Darko Ilin, "Srpski i slovenački postmodernizam oči u oči : (Tanja Tomazin, Roman u istoriji, istorija u romanu: srpski roman, slovenački roman i njihova postmodernizacija. Beograd: Službeni glasnik, 2022, 243 str.)", Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, [Štampano izd.], 2023, vol. 9, str. 259-262, ISSN 2466-555X, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8769. [COBISS.SI-ID 181125891]

47. Ivana Zajc, "Boštjan Gorenc-Pižama: Si že kdaj jezdil morskega konjička?", Sodobnost, 2023, letn. 87, št. 1/2, str. 180-182, ilustr., ISSN 0038-0482, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-UAYRIDDU, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8040. [COBISS.SI-ID 146317827]

48. Ivana Zajc, "Aksinja Kermauner: O miški, ki je oklofutala medveda", Sodobnost, 2023, ISSN 2784-7322, https://www.sodobnost.com/aksinja-kermauner-o-miski-ki-je-oklofutala-medveda-recenzira-ivana-zajc/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8519. [COBISS.SI-ID 166965763]

49. Ivana Zajc, "Saša Pavček: Miška ima roza očala", Sodobnost, 2023, ISSN 2784-7322, https://www.sodobnost.com/sasa-pavcek-miska-ima-roza-ocala-recenzira-ivana-zajc/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8517. [COBISS.SI-ID 166960387]

50. Ivana Zajc, "Špela Frlic: Bleščivka", Sodobnost, 2023, ISSN 2784-7322, https://www.sodobnost.com/spela-frlic-blescivka-recenzira-ivana-zajc/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8518. [COBISS.SI-ID 166962947]


1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

51. Barbara Predan, Daša Tepina, "The culture of non-alignment : confrontations of dominant cultural-political narratives : introduction", V: The culture of the non-aligned : the clash of cultural and political narratives, Barbara Predan (ur.), Daša Tepina (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2023, str. 13-19, ISBN 978-961-297-143-4, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=149980. [COBISS.SI-ID 164109827]
financer: ARRS, J7-2606, Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih: raziskovanje prostorsko-časovnih kulturnih dinamik

52. Aleš Vaupotič, "Arhivske retrosemioze : ne sanjajte sanj : razstava del iz zbirke Telekom = Archival retro-semioses : don't dream dreams : a selection from the Art Collection Telekom", Moderna galerija : MG+MSUM, jul. 2023, 1 spletni vir, ilustr., https://www.mg-lj.si/si/obisk/3759/arhivske-retrosemioze/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8296. [COBISS.SI-ID 158601731]

53. Katja Mihurko Poniž, Carmen Duţu, "Intimnost, cenzura in spol (predgovor) = Intimacy, censorship, and gender (an introduction)", Primerjalna književnost, [Tiskana izd.], 2023, letn. 46, št. 1, str. 1-8, ISSN 0351-1189. [COBISS.SI-ID 155533571]
financer: ARRS, Projekti, J6-3134, SI, Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske "moderne"MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

54. Ivana Zajc, Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2023, 269 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-25-5, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8100. [COBISS.SI-ID 126567427]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

55. Ivana Zajc, Peter Purg, Digitalna humanistika in literatura, Nova Gorica: Založba Univerze, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XII, 206 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-33-0, https://www.ung.si/sl/zalozba/43/digitalna-humanistika-in-literatura/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8707, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-PI9QXO25. [COBISS.SI-ID 176365827]


2.05 Drugo učno gradivo

56. Primož Mlačnik, Študije krindža : študijsko gradivo : jesen 2023/2024, Slovenija: [P. Mlačnik], 2023, 140 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8816. [COBISS.SI-ID 182231043]


2.09 Magistrsko delo

57. Darko Ilin, Reprezentacije moškega in moškosti v izbranih romanih Ivana Cankarja : magistrsko delo, Nova Gorica: [D. Ilin], 2023, VIII, 61 str., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8571. [COBISS.SI-ID 170181379]


2.16 Umetniško delo

58. Peter Purg, Unlearning taboo, Valetta: Malta Society of the Arts, 2023, 1 spletni vir (1 videodatoteka (14 min, 24 sek)), barve, zvok, https://drive.google.com/file/d/18Blcp3LUvlnrDJVhRq7NckBOop0u8em1/view, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8497. [COBISS.SI-ID 166530819]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

59. Kristina Pranjić (intervjuvanec), Aljaž Škrlep (oseba, ki intervjuva), Avantgarde na meji : pogovor s Kristino Pranjić, Topolò: Radio Robida; Berlin: SoundCloud Global [distributer], 2023, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (1 ura, 5 min, 57 sek)), Mejenje, ep. 2, https://soundcloud.com/radio-robida/ep-2-mejenje-avantgarde-na-meji-pogovor-s-kristino-pranjic-aljaz-skrlep-2752023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8281. [COBISS.SI-ID 157600771]

60. Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Katarina Kocijančič (intervjuvanec, avtor razstave), Etbin Kristan in slovenska moderna, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2023, Oder, https://ars.rtvslo.si/podkast/oder/15104167/174970376. [COBISS.SI-ID 178890499]

61. Aleš Vaupotič, Nacija - kultura : vodstvo po razstavi, Ljubljana: Moderna galerija, 2023, 1 spletni vir (1 videodatoteka (59 min, 5 sek)), https://www.mg-lj.si/si/razstave/3567/razstava-nacija-kultura/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8299. [COBISS.SI-ID 158698243]

62. Serge Klymko (intervjuvanec), Mei Shimada (intervjuvanec), Birte Sonnenberg (intervjuvanec), Peter Purg (oseba, ki intervjuva), Pochen Symposium 2023 : learn to resist, [S. l.]: Pochen Biennale; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2023, 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 23 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=CK25_d93uA8, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8578. [COBISS.SI-ID 168006915]

63. Primož Mlačnik (intervjuvanec), Marko Golja (oseba, ki intervjuva), Primož Mlačnik: Otok psov, Ljubljana: Zavod Radio študent, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (28 min, 24 sek)), Izšlo je, https://ars.rtvslo.si/podkast/izslo-je/64838637/174957993, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8213. [COBISS.SI-ID 152685059]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

64. Darko Ilin (intervjuvanec), Darko Ilin: kvir književnost v literaturi : pogovor v oddaji Sami naši na Prvem programu Radia Slovenija, 20. 6. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8604. [COBISS.SI-ID 169732099]


3.12 Razstava

65. Peter Purg (avtor razstave), Crypto Minding: postindustrijski podatkovni aktivizem : PostMobilnost; GO!2025 Evropska prestolnica kulture : razstava v xCentru, Nova Gorica, od 26. 10. 2023 do 11. 11. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8609. [COBISS.SI-ID 170142723]

66. Aleš Vaupotič (avtor razstave), Vuk Ćosić: Nacija - kultura : razstava : Laboratorij za nove medije, Muzej sodobne umetnosti Metelkova + MSUM, Ljubljana, 13. 10. 2022 - 8. 2. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8298. [COBISS.SI-ID 158695171]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

67. Katja Mihurko Poniž, Digitale Repositorien in Zusammenhang mit Zensur aufgrund des Geschlechts durch Sprache : predavanje na Oddelku za slavistiko Filološko-kulturološke fakultete na Univerzi na Dunaju, Dunaj, 30. 11. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8679. [COBISS.SI-ID 175100419]

68. Peter Purg, Kristina Pranjić, GO!BORDELESS in academia and beyond: a crossborder region between Slovenia and Italy, an academic destination par excellence and a European Capital of Culture 2025 : predavanje v sklopu Erasmus+ akademske izmenjave na Josai University Saitama, Japonska, 15. 6. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8280. [COBISS.SI-ID 157578499]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

69. Kristina Pranjić, The algorithms of abstraction: from constructivism to computer and post-gravity art : lecture at the RE:SOURCE 2023, 18th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Venice, 16. 9. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8441. [COBISS.SI-ID 165121795]

70. Peter Purg, Investigative arts as grassroots empowerment to environmental research: the cases of taming the forest and xMobil : lecture at the RE:SOURCE 2023, 18th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Venice, 14. 9. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8448. [COBISS.SI-ID 165652995]

71. Darko Ilin, Ivo Andrić in Slovenke : predavanje na Petnajstem, jubilejnem simpoziju: Andrićeva publicistika, Ljubljana, Maribor, Bled, 19.-22. oktober 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8605. [COBISS.SI-ID 169732867]

72. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, Reconstruction of new media artworks : preserving the conceptual framework : lecture at Re:Source, the 10th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, 13 - 16 September 2023, Venice, Italy. [COBISS.SI-ID 176851971]

73. Petja Grafenauer, Daša Tepina, Umetnost in upor : vloga vizualnih kodov v družbenih gibanjih od Socialistične republike Slovenije do danes : protimoč vizualnih kodov v družbenih gibanjih = Art and revolt : counter-power of visual codes in social movements from the socialist republic of Slovenia until today. [COBISS.SI-ID 153842691]
financer: ARRS, J6-31444, Protesti, umetniške prakse in kultura spomina v post-jugoslovanskem kontekstu


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

74. Kristina Pranjić, Ecological epistemology on the edge of representation: "Zaum" and objectlessness : lecture at international conference Green cultures in Eastern Europe: representation practice, knowledge, 30. 6. 2023, Graz, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8282. [COBISS.SI-ID 157605379]


3.25 Druga izvedena dela

75. Kristina Pranjić (oseba, ki intervjuva), Andreja Gomboc (intervjuvanec), Lev Kreft (intervjuvanec), Čezmejnost vesolja : javni pogovor serije Dialogi_čez, ki jih pripravlja Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, 7. 6. 2023, Xcenter, Nova Gorica, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8271. [COBISS.SI-ID 156601859]

76. Kristina Pranjić (diskutant), History : parralel session at Earth, water, air, and fire : the four elements of fashion, International Fashion Conference, Università Iuav di Venezia, Department of Architecture and Arts, 17 March 2023, Venice, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8032. [COBISS.SI-ID 146131971]

77. Primož Mlačnik, Umor, so zapisali : sodelovanje na okrogli mizi v okviru 11. Festivala bralne kulture Mešano na žanru, Ljubljana, 9. maj 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8214. [COBISS.SI-ID 152693507]

78. Katja Mihurko Poniž, Inga Miklavčič-Brezigar, Robert Devetak, Jasna Fakin Bajec, Ženske na Goriškem skozi čas : Nova Gorica, 8. marec 2023. [COBISS.SI-ID 144746499]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

79. Jernej Habjan (urednik), Lucija Mandić (urednik), Ivana Zajc (urednik), Big data, small literatures : international conference : conference programme and book of abstracts : 3-4 November 2023, Ljubljana = Masovni podatki, male literature : mednarodna konferenca : program konference in zbornik povzetkov : 3.-4. november 2023, Ljubljana, Nova Gorica: Raziskovalni center za humanistiko Univerze v Novi Gorici: = Research Center for the Humanities at the University of Nova Gorica, 2023, [12] str., https://www.ung.si/documents/2458/Book_of_abstracts. [COBISS.SI-ID 170730243]

80. Barbara Predan (urednik), Daša Tepina (urednik), The culture of the non-aligned : the clash of cultural and political narratives, Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2023, 274 str., ilustr., ISBN 978-961-297-143-4, DOI: 10.51938/9789612971427. [COBISS.SI-ID 160144899]

81. Barbara Predan (urednik), Daša Tepina (urednik), The culture of the non-aligned : the clash of cultural and political narratives, 1st digital ed., Ljubljana: University of Ljubljana Press, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (274 str.)), ilustr., ISBN 978-961-297-142-7, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/452, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-TMEF7Z5U. [COBISS.SI-ID 160124163]

82. Petja Grafenauer (urednik), Daša Tepina (urednik), From margin to autonomy in the post-Yugoslav context = Od margine do avtonomije v post-jugoslovanskem kontekstu, Ljubljana: Filozofska fakulteta: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2023, [19, 19] str. [COBISS.SI-ID 153921283]

83. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/29750, https://heinonline.org/HOL/Index?index=journals/jogenst&collection=journals. [COBISS.SI-ID 2040315]

84. Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2023-), Beograd: Filološki fakultet, 2011-, ISSN 2217-7809, http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=11, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7879. [COBISS.SI-ID 43894019]

85. Pisma : elektronska zbirka Pisma, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), Darko Ilin (član uredniškega odbora 2023-), Primož Mlačnik (član uredniškega odbora 2023-), Milan Mrđenović (član uredniškega odbora 2023-), Ivana Zajc (član uredniškega odbora 2023-), V Novi Gorici: Univerza, Raziskovalni center za humanistiko, 2022-, ISSN 2820-5855, https://pisma.org/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7903. [COBISS.SI-ID 139405571]

86. Women writers in history, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), Amsterdam: Rodopi, 2014-, ISSN 2352-8354, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7878. [COBISS.SI-ID 138303747]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

87. Owen Moran, Chaos, commons, and relocating the spectral classroom : masters thesis, Paris: [O. Moran], 2023, [43] str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7991. [COBISS.SI-ID 142551299]

88. Lara Vončina, Digitalizacija in analiza pisem Vide Jeraj in Ljudmile Poljanec : magistrsko delo, Nova Gorica: [L. Vončina], 2023, 172 str., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7919, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7919. [COBISS.SI-ID 145928963]

89. Jérémie Queyras, The human in machine-made art : master's thesis, Paris: [J. Queyras], 2023, VI, 59 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7896. [COBISS.SI-ID 139297795]

90. Darko Ilin, Reprezentacije moškega in moškosti v izbranih romanih Ivana Cankarja : magistrsko delo, Nova Gorica: [D. Ilin], 2023, VIII, 61 str., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8571. [COBISS.SI-ID 170181379]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

91. Tijana Mijušković, Biodiversity communication through art in the form of digital games and the communication potential of related online communities : diploma thesis, Nova Gorica: [T. Mijušković], 2023, 98 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8656. [COBISS.SI-ID 176946947]


Prevajalec

92. Andrej Pleterski, Kulturni genom : mitska priča i mitski predeo, Novi Sad: Akademska knjiga, 2023, 541 str., ilustr., zvd., Biblioteka Arhipelag, ISBN 978-86-6263-445-0. [COBISS.SI-ID 176432131]


Avtor dodatnega besedila

93. Cvetka Bevc, Sled ognjenega svinčnika, Elektronska izd., Pekel: Zavod Volosov hram, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-7182-27-9, https://www.biblos.si/isbn/9789617182279, https://www.volosov-hram.si/kategorija-izdelka/vsi-izdelki/e-knjige/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-YJHWQOWI. [COBISS.SI-ID 137288451]
nagrada: Kresnice, 2022


Oseba, ki intervjuva

94. Marko Plahuta, Nacija - kultura : predstavitev o umetni inteligenci v delu Vuka Ćosića Nacija - kultura, Ljubljana: Moderna galerija, 2023, 1 spletni vir (1 videodatoteka (108 min, 51 sek)), http://mrezni-muzej.mg-lj.si/si/mreznimuzej/3/22/?artworkid=1849, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8300. [COBISS.SI-ID 158765571]


Drugo

95. Abiral Khadka, Imaginary:Hospitality : Atithi:Deva, Nova Gorica; Gorizia: GO! 2025, 2023, 1 USB-ključ (22 min, 46 sek), stereo, https://www.mixcloud.com/pETERxJoondroid/imaginary-hospitality-atithi-deva/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8638. [COBISS.SI-ID 172255235]

96. MAST : master modul in art, science and technology, Nova Gorica: School of Arts, 2017-, https://mastmodule.eu/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5875. [COBISS.SI-ID 33264131]NERAZPOREJENO

97. Katja Mihurko Poniž, Pot pisateljic : čez_mejno drzne : Gorica, Nova Gorica: Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici; Ljubljana: Turistično združenje Pot pisateljic, 2023, [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 165030659]

98. VideoStaring, Peter Purg (umetnik), [New York]: Vimeo, 2016-, https://vimeo.com/album/3257530, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2485. [COBISS.SI-ID 4429819]

99. Literatura in digitalna kultura, Peter Purg, [S. l.: S. n.], 2007-, ISSN 0000-0000, http://www.ljudmila.org/chrt/pp/digilit/, https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=4475. [COBISS.SI-ID 2425303]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 7. 3. 2024Bibliografija skupine za leto 2022Ambrož, Alenka [56271]

Purg, Peter [26372]

Fakin Bajec, Jasna [24302]

Širok, Kaja [32751]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Mlačnik, Primož [39176]

Vaupotič, Aleš [34800]

Polonyi, Eszter [55060]

Vižintin, Marijanca Ajša [32551]

Pranjić, Kristina [51537]

Zajc, Ivana [56057]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Ana Toroš, Neva Makuc, "Literature in the Provinces of Gorizia and Udine from the perspective of turbulent historical events = La letteratura slovena delle province di Gorizia e di Udine alla luce dei turbolenti eventi storici", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2022, letn. 32, št. 2, str. 263-276, tabele, ISSN 1408-5348, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2022/11/ASHS_32-2022-2_MAKUC_TOROS.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2022.17. [COBISS.SI-ID 129090051]

2. Ana Toroš, "Poetic representations of Trieste in the 20th century", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2022, vol.32, no. 1, str. 53-62, ISSN 1408-5348, DOI: 10.19233/ASHS.2022.03. [COBISS.SI-ID 116942595]

3. Peter Purg, N. Castillo-Rutz, Sergi Bermúdez i Badia, C. Csíkszentmihályi, Jurij V. Krpan, F. Hedeer, D. L. Sousa, Klemen Širok, "Progressive pedagogies for innovation among art, science and technology : the case of mastmodule.eu = Pedagogía progresiva para la innovación a través del arte, la ciencia y la tecnología : el caso de mastmodule.eu", Artseduca, 2022, vol. 32, str. 209-222, ISSN 2254-0709, https://www.e-revistes.uji.es/index.php/artseduca/article/download/6323/7062/. [COBISS.SI-ID 112877571]
financer: Ares (2018)1239462 – Connect/ 2017/3346110, MAST-Amster Module in Art, Science and technology, MAST

4. Primož Mlačnik, "From minor literature to neoliberal noir : the detective novels of Sergej Verč", Caietele Echinox, 2022, vol. 43, str. 77-92, ISSN 1582-960X, DOI: 10.24193/cechinox.2022.43.04. [COBISS.SI-ID 133939971]

5. Marijanca Ajša Vižintin, Boris Kern, "Začetni tečaj slovenščine in medkulturni dialog pri vključevanju otrok priseljencev", Dve domovini : razprave o izseljenstvu, [Tiskana izd.], 2022, [št.] 56, str. 131-148, ilustr., ISSN 0353-6777, https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10951/10134, DOI: 10.3986/dd.2022.2.10. [COBISS.SI-ID 115745283]

6. Marijanca Ajša Vižintin, "Our immigrants and emigrants : there are people with their life stories behind the numbers", Edukacja Międzykulturowa, 2022, no. 4 (19), str. 205-214, ISSN 2299-4106, https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/em/19/em1914.pdf, DOI: 10.15804/em.2022.04.14. [COBISS.SI-ID 134383875]

7. Primož Mlačnik, "Virus : neoliberalni detektiv v imuni slovenski družbi", Filozofski vestnik, [Tiskana izd.], 2022, letn. 43, št. 1, str. 181-200, 217-218, ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 135804419]

8. Primož Mlačnik, "Udomačeni Slovenci v detektivskih romanih Avgusta Demšarja", Jezik in slovstvo, [Tiskana izd.], 2022, letn. 67, št. 3, str. 5-15, ISSN 0021-6933, DOI: 10.4312/jis.67.3.5-15. [COBISS.SI-ID 134931971]

9. Ana Toroš, "The coded literary discourse of the Senjam Song Festival of Benečija", Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, [Tiskana izd.], 2022, no. 88, str. 49-66, ISSN 0354-0286, DOI: 10.36144/RiG88.jun22.49-66. [COBISS.SI-ID 113720579]

10. Ana Toroš, "»Dragi papa«, oče in sin v pesniškem opusu in zasebni korespondenci Alojza Gradnika", Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, [Tiskana izd.], 2022, letn. 70, št. 3, str. 401-410, ISSN 0350-6894, https://srl.si/ojs/srl/article/view/4044/3533, DOI: 10.57589/srl.v70i3.4044. [COBISS.SI-ID 130617091]

11. Primož Mlačnik, "Dekonstrukcijskost manjšinskih detektivskih romanov Sergeja Verča", Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, [Tiskana izd.], 2022, letn. 22, št. 3, str. 859-886, ilustr., ISSN 1580-8122, DOI: 10.32874/SHS.2022-23. [COBISS.SI-ID 135885059]


1.04 Strokovni članek

12. Primož Mlačnik, "Diskretni šarm biterature", Dialogi, 2022, letn. 58, št. 10, str. 23-35, ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 132627971]

13. Ivana Zajc, "Usedline ali stvari, ki ostajajo neizrečene", Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, sezona 2021/2022, letn. 72, št. 8, str. 19-22, ilustr., ISSN 1580-9609. [COBISS.SI-ID 97296387]

14. Kristina Pranjić, "Avangarda u Jugoslaviji : internacionalizacija periferije = Avant-garde in Yugoslavia : internationalization of periphery", V: ZENITEUM :: 2022 : 13. jan. 2022, Banovina, Novi Sad, Novi Sad: NS, 2022, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 104403203]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. Peter Purg, Kristina Pranjić, Jernej Čuček Gerbec, "Crossing art, science and technology for innovations through maker culture and education", V: Possibles : 27th International Symposium on Electronic Art [also] ISEA2022, Barcelona : proceedings, Pau Alsina (ur.), Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, cop. 2022, str. 788-791, ilustr., https://isea-archives.org/docs/2022/proceedings/ISEA2022-BCN-Proceedings_.pdf. [COBISS.SI-ID 144074243]

16. Ana Toroš, "Literatura na stičišču - berili slovensko, italijansko, furlansko in nemško pišočih avtorjev s Tržaškega, Goriškega in Videmskega ter Istre za osnovne in srednje šole", V: Slovenski jezik in književnost med kulturami : [Slovenski slavistični kongres, 2022, Trst/Trieste in Koper/Capodistria, 29. september – 1. oktober 2022], Matej Šekli (ur.), Lidija Rezoničnik (ur.), Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2022, str. 161-173, Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 32, ISBN 978-961-6715-43-0, ISSN 1408-3043. [COBISS.SI-ID 126064131]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

17. Katja Mihurko Poniž, "Delovanje dr. Zorana Božiča na Univerzi v Novi Gorici in njegova raziskava o avtoricah v srednješolskih berilih", V: Kar je, beži : Zoranu Božiču v spomin : ob prvi obletnici smrti dr. Zorana Božiča, literarnega zgodovinarja, prešernoslovca, profesorja in publicista, Boža Krakar-Vogel (ur.), Nova Gorica: Slavistično društvo, 2022, str. 97-106, ISBN 978-961-95949-0-2. [COBISS.SI-ID 127877635]

18. Kristina Pranjić, Peter Purg, "Crossing over from digital practices to media arts and into social innovation : School of Arts, University of Nova Gorica (SI)", V: Possibles : 27th International Symposium on Electronic Art [also] ISEA2022, Barcelona : proceedings, Pau Alsina (ur.), Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya, cop. 2022, str. 1021-1022, https://isea-archives.org/docs/2022/proceedings/ISEA2022-BCN-Proceedings_.pdf. [COBISS.SI-ID 144077315]


1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

19. Céline Charvériat, Peter Purg, et al., "Changing the ground : science, art a& public engagement", V: NaturArchy : towards a natural contract : JRC SciArt Summer School 2022, San Antonio: Voxnest, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (84 min, 14 sek), https://www.spreaker.com/user/usma_radio/changing-the-ground-science-art-and-public. [COBISS.SI-ID 112781315]

20. Gunalan Nadarajan, Peter Purg, et al., "STEAM ecology : sciart & education", V: NaturArchy : towards a natural contract : JRC SciArt Summer School 2022, San Antonio: Voxnest, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (90 min, 50 sek), https://www.spreaker.com/user/usma_radio/steamecology-sciarteducation. [COBISS.SI-ID 112778499]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. Jasna Fakin Bajec, "Kruh - hrana revežev ali osnovno živilsko hranilo? : o odnosu do kruha med mladimi v času revščine in izobilja", V: 16. Hrvatsko - slovenske pararele : hrana i piče u kriznim vremenima - prakse proizvodnje, distribucije i konzumacije = 16. Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije : hrana in pijača v času krize - prakse predelave, distribucije in uživanja : znanstveno-stručni skup : Bistra, 9. i 10. lipnja 2022. godine, Bistra: Hrvatsko etnološko društvo: Slovensko etnološko društvo, 2022, str. [12], https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/knjizica_2022.pdf. [COBISS.SI-ID 117514755]

22. Primož Mlačnik, "Domesticated Slovenians in detective novels of Avgust Demšar", V: Captivating criminality 8 : crime fiction, femininities and masculinities : University of Bamberg, 30 June - 02 July 2022 : Annual International Crime Fiction Association (ICFA) Conference : abstract book, Bamberg: University of Bamberg, 2022, str. 33, https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/split_lehrstuehle/englische_literatur/Sonstiges/Conference_material_and_pictures/Book_of_Abstracts_CC8.pdf. [COBISS.SI-ID 114199555]

23. Ivana Zajc, Primož Mlačnik, "The forbidden speech : (self) censorship in the personal correspondence of women writers of the Slovenian modernism", V: Censoring intimacy in women's writing and reading in the long nineteenth century : 3rd international exploratory workshop : 23-24 August 2022 Ljubljana, Oton Župančič Library, Ivana Zajc (ur.), 1st ed., Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2022, str. [17], ISBN 978-961-7025-23-1, https://www.ung.si/documents/1259/Booklet11_8.pdf?fbclid=IwAR3MgIh25AzregXDGdc_XNEf1KQEfbztoTuV5Yd3__nLQfT1R6CMD2TBdrk. [COBISS.SI-ID 119585539]

24. Marijanca Ajša Vižintin, "Mother tongue lessons", V: Child migration and integration: trends and challenges : international conference : Ljubljana, June 2-4, 2022 : book of abstracts, Mateja Sedmak (ur.), Lucija Dežan (ur.), Sandra Končan (ur.), Koper: Science and Research Centre, Annales ZRS: = Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2022, str. 79, ISBN 978-961-7058-84-0. [COBISS.SI-ID 112524291]

25. Peter Purg, Kristina Pranjić, "Transgressions and transmissions of the New European Bauhaus", V: EAM8 : Lisbon 2022 : globalising the avant-garde : abstract book : 1-3 September 2022, FCSH, NOVA University of Lisbon, Lisboa: NOVA FCSH, 2022, str. 240. [COBISS.SI-ID 120342531]

26. Jasna Fakin Bajec, "(Ne)razumevanje vloge civilne družbe pri celostnem upravljanju dediščine : med teorijo in realnostjo na primeru Zadružnega doma v Komnu (Kras)", V: Etnološko konservatorski posvet v 21. stoletju : Posavski muzej Brežice, 13. in 14.maj 2022 : [program in povzetki referatov], Brežice: Posavski muzej, 2022, str. 15. [COBISS.SI-ID 117510147]

27. Ivana Zajc, "The notion of literary competence in the European literary framework : a critical view", V: Over the horizon: comparative perspectives on literature : international conference : 4-5 June 2022, London, online : abstracts, London: Centre for Interdisciplinary Research, 2022, str. 15. [COBISS.SI-ID 110949635]

28. Peter Purg, Kristina Pranjić, Jernej Čuček Gerbec, "Crossing art, science and technology for innovations through maker culture and education", V: Possibles : 27th International Symposium on Electronic Art [also] ISEA2022 : Barcelona 10-16 June 2022, [S. l.]: ISEA, 2022, 1 str., ilustr., https://isea2022.isea-international.org/event/short-papers-crossing-art-science-and-technology-for-innovations-through-maker-culture-and-education/. [COBISS.SI-ID 112197635]

29. Katja Mihurko Poniž, "»Nemoralno samo po sebi« : gledališka cenzura in vzgoja nravi v 18. in 19. stoletju", V: Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju : program simpozija in povzetki referatov : znanstveni simpozij : Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 24.-25. marec 2022, Marijan Dović (ur.), 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2022, str. 21, ISBN 978-961-05-0625-6. [COBISS.SI-ID 103018243]

30. Magdalena Germek, Kristina Pranjić, "Percepcija nadrealizma in potencial njegove ekoepistemologije", V: Tretja znanstvena konferenca vizualna pismenost kot predmet teoretskih raziskovanj : program in povzetki : [27. septembra 2022], Petra Černe Oven (ur.), Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, 2022, str. 5, https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/09/Vizualna-pismenost-kot-predmet-teoretskih-raziskovanj-ZNANSTVENA-PUBLIKACIJA.pdf. [COBISS.SI-ID 123166467]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

31. Kristina Pranjić, Peter Purg, "Crossing over from digital practices to media arts and into social innovation : School of Arts, University of Nova Gorica (SI)", V: Possibles : 27th International Symposium on Electronic Art [also] ISEA2022 : Barcelona 10-16 June 2022, [S. l.]: ISEA, 2022, 1 str., ilustr., https://isea2022.isea-international.org/event/institutional-presentation-crossing-over-from-digital-practices-to-media-arts-and-into-social-innovation-school-of-arts-university-of-nova-gorica-si/. [COBISS.SI-ID 112199683]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

32. Eszter Polónyi, "Barvna stereografija Franca Ferjana : razširitev čutnega zaznavanja = Franc Ferjan's color stereography : expanding sensory perception", V: Arzenal spominov ali intimna pokrajina? = An arsenal of memories or an intimate landscape? : Franc Ferjan in stereofotografija = Franc Ferjan and stereo photography : Moderna galerija = Museum of Modern Art, Ljubljana : 3. 11. 2022 - 22. 1. 2023, Lara Štrumej (ur.), Franc Ferjan, Ljubljana: Moderna galerija, 2022, str. 16-23, ilustr., ISBN 978-961-206-152-4. [COBISS.SI-ID 137666563]

33. Kristina Pranjić, "Change must come : Yugoslav avant-gardes and metropolitan Dada", V: Crisis : the avant-garde and modernism in critical modes, Sascha Bru (ur.), Berlin; Boston: De Gruyter, cop. 2022, str. 297-312, ilustr., European Avant-Garde and Modernism Studies, vol. 7, ISBN 978-3-11-077352-1, ISBN 3-11-077352-X, ISSN 1869-3393, https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110773637-014/html, DOI: 10.1515/9783110773637-014. [COBISS.SI-ID 119549699]

34. Ana Toroš, "Uvodna študija k čezmejni didaktiki čezmejne literature", V: Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik, Nataša Pirih Svetina (ur.), Ina Ferbežar (ur.), 1. natis, Ljubljana: Založba Univerze, 2022, str. 341-349, Zbirka Obdobja, 41, ISBN 978-961-297-026-0, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Toros_Obdobja-41.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.41.341-349. [COBISS.SI-ID 130628867]

35. Jasna Fakin Bajec, "Comeno (Komen) - la Parigi del Carso : lo sviluppo del turismo a Comeno nel periodo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale = Comen - il Parîs cjarsulin : il disvilup dal turisim a Comen intal timp tra la prime e la seconde vuere mondiâl", V: Saggi scelti sulla storia, sulla lingua e sulla società slovena al confine italo-sloveno, Danila Zuljan Kumar (ur.), Petra Kolenc (ur.), 1a ed., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC; Udine: Kappa Vu, 2022, str. 131-144, ISBN 978-961-05-0595-2. [COBISS.SI-ID 97241091]

36. Ana Toroš, "Slovenska literatura iz Italije v medkulturnem kontekstu : primer Gorice = Slovenian literature from Italy in an intercultural contex : the case of Gorizia", V: Slavistična prepletanja 2, Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022, str. 65-77, ISBN 978-961-286-605-1, https://doi.org/10.18690/um.ff.4.2022.4, DOI: 10.18690/um.ff.4.2022.4. [COBISS.SI-ID 109476867]

37. Primož Mlačnik, "Kulturne študije in sodobni slovenski detektivski romani : obstoječe raziskave in možni raziskovalni pristopi = Cultural studies and contemporary Slovenian detective novels : existing research and possible research approaches", V: Slavistična prepletanja 4, Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022, str. 203-215, ISBN 978-961-286-625-9, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/698, DOI: 10.18690/um.ff.7.2022. [COBISS.SI-ID 115938307]

38. Katja Mihurko Poniž, "Rodbina Kremenšek - Borštnik", V: Slovenski biografski almanah XIX. stoletja, Mateja Ratej (ur.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022, str. 153-173, portret, Življenja in dela, 28, Biografske študije, 20, ISBN 978-961-05-0622-5, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 101602819]
financer: ARRS, Ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletja

39. Marijanca Ajša Vižintin, "Intenzivni tečaj slovenskega jezika za otroke priseljence : pozitivne spremembe in nadaljnji izzivi vključevanja v 21. stoletju", V: Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju, Simona Pulko (ur.), Melita Zemljak Jontes (ur.), Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022, str. 304-318, Mednarodna knjižna zbirka Zora, 149, ISBN 978-961-286-670-9, DOI: 10.18690/um.ff.12.2022.20. [COBISS.SI-ID 135294979]

40. Marijanca Ajša Vižintin, "Immigrant children in contemporary youth literature : how can teachers contribute to inclusion of migrant children in literature", V: Słowiańskie światy wyobraźni : metamorfozy, Magdalena Dyras (ur.), Alicja Fidowicz (ur.), Marlena Gruda (ur.), Wyd. 1., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2021, str. 197-222, ISBN 978-83-233-5042-2, ISBN 83-233-5042-6. [COBISS.SI-ID 111138563]


1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

41. Marijanca Ajša Vižintin, "Dimkovska, Lidija : (1971–)", Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon, 2022, portret, ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1023880/. [COBISS.SI-ID 106443011]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

42. Ivana Zajc, "Fekalije in ljubezen : nepozabne Predsednice gledalca vznemirijo in ganijo", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 3. mar. 2022, [1] str., ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/fekalije-in-ljubezen-nepozabne-predsednice-gledalca-vznemirijo-in-ganijo-r. [COBISS.SI-ID 100905731]

43. Ivana Zajc, "Špela Frlic: Bleščivka", Sodobnost, 2022, letn. 86, št. 9, str. 1311-1313, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 146192899]

44. Ivana Zajc, "Aksinja Kermauner: O miški, ki je oklofutala medveda", Sodobnost, 2022, letn. 86, št. 11, str. 1537-1539, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 146192387]

45. Ivana Zajc, "Vesna Radovanovič: Krompirjev sladoled", Sodobnost, 2022, letn. 86, št. 12, str. 1724-1726, ilustr., ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 146319107]


1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

46. Marijanca Ajša Vižintin, "Uvod : Le z drugimi smo: migracije in izobraževanje", Dve domovini : razprave o izseljenstvu, [Tiskana izd.], 2022, [št.] 56, str. 127-130, ilustr., ISSN 0353-6777, https://ojs.zrc-sazu.si/twohomelands/article/view/10950/10133, DOI: 10.3986/dd.2022.2.09. [COBISS.SI-ID 115744515]


1.22 Intervju

47. Kaja Širok (intervjuvanec), ""Muzeji danes ponujajo več kot zgolj kulturo" : Kaja Širok, državna sekretarka za kulturo v kabinetu predsednika vlade", Argo : časopis slovenskih muzejev, 2022, 65, [št.] 2, str. 10-17, portret, ISSN 0570-8869. [COBISS.SI-ID 142636803]

48. Kaja Širok (intervjuvanec), "Na stičišču poklicne in civilne dolžnosti : Kaja Širok : nova muzejska definicija usmerjena k demokratizaciji muzejev ter širjenju njihovega poslanstva čez nacionalne meje in interese", Delo, [Tiskana izd.], 31. avg. 2022, leto 64, št. 201, str. 15, portret, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 120854531]

49. Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), "Bora carries away everything that is not solid", Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 2022, vol. 12, no. 12, ilustr., ISSN 2217-7809, http://www.knjizenstvo.rs/en/journals/2022/interview/bora-carries-away-everything-that-is-not-solid. [COBISS.SI-ID 139327491]

50. Marijanca Ajša Vižintin (intervjuvanec), ""Nehajmo se pretvarjati. Migracije so stalnica!"", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 10. sep. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/slovenija/nehajmo-se-pretvarjati-migracije-so-stalnica/639885?fbclid=IwAR3Avx_gccoKVuPRd5K3_MQxjuhleOvlI-gzVQh5qZC8AirH4SyficqVPCg. [COBISS.SI-ID 122019075]

51. Ana Toroš (intervjuvanec), ""O, Trst, ti moja večna bolečina ---" : dr. Ano Toroš zanima, kakšni smo mi v književnosti Drugega in kakšni so Drugi v naši književnosti", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 2. mar. 2022, leto 78, št. 51, str. 15, fotogr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 99587843]

52. Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), "Pisanje kot iskanje ravnotežja : (intervju)", Večer, [Spletna izd.], 17. mar. 2022, 1 spletni vir, ilustr., ISSN 1580-2639, https://www.vecer.com/kultura/intervju-katja-mihurko-poniz-pisanje-kot-iskanje-ravnotezja-10274847. [COBISS.SI-ID 105168899]


1.25 Drugi sestavni deli

53. Ivana Zajc, "Estetika lenobe, solarni punk in avantgarda : kako lahko humanistika misli ekološko krizo? : ekološka kriza in kritika na festivalu Rethinkable v Novi Gorici", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 21. okt. 2022, 1 spletni vir, fotogr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/estetika-lenobe-solarni-punk-in-avantgarda-kako-lahko-humanistika-misli-ekolosko-krizo/644638. [COBISS.SI-ID 134444035]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

54. Marijanca Ajša Vižintin, The role of teachers in the successful integration and intercultural education of migrant children, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2022, 233 str., ilustr., ISBN 978-1-5275-8780-9, ISBN 1-5275-8780-0. [COBISS.SI-ID 122168835]


2.02 Strokovna monografija

55. Mateja Jančar (urednik, avtor, prevajalec), Tihana Turković (urednik, avtor), Andreja Rihter, Katja Mihurko Poniž, Women writers route, Ljubljana: Kulturno turistično združenje Pot pisateljic - Women Writers Route: = Cultural Tourist Association Women Writers Route, 2022, 77 str., fotogr., ISBN 978-961-95955-0-3. [COBISS.SI-ID 123354627]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

56. Dejan Valentinčič (avtor, vodja projekta), Asja Pehar, Barbara Zagorc, Kristina Toplak, Maja Gostič, Marijanca Ajša Vižintin, Marina Lukšič-Hacin, Mojca Vah Jevšnik, Maruša Sirk, Maja Vižintin, Borjana Filipovska, Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov : zaključno raziskovalno poročilo, Ljubljana; Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (426 str.)), ilustr., graf. prikazi, https://asef.net/wp-content/uploads/2022/02/Krozenje-mozganov_porocilo.pdf, https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/Krozenje-mozganov_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 98512899]
financer: ARRS MIZŠ, Projekti, V5-1928, SI, Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov


2.13 Elaborat, predštudija, študija

57. Dejan Valentinčič, Barbara Zagorc, Kristina Toplak, Maja Gostič, Marijanca Ajša Vižintin, Marina Lukšič-Hacin, Mojca Vah Jevšnik, Priporočila ukrepov za omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov, Ljubljana; [Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije], 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (20 str.)), https://isim.zrc-sazu.si/sites/default/files/CRP-2019-Priporocila_0.pdf. [COBISS.SI-ID 129109507]


2.16 Umetniško delo

58. Tijana Mijušković, Abiral Khadka, Nikita Meden, Kristina Pranjić, Peter Purg, Taming the forest, [New York]: Vimeo, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 54 sek)), barve, zvok, https://vimeo.com/725233829. [COBISS.SI-ID 113257219]

59. Peter Purg, Unlearning piece : ELO 2022, [New York]: Vimeo, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (5 min, 21 sek)), barve, zvok, https://vimeo.com/716393797. [COBISS.SI-ID 110345219]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

60. Jože Bartolj (oseba, ki intervjuva), Ana Toroš (intervjuvanec), Ana Toroš o manj znanem Alojzu Gradniku, Ljubljana: Radio Ognjišče, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (10 min, 8 sek)), Kulturni utrinki, https://avdio.ognjisce.si/share/ku_2022_08_09_Ana_Toros_o_manj_znanem_alojzu_gradniku_140_letnica. [COBISS.SI-ID 117770499]

61. Eszter Polónyi, Arzenal spominov ali intimna pokrajina? Franc Ferjan in stereofotografija = An arsenal of memories or an intimate landscape? Franc Ferjan and stereo photography, Ljubljana: Moderna galerija, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (54 min, 59 sek)), http://mrezni-muzej.mg-lj.si/si/mreznimuzej/3/21/?artworkid=1842&fbclid=IwAR1b-iegTCFiPOVDf0_kRQAi5VwQtTaJrEHhYBdKB3vrXOGbUAIxuF7XVcc. [COBISS.SI-ID 137687555]

62. Valerija Intihar (oseba, ki intervjuva), Kristina Pranjić (intervjuvanec), Dragan Živadinov (intervjuvanec), Alen Berlot (intervjuvanec), Emina Djukić (intervjuvanec), Peter Purg (intervjuvanec), K avantgardam, leto kasneje, Ljubljana: Zavod Radio študent, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (14 min, 39 sek)), Kulturne novice, https://radiostudent.si/kultura/kulturne-novice/k-avantgardam-leto-kasneje. [COBISS.SI-ID 105812739]

63. Goran Dekleva (oseba, ki intervjuva), Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Od lastnega glasu do lastne sobe, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (56 min, 43 sek)), Kulturni fokus, https://www.rtvslo.si/radio/podkasti/kulturnifokus/56190783/174841106. [COBISS.SI-ID 112849667]

64. Nina Jerman, Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Od lastnega glasu do lastne sobe, monografija Katje Mihurko Poniž, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 min, 57 sek)), Kultura, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174838995?s=tv. [COBISS.SI-ID 93846787]

65. Zoran Samardzija (intervjuvanec), Steven Shaviro (intervjuvanec), Eszter Polónyi (intervjuvanec), Red modernism : the films of Miklos Jansco, Seattle: Red May TV; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (1 ura, 46 min, 52 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=ShBYN96mIz4. [COBISS.SI-ID 109797123]

66. Goran Dekleva (oseba, ki intervjuva), Ana Toroš (intervjuvanec), Srce Gradnikove pesniške misli je v obmejnosti, večkulturnosti, večjezičnosti, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (33 min, 10 sek)), Podobe znanja, https://ars.rtvslo.si/podkast/podobe-znanja/526/174891481. [COBISS.SI-ID 118119939]

67. Nina Jerman (oseba, ki intervjuva), Kristina Pranjić (intervjuvanec), Janja Vollmaier Lubej (intervjuvanec), Lev Kreft (intervjuvanec), Gregor Moder (intervjuvanec), Umetnost in rusko-ukrajinska vojna, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (48 min, 47 sek), Panoptikum, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174862687?s=tv. [COBISS.SI-ID 104623619]

68. Magda Tušar (oseba, ki intervjuva), Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Zofka Kveder in odmev ženskega večglasja, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (50 min, 8 sek)), Kulturni fokus, https://prvi.rtvslo.si/podkast/kulturni-fokus/56190783/174867030. [COBISS.SI-ID 112851715]
financer: ARRS, Transformacije intimnosti v literarnem diskurzu slovenske moderne, J6-3134

69. Nina Jerman (oseba, ki intervjuva), Marta Verginella (intervjuvanec), Eva D. Bahovec (intervjuvanec), Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Ana Cergol Paradiž (intervjuvanec), Žensko vprašanje?, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (51 min, 04 sek), Panoptikum, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174852718?s=tv. [COBISS.SI-ID 105158147]
financer: ARRS, Ciljni raziskovalni programi, P6-0347, Historične interpretacije 20. stoletja


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

70. Jasna Fakin Bajec (scenarist), Manca Juvan (scenarist, fotograf), Polonca Vodopivec (scenarist), Belega kruha ne sme zmanjkati : Rustjeva hiša kruha, [San Bruno]: YouTube, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 27 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=CX0TJIKkHeI. [COBISS.SI-ID 117595139]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.10 Umetniška poustvaritev

71. Simon Weckert (umetnik), Gloria Gammer (umetnik), Peter Purg, Nepotovalna agencija : interaktivni kibernetski teleportacijski performans : 6. december 2022, Xcenter, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 141556227]

72. Primož Mlačnik, Pedro Rosquilla in njegov Otok psov : branje poglavja iz avtorjevega romana na festivalu Prepišno uredništvo (LUD Literatura), Ljubljana, 24. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 135929859]


3.11 Radijski ali TV dogodek

73. Eszter Polónyi (intervjuvanec), Skoraj pozabljeni fotograf Franc Ferjan : sodelovanje v oddaji Osmi dan, TV Slovenija, 1. program, 17. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 137691651]

74. Marijanca Ajša Vižintin (intervjuvanec), Vključevanje in šolanje otrok priseljencev iz bivše Jugoslavije : prispevek v oddaji NaGlas!, TVSLO 1, 10. sept. 2022. [COBISS.SI-ID 121390595]


3.12 Razstava

75. Jasna Fakin Bajec, Marija Umek, Petra Testen Koren, Žensko delo v Konfekciji Komen : razstava ob 50-letnici Knjižnice Komen, 21. junij 2022. [COBISS.SI-ID 117566211]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

76. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predavanje na Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, online, 3. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 128055811]

77. Eszter Polónyi, Mobility media : an archaeology of identity photography through science, art and visual culture : lecture at the University of Rijeka, Center for Advance Studies Southeast Europe, June 30th 2022. [COBISS.SI-ID 137572867]
financer: ARRS, N6-0244, Arheologija fotografije identitete, IDEFOTO

78. Marijanca Ajša Vižintin, Our emigrants and our immigrants : predavanje slušateljem mednarodnega magistrskega študijskega programa EMMIR - European Master in Migration and Intercultural Relations, University of Oldenburg (Nemčija), 20. sep. 2022. [COBISS.SI-ID 126913283]

79. Marijanca Ajša Vižintin, Slovenian emigration to Germany and mother tongue lessons for Slovenian emigrants : vabljeno gostujoče predavanje za študentke in študente germanistike, Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, Banja Luka (BiH), 30. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 132805379]

80. Peter Purg, Transdisicplinary new media : lunch talks : lecture at Paris College of Art, 22. 2. 2022. [COBISS.SI-ID 98496771]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

81. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Augmented reality as a medium for connecting real and literary spaces : presentation at 9th Congress of the ESCL/SELC, Rome, 5-9 September 2022, Imagining inclusive communities in European culture. [COBISS.SI-ID 122584067]

82. Kristina Pranjić, Peter Purg, The avant-garde as a work of limit and release : lecture at the interdisciplinary conference "Revisiting the avant-garde total work of art", University of Leuven, Leuven, Belgium, 24 May 2022. [COBISS.SI-ID 109045251]

83. Kristina Pranjić, Avantgarde art and theory: liminality and transgression : lecture at the conference The Art of Bordering, 10. December, 2022. [COBISS.SI-ID 134424835]

84. Peter Purg, Body borders in _Arts: the kinaesthetic self in performative_A, the social self in participatory_A, the electronic self in media_A : lecture at the conference The Art of Bordering, 10. 12. 2022, Chemnitz, Germany. [COBISS.SI-ID 141939715]

85. Kristina Pranjić, Magdalena Germek, Extreme perception of Surrealism and the potential of its visual eco-epistemology : lecture at the conference ISSS Surrealisms 2022, online, 17. Nov. 2022. [COBISS.SI-ID 134427139]

86. Ivana Zajc, Intimacy : women writers and digital humanities : lecture at the Ceepus Summer School Intimacy in Women's Writing and Reading, Nova Gorica, 25. 8. 2022. [COBISS.SI-ID 119587843]

87. Peter Purg, Kaj so kulturne in kreativne industrije naredile za Novo Gorico (in Gorico) z vključevanjem Univerze (ali obratno) : primer X-centra : predavanje na “CCIS for regeneration - Cities, Creativity, Innovation, Sustainability”, Bari, 7. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 111152899]

88. Irena Weber, Jasna Fakin Bajec, Kreativne metode projektnega dela z otroki : prispevek na seminarju Soustvarjanje otrok v turizmu, UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica, 17. februar 2022. [COBISS.SI-ID 117564931]

89. Marijanca Ajša Vižintin, Le z drugimi smo : usposabljanje pedagoškega kadra za vključevanje otrok priseljencev : predavanje na nacionalni konferenci Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju, 27. in 28. sep. 2022, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 126778627]

90. Ana Toroš, La letteratura slovena prodotta in Italia in un contesto interculturale: il caso di Gorizia : lezione su "Gorizia --- Una Dama? 2022-2023, Incontri culturali - Momenti musicali & teatrali, 14. dicembre, 2022. [COBISS.SI-ID 134549763]

91. Jasna Fakin Bajec, Lokalna skupnost med teorijo in prakso na Krasu : prispevek na seminarju Lokalna skupnost v turizmu, UP, Fakulteta za turistične študije - Turistica, 26. januar 2022. [COBISS.SI-ID 117563395]

92. Marijanca Ajša Vižintin, Mother tongue lessons : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Child Migration and Integration: Trends and Challenges, Section 10: Educational settings 4, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2.-4. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 111139075]

93. Eszter Polónyi, The 'physiognomic fallacy' : an archaeology of the photographic identity document : lecture at Epistemic media: atlas, archive, network, Network for European Cinema Studies Annual Conference, Bucharest, National University of Theatre and Film, 24. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 137668611]

94. Jasna Fakin Bajec, Pomen lokalne skupnosti pri varovanju pomnikov iz 1. sv. vojne in interpretaciji lokalnega spomina : predavanje na strokovnem posvetu o sanaciji kulturne dediščine in prizadevanjih za realizacijo projekta »Vojaška kapela Feldspitala 808 pri Kosoveljah«, Kosovelov dom Sežana, 22. september 2022. [COBISS.SI-ID 132617731]

95. Kristina Pranjić, Peter Purg, Principles of postgrowth in avant-garde and new media art : lecture at ReThinkable Festival of Transformative Economies and Territorial Communities, 21. 10. 2022, X Center, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 127878147]

96. Jasna Fakin Bajec, Priročnik za vključevanje mladih v ohranjanje in interpretacijo dediščine : prispevek na zaključnem srečanju Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2022 ter zaključni dogodek Erasmus+ projekta INSITES, Mestni muzej Ljubljana, 23. november 2022. [COBISS.SI-ID 132620547]

97. Marijanca Ajša Vižintin, Priseljeni sami o sebi v sodobnih slovenskih književnih besedilih : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci "Sąsiedzi, sąsiedztwa, przestrzenie spotkania i konfliktu", Krakow, 13-14.10. 2022. [COBISS.SI-ID 126913539]

98. Primož Mlačnik, The solarpunk literature : lecture at the Festival Rethinkable, znanstveni panel Ekološka kriza in kritika, Nova Gorica, 21. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 135890947]

99. Ana Toroš, Transjezični avtorji: primer Benečije : predavanje na mednarodni znanstveni konferenci Sosedje, sosedstva, prostori srečanja in konflikta, 13. 10. 2022, online. [COBISS.SI-ID 126066691]

100. Primož Mlačnik, The virus : a neoliberal detective in an immune Slovenian society : lecture at the International Conference Immunity & Community, 3 November 2022, online. [COBISS.SI-ID 127979779]


3.25 Druga izvedena dela

101. Kristina Pranjić, Avantgarda in novi mediji : predavanje na 7. dogodku 8. sezone ALUO uho, 13. maja 2022, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 107789059]

102. Ana Toroš, Čezmejne literature v projektu Contatti! : predstavitev na usposabljanju za učitelje in učiteljice v okviru temeljnega ARRS projekta J6-3133, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, 21. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 110612739]
financer: ARRS, J6- 3133, Krepitev (socialno)konstruktivističnega pristopa na slovenskih obmejnih območjih k poučevanju in učenju sosedskih jezikov (SJ) v osnovni šoli s soustvarjeno razširitvijo in vrednotenjem modela CoBlaLT, Contatti!

103. Marijanca Ajša Vižintin, Integracija + inkluzija = vključevanje otrok priseljencev : vabljeno predavanje za študente magistrskega študija razrednega pouka pri predmetu Didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 17. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 132608771]

104. Marijanca Ajša Vižintin, Intercultural competence in education - Slovenian national context : spletno predavanje po videopovezavi Zoom na spletnem usposabljanju Intercultural Competence in Education v okviru projekta Includ-EU in v organizaciji International Organization for Migration - IOM Country Office in Slovenia, 17. mar. 2022. [COBISS.SI-ID 109341443]

105. Katja Mihurko Poniž, Tanja Tuma, Cvetka Bevc, Intimni svetovi slovenske moderne : literarno srečanje Literarni četrtek, Goriška knjižnica, Nova Gorica, 19. maj 2022. [COBISS.SI-ID 134702851]

106. Kristina Pranjić, Kaj so avantgarde? : vodenje delavnice za dijake Kozmični anarhizem 2.2 // Intermedijsko prevajanje, 20. apr. 2022, OSMO/ZA, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 105821443]

107. Jasna Fakin Bajec, Kako mladim približati dediščino na zanimiv, ustvarjalen in vključujoč pristop? : predstavitev glavnih spoznanj iz projekta Dediščina v akciji : predavanje v okviru seminarja Etnološke regionalne raziskave Slovenije za študente 1. letnika 2. stopnje študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 8. november 2022. [COBISS.SI-ID 132621827]

108. Kristina Pranjić, Aleksander Bassin, Peter Krečič, Lev Kreft, Kozmični anarhizem 2.2 // Molekular::Noordung : okrogla miza in predstavitev publikacije Kozmični anarhizem, OSMO/ZA, Ljubljana, 22. apr. 2022. [COBISS.SI-ID 105805827]

109. Ana Toroš, Medjezikovno posredovanje : onstran meja mojega jezika in mojega sveta : okrogla miza, Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici, 26. maj 2022. [COBISS.SI-ID 109433603]

110. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturna vzgoja in izobraževanje : odgovornost za vključevanje otrok priseljencev : predavanje v okviru Programa profesionalnega usposabljanja (PPU) Poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika v kontekstu medkulturnega izobraževanja, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 22. apr. 2022. [COBISS.SI-ID 109342467]

111. Robert Ilovar, Ajda Schmidt, Barbara Predan, Miha Klinar, Kristina Pranjić, Okrogla miza Predstavitev publikacije Oblikovanje vrednosti, 22. feb. 2022 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. [COBISS.SI-ID 104374787]

112. Katja Mihurko Poniž, Alenka Jensterle-Doležal, Pogovor o Lili Novy : pogovorni večer v Slovanski knjižnici, Ljubljana, 17. maj 2022. [COBISS.SI-ID 134698755]

113. Arkan Al Nawas (intervjuvanec), Marijanca Ajša Vižintin (oseba, ki intervjuva), Pogovor z Arkanom Al Nawasom ob odprtju razstave v Atriju ZRC SAZU, 28. okt. 2022. [COBISS.SI-ID 132809987]

114. Marijanca Ajša Vižintin, Pomen medkulturnih, socialnih in izobraževalnih kompetenc : predavanje na temeljnem usposabljanju učiteljev in učiteljic za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP), 13.-15. apr. 2022, Andragoški center Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 108649987]

115. Dejan Valentinčič, Barbara Zagorc, Maruša Sirk, Marina Lukšič-Hacin, Marijanca Ajša Vižintin, Maja Gostič, Predstavitev zaključnega poročila ciljnega raziskovalnega projekta: Omilitev posledic bega možganov in krepitev mehanizma kroženja možganov : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 9. nov. 2022. [COBISS.SI-ID 129109763]

116. Marijanca Ajša Vižintin, Karmen Mlinar, Iva Perhavec, Živa Humer, Preprečevanje intersekcijske diskriminacije otrok beguncev in migrantov v osnovnih šolah : okrogla miza v okviru strokovne konference Spolno občutljiva integracija otrok beguncev in migrantov v osnovnošolski učni proces, Vransko, 1. 6. 2022. [COBISS.SI-ID 110398467]

117. Jasna Fakin Bajec, Spomini vaščanov in vaščank na Kulturni dom Komen : prispevek na predstavitvi Kulturnega doma Komen, Kulturni dom Komen, 27. oktober 2022. [COBISS.SI-ID 132623875]

118. Irena Selišnik (diskutant), Katja Mihurko Poniž (diskutant), Ignacija J. Fridl (diskutant), Klara Širovnik (diskutant), Sreča na črepinjah : okrogla miza o knjigi Gelč Jontes, Ljubljana, Slovenska matica, 19. 10. 2022 ob 12.00. [COBISS.SI-ID 127016707]

119. Miha Godec, Abiral Khadka, Nikita Meden, Tijana Mijušković, Kristina Pranjić, Peter Purg, Symphotree/Taming the forest : performans na Festivalu novomedijske umetnosti Speculum Artium, 22.-24. sep. 2022. [COBISS.SI-ID 134450435]

120. Ana Toroš, Greta Mazzaggio, Nataša Konc Lorenzutti, Večjezičnost in identiteta v kontekstu kognitivnih znanosti jezika in literature : sodelovanje na okrogli mizi v okviru festivala linGOcultura 2022, Nova Gorica, 4. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 124198147]

121. Marijanca Ajša Vižintin, Vključevanje je več kot le učenje jezika okolja : spletno predavanje v okviru Usposabljanja za formalne in neformalne učitelje in učiteljice s področja spolno občutljive integracije otrok beguncev in migrantov v vrtčevski in osnovnošolski učni proces, 30. avg. 2022. [COBISS.SI-ID 122032131]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

122. Ivana Zajc (urednik), Censoring intimacy in women's writing and reading in the long nineteenth century : 3rd international exploratory workshop : 23-24 August 2022 Ljubljana, Oton Župančič Library, 1st ed., Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2022, 18 str., ISBN 978-961-7025-23-1. [COBISS.SI-ID 115581699]

123. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, Marijanca Ajša Vižintin (gostujoči urednik 2022), [Tiskana izd.], Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-, ISSN 0353-6777, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/issues/items, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3ddve+domovini%27&pageSize=25&fformattypeserial=journal, http://www.sistory.si/11686/menu370. [COBISS.SI-ID 3025930]

124. Goriški letnik : zbornik Goriškega muzeja, Jasna Fakin Bajec (član uredniškega odbora 2008-), Nova Gorica: Goriški muzej, 1974-, ISSN 0350-2929. [COBISS.SI-ID 7123970]

125. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

126. Felicita Koglot, Franc Peric, Lara Vončina (urednik, avtor dodatnega besedila), Maja Orel (urednik, avtor dodatnega besedila), Manca Koren (urednik), Katja Mihurko Poniž (urednik), Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022, 235 str., fotogr., ISBN 978-961-7025-22-4. [COBISS.SI-ID 94705155]

127. Pisma : elektronska zbirka Pisma, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), V Novi Gorici: Univerza, Raziskovalni center za humanistiko, 2022-, ISSN 2820-5855, https://pisma-rch.ung.si/. [COBISS.SI-ID 139405571]

128. Solkanski časopis : 1001, Kaja Širok (odgovorni urednik 2002-), Solkan: Krajevna skupnost, 1994-, ISSN 2335-4143, http://www.solkan.si/solkanski-casopis/elektronski. [COBISS.SI-ID 40621312]

129. Women writers in history, Katja Mihurko Poniž (urednik 2022-), Amsterdam: Rodopi, 2014-, ISSN 2352-8354. [COBISS.SI-ID 138303747]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

130. Olivera Batajić Sretenović, Pusti me da uradim sam : interaktivna digitalna knjiga za decu : doktorski umetnički projekat, Beograd: [O. Đ. Batajić Sretenović], 2022, 155 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 136718083]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

131. Abiral Khadka, Kardinalne povezave : umetnost, solidarnot [!] in duhovnost med Vzhodom in Zahodom : magistrsko delo, Nova Gorica: [A. Khadka], 2022, 69 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7827. [COBISS.SI-ID 136185603]

132. Nabil Nazem Fawzi Almanssour, The veiled art : art and media censorship in the Middle East : master's thesis, Nova Gorica: [N. N. F. Almanssour], 2022, 87 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7824. [COBISS.SI-ID 135984643]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

133. Saira Ribič, TAM-TAM mestni plakat v primerjavi s komercialnim : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Ribič], 2022, 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 130696451]

134. Vasyl Kuzmich, Wind awareness : diploma thesis, Nova Gorica: [V. Kuzmich], 2022, 60 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7805. [COBISS.SI-ID 134680579]


Mentor - drugo

135. Lia Bajec, Tajda Filipič, Ema Gregorčič, Anej Remec, Patricija Černigoj, Tinkara Lavrenčič, Nika Rojc, Tristan Semenič, Naja Vrčon, Roka ga je naredila : kratki dokumentarni film : zgodba pekov Parne pekarne Ajdovščina, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (8 min, 46 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=2M30I_ORSqI. [COBISS.SI-ID 132688387]

136. Monika Krznar, Zasnova in ocena razvojnih učinkov kolesarske poti Biciklistinja na območju Loškega potoka : Projekt 1, Vipava: [s. n.], 2022, X, 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114188547]


Avtor dodatnega besedila

137. Edi Šelhaus (fotograf), Jožefa Šparovec (urednik, avtor dodatnega besedila), Edi Šelhaus : retrospektiva : razstavni katalog ob 100-letnici rojstva Edija Šelhausa, 2. natis, Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2022, 223 str., ilustr., fotogr., portreti, ISBN 978-961-6665-56-8. [COBISS.SI-ID 101061123]

138. Marko Jakše (umetnik), Robert Simonišek (urednik, avtor dodatnega besedila), Marko Jakše : paviljon Republike Slovenije, Benetke, 23. april - 27. november 2022 = pavilion of the Republic of Slovenia, Venice, 23 April - 27 November 2022, Ljubljana: Moderna galerija, 2022, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-206-147-0, https://jakse.mg-lj.si/MarkoJakseVeniceBiennale2022.pdf. [COBISS.SI-ID 103288579]

139. Cvetka Bevc, Sled ognjenega svinčnika, Pekel: Zavod Volosov hram, 2022, 95 str., ISBN 978-961-7182-19-4. [COBISS.SI-ID 123827459]
nagrada: Kresnice, 2022


Zbiratelj

140. Planet Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2022, 167 str., ilustr., ISBN 978-961-292-182-8. [COBISS.SI-ID 105148675]

141. Planet Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole], 1. elektronska izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2022, 1 spletni vir (1 datoteka HTML), ilustr., ISBN 978-961-292-274-0, https://www.planet.radovednih-pet.si. [COBISS.SI-ID 108828931]


Intervjuvanec

142. Tatjana Markošek (scenarist, urednik), (Ne)znana poglavja slovenske zgodovine. Slovenci in habsburška monarhija : izobraževalno-dokumentarni film, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 09 sek)), barve, zvok, https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174912114. [COBISS.SI-ID 130348547]

143. Cvetka Bevc (scenarist), Biti ženska, biti Zofka Kveder : igrano-dokumentarni film, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (52 min, 15 sek)), barve, zvok, Dokumentarni portret, https://365.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174856148. [COBISS.SI-ID 112865795]
financer: ARRS, Historične interpretacije 20. stoletja, P6-0347

144. Ivana Zajc, "Estetika lenobe, solarni punk in avantgarda : kako lahko humanistika misli ekološko krizo? : ekološka kriza in kritika na festivalu Rethinkable v Novi Gorici", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 21. okt. 2022, 1 spletni vir, fotogr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/drugo/estetika-lenobe-solarni-punk-in-avantgarda-kako-lahko-humanistika-misli-ekolosko-krizo/644638. [COBISS.SI-ID 134444035]

145. Nina Jerman, "Vprašanje avtonomije in kritike, ko je govor o ukrajinski in ruski umetnosti", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 6. apr. 2022, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/vprasanje-avtonomije-in-kritike-ko-je-govor-o-ukrajinski-in-ruski-umetnosti/618451. [COBISS.SI-ID 104589827]

146. Nina Gostiša, "Dvig človeštva proti zenitu", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 7. jan. 2022, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.delo.si/kultura/razno/dvig-clovestva-proti-zenitu/. [COBISS.SI-ID 104370435]

147. Lea Udovč, "Pripoved o Krasu - zgodba, ki je ne more uničiti niti požar", N1, 30. jul. 2022, ilustr., https://n1info.si/poglobljeno/pripoved-o-krasu-zgodba-ki-je-ne-more-uniciti-niti-pozar/. [COBISS.SI-ID 117565955]


Pripovedovalec

148. Tatjana Markošek (scenarist, urednik), Marijan Dović (pripovedovalec, avtor), Luka Vidmar (pripovedovalec, avtor), Slovenci in habsburška cenzura : izobraževalno-dokumentarni film : neznana poglavja slovenske zgodovine, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (25 min, 9 sek)), barve, zvok, Dokumentarni filmi in oddaje - izobraževalni program, https://365.rtvslo.si/arhiv/neznana-poglavja-slovenske-zgodovine/174912114. [COBISS.SI-ID 130687747]


Fotograf

149. Barbara Ivančič Kutin (avtor, fotograf), Bovške pripovedi na licu mesta : vodnik in priročnik za spoznavanje lokalnega pripovednega izročila, 1. izd., Bovec: Buška izba, Kulturno društvo Golobar, 2022, 99 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-96076-0-2. [COBISS.SI-ID 130855939]

150. Špela Lenardič, "60 let Kulturnega centra Lojze Bratuž : krščanski etos, slovenski jezik in kultura so še naprej trdni temelji večnamenskega središča Slovencev na Goriškem", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 11. apr. 2022, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/slovenija/60-let-kulturnega-centra-lojze-bratuz/619421. [COBISS.SI-ID 104577539]

151. Patricija Dodič, "Na Gregorjevo sva se spoznala : Ljubljana, Kres, 2010", Občinsko glasilo, apr. 2022, letn. 22 [i. e. 25], št. 3, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 107244291]


Recenzent

152. Felicita Koglot, Franc Peric, Lara Vončina (urednik, avtor dodatnega besedila), Maja Orel (urednik, avtor dodatnega besedila), Manca Koren (urednik), Katja Mihurko Poniž (urednik), Ljubezen v pismih : dopisovanje med Felicito Koglot in Francem Pericem : Aleksandrija-Bilje : 1921-1931, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022, 235 str., fotogr., ISBN 978-961-7025-22-4. [COBISS.SI-ID 94705155]

153. Martina Potisk, Medkulturnost in sodobni slovenski roman, 1. natis, Maribor: Kulturni center, 2022, VII, 217 str., tabele, Zbirka Znanstvena monografija, 033, ISBN 978-961-7150-95-7, ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 121383427]


Drugo

154. Pisma : elektronska zbirka Pisma, V Novi Gorici: Univerza, Raziskovalni center za humanistiko, 2022-, ISSN 2820-5855, https://pisma-rch.ung.si/. [COBISS.SI-ID 139405571]NERAZPOREJENO

155. Ivana Zajc, Kaj je literarna zmožnost in kako jo preverjamo z maturitetnim esejem, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2022, ISBN 978-961-7025-25-5. [COBISS.SI-ID 126567427]

156. Primož Mlačnik, Otok psov, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2022, 200 str., Zbirka Prišleki, 117, ISBN 978-961-7165-16-6. [COBISS.SI-ID 106404611]

157. Primož Mlačnik, Otok psov, 1. elektronska izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2022, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Prišleki, ISBN 978-961-7165-32-6, http://www.biblos.si/isbn/9789617165326. [COBISS.SI-ID 136402179]

158. Jasna Fakin Bajec, "Kruh za otroke cvetja", Latnik : [zgornjevipavski časnik], 24. mar. 2022, št. 240, str. 8, ilustr., ISSN 1580-9536. [COBISS.SI-ID 107088643]

159. Ivana Zajc, "Slovene teachers' opinions on teaching literature in grammar schools", Slovene studies : journal of the Society for Slovene Studies, 2022, vol. 44, no. 1, str. 25-42, ilustr., ISSN 0193-1075. [COBISS.SI-ID 134481667]

160. Ivana Zajc, "Ljubka Šorli na poti pisateljic", V: Stičnost preteklosti in sedanjosti : literarna pokrajina Goriške : 3. sprehod, Petra Paravan (ur.), Sabina Volk Simčič (ur.), Nova Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava: Zveza kulturnih društev, 2022, str. 23-24, fotogr., ISBN 978-961-7152-39-5. [COBISS.SI-ID 134443779]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 3. 2023


 

 

Bibliografija skupine za leto 2021Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Mlačnik, Primož [39176]

Vaupotič, Aleš [34800]

Oset, Željko [29514]

 

Polonyi, Eszter [55060]

Zajc, Ivana [56057]

Selvelli, Giustina [54542]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Ana Toroš, "Marisa Madieri, Jan Morris and Irena Žerjal : English, Istrian Triestine and Slovene literarisation of Trieste and the surrounding area at the end of World War II", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 3, str. 475-486, ilustr., ISSN 1408-5348, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/12/ASHS_31-2021-3_Toro%C5%A1.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.30. [COBISS.SI-ID 91966979]

2. Ana Toroš, "Minority literature in the majority language : a new paradigm? : the case of the slovenian poetry in italy", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 2, str. 355-362, ilustr., ISSN 1408-5348, https://zdjp.si/wp-content/uploads/2021/10/ASHS_31-2021-2.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2021.23. [COBISS.SI-ID 91969283]

3. Roxana Patraş, Carolin Odebrecht, Ioana Galleron, Rosario Arias, J. Berenike Herrmann, Cvetana Krstev, Katja Mihurko Poniž, Dmytro Yesypenko, "Thresholds to the "Great Unread" : titling practices in eleven ELTeC collections", Interférences littéraires, 2021, vol. 25, str. 163-187, ilustr., ISSN 2031-2970, http://interferenceslitteraires.be/index.php/illi/article/view/1102/958. [COBISS.SI-ID 82889475]

4. Aleš Vaupotič, "Stari mojster in neizrekljiva beseda : uvod v kibertekstualnost prek starokitajske književnosti", Primerjalna književnost, [Tiskana izd.], 2021, letn. 44, št. 2, str. 85-102, ilustr., ISSN 0351-1189, DOI: 10.3986/pkn.v44.i2.06. [COBISS.SI-ID 73724163]

5. Ana Toroš, "Minority literature and collective trauma : the case of Slovene Triestine literature", Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, [Tiskana izd.], 2021, no. 86, str. 65-81, ISSN 0354-0286, DOI: 10.36144/RiG86jun21.65-81. [COBISS.SI-ID 69028355]


1.02 Pregledni znanstveni članek

6. Primož Mlačnik, "The influence of Franz Kafka's literature on aspects of critical cultural theory", Slavia Centralis, [Tiskana izd.], 2021, letn. 14, št. 1, str. 249-259, ISSN 1855-6302. [COBISS.SI-ID 75797507]


1.04 Strokovni članek

7. Željko Oset, "V Rožno Dolino na študij Kulturne zgodovine", Novi glas, 11. mar. 2021, leto 26, št. 10, str. 9, ISSN 1124-6596. [COBISS.SI-ID 54852867]


1.05 Poljudni članek

8. Ivana Zajc, "Tritonski vozovi in kričanje sredi noči : kako so v Afriko drago prodajali led iz ledenih jam", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 10. jan. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/tritonski-vozovi-in-kricanje-sredi-noci-kako-so-v-afriko-drago-prodajali-led-iz-ledenih-jam/548349#&gid=1&pid=1. [COBISS.SI-ID 88259331]

9. Ivana Zajc, ""Vzbujamo radovednost in navdušujemo" : 70 let Tehniškega muzeja Slovenije", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 15. apr. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/vzbujamo-radovednost-in-navdusujemo-70-let-tehniskega-muzeja-slovenije/576637. [COBISS.SI-ID 91744259]

10. Ivana Zajc, ""Očarljivo in ovito v skrivnost" : Baia, podvodno mesto", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 27. mar. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ocarljivo-in-ovito-v-skrivnost-baia-podvodno-mesto/574111. [COBISS.SI-ID 91753219]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. Željko Oset, "Janez Bleiweis in Slovenska matica", V: Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe, Marija Stanonik (ur.), et al., Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021, str. 83-94, ISBN 978-961-268-078-7. [COBISS.SI-ID 71793411]

12. Ivana Zajc, "Sodobne slovenske dramatičarke : tematsko-formalne novosti in primera sodobnih dramskih besedil za osnovno in srednjo šolo", V: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.-16. 7. 2021, Alenka Žbogar (ur.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 106-109, Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0470-9, ISSN 2386-0561, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/06/57-SSJLK_Zajc.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.57.106-109. [COBISS.SI-ID 67715587]

13. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder kot kulturna posrednica", V: Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.-16. 7. 2021, Alenka Žbogar (ur.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 44-52, Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISBN 978-961-06-0470-9, ISSN 2386-0561, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/06/57-SSJLK_Mihurko-Poniz%CC%8C.pdf, DOI: 10.4312/SSJLK.57.44-52. [COBISS.SI-ID 67526659]
financer: ARRS, Programi, P6-0347, SI, Historične interpretacije 20. stoletja


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. Ana Toroš, "Alojz Gradnik e le terre di confine", V: 56o ICM : Incontro Culturale Mitteleuropeo : 25-26 novembre 2021 : diversità di lingue per una cultura unificante : Dante, Ascoli e i testimoni di confine, Gorizia: Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, 2021, [1] str., https://www.kadmos.info/56mo-convegno-icm-ana-toros/. [COBISS.SI-ID 86944515]

15. Primož Mlačnik, "Kulturne študije in sodobni slovenski detektivski romani : obstoječe raziskave in možni raziskovalni pristopi", V: Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov, Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor, Gjoko Nikolovski (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021, str. 95-96, ISBN 978-961-286-459-0, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 65781763]

16. Ana Toroš, "Slovenska literatura iz Italije v medkulturnem kontekstu : primer Gorice", V: Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov, Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor, Gjoko Nikolovski (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021, str. 143, ISBN 978-961-286-459-0, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 63264515]

17. Katja Mihurko Poniž, "A for Aurora, A for Ambiguity : a century and a half George Sand reception in the Slovenian cultural sphere", V: The sun and her planets : around George Sand’s reception in Central and Eastern Europe : international conference : Warsaw, 20-22 October 2021, Warszawa: Women's Archive, The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, https://georgesand.ibl.waw.pl/abstracts/. [COBISS.SI-ID 92543491]

18. Aleš Vaupotič, Ana Toroš, Narvika Bovcon, "Encoding literary culture as augmented reality", V: Transcodification : literatures - arts - media : First Conference of the ICLA Research Committee on Literatures/Arts/Media (CLAM) : July 1-3 2021, University of L'Aquila : online conference, [S. l.]: CLAM, 2021, str. [1], https://www.clam-icla.com/participants2021/ales-vaupotic-ana-toros-narvika-bovcon/. [COBISS.SI-ID 71101443]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder : Slavic cultural and feminist icon of the early 20th century", V: Defiant trajectories : mapping out slavic women writers routes, Katja Mihurko Poniž (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Cultural Tourist Association Women Writers Route: International Foundation - Forum of Slavic Cultures, 2021, str. 72-84, ilustr., ISBN 978-961-94672-7-5, https://www.fsk.si/wp-content/uploads/2021/03/WWR_DefiantTrajectories.pdf. [COBISS.SI-ID 59143939]

20. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder : Kveder, Zofka, pisateljica in novinarka : (* Ljubljana, 22. april 1878 - + Zagreb, 21. november 1926)", V: Osebnosti slovenskega novinarstva, Mateja Ratej (ur.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021, str. 125-143, portret, Življenja in dela, 25, Biografske študije, 18, ISBN 978-961-05-0517-4, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 56498691]

21. Ivana Zajc, "Poezija v modelih esejske naloge na maturi iz materinščine", V: Slovenska poezija, Darja Pavlič (ur.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 347-352, Obdobja, 40, ISBN 978-961-06-0542-3, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Zajc-I_Obdobja-40.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.40.347-352. [COBISS.SI-ID 85321731]

22. Ana Toroš, "Alojz Gradnik in češka literatura", V: Slovenska poezija, Darja Pavlič (ur.), 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, str. 477-484, Obdobja, 40, ISBN 978-961-06-0542-3, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2021/11/Obdobja-40_zbornik.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.40.477-484. [COBISS.SI-ID 86577667]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

23. Ivana Zajc, "»Z dišavo poveš, kdo si« : oder Slovenskega stalnega gledališča Trst preplavile Dišeče skrivnosti", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 12. nov. 2021, ilustr., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/kritika/z-disavo-poves-kdo-si-oder-slovenskega-stalnega-gledalisca-trst-preplavile-disece-skrivnosti-r. [COBISS.SI-ID 91758083]

24. Ivana Zajc, "Tina Bilban: Kaj misliš, kdo?", Sodobnost, 29. nov. 2021, ISSN 2784-7322, https://www.sodobnost.com/tina-bilban-kaj-mislis-kdo-ivana-zajc/. [COBISS.SI-ID 89069827]

25. Ivana Zajc, "Andrej Predin: Vesoljčki", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 3, str. 340-342, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90622211]

26. Ivana Zajc, "Klarisa Jovanović: Telovadec Nikolaj prežene tolovaja", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 4, str. 483-485, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90619395]

27. Ivana Zajc, "Borut Gombač: Skrivnost lebdeče knjige", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 6, str. 774-776, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90593539]

28. Ivana Zajc, "Peter Svetina: Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči", Sodobnost, 2021, letn. 85, št. 10, str. 1435-1437, ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 90615043]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

29. Ivana Zajc, "Ivana Zajc bere sodobno slovensko dramo", SiGledal.org : portal slovenskega gledališča, 27. 8. 2021, [1] str., ISSN 1855-9662, https://veza.sigledal.org/prispevki/ivana-zajc-bere-sodobno-slovensko-dramo. [COBISS.SI-ID 83693827]


1.22 Intervju

30. Aleš Vaupotič (intervjuvanec), "Percepcija umetnine zahteva določen napor : novi direktor Moderne galerije meni, da je ključni muzejski in galerijski izziv orientacija v mreži novih komunikacijskih možnosti", Delo, [Tiskana izd.], 15. maj 2021, leto 63, št. 110, str. 8, portret, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 63814403]


1.25 Drugi sestavni deli

31. Ivana Zajc, "Tetovaže ustnic in življenje z medvedi : Ainuji, pozabljeni staroselci Japonske", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 1. jan. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/svet/azija-z-oceanijo/tetovaze-ustnic-in-zivljenje-z-medvedi-ainuji-pozabljeni-staroselci-japonske/547249?fbclid=IwAR2wofvO4ibGnYS5fey8vUwQtjV5G3iFVyeQaSsgRDm2tToAVIrVaywQ6Fg. [COBISS.SI-ID 83758595]

32. Ivana Zajc, "Kakšne so bile brizge iz živalskih mehurjev, kdo je izumil maske in zakaj si ljudje niso umivali rok", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 2. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/svet/kaksne-so-bile-brizge-iz-zivalskih-mehurjev-kdo-je-izumil-maske-in-zakaj-si-ljudje-niso-umivali-rok/576580?fbclid=IwAR31tyL3n88kfAZG89LEfXZpV_exFQYO2rq5vwgMI1SxNFGDp1qpK5LzQB8. [COBISS.SI-ID 83744515]

33. Ivana Zajc, "Več kot 200 dogodkov: na Goriškem s prireditvami v poletje", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 15. jun. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/napovedujemo/vec-kot-200-dogodkov-na-goriskem-s-prireditvami-v-poletje/584320. [COBISS.SI-ID 68186883]

34. Ivana Zajc, "Kaj vse je mogoče spraviti v eno sobo? V "kabinetu čudes" izjemne najdbe in zgodbe : stalna razstava Goriškega muzeja NePozabljeni predmeti", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 23. jun. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/kaj-vse-je-mogoce-spraviti-v-eno-sobo-v-kabinetu-cudes-izjemne-najdbe-in-zgodbe/585267. [COBISS.SI-ID 68185603]

35. Ivana Zajc, ""Z rastlinami se pogovarjaš kakor z majhnimi mucki" : med pandemijo porast prodaje lončnic", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 25. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/z-rastlinami-se-pogovarjas-kakor-z-majhnimi-mucki-med-pandemijo-porast-prodaje-loncnic/580908?fbclid=IwAR0Ap0NtPxGs_LK5wlcakIRBhuZzuPEzaNLG3dCPOxeZ8rGm-LxKu_cOS2M. [COBISS.SI-ID 83742979]

36. Ivana Zajc, "Orientalska vila Rafut propada, edini eksotični park v Sloveniji se zarašča : Občina Nova Gorica napoveduje obnovo: "Park bo postal zeleni urbani prostor"", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 26. feb. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/orientalska-vila-rafut-propada-edini-eksoticni-park-v-sloveniji-se-zarasca/570696. [COBISS.SI-ID 55419139]

37. Ivana Zajc, ""Očarljivo in ovito v skrivnost" : Baia, podvodno mesto", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 27. mar. 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/ocarljivo-in-ovito-v-skrivnost-baia-podvodno-mesto/574111. [COBISS.SI-ID 83752195]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

38. Katja Mihurko Poniž, Od lastnega glasu do lastne sobe : literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma, Ljubljana: Beletrina, 2021, 477 str., ilustr., ISBN 978-961-284-758-6. [COBISS.SI-ID 82292483]


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

39. Katja Mihurko Poniž, Literary foremothers : women writers in dialogue with tradition of their own, Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XXII, 208 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-19-4, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 64423683]


2.08 Doktorska disertacija

40. Ivana Zajc, Preverjanje literarne zmožnosti z esejem na literarno temo pri maturitetnem izpitu iz slovenščine : doktorska disertacija = Assessing literary skills with an essay on literature in the Slovenian high school exit exam, Ljubljana: [I. Zajc], 2020, [11] f., 425 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 56455427]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

41. Goran Tenze (oseba, ki intervjuva), Željko Oset (intervjuvanec), Udbovski učbenik, osnovni tečaj, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 39 sek)), Pogled v znanost, https://ars.rtvslo.si/2021/07/pogled-v-znanost-326/. [COBISS.SI-ID 70613507]

42. Ivana Zajc (oseba, ki intervjuva), Claudia Durastanti (intervjuvanec), "Umetnost je zgodovina napak, ki pa so poetične, ki delujejo kot nekaj izvirnega. Za vsemi napakmi [!] se skrivajo zgodbe.", Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (20 min, 1 sek)), Razgledi in razmisleki, https://4d.rtvslo.si/arhiv/razgledi-in-razmisleki/174777016. [COBISS.SI-ID 83694083]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

43. Ana Toroš, "O dolce terra" di Alojz Gradnik : predavanje na Univerzi v Vidmu, 26. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 61843971]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

44. Željko Oset, Priložnosti znanstvenic za akademsko kariero na Univerzi v Ljubljani med obema svetovnima vojnama : prispevek na mednarodni znanstveni konferenci "Dr. Branislava Sušnik in sodobniki-ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki", 27. 5. 2021, online. [COBISS.SI-ID 67646979]


3.25 Druga izvedena dela

45. Ana Toroš, Doktorski študij - priložnost na začetku karierne poti : okrogla miza v okviru dogodka Evropska noč raziskovalcev 2021 (ENR2021): ZnAnosT za vsE (ZATE), 24. 9. 2021, online. [COBISS.SI-ID 82465795]

46. Petra Vidali (diskutant), Mirt Komel (diskutant), Aljoša Harlamov (diskutant), Primož Mlačnik, Fenomen slovenske kriminalke : sodelovanje na okrogli mizi na Festivalu slovenske kriminalke Alibi 2.1, Maribor, 25. sep. 2021. [COBISS.SI-ID 83199491]

47. Mateja Ratej (intervjuvanec), Ali Žerdin (intervjuvanec), Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Jurij Perovšek (intervjuvanec), Agata Tomažič (oseba, ki intervjuva), Osebnosti slovenskega novinarstva : spletni pogovor na platformi Zoom ob izidu knjige, 16. mar. 2021. [COBISS.SI-ID 56511491]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

48. Colloquium, Giustina Selvelli (član uredniškega odbora 2019-), Klagenfurt: Alpen-Adria-Universiät Klagenfurt, ISSN 2520-3355, http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/issue/archive. [COBISS.SI-ID 526816537]

49. Maša Grdešić (avtor, urednik), Ksenija Rakočević, Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokolowska, Emilia Kolinko, Ekaterina Artemyuk, Biljana Dojčinović-Nešić (avtor, urednik), Katja Mihurko Poniž, Katja Mihurko Poniž (urednik), Defiant trajectories : mapping out slavic women writers routes, 1st electronic ed., Ljubljana: Cultural Tourist Association Women Writers Route: International Foundation - Forum of Slavic Cultures, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (94 str.)), ilustr., ISBN 978-961-94672-7-5, https://www.fsk.si/wp-content/uploads/2021/03/WWR_DefiantTrajectories.pdf. [COBISS.SI-ID 56820227]

50. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

51. Igor Grdina (urednik), Željko Oset (urednik, avtor dodatnega besedila), Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]

52. Željko Oset (urednik, avtor dodatnega besedila), Udbovski učbenik : osnovni tečaj : strogo zaupno, Šentjur: Založništvo Ž. Oset, 2021, 207 str., ISBN 978-961-07-0609-0. [COBISS.SI-ID 66484995]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

53. Polona Hadalin Baša, Literarne ustvarjalke v slovenskih osnovnošolskih berilih : magistrsko delo, Nova Gorica: [P. Hadalin Baša], 2021, 90 f. [COBISS.SI-ID 95791875]


Avtor dodatnega besedila

54. Igor Grdina (urednik), Željko Oset (urednik, avtor dodatnega besedila), Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]

55. Željko Oset (urednik, avtor dodatnega besedila), Udbovski učbenik : osnovni tečaj : strogo zaupno, Šentjur: Založništvo Ž. Oset, 2021, 207 str., ISBN 978-961-07-0609-0. [COBISS.SI-ID 66484995]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

56. Manca Koren, Družinsko življenje v pismih aleksandrinke Felicite Koglot Peric in njenega moža Franca Perica ter percepcija aleksandrinstva v takratni slovenski družbi : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Koren], 2021, II, 116 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80304899]


Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

57. Gregor Bele, Prenova in optimizacija spletnega mesta omrežja CEEPUS : diplomsko delo, Kranj: [G. Bele], 2021, VII, 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 66012675]


Oseba, ki intervjuva

58. Saša Vuga (intervjuvanec), Saša Čuček (intervjuvanec), Lučka Kajfež-Bogataj (intervjuvanec), "Voda je preprosto preveč pomembna, da bi o njej odločala le peščica ljudi", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 1 spletni vir, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/okolje/voda-je-preprosto-prevec-pomembna-da-bi-o-njej-odlocala-le-pescica-ljudi/573985. [COBISS.SI-ID 57428995]

59. Claudia Durastanti (intervjuvanec), ""To je v resnici knjiga, ki je nisem hotela napisati" : nenavadna zgodba odraščanja v kaosu jezikov", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 22. maj 2021, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/to-je-v-resnici-knjiga-ki-je-nisem-hotela-napisati-nenavadna-zgodba-odrascanja-v-kaosu-jezikov/580923. [COBISS.SI-ID 83687171]

 

Recenzent

60. Ksenija H. Vidmar, Revizije spola : študije o ženski v postnacionalni družbi, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021, 151 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0555-3. [COBISS.SI-ID 92110595]

 NERAZPOREJENO

61. Katja Mihurko Poniž, Od lastnega glasu do lastne sobe : literarne ustvarjalke od začetkov do modernizma, Elektronska izd., Ljubljana: Beletrina, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ilustr., Zbirka eBeletrina, ISBN 978-961-284-836-1, http://www.biblos.si/isbn/9789612848361. [COBISS.SI-ID 85188867]

62. Željko Oset, University of Nova Gorica and the Slovenian academic community, Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2021, ISBN 978-961-7025-21-7. [COBISS.SI-ID 84037379]Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 2. 2022

 


COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Bibliografija skupine za leto 2020Eniko, Mateja [37517]

Selvelli, Giustina [54542]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Toroš, Ana [27927]

Oset, Željko [29514]

Vaupotič, Aleš [34800]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Željko Oset, "Socializing of Slovene students at Austrian universities from the March Revolution to World War I", History of education & children's literature, 2020, vol. xv, no. 1, str. 273-285, ISSN 1971-1093, http://www.hecl.it/. [COBISS.SI-ID 24140035]

2. Katja Mihurko Poniž, "Zofka Kveder as a cultural transmitter", Knjiženstvo : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 2020, vol. 10, no. 10, ISSN 2217-7809, https://doi.org/10.18485/knjiz.2020.10.10.4, DOI: 10.18485/knjiz.2020.10.10.4. [COBISS.SI-ID 43899139]


1.04 Strokovni članek

3. Katja Mihurko Poniž, "Primer Krajner : skoraj sto let stara zgodba o prostovoljni samoizolaciji iz časnika Jutro", Alternator : misliti znanost, 28. maj 2020, ilustr., ISSN 2712-3510, https://www.alternator.science/sl/daljse/primer-krajner-skoraj-sto-let-stara-zgodba-o-prostovoljni-samoizolaciji-iz-casnika-jutro/, DOI: 10.3986/alternator.2020.26. [COBISS.SI-ID 45976835]

4. Željko Oset, "O nekrvavi anarhiji : dnevnik Miljutina Zarnika iz prevratne dobe (1918/19)", Družina : slovenski katoliški tednik, [Tiskana izd.], 2020, letn. 69, št. 124, str. 9, ilustr., ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 26720515]

5. Željko Oset, "Prva nedržavna univerza : 25 let Univerze v Novi Gorici", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 4. okt. 2020, letn. 69, št. 40, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 31195651]


1.05 Poljudni članek

6. Giustina Selvelli, "Anche in Bulgaria parlano il ladino --- ma non quello delle Dolomiti", East Journal, 4. feb. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/102419. [COBISS.SI-ID 45942019]

7. Giustina Selvelli, "Kavala, la città degli esuli dalla Turchia che ci parla dei rifugiati di oggi", East Journal, 5. mar. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/103196. [COBISS.SI-ID 45942787]

8. Giustina Selvelli, "L'esodo dimenticato dei turchi di Bulgaria", East Journal, 11. nov. 2020, 13. nov. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/112046, https://www.eastjournal.net/archives/112074. [COBISS.SI-ID 45945091]

9. Giustina Selvelli, "Fare rock'n roll in Jugoslavia : Milan Mladenovic e gli Ekaterina Velika", East Journal, 13. gen. 2020, https://www.eastjournal.net/archives/101943. [COBISS.SI-ID 45940483]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, Aneta Trajanov, Tina Smrekar, "Digitalizacija kulturne dediščine v dveh projektih programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist", V: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia, Darja Fišer (ur.), Tomaž Erjavec (ur.), 1st ed., Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020, str. 66-73, ilustr., ISBN 978-961-7104-01-1, http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Mihurko-Poniz-et-al_Digitalizacija-kulturne-dediscine-v-dveh-projektih-programa-Studentski.pdf. [COBISS.SI-ID 30294531]

11. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Literarne pešpoti v povečani resničnosti na področju med Goriško, Tržaško pokrajino in Furlanijo : konceptualna zasnova, izvedba in trajno vzdrževanje", V: Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika : zbornik konference : 24.- 25. september 2020, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies and Digital Humanities : September 24th - 25th 2020, Ljubljana, Slovenia, Darja Fišer (ur.), Tomaž Erjavec (ur.), 1st ed., Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2020, str. 16-23, ilustr., ISBN 978-961-7104-01-1, http://nl.ijs.si/jtdh20/pdf/JT-DH_2020_Bovcon-et-al_Literarne-pespoti-v-povecani-resnicnosti-na-podrocju-med-Gorisko-Trzasko-in-Furlanijo.pdf. [COBISS.SI-ID 30262275]

12. Senja Pollak, Matej Martinc, Katja Mihurko Poniž, "Natural language processing for literary text analysis : word-embeddings-based analysis of Zofka Kvederʼs Work", V: Proceedings of the Workshop on Digital Humanities and Natural Language Processing (DHandNLP 2020), co-located with International Conference on the Computational Processing of Portuguese (PROPOR 2020), Évora, Portugal, March 2nd, 2020, Maria José Finatto (ur.), Senja Pollak (ur.), [S. l.]: CEUR-WS, cop. 2020, str. 1-9, CEUR workshop proceedings, Vol. 2607, ISSN 1613-0073, http://ceur-ws.org/Vol-2607/paper4.pdf. [COBISS.SI-ID 16930563]

13. Katja Mihurko Poniž, ""Ne bodi samo literat, ampak tudi prijatelj" : ženski in moški svetovi moderne v pismih, srečanjih in literaturi Ivana Cankarja in Zofke Kveder", V: Tržaški Cankar in naše branje : [dopolnjeni zbornik predavanj s simpozija Tržaški Cankar in naše branje, ki ga je priredilo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in s Slavističnim društvom iz Nove Gorice 13. in 14. decembra 2018 na Opčinah pri Trstu], Marija Kostnapfel (ur.), Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2020, str. 155-171, ilustr., ISBN 978-88-7342-290-7. [COBISS.SI-ID 45192963]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. Željko Oset, "Univerza v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti v 20. stoletju", V: 100 let Univerze v Ljubljani, Aleš Gabrič (ur.), Ljubljana: Slovenska matica: Univerza, 2020, str. 131-156, ISBN 978-961-213-330-6. [COBISS.SI-ID 43210243]

15. Ana Toroš, "Literary manifestations of traumatic collective memory and postmemory : the case of Istrian Triestine and Slovenian Triestine literature", V: Language and culture in the intercultural world, Vesna Mikolič (ur.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2020, str. 387-401, ISBN 1-5275-5688-3, ISBN 978-1-5275-5688-1. [COBISS.SI-ID 47707395]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. Giustina Selvelli, "Dalle frontiere permeabili dell'Alpe-Adria all'immaginario di un'Europa multipla : gli irrisolti nodi "post-imperiali" = Von den Durchlässigen Grenzen des Alpen-Adria Raums zur Vision eines multiplen Europas : die Ungelösten "Post-Imperialen" Knoten = Od prepustnih meja v regiji Alpe-Jadran do vizije večplastne Evrope : nerazrešeni postimperialistični vozel", V: Manifest|o Alpe-Adria : Stimmen für eine Europa-Region des Friedens und Wohlstands = voci per una regione europea di pace e prosperità = glasovi za evropsko regijo miru in blagostanja, Werner Wintersteiner (ur.), Mira Miladinović Zalaznik (ur.), Wien: Löcker, 2020, str. 502-517, ISBN 978-3-99098-027-9. [COBISS.SI-ID 20264707]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

17. Aleš Vaupotič, "Umetna inteligenca in kultura digitaliziranega sveta = Artificial intelligence and the culture of the digitised world", Likovne besede : revija za likovno umetnost, 2020, št. 116, str. 54-60, ilustr., ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 50962435]

18. Željko Oset, "John P. Enyeart. Death to Fascism: Louis Adamic's Fight for Democracy. Urbana, IL: University of Illinois Press, 2019, 238 strani", Prispevki za novejšo zgodovino, [Spletna izd.], 2020, letn. 60, št. 3, ilustr., ISSN 2463-7807, https://ojs.inz.si/pnz/article/view/2655/3960. [COBISS.SI-ID 45051395]

19. Željko Oset, "Olimpionik izza tekmovanj", Zgodovina za vse : vse za zgodovino, [Tiskana izd.], 2020, leto 27, št. 2, str. 121-122, ilustr., ISSN 1318-2498. [COBISS.SI-ID 43376643]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

20. Giustina Selvelli, "La poetica delle relazione = The poetics of the relationship = Poetika odnosa = Die Poetik der Beziehung", V: Dober tag! : die Grußmaschine : ein Sprachrohr zur besseren Verständigung in Kärnten = pozdravni stroj : glasilo za boljše razumevanje na Koroškem, Ulrich Kaufmann, Werner Wintersteiner, Klagenfurt: Hermagoras; = Celovec: Mohorjeva, 2020, str. 82-83, ilustr., ISBN 978-3-7086-1141-9. [COBISS.SI-ID 38812419]


1.22 Intervju

21. Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), "Ženski glas drugače odmeva v lastni sobi", Delo, Ona : ženski magazin Dela in Slovenskih novic, [Tiskana izd.], 22. sep. 2020, leto 62, št. 219, fotogr., ISSN 0350-7521, ISSN 1318-3028. [COBISS.SI-ID 43924739]


1.25 Drugi sestavni deli

22. Katja Mihurko Poniž, "Ljubka Šorli, pesnica, ki je uporno kljubovala viharjem", V: Sprehod ob dediščini Ljubke Šorli in Franceta Bevka : v počastitev obletnic rojstva Franceta Bevka in Ljubke Šorli s kulturnim programom, Marija Mercina (ur.), Tanja Badalič (ur.), Sabina Volk Simčič (ur.), Nova Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava: Zveza kulturnih društev, 2020, str. 12-13, ilustr., ISBN 978-961-7010-76-3. [COBISS.SI-ID 43759363]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

23. Miljutin Zarnik, Željko Oset (avtor, avtor dodatnega besedila), Kristina Ferk, Porajanje Jugoslavije : doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-13-2. [COBISS.SI-ID 304197632]

24. Željko Oset, Univerza v Novi Gorici in slovenska akademska skupnost, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 191 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-14-9. [COBISS.SI-ID 26416899]


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

25. Iliana Krapova, Giustina Selvelli, Assia Assenova, Maya Popova, Dizionario Hoepli bulgaro : bulgaro-italiano, italiano-bulgaro, Ristampa, Milano: Ulrico Hoepli, 2020, IX, 854 str., ISBN 978-88-203-6766-4. [COBISS.SI-ID 24784899]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

26. Jana Beguš, Blaž Belec, Martina Bergant Marušič, Lorena Butinar, Imre Cikajlo, Saša Dobričić, Sandra Gardonio, Boštjan Potokar, Branka Mozetič Vodopivec, Egon Pavlica, Samo Stanič, Željko Oset, Veronika Piccinini, Peter Purg, Arthur Stepanov, Ana Toroš, Tanja Urbančič, Vanesa Valentinčič Murovec, et al., Iztok Arčon (urednik), Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2019/2020 : Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica: Univerza, 2020, 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44187907]


2.16 Umetniško delo

27. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Nothing but facts : hard times by Charles Dickens = Le dejstva : trdi časi Charlesa Dickensa, Nova Gorica: RIII, 2020, 1 video DVD (1 min, 23 sek), barve. [COBISS.SI-ID 48755971]


2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

28. Katja Mihurko Poniž (scenarist), Pisateljice v topografiji Goriške, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (4 min, 40 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=sWDH0ye4Ypw. [COBISS.SI-ID 43953667]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

29. Ana Toroš (intervjuvanec), Srečanja, Trst: RAI, Radio Trst A, 2020, 1 CD (34 min, 25 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 5595387]

30. Goran Tenze (oseba, ki intervjuva), Željko Oset (intervjuvanec), Zgodovinar Željko Oset s knjigo o četrt stoletja Univerze v Novi Gorici, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (25 min, 26 sek)), Pogled v znanost, https://ars.rtvslo.si/2020/11/pogled-v-znanost-294/. [COBISS.SI-ID 43226115]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

31. Oliver Angelov, Katja Mihurko Poniž, Aneta Trajanov, Zbirka pisem : digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk, [S. l.: s. n.], 2020, 1 spletni vir, http://sipk-pisma.ung.si/pisma/. [COBISS.SI-ID 19195139]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

32. Katja Mihurko Poniž, Middle-class marriage in the writings of Central European fin de siècle women writers : lecture at digital workshop Rethinking intimacy in women's reading and writing at the peripheries of Europe, 1. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 45482755]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

33. Željko Oset, Akademik Josip Plemelj (1873-1967), član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Srbske akademije znanosti in umetnosti in Bavarske akademije znanosti : predavanje na posvetu 100 let slovenske in srbske matematike: velika matematika Josip Plemelj in Mihailo Petrović Alas, 14. 2. 2020 v Dvorani Slovenske matice, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5604347]


3.25 Druga izvedena dela

34. Ana Toroš (intervjuvanec), Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : Tržaško knjižno središče, 23. 1. 2020. [COBISS.SI-ID 5560315]

35. Ana Toroš (intervjuvanec), Slovenščina je lepa : 40 urna jezikovna delavnica na Državnem izobraževalnem zavodu s slovenskim učnim jezikom, Humanistični in znanstveni licej "Simon Gregorčič", Klasični licej "Primož Trubar", nov. in dec. 2020. [COBISS.SI-ID 52274947]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

36. Colloquium, Giustina Selvelli (član uredniškega odbora 2019-), Klagenfurt: Alpen-Adria-Universiät Klagenfurt, ISSN 2520-3355, http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/issue/archive. [COBISS.SI-ID 526816537]

37. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

38. Klavdija Stres, Začetki gledališke umetnosti na Celjskem : diplomsko delo, Nova Gorica: [K. Stres], 2020, VII, 77 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5076. [COBISS.SI-ID 18677251]


Avtor dodatnega besedila

39. Branka Vičar (urednik, lektor), Pojmovanja živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020, 331 str., ilustr., ISBN 978-961-7058-36-9. [COBISS.SI-ID 304553216]

40. Miljutin Zarnik, Željko Oset (avtor, avtor dodatnega besedila), Kristina Ferk, Porajanje Jugoslavije : doživljaji Ljubljančana (Miljutina Zarnika) leta 1918, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2020, 172 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-13-2. [COBISS.SI-ID 304197632]

41. Vilma Purič, Sodobne tržaške pesnice, Trst: Mladika, 2020, 366 str., ISBN 978-88-7342-286-0. [COBISS.SI-ID 20454659]

42. Marija Ferenčak Pivec, V svitu novih juter, 1. natis, Maribor: Kulturni center, 2020, 77 str., ilustr., Frontier, Poezija, 162, ISBN 978-961-6781-35-0, ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 25041155]

43. Marija Ferenčak Pivec, V svitu novih juter, Elektronska izd., Maribor: Kulturni center, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), Zbirka E-knjige Kulturnega centra, 071, ISBN 978-961-6781-79-4, https://www.biblos.si/isbn/9789616781794. [COBISS.SI-ID 30778627]


Pripovedovalec

44. Katja Mihurko Poniž (scenarist), Pisateljice v topografiji Goriške, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (4 min, 40 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=sWDH0ye4Ypw. [COBISS.SI-ID 43953667]


Fotograf

45. Vesna Levičnik, "Zbirajo pisno zapuščino non in babic", Dnevnik, [Tiskana izd.], 7. mar. 2020, leto 70, št. 55, str. 7, ilustr., ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 24819506]


Recenzent

46. Jaša Drnovšek, --- in den vnbeweglichen vnd vnuerruckten Fußstapffen : frühneuzeitliche Karfreitagsprozessionen als Projekt der Gegenreformation und katholischen Erneuerung, 1. Aufl., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 253 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0507-5, ISBN 978-961-05-0508-2. [COBISS.SI-ID 43371523]

47. Mateja Ratej (urednik), Osebnosti slovenske medicine, 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020, 200 str., fotogr., Zbirka Življenja in dela, 24, Biografske študije, 17, ISBN 978-961-05-0278-4, ISSN 2385-9792. [COBISS.SI-ID 304632320]
financer: ARRS, Programi, P6-0088 (B), SI, Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks

48. Branka Vičar (urednik, lektor), Pojmovanja živalskih smrti : antropocentrizem in (ne)možne subjektivitete, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS, 2020, 331 str., ilustr., ISBN 978-961-7058-36-9. [COBISS.SI-ID 304553216]

49. Andrea Leskovec, Vergangenheitsbewältigung : deutschsprachige Literatur und nationalsozialistische Vergangenheit, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, 140 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0371-9. [COBISS.SI-ID 27923715]


Drugo

50. Ignaz Maria von Attems, Florian Zeilinger, Miha Preinfalk, Metoda Kokole (urednik), Gabriele Haug-Moritz (urednik), The letters of Count Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz to his father (1734-1738), Digital ed., Ljubljana: Založba ZRC, 2020, 1 spletni vir, ISBN 978-961-05-0486-3, http://hdl.handle.net/20.500.12325/40. [COBISS.SI-ID 35292675]
financer: ARRS, Programi, P6-0004, SI, Raziskave slovenske glasbene preteklosti; ARRS, Programi, P6-0024, SI, Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave; ARRS, Programi, P6-0052 (A), SI, Temeljne raziskave slovenske kulturne preteklosti
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 3. 2021

 

 

 

 

Bibliografija skupine za leto 2019Eniko, Mateja [37517]

Toroš, Ana [27927]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Vaupotič, Aleš [34800]

Oset, Željko [29514]

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Katja Mihurko Poniž, "Pravljice starejših slovenskih pisateljic v literarni tradiciji in vzgojno-izobraževalnem sistemu", Jezik in slovstvo, [Tiskana izd.], 2019, letn. 64, št. 2, str. 5-18, 115, ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 70194274]
financer: Članek je del raziskave v okviru projekta Slovenska in evropska literarna ter ljudska dediščina - pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole (V5-1702 B)

2. Katja Mihurko Poniž, "Literary journey from north to south : the reception of Nordic women writers, their books and ideas in the Slovenian literary system", Nora, 2019, vol. 27, iss. 1, str. 1-13, ISSN 0803-8740, DOI: 10.1080/08038740.2018.1551245. [COBISS.SI-ID 5328379]

3. Željko Oset, "The lifetrajectories of Maks Samec, Fran Ramovš and Ljudmila Dolar Mantuani, and the impact of World War II on their careers", Práce z dějin Akademie věd, 2019, roč. 11, č. 2, str. 1-22, ilustr., ISSN 1803-9448. [COBISS.SI-ID 5604091]

4. Ana Toroš, "Teaching minority literature : the case of Trieste", Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, [Tiskana izd.], 2019, no. 83, str. 83-93, ISSN 0354-0286, DOI: 10.36144/RiG83.dec19.83-93. [COBISS.SI-ID 5522427]

5. Željko Oset, "Environmental activism during communist era in Slovenia", Review of Croatian history, 2019, vol. 15, br. 1, str. 63-79, ISSN 1845-4380, DOI: 10.22586/review.v15i1.9740. [COBISS.SI-ID 5503483]

6. Katja Mihurko Poniž, "Vezi Zofke Kveder s srbskim kulturnim prostorom", Slovenika : časopis za kulturu, nauku i obrazovanje, [Štampano izd.], 2019, vol. 5, str. 23-48, ilustr., ISSN 2466-555X, DOI: 10.18485/slovenika.2019.5.1.1. [COBISS.SI-ID 5560571]


1.04 Strokovni članek

7. Željko Oset, "Moderna kultura je utemeljena na institucijah", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], feb. 2019, letn. 68, št. 7, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 5329659]

8. Željko Oset, "Od Strupov do izzivov prihodnosti", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], apr. 2019, letn. 68, št. 16/17, ilustr., ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 5375483]

9. Željko Oset, "Normiranje in nadzorovanje akademskega življenja", Družina : slovenski katoliški tednik, [Tiskana izd.], 2019, letn. 68, št. 39, str. 8-9, ilustr., ISSN 0416-3885. [COBISS.SI-ID 5457403]

10. Ana Toroš, "Letterature a contatto", Nuova iniziativa isontina : rivista del Centro studi politici, economici e sociali "Sen. A. Rizzatti", nov. 2019, no. 80, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 5474811]

11. Ana Toroš, ""Zbledele" večjezične barvne odtenke danes z vnemo iščemo pod pepelom pozabe", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 23. maj 2019, leto 75, št. 121, str. 16, ilustr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 5392379]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

12. Katja Mihurko Poniž, "Digitalizacija literarne ustvarjalnosti : študija primera Zofke Kveder = Digitalisation of the literary creativity : a case study of Zofka Kveder", V: Digital humanities and Slavic cultural heritage : international scientific conference, Belgrade, 6-7 May 2019 : [the book of summaries] = Digitalna humanistika i slovensko kulturno nasleće : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 6.-7. maj 2019 : [zbornik sažetaka], Aleksandra Vraneš (ur.), Beograd: University of Belgrade, Faculty of Philology: = Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, 2019, str. 27-28, ISBN 978-86-6153-581-9. [COBISS.SI-ID 5386747]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. Maša Kovič Dine, Željko Oset, "Some examples of best practices to address the environmental citizenship gap in higher education", V: 1st International Conference iREEC 2019 [also] International Researchers of the Education for Environmental Citizenship 2019, 7-8 of November 2019, University of Malaga, Spain, J. Jesús Delgado (ur.), [Barcelona: s. n., 2019], str. 150, ISBN 978-84-09-16022-8, http://enec-cost.eu/wp-content/uploads/2019/11/Book-of-Abstracts-iREEC2019-Final-Version-4.0.pdf. [COBISS.SI-ID 5480955]

14. Aleš Vaupotič, "Comparative literature and digital humanities", V: Littérature-échanges culturels-transmission : savoirs et créations entre passé et avenir = Literature, cultural exchanges and transmission : knowledge and creation between past and future, 8e Congrès de la société européenne de littérature comparée (ancien "Réseau européen d'études littéraires comparées"), Lille 2019 (26 au 30 août), Lille: Université de Lille, 2019, 1 str., https://comparatismett.univ-lille.fr/data/images/ABSTRACTS%20CONGRESS%2025%20ao%C3%BBt%202019.1.docx. [COBISS.SI-ID 5507835]

15. Katja Mihurko Poniž, Narvika Bovcon, "Marica Nadlišek Bartol and her editorial network of women writers around the first Slovenian women's newspaper Slovenka", V: Women editors in Europe, 1710-1920 : International Conference, 28-29 May, 2019, Ghent University, Belgium, International Conference, 28-29 May, 2019, Ghent University, Belgium, [S. l.: s. n., 2019], str. 32, https://www.womeneditors.ugent.be/wp-content/uploads/2019/05/WEC_programme_boa_LR.pdf. [COBISS.SI-ID 5386235]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. Katja Mihurko Poniž, "Bolgarsko-slovensko prijateljstvo v življenju in delih Zofke Kveder = The Bulgarian-Slovenian friendship in the life and works of Zofka Kveder", V: Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju, Namita Subiotto (ur.), Ljudmil Dimitrov (ur.), Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019, str. 205-216, ilustr., ISBN 978-619-7065-24-4. [COBISS.SI-ID 5402107]

17. Željko Oset, "Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo", V: Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem, Boris Golec (ur.), 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, str. 249-267, ilustr., ISBN 978-961-05-0204-3. [COBISS.SI-ID 44936749]

18. Katja Mihurko Poniž, "Zwischen "Fact and Fiction" : Zofka Kveder als feministische Ikone in den Werken ihrer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen (Auto)biographischer Diskurs und Feminismus", V: Literarische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar, Vesna Kondrič Horvat (ur.), et al., 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, str. 65-77, 534, 544, Slovenske germanistične študije, 15, ISBN 978-961-06-0160-9. [COBISS.SI-ID 69306722]

19. Aleš Vaupotič, "Theory of discourse and semiotics : Foucault, Bakhtin, Peirce", V: Non/cognate approaches : relation & representation, Ivan Mladenov (ur.), 1. izd., Sofia: Paradigma, 2019, str. 67-84, ilustr., ISBN 978-954-326-375-2. [COBISS.SI-ID 5372667]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Narvika Bovcon & Aleš Vaupotič", V: Real Presence, Dobrila Denegri (ur.), Belgrade: Independent Cultural Association, 2019, str. 187, ilustr., ISBN 978-86-87665-04-0. [COBISS.SI-ID 5394427]


1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

21. Željko Oset, "Cooper, Henry Ronald : (1946-)", Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon, 2019, ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022260/. [COBISS.SI-ID 45852461]


1.25 Drugi sestavni deli

22. Narvika Bovcon, Aleš Vaupotič, "Literarne pešpoti = Itineraris leteraris", V: Preverjena resničnost : delo na vmesniku se nadaljuje = Checked reality : work at the interface continues, Peter Purg (ur.), Mateja Poljšak Furlan (ur.), Nova Gorica: Kulturni dom, 2019, str. 65-67, ilustr., ISBN 978-961-6783-24-8. [COBISS.SI-ID 5507067]


1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

23. Željko Oset, "Čujec, Bibijana : (1926-)", Slovenska biografija, Novi Slovenski biografski leksikon, 2019, ISSN 2350-5370, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1021810/. [COBISS.SI-ID 45892397]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

24. Ana Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradnikove poezije : izbrani spisi, Trst: Mladika: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-88-7342-276-1. [COBISS.SI-ID 10577132]

25. Aleš Vaupotič, Vprašanje realizma, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2019, 387 str., ilustr., Humanistika, ISBN 978-961-7025-04-0. [COBISS.SI-ID 294283520]


2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

26. Ana Toroš (avtor, fotograf), Anita Bergnach (sodelavec pri raziskavi), Anika Velišček (sodelavec pri raziskavi), Literatura na stičišču 1 : učbenik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, ISBN 978-88-7636-311-5, http://www.eduka2.eu/Download.aspx?Code=EDK2&filename=/Archivi/EDK2/ALL/0001/1688A.pdf. [COBISS.SI-ID 10622444]

27. Ana Toroš (avtor, fotograf), Marco Apollonio (sodelavec pri raziskavi), Anika Velišček (sodelavec pri raziskavi), Literatura na stičišču 2 : učbenik, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, ISBN 978-88-7636-313-9, http://www.eduka2.eu/Download.aspx?Code=EDK2&filename=/Archivi/EDK2/ALL/0001/1684A.pdf. [COBISS.SI-ID 10622700]


2.05 Drugo učno gradivo

28. Ana Toroš, Aleš Vaupotič, Digitalne literarne pešpoti po Devinu, Gorici in Trstu, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut; Videm: Societât filologjiche furlane "Graziadio Isaia Ascoli": = Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli", 2019, http://www.eduka2.eu/slv/didakticno-gradivo/digitalne-literarne-pespoti-po-devinu-gorici-in-trstu/. [COBISS.SI-ID 5447675]

29. Katja Mihurko Poniž, Medpredmetno povezovanje ciljne teme žensko izobraževanje in literarno ustvarjanje : gradivo za projekt EDUKA 2, čezmejno upravljanje izobraževanja, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2019, [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5352187]

30. Katja Mihurko Poniž, Zgodnje slovenske pravljičarke : gradivo za seminar Slovenska in evropska literarna ter ljudska dediščina : pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2019, [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5352443]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

31. Ana Toroš (intervjuvanec), Izzivi čezmejnega izobraževanja : projekt EDUKA dve, Trst: RAI, Radio Trst A, 2019, 1 CD (37 min, 53 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 5464571]


2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

32. Tomaž Erjavec, Miran Hladnik, Marko Juvan, Katja Mihurko Poniž, COST-ELTeC/ELTeC-slv : release with 94 novels in level 1 encoding, [S. l.: s. n.], 2019, https://zenodo.org/record/3518109#.XuHpuudS-Ul. [COBISS.SI-ID 19203075]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

33. Katja Mihurko Poniž, Bogomila Kravos, Avgusta Danilova : 1869-1958 : slovenska igralka, režiserka in pedagoginja, [San Bruno]: YouTube, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=w8uPrAYCd-Y. [COBISS.SI-ID 18395907]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

34. Katja Mihurko Poniž, Biti pisateljica in intelektualka : pogovor v oddaji Kulturni fokus na Radiu Slovenija, 8. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5353211]

35. Ana Toroš (intervjuvanec), Čezmejna didaktika literature, EDUKA2 : intervju v oddaji Studio D na RAI, Radio Trst A, 21. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5475067]

36. Željko Oset, Igor Grdina, Fran Ramovš : sodelovanje v oddaji Sledi časa, Radio Slovenija, 1. program, Ljubljana, 31. 3. 2019. [COBISS.SI-ID 5363707]

37. Željko Oset, Goriški izobraženci in izobraženke kot raziskovalno vprašanje : sodelovanje v oddaji TDD, Televizijski deželni dnevnik, RAI 3, Trst, 30. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5325051]

38. Željko Oset, Goriški izobraženci skozi "preteklost" : sodelovanje v oddaji Pogled v znanost, Radio Slovenija, 3. program-ARS, Ljubljana, 1. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5363963]

39. Ana Toroš, Literatura na stičišču : v inovativnem didaktičnem gradivu Slorija : oddaja na RAI, Radio Trst A, 18. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5471995]

40. Željko Oset, Po poteh Leonarda : sodelovanje v oddaji Opoldnevnik, Radio Koper, 20. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468923]

41. Željko Oset, Simpozij o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Dogodki in odmevi, Radio Slovenija, 1. program, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469435]

42. Željko Oset, Simpozij o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Regijske novice, Primorski val, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469179]

43. Željko Oset, Sodelovanje v oddaji V sredo v središču, Radio Robin, 23. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5471739]

44. Željko Oset, Univerza tudi po 25 letih še brez kampusa : sodelovanje v oddaji Lokalne novice, Radio Robin, 18. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5470971]

45. Željko Oset, Univerza v Novi Gorici je včeraj pripravila strokovni posvet o Leonardu da Vinciju : sodelovanje v oddaji Kulturna panorama, Radio Slovenija, 3. program ARS, 19. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5469691]

46. Željko Oset, Veronika Piccinini, V Novi Gorici se danes začenja teden univerze : sodelovanje v oddaji Jutranjik, Radio Koper, 14. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5470715]

47. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder, Njeno življenje : pogovor v oddaji 50 knjig, ki so nas napisale, Televizija Slovenija, 1. program, 29. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5401851]


3.12 Razstava

48. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Ana Toroš, Borja Bovcon, Anej Žagar, Literarne pešpoti : instalacija na festivalu Pixxelpoint 2019, 20. mednarodni festival sodobnih umetniških praks, od 16. do 23. 11. 2019, v Mestni galeriji Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 5506811]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

49. Ana Toroš, Literatura na stičišču : Erasmus+ Teaching Staff Mobility : predavanje na Filozofickà fakulteta, Univerzita Karlova v Praze, Czechia, od 31. 3. 2019 do 6. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5239291]

50. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predavanje na Katedri literární kultury a slavistiky, Fakulty filozofické, Univerzity Pardubice, Pardubice, 6. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5463547]

51. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predavanje na Univerzi v Celovcu, 10. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 5515515]

52. Ana Toroš, Manjšinska in čezmejna literatura : predavanje na Univerzi v Trstu, Oddelek za humanistične študije, 26. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5381371]

53. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder v slovanskem svetu : predavanje na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, 8. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5387003]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

54. Željko Oset, Assessing environmental risks in credit approval procedures in Slovenia in the 1970s : presentation at 10th Biennial Conference of the European Society for Environmental History (ESEH), Boundaries in/of Environmental History, Tallinn, Estonia, 21 to 25 August 2019. [COBISS.SI-ID 5448187]

55. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Augmented reality and chronotopicality : literary itineraries in Gorizia, Trieste and Duino : contribution at MAST symposium, between Art, Science and Technology, 18. 11. 2019, Nova Gorica, Slovenia. [COBISS.SI-ID 5482235]

56. Željko Oset, Bleiweis in Slovenska matica : predavanje na Zgodovinskem dnevu "Dr. Janez Bleiweis, Novice in narodno prebujanje" Kranj, 14. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5480443]

57. Aleš Vaupotič, Digital humanities and fine arts studies at the University of Nova Gorica : contribution at the Present Academy Symposium, Belgrade City Library, 4. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5460219]

58. Ana Toroš, Le famiglie mitteleuropee nel Goriziano storico, cerniera di lingue e civiltà : presentazione al Un viaggio nella storia del Paese : un grande patrimonio al servizio della cultura italiana, Gorizia, 24. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5392123]

59. Željko Oset, Odnosi med Univerzo v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti skozi čas : predavanje na znanstvenem simpoziju 100 let Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 6.-7. november 2019. [COBISS.SI-ID 5480187]

60. Željko Oset, Opportunities for female scientists in Ljubljana (Slovenia) after World War I and World War II : lecture at International Conference on Gender and Science in War and Peace, June 17.-20. 2019, Tel Aviv and Ra'anana, Israel. [COBISS.SI-ID 5406203]

61. Mateja Eniko, Pesniško samorazumevanje v metabesedilih in poeziji Daneta Zajca : predavanje na 9th Conference for Young Slavists na Institute of Slavonic and Baltic Philology, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, v Budimpešti, 9. maja 2019. [COBISS.SI-ID 5387259]

62. Irena Selišnik (diskutant), Silvija Borovnik (diskutant), Mirjam Milharčič-Hladnik (diskutant), Žarko Lazarević (diskutant), Željko Oset, Lilijana Stepančič (diskutant), Katja Mihurko Poniž (diskutant), Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja : okrogla miza v Dvorani Slovenske matice, Ljubljana, 16. okt. 2019. [COBISS.SI-ID 70427234]

63. Ana Toroš, Vodenje izobraževalnega programa in predavanje na temo Manjšinske in čezmejne literature, na izobraževanju učiteljev in profesorjev (DS 3.2.1) = Corso di formazione sulle strategie didattiche interculturali nel'area transfrontaliera : 21. 2. 2019 na DIZ J. Stefan v Trstu, 7. 3. 2019 na Gimnaziji Tolmin, 11. 3. 2019 na DVŠ z dvojezičnim poukom v Špetru, 13. 3. 2019 na VŠ G. B. Tiepolo v kraju Pagnacco, 14. 3. 2019 na OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v Renčah in 11. 4. 2019 na DIZ za pomorstvo T. di Savoia Duca di Genova v Trstu. [COBISS.SI-ID 5424123]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

64. Ana Toroš, Gorizia, Gorica, Gurize, Görz : l'immagine letteraria plurilingue della città : nuove prospettive e opportunità per lo sviluppo del turismo culturale nel territorio : presentazione al Convegno annuale internazionale di ICM 54 incontro culturale mitteleuropeo, 24-26. ottobre 2019. [COBISS.SI-ID 5473531]

65. Ana Toroš, La letteratura delle comunità minoritarie nell'area transfrontaliera : presentazione al Setemane de culture furlane, Settimana della cultura friulana, Starançan, Staranzano, 13. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5381883]


3.25 Druga izvedena dela

66. Aleš Vaupotič, Narvika Bovcon, Artist talk : sodelovanje na okrogli mizi o umetnosti v širšem družbenem kontekstu, Galerija Loža, Koper, 11. 4. 2019, del cikla SPEKULA, na prelomu upodobitve, raziskovalno, kulturno-umetniških dogodkov, ki jih organizira Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem. [COBISS.SI-ID 5373947]

67. Ana Toroš, Delavnice pisanja literarnih besedil in šolskih esejev za dijake na Slovenskem licejskem polu v Gorici, 20. in 23. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5517307]

68. Željko Oset, Janez Bleiweis in Slovenska matica : predavanje na Dnevu odprtih vrat ob 155-letnici Slovenske matice, Ljubljana, 4. februarja 2019. [COBISS.SI-ID 5325307]

69. Ana Toroš, Literatura na stičišču : predstavitev inovativnih didaktičnih gradiv, nastalih v projektu EDUCA2 : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Gorica, 17. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5472251]

70. Ana Toroš, Literatura na stičišču : vodenje strokovne ekskurzije po Trstu, Goriškem in Reziji, 9.-11. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5393915]

71. Ana Toroš, Manjšinska literatura in literatura obmejnega območja, EDUKA2 : vodenje projektne delovne skupine EDUKA2 DS 3.1.5., skupne učne enote o manjšinski literaturi ter literaturi obmejnega območja : 21. 2. 2019 v Trstu, 7. 3. 2019 v Tolminu, 11. 3. 2019 v Špetru, 13. 3. 2019 v Pagnaccu, 14. 3.3 2019 v Renčah in 11. 4. 2019 v Trstu. [COBISS.SI-ID 5428731]

72. Željko Oset, Okrogla miza Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja, Ljubljana, 16. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468667]

73. Željko Oset, Pogovor o zborniku Goriški izobraženci skozi zgodovino, 7. 8. 2019, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 5336827]

74. Željko Oset, Pomembni dogodki in procesi v zgodovini Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 17. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5468411]

75. Katja Mihurko Poniž (intervjuvanec), Predstavitev Zbranega dela Zofke Kveder : Tržaško knjižno središče, Trst, 6. 6. 2019 ob 18h. [COBISS.SI-ID 1541368004]

76. Valerija Vendramin (diskutant), Katja Mihurko Poniž (diskutant), Težave s kanoni : med literarnimi zgodovinami in učnimi načrti : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 28. marec 2019]. [COBISS.SI-ID 3375703]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

77. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]

78. Vanja Mervič, Ana Toroš (urednik), TrsT : la sufia la bora, [New York]: Vimeo, 2019, https://vimeo.com/333978654. [COBISS.SI-ID 5388027]

79. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Zbrano delo. Knjiga 5, Dramatika, članki, feljtoni, 1. e-izd. 1.0, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-05-0253-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502531. [COBISS.SI-ID 303287040]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

80. Rok Andres, The reception of the West-European and American playwrights in Slovenian drama and theatre (1945-1970) : dissertation, Nova Gorica: [R. Andres], 2019, XI, 211 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4683. [COBISS.SI-ID 5443579]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

81. Vanesa Vodovnik, Analiza in didaktizacija izbranih besedil mladinske književnosti z literarnimi liki čarovnic in mačk oziroma mačkov : magistrsko delo, Nova Gorica: [V. Vodovnik], 2019, XV, 91 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4918. [COBISS.SI-ID 5510139]

82. Tjaša Bajc, Osebni glas v literarnih besedilih in pismih Zofke Kveder : magistrsko delo, Nova Gorica: [T. Bajc], 2019, VIII, 75 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4391. [COBISS.SI-ID 5329403]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

83. Vesna Bajc, Ljubezensko-erotična romana Elze Budau : diplomsko delo, Nova Gorica: [V. Bajc], 2019, X, 51 str., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4736. [COBISS.SI-ID 5454843]


Umetnik

84. Vanja Mervič, Ana Toroš (urednik), TrsT : la sufia la bora, [New York]: Vimeo, 2019, https://vimeo.com/333978654. [COBISS.SI-ID 5388027]


Avtor dodatnega besedila

85. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Zbrano delo. Knjiga 5, Dramatika, članki, feljtoni, 1. e-izd. 1.0, Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Založba ZRC, 2019, 1 spletni vir (1 datoteka ePUB), ISBN 978-961-05-0253-1, https://www.biblos.si/isbn/9789610502531. [COBISS.SI-ID 303287040]


Intervjuvanec

86. Ana Jurc (oseba, ki intervjuva), "Je da Vinci lahko magnet, ki bo pritegnil ljudi v Vipavsko dolino?", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 18. 10. 2019, ilustr., ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/kultura/vizualna-umetnost/je-da-vinci-lahko-magnet-ki-bo-pritegnil-ljudi-v-vipavsko-dolino/502573. [COBISS.SI-ID 5470203]

87. Karmen Medica (oseba, ki intervjuva), "Priložnost za še večji razvoj kulturnega turizma", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 23. okt. 2019, leto 75, št. 251, str. 14, ilustr., ISSN 1124-6669. [COBISS.SI-ID 5475323]

88. Rosana Rijavec (oseba, ki intervjuva), "Leonardo da Vinci priložnost za večji turistični obisk Vipavske doline", Slovenska tiskovna agencija, 18. 10. 2019, ISSN 1854-214X, https://www.sta.si/2688674/leonardo-da-vinci-priloznost-za-vecji-turisticni-obisk-vipavske-doline. [COBISS.SI-ID 5469947]


Izvajalec

89. Luka Novak (scenarist, oseba, ki intervjuva), Valentina Smej Novak (scenarist), Zofka Kveder: Njeno življenje, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019, 1 spletni vir (1 videodatoteka (7 min, 55 sek)), č-b in barve, zvok, 50 knjig, ki so nas napisale, https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174618026. [COBISS.SI-ID 1117565278]


Recenzent

90. Katja Brezovnik (avtor, urednik), Igor Grdina, Uroš Herman, Alenka Jelen, Irena Lazar, Rudolf Pušnik (avtor, urednik), Marija Završnik (avtor, urednik), Damir Žerič (avtor, urednik), Suzana Felicijan Bratož (urednik), Rok Glavan (urednik), Tanja Goropevšek (urednik), Valerija Jerman (urednik), Aleš Stopar (urednik), Vransko skozi čas : zbornik prispevkov, Vransko: Občina, 2019, 296 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-94657-0-7. [COBISS.SI-ID 299063040]


Član komisije za zagovor

91. Lara Brankovič, Pomen in vpliv čustev pri poučevanju književnosti v osnovni šoli : magistrsko delo, Nova Gorica: [L. Brankovič], 2019, XI, 100 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4743. [COBISS.SI-ID 5456123]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

 

 

 


Bibliografija skupine za leto 2018Andres, Rok [37520]

Oset, Željko [29514]

Eniko, Mateja [37517]

Toroš, Ana [27927]

Mihurko Poniž, Katja [29625]

Vaupotič, Aleš [34800]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Ana Toroš, "The role of migrations and cultural hybridity in literary systems : studying the case of Alojz Gradnik in Argentina", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia, [Tiskana izd.], 2018, letn. 28, št. 1, str. 65-76, ilustr., ISSN 1408-5348, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2018/08/ASHS_28-2018-1_TOROS.pdf, DOI: 10.19233/ASHS.2018.06. [COBISS.SI-ID 5187067]

2. Katja Mihurko Poniž, "Feljtonski potopisni prispevki Alme M. Karlin in Zofke Kveder", Dialogi, 2018, letn. 54, št. 9, str. 60-73, ISSN 0012-2068. [COBISS.SI-ID 5276155]

3. Željko Oset, "Ferdo Gestrin in Bogo Grafenauer, akademika, člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti", V: O mojstrih in muzi : zgodovinopisje Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, Peter Štih (ur.), Žiga Zwitter (ur.), Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018, [št.] 35, str. 213-229, Razprave, 35, ISBN 978-961-268-057-2. [COBISS.SI-ID 5205499]

4. Željko Oset, "Maks Samec and his adapting to academic standards after world war II", Prispevki za novejšo zgodovino, [Tiskana izd.], 2018, 57, št. 3, str. 42-57, ISSN 0353-0329. [COBISS.SI-ID 3897204]

5. Mateja Eniko, "Poetic self-reflection in the poetry of Milan Jesih", Romanoslavica, [Print ed.], 2018, vol. 53, nr. 2, str. 21-39, ISSN 0557-272X. [COBISS.SI-ID 5268731]


1.04 Strokovni članek

6. Željko Oset, "Ustanovitev in prva leta akademije : Slovenska akademija znanosti in umetnosti - ob 80. obletnici ustanovne uredbe", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 26. avg. 2018, letn. 67, št. 100, str. 10-11, ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 3838068]

7. Željko Oset, "Zgled vztrajnosti : Marija Perpar, kemičarka, profesorica", Družina : slovenski katoliški tednik, Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, [Tiskana izd.], 25. mar. 2018, letn. 67, št. , str. 16, ISSN 0416-3885, ISSN 1855-9379. [COBISS.SI-ID 3818868]

8. Rok Andres, "Močnejša od usode", Gledga : občasnik Gledališča Koper in Obalnih galerij Piran, 2018, letn. 16, št. 3, str. 4-5, ilustr., ISSN 1854-0449. [COBISS.SI-ID 5170427]

9. Željko Oset, "Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti", SLO : časi, kraji, ljudje, maj 2018, št. 18, str. 62-67, ilustr., ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 3828596]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. Željko Oset, "Janez Bleiweis, ustanovnik in predsednik Slovenske matice", V: Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe : znanstveni simpozij, Ljubljana, 20. in 21. 11. 2018 : spored in povzetki, Ingrid Slavec Gradišnik (ur.), 1. izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018, str. 14, ISBN 978-961-05-0138-1. [COBISS.SI-ID 5270523]

11. Rok Andres, "Sto let kritiške recepcije uprizoritev Cankarjevih Hlapcev", V: Simpozij Stoletje Hlapcev : [programski list], Ana Perne (ur.), Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2018, str. [3]. [COBISS.SI-ID 4593243]

12. Željko Oset, "Life trajectories of three professors of the University of Ljubljana : the impact of the Second World War on their careers", V: Unity and disunity, European Society for the History of Science Biennial Conference 2018 in conjunction with the British Society for the History of Science London, 14-17 September, London: [s. n.], 2018, str. 57, http://eshs2018.uk/wp-content/uploads/2018/09/ESHS2018Sunday.docx. [COBISS.SI-ID 5224187]

13. Željko Oset, "Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo", V: Znanstveni posvet Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom habsburške monarhije, [Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana, 18. december 2018] : program in povzetki referatov, Boris Golec (ur.), Ljubljana: ZRC SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, 2018, str. 27. [COBISS.SI-ID 44198957]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. Ana Toroš, "The "other" in contemporary Slovene literature from the Trieste region : a case study of national stereotypes in minority literatures", V: Disrespected neighbo(u)rs : cultural stereotypes in literature and film, Caroline Rosenthal (ur.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2018, str. 223-233, ISBN 1-5275-0868-4, ISBN 978-1-5275-0868-2. [COBISS.SI-ID 5238523]

15. Rok Andres, "Gledališče na stičišču kultur : Slovensko stalno gledališče v Trstu v času po drugi svetovni vojni : uprizoritve, razmerja, položaj in usoda", V: Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah : [znanstvena monografija], Alenka Čuš (ur.), et al., Koper: Založba Univerza na Primorskem, 2018, str. 53-66, ISBN 978-961-7023-93-0, ISBN 978-961-7023-94-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-93-0.pdf. [COBISS.SI-ID 5174267]

16. Mateja Eniko, "Pesniška samorefleksija v poeziji Primoža Čučnika", V: Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah : [znanstvena monografija], Alenka Čuš (ur.), et al., Koper: Založba Univerza na Primorskem, 2018, str. 83-99, ISBN 978-961-7023-93-0, ISBN 978-961-7023-94-7, http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-93-0.pdf. [COBISS.SI-ID 5176059]

17. Katja Mihurko Poniž, "Diskurs materinstva na raskršćima ideologija u slovenačkoj (feminističkoj) štampi", V: Feministički časopisi u Srbiji : teorija, aktivizam i umetničke prakse u 1990-im i 2000-im, Biljana Dojčinović-Nešić (ur.), Beograd: Filološki fakultet Univerziteta, 2018, str. 62-79, ISBN 978-86-6153-515-4, DOI: 10.18485/femjis.2018.ch4. [COBISS.SI-ID 5180155]

18. Željko Oset, "Marija Perpar, kemičarka in univerzitetna profesorica", V: Goriški izobraženci skozi zgodovino, Željko Oset (ur.), Željko Oset, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, str. 191-214, ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 5232891]

19. Ana Toroš, "La poésie slovène et italienne sur Trieste et la Première Guerre mondiale", V: Gli italiani e la Grande Guerra : dalla guerra delle idee alla guerra degli uomini, Stefano Magni (ur.), Luca Bani, 1a ed., Roma: Aracne, 2018, str. 319-337, A10, ISBN 978-88-255-1943-3, ISSN 2240-8436. [COBISS.SI-ID 5334011]

20. Željko Oset, "Nadzor premoženja "tujerodcev" po prvi svetovni vojni na Ptujskem", V: Ptuj v 20. stoletju : zbornik ob 125-letnici ptujskega muzeja, Martin Šteiner (ur.), Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018, str. 167-182, ilustr., ISBN 978-961-6438-70-4. [COBISS.SI-ID 3874932]


1.22 Intervju

21. Željko Oset (intervjuvanec), Katarina Šumej (oseba, ki intervjuva), "Naša knjižnica skozi oči lokalnih ustvarjalcev - Dr. Željko Oset", Šentjurčan : lokalni časopis, 12. jan. 2018, 18, št. 699, str. 12-13, ilustr., ISSN 1580-3872. [COBISS.SI-ID 3804020]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

22. Željko Oset, Željko Oset (urednik), Goriški izobraženci skozi zgodovino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, 300 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 294383616]


2.05 Drugo učno gradivo

23. Katja Mihurko Poniž, Gradivo za predmet Slovenska književnost II, Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2018, [33] str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3517. [COBISS.SI-ID 4982523]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

24. Goran Tenze (oseba, ki intervjuva), Tadej Bajd (intervjuvanec), Boštjan Žekš (oseba, ki intervjuva), Željko Oset (oseba, ki intervjuva), 80 let od ustanovitve SAZU, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, Arsov forum, https://ars.rtvslo.si/2018/11/arsov-forum-176/. [COBISS.SI-ID 43938349]

25. Jurij Popov, Željko Oset (intervjuvanec), Oto Luthar (intervjuvanec), SAZU : 80 let v službi slovenskega naroda, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2018, Sledi časa, https://radioprvi.rtvslo.si/2018/10/sledi-casa-137/. [COBISS.SI-ID 5267963]


2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

26. Narvika Bovcon, Gregor Kerševan, Matej Kočevar, Katja Mihurko Poniž, Aleksandrinke, [S. l.: s. n.], 2018, http://green.fri.uni-lj.si:1869/. [COBISS.SI-ID 5307643]


2.28 Znanstvenokritična izdaja vira

27. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (urednik), Dramatika ; Članki ; Feljtoni, Ljubljana: ZRC, 2018, 720 str., Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 275, ISBN 978-961-05-0082-7. [COBISS.SI-ID 5234939]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

28. Katja Mihurko Poniž, 140. obletnica rojstva Zofke Kveder : sodelovanje v oddaji Informativna oddaja TV Maribor, Tele M, RTV 4 Slovenija, 17. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5150203]

29. Katja Mihurko Poniž, Cankar in ženske : pogovorni večer, 18. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5308411]

30. Katja Mihurko Poniž, Cankarjeva pisma Zofki Kveder : pogovor v oddaji Osmi dan, TV Slovenija, 13. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5303547]

31. Katja Mihurko Poniž, Lik matere v umetnosti : pogovor v oddaji Turbulenca, TV Slovenija 1, 21. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5303291]

32. Željko Oset, 80-letnica SAZU : sodelovanje v oddaji Osmi dan, RTV Slovenija, 20. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 5306619]


3.12 Razstava

33. Narvika Bovcon (umetnik), Aleš Vaupotič (umetnik), Podatkovne skulpture : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah : razstava umetniške instalacije, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 5.-9. marec 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1537730243]

34. Narvika Bovcon (umetnik), Aleš Vaupotič (umetnik), Salon ZDSLU 2017 : podoba v mediju, medij v kontekstu, 14. 11. 2017-25. 2. 2018, Narodni muzej Slovenije, Metelkova. [COBISS.SI-ID 5120507]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

35. Katja Mihurko Poniž, European women writers from the beginnings to the middle ages : lecture at Mingachevir State University, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5303035]

36. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt INTERREG, EDUKA 2 : predavanje na Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 17.-21. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5239291]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

37. Željko Oset, Državni nadzor nad premoženjem tujcev v Kraljevini SHS : predavanje na Mednarodnem znanstvenem simpoziju Prelomni dogodki leta 1918 Maribor, 6. december 2018. [COBISS.SI-ID 5301755]

38. Željko Oset, Environmental activism during the communist era in Slovenia : presentation at LYY Seminar Environmental Histories, 15. Jan, 2018 at Borealis building, Joensuu Campus, University of Eastern Finland. [COBISS.SI-ID 4991739]

39. Ana Toroš, Letterature di contatto : presentazione al Convegno di presentazione del MOOC "Fare CLIL--- par furlan!" organizzato dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati in collaborazione con la Societât Filologjiche Furlane "G. I. Ascoli" Udine, Venezia, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 5271547]

40. Željko Oset, Teharska koseška skupnost med tradicijo in modernostjo : predavanje na znanstvenem posvetu Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije, Ljubljana, 18. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5302011]


3.25 Druga izvedena dela

41. Katja Mihurko Poniž, Cankar in ženske : pogovorni večer v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 25. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265915]

42. Katja Mihurko Poniž, Digitalizacija kulturne dediščine aleksandrink : sodelovanje na Muzejskem torkovem večeru na Gradu Kromberk, 16. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265403]

43. Željko Oset, Doživljanje Finske leta 2017, 100 let po osamosvojitvi : potopisno predavanje v Knjižnica Šentjur, 21. feb. 2018. [COBISS.SI-ID 5111803]

44. Katja Mihurko Poniž, Kje so ženske na slovenskem Parnasu? : pogovorni večer ob razstavi 100 slovanskih romanov v organizaciji Foruma slovanskih kultur, Mestna hiša v Ljubljani, 7. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5150971]

45. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt EDUKA2 : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, 16. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5255931]

46. Ana Toroš, Literatura na stičišču : projekt EDUKA2 : predavanje v Trstu, 12. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 5269243]

47. Ana Toroš, Od pisem do Facebooka : komunikacija slovenskih izseljencev v Argentini z domovino skozi čas : predavanje o Gradnikovih vezeh z Argentino, v sklopu razstave o izseljevanju Slovencev v Argentino, Vipolže, 16. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5270011]

48. Ana Toroš, Od Prešerna do mimoze : pogovor ob slovenskem kulturnem prazniku in dnevu žena, Števerjan, 10. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5125627]

49. Katja Mihurko Poniž, Okrogla miza o novinarki in urednici Zofki Kveder, ZRC SAZU, 12. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 5266171]

50. Željko Oset, Predstavitev plakata "Strupi" [The Poisons] na drugem zasedanju COST akcije European Network for Environmental Citizenship, ki je potekalo 25. in 26. oktobra v Lizboni, Portugalska] : [Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 30. okt. 2018]. [COBISS.SI-ID 3902068]

51. Željko Oset, Slovenska akademija znanosti in umetnosti in prelomnice v njenem razvoju : predavanje v okviru praznovanja osemdesetletnice SAZU, 6. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 5264635]

52. Zoran Božič, Barbara Pregelj, Katja Mihurko Poniž, Nika Kravos, Ava Zupančič, Zakaj pisati in govoriti o ženskah? : okrogla miza na Novoletnem knjižnem sejmu, Nova Gorica, 20. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5302267]

53. Katja Mihurko Poniž, Zapisano z njenim peresom : zgodnje slovenske književnice in njihova vloga v slovenski (literarni) zgodovini : predavanje v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini, 6. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5151227]

54. Katja Mihurko Poniž (diskutant), Eva D. Bahovec (diskutant), Tina Bahovec (diskutant), Beti Žerovc (diskutant), Vladka Tucovič Sturman (diskutant), Matjaž Birk (diskutant), Zofka Kveder, pisateljica in feministka : okrogla miza ob izdaji pete knjige Zbranega dela Zofke Kveder, Ljubljana, Atrij ZRC SAZU, 12. sep. 2018, ob 19. uri. [COBISS.SI-ID 1540655300]

55. Katja Mihurko Poniž, Zofka Kveder, prva slovenska klasikinja : Spominjanja ob stoštiridesetletnici rojstva Zofke Kveder : pogovor v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, 16. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 5150459]

56. Igor Grdina, Katja Mihurko Poniž, Ženski in moški svetovi slovenske moderne : pogovorni večer ob 100-letnici smrti Ivana Cankarja in 140. obletnici rojstva Zofke Kveder, Goriška knjižnica, 17. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5265659]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

57. Željko Oset, Željko Oset (urednik), Goriški izobraženci skozi zgodovino, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, 300 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-05-7. [COBISS.SI-ID 294383616]

58. Nika Leben (avtor, fotograf), Vlado Fras Zavrl (avtor, fotograf), Brane Košir (avtor, fotograf), Simon Resman, Rok Andres (urednik), "Na tej skali bom sezidal svojo Cerkev" (Mt 16,18) : zbornik ob prenovi in blagoslovu župnijske cerkve sv. Petra v Radovljici, Radovljica: Župnija, 2018, 26 str., ilustr., ISBN 978-961-288-367-6. [COBISS.SI-ID 294397696]

59. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Zbrano delo. knj. 4, Izd. 1.0, Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2018, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Elektronska izdaja, vol. 271, ISBN 978-961-05-0047-6, ISSN 2386-0138, https://www.biblos.si/isbn/9789610500476, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1254. [COBISS.SI-ID 293161728]

60. Journal of research in gender studies, Katja Mihurko Poniž (član uredniškega odbora 2011-), New York: Addleton Academic Publishers, 2011-, ISSN 2164-0262, https://addletonacademicpublishers.com/journal-of-research-in-gender-studies. [COBISS.SI-ID 2040315]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

61. Urša Pogačar, Lik intelektualke v slovenski književnosti do druge svetovne vojne : diplomsko delo, Nova Gorica: [U. Pogačar], 2018, IV, 66 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4246. [COBISS.SI-ID 5290491]

62. Neža Šuligoj, Osebnost Cirila Kosmača v njegovih literarnih delih, literarnozgodovinskih pregledih, študijah in spominih : diplomsko delo, Nova Gorica: [N. Šuligoj], 2018, VIII, 56 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3428. [COBISS.SI-ID 5016059]


Avtor dodatnega besedila

63. Arantxa Urretabizkaia, Rdeči zvezek, 1. natis, Medvode: Malinc, 2018, 172 str., ISBN 978-961-6886-57-4. [COBISS.SI-ID 294131456]

64. Zofka Kveder, Katja Mihurko Poniž (urednik, avtor dodatnega besedila), Zbrano delo. knj. 4, Izd. 1.0, Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2018, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Elektronska izdaja, vol. 271, ISBN 978-961-05-0047-6, ISSN 2386-0138, https://www.biblos.si/isbn/9789610500476, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1254. [COBISS.SI-ID 293161728]


Intervjuvanec

65. Ana Jurc (oseba, ki intervjuva), "Poklon Zofki Kveder, prvi slovenski poklicni pisateljici", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 16. apr. 2018, ilustr., ISSN 1581-372X, http://www.rtvslo.si/kultura/novice/poklon-zofki-kveder-prvi-slovenski-poklicni-pisateljici/452090. [COBISS.SI-ID 5149947]


Oseba, ki intervjuva

66. Meta Hočevar (intervjuvanec), Aleš Jan (intervjuvanec), Milan Golob (intervjuvanec), "O treh pasijonih, s tremi režiserji", Pasijonski doneski ..., 2018, št. 13, str. 136-150, ilustr., Loški razgledi. Doneski, Lonka. Memorabilia locopolitana, ISSN 2232-2965, ISSN 2232-2434. [COBISS.SI-ID 5134843]NERAZPOREJENO

67. Željko Oset (avtor, urednik), Goriški izobraženci skozi zgodovino, Elektronska izd., Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2018, ISBN 978-961-7025-07-1, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 297507840]

68. Katja Mihurko Poniž, "Nadlišek Bartol, Marica : (1867-1940)", Novi Slovenski biografski leksikon, ISSN 2350-5761, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi135286/. [COBISS.SI-ID 43840045]
Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 5. 3. 2019


Bibliografija skupine za leto 2017


37520 ANDRES ROK
37517 ENIKO MATEJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANDRES, Rok. The repertoires of Slovak and Slovenian theatre houses and their productions of the West European and American authors (1945-1970). Slovenské divadlo, ISSN 0037-699X, 2017, vol. 65, no. 3, str. 283-301, ilustr., doi: 10.1515/sd-2017-0016. [COBISS.SI-ID 4927995]

2. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. A network of themes : a qualitative approach to Gerhard Richter's text. Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, ISSN 2457-8827, 2017, vol. 3, no. 1, str. 63-74, ilustr. https://doi.org/10.24193/mjcst.2017.3.04, doi: 10.24193/mjcst.2017.3.04. [COBISS.SI-ID 4841467]

3. TOROŠ, Ana. Minority writing : the case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia). Slavia Centralis, ISSN 1855-6302. [Tiskana izd.], 2017, letn. 10, št. 2, str. 50-65. [COBISS.SI-ID 4983547]

4. TOROŠ, Ana. Slovene-Friulian-Italian literary connections at the beginning of the 20th century : the case of Alojz Gradnik and select Friulian and Italian authors. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2017, vol. 22, no. 2, str. 386-396, doi: 10.12697/IL.2017.22.2.15. [COBISS.SI-ID 5026299]

5. TOROŠ, Ana, ZANARDI, Tina. Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v obdobju med vojnama. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 4, str. 97-108, 130-131. [COBISS.SI-ID 4974331]

6. VAUPOTIČ, Aleš. How to study literary realism as archive art? : the case of Charles Dickens' later novels. Between, ISSN 2039-6597, 2017, vol. 7, no. 13, str. 1-20. http://dx.doi.org/10.13125/2039-6597/2623, doi: 10.13125/2039-6597/2623. [COBISS.SI-ID 4822779]


1.04 Strokovni članek

7. ANDRES, Rok. Kar smo bili mi, ste vi; kar smo mi, boste vi : Strniševi Ljudožerci kot freska časa. Gledališki list Drame SNG Maribor, ISSN 1580-3252, 2016/2017, letn. 94, str. 25-29. [COBISS.SI-ID 4778747]

8. ANDRES, Rok. Ostati sam v času, ki ga ni. Gledališki list, 2017, št. 2, str. 48-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 4931835]

9. ANDRES, Rok. Sakešviliji, dediči slovenske dramatike. Gledališki list SNG, Drama, ISSN 2350-3769, 2017, letn. 96, št. 7, str. 13-16. [COBISS.SI-ID 4784123]

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Iz kaosa se bo sestavila nova zgodba. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350-6274, 2017, letn. 67, št. 1, str. 17-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 4972283]

11. OSET, Željko. "Kolektiv takšnih zadev ne bo tiskal" : politični organi znanstvenih ustanov ne napadajo direktno, ampak po posameznih primerih: Mohorjeva družba, Zadeva Himna in Veliki petek. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], apr. 2017, letn. 66, št. 84, str. 8-9. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/"kolektiv-taksnih-zadev-ne-bo-tiskal". [COBISS.SI-ID 3724916]

12. OSET, Željko. Preimenovati univerzo po politiku? : ob začetku študijskega leta - univerzitetni profesorji o zgodovini svoje ustanove. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 24. sep. 2017, letn. 66, št. 39, str. 10-11. https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/preimenovati-univerzo-po-politiku. [COBISS.SI-ID 3754612]

13. OSET, Željko. "Za učitelja ne, za znanstveno delo pa ga le uporabite". Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], nov. 2017, letn. 66, št. 48, ilustr. [COBISS.SI-ID 4962043]

14. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik (1882-1967) : ob petdesetletnici smrti : spomin na Alojza Gradnika med Slovenci v Italiji. Mohorjev koledar ..., ISSN 1318-5462, 2016, str. 182-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 4590587]

15. VAUPOTIČ, Aleš. Razučevanje : documenta 14 = Unlearning : documenta 14. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 106, str. 34-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 5122043]


1.05 Poljudni članek

16. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in Eduardo A. Dughera. Briški časnik, ISSN 1318-8860, 2017, letn. 21, št. 88, str. 56-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 4946171]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

17. MIHURKO PONIŽ, Katja. Trst v delih slovenskih proznih ustvarjalk. V: PIRJEVEC, Marija (ur.). Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016]. Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017, str. 41-57. [COBISS.SI-ID 4972539]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. ANDRES, Rok. Divadlo a kultúra v období umeleckého pokroku = The theatre and culture in the period of an artistic progress. V: Medzinárodná vedecká konferencia Divadlo ako hodnotový diskurz, slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra, 5. a 6. októbra 2017, Bratislava = International Scientific Conference Theatre as a Value-based Discourse, Slovak Theatre and Contemporary European Theatre Culture, 5 and 6 October 2017, Bratislava. [S. l.: s. n.], 2017, str. 25-26. http://www.udfv.sav.sk/dokumenty/Konferencia-10.2017-Divadlo.ako.hodnotovy.diskurz.pdf. [COBISS.SI-ID 4928507]

19. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Women writers database and virtual research environment beyond the curricula of literary scholarship. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017, str. 9. [COBISS.SI-ID 5121787]

20. MIHURKO PONIŽ, Katja. Študentski intervjuji z novogoriškimi izobraženkami ob 70-letnici Nove Gorice. V: Slovensko sociološko srečanje 2017, 28.-30. september 2017, Otočec. IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.). Sociološka imaginacija kot potencial družbenih sprememb v 21. stoletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2017, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 4972795]

21. OSET, Željko. Social and cultural aspects of socializing of slovenian students in the Habsburg monarchy in the 19th and the 20th centuries. V: Being a student in the Habsburg monarchy : international conference : programme & book of abstracts. Zagreb: Croatian Institute of History, 2017, str. 44. [COBISS.SI-ID 3731316]

22. TOROŠ, Ana. Literary links between Trieste and Buenos Aires during the first half of the 20th century. V: Heritages of migration : moving stories, objects and home, Buenos Aires, Argentina, 6-10 April 2017. [S. l.: s. n.], 2017, 1 str. https://heritagesofmigration.files.wordpress. com/2016/11/ana-toroc5a1_literary-links-between-trieste-and-buenos-aires-during-the-first-half-of-the-20th-century.pdf. [COBISS.SI-ID 4771323]

23. TOROŠ, Ana. Modeli literarne reprezentacije Drugega in travmatične kolektivne memorije manjšinske skupnosti : primer slovenske tržaške književnosti. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.), CAVAION, Irina Moira (ur.). Jeziki v stiku : zbornik povzetkov = Lingue in contatto : libro degli abstracts = Languages in contact : book of abstracts. Koper: Annales ZRS, 2017, str. 115. http://www.zrs-kp.si/monografije/single/jeziki-v-stiku-lingue-in-contatto-languages-in-con-2220. [COBISS.SI-ID 4945147]

24. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Condensations and extensions : a responsive text between artefact, experience and contex. V: 7th Congress of the European Network for Comparative Literary Studies [also] (ENCLS/REELC) Helsinki, 23rd-26th August 2017. Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2017], str. 84. http://blogs.helsinki.fi/encls2017/files/2017/06/ENCLS-book-of-abstracts-03082017.pdf. [COBISS.SI-ID 4888827]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. Ambiguous views on femininity in the writings of two "New Women" in the fin de siècle : Zofka Kveder's inspirational encounters with Laura Marholm's modern women. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 37-71. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4761595]

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Rajši 'stara devica' nego nesrečna ženica" : podobe starejših žensk v delih slovenskih pisateljev in pisateljic iz obdobij realizma in moderne. V: ŠORN, Mojca (ur.). Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 18). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, str. 45-59. [COBISS.SI-ID 4972027]

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder in revija Slovenka. V: VERGINELLA, Marta (ur.). Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 39-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 4978427]

28. OSET, Željko. Starostno upokojevanje univerzitetnih profesorjev : od ustanovitve Univerze v Ljubljani do Zujfa. V: ŠORN, Mojca (ur.). Starost - izzivi historičnega raziskovanja, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 18). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017, str. 267-278. [COBISS.SI-ID 3779700]

29. TOROŠ, Ana. Cara Maria : Gradnikova pisma sestrični Marii Samer iz Trsta in njeni prevodi Gradnikove poezije. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.), OGRIN, Matija (ur.), PERENIČ, Urška (ur.). Rokopisi slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne, (Obdobja, ISSN 1408-211X, 36). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017, str. 235-242. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/10/Obdobja-36_Toros.pdf, doi: 10.4312/Obdobja.36.235-242. [COBISS.SI-ID 4959227]

30. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Visualization of the WomenWriters database : interdisciplinary collaboration experiments 2012-2015. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 72-116. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4783099]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. OSET, Željko. Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš: Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik: politična biografija: ob 145. obletnici rojstva. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016, 174 strani. Kronika, ISSN 0023-4923, 2017, 65, št 2, str. 266-267. [COBISS.SI-ID 3738484]

32. OSET, Željko. Iskra Iveljić: Anatomija jedne velikaške porodice: Rauchovi, Zagreb: Filozofski fakultet Press, 2014, 312 strani. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 2, str. 488-489. [COBISS.SI-ID 1988213]

33. OSET, Željko. Tomaž Ivešić: Jugoslovanska socialistična nacija: ideja in realizacija (1952-1958), Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2016. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 1, str. 161-163. [COBISS.SI-ID 1956981]

34. VAUPOTIČ, Aleš. Vključevanje nanotehnoloških raziskav v likovno umetnost : Polimorfni odtis Uršule Berlot = The integration of nanotechnology research in fine art : The Polymorphic Impression of Uršula Berlot. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 105, str. 42-45. [COBISS.SI-ID 3682670]


1.20 Predgovor, spremna beseda

35. MIHURKO PONIŽ, Katja, BADALIČ, Tanja, VAUPOTIČ, Aleš. Introduction. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017, str. 7-11. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/57/48/HERA.pdf. [COBISS.SI-ID 4760315]


1.22 Intervju

36. MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec). "Slovensko gledališče je nastalo iz ljubezni do te veje umetnosti". Artepakt, ISSN 2591-0574, okt. 2017, leto 1, št. 1, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 4935163]


1.25 Drugi sestavni deli

37. TOROŠ, Ana. Stare briške pravce, literarna zakladnica briške kulture. V: CEDERMAS, Alex. Stare briške pravce : med kulturo in dediščino, resničnostjo in domišljijo. Števerjan: Kulturno rekreacijsko društvo Briški grič, 2017, str. 15. [COBISS.SI-ID 4976891]


1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

38. ANDRES, Rok. Baković, Gregor. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>, zv. 2: B-Bla, str. 76-77, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016800/. [COBISS.SI-ID 41246509]

39. ANDRES, Rok. Belak, Ljerka. V: ŠTERBENC SVETINA, Barbara (ur.). Novi Slovenski biografski leksikon. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2013-<2017>, zv. 2: B-Bla, str. 229-231, portret. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1017460/. [COBISS.SI-ID 41247021]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga : študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2017. Ilustr. ISBN 978-961-7025-02-6. ISBN 978-961-7025-03-3. http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 292510720]

41. OSET, Željko, SKALERIČ, Uroš (glavni in odgovorni urednik), ŠTIH, Peter (glavni in odgovorni urednik). Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992) : pričevanje. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-268-046-6. [COBISS.SI-ID 289251328]


2.05 Drugo učno gradivo

42. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarne ustvarjalke v evropskih književnostih od začetkov do konca prve svetovne vojne : (pregled). [S. l.: s. n., 2017]. 1 USB ključ, ilustr. [COBISS.SI-ID 4876795]

43. MIHURKO PONIŽ, Katja. Spol v dobi moderne : gradivo za izbirni predmet na programih Slovenistika in Kulturna zgodovina, Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici. Nova Gorica: [K. Mihurko Poniž], 2017. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4877051]


2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

44. LUKAN, Blaž, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, ŠPRAH, Andrej, OSTAN, Nina, JAKELJ, Jernej. Učni načrt, Zgodovina in teorija gledališča in filma : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : obvezni strokovni predmet (420 ur), maturitetni predmet (420 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0363-3. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290195456]

45. LUKAN, Blaž, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, ŠPRAH, Andrej, ČERNEC, Jure, HOČEVAR, Miha, OSTAN, Nina, ČIGON, Ana, POLUTNIK, Jaka, ROGAN, Ludvik. Učni načrt, Gledališke in filmske delavnice : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : druge oblike samostojnega in skupinskega dela (385 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0361-9. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290198272]

46. LUKAN, Blaž, KONC LORENZUTTI, Nataša, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, OSTAN, Nina. Učni načrt, Gledališko ustvarjanje : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : izbirni strokovni predmet (140 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0362-6. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290199552]

47. LUKAN, Blaž, KONC LORENZUTTI, Nataša, KOBAL, Samanta, ANDRES, Rok, ROŽMAN IVANČIČ, Nejc, ŽEFRAN, Barbara, DIMEC BOGDANOVSKI, Mojca, PIKALO, Petra, SVIDERSKI, Igor, ARČON, Natalija, PREDANIČ, Matjaž, ŽUPANIČ, Petra, URŠIČ, Jelena, ČIGON, Ana, OSTAN, Nina. Učni načrt, Gledališke delavnice : umetniška gimnazija, smer gledališče in film : druge oblike samostojnega in skupinskega dela (490 ur). Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. ISBN 978-961-03-0360-2. http://www.mizs.gov. si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/srednjesolski_izobrazev alni_programi/. [COBISS.SI-ID 290197504]


2.16 Umetniško delo

48. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Blago : 3D vizualizacija podatkov o španskih literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4835067]

49. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Citat : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834299]

50. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Jezero : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834555]

51. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Literarne avtorice : 3D vizualizacija podatkov o literarnih avtoricah. 2017. [COBISS.SI-ID 4834811]


2.17 Katalog razstave

52. BOROVNIČAR, Matjaž (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), CIUHA, Peter (umetnik), SOLINA, Franc (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik), DRAGAN, Srečo, et al. Podoba v mediju, medij v kontekstu : [salon ZDSLU 2017]. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-8-4. [COBISS.SI-ID 292619520]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

53. ANDRES, Rok. Rok Andres, dramaturg : intervju na Radiu Galama, Radovljica, 25. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4764667]

54. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenka v Trstu : sodelovanje v oddaji Kulturni fokus, RA Slovenija, Ljubljana, 27. 1. 2017. [COBISS.SI-ID 4658683]

55. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenske književnice v učnem programu in na maturi : sodelovanje v oddaji Studio ob 17h, RTV Slovenija, Ljubljana, 3. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4877819]

56. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder, Zbrano delo, Četrta knjiga, Nada, Njeno življenje, neobjavljena kratka pripovedna proza : prispevek v oddaji Izšlo je, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 12. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4973819]

57. OSET, Željko. [Kako prenoviti judovsko mrliško vežico in ji vdahniti nove vsebine] : Primorska kronika, TV Koper/Capodistria, 4. okt. 2017, (Primorska kronika). [COBISS.SI-ID 3754868]

58. OSET, Željko. Načrti za oživitev nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni Dolini : prispevek v oddaji Po Sloveniji, TV Slovenija 1, 4. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4930299]

59. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Pogovor z dr. Ano Toroš : slovenska radijska oddaja Okence v Slovenijo, Radio Argentina AM 570, 8. apr. 2017. [COBISS.SI-ID 4773627]


3.12 Razstava

60. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). À mon seul désir : galerija Mahlerca, Layerjeva hiša, Kranj, 23.09. do 30.09.2017. [COBISS.SI-ID 5120763]

61. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). À mon seul désir : razstava v stolpu Gradu Kromberk, Goriški muzeji. 28. 11. do 22. 12. 2017. [COBISS.SI-ID 5121275]

62. BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Salon ZDSLU 2017 : podoba v mediju, medij v kontekstu, 14. 11. 2017-25. 2. 2018, Narodni muzej Slovenije, Metelkova. [COBISS.SI-ID 5120507]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

63. MIHURKO PONIŽ, Katja. Discourse of the motherhood in Slovenian feminist press (from Slovenka to Delta) : lecture at Faculty of Philology, University of Belgrade, 25. 3. 2017. [COBISS.SI-ID 4769787]

64. MIHURKO PONIŽ, Katja. Razmerja med spoloma v književnosti in publicistiki Zofke Kveder : predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, Oddelek za južnoslovanske jezike in književnost, Zagreb, 11. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 4877307]

65. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in Eduardo A. Dughera : predavanje na Filozofski fakulteti Univerze v Buenos Airesu, 12. 4. 2017. [COBISS.SI-ID 4774651]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

66. ENIKO, Mateja. Razmerje med izkušnjo eksila in doma v povezavi s samorazumevanjem pesnika v poeziji Tomaža Šalamuna : predavanje na Slovanský literární svět, kontexty a konfrontace III, Motiv domova ve slovanských literaturách, Masarykovy univerzity, Brno, 19.-20. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 4931579]

67. OSET, Željko. Kariera Antona Peterlina : od ustanovitelja Inštituta Jožefa Stefana do emigranta : [predavanje na znanstvenem srečanju: "Kolokvij o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem", ki sta ga organizirala Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za zgodovino iz Zagreba v Novi Gorici 6. okt. 2017]. [COBISS.SI-ID 3755380]

68. OSET, Željko. Marija Perpar, kemičarka : [predavanje na znanstvenem simpoziju: "Goriški izobraženci skozi zgodovino", ki ga je organizirala Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, 5. okt. 2017]. [COBISS.SI-ID 3756148]

69. OSET, Željko. Social and cultural aspects of socializing of Slovenian students in the Habsburg Monarchy in the 19th and the 20th centuries : contribution in international conference Being a student in the Habsburg Monarchy, May 18-19, 2017, Croatian Institute of History, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 4971259]

70. VAUPOTIČ, Aleš. Advertising strategies and new media : predavanje v sklopu "prenosa znanja" v projektu "Po kreativni poti do znanja 2016/2017: uvajanje sodobnih pristopov pri spodbujanju mladih k inovativnosti in podjetnosti", 31. maj 2017, Univerza v Novi Gorici (Vipavska 13, Rožna Dolina). [COBISS.SI-ID 5123323]


3.25 Druga izvedena dela

71. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Večerja tačasne resničnosti : spremljevalni dogodek razstave À Mon Seul Désir, večerja v umetniškem vzdušju, 3. okt. 2017 v Layerjevi hiši, Kranj. [COBISS.SI-ID 5121019]

72. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige umetnika in razstava À mon seul désir : 28. nov. 2017 na Gradu Kromberk. [COBISS.SI-ID 5121531]

73. BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Ime tedna sta postala Narvika Bovcon in Aleš Vaupotič, novomedijska umetnika, ki sta na Salonu 2017, tradicionalni razstavi Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, za dela v srebru z naslovom Citat, Blago, Jezero in Literarne avtorice, prejela glavno nagrado : Radio Slovenija, Val 202, 20. nov. 2017. [COBISS.SI-ID 5122299]

74. BOŽIČ, Zoran, MIHURKO PONIŽ, Katja, DOBROVOLJC, Helena. Zakaj je humanistika kul? : pogovor v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici na Gimnaziji Nova Gorica, 6. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4926971]

75. MIHURKO PONIŽ, Katja. Okrogla miza o reviji Slovenka : v Trstu. 11. januarja 2017. [COBISS.SI-ID 4658939]

76. MIHURKO PONIŽ, Katja, STRLE, Urška, MATAJC, Vanesa, MRAK, Anja. Pisateljice ali molčanje literarne zgodovine : okrogla miza : Trubarjeva hiša literature, 6. april 2017. [COBISS.SI-ID 63925858]

77. OSET, Željko (intervjuvanec). Pogovor o knjigi Zgodovina slovenske akademije znanosti in umetnosti, Šentjur, 4. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4930811]

78. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik : predavanje na literarnem druženju Ubesedovanja, Šempeter pri Gorici, 25. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4945403]

79. TOROŠ, Ana. Obisk slovenske knjižnice Damirja Feigla in Trgovskega doma v Gorici : strokovno vodenje v okviru Evropske noči raziskovalcev 2017, 29. 9. 2017, Gorica. [COBISS.SI-ID 4926715]

80. TOROŠ, Ana. Srečanje ob predstavitvi knjige Skupnost v središču Evrope, Trst, 24. 10. 2017. [COBISS.SI-ID 4945659]

81. VERGINELLA, Marta (diskutant), MIHURKO PONIŽ, Katja (diskutant), STRLE, Urška (diskutant), SELIŠNIK, Irena (diskutant). Slovenka in Slovenke : okrogla miza ob 120-letnici Slovenke, prvega slovenskega ženskega časopisa, Trst, Tržaško knjižno središče, 11. jan. 2017, ob 18.30 uri. [COBISS.SI-ID 63212130]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

82. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (član uredniškega odbora 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option, com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

83. MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Teaching women writers : exploring "NEWW virtual research environment" possibilities : [programme and abstracts] : international conference and workshop, Ljubljana, 16th and 17th November 2017. Nova Gorica: School of humanities, 2017. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11830857]

84. MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Reception of foreign women writers in the Slovenian literary system of the long 19th century. Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2017. 123 str., Ilustr. ISBN 978-961-6311-99-1. ISBN 978-961-7025-00-2. http://www.ung.si/sl/zalozba, http://www.ung.si/en/publisher/, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/14/59/01/HERA.epub, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2017/04/03/15/07/49/HERA.epub. [COBISS.SI-ID 289415936]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

85. KOREN, Manca. Histerija v diskurzu na Slovenskem do 1. svetovne vojne : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Koren], 2017. VII, 82 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3257. [COBISS.SI-ID 4914171]

86. OREL, Maja. Dokumentarnost v avtorski poetiki Nede Rusjan Bric : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Orel], 2017. VI, 65 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3215. [COBISS.SI-ID 4917755]

87. PETRIČ, Tjaša. Slovenska osamosvojitvena vojna v Vipavski dolini : spomini in pričevanja pripadnikov teritorialne obrambe : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Petrič], 2017. X, 66 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3396. [COBISS.SI-ID 5071611]

88. ŽAGAR, Anej. Kvantitativni oris romanov Ivana Preglja : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Žagar], 2017. VIII, 101 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3255. [COBISS.SI-ID 4917499]


Konzultant

89. BAJC, Vesna, BATAGELJ, Martin, COSTANTINI, Lionella, HOČEVAR, Sabina, JOGAN, Kris, KOREN, Manca, LIPUŠČEK, Tjaša, MAFFI, Neža, OBID, Nik, PETRIČ, Tjaša, URŠIČ, Katjuša, VRČON, Heidi, ZBIČAJNIK, Zala. Nova Gorica, mesto izobraženk. Nova Gorica: avtorji in avtorice, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-285-933-6. [COBISS.SI-ID 292407808]


Oseba, ki intervjuva

90. DRAGAN, Srečo (intervjuvanec). Prostor, vržen iz tira : pogovor s Srečom Draganom = Space is out of joint : conversation with Srečo Dragan. Likovne besede, ISSN 0352-7263, 2017, št. 105, str. 31-41, ilustr. [COBISS.SI-ID 4886267]


Scenarist

91. Goreči škof : [dokumentarni film o nadškofu Antonu Vovku]. [S. l.]: Studio Haritude, 2017. 1 video DVD( ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16559926]


Recenzent

92. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (avtor, prevajalec). Ključi od labirinta : o slovenski poeziji, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 122). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 267 str. ISBN 978-961-286-036-3. [COBISS.SI-ID 91893249]


Drugo

93. PLAHUTA SIMČIČ, Valentina. Časopis Slovenka, vadnica slovenskih literatinj : obletnica : pred 120 leti je v Trstu začel izhajati časopis, okrog katerega se je zbirala prva generacija aktivnih slovenskih intelektualk. Delo, ISSN 0350-7521, 12. jan. 2017, leto 59, št. 9, str. 16, ilustr., portreta. [COBISS.SI-ID 17153329]


NERAZPOREJENO


94. OSET, Željko. Zgodovina Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Razvoj najvišje znanstvene in umetniške ustanove : (1945-1992). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017. ISBN 978-961-268-047-3. http://www.sazu.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 289342208]

Bibliografija skupine za leto 2016


37520 ANDRES ROK
37517 ENIKO MATEJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
35551 ROŽIČ MEGI
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIHURKO PONIŽ, Katja. The reflections of feminist ideas in novels and short stories by Slovenian women writers. Poznańskie Studia Slawistyczne, ISSN 2084-3011, 2016, no. 11, str. 143-156, doi: 10.14746/pss.2016.11.10. [COBISS.SI-ID 4759035]

2. OSET, Željko. Akademska kariera Emilijana Cevca in njegovi napori pri preučevanju (sakralne) umetnosti na Primorskem. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2016, letn. 39, št. 2, str. 153-164. [COBISS.SI-ID 1907061]

3. OSET, Željko. Rusi prihajajo! Ruski profesorji na tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani v obdobju Kraljevine SHS. Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2016, letn. 18, št. 1, str. 87-108. [COBISS.SI-ID 1573005]

4. TOROŠ, Ana. Auto-stereotypes and hetero-stereotypes in Slovene and Italian poetry about Trieste from the first half of the 20th century. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2016, vol. 21, no. 2, str. 290-304, doi: 10.12697/IL.2016.21.2.10. [COBISS.SI-ID 4712699]

5. VAUPOTIČ, Aleš. Semiotika in realizem. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 101-119, [227]. [COBISS.SI-ID 61600098]


1.04 Strokovni članek

6. ANDRES, Rok. Dramaturški koncept(i) pasijona 2015. Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2016, št. 11, str. 27-37. [COBISS.SI-ID 4162043]

7. ANDRES, Rok. Živimo v trdem svetu : nekaj misli h komediji Iluzije. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609, sezona 2015/2016, letn. 66, št. 11, str. 13-15. [COBISS.SI-ID 4320763]

8. MIHURKO PONIŽ, Katja. Samotna pot Rose Bernd in njenih sopotnikov. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350-6274, 2015/2016, letn. 65, št. 7, str. 25-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 4441083]

9. OSET, Željko. Pomen in slovo Izidorja Cankarja : pred aprilsko 130. obletnico rojstva "renenesančnega gospoda". Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], jan. 2016, letn. 65, št. 69, str. 13. [COBISS.SI-ID 3396980]


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

10. TOROŠ, Ana. Slovenska literatura na stičišču kultur = Slovene literature at cultural junctures. V: ANDRES, Rok (ur.), et al. Slovanski jeziki na stičišču kultur : [konferenčni e-zbornik]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016, str. 15-26, 27-39. http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 4425723]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. ANDRES, Rok. Umetniški kolektivi na Slovenskem in uprizarjanje zahodnoevropske dramatike. V: MAŤAŠÍK, Andrej (ur.). Tvorivá osobnost a kolektívny charakter divadelnej tvorby : zborník referátov z XIII. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle DNES A TU, ktorú s podporou OZ Spišské divadlo. Banská Bystrica: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, 2016, str. 161-172. [COBISS.SI-ID 4589307]

12. BOVCON, Narvika, DEMŠAR, Jure, VAUPOTIČ, Aleš. Organiziranje projekta vizualizacije podatkov. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 36-39, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Bovcon-et-al_Organiziranje-projekta-vizualizacije-podatkov.pdf. [COBISS.SI-ID 4629499]

13. ROŽIČ, Megi. Arhetipske, transkulturne in transnacionalne prvine v poeziji in lirični prozi Milene Merlak Deleta[!]. V: URKOM, Aleksander (ur.). Fiatal szlavisták Budapesti nemzetközi konferenciája IV. = 4th Conference for Young Slavists in Budapest : [held on 25th April 2014]. Budapest: L. István, 2016, str. 99-102, ilustr. http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/4th%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf. [COBISS.SI-ID 4300539]

14. VAUPOTIČ, Aleš, BUZIOL, Marco, BOVCON, Narvika. Digital video in digital humanities methodology : a case study. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), FIŠER, Darja (ur.). Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 164-169, ilustr. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Vaupotic-et-al_Digital-Video-in-Digital-Humanities-Methodology.pdf. [COBISS.SI-ID 4629755]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. ANDRES, Rok. Gledališče na robu = Theatre on the edge. V: REZONIČNIK, Lidija (ur.), POTOCCO, Marcello (ur.). Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah = Social and political processes in modern slavic cultures, languages and literatures = I processi sociali e politici nelle culture, lingue e letterature slave moderne : zbornik povzetkov in program. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, str. 46-48. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-41-6.pdf. [COBISS.SI-ID 4552955]

16. ENIKO, Mateja. Avtorefleksija v mladi slovenski poeziji = Self-reflection in the young Slovenian poetry. V: REZONIČNIK, Lidija (ur.), POTOCCO, Marcello (ur.). Družbeni in politični procesi v sodobnih slovanskih kulturah, jezikih in literaturah = Social and political processes in modern slavic cultures, languages and literatures = I processi sociali e politici nelle culture, lingue e letterature slave moderne : zbornik povzetkov in program. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016, str. 40-42. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-41-6.pdf. [COBISS.SI-ID 4552699]

17. MIHURKO PONIŽ, Katja. Between fact and fiction : Zofka Kveder as a feminist icon in the writings of her contemporaries. V: International Symposium Women/Borders/Social Networks, Ljubljana, 27.-28. 10. 2016. Abstracts. [S. l: s. n., 2016?], str. 4-6. [COBISS.SI-ID 4617467]

18. OSET, Željko. Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti = The doctoral study at the Slovenian academy of sciences and arts. V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 3640436]

19. OSET, Željko. Prvi akademiki iz vrst umetnostnih zgodovinarjev : Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè. V: CERKOVNIK, Gašper (ur.). Izidor Cankar, Vojeslav Molè, France Stelè : ob 130-letnici rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev : program simpozija in povzetki referatov, Ljubljana, 21.-22. april 2016. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 21. [COBISS.SI-ID 4284155]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

20. OSET, Željko. Izvolitev Dimitarja Panteleeva za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V: LAZAREVIĆ, Žarko (ur.), GABRIČ, Aleš (ur.). Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 15). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 3701620]

21. OSET, Željko. Regionalni vidiki v slovenskem akademskem prostoru. V: LORENČIČ, Aleksander (ur.), OSET, Željko (ur.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 133-144. [COBISS.SI-ID 3699828]

22. OSET, Željko. Vogalni kamni kulturnih ustanov. V: PUHAR, Alenka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886-1958, (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, str. 178-203. [COBISS.SI-ID 3455348]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

23. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder : prva klasikinja v Zbranih delih slovenskih pesnikov in pisateljev. V: OGRIN, Matija (ur.). Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev : 1946-2016 : 70 let izhajanja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, str. 59-62. [COBISS.SI-ID 4616187]


1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Fraeunliteratur. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 1, a-I, str. 361. [COBISS.SI-ID 4617979]

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pajk, Pavlina. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 2, j-Pl, str. 1007-1008. [COBISS.SI-ID 4618491]

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pesjak, Louise. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 2, j-Pl, str. 1023. [COBISS.SI-ID 4618235]

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Turnograjska, Josipina. V: STURM-SCHNABL, Katja (ur.), SCHNABL, Bojan-Ilija (ur.). Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/Koroška : von den Anfängen bis 1942. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, 2016, bd. 3, po-Ž, str. 1380. [COBISS.SI-ID 4618747]


1.20 Predgovor, spremna beseda

28. KERNEV-ŠTRAJN, Jelka, VAUPOTIČ, Aleš. Literatura in semiotika (predgovor) = Literature and semiotics (an introduction). Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, avg. 2016, letn. 39, št. 2, str. 1-4, 5-9. [COBISS.SI-ID 61589090]

29. OSET, Željko. Recenzija. V: GAČIĆ, Aleksandra, JENUŠ, Gregor. Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva, (Fundacijska zbirka Velenjana). 1. izd. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016, ovoj. [COBISS.SI-ID 3701364]

30. OSET, Željko. Recenzija. V: IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična nacija : ideja in realizacija (1952-1958). V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016, ovoj. [COBISS.SI-ID 3701108]

31. OSET, Željko, LORENČIČ, Aleksander. Predgovor. V: LORENČIČ, Aleksander (ur.), OSET, Željko (ur.). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 3700084]


1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

32. OSET, Željko. Imensko kazalo. V: PUHAR, Alenka. Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja 1886-1958, (Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, str. 270-278. [COBISS.SI-ID 3455092]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

33. ROŽIČ, Megi. The autobiographical experience of migration in the literary works of women writers of the Slovenian literary polysistem : dissertation. Nova Gorica: [M. Rožič], 2016. XV, 221 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2638. [COBISS.SI-ID 4532987]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

34. TOROŠ, Ana. Podiplomski študijski program transkulturni študiji (3. stopnja). [S. l.: s. n.], 2016. 8 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4525819]

35. VAUPOTIČ, Aleš, MIHURKO PONIŽ, Katja. Vloga za akreditacijo študijskega programa : Digitalna humanistika. V Novi Gorici: Univerza, Fakulteta za humanistiko, 2016. 44 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4207867]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

36. VERGINELLA, Marta (intervjuvanec), SELIŠNIK, Irena (intervjuvanec), STRLE, Urška (intervjuvanec), MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec). Slovenka v Trstu, (Kulturni fokus). https://radioprvi.rtvslo.si/2017/01/kulturni-fokus-77/. [COBISS.SI-ID 63388002]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

37. GRDINA, Igor, MIHURKO PONIŽ, Katja, BOŽIČ, Zoran. Ana Karenina in njen čas. [San Bruno]: YouTube, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=YM75wKcRo6I&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 4181499]

38. TOROŠ, Ana. Slovenska in italijanska poezija o Trstu in prvi svetovni vojni = La poesia slovena e italiana su Trieste e la Prima guerra mondiale = La poésie slovène et italienne sur Trieste et la Première Guerre mondiale. Gorica: Kulturni dom, 2016. 71 str. [COBISS.SI-ID 4387579]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

39. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GOLOB, Anja (intervjuvanec), KORUN, Barbara (intervjuvanec), MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), SIMONITI, Barbara (intervjuvanec). Kako se piše slovenskim pesnicam? : oddaja Arsov forum, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 23. 3. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174395533. [COBISS.SI-ID 10960201]

40. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), POZNANOVIČ, Mojca (intervjuvanec), MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), ŠIMENC, Brane (intervjuvanec). "Prešeren je France, ni Frančiška" : v berilih za zadnjo triado osnovne šole med obveznimi in predlaganimi avtorji ni niti ene avtorice : oddaja Kje pa vas čevelj žuli, RTV Slovenija, Val 202, 16. 3. 2016. http://val202.rtvslo.si/2016/03/slovenske-knjizevnice/. [COBISS.SI-ID 10960457]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

41. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in nemška književnost : predavanje na Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Slawische Philologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, April 2016. [COBISS.SI-ID 4292347]

42. TOROŠ, Ana. Od pomola San Carlo do tržaških kavarn : dogajalni prostori slovenske in italijanske poezije o Trstu prve polovice 20. stoletja : predavanje na Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Institut für Slawische Philologie, Ludwig-Maximillians-Universität München, April 2016. [COBISS.SI-ID 4292603]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

43. ENIKO, Mateja. Avtorefleksija v poeziji Milana Jesiha : prispevek na simpoziju Simpozionul Internaţional Zilele Culturilor Slave În România, 23-24 septembrie 2016, Facultatea de Limbi şi Literaturi Strǎine, Bucureşti. [COBISS.SI-ID 4557051]

44. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Rajši 'stara devica', nego nesrečna ženica" : podobe starejših žensk v delih zgodnjih slovenskih pisateljic : predavanje na simpoziju Starost - izzivi historičnega raziskovanja, ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 8. in 9. novembra 2016. [COBISS.SI-ID 4616699]

45. MIHURKO PONIŽ, Katja. Transnational connections and literary history : lecture at the International Conference Cultural Encounters through Reading and Writing, New Approaches to the History of Literary Culture, Glasgow Women's Library, 10 June 2016. [COBISS.SI-ID 4446203]

46. OSET, Željko. Colloquium science and faith (May, 1984) : prispevek na konferenci Science Overcomes Borders? International Scientific Conferences, Conventions and Congresses in the 20th and 21st Centuries, Prague, 24-25 November 2016. [COBISS.SI-ID 4589563]

47. OSET, Željko. Doktorski študij na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti : prispevek na 38. posvetovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije z naslovom Zgodovina izobraževanja, Ravne na Koroškem, 28. septembra 2016. [COBISS.SI-ID 3640180]

48. OSET, Željko. Ruski profesorji na tehniški fakulteti ljubljanske univerze : prispevek na simpoziju Slovenci in Rusi III, Ljubljana, 19. januar 2016. [COBISS.SI-ID 4117499]

49. OSET, Željko. Skrb za varovanje okolja : dokumentarna zbirka Alenke Bizjak : prispevek na simpoziju Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 3. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 3639924]

50. OSET, Željko. Vloga akademikov Ferda Gestrina in Boga Grafenauerja pri razvoju, mednarodnem sodelovanju in oblikovanju stališč SAZU : prispevek na znanstvenem simpoziju "O mojstrih in muzi" ob stoletnici rojstva zgodovinarjev Boga Grafenauerja in Ferda Gestrina, Ljubljana, SAZU, Velika dvorana, 6. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 3699060]

51. TOROŠ, Ana. The Other in Slovene and Italian poetry about Trieste in the first half of the 20th century : disrespected neighbo(u)rs-cultural stereotypes in literature and film, conference, 21.-23. April 2016, University of Jena. [COBISS.SI-ID 4292091]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

52. OSET, Željko. Prvi akademiki iz vrst umetnostnih zgodovinarjev : Izidor Cankar, France Stelè in Vojeslav Molè : [predavanje na znanstvenem simpoziju: Simpozij Izidor Cankar, Vojeslav Molè, France Stelè ob 130-letnici rojstva treh umetnostnih zgodovinarjev, ki ga je organiziral Oddelek za umetnostno zgodovino FF UL 21. in 22. aprila 2016]. [COBISS.SI-ID 3698292]

53. OSET, Željko. Starostno upokojevanje v slovenski akademski skupnosti : od ustanovitve Univerze v Ljubljani do ZUJF-a : [predavanje na znanstvenem simpoziju: "Starost - izzivi historičnega raziskovanja", ki ga je organiziral Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, 8 in 9. novembra 2016]. [COBISS.SI-ID 3651188]


3.25 Druga izvedena dela

54. MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, STANONIK, Marija, ROŽENBERGAR, Tanja, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, LUKŠIČ-HACIN, Marina, MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige in spominski večer : spominski večer posvečen dr. Daši Koprivec predstavitev knjige Mirjam Hladnik Milharčič (ur.): Iz Slovenije v Egipt - From Slovenia to Egypt, Goriški muzej, 8. mar. 2016, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 39595053]

55. OSET, Željko. Vloga Izidorja Cankarja pri razvoju slovenskih narodnoreprezentativnih institucij : predavanje na okrogli mizi: "Srečanje pod lipami" Kulturnega centra Lojze Bratuž, v Gorici, 6. oktobra 2016. [COBISS.SI-ID 3640692]

56. TOROŠ, Ana. Literarni sprehod po Gorici : strokovno vodenje v okviru prireditve Noč raziskovalcev, Nova Gorica, 30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 4523515]

57. TOROŠ, Ana. Prva svetovna vojna v delih goriških in tržaških avtorjev iz prve polovice 20. stoletja : predavanje ob dnevu slovenske kulture na Bukovju, 19. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 4163323]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

58. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (član uredniškega odbora 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option, com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

59. ANDRES, Rok (urednik), REZONIČNIK, Lidija (urednik), ROŽIČ, Megi (urednik), ZAVAŠNIK, Nina (urednik). Slovanski jeziki na stičišču kultur : [konferenčni e-zbornik]. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija, 2016. ISBN 978-961-6715-20-1. http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 284952832]

60. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Nada. Njeno življenje. Neobjavljena kratka pripovedna proza, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 271). Ljubljana: ZRC, 2016. 457 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-254-963-3. [COBISS.SI-ID 4654587]

61. LORENČIČ, Aleksander (urednik), OSET, Željko (urednik). Regionalni vidiki tranzicije, (Zbirka Vpogledi, 16). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 174 str. ISBN 978-961-6386-74-6. [COBISS.SI-ID 288003584]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

62. ROŽIČ, Megi. The autobiographical experience of migration in the literary works of women writers of the Slovenian literary polysistem : dissertation. Nova Gorica: [M. Rožič], 2016. XV, 221 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2638. [COBISS.SI-ID 4532987]


Mentor pri diplomskih delih

63. SOSIČ, Marjetka. Literarna zapuščina Dore Gruden : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Sosič Klun], 2016. VI, 66 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2574. [COBISS.SI-ID 4514299]

64. ZANARDI, Tina. Pesmi v ilegalnih goriških publikacijah v medvojnem obdobju : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Zanardi], 2016. VII, 54 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2171. [COBISS.SI-ID 4421883]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

65. BUTI, Saša. Slovenska meščanka v zgodovinski resničnosti in literarni fikciji romanov Obraz v zrcalu, April, Severni sij in To noč sem jo videl : diplomsko delo. Nova Gorica: [S. Buti], 2016. VIII, 81 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2065. [COBISS.SI-ID 4523259]

66. RUTAR, Tina. Lik matere v avtobiografskih romanih Hiša večera, Saga o kovčku in Malahorna : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Rutar], 2016. VII, 39 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2314. [COBISS.SI-ID 4482299]


Avtor dodatnega besedila

67. OCVIRK, Mihael, PLEMENITAŠ, Marija. Ljuba moja Mici. Dobje: samozal. M. Plemenitaš, 2016. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-283-733-4. [COBISS.SI-ID 286682112]

68. SVETINA, Ivo. Scheherezade : una ópera occidental-oriental, 1988, (Litterae Slovenicae, 2009, 5). Ljubljana: Slovene Writers' Association: = Društvo slovenskih pisateljev: = Asociación de Escritores Eslovenos, 2016. ISBN 978-961-6995-09-2. http://www.biblos.si/lib/book/9789616995092. [COBISS.SI-ID 284725248]


Recenzent

69. DEŽELAK TROJAR, Monika, DOKLER, Joahim, DOLGAN, Marjan, DOVIĆ, Marijan, FRIDL, Jerneja, HABJAN, Jernej, HLADNIK, Miran, JEŽ, Andraž, JUVAN, Marko, KORON, Alenka, ORTAR, Jaka, PERENIČ, Urška, ŠKULJ, Jola, URBANC, Mimi, JUVAN, Marko (urednik). Prostori slovenske književnosti, (Studia litteraria, 20). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 355 str., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-866-7. [COBISS.SI-ID 283056128]

70. GAČIĆ, Aleksandra, JENUŠ, Gregor. Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871-1923), zaslužni slovenski politik : politična biografija : ob 145. obletnici rojstva, (Fundacijska zbirka Velenjana). 1. izd. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6427-17-3. [COBISS.SI-ID 287142144]

71. GRDINA, Igor. Knjiga o Malgaju. Ravne na Koroškem: Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj, 2016. 155 str., Ilustr. ISBN 978-961-285-181-1. [COBISS.SI-ID 284238848]


NERAZPOREJENO


72. ROŽIČ, Megi. "/.../ v svet, ki je ponujal priložnosti in nastavljal pasti". Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 22. dec. 2016, letn. 21, št. 50, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 22284338]

Bibliografija skupine za leto 2015


37520 ANDRES ROK
33143 BADALIČ TANJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
29514 OSET ŽELJKO
33144 PRŠA URŠA
35551 ROŽIČ MEGI
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANDRES, Rok. Dediščina Pekarne : Gledališče Pekarna in njen čas. Dialogi, ISSN 0012-2068, 2015, letn. 51, št. 5/6, str. 19-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 3952987]

2. ANDRES, Rok. Igra o svetu. Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. Memorabilia locopolitana), 2015, št. 10, str. 49-60. [COBISS.SI-ID 3806971]

3. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2015, letn. 15, št. 3, str. 577-594, ilustr. [COBISS.SI-ID 1384581]

4. MIHURKO PONIŽ, Katja, PARENTE-ČAPKOVÁ, Viola. The new women from the margins. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2015, vol. 20, no. 2, str. 184-198, doi: 10.12697/IL.2015.20.2.15. [COBISS.SI-ID 4107259]

5. MIHURKO PONIŽ, Katja, ROŽIČ, Megi. Izgradnja ženske identitete v dialogu z zgodovino : Krese, Pirjevec, Wolf. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2015, letn. 38, št. 3, str. 209-227, [276]. [COBISS.SI-ID 4100859]

6. OSET, Željko. Akademska kariera Nikolaja Fjodoroviča Preobraženskega (1893-1970). Monitor ISH, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2015, letn. 17, št. 1, str. 121-150. [COBISS.SI-ID 1554829]

7. OSET, Željko. Okoliščine izvolitve Todorja Pavlova za člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njegovega izbrisa. Arhivi, ISSN 0351-2835, 2015, letn. 38, št. 2, str. 287-298. [COBISS.SI-ID 1811317]

8. OSET, Željko. Todor Pavlov's membership of the Slovenian Academy of Sciences and Arts : membership in a foreign scientific institution at a crossroads of interstate relations. Études balkaniques, ISSN 0324-1645, 2015, vol. 51, no. 3, str. 222-235, ilustr. [COBISS.SI-ID 4030971]

9. OSET, Željko. Tribunal of the Teharje kosezi community. Lex localis, ISSN 1581-5374, Jan. 2015, vol. 13, no. 1, str. 117-127, ilustr., doi: 10.4335/13.1.117-127(2015). [COBISS.SI-ID 3711739]


1.04 Strokovni članek

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Dolgovi in spregledi slovenske literarne zgodovine : premalo cenjena pesnica Ljudmila Poljanec. Delo, ISSN 0350-7521, 20. okt. 2015, leto 57, št. 244, str. 13, fotogr. [COBISS.SI-ID 4086523]

11. MIHURKO PONIŽ, Katja. Najtoplejša postelja je mamina. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609, 2015/2016, letn. 66, št. 4, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 4086779]

12. OSET, Željko. Korupcijski modus operandi. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], feb. 2015, letn. 64, št. 58, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 3762427]

13. OSET, Željko. Začasni tehniški visokošolski tečaj v Ljubljani. SLO, ISSN 2350-4641, sep. 2015, št. 7, str. 42-47, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 3981819]

14. OSET, Željko. Zgled uspešne ženske : dr. Ana Mayer Kansky, raziskovalka in podjetnica. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], mar. 2015, letn. 64, št. 13/14, ilustr. [COBISS.SI-ID 3836667]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. ANDRES, Rok. Theatre productions by West-European authors in the 1950's in Slovenia : reception and response. V: MAŤAŠÍK, Andrej (ur.). Divadlo v období hodnotovej krízy : zbornik referátov z XII. madzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu, ktorú pripravila Fakulta dramatických umeni Akadémie umeni v Banskey Bystrici 27. a 28. 11. 2015. Banská Bystrica: Akadémia umení, Fakulta dramatických umení, 2015, str. 267-282. [COBISS.SI-ID 4079099]

16. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pomen Trsta za razvoj poetik slovenskih pisateljic = The importance of Trieste for the development of the poetics of Slovenian female writers. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Slovenska tržaška literarna šola : prispevki s simpozija ob devetdesetletnici Alojza Rebule in 101. rojstnem dnevu Borisa Pahorja, 26. avgusta 2014 v mestni hiši v Ljubljani. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015, str. 39-56. [COBISS.SI-ID 4104699]

17. TOROŠ, Ana. Sprehod po tržaških poteh slovenske in italijanske poezije prve polovice 20. stoletja = A walk down the lane of Slovenian and Italian poetry in the first half of the 20th century. V: DUŠA, Zdravko (ur.). Slovenska tržaška literarna šola : prispevki s simpozija ob devetdesetletnici Alojza Rebule in 101. rojstnem dnevu Borisa Pahorja, 26. avgusta 2014 v mestni hiši v Ljubljani. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015, str. 107-132. [COBISS.SI-ID 4099067]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

18. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik e il mondo friulano = Alojz Gradnik in furlanski svet = Alojz Gradnik e il mont furlan. V: JAGODIC, Devan (ur.), MEDEOT, Feliciano (ur.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità : sintesi delle relazioni : 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma : povzetki referatov : [26.] februar [2015], Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts : sintesi des relazions : [26] fevrâr [2015], Sale dal Consei provinciâl, Gurize. [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut; [Videm]: Societât filologjiche furlane, 2015, str. 12, 20, 26. [COBISS.SI-ID 3755003]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

19. ANDRES, Rok. A reflection of the 2nd World War in Slovenian drama. V: Relational Forms III : imagining Europe : wars, territories, identities, representations in literature and the arts : 19-20 November 2015, Faculty of Arts and Humanities, University of Porto, Portugal. Porto: Faculty of Arts and Humanities, 2015, str. 15. [COBISS.SI-ID 4080123]

20. BADALIČ, Tanja. Recepcija evropskih avtoric v slovenskih literarnih delih od začetka 19. stoletja do leta 1918 = Reception of European women writers in slovenian literary works from the beginning of the 19th century until 1918. V: Slovanski jeziki na stičišču kultur = Slavic languages on the cultural contact. V Novi Gorici: Univerza, 2015, str. 17-18. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/10/09/16/55/54/Programme_-_Int. _Conference_for_Young_Humanists_Nova_Gorica_14_October_2015.pdf. [COBISS.SI-ID 4056571]

21. ROŽIČ, Megi. Izkušnja migracije v literarnem opusu Brine Svit = The experience of migration in the literary opus of Brina Svit. V: II. međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra, slavistika, 21.-23. listopada 2015. PENAVA, Nikolina (ur.). Zbornik sažetaka. Zagreb: Klub studenata južne slavistike A-302 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 4094203]

22. VAUPOTIČ, Aleš. Literary realism as archive art. V: 6th biennial congress of European Network of Comparative Literary Studies, Dublin, 24-28 August 2015. Longing and belonging : book of abstracts = Désir et eppartenance : résumés des communications. [S. l.]: European Network of Comparative Literary Studies: =Réseau Européen d'Études Littéraires Comparées, 2015, str. 177. http://reelc.net/files/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4118523]

23. VAUPOTIČ, Aleš. Semiotika in realizem = Semiotics and realism. V: KERNEV-ŠTRAJN, Jelka (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Znakovne prakse poetičnega in/ali strategije reprezentacije v literaturi : program in povzetki referatov = Practices of the sign and/or representational strategies in literature : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2015, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 4118267]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Representations and mythologisations of Aleksandrinke in Slovenian literature. V: MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.). From Slovenia to Egypt : Aleksandrinke's trans-Mediterranean domestic workers' migration and national imagination, (Transkulturelle Perspektiven, Bd. 13). Göttingen: V&R Unipress, cop. 2015, str. 131-155. [COBISS.SI-ID 3779835]

25. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco" : podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 139-149. [COBISS.SI-ID 4104187]

26. OSET, Željko. Gradnja Kemičnega inštituta Univerze kralja Aleksandra I. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 133-145. [COBISS.SI-ID 3968507]

27. OSET, Željko. Izvolitev Maksa Samca za rednega člana Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani maja 1940. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 147-163. [COBISS.SI-ID 3968763]

28. OSET, Željko. Kemični inštitut (Borisa Kidriča) v letih med 1946 in 1959. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 181-207. [COBISS.SI-ID 3969275]

29. OSET, Željko. Samec postane vnovič član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 165-178. [COBISS.SI-ID 3969019]

30. OSET, Željko. Slovenske znanstvenice in njihove možnosti za akademsko kariero v obdobju Kraljevine SHS/Jugoslavije. V: ŠORN, Mojca (ur.), VODOPIVEC, Nina (ur.), LAZAREVIĆ, Žarko (ur.). Žensko delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi, (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656, 12). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015, str. 195-214, ilustr. [COBISS.SI-ID 4095739]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

31. TOROŠ, Ana. Recensioni : A. Gradnik, Eros-Thanatos, prefazione, scelta e traduzione a cura di F. Ferluga-Petronio, ZTT-EST, Trieste 2013, pp. 174. Studi slavistici, ISSN 1824-7601, 2015, vol. 12, str. 411-413. http://www.fupress.net/index.php/ss/article/view/17991/16801. [COBISS.SI-ID 4178939]


1.24 Bibliografija, kazalo ipd.

32. OSET, Željko. Imensko kazalo. V: OSET, Željko (ur.), et al. Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 300-308. [COBISS.SI-ID 38658861]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.16 Umetniško delo

33. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), FANETTI, Mattia (sodelavec pri raziskavi), EMIN, Saim (sodelavec pri raziskavi), RUBINI, Silvia (sodelavec pri raziskavi), ZANNIER, Valentina (sodelavec pri raziskavi). Meritve = Measurements. Nova Gorica: Univerza, 2015. 1 neskončna zanka (5 min, 38 sek), črno-belo. [COBISS.SI-ID 4317947]

34. BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), FANETTI, Mattia (sodelavec pri raziskavi). Nanožičke kadmijevega selenida na atomski ločljivosti = CdSe nanowires at the atomic scale. Ajdovščina; Rožna Dolina: Univerza, 2015. 1 umetniška inštalacija (17 min, 13 sek), barvno. [COBISS.SI-ID 4315131]


2.17 Katalog razstave

35. BAČIČ, Vladimir (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Zrak. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2015. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-1-5. [COBISS.SI-ID 279397632]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

36. SAMSA, Jana (oseba, ki intervjuva), TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Ana Toroš, (Odprto za srečanja). Radio: Koper, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/odprto-za-srecanja/174320171. [COBISS.SI-ID 3736059]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

37. BOŽIČ, Zoran, MIHURKO PONIŽ, Katja, BLAŽIČ, Milena. Prezrte v šolskih berilih : sodelovanje v oddaji Tednik, Televizija Slovenija, Ljubljana, 30. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4083963]

38. MIHURKO PONIŽ, Katja. Biografski žanr : sodelovanje v oddaji Osmi dan, RTV Slovenija, Ljubljana, 19. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087547]

39. MIHURKO PONIŽ, Katja. Literarne ustvarjalke nekoč in jutri : sodelovanje v oddaji Studio ob 17h, RTV Slovenija, Ljubljana, 27. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087291]

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Pozabljeni Slovenci : Luiza Pesjak : oddaja na RTV Slovenija 1, 5. maj 2015. [COBISS.SI-ID 4065019]

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom : oddaja Literarni razgledi na radiu Agora, Celovec, 27. sep. 2015. [COBISS.SI-ID 4065275]

42. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 15. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4087035]

43. ROŽIČ, Megi. Maruša Krese : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 15. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4077819]

44. ROŽIČ, Megi. Milena Merlak Detela : sodelovanje v oddaji 100 žensk, slovenska literatura na radiu Agora, Celovec, 22. nov. 2015. [COBISS.SI-ID 4078075]


3.12 Razstava

45. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Meritve = Measurements : Galerija Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, 28. 5. do 7. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 3902715]

46. BOVCON, Narvika (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Tehniške slike = Technical images : razstava na festivlu Speculum Artium 2015, 15.-17. oktober 2015, 7. mednarodni festival novomedijske kulture Integriteta realnosti. [COBISS.SI-ID 4119547]

47. BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). Meden anabaddomenos (Ne odlašaj!), 2011, povečana resničnost, realnočasovni video : Lokarjeva galerija, Ajdovščina, 15. maj do 11. junij 2015. [COBISS.SI-ID 3902459]

48. DJURDJEVIĆ, Marija, GROSAR, Jernej, VAN DIJK, Suzan, RIDEOUT, Judith, VAUPOTIČ, Aleš. Interaktivni vizualizaciji podatkov iz zbirke Women Writers : razstava na delavnici Travelling texts 1790-1914, the transnational reception of women's writing at the fringes of Europe, Nizozemska kraljeva nacionalna knjižnica v Haagu, 29.-30. september 2015. [COBISS.SI-ID 4119291]

49. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Decemberska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3679995]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

50. MIHURKO PONIŽ, Katja. The motive of love in the Slovenian literature from Romanticism to the first world war : lecture at Masaryk University Brno, from 23. 3. 2015 to 26. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 3838459]

51. MIHURKO PONIŽ, Katja. Women and the first world war in the Slovenian literature : lecture at Masaryk University Brno, from 23. 3. 2015 to 26. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 3838203]

52. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zofka Kveder, Autorin der mitteleuropäichen Moderne : Vorlesungen an der Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 14. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 4113147]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

53. ANDRES, Rok. The reflection of the 2nd world war in Slovenian drama : predavanje na mednarodni konferenci Imagining Europe: wars, territories, identities, representations in literature and the arts, ki se je odvijala od 19. do 20. novembra 2015 na Faculty of arts and humanities University of Porto. [COBISS.SI-ID 4008283]

54. MIHURKO PONIŽ, Katja. Because I had something to say : contribution at knowledge exchange workshop Dutch women authors from the 19th century, 29. Sep. 2015. [COBISS.SI-ID 4066043]

55. MIHURKO PONIŽ, Katja. Marja Boršnik kot utemeljiteljica ženskih študij v slovenski literarni vedi : okrogla miza v počastitev spomina na prvo damo slovenske slavistike, prof. dr. Marje Boršnik, Kranj, 7. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4065787]

56. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Za naše žene, ki si same skrbe za eksistenco" : podoba zaposlene ženske v literarnih in publicističnih besedilih Zofke Kveder : prispevek na simpoziju Ženske v gospodarstvu, Ljubljana, 19. januar 2015, Inštitut za novejšo zgodovino. [COBISS.SI-ID 3758843]

57. OSET, Željko. Akademik dr. Maks Samec : predstavitev zbornika Maks Samec 1881-1964, Življenje in delo, v okviru Slovenskih kemijskih dnevov v Ljubljani, 24. septembra 2015. [COBISS.SI-ID 4092923]

58. OSET, Željko. Akademska kariera Nikolaja F. Preobraženskega : predavanje na Simpoziju Slovenci in Rusi II, Ljubljana, 4. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3761915]

59. OSET, Željko. Nekaj izhodišč za razpravo o položaju znanstvenic v slovenskem akademskem okolju : prispevek na Čajanki ob ELSA dnevu, 24. 11. 2015 v Mariboru. [COBISS.SI-ID 4076539]

60. OSET, Željko. O življenju med ikonami in ščurki v caristični Rusiji : prispevek na simpoziju Ana Karenina in njen čas v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, Vipava, 12. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4053499]

61. OSET, Željko. Prvi doktorat v zgodovini slovenskih univerz : Anka Mayer Kansky : prispevek na posvetu Novosti v slovenski znanosti, motivacije ali omejitve za ženske, 6. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3762171]

62. OSET, Željko. Raziskovalni napori Emilijana Cevca pri preučevanju sakralne umetnosti na Primorskem : prispevek na znanstvenem simpoziju 500 letnica oltarja v cerkvi Sv. Križa, Vipolže, 18. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 4031739]

63. OSET, Željko. Regionalni vidiki slovenske raziskovalne politika : prispevek na simpoziju Regionalni vidiki tranzicije v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica, 15. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4055547]

64. OSET, Željko. Slovenian Academy of Sciences and Arts and Serbian Academy of Sciences and Arts in the 1990s : contribution on 11th Congress of South-East European Studies, Sofia, 2 September 2015. [COBISS.SI-ID 4031995]

65. OSET, Željko. V vse druge poklice se vriva novodobna ženska, povsod izpodriva moški spol : predavanje na Simpoziju Ženske v gospodarstvu, Ljubljana, 19. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3711227]

66. ZLOBEC, Doroteja, MIHURKO PONIŽ, Katja. Nagrade za ženske v znanosti : motivacija, afirmacija in getoizacija : prispevek na posvetu Novosti v slovenski znanosti, motivacije ali omejitve za ženske, 6. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3759611]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

67. MIHURKO PONIŽ, Katja. Fears, shadows, suitcases, and silences in the land of freedom : Slovenian women in the immediate postwar years : keynote speech at the conference Women Writers and Film Creators-Historical Significance, Josai University, Tokyo, 22.6.2015. [COBISS.SI-ID 3837947]

68. TOROŠ, Ana. La poesia slovena e italiana riguardante Trieste e la Prima Guerra mondiale : les Italiens et la grande guerre 1915-1918, 2015-2018: de la guerre des idées à la guerre des hommes, 12, 13, 14 Novembre 2015, Maison de la recherche, Aix-en-Provence. [COBISS.SI-ID 4080635]

69. TOROŠ, Ana. Slovene literature on the cultural contact : keynote lecture at the International Conference of Young Humanists Slavic Languages on the Cultural Contacts, 14th Octobert 2015, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 4055803]


3.25 Druga izvedena dela

70. BOŽIČ, Zoran, ROŽIČ, Megi. Gregorčičeve domoljubne pesmi : okrogla miza na V. Gregorčičevih dnevih v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Nova Gorica, 24. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 3963387]

71. HAHN, Sylvia, MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam, KALC, Aleksej, MIHURKO PONIŽ, Katja, HOERDER, Dirk. Iz Slovenije v Egipt : slovenske služkinje in gospodinje v Egiptu - Aleksandrinke : predstavitev knjige From Slovenia to Egypt, Slovenska čitalnica Gradec, 6. okt. 2015 = Von Slowenien nach Ägypten : Slowenische Dienstbotinnen und Haushälterinen in Ägypten - die "Aleksandrinke" : Buchpräsentation, "From Slovenia to Egypt", Der Slowenische Lesesaal in Graz, 6. Oktober 2015. [COBISS.SI-ID 39200301]

72. KORPIČ-HORVAT, Etelka (diskutant), OSET, Željko (diskutant), ROKSANDIĆ, Metka (diskutant), FERLEŽ, Melita (diskutant), RAMŠAK, Mojca (diskutant). Navidezna enakost moških in žensk skozi pravo : sodelovanje na čajanki ob svetovnem ELSA dnevu, v organizaciji v ELSA, (The European Law Student's Association), Hotel City Maribor, 24. 11. 2015. Maribor: European Law Student's Association, 2015. [COBISS.SI-ID 59071330]

73. MIHURKO PONIŽ, Katja. Predstavitev knjige From Slovenia to Egypt : v Štajerski deželni knjižnici, Gradec, 6. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 4065531]

74. MIHURKO PONIŽ, Katja, ROŽIČ, Megi. Ženske in trije stebri doma : okrogla miza ob dnevu žena : muzejski torkov večer, Goriški muzej, 3. marec 2015. [COBISS.SI-ID 3759099]

75. OSET, Željko. Geschichte der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste : [predavanje na SAZU za člane Lions kluba Breže=Freisach (Avstrija) v Ljubljani, 26. sep. 2015]. [COBISS.SI-ID 3372148]

76. TOROŠ, Ana. Literarni sprehod po Gorici : strokovno vodenje v okviru Mednarodnega znanstvenega srečanja mladih humanistov Slovanski jeziki na stičišču kultur, 14. 10. 2015, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 4055291]

77. TOROŠ, Ana. Od Prešerna do mimoze : govor na kulturni prireditvi 7. marca 2015 v Števerjanu. [COBISS.SI-ID 3760635]

78. TOROŠ, Ana. Sprehod po literarnih poteh slovenske in italijanske poezije o Trstu in Tržaškem prve polovice 20. stoletja : literarne raziskave na Univerzi v Novi Gorici : predavanje v Goriški knjižnici Franceta Bevka, na prireditvi 9. goriški dnevi knjige, 23. aprila 2015. [COBISS.SI-ID 3879931]

79. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Gradnikove poti v Trstu : literarni pogovor v okviru praznovanja slovenskega kulturnega praznika, 27. februar, Repentabor. [COBISS.SI-ID 3756539]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

80. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (član uredniškega odbora 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option, com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]

81. DEKLEVA, Tatjana, KASTELIC-SUHADOLC, Tatjana, KAUČIČ, Venčeslav, KOBAL, Edvard (avtor, urednik), OSET, Željko, PETERLIN-NEUMAIER, Tanja (avtor, urednik), SAMEC, Drago, SITAR, Sandi, STANOVNIK, Branko (avtor, glavni urednik), BARTOL, Vladimir, KAVČIČ, Rajko, PAULI, Wolfgang, REBEK, Marij, OSET, Željko (urednik). Maks Samec (1881-1964) : življenje in delo : [zbornik ob 50-letnici smrti]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2015. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-93849-0-9. [COBISS.SI-ID 279944192]

82. KERNEV-ŠTRAJN, Jelka (urednik), VAUPOTIČ, Aleš (urednik). Znakovne prakse poetičnega in/ali strategije reprezentacije v literaturi : program in povzetki referatov = Practices of the sign and/or representational strategies in literature : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2015. 40 str. ISBN 978-961-93774-1-3. [COBISS.SI-ID 280862464]

83. TOROŠ, Ana (urednik). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : Fakulteta za humanistiko : poročilo za študijsko leto 2014/2015. V Novi Gorici: Univerza, 2015. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4164603]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

84. DEBENAK, Špela. Motiv tujca v slovenski dramatiki absurda : magistrsko delo. Nova Gorica: [Š. Debenak Hafner], 2015. VI, 72 str. [COBISS.SI-ID 4038907]

85. SPAHALIĆ, Jasmina. Lik umetnice, migrantke v romanih Brine Svit, Cvetke Bevc in Marjete Novak Kajzer : magistrsko delo. Nova Gorica: [J. Spahalić], 2015. VII, 56 str. [COBISS.SI-ID 4039163]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

86. BAJC, Tjaša. Poezija Kristine Šuler v tržaški reviji Slovenka : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Bajc], 2015. VII, 47 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1967. [COBISS.SI-ID 4030459]

87. KOTORIĆ, Nadina. Ženski liki v berilu Babica, ti loviš! : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kotorić], 2015. XI, 49 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1810. [COBISS.SI-ID 3955963]


Umetnik

88. POZNIČ, Zoran, JAZBEC, Maša (urednik), NO, Lili Anamarija (prevajalec, urednik). Speculum artium 2015 : integriteta realnosti : Delavski dom Trbovlje. Trbovlje: Delavski dom, 2015. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4063227]


NERAZPOREJENO


89. ANDRES, Rok. Društvo TIGR ohranja domoljubje in se politično ne opredeljuje : Prejeli smo - odgovor Milanu Gregoriču. Primorski dnevnik, ISSN 1124-6669, 24. jun. 2015, leto 71, št. 144, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 12766541]

90. ANDRES, Rok, KONC LORENZUTTI, Nataša. Marjan Bevk : (1951-2015). Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 18. mar. 2015, leto 69, št. 65, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 19492914]

Bibliografija skupine za leto 2014


 

33143 BADALIČ TANJA
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
33144 PRŠA URŠA
35551 ROŽIČ MEGI
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ
 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIHURKO PONIŽ, Katja. Gendering the capital : Zofka Kveder's rhetorical construction of women's position in the urban topography. Neohelicon, ISSN 0324-4652, 2014, vol. 41, no. 1, str. 63-76, doi: 10.1007/s11059-013-0221-x. [COBISS.SI-ID 3203067]
 

2. MIHURKO PONIŽ, Katja. Razpiranje pogleda : življenje in delo Zofke Kveder. Koroški koledar ..., 2014, str. 61-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 2971643]
 

3. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, a poet and translator at the linguistic, cultural and ideological crossroads. Interlitteraria, ISSN 1406-0701, 2014, vol. 19, no. 2, str. 388-399, doi: 10.12697/IL.2014.19.2.11. [COBISS.SI-ID 3682811]
 

4. TOROŠ, Ana. Le figure femminili nella poesia slovena e italiana su Trieste della prima metà del XX secolo. Quaderni d'italianistica, ISSN 0226-8043, 2014, vol. 35, no. 1, str. 135-148. [COBISS.SI-ID 3705083]
 

5. VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. PAPLER, Urša. Medeja in Urška : motiv detomorilke v antičnem izročilu in slovenski ljudski pesmi. V: URKOM, Aleksander (ur.), VIRÓK, Attila (ur.). Fiatal szlavisták Budapesti nemzetközi konferenciája II. = 2nd conference for young slavists in Budapest. Budapest: István Lukács, 2014, str. 145-148. http://szlavintezet.elte.hu/conf/youngslav/anyagok/2nd%20Conference%20for%20Young%20Slavists%20in%20Budapest.pdf. [COBISS.SI-ID 3494651]
 

7. PAPLER, Urša. Motiv Orfeja pri Francetu Prešernu in Simonu Gregorčiču. Philoslovenica, ISSN 2385-9105, (Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, ISSN 2385-9148). [Tiskana izd.], 2014, str. 45-51. [COBISS.SI-ID 3637755]
 

8. ROŽIČ, Megi. Transnacionalne in transkulturne prvine v literarnem opusu Maruše Krese. Philoslovenica, ISSN 2385-9105, (Zbornik Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije, ISSN 2385-9148). [Tiskana izd.], 2014, str. 53-61. [COBISS.SI-ID 3637499]
 


 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Digital humanities, new media art and information visualization : Elektronski vir. V: Design Biotop, Poligon 5. - 10. 10. 2014 : Elektronski vir. Ljubljana: Poligon Creative centre, 2014, 1 str. http://www.designbiotop.si/en/program. [COBISS.SI-ID 3583483]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. BADALIČ, Tanja. Intertekstualnost v delih Pavline Pajk. V: Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju : zbornik s simpozija ob 160. obletnici pisateljičinega rojstva, 9. april 2014, Krajevna skupnost Solkan. Solkan: [s. n.], 2014, str. 4. [COBISS.SI-ID 3296251]
 

11. MIHURKO PONIŽ, Katja. Dialog z zgodovino kot pomemben dejavnik pri oblikovanju identitete v dveh slovenskih romanih = A dialogue with history as an important factor of the shaping of identity in two Slovene novels. V: MATAJC, Vanesa (ur.). Zgodovinskost literarne naracije : primer evropskega zgodovinskega romana : (program in povzetki referatov) : mednarodna konferenca = The historicity of literary narration : the case of the European historical novel : (programme and paper abstracts) : international conference. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 3759355]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. MIHURKO PONIŽ, Katja. Gender and narration in the writings of three 19th-century Slovene women : Pavlina Pajk, Luiza Pesjak and Zofka Kveder. V: STEINBRÜGGE, Lieselotte (ur.), VAN DIJK, Suzan (ur.). Narrations genrées : écrivaines dans l'histoire européenne jusqu'au début du XXe siècle, (La République des Lettres, 56). Louvian; Paris; Walpole (MA): Peeters, 2014, str. 301-319. [COBISS.SI-ID 3276539]
 

13. MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnograjska. V: SANZ, Amelia (ur.). Women telling nations, (Women writers in history, 1). Amsterdam; New York: Rodopi, 2014, str. 169-190. [COBISS.SI-ID 3564027]
 

14. PAPLER, Urša. Transformacija antične Medeje v operi Medeja : glasbena drama iz vsakdanjega življenja. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 363-369. [COBISS.SI-ID 3635707]
 

15. PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizoritev iger Václava Havla na slovenskih odrih do leta 1990 in njihova kritiška recepcija. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jasna (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin, (Varia, sv. 27). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, str. 352-369. [COBISS.SI-ID 3860827]
 

16. ROŽIČ, Megi. Transnacionalne in transkulturne prvine v poetiki Milene Merlak Detela. V: ŽBOGAR, Alenka (ur.). Recepcija slovenske književnosti, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 33). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, str. 387-393. [COBISS.SI-ID 3633403]
 

17. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Integracija pesniške zbirke balada za Metko Krašovec Tomaža Šalamuna v medij videa. V: KOVAČ, Zvonko (ur.), KOZAK, Krištof Jacek (ur.), PREGELJ, Barbara (ur.). Obzorja jezika - obnebja jezika : poezija Tomaža Šalamuna. Zagreb: FF Press, 2014, str. 173-183. [COBISS.SI-ID 3554299]
 


 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. VAUPOTIČ, Aleš. Tilen Žbona - Juliet - Aleš Vaupotič - 28/08/2008. V: ŽBONA, Tilen (ur.). Slika v mediju in digitalna tvorba : študijska izdaja tematskih spisov o novomedijskih umetniških pojavih predstavlja izbor teoretskih izhodišč in avtorskih inscenacij v kulturno-umetniškem okolju = Image in media and digital formation : the book contains a selection of writings on new media art phenomena that present their theoretical basis and practical realisations in the cultural and artistic environment, (Knjižnica Annales Ludus Manualis, ISSN 2335-3678). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 63-66. [COBISS.SI-ID 3554043]
 


 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

19. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik: Eros - Thanatos : (ur. in prev. Fedora Ferluga-Petronio). Trst: ZTT - EST, 2013. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2014, letn. 62, št. 2, str. 256-257. [COBISS.SI-ID 55243874]
 


 

1.20 Predgovor, spremna beseda

20. VAUPOTIČ, Aleš. Smisel videa. V: BOVCON, Narvika (ur.), et al. Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014], str. 2-4. [COBISS.SI-ID 3678715]
 

21. VAUPOTIČ, Aleš. Spletna razstava Met kock: slovenska poezija v novih medijih (predgovor) = The online exhibition A throw of the dice: Slovenian poetry in new media (foreword). V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 17-20, 21-24, 227-234, ilustr. [COBISS.SI-ID 55118946]
 


 

1.22 Intervju

22. MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec). Svetovljanski zgodbeni svetovi prve slovenske klasikinje : pogovor z dr. Katjo Mihurko Poniž o Zofki Kveder in ženskah v slovenskem literarnem kanonu. Delo, ISSN 0350-7521, 21. jan. 2014, leto 56, št. 17, str. 13, portret. [COBISS.SI-ID 53694562]
 

23. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). "Nagrada Občine Brda je zame izjemnega pomena" : Ana Toroš, raziskovalka, ki ima rada morje. Briški časnik, ISSN 1318-8860, poletje 2014, letn. 18, št. 75, str. 14-15, portret. [COBISS.SI-ID 18566450]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

2.01 Znanstvena monografija

24. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2014. 260 str. ISBN 978-961-6311-81-6. [COBISS.SI-ID 273357824]
 


 

2.08 Doktorska disertacija

25. BADALIČ, Tanja. Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War : dissertation. Nova Gorica: [T. Badalič], 2014. 219 str., tabele. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/32Badalic.pdf. [COBISS.SI-ID 3551739]
 


 

2.17 Katalog razstave

26. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Decembrska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014]. [19] str., ilustr. http://zdslu.si/application/zdslu/upload/files/ZDSLU_prodajna_2014_e.pdf. [COBISS.SI-ID 3680251]
 

27. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), et al. Voda : majski salon 2014, 26. junij - 31. avgust 2014 Lokarjeva galerija Ajdovščina. Ljubljana; Ajdovščina: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 16 str., ilustr. http://www.dlusp.si/images/stories/dokumenti/Kat_MS_Lokar_e.pdf. [COBISS.SI-ID 3585787]
 

28. BENSA, Bojan (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Potovanje II : majski salon Voda, junij 2014 Korotan, Dunaj. Ljubljana; Dunaj: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 1 zgibanka (8 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3586043]
 

29. BOVCON, Narvika (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), BAHOVEC, Marina (umetnik), POGAČAR, Vojko (umetnik), et al. Voda. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-9-0. [COBISS.SI-ID 273668864]
 

30. GRUDEN DANNENBERG, Ana (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al., BOVCON, Narvika (urednik), 1975- VAUPOTIČ, Aleš (urednik). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014]. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3678459]
 


 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

31. MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), BADALIČ, Tanja (intervjuvanec). Pavlina Pajk in žensko avtorstvo v 19. stoletju. Šempeter pri Gorici: TV Primorka, 1. apr. 2014. https://www.youtube.com/watch?v=6BDVTCTXyF8. [COBISS.SI-ID 3676667]
 

32. MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), BADALIČ, Tanja (intervjuvanec). O ženski literarni ustvarjalnosti : oddaja Dober dan, znanost. Koper: Radio Koper, 22. dec. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174311070. [COBISS.SI-ID 3676411]
 

33. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Poti raziskovanja. Trst: RAI, Radio Trst A, 2014. 1 CD (31 min, 28 sek), zvok. [COBISS.SI-ID 3295995]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.12 Razstava

34. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Voda : majski salon 2014, 26. junij - 31. avgust 2014 Lokarjeva galerija Ajdovščina. 2014. [COBISS.SI-ID 3555067]
 

35. BAHOVEC, Marina (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Decemberska prodajna razstava : Galerija ZDSLU, 16. december 2014 do 13. januar 2015. [COBISS.SI-ID 3679995]
 

36. BENSA, Bojan (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Potovanje II : majski salon Voda, junij 2014 Korotan, Dunaj. 2014. [COBISS.SI-ID 3586299]
 

37. BOVCON, Narvika (umetnik), DUH, Matjaž (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), MAROLT, Peter (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al. Voda : Majski salon 2014, razstava članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 15. maj - 16. junij 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 20607240]
 

38. GRUDEN DANNENBERG, Ana (umetnik), BATINIĆ, Mirjana (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), BRAVNIČAR, M. Igor (umetnik), ČERNELČ, Robert (umetnik), DRAGAN, Srečo (umetnik), FINGUŠT PREBIL, Jure (umetnik), GAĆINA, Vana (umetnik), GORUP, Klemen (umetnik), GROBLER, Ana (umetnik), KAVČIČ, Boštjan (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRALJ, Arven Šakti (umetnik), KRIŽAN, Dominik (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), LAPAJNE, Boštjan (umetnik), MAHNIČ, Dominik (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), NORMALEN, Miha_ (umetnik), KESHEROVIĆ, Kukla (umetnik), OBLAK, Nika (umetnik), NOVAK, Primož (umetnik), SCHAUB, Ana (umetnik), SEDLAČEK, Sašo (umetnik), SKUŠEK, Katja (umetnik), SKUŠEK, Nataša (umetnik), SOLINA, Franc (umetnik), SRDIĆ JANEŽIČ, Zoran (umetnik), STERMITZ, Evelin (umetnik), TOMŠIČ, Karmen (umetnik), ZAJĄC SLAPNIČAR, Joanna (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik), BATAGELJ, Borut (umetnik), PEER, Peter (umetnik), JUVAN, Samo (umetnik), MAJCEN, Gregor (umetnik). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1536095939]
 

39. MERVIČ, Vanja (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik). SEM : Center za mikroskopijo in spektroskopijo v Raziskovalnem središču Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini, 27.3-30.9 2014. Ajdovščina, 2014. [COBISS.SI-ID 3554811]
 


 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. Frauenbilder in den Werken Zofka Kveders an der Nahtstelle der slowenischen, deutschen und tschechischen Kultur : Gastvortrag an der Eberhard Karls Universitaet Tuebingen. Tübingen: Eberhard Karls University, 28. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 3174651]
 

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. Italija v prozi slovenskih pisateljic : predavanje na Katedri za slovenščino Oddelka za jezikoslovne in literarnovedne študije Univerze v Padovi. Padova: Univerza v Padovi, Oddelek za jezikoslovne in literarnovedne študije, Katedra za slovenščino, 13. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3353595]
 

42. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in italijanski svet : gostujoče predavanje na Univerzi v Padovi, Oddelek za jezikoslovne in literarne študije, 13. 5. 2014. Padova: Università degli studi di Padova, 13. maj. 2014. [COBISS.SI-ID 3348219]
 

43. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, a poet and translator at the linguistic, cultural and ideological crossroads : lecture at Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Lizbona: Univerza, 29. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 3345403]
 

44. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik, pesnik in prevajalec med erosom in tanatosom : predavanje na Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras. Lizbona: Univerza, 27. apr. 2014. [COBISS.SI-ID 3345147]
 

45. TOROŠ, Ana. Recepcija Alojza Gradnika v romanskih jezikih : vabljeno predavanje na Inštitutu za italijansko kulturo v Ljubljani, 30. oktobra 2014. [COBISS.SI-ID 3614715]
 


 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

46. BADALIČ, Tanja. Sources and translations in the 19th-century Slovenian territory : lecture at 2nd Knowledge Exchange Workshop of the joint research project Travelling TexTs, 1790-1914, the transnational reception of women's writing at the fringes of Europe, Turku, 5. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 3713275]
 

47. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju Vélika vojna, 100 let kasneje, Maribor, 10. in 11. december 2014. [COBISS.SI-ID 3759867]
 

48. MIHURKO PONIŽ, Katja. Prva svetovna vojna v kratki pripovedni prozi Marije Kmet : prispevek na Strokovnem srečanju 24. Primorski slovenistični dnevi, Temnica, 7. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3635963]
 

49. PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja. Uprizoritve iger Vaclava Havla na slovenskih odrih do leta 1990 in njihova kritiška recepcija : [predavanje na mednarodnem simpoziju "Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze = Sto let slovenistiky na Karlovi univerzi v Pragi", ki ga je organizirala Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UL v Praze v sodelovanju z Literárněvědnou společností v Praze in Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik na FF Univerze v Ljubljani, 6. in 7. november 2014]. Praga, 2014. [COBISS.SI-ID 3805787]
 

50. TOROŠ, Ana. L'antologia del poeta Gradnik, Eros-Thanatos, e la sua importanza nel contesto delle lingue romanze : conferenza su invito ai Dialoghi in Biblioteca, Biblioteca Civica, Udine, 12. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3623931]
 

51. TOROŠ, Ana. Simon Gregorčič in slovenska poezija : predavanje na IV. Gregorčičevih dnevih, Gregorčič ljudem. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 20. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3430651]
 


 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

52. TOROŠ, Ana. Slovenska in italijanska poezija na Tržaškem prve polovice 20. stoletja : predavanje na Znanstvenem simpoziju Slovenska tržaška literarna šola v Mestni hiši Ljubljana, 26. 8. 2014. [COBISS.SI-ID 3709691]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

53. TOROŠ, Ana. Literarni pogovor z doc. dr. Ano Toroš s Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Števerjan: Sedejev dom, 8. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3382779]
 

54. TOROŠ, Ana. Poezija : branje na mednarodnem pesniškem večeru Dialoghi con la poesia. Duino: Castello, 21. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 3276795]
 

55. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Gorica: Katoliška knjigarna, 8. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3309819]
 

56. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3416571]
 

57. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Zgodba, ujeta med fotografije : pogovor o pesniškem in prevajalskem opusu Alojza Gradnika na Gradnikovih večerih, 29. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3648763]
 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


 

Urednik

58. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (član uredniškega odbora 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option, com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]
 

59. GRUDEN DANNENBERG, Ana (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), et al., BOVCON, Narvika (urednik), 1975- VAUPOTIČ, Aleš (urednik). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab : 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana. [Ljubljana]: ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov: = The Slovenian Association of Fine Arts Societies, [2014]. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3678459]
 

60. TOROŠ, Ana (urednik). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2013/2014 : Fakulteta za humanistiko. V Novi Gorici: Univerza, 2014. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3709435]
 

61. , et al., ZORMAN, Barbara (urednik), VAUPOTIČ, Aleš (urednik). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. 242 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55117154]
 

62. VAUPOTIČ, Aleš (urednik). ArtRoboLab : KSEVT [Vitanje, 4.-8. 12. 2013]. [Ljubljana]: ArtNetLab Društvo za povezovanje umetnosti in znanosti: = ArtNetLab Society for Connecting Art and Science, [2013 ali 2014]. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3553787]
 


 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

63. BADALIČ, Tanja. Reception of European women writers in Slovenian multicultural territory of the 19th century until the end of the first World War : dissertation. Nova Gorica: [T. Badalič], 2014. 219 str., tabele. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/32Badalic.pdf. [COBISS.SI-ID 3551739]
 


 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

64. BRATAŠEVEC, Laura. Reprezentacije materinstva v izbranih delih slovenske dramatike po letu 1975 : magistrsko delo. Nova Gorica: [L. Brataševec], 2014. VIII, 89 str. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/10Bratasevec.pdf. [COBISS.SI-ID 3641851]
 


 

Mentor pri diplomskih delih

65. STRNAD, Živa. Pesniška besedila v Štempiharskih publikacijah : literarnozgodovinski vidik : diplomsko delo. Nova Gorica: [Ž. Strnad], 2014. VII, 54 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/65Strnad.pdf. [COBISS.SI-ID 3596539]
 


 

Prevajalec

66. GRUDEN DANNENBERG, Ana (umetnik), BOVCON, Narvika (urednik). Video, et gaudeo : celebrating the 15th anniversary of ArtNetLab society for connecting art and science : 1-16 December 2014, Gallery ZDSLU, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana]: ZDSLU, 2014. http://black.fri.uni-lj.si/videoetgaudeo/videoetgaudeo-catalogue-eng.pdf. [COBISS.SI-ID 3703803]
 


 

Oseba, ki intervjuva

67. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet : predstavitev knjige. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 19. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3416571]
 


 

Avtor razstave

68. GRUDEN DANNENBERG, Ana (umetnik), BATINIĆ, Mirjana (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), BRAVNIČAR, M. Igor (umetnik), ČERNELČ, Robert (umetnik), DRAGAN, Srečo (umetnik), FINGUŠT PREBIL, Jure (umetnik), GAĆINA, Vana (umetnik), GORUP, Klemen (umetnik), GROBLER, Ana (umetnik), KAVČIČ, Boštjan (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRALJ, Arven Šakti (umetnik), KRIŽAN, Dominik (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), LAPAJNE, Boštjan (umetnik), MAHNIČ, Dominik (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), NORMALEN, Miha_ (umetnik), KESHEROVIĆ, Kukla (umetnik), OBLAK, Nika (umetnik), NOVAK, Primož (umetnik), SCHAUB, Ana (umetnik), SEDLAČEK, Sašo (umetnik), SKUŠEK, Katja (umetnik), SKUŠEK, Nataša (umetnik), SOLINA, Franc (umetnik), SRDIĆ JANEŽIČ, Zoran (umetnik), STERMITZ, Evelin (umetnik), TOMŠIČ, Karmen (umetnik), ZAJĄC SLAPNIČAR, Joanna (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik), BATAGELJ, Borut (umetnik), PEER, Peter (umetnik), JUVAN, Samo (umetnik), MAJCEN, Gregor (umetnik). Video, et gaudeo : 15 let Društva za povezovanje umetnosti in znanosti ArtNetLab, 1.-16. december 2014, Galerija ZDSLU, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1536095939]


 

Bibliografija skupine za leto 2013


 

33143 BADALIČ TANJA
20044 MARUŠIČ FRANC
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
35122 MIŠMAŠ PETRA
33144 PRŠA URŠA
35551 ROŽIČ MEGI
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, Nov. 2013, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453, graf. prikazi. http://www.pnas.org/content/110/46/18448.full.pdf+html, doi: 10.1073/pnas.1313652110. [COBISS.SI-ID 2935803]
 

2. MIHURKO PONIŽ, Katja. Kratka proza Zofke Kveder. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2013, letn. 58, št. 1/2, str. 73-84, 162. [COBISS.SI-ID 52045666]
 

3. MIHURKO PONIŽ, Katja. Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2013, letn. 61, št. 4, str. 575-589. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_4_04.pdf. [COBISS.SI-ID 53902434]
 

4. VAUPOTIČ, Aleš. Med literaturo in novomedijsko umetnostjo : sonetoidni spletni projekt Vuka Ćosića in Tea Spillerja. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, let. 36, št. 1, str. 61-79. [COBISS.SI-ID 2854907]
 

5. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Obrat po prostorskem obratu : umetniškoraziskovalni pristop. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2013, letn. 36, št. 2, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 2854651]
 

1.02 Pregledni znanstveni članek

6. MIHURKO PONIŽ, Katja. Feministična literarna veda v slovenskem akademskem svetu = Feminist literary studies in the context of Slovene academy. V: HLADNIK, Miran (ur.). Slovenska literarna veda danes = Slovene literary studies today, (Slavistična revija, ISSN 0350-6894, letn. 61, št. 1). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2013, letn. 61, št. 1, str. 209-214, 215-221. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_17.pdf, http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2013_1_18.pdf. [COBISS.SI-ID 51792226]
 

1.04 Strokovni članek

7. MARUŠIČ, Franc, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, ŽAUCER, Rok. O ustvarjanju matematičnega števila in morebitni povezavi s slovničnim številom = On learning the mathematical number and its'possible connection with grammatical number. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2013, letn. 19, št. 1/2, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 2852347]
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459]
 

9. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 176-189. [COBISS.SI-ID 2781435]
 

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Missbrauchte Frauen(figuren)? : Darstellungen der Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Theaterstücken. V: BURLON, Laura (ur.). Verbrechen - Fiktion - Vermarktung : Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen. Potsdam: Universitätsverlag, 2013, str. 373-389. http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2014/6887/pdf/verbrechen.pdf. [COBISS.SI-ID 3202811]
 

11. MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenistika v Novi Gorici. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 2935035]
 

12. MIŠMAŠ, Petra. Are multiple DPs in a single phase always distinct in Slovenian?. V: WINDHABER, Irina (ur.). Proceedings of the 4th Austrian Students' Conference of Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, str. 99-122. [COBISS.SI-ID 2930939]
 

13. MIŠMAŠ, Petra. The influence of grammatical features on linearization : evidence from Slovenian. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 218-231. [COBISS.SI-ID 2781179]
 

14. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Agreement errors in Bulgarian numeral phrases : a corpus study. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 56-62, tabeli, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2910459]
 

15. TOROŠ, Ana. Prevodi Gradnikove poezije v romanske jezike v 21. stoletju. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 2910715]
 

16. ŽAUCER, Rok. A case for result-modifying prefixes. V: PODOBRYAEV, Alexander (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Second MIT Meeting 2011, (Michigan Slavic Materials, vol. 58). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013, str. 290-304. [COBISS.SI-ID 3045627]
 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. BADALIČ, Tanja, KULSDOM, Astrid, MARZEC, Lucyna, NEDREGOTTEN SØRBØ, Marie. Anglophone women authors as received in four European countries : 19th century. V: Final Conference of COST Action IS0901, 19-21 June 2013, Hague. Women writers in history. [S. l.: s. n.], 2013, 2 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/Anglophone_women_authors_as_received_in_four_European_countries. [COBISS.SI-ID 3064315]
 

18. MIHURKO PONIŽ, Katja. COST akcija Women writers in history : primer dobre prakse. V: LOGAR, Tea (ur.). Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti : mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za ženske v znanosti in Univerza v Mariboru. V Mariboru: Filozofska fakulteta, 2013, str. 11. [COBISS.SI-ID 2701563]
 

19. MIHURKO PONIŽ, Katja. Kratka proza Zofke Kveder. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Slovenska književnost med tradicijo in inovacijo. V Novi Gorici: Univerza, 2013, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 2935291]
 

20. STEPANOV, Arthur. Constituent detection in processing self-similar L-grammar sequences. V: International Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing-AMLAP 2013, September 2-4, 2013, Marseille, France. Abstracts. [Aix-en-Provence]: LPL - Laboratoire Parole et Langage, 2013, str. 22. [COBISS.SI-ID 2866939]
 

21. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Agreement errors in numerical phrases : structural distance and competing licensors. V: International Conference on Architectures and Mechanisms for Language Processing-AMLAP 2013, September 2-4, 2013, Marseille, France. Abstracts. [Aix-en-Provence]: LPL - Laboratoire Parole et Langage, 2013, str. 71. [COBISS.SI-ID 2867195]
 

22. VAUPOTIČ, Aleš. The "archive art" and its ties with literary realism. V: ICLA Congres Paris 2013. Paris: University of Paris-Sorbonne, 2013, str. 90. https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/9914cd51c9be2c3ef778df717961c12b_AILC_2013-Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 2824187]
 

23. VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja = Vilém Flusser's theory of the technical image. V: VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013, str. 25. [COBISS.SI-ID 3166971]
 

24. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. "The Forest of Arden" as the metaphor for a new media object. V: ICLA Congres Paris 2013. Paris: University of Paris-Sorbonne, 2013, str. 1071. https://www.eiseverywhere.com/file_uploads/9914cd51c9be2c3ef778df717961c12b_AILC_2013-Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 2824443]
 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. BADALIČ, Tanja. Intertextuality in the literary work of the Slovenian woman writer Pavlina Pajk. V: MIHǍILǍ, Ramona (ur.). Transnational identities of women writers in the Austro-Hungarian Empire, (Intersectional approaches to gender and society). New York: Addleton Academic Publishers, 2013, str. 117-128. https://www.researchgate. net/publication/256408403_The_volume_Transnational_Identities_of_Women_Writers_in_the_INTERNATIONAL_ADVISORY_BOARD?ev=pub_srch_pub. [COBISS.SI-ID 2894587]
 

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Schämen Sie sich nicht, wenn Sie slowenische Marlitt genannt werden!" : die Rezeption deutschsprachiger Prosaistinnen im slowenischen Kulturleben des 19. Jahrhunderts. V: WIEDEMANN, Kerstin (ur.), MÜLLER-ADAMS, Elisa (ur.). Wege aus der Marginalisierung : Geschlecht und Schreibweisen in deutschsprachigen Romanen von Frauen : 1780-1914 = Échapper à la marginalisation : genre et récit dans le roman féminin allemand : 1780-1914. Nancy: Presses Universitaires, Editions Universitaires de Lorraine, cop. 2013, str. 335-356. [COBISS.SI-ID 2874107]
 

27. MIHURKO PONIŽ, Katja. Svetovljanstvo za ceno izključitve iz slovenske narodne skupnosti : izseljenska izkušnja v življenju in delih Zofke Kveder. V: GRDINA, Igor (ur.). Eliminacionizem in emancipacija : zbornik razprav. Ljubljana: Založba ZRC, 2013, str. 93-107. [COBISS.SI-ID 2708475]
 

28. MIHURKO PONIŽ, Katja. Nachwort. V: KVEDER, Zofka. Ihr Leben : Roman, (Slowenische Bibliothek). Klagenfurt = Celovec: Drava: Mohorjeva: = Hermagoras: Wieser, cop. 2013, str. 238-250. [COBISS.SI-ID 2708987]
 

29. TOROŠ, Ana. Recepcija Alojza Gradnika v Franciji in v Angliji. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), GOMIRŠEK, Tanja (ur.). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Občina Brda, 2013, str. 295-306. [COBISS.SI-ID 2970107]
 

1.20 Predgovor, spremna beseda

30. MIHURKO PONIŽ, Katja. Palja, pripoved o ljubezni in prijateljstvu. V: RADONJIČ-KRANJEC, Tatjana. Pajla : pogovor s tremi, (Pozojeva zbirka, Pesniška zbirka). Velenje: Pozoj, 2013, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 2969851]
 

1.25 Drugi sestavni deli

31. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Spletna razstava = On-line exhibition. V: VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013, str. 50. [COBISS.SI-ID 3191291]
 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

32. TOROŠ, Ana. O zemlja sladka: kamen, zrno, sok : Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet, (Razprave in eseji, 65). Ljubljana: Slovenska matica, 2013. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-213-239-2. [COBISS.SI-ID 271853056]
 

33. KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja, et al. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213; 229; 256). Maribor: Litera, 2005-<2013>. Zv. <1-3>, avtorj. sl. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. ISBN 978-961-254-488-1. [COBISS.SI-ID 54781185]
 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

34. TOROŠ, Ana. Poročilo o letnem spremljanju postopkov za zagotavljanje kakovosti na fakulteti, akademiji ali visoki šoli UNG : študijsko leto 2012/2013. V Novi Gorici: Univerza, 2013. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3044859]
 

2.16 Umetniško delo

35. BUZIOL, Marco, VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Atlas na beneški Akademiji likovnih umetnosti = Atlas in the Academy of Fine Arts in Venice = Atlas in Accademia di belle arti di Venezia. Ljubljana: [samozal.], 2013. 1 video DVD, barve. [COBISS.SI-ID 3277051]
 

2.17 Katalog razstave

36. BOVCON, Narvika (umetnik), BUZIOL, Marco (umetnik), FINGUŠT PREBIL, Jure (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), MAHNIČ, Dominik (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik), KOVŠCA, Nataša (urednik). Atlas, Solkan 2013, 14. 10.-14. 11. 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 2013. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3170299]
 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

37. BOVCON, Narvika (umetnik), FINGUŠT, Jure (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik). Atlas, Solkan 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 14. 10. - 14. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 3171067]
 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

38. TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in francoski svet : vabljeno predavanje na Institut national des langues et civilisations orientales. Paris: Institut national des langues et civilisations orientales, 9. dec. 2013. [COBISS.SI-ID 2979579]
 

39. TOROŠ, Ana. Pregled slovenske poezije v Trstu v obdobju med obema vojnama : vabljeno predavanje na Inštitutu za slavistiko celovške univerze. Celovec: Univerza, 22. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 2736891]
 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

40. BADALIČ, Tanja, et al. British and Irish women authors received in Norway, Slovenia, Poland and the Netherlands : presentation at International Workshop Collaborating in networks, preparing future projects (COST Action ISO901 Women writers in history). Münster: Univarsität, 3. april 2013. [COBISS.SI-ID 2889211]
 

41. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Ne odlašaj! : ad hoc materializacija : predavanje v okviru pilotnega projekta RogLab. Ljubljana: RogLab, 30. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 2658811]
 

42. MIHURKO PONIŽ, Katja. German women authors received in smaller language communities : an der Tagung "Collaborating in networks: preparing future projects" der COST Action ISO901 Women writers in history, Westfälischen-Wilhelms Universität Münster, vom 3. bis 5. April 2013. Münster: Univarsität, 3.-5. April 2013. [COBISS.SI-ID 2755323]
 

43. TOROŠ, Ana, FERLUGA PETRONIO, Fedora. Predstavitev pesniške zbirke Eros-thanatos : Gradnikovi večeri, Dobrovo, 29.-30. november 2013. Dobrovo, 29. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 2972155]
 

3.25 Druga izvedena dela

44. GOMBAČ, Jure, KALC, Aleksej, SVOLJŠAK, Petra, ZOBEC, Miha, TOROŠ, Ana. Migracije na Goriškem : okrogla miza v sklopu prireditev "Teden Univerze v Novi Gorici: univerza med ljudmi", Grad Kromberk, 15. okt. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 2921979]
 

45. KOZINC, Darinka, MIHURKO PONIŽ, Katja, SAKSIDA, Marinka, ŠKVARČ, Irena, KRAPŠE, Štefan. O knjigi in založništvu na Goriškem : okrogla miza. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 20. 12. 2013. [COBISS.SI-ID 3020027]
 

46. MIHURKO PONIŽ, Katja. "Babe naj se v te reči ne mešajo, naj primejo rajši za igle in burke" : nemška literarna ustvarjalnost avtoric na Slovenskem : okrogla miza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 21. 5. 2013. [COBISS.SI-ID 2755579]
 

47. ŠRIBAR, Renata (avtor, diskutant), SOBOČAN, Ana Marija (avtor, diskutant), MIHURKO PONIŽ, Katja. Antropologija spola, etika skrbi, zgodovina književnosti in pisateljstvo : interdisciplinarno omizje MIRA, Ženski odbor slovenskega centra PEN, 25. april 2013, DSP/PEN Ljubljana. Ljubljana, 2013. http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/novice/2013-4-25-omizje/. [COBISS.SI-ID 3997797]
 

48. TOROŠ, Ana. Beseda o Mateju Boru : govor na prireditvi ob 100-letnici rojstva Mateja Bora. Grgar: Goriški literarni klub Govorica, 14. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 2713595]
 

49. TOROŠ, Ana (intervjuvanec). Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Nova Gorica: Kavarna in vinoteka Rusjan, 10. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 2641403]
 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

50. Journal of research in gender studies. Mihurko Poniž, Katja (član uredniškega odbora 2011-). New York: Addleton Academic Publishers, 2011-. http://addletonacademicpublishers.com/component/option, com_sectionex/Itemid,125/id,27/view,category/. [COBISS.SI-ID 2040315]
 

51. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]
 

52. BOVCON, Narvika (urednik), VAUPOTIČ, Aleš (urednik). Met kock : slovenska poezija v novih medijih = Un Coup de dés : Slovenian poetry in new media. V Ljubljani: Laboratorij za računalniški vid, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza = Of Ljubljana: Computer Vision Laboratory, Faculty of Computer and Information Science, University, 2013. Ilustr. http://black.fri.uni-lj.si/metkock/. [COBISS.SI-ID 3167995]
 

53. MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik). Slovenska književnost med tradicijo in inovacijo. V Novi Gorici: Univerza, 2013. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2748411]
 

54. TOROŠ, Ana (urednik). Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2012/2013 : Fakulteta za humanistiko. V Novi Gorici: Univerza, 2013. 73 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3043579]
 

55. VAUPOTIČ, Aleš (urednik, prevajalec). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013. ISBN 978-961-93150-5-7. [COBISS.SI-ID 268617472]
 

Mentor pri magistrskih delih

56. KROŠELJ, Sara. Naslonsko podvajanje v vrtojbenščini : magistrsko delo. Nova Gorica: [S. Krošelj], 2013. VIII, 68, [36] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/6Kroselj.pdf. [COBISS.SI-ID 2789371]
 

57. STEKAR, Daniela. Sestavljene identitete Slovencev in Italijanov v romanu Zlata poroka ali Tržaški blues Eveline Umek : magistrsko delo. Nova Gorica: [D. Stekar], 2013. VII, 48 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/8Stekar.pdf. [COBISS.SI-ID 3092731]
 

Mentor pri diplomskih delih

58. BUČINEL, Beti. Podoba umetnika in njegovo doživljanje sveta in ljudi v delih Danila Lokarja : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Bučinel], 2013. VII, 59 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/57Bucinel.pdf. [COBISS.SI-ID 2906363]
 

59. ŠPOLAD ŽUBER, Božica. Podobe meščanskega zakona v treh slovenskih romanih : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Špolad Žuber], 2013. XIII, 85 str. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/54SpoladZuber.pdf. [COBISS.SI-ID 2864891]
 

60. ŠULIGOJ, Tina. Skladenjska zgradba oziralnih stavkov v slovenščini : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Šuligoj], 2013. VIII, 87 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/55Suligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 2883835]
 

61. VAUPOTIČ, Franc. Futurizem in Delakova Arlecchinata : diplomsko delo. Nova Gorica: [F. Vaupotič], 2013. VII, 49 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/56Vaupotic.pdf. [COBISS.SI-ID 2904827]
 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

62. BERLIČ, Nina. Izdelava promocijskega videa za dirkača dirkalne panoge drift : diplomsko delo - visokošolski strokovni študij = Making of promotion video for a racer of the racing category drift : graduation thesis - higher profesional studies. Ljubljana: [N. Berlič], 2013. IX, 96 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024366432]
 

63. JANČIČ, Nina. Celostna grafična podoba blagovne znamke in njen predstavitveni video : diplomsko delo (visokošolski strokovni študij) = Trade marks corporate identity and it's presentation video : graduation thesis (higher professional studies). Ljubljana: [samozal.], 2013. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024364384]
 

Prevajalec

64. VAUPOTIČ, Aleš (urednik, prevajalec). Literatura in gibljive slike : program in povzetki referatov = Literature and moving pictures : programme and abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: = Slovenian Comparative Literature Association, 2013. ISBN 978-961-93150-5-7. [COBISS.SI-ID 268617472]
 

Avtor dodatnega besedila

65. REPAR, Stanislava. Slovenka na kvadrat : razglednice iz Slovenije, [Slov]aške : 2001-2010, (Posebne izdaje, 12). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2013. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-20-3. [COBISS.SI-ID 268443904]
 

Fotograf

66. FORSTNERIČ-HAJNŠEK, Melita, HARLAMOV, Aljoša, HLADNIK, Miran, JORDAN, Petra, JUST, Franci, KOŠUTA, Miran, PERENIČ, Urška, TROHA, Gašper, TUCOVIČ, Vladka, KOZINC, Željko (avtor, urednik), et al. Slovenska pisateljska pot : vodnik po domovanjih 106 pesnikov in pisateljev. 1. natis. Radovljica: Didakta, 2013. 357 str., ilustr. ISBN 978-961-261-282-5. [COBISS.SI-ID 266432256]
 

Recenzent

67. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), GOMIRŠEK, Tanja (urednik). Brda in Brici : o ljudeh, zgodovini, jeziku, besedni umetnosti, stavbarstvu in rastlinstvu Brd : [strokovni in znanstveni prispevki o Brdih]. [Dobrovo]: Občina Brda, 2013. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-281-202-7. [COBISS.SI-ID 269572352]
 

Avtor razstave

68. BOVCON, Narvika (umetnik), BUZIOL, Marco (umetnik), FINGUŠT PREBIL, Jure (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), MAHNIČ, Dominik (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik), KOVŠCA, Nataša (urednik). Atlas, Solkan 2013, 14. 10.-14. 11. 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 2013. 10 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3170299]
 

69. BOVCON, Narvika (umetnik), FINGUŠT, Jure (umetnik), KOZAK, Eva Lucija (umetnik), KRNC, Gorazd (umetnik), MERVIČ, Vanja (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), ŽBONA, Tilen (umetnik). Atlas, Solkan 2013. Solkan: Galerija dimenzija napredka, 14. 10. - 14. 11. 2013. [COBISS.SI-ID 3171067]
 


NERAZPOREJENO


70. BADALIČ, Tanja. Medbesedilnost v delih slovenske pisateljice Pavline Pajk. V: MAVRI, Kristjan (ur.), MRAK, Anja (ur.), ŠTRANCAR, Tina (ur.). Čas in spomin : literatura v kontekstu : zbornik povzetkov s konference doktorskih študentov, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 22. in 23. maj 2013. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 52227426]
 

71. BADALIČ, Tanja. Recepcija zahodnoslovanskih pisateljic na Slovenskem v 19. stoletju in do konca prve svetovne vojne. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 50-55. [COBISS.SI-ID 17438770]
 

72. MIŠMAŠ, Petra. O načelu razlikovanja in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Nova Gorica, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 24). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2013, str. 63-68. [COBISS.SI-ID 17439026]
 


 

Bibliografija skupine za leto 2012


 

33143 BADALIČ TANJA
32455 KOCHOVSKA SLAVICA
20044 MARUŠIČ FRANC
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
33144 PRŠA URŠA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROŠ ANA
34800 VAUPOTIČ ALEŠ
29699 ŽAUCER ROK
 

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIHURKO PONIŽ, Katja. Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2012, letn. 60, št. 1, str. 1-13. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_1_01.pdf. [COBISS.SI-ID 48883554]
 

2. POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ŽAUCER, Rok, ŽAUCER, Matjaž. Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of informetrics, 2012, vol. 6, iss. 4, str. 712-720, ilustr., doi: 10.1016/j.joi.2012.07.007. [COBISS.SI-ID 30069465]
 

3. STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. Linguist. inq., 2012, vol. 43, no. 4, str. 680-693. [COBISS.SI-ID 2605307]
 

4. TOROŠ, Ana. Pesmi slovenskih in italijanskih avtoric o Trstu. Slavistična revija. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2012, letn. 60, št. 4, str. 709-721. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_4_09.pdf. [COBISS.SI-ID 2683643]
 

5. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell'altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]
 

6. VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun. 2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]
 

7. VAUPOTIČ, Aleš. Peirceova teorija raziskave kot poetološki model : primer literarnega realizma = Peirce's theory of inquiry as a poetological model : the case of literary realism. V: ŠKULJ, Jola (ur.), HABJAN, Jernej (ur.). Živo branje : literatura, znanost in humanistika : literature, science and the humanities, (Primerjalna književnost, letn. 35, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, avg. 2012, letn. 35, št. 2, str. 83-93, 225-236. [COBISS.SI-ID 49711970]
 


 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

8. STEPANOV, Arthur. Barbara Citko, Symmetry in syntax: merge, move nad labels (Cambridge Studies in Linguistics 129). Cambridge: Cambridge University Press, 2011 .... J. linguist., 2012, vol. 48, no. 1, str. 227-232, doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0022226711000429. [COBISS.SI-ID 2143227]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. KOCHOVSKA, Slavica. Clitic co-occurrence restriction in Macedonian wh-questions. V: ZIKOVÁ, Markéta (ur.), DOČEKAL, Mojmír (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 81-99. [COBISS.SI-ID 2128123]
 

10. MIHURKO PONIŽ, Katja. Ženski liki v Lokarjevem literarnem opusu. V: ŽIGON, Zdenka (ur.). Danilo Lokar, 120-letnica rojstva : simpozij, Ajdovščina, 23. novembra 2012 : zbornik prispevkov. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2012, str. 42-49. [COBISS.SI-ID 16261426]
 

11. VAUPOTIČ, Aleš. Do Vilém Flusser's writings bring technology and humanities closer together?. V: STOJMENSKA-ELZESER, Sonja (ur.), MARTINOVSKI, Vladimir (ur.). Literary dislocations : [congres proceedings] : [actes du congrès] : [zbornik od kongresot]. Skopje: Institute of macedonian literature: = Institut de literature macédonienne = Skopje: Institut za makedonska literatura, 2012, str. 315-325. [COBISS.SI-ID 2856443]
 

12. ŽAUCER, Rok. The syntax of perdurative-prefixed verbs and the VP-internal/VP-external prefix distinction. V: ZIKOVÁ, Markéta (ur.), DOČEKAL, Mojmír (ur.). FDSL 8.5, 25. - 27. 2010, Brno. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010, (Linguistik international, bd. 26). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2012, str. 339-355. [COBISS.SI-ID 2147835]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. BADALIČ, Tanja. The Slovenian author Pavlina Pajk and her transcultural activity. V: Transcultural, transnational, trans-disciplinary perspectives on women's literary history : International conference presenting the 3rd COST-WWIH Milestone to be held 26-28.11.2012 at Adam Mickiewicz University, Poznañ (Poland) : programme. [S. l.: s. n.], 2012, 1 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/The_Slovenian_author_Pavlina_Pajk. [COBISS.SI-ID 2639355]
 

14. BADALIČ, Tanja, VAUPOTIČ, Aleš. The reception of female authors from East and West European countries in 19th-century Slovenia. V: Women writers and NEWW : women writers in history : toward a new understanding of European literary culture : COST Action ISO901, Bucharest, 25-28 April, 2012 : [program & book of abstracts]. [S. l.: s. n.], 2012, str. 17. [COBISS.SI-ID 2235131]
 

15. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. A network of quotations between print and computer media : a qualitative approach to Gerhard Richter's "Text". V: BIT's 1st Annual World Congress of Emerging InfoTech-2012, August 28-30, 2012, Dalian, China. InfoTech. [S. l.: s. n.], 2012, str. 259. [COBISS.SI-ID 2519803]
 

16. TOROŠ, Ana. Triestinità in tržaškost = Triestinità e tržaškost = Triestinità and tržaškost. V: Perspektive manjšinskih literatur : mednarodna konferenca, Gorica, 8-9 november 2012 : program in povzetki referatov : convegno internazionale, Gorizia, 8-9 Novembre 2012 : programma e sinossi degli interventi : international conference, Gorizia, 8-9 November 2012 : programme and paper abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2012, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 2603259]
 

17. VAUPOTIČ, Aleš, BOVCON, Narvika. Experimental visualizations as a research tool. V: Transcultural, transnational, trans-disciplinary perspectives on women's literary history : International conference presenting the 3rd COST-WWIH Milestone to be held 26-28.11.2012 at Adam Mickiewicz University, Poznañ (Poland) : programme. [S. l.: s. n.], 2012, 1 str. http://www.womenwriters.nl/index.php/Experimental_Visualization. [COBISS.SI-ID 2621179]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. On Slovenian demonstrative reinforcers and the internal structure of demonstratives. V: HALUPKA-REŠETAR, Sabina (ur.). Selected papers from SinFonIJA 3. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2012, str. 76-104. [COBISS.SI-ID 2662907]
 

19. MIHURKO PONIŽ, Katja, BADALIČ, Tanja. French female authors in 19th-century Slovenian territory. V: LEDUC, Guyonne (ur.). Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la construction de l'Europe, (Des idées et des femmes). Paris: L'Harmattan, cop. 2012, str. 77-96. [COBISS.SI-ID 2636283]
 


 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

20. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012, str. 333-334. [COBISS.SI-ID 2546683]
 


 

1.20 Predgovor, spremna beseda

21. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Mnemonic mirrors = Mnemonična zrcala. V: BOVCON, Narvika, FINGUŠT PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen. Mnemonic mirrors : Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. U Zagrebu: Studentski centar, 2012, 1 str. [COBISS.SI-ID 2280187]
 


 

1.22 Intervju

22. TOROŠ, Ana. Burja buri tudi domišljijo. Dnevnik, 10. feb. 2012, leto 62, št. 33, str. 18. [COBISS.SI-ID 2162171]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

2.16 Umetniško delo

23. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš. Atlas Air Tagging. Ljubljana: [samozal.], 2012. 1 video DVD, barve. [COBISS.SI-ID 2326779]
 


 

2.17 Katalog razstave

24. BOVCON, Narvika, FINGUŠT PREBIL, Jure, KLEMENC, Bojan, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, PETERNEL, Miha, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen, BOVCON, Narvika (ur.). Atlas 2012 : [katalog razstave Atlas - Mesec oblikovanja, Dizajn v mestu. Ljubljana: ArtNetLab, 2012. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 9546580]
 

25. BOVCON, Narvika, FINGUŠT PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen. Mnemonic mirrors = Mnemonična zrcala : Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. U Zagrebu: Studentski centar, 2012. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 2280443]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.11 Radijski ali TV dogodek

26. MIHURKO PONIŽ, Katja. Henrik Ibsen, Stebri družbe : oddaja Literarni večer. Ljubljana: RTV Slovenija, 29. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2275579]
 

27. TOROŠ, Ana. Predstavitev znanstvene monografije dr. Ane Toroš v Narodnem domu v Trstu, 14. marca 2012 : prispevek v oddaji Z naših prireditev. Trst: Radio Trst A, 18. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2224891]
 

28. TOROŠ, Ana. Univerza v Novi Gorici je poskrbela za izid monografije Podoba Trsta in tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Radio Robin, 1. feb. 2012. [COBISS.SI-ID 2158587]
 

29. TOROŠ, Ana. Založba univerze v Novi Gorici je izdala novo knjigo v okviru svoje zbirke Humanistika. Ljubljana: Radio Slovenija, Kulturne drobtinice, 31. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 2158843]
 

30. TOROŠ, Ana. Trst v poeziji : predstavitev knjige. Trst: RAI 3, 14. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2205691]
 

31. TOROŠ, Ana, MIHURKO PONIŽ, Katja, PERŠIN, Sandra. Odnos slovenskih in italijanskih pesnikov do Trsta. Koper: TV Koper, Primorska kronika, 2. feb. 2012. [COBISS.SI-ID 2159355]
 

32. TOROŠ, Ana. Predstavitev knjige o poeziji v prvi polovici 20. stoletja na Tržaškem. Nova Gorica: TV Primorka, 31. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 2159099]
 


 

3.12 Razstava

33. BOVCON, Narvika, FINGUŠT PREBIL, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, STERMITZ, Evelin, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen. Mnemonic mirrors = mnemonična zrcala. Zagreb: Galerija SC, 22. 5. - 2. 6. 2012. [COBISS.SI-ID 2280955]
 

34. BOVCON, Narvika, FINGUŠT, Jure, KLEMENC, Bojan, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen. Atlas : razstava v povečani resničnosti v okviru Dizajn v mestu, Mesec oblikovanja. Ljubljana: Mesec oblikovanja, 18. 10.-18. 11. 2012. [COBISS.SI-ID 2600699]
 

35. BOVCON, Narvika, FINGUŠT, Jure, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MERVIČ, Vanja, VAUPOTIČ, Aleš, ŽBONA, Tilen. Atlas 2012 : razstava v okviru Design Expo. Ljubljana: Gospodarsko razstavišče, 18. - 19. 10. 2012. [COBISS.SI-ID 2603771]
 

36. BOVCON, Narvika, KOZAK, Eva Lucija, KRNC, Gorazd, MAHNIČ, Dominik, MERVIČ, Vanja, VAUPOTIČ, Aleš, VAUPOTIČ, Aleš. Atlas, 5. 12. 2011 : künstlerisches Ereignis. Kassel, 9. 6. - 16. 9. 2012. [COBISS.SI-ID 2395131]
 


 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

37. MARUŠIČ, Franc. On sluicing and island repair. Genève: Université de Genève, 20. 3. 2012. [COBISS.SI-ID 2210811]
 

38. MARUŠIČ, Franc. Sluicing does not repair islands. Venezia: Università Ca'Foscari, 29. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2597627]
 

39. MARUŠIČ, Franc. Testing single conjunct agreement with production experiments. Urbana: University of Illinois, Department of Linguistics, 14. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2271995]
 

40. MIHURKO PONIŽ, Katja. The depiction of femme fatale in the works of Slovenian moderna : invited lecture at St. Climent Ohridski University, Department of Slavic Languages. Sofia: St. Climent Ohridski University, 7. - 11. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2252795]
 

41. MIHURKO PONIŽ, Katja. The images of Bulgarians in the works of Zofka Kveder : invited lecture at St. Climent Ohridski University, Department of Slavic Languages. Sofia: St. Climent Ohridski University, 7. - 11. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2252539]
 

42. TOROŠ, Ana. Pesmi o Trstu in tržaškem iz obdobja prve polovice 20. stoletja izpod peresa slovenskih in italijanskih avtoric : vabljeno predavanje na Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori. Trst: Università degli studi di Trieste, 19. apr. 2012. [COBISS.SI-ID 2353403]
 

43. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice XX. stoletja : vabljeno predavanje v okviru Magistrskega programa iz Slovenske književnosti. Trst: Univerza v Trstu, Filozofska fakulteta, 17. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2333947]
 

44. TOROŠ, Ana. Trst, vir pesniškega navdiha : vabljeno predavanje na Univerzi v Padovi, Oddelku za jezikoslovne in literarne študije, Katedri za slovenski jezik in književnost. Padova: Università degli studi di Padova, 30. nov. 2012. [COBISS.SI-ID 2624251]
 


 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

45. BADALIČ, Tanja, VAUPOTIČ, Aleš. Predstavitev COST akcije Writers in history : predavanje na Tednu Univerze v Novi Gorici. V Novi Gorici: Univerza, 15. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600187]
 

46. BADALIČ, Tanja, VAUPOTIČ, Aleš. The reception of female authors from East and West European countries in 19th-century Slovenia : paper presented at the workshop Women's Writing and the East-West Connections within Europe, Visualizing the Channels, within the European Project COST IS 0901 Women Writers In History, Toward a New Understanding of European Literary Culture. Bucharest: Spiru Haret University, 25-28 April 2012. [COBISS.SI-ID 2254331]
 

47. MIHURKO PONIŽ, Katja. Izseljenska izkušnja v življenju in delih Zofke Kveder : simpozij Emancipacija in eliminacija med zgodovino in sodobnostjo. Maribor: Evropska prestolnica kulture, 1. 2. 2012. [COBISS.SI-ID 2150651]
 

48. MIHURKO PONIŽ, Katja. Missbrauchte Frauenfiguren : Die Darstellungen von Gewalt gegen Frauen in drei slowenischen Stücken : Internationale Konferenz Verbrechen Fiktion Vermarktung, Gewalt in den zeitgenössischen slavischen Literaturen, Universität Hamburg, 20. - 22. September 2012. Hamburg: Universität, 22. sep. 2012. [COBISS.SI-ID 2543099]
 

49. VAUPOTIČ, Aleš. Comparative what? : literature and the new information technologies : paper presented at CLAI First International Conference, University College Cork, 28-30 June 2012. Cork: University College, 29 June 2012. [COBISS.SI-ID 2417915]
 

50. VAUPOTIČ, Aleš. Jezik in književnost v novih medijih : predavanje na Tednu Univerze v Novi Gorici. V Novi Gorici: Univerza, 16. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600443]
 

51. VAUPOTIČ, Aleš. Oder 180 [na] [kompozitum] : kaj sledi? : predavanje v okviru Meseca oblikovanja. Ljubljana: Gospodarsko razstavišče, 18. - 19. okt. 2012. [COBISS.SI-ID 2600955]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

52. MIHURKO PONIŽ, Katja. Maturitetni tematski sklop : kriza vrednot v evropski dramatiki : predavanje na seminarju za splošno maturo 2012. Ljubljana: Državni izpitni center, 10. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2275835]
 

53. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Nova Gorica: Univerza, 1. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2189051]
 

54. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Trst: Narodni dom, 14. mar. 2012. [COBISS.SI-ID 2200571]
 

55. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : predstavitev knjige. Ljubljana: Knjigarna Konzorcij, 24. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2290939]


Bibliografija skupine za leto 2011


 

19609 AVSENIK NABERGOJ IRENA
33143 BADALIČ TANJA
29700 BANDELJ DAVID
33089 BOŽIČ ZORAN
29701 DRNOVŠEK JAŠA
22415 JOVANOVSKI ALENKA
32455 KOCHOVSKA SLAVICA
01008 LUTHAR OTO
20044 MARUŠIČ FRANC
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
33144 PAPLER URŠA
27738 PETROVIĆ TANJA
30369 SAKSIDA AMANDA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROŠ ANA
29699 ŽAUCER ROK
 

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Paradoks moči in šibkosti v recepciji pripovedi o egiptovskem Jožefu. Bogosl. vestn.. [Tiskana izd.], 2011, letn. 71, št. 3, str. 395-409. [COBISS.SI-ID 5552218]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Resnica v avtobiografiji, Sporočanje resničnega v nekaterih svetovnih avtobiografijah in v Cankarjevem Mojem življenju. Slavia Centralis, 2011, letn. 4, št. 1, str. 80-96. [COBISS.SI-ID 32784429]
 

BANDELJ, David. (Raz)vrednotenje podobe Trsta v sodobni poeziji Slovencev v Italiji = (S)valutazione dell'immagine di Trieste nella poesia contemporanea degli Sloveni in Italia. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, št. 2, str. 389-396. [COBISS.SI-ID 2139091]
 

BOŽIČ, Zoran. Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem. Slavistična revija. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2011, letn. 59, št. 2, str. 131-146. [COBISS.SI-ID 46343522]
 

KOCHOVSKA, Slavica. Clitics and direct objects in Macedonian. V: Second Budapest Generative Syntax Workshop (BGSW2), held on 19 June 2009, (Acta linguistica Hungarica, vol. 58, no. 3). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011, 2011, vol. 58, no. 3, str. 241-260, doi: 10.1556/ALing.58.2011.3.3. [COBISS.SI-ID 2102523]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Reprezentacije aleksandrink v prozi Marjana Tomšiča. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2011, [Št] 34, str. 47-62. [COBISS.SI-ID 33253165]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Trivialno in/ali sentimentalno? : Arabela Pavline Pajk : študija primera. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2011, letn. 59, št. 1, str. 65-82. [COBISS.SI-ID 1848827]
 

PETROVIĆ, Tanja. The political dimension of post-social memory practices : self-organized choirs in the former Yugoslavia. Südosteuropa (Münch., Südostinst.), 2011, jg. 59, h. 3, str. 315-329. [COBISS.SI-ID 33284141]
 

PETROVIĆ, Tanja. Pensar Europa sense pensar : els discursos sobre Balcans com un reflex de la mateixa Europa. Espill (Valencia), primavera 2011, núm. 37, str. 78-90. [COBISS.SI-ID 32944173]
 

TOROŠ, Ana. Alojz Gradnik in Heinrich Mann : literarne refleksije medkulturne razpetosti. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jan.-mar. 2011, letn. 59, št. 1, str. 83-91. [COBISS.SI-ID 1849083]
 

TOROŠ, Ana. Convergenze e divergenze nella rappresentazione di Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Metodi ric., 2011, vol. 30, no. 1/2, str. 191-201. [COBISS.SI-ID 2107387]
 

TOROŠ, Ana. Podoba tujega v slovenski poeziji s tržaško motiviko, od zadnjih desetletij Avstro-Ogrske do prvih let Svobodnega tržaškega ozemlja = L'immagine dell'altro nella poesia slovena con motivi triestini dagli ultimi decenni dell'Impero austroungarico ai primi anni del Territorio libero di Trieste. Ann, Ser. hist. sociol., 2011, letn. 21, št. 2, str. 363-368. [COBISS.SI-ID 2138835]
 

TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]
 

TOROŠ, Ana. "Druga materinščina" ali zakaj so nekatere stvari "nepredvidljive". Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 3/4, str. 3-13. [COBISS.SI-ID 2463995]
 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

MARUŠIČ, Franc. The Syntax of adjectives : a comparative study, Guglielmo Cinque, MIT Press, Cambridge, MA (2010) : book review. Lingua. [Print ed.], 2011, vol. 121, no. 12, str. 1853-1858, doi: 10.1016/j.lingua.2011.06.001. [COBISS.SI-ID 1999099]
 


 

1.04 Strokovni članek

BOŽIČ, Zoran. "Mož in oblakov vojsko je obojno / končala temna noč" : razumevanje Prešernovih pesmi kot znanstveni in šolski problem. Delo (Ljubl.), 3. feb. 2011, leto 53, št. 28, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1779195]
 

BOŽIČ, Zoran. Prešerna obožujemo in slavimo : zakaj ga ne beremo in poslušamo?. Šol. razgl., 4. feb. 2011, letn. 62, št. 3, str. 1. [COBISS.SI-ID 1778939]
 

BOŽIČ, Zoran. Prešernove pesmi : strup v zlati posodi. Dnevnik, 5. feb. 2011, leto 61, št. 30, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1779451]
 


 

1.05 Poljudni članek

BANDELJ, David. Pesniki na Prangerju. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 13. jun. 2011, letn. 67, št. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1962747]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KOCHOVSKA, Slavica. Dislocated direct objects in Macedonian. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHÜRCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 221-233. [COBISS.SI-ID 1949179]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Macht der männlichen literarischen Eliten und ihr Einfluss auf der Kreativität der slowenischen Autorinnen. V: GIERZINGER, Georg (ur.), HÖLZL, Sylvia (ur.), RONEN, Christine (ur.). Spielformen der Macht : Interdisziplinäre Perspektiven der Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, (Conference Series). 1. Auf. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2011, str. 377-393. [COBISS.SI-ID 1938939]
 

ŽAUCER, Rok. Some multiply prefixed 'verbs' as covert serial verb constructions. V: KOSTA, Peter (ur.), SCHÜRCKS, Lilia (ur.). Formalization of grammar in Slavic languages : contributions of the Eighth International Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL VIII 2009, University of Potsdam, December 2-5, 2009, (Potsdam linguistic investigations, vol. 6). Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 391-405. [COBISS.SI-ID 1958139]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Reconciliation as the supreme truth of personal and social life = Sprava kot najvišja resnica zasebnega in družbenega življenja. V: MARTINJAK, Ana (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Mednarodna konferenca Možnosti in pomen sprave, Celje, 3.-6. november 2011. [S. l.: s. n., 2011?], str. 16. [COBISS.SI-ID 33273645]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rich and poor in the reception of the story of Joseph in Egypt : paper 1315-b. International Medieval Congress. https://imc.leeds.ac. uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=3885&conference=2011&chosenPaperId=&*servletURI=https://i mc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet. [COBISS.SI-ID 33594413]
 

BOŽIČ, Zoran. Literatura Damirja Feigla kot zgodovinski, šolski in nacionalni fenomen = Literature of Damir Feigel as a historical, school and national phenomenon. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni žanri v slovenski književnosti : znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica, 2011, str. 15. [COBISS.SI-ID 1830651]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Biographical discourse in the Slovenian magazine Women's World. V: KURVET-KÄOSAAR, Leena (ur.), PEIKER, Piret (ur.), PEEGEL, Mari (ur.). Trajectories of (be)longing : Europe in life writing : abstracts. Tartu: Estonian Literary Museum, 2011, str. 69. [COBISS.SI-ID 1889019]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Družbeni spol in prestolnica v besedilih Zofke Kveder : retorične konstrukcije položaja žensk v urbani topografiji = Gendering the capital : Zofka Kveder's rhetorical construction of woman's position in the urban topology. V: MATAJC, Vanesa (ur.). Retorike prostora : mednarodna konferenca : (program in povzetki referatov) : international conference : (program and paper abstracts). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2011, str. 34-35. [COBISS.SI-ID 2048251]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Trivialno in/ali sentimentalno? : roman Pavline Pajk Arabela : študija primera = Trivial and/or sentimental : Pavlina Pajk's novel Arabela : a case study. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni žanri v slovenski književnosti : znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica, 2011, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 1784571]
 

PETROVIĆ, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism. V: Southeast European (post) modernities. Regensburg: University of Regensburg: International Association for Southeast Europen Anthropology, 2011, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 32726573]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Judje v slovenski književnosti. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 116-153. [COBISS.SI-ID 33385005]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Moralne vrednote v Cankarjevi komediji Za narodov blagor. V: AVSENIK NABERGOJ, Irena, DOVJAK, Krištof, KERMAUNER, Taras, KOLER, Samo, PERKO, Janja. Esej na maturi 2012 : kriza vrednot v evropski dramatiki, (Zbirka Matura 2012). Ljubljana: Intelego, 2011, str. 33-91. [COBISS.SI-ID 33317165]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predsodki do Judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 21-26. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp30/Avsenik_Nabergoj.pdf. [COBISS.SI-ID 33267757]
 

BANDELJ, David. Literarne reprezentacije narodnosti v sodobnem romanu Slovencev v Italiji. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 154-172. [COBISS.SI-ID 33321261]
 

LUTHAR, Oto. "Dokler nas smrt ne loči" : moderna spominska pokrajina in nacionalizacija kolektivnega spomina po prvi svetovni vojni. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 173-199, ilustr. [COBISS.SI-ID 33329197]
 

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. O ustvarjanju margine v navidez demokratičnem jezikovnem svetovanju - na primeru diskurza o odnosih z javnostjo/javnostmi. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 100-115. [COBISS.SI-ID 33321005]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Začetki ženskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem. V: KORON, Alenka (ur.), LEBEN, Andrej (ur.). Avtobiografski diskurz : teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 247-259. [COBISS.SI-ID 1964283]
 

PETROVIĆ, Tanja. Družbene prakse kot politike reprezentacije. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 7-21. [COBISS.SI-ID 33319469]
 

PETROVIĆ, Tanja. Jeziki in večjezičnosti. V: LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), MILHARČIČ-HLADNIK, Mirjam (ur.), SARDOČ, Mitja (ur.). Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 49-57. [COBISS.SI-ID 32792365]
 

PETROVIĆ, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena. V: MANOJLOVIĆ PINTAR, Olga (ur.). Tito - viđenja i tumačenja : zbornik radova, (Biblioteka Zbornici radova, Bd. 8). Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije: Arhiv Jugoslavije, 2011, str. 626-638, fotogr. [COBISS.SI-ID 33430829]
 

PETROVIĆ, Tanja. Politika čustev in vprašanje družbene odgovornosti v času globalizacije. V: TOPLAK, Cirila (ur.), VODOVNIK, Žiga (ur.), DURNIK, Mitja. Nov(o) državljan(stvo), (Zbirka Sodobna družba, 2011, 35). Ljubljana: Sophia, 2011, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 32943661]
 

PETROVIĆ, Tanja. Studijski portreti vojakov JLA : o možnostih interpretacije. V: PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 312-332, fotogr. [COBISS.SI-ID 33322285]
 

PETROVIĆ, Tanja. Šta će nama vojničke priče? : sećanje na JNA na prostorima bivše Jugoslavije. V: PRICA, Ines (ur.), ŠKOKIĆ, Tea (ur.). Horror, porno, ennui : kulturne prakse postsocijalizma, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011, str. 413-437. [COBISS.SI-ID 33480237]
 

SAUERLAND, Uli, STATEVA, Penka. Two types of vagueness. V: ÉGRÉ, Paul (ur.), KLINEDINST, Nathan (ur.). Vagueness and language use, (Palgrave studies in pragmatics, language and cognition). Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2011, str. 121-145. [COBISS.SI-ID 1872379]
 


 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

LUTHAR, Oto. Mesarija Mlakar - MM : delikatesni diskont za pečikurce. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGAČAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONČINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodič po prostorih medkulturnih srečevanj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 23-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 33087277]
 

LUTHAR, Oto. Misliti domoljubje = misliti s svojo glavo. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir. Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011, str. 8-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 32816429]
 

LUTHAR, Oto. MOMO GROUP : od krčme do verige restavracij. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGAČAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONČINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodič po prostorih medkulturnih srečevanj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 11-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 33084973]
 

PETROVIĆ, Tanja. Kdo je Goran Vojnović?. V: PETROVIĆ, Tanja (ur.), LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir. Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011, str. 56-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 32798765]
 


 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

BOŽIČ, Zoran. Učbenik slovenske književnosti. V: IVANIČ, Martin (ur.), KOSMATIN FRAS, Mojca, PETROVIČ, Dušan, CEROVŠEK, Tomo, DRAGOŠ, Srečo, ŠTRAJN, Darko. Slovenika : slovenska nacionalna enciklopedija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, str. 1624-1625. [COBISS.SI-ID 2107643]
 


 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Irena Avsenik Nabergoj: Literarna vrste in zvrsti: stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 276. [COBISS.SI-ID 33383981]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar: Svetovi srca in duha: Odlomki iz del Ivana Cankarja. Izbr. in ur. Irena Avsenik Nabergoj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 276-277. [COBISS.SI-ID 33384237]
 

BOŽIČ, Zoran. Kalejdoskop slovenskega 20. stoletja : Meta Kušar: Intervju. Slovenska matica, Ljubljana 2009, 2124 str. Delo (Ljubl.), 28. sep. 2011, leto 53, št. 225, str. 16, ilustr. [COBISS.SI-ID 46719842]
 

BOŽIČ, Zoran. Zoran Božič, Slovenska literatura v šoli in Prešeren. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Maribor, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 22). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011, str. 288-289. [COBISS.SI-ID 2014459]
 

PETROVIĆ, Tanja. Weszkalnys, Gisa. 2010. Berlin, Alexanderplatz. Transforming place in a unified Germany. New York, Oxford: Berghahn Books. XII+224 pp. Hb. ... ISBN: 9781845457235. Anthropol. noteb.. [Tiskana izd.], 2011, year 17, no. 1, str. 106-107. [COBISS.SI-ID 33130541]
 


 

1.20 Predgovor, spremna beseda

LUTHAR, Oto. Osem. Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici, 2011, 8, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 33508141]
 

LUTHAR, Oto, HOFMAN, Ana. Knjižici na pot. V: LUTHAR, Oto (ur.), HOFMAN, Ana (ur.), HOFMAN, Ana, LUTHAR, Oto, HUBER, Ivanka, POGAČAR, Martin, RATEJ, Mateja, VONČINA, Alenka. Zvoki in okusi druge Slovenije : vodič po prostorih medkulturnih srečevanj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 33084717]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. O znanstvenih izhodiščih in ciljih simpozija Popularni žanri v slovenski književnosti. V: JEREB, Robert (ur.). Popularni žanri v slovenski književnosti : znanstveni simpozij, posvečen pisatelju in idrijskemu rojaku Damirju Feiglu, Gimnazija Jurija Vege Idrija, 3. marec 2011. Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica, 2011, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 1784827]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

 

2.01 Znanstvena monografija

AVSENIK NABERGOJ, Irena, LAMPING, Dieter (ur.). Literarne vrste in zvrsti : stari Izrael, grško-rimska antika in Evropa. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011. 623 str., ilustr. ISBN 978-961-231-846-8. [COBISS.SI-ID 255187712]
 

PETROVIĆ, Tanja. Politike reprezentacije v Jugovzhodni Evropi na prelomu stoletij, (Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 362 str., ilustr. ISBN 978-961-254-339-6. [COBISS.SI-ID 259179776]
 

SLAPŠAK, Svetlana, PETROVIĆ, Tanja, FLERE, Sergej, KIRBIŠ, Andrej, BRENNER, Manuela, RISTIĆ, Irena (ur.). Defragmenting Yugoslavia, (Südosteuropa, Jg. 59, H. 3). Regensburg: Südost-Institut, 2011. Str. 287-391, ilustr. [COBISS.SI-ID 259655424]
 

TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]
 


 

2.02 Strokovna monografija

BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan, LUTHAR, Oto (ur.). Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. 2. natis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 257061120]
 

PEZDIRC-BARTOL, Mateja, MIHURKO PONIŽ, Katja. Esej na maturi 2012. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 136 str. ISBN 978-961-01-1631-8. [COBISS.SI-ID 256033792]
 


 

2.05 Drugo učno gradivo

LUTHAR, Oto, PETROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, TOPLAK, Kristina, BURIĆ, Fedja, HOFMAN, Ana, BOSANAC, Gordan, DOBROVIĆ, Zvonimir, PETROVIĆ, Tanja (ur.). Ugrabljena ljubezen : priročnik za pouk o domoljubju = Oteta ljubav : priručnik za nastavu građanskog vaspitanja = Abducted love : workbook for the teaching about civic education, (Zbirka Moj zvezek, zv. 2). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2011. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-254-268-9. [COBISS.SI-ID 255617536]
 


 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

VALANT, Matjaž, URBANČIČ, Tanja, MARUŠIČ, Franc. Prednosti študija na Univerzi v Novi Gorici : oddaja Pod drobnogledom na TV Primorka, januar 2011. Šempeter pri Novi Gorici: TV Primorka, 2011. 1 DVD (54 min, 30 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1811195]
 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERŠE, Peter. Beseda o Ivanu Cankarju : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Obzorja duha. Ljubljana, 29.5.2011. [COBISS.SI-ID 32838189]
 

BOŽIČ, Zoran. Prešeren v šolah : predstavitev knjige Slovenska literatura v šoli in Prešeren v oddaji Dopoldan in pol na Radiu Koper. Koper: Radio Koper, 3. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2105595]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige na Radiu Koper. Koper: Radio Koper, 8. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827579]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige na Radiu Kranj. Kranj: Radio Kranj, 3. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827323]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige na Radiu Robin. Nova Gorica: Radio Robin, 3. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2105851]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v oddaji Kultura na TV Slovenija 1. Ljubljana: TV Slovenija 1, 8. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1889275]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v oddaji Obzornik na Radiu Trst. Trst: Radio Trst A, 13. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827835]
 

PETROVIĆ, Tanja, PERIŠIĆ, Vuk. Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : portal Tačno.net. Zagreb, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33132589]
 

PETROVIĆ, Tanja, PERIŠIĆ, Vuk. Jugonostalgija i strah od Jugoslavije : Radio Slobodna Europa : oddaja Most. Beograd, 9.X.2011. [COBISS.SI-ID 33131821]
 


 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

BANDELJ, David. Problem identitete v sodobni poeziji Slovencev v Italiji in Avstriji : predavanje na Inštitutu za slavistiko celovške univerze. Celovec: Univerza, Inštitut za slavistiko, 6. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963003]
 

BOŽIČ, Zoran. Recepcijska zahtevnost pesmi Stanka Vraza in Franceta Prešerna in Milana Jesiha : predavanje na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Sveučilište, 23. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2106619]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. The development of Slovenian drama from beginning to Ivan Cankar : invited lecture at University of Vilnius, Faculty of philology, Department of Russian language. Vilnius: University of Vilnius, Faculty of Philology, 11. - 15. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1888507]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Early Slovenian women playwrights : invited lecture at University of Vilnius, Faculty of philology, Department of Russian language. Vilnius: University of Vilnius, Faculty of Philology, 11. - 15. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1909243]
 

PETROVIĆ, Tanja. Evropa i industrijsko nasljeđe : [predavanje v okviru projekta "Akademska mobilnost: put do znanja", Fakultet za političke nauke, 27.X.2011]. Sarajevo, 2011. [COBISS.SI-ID 33557037]
 

PETROVIĆ, Tanja. Ritual, irony and interpretational uncertainty : linguistic practices in the Army of the Socialist Yugoslavia : [predavanje, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik, 18.V.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32667437]
 


 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predsodki do Judov pri Ivanu Cankarju in Stefanu Zweigu : [predavanje na 30. simpoziju Obdobja "Meddisciplinarnost v slovenistiki", Univerza v Ljubljani, 17.-19.11.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 33371181]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Rich and poor in the reception of the story of Joseph in Egypt : [predavanje "International congress of the European Middle Ages, University of Leeds, 11.-14. julij 2010]. Leeds, 2011. [COBISS.SI-ID 33005613]
 

BANDELJ, David. Pesniška zbirka Anje Golob "V roki" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaška Slatina: Festival Pranger, 2. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963259]
 

BANDELJ, David. Pesniška zbirka Borisa A. Novaka "Satje" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Rogaška Slatina: Festival Pranger, 1. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1963515]
 

BANDELJ, David. Pesniška zbirka Braneta Senegačnika "Arie antiche" : predstavitev na 8. Festivalu Pranger, srečanju pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije. Sladka Gora: Festival Pranger, 30. jun. 2011. [COBISS.SI-ID 1963771]
 

BOŽIČ, Zoran. Literatura Damirja Fiegla kot zgodovinski, šolski in nacionalni fenomen : prispevek na znanstvenem simpoziju Popularni žanri v slovenski književnosti. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, 3. mar. 2011. [COBISS.SI-ID 1837819]
 

ČOLOVIĆ, Ivan, BOJČEV, Hristo, LOVRENOVIĆ, Ivan, BRKOVIĆ, Balša, KAZAZ, Enver, PETROVIĆ, Tanja. Živjeti Balkan : [panel na festivalu "Balkan kao ogledalo Europe?", 2.VII.2011]. Podgorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32836909]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. La réception des écrivaines françaises comparée à celle des écrivaines allemandes dans les lettres slovènes au XIXe siècle : représente au symposium international Les rôles transfrontaliers joués par les femmes dans la construction de l'Europe de la Renaissance au XXIe siècle, Université Charles de Gaulle, Lille, du 16 au 18 juin 2011. Lille: Université Charles de Gaulle, 16 juin 2011. [COBISS.SI-ID 1938427]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. The reception of foreign women writers in the Slovenian magazine Slovenka : presented at Voices in Dialogue conference at Chawton House Library, 3rd-6th November 2011. Southampton: University, nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2041339]
 

MIHURKO PONIŽ, Katja. Reprezentacije ženskosti in orientalizem v Tomšičevih zgodbah o aleksandrinkah : 21. Primorski slavistični dnevi, 8. in 9. april 2011. Nova Gorica: Slavistično društvo, 2011. [COBISS.SI-ID 1849595]
 

PETROVIĆ, Tanja. 100 years of languages and nations : [predavanje na istoimenskem posvetovanju, Osaka University, 2.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32777773]
 

PETROVIĆ, Tanja. Army stories getting staged : post literary and film representations of the JNA service : [predavanje na 43. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Omni Shoreham, 17.-20.XI.2011]. Washington DC, 2011. [COBISS.SI-ID 33284909]
 

PETROVIĆ, Tanja. Balkan legacy of the 19th century and post-Yugoslav societies in the context of the EU accession : [predavanje na posvetovanju "The Balkans as Europe, 1821-1914", Institut für die Wissenschaften vom Menschen, 26.-28.V.2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 32778541]
 

PETROVIĆ, Tanja. Emancipatory nostalgia for socialism : a contradiction in terms : [predavanje na 110. letnem posvetovanju American Anthropological Association "Traces, Tidemarks and Legacies", 16.-20.XI.2011]. Montreal, 2011. [COBISS.SI-ID 33284653]
 

PETROVIĆ, Tanja. Mourning lost modernity : workers, Europe and (post)Yugoslav post-socialism : [predavanje na 6. posvetovanju Association for Southeast European Anthropology (InSEA) "Southeast European (Post) Modernities", University of Regensburg, 28.IV.-1.V.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32727085]
 


 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

BOŽIČ, Zoran. Zahtevnost poklicne mature iz slovenščine v primerjavi s splošno in vpis na univerzo : vabljeno predavanje na 22. Slovenskem slavističnem kongresu. Maribor: Univerza v Mariboru, 29. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 2014971]
 

PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na "12th Workshop of the Ex-Yugoslav Regional Group", Senri Life Science Center, 13.V.2011]. Osaka, 2011. [COBISS.SI-ID 32667693]
 

PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav societies : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Rapprochement as a Paradigm Shift: Does the Wheel Come Full Circle in Ex-Yugoslavia?", Südost-Institut Regensburg, 11.-12.II.2011]. Regensburg, 2011. [COBISS.SI-ID 32234029]
 

PETROVIĆ, Tanja. A photo with memory : staging JNA soldier identity in studio portraits : [predavanje na posvetovanju "Partisans. Narrative, Staging and Afterlife", Humboldt-Universität, 7.VII.2011]. Berlin, 2011. [COBISS.SI-ID 32837165]
 

PETROVIĆ, Tanja. Portraits of the Yugoslav Army soldiers : ritualization and consequences of developing the common : [predavanje na posvetovanju "Developing the Common", University of the Western Cape, Centre for Humanties Research , 6.-7.X.2011]. Cape Town, 2011. [COBISS.SI-ID 33131053]
 

PETROVIĆ, Tanja. When we were Europe : memories of industrial labor in the former Yugoslavia : [predavanje na 18. mednarodnem posvetovanju evropskih študij v okviru sekcije "The Affective (After)Life of Fordism in Post-Fordist Europe", 20-.22.VI.2011]. Barcelona, 2011. [COBISS.SI-ID 32836653]
 

PETROVIĆ, Tanja. Yugonostalgia between the past and the present : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "L'espace yougoslave 20 nas apres = The Yugoslav space 20 years later", Salle de projection de la bibliotheque des sciences humaines (ULB), 16.-17.XII.2011]. Bruxelles, 2011. [COBISS.SI-ID 33557293]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Ivan Cankar in Sveto pismo : [predavanje v kulturnem domu v Preski pri Medvodah v organizaciji Francija Klopčiča, 25.3.2011]. Medvode, 2011. [COBISS.SI-ID 32837933]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podobe matere, očeta in družine v umetniški besedi Ivana Cankarja : [predavanje v Kulturnem domu v Bovcu, 26.2.2011]. Bovec, 2011. [COBISS.SI-ID 32596269]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Predstavitev knjige "Irena Avsenik Nabergoj: Literarne vrste in zvrsti", knjigarna Konzorcij, 22.4.2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32596013]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena. Srečanje z akademikom Ivanom Minattijem : Fakulteta za humanistiko UNG, 1.6.2011. Nova Gorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32838445]
 

AVSENIK NABERGOJ, Irena, BLATNIK, Andrej. Predstavitev knjige "Ivan Cankar: Svetovi srca in duha". Izbor odlomkov, spremna beseda in uredniško delo Irena Avsenik Nabergoj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2010, 286 str. : knjigarna Konzorcij, 21.3.2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32595757]
 

BOROVNIK, Silvija, SIMONITI, Barbara, NOVAK-POPOV, Irena, MIHURKO PONIŽ, Katja, REPAR, Stanislava, KORUN, Barbara. Ženske v slovenski literaturi : okrogla miza v organizaciji Slovenskega centra PEN, v dvorani Društva slovenskih pisateljev, 1. marca 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 18195720]
 

BOŽIČ, Zoran. Dramatično popotovanje skozi krizo vrednot v štirih slikah : predavanje na seminarju Književnost na maturi 2012. Ajdovščina: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko, 28. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 2014715]
 

BOŽIČ, Zoran. Misli o pesniku : govor na otvoritvi razstave Valiki pesnik malega naroda. Kranj: Prešernova hiša, 3. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1829371]
 

BOŽIČ, Zoran. Recepcija leposlovja kot didaktični problem : predavanje na izobraževanju učiteljev slovenščine v gimnazijah, 21. apr. 2011 v Ljubljani. Ljubljana: Srednja zdravstvena šola, 21. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1889787]
 

BOŽIČ, Zoran. Recepcija leposlovja kot didaktični problem : predavanje na izobraževanju učiteljev slovenščine v gimnazijah, 22. apr. 2011 v Mariboru. Maribor: Srednja ekonomska šola, 22. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1890043]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige ob Mednarodnem dnevu muzejev, 18. maja 2011 v Renesančni dvorani Mestne hiše v Kranju. Kranj: Mestna hiša, 18. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1889531]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige ob Prešernovem dnevu v knjigarni Konzorcij. Ljubljana: Konzorcij, 8. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1828603]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. Tolmin: Knjižnica Cirila Kosmača, 1. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1828347]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 8. sep. 2011. [COBISS.SI-ID 1981947]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v Osrednji klnjižnici Celje. Celje: Osrednja knjižnica, 24. feb. 2011. [COBISS.SI-ID 1827067]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : predstavitev knjige v Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 30. maj 2011. [COBISS.SI-ID 1906939]
 

BOŽIČ, Zoran. Težavnost razumevanja nekaterih Prešernovih pesmi : predavanje na seminarju didaktike književnosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 5. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 1826043]
 

BOŽIČ, Zoran, BOŽIČ, Dragan. Prešeren in srednješolska berila, Zdravljica in državna himna : kulturni večer, posvečen pesniku Francetu Prešernu. Radovljica: Knjižnica A. T. Linharta, 2. dec. 2011. [COBISS.SI-ID 2106363]
 

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : literarno predavanje in pogovor v čitalnici Oddelka za italijaniko Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Koper: Oddelek za italijaniko, 27. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 2106107]
 

DOBROVOLJC, Helena, MARUŠIČ, Franc, MIHURKO PONIŽ, Katja, ZULJAN KUMAR, Danila, ŽAUCER, Rok. Škrabčevi dnevi 7 : [organizacija znanstvenega srečanja, Univerza v Novi Gorici, 15.-16.4.2011]. Nova Gorica, 2011. [COBISS.SI-ID 32675373]
 

KRIŽNAR, Franc, BOŽIČ, Zoran. Predstavitev knjige Biti sam Franca Križnarja in Štefana Maurija. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 10. nov. 2011. [COBISS.SI-ID 2106875]
 

KRIŽNAR, Franc, MAURI, Štefan, BOŽIČ, Zoran. Predstavitev knjige Biti sam Franca Križnarja in Štefana Maurija. Kanal: Gotska hiša, 21. okt. 2011. [COBISS.SI-ID 2107131]
 

LUTHAR, Oto. Wien und Zentraleuropa - Moderne und Pluralität : [predstavitev knjige in okrogla miza, Theatersaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Dunaj (Avstrija), 5.4.2011]. Wien, 2011. [COBISS.SI-ID 32524333]
 

LUTHAR, Oto, KRAINER, Joseph, MARKO, Joseph, PETERLE, Lojze. 20 Jahre Unabhängigkeit Slowenien : [prispevek na okrogli mizi, Alte Universität Graz, 20.okt.2011]. Graz, 2011. [COBISS.SI-ID 33169709]
 

PETROVIĆ, Tanja. Samoorganizovano pevanje i društvena emancipacija : prezentacija istraživanja : [predavanje na Festivalu samoorganizovanih horova, Kulturni centar Rex, 29.V.2011]. Beograd, 2011. [COBISS.SI-ID 32735021]
 

ŠRIBAR, Renata, MURŠIČ, Rajko, LUTHAR, Oto. O ženskah in spolni perspektivi v slovenskem akademskem prostoru : [četrto srečanje v okviru večernih prireditev "Brez cinizma", atrij ZRC SAZU, 19.V.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 45808738]
 

TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in traškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja : nagrada za znanstvenoraziskovalno delo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ljubljana, 6. jul. 2011. [COBISS.SI-ID 1957115]
 

ŽERDIN, Ali H., CERAR, Miro, LUTHAR, Oto. Aktivno državljanstvo danes : [peto srečanje v okviru večernih prireditev "Brez cinizma", atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 15.jun.2011]. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 32855853]


Bibliografija skupine za leto 2010


29700 BANDELJ DAVID
29701 DRNOVŠEK JAŠA
29705 FERME ALJA
27686 JAN ZOLTAN
22415 JOVANOVSKI ALENKA
01008 LUTHAR OTO
20044 MARUŠIČ FRANC
29625 MIHURKO PONIŽ KATJA
27738 PETROVIĆ TANJA
30369 SAKSIDA AMANDA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTHUR
27927 TOROŠ ANA
29699 ŽAUCER ROKČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

BANDELJ, David. Literature of Slovenians in Italy : a subsystem of Slovenian literature or a supranational system?. Interlitteraria, 2010, 15, [no.] 2, str. 432-441. [COBISS.SI-ID 1696763]

BANDELJ, David. Narodnost in identiteta v sodobni liriki Slovencev v Italiji in Avstriji. Koroški koledar ..., 2010, str. 71-85, fotografije. [COBISS.SI-ID 11507021]

BANDELJ, David. The open or close character of the Slovene western border : based on three writers : Pahor, Rebula, Kocbek. Caiet. Echinox, 2010, vol. 19, str. 229-242. [COBISS.SI-ID 1737211]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Prispevki slovenskih pripovednic k žanrski podobi proze 19. stoletja. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2010, letn. 55, št. 1/2, str. 47-59. [COBISS.SI-ID 1620475]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Skriti prelomi s tradicijo : besedila prvih slovenskih dramatičark. Amfiteater, 2010, let. 2, št. 1, str. 48-70. [COBISS.SI-ID 2952283]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Tujci in tuje v romanih : Prišleki in Francoski testament. Dve domov.. [Tiskana izd.], 2010, [Št.] 31, str. 153-167. [COBISS.SI-ID 31567405]

PETROVIĆ, Tanja. Misliti Europu bez mnogo razmišljanja : diskursi o Zapadnom Balkanu kao ogledalo današnje Europe. Sarajev. sveske, 2010, no. 27/28, str. 690-707, portret. [COBISS.SI-ID 31603245]

TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]


1.04 Strokovni članek

MIHURKO PONIŽ, Katja. Ljubezen za smrt. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, 2010, letn. 59, št. 7, str. 17-25. [COBISS.SI-ID 1499131]

PETROVIĆ, Tanja. Ideje o jeziku, ideologije v jeziku : kaj je jezik, ali kaj bi moral biti?. Emzin (Ljubl.), jun. 2010, letn. 20, št. 1/2, str. 55-57. [COBISS.SI-ID 31406125]

PETROVIĆ, Tanja. Strokovnjaki brez spomina : Slovenija in "Zahodni Balkan". Medij. preža (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], maj 2010, [Št.] 37, str. 25. [COBISS.SI-ID 31399981]


1.05 Poljudni članek

BANDELJ, David. Ljubka Šorli ne samo lokalna pesnica. Primorski dnev., 19. feb. 2010, leto 66, št. 42, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 14316338]

BANDELJ, David. Tri pesnice, tri poetike, tri ženske. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 14. jun. 2010, letn. 66, št. 135, str. 13. [COBISS.SI-ID 1498363]


1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

BANDELJ, David. --- Mi se imamo radi --- : pregled in vizija medkulturnih, medsebojnih in medliterarnih odnosov med Slovenci v Italiji in Sloveniji. V: RONCELLI, Nadia (ur.). Slovenci v obdobju globalizacije : [zbornik Drage 2009]. Trst: Mladika, 2010, str. 16-26. [COBISS.SI-ID 1553403]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal studies in slavic linguistics : proceedings of Formal Description of Slavic Languages 7.5, (Linguistik international, Bd. 25). Frankfurt am Main: P. Lang, cop. 2010, str. 101-115. [COBISS.SI-ID 1491963]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenska literarna zgodovina in žensko avtorstvo : stare aporije in nove možnosti. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 393-401. [COBISS.SI-ID 1602555]

TOROŠ, Ana. Podoba Trsta v slovenski poeziji prve polovice 20. stoletja. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 1601531]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

BANDELJ, David. Živeti in (iz)umirati med Slovenci v Italiji : o usodi neke manjšine. V: JERMAN, Katja (ur.). Prvih deset let : zbornik ob X. vseslovenskem srečanju, julij 2010, (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije). Ljubljana: Državni zbor, 2010, str. 75-77. [COBISS.SI-ID 1516539]

PETROVIĆ, Tanja. Večjezičnost kot prednost?. V: KLOPČIČ, Vera (ur.), LUKŠIČ-HACIN, Marina (ur.), BUKOVEC, Branka (ur.). Živeti skupaj : usposabljanje kulturnih menedžerjev : zbornik predavanj. Novo mesto: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, 2010, str. 40-45. [COBISS.SI-ID 11640141]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

BANDELJ, David. Ciril Kosmač v prevodih = Translated works of Ciril Kosmač. V: BANDELJ, David (ur.). Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 1551611]

BANDELJ, David. Poezije Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev = La poesia di Ljubka Šorli nella musica slovena. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 5. [COBISS.SI-ID 1389051]

HOFMAN, Ana, PETROVIĆ, Tanja, POGAČAR, Martin. Yugonostalgic musical practices between mediation and contestation : (panel). V: MARKOVIĆ, Tatjana (ur.). Between nostalgia, utopia, and realities. [Belgrade: Department of Musicology, 2010], str. 15. [COBISS.SI-ID 31253549]

JAN, Zoltan. Boris Pahor in njegovo zgodnje uredniško delo pri revijah = Boris Pahor e il suo primo lavoro editoriale alle riviste. V: Boris Pahor : človek in literatura : povzetki : Koper, 14. - 15. oktobra 2010 = l'uomo e il testo letterario : riassunti : Capodistria, 14 - 15 ottobre 2010. Koper: Univerza na Primorskem: Fakulteta za humanistične študije, 2010, str. 10. [COBISS.SI-ID 14693426]

JAN, Zoltan. Slovenska pesnica Ljubka Šorli med Italijani = La poetessa slovena Ljubka Šorli in Italia. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 8. [COBISS.SI-ID 14309170]

JAN, Zoltan. Ciril Kosmač in italijanski svet = Ciril Kosmač in Italian literary world. V: BANDELJ, David (ur.). Simpozij o življenju in ustvarjalnosti Cirila Kosmača ob stoletnici rojstva, Tolmin, 17. septembra 2010. Domača dolina, moje okno v svet. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 12. [COBISS.SI-ID 14651186]

MIHURKO PONIŽ, Katja. The depictions of motherhood in the writings of Zofka Kveder and German literary women in the 19th century. V: KIISKINEN, Harri (ur.). ISCH2010 Conference book, Turku, 26-30 May 2010. Turku: University, 2010, str. 103. [COBISS.SI-ID 1500155]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Igralski opus Svetlane Makarovič. V: Svetlana Makarovič, sodobna klasika : znanstveni simpozij, Ljubljana, Trubarjeva hiša literature, 3. november 2010. Ljubljana: [s. n.], 2010, str. 11. [COBISS.SI-ID 1630203]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Recepcija evropskih pisateljic v 19. stoletju na Slovenskem : raziskava treh knjižničnih katalogov = The reception of European women writers in the 19th century in Slovenia : a research of three library catalogues. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Žensko avtorstvo v književnostih malih dežel 19. stoletja : mednarodni simpozij, 22.-23. september 2010, Ljubljana, Mestna hiša : international symposium, 22-23 September 2010, Ljubljana, Town Hall. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 1603323]

MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnogra. V: Abstracts : women telling nations : 11th-13th Nov 2010, Complutense University, Madrid, Spain. Madrid: s. n., 2010, str. 25. [COBISS.SI-ID 1673467]

PONIŽ, Denis, MIHURKO PONIŽ, Katja, SVETINA, Ivo. Nekaj ugotovitev o drugem znanem izvodu viharniške tragedije A.T. Linharta Miss Jenny Love. V: Predstavitve referatov. Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, [2010], str. 17. [COBISS.SI-ID 3105371]

TOROŠ, Ana. Podoba tujega v pesništvu Ljubke Šorli = L'immagine dello straniero nella poesia di Ljubka Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). "Uporno sem viharjem kljubovala". Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 14. [COBISS.SI-ID 1388027]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

BANDELJ, David. Poezija Ljubke Šorli v uglasbitvah slovenskih skladateljev. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 203-221. [COBISS.SI-ID 1551355]

BANDELJ, David. Sodobna proza Slovencev v Italiji : tipologije romana 1980-2010. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 11-17. [COBISS.SI-ID 1699323]

GRDINA, Igor, LUTHAR, Oto. "Macht endlich Schluss!" : die Alltagserinnerung und das Bild des "Anderen" in populären Interpretationen des Ersten Weltkrieges. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Isonzofront 1915-1917 : die Kultur des Erinnerns, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, Bd. 2). Dunaj = Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 13-26. [COBISS.SI-ID 31390253]

JAN, Zoltan. Slovenska pesnica Ljubka Šorli med Italijani. V: FERUGA, Krzysztof (ur.), PAVERA, Libor (ur.). Świat Słowian II. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2010, str. [313]-322. [COBISS.SI-ID 14731826]

JAN, Zoltan. Sporočilo Ljubke Šorli Italijanom. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 192-202. [COBISS.SI-ID 14645298]

LUTHAR, Oto, GRDINA, Igor. "Naj se konča" : vsakdanji spomin in podoba "drugega" v (popularnih) interpretacijah I. svetovne vojne. V: RAJŠP, Vincenc (ur.). Soška fronta 1915-1917 : kultura spominjanja, (Srednjeevropska znanstvena knjižnica, zv. 3). Dunaj = in Wien: Slovenski znanstveni inštitut: = Slowenisches Wissenschaftsinstitut; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 13-26. [COBISS.SI-ID 31389997]

LUTHAR, Oto, LUTHAR, Breda. Von der Ideologie zur Mytologie? : Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien. V: FLIERL, Thomas (ur.), MÜLLER, Elfriede (ur.). Osteuropa - Schlachtfeld der Erinnerungen. Berlin: Karl Dietz Verlag, 2010, str. 105-129, ilustr. [COBISS.SI-ID 31305261]

LUTHAR, Oto, RADONIĆ, Ljiljana. Demokratisierung oder erneute Monopolisierung? Geschichte und Erinnerungspolitik im post-sozialistischen Slowenien und Kroatien. V: KONRAD, Helmut (ur.), BENEDIK, Stefan (ur.). Mapping contemporary history II : 25 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz. Wien; Köln; Weimar: Böhlau, cop. 2010, str. 341-357. [COBISS.SI-ID 32089133]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Mesto kot literarni lik v treh sodobnih slovenskih romanih. V: ZUPAN SOSIČ, Alojzija (ur.). Sodobna slovenska književnost : (1980-2010), (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 29). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010, str. 173-178. [COBISS.SI-ID 1673979]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Upodobitve materinstva v liriki Ljubke Šorli in njenih sodobnic. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 140-153. [COBISS.SI-ID 14648370]

PETROVIĆ, Tanja. Nostalgia for the JNA? : remembering the army in the former Yugoslavia. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.), GILLE, Zsuzsa (ur.). Post-communist nostalgia. New York; Oxford: Berghahn Books, cop. 2010, str. 61-81. [COBISS.SI-ID 31790637]

PETROVIĆ, Tanja. Officers without an army : memories of socialism and everyday strategies in post-socialist Slovenia. V: LUTHAR, Breda (ur.), PUŠNIK, Maruša (ur.). Remembering utopia : the culture of everyday life in socialist Yugoslavia. Washington: New Academia, 2010, str. 93-118. [COBISS.SI-ID 31603501]

PETROVIĆ, Tanja. "When we were Europe" : socialist workers in Serbia and their nostalgic narratives. V: TODOROVA, Marija Nikolaeva (ur.). Remembering communism : genres of representation. New York: Social Science Research Council, 2010, str. 127-153. [COBISS.SI-ID 31280429]

TOROŠ, Ana. Podoba tujega v pesništvu Ljubke Šorli. V: MIHURKO PONIŽ, Katja (ur.). Ljubka Šorli (1910-1993) : znanstvena monografija ob stoletnici pesničinega rojstva. Nova Gorica: Univerza, 2010, str. 154-163. [COBISS.SI-ID 14648882]

ŽAUCER, Rok. The reflexive-introducing na- and the distinction between internal and external slavic prefixes. V: SMIRNOVA, Anastasia (ur.), MIHALIČEK, Vedrana (ur.), RESSUE, Lauren (ur.). Formal studies in Slavic linguistics. Newcastle: Cambridge Scholars, cop. 2010, str. 54-102. [COBISS.SI-ID 1411835]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

LUTHAR, Oto. Prekmurska hiša. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 135-138. [COBISS.SI-ID 32009773]

LUTHAR, Oto, RATEJ, Mateja. Murska Sobota. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 38-40. [COBISS.SI-ID 32002861]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

BANDELJ, David. Antologija z jasnim ciljem. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 460-461. [COBISS.SI-ID 1686779]

JAN, Zoltan. Slovnični priročnik za Italijane. Primorska srečanja, 2008, leto 32, št. 322/323, str. 34-40. [COBISS.SI-ID 14731314]

JAN, Zoltan. Slovnični priročnik za Italijane. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 373-376. [COBISS.SI-ID 14675762]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Da bi bil krog sklenjen. Apokalipsa, 2010, št. 136/138, str. 462-466. [COBISS.SI-ID 1405179]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Ljubka Šorli (1910-1993). V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Vloge središča: konvergenca regij in kultur, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 21). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010, str. 464-465. [COBISS.SI-ID 1602811]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Obogatitev lastnega obzorja. Apokalipsa, 2010, št. 136/138, str. 451-456. [COBISS.SI-ID 1405435]


1.20 Predgovor, spremna beseda

LUTHAR, Oto. Namesto uvoda : strah pred nostalgijo. V: LUTHAR, Oto (ur.), BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan. Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 32002093]

LUTHAR, Oto. Plemeniti samohodec = The nobility of the lone rider. V: KANDRIČ KOVAL, Irena. Stanko Čurin : legenda slovenskega vinogradništva in vinarstva = a legend of Slovenian viticulture and wine-making. Ormož [i. e.] Velenje: Pozoj, 2010, str. 115-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 31153453]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek

LUTHAR, Oto. Med navdušenjem in zavistjo : (Nova) Britanska knjižnica in (Novi) NUK : sladkogrenka primerjava. Šol. razgl., 19. mar. 2010, letn. 61, št. 6, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 31154221]

LUTHAR, Oto. Slovenija ne more večno ostati zgolj zasledovalka razvitih držav : pogovor dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU in predsednik Kosrisa. Delo (Ljubl.), 3. jun. 2010, leto 52, št. 126, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 31358765]


1.22 Intervju

BANDELJ, David. Na Goriškem edinstvena glasbena osebnost. Novi glas, 22. jul. 2010, leto 15, št. 27, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 14615346]

JAN, Zoltan. "Resnične pohvale kolegov so več vredne kot katera koli listina". Primorski dnev., 28. okt. 2010, leto 66, št. 255, str. 17, portret. [COBISS.SI-ID 14693938]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Dolgo stoletje "milih sester rodoljubk". Delo (Ljubl.), 23. sep. 2010, leto 52, št. 221, str. 16. [COBISS.SI-ID 1603067]


1.23 Umetniški sestavek

BANDELJ, David. Čez vzpetino. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 30. [COBISS.SI-ID 1727483]

BANDELJ, David. Možni začetek. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726459]

BANDELJ, David. Na pomolu. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1727227]

BANDELJ, David. Pred oknom. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 29. [COBISS.SI-ID 1726971]

BANDELJ, David. Sestop. Mladika (Trst), 2010, letn. 54, št. 4, str. 28. [COBISS.SI-ID 1726715]

BANDELJ, David. Trenutki za spomin. Rev. SRP. [Tiskana izd.], feb. 2010, letn. 18, št. 95/96, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 1346043]


1.25 Drugi članki ali sestavki

BANDELJ, David. Stanko Jericijo : (1928-2007). Cerkveni glasb., 2010, letn. 103, št. 4, str. 18. [COBISS.SI-ID 1604603]

BANDELJ, David. Stanko Jericijo, Stabat Mater za soliste, zbor in orgle (zgoščenka), Gorica 2008. Cerkveni glasb., 2010, letn. 103, št. 4, str. 18. [COBISS.SI-ID 1604859]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

KVEDER, Zofka, MIHURKO PONIŽ, Katja. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213 ; 229). Maribor: Litera; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005-<2010>. Zv.<1-2>. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. [COBISS.SI-ID 54781185]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

LUTHAR, Oto. Von der Ideologie zur Mytologie? : Historischer Revisionismus im postsozialistischen Slowenien : [vabljeno predavanje na Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftlischen fakultät, Dunaj (Avstrija), 1.jun.2010]. Wien, 2010. [COBISS.SI-ID 31390509]

MIHURKO PONIŽ, Katja. The image of the female reader in the Slovenian press and literature of the 19th century : lecture at University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 30. March 2010. Łódź: University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 30. mar. 2010. [COBISS.SI-ID 1443835]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Slovenian poetic drama and Strniša's play Žabe : lecture at University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 1. April 2010. Łódź: University of Lodz, the Department of Southern Slavic Studies, 1. apr. 2010. [COBISS.SI-ID 1444091]

TOROŠ, Ana. Trst v slovenski književnosti : predavanje v Narodnem domu v Trstu. Trst: Narodni dom, 19. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1472507]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

BANDELJ, David. Mesto Bogomirja Magajne v slovenski književnosti : predstavljeno na Simpoziju o Bogomirju Magajni z naslovom Odmev korakov, 26. marca 2010 v Knjižnici Divača. Divača: Knjižnica, 2010. [COBISS.SI-ID 1439227]

BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Alenke Rebula "V naročju" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 1. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515515]

BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Ane Pepelnik "Utrip oranžnih luči na semaforjih" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 2. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515003]

BANDELJ, David. predstavitev pesniške zbirke Stanke Hrastelj "Gospod, nekaj imamo za vas" : festival Pranger : 7. srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, 1. - 4. julij 2010. Rogaška Slatina, 3. jul. 2010. [COBISS.SI-ID 1515259]

LUTHAR, Oto. Forgetting does (not) hurt : Slovenian national identity and traumatic memory : [predavanje na "42nd Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies", Westin Bonaventure, Los Angeles, California (ZDA), 19.nov.2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 32001837]

LUTHAR, Oto. Languages of desire : intercultural practices versus national loyalties in the peripheral multiethnic society of Central Europe at the beginning of twentieth century : [predavanje na konferenci "A Habsburg Birodalom népeinek kulturális integrációja", Petõfi Irodalmi Múzeum, Budimpešta (Madžarska), 4.jun.2010]. Budapest, 2010. [COBISS.SI-ID 31390765]

MIHURKO PONIŽ, Katja. The depicitions of motherhood in the writings of Zofka Kveder and German literary women in the 19th century : presented at the ISCH 2010 Conference "Cultural histories: close readings, critical syntheses". Turku: University of Turku, maj 2010. [COBISS.SI-ID 1515771]

MIHURKO PONIŽ, Katja. The representations of Slavic nations in the writings of Josipina Turnogra : presented at the conference Women telling nations, Complutense University of Madrid (Spain), November 11th to 13th, 2010. Madrid, Nov. 2010. [COBISS.SI-ID 1673723]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Die Rezeption deutscher Erzählerinnen im slowenischen Kulturleben des 19. Jahrhunderts : der Beitrag an Internationales Kolloquium Wege aus der Merginalisierung, Geschlecht und Erzählweise in deutschsprasprachigen Romanen von Frauen 1780-1914. Nancy: Goethe Institut, 24. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 1499387]

PETROVIĆ, Tanja. Otac svih jugoslovenskih naroda i narodnosti : (re)interpretacije patrijarhalne figure J. B. Tita u sećanjima bivših Jugoslovena : [predavanje na mednarodnem znanstvenem posvetovanju "Tito: viđenja i tumačenja", Arhiv Jugoslavije, 7.-9.V.2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 31282989]

PETROVIĆ, Tanja. Political dimension of post socialist memory practices : 'garage choirs' in former Yugoslavia : [predavanje na 42. letni konvenciji Združenja za slovanske, vzhodnoevropske & evrazijske študije, Westin Bonaventure, 18.-21.XI.2010]. Los Angeles, 2010. [COBISS.SI-ID 31991341]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

LUTHAR, Oto. Voices from the different war : beyond the western (everyday) history of the Great War : [predavanje na posvetovanju "Changing Memory of the Great War", Mala dvorana, ZRC SAZU, Ljubljana 20.okt.2010]. Ljubljana, 2010. [COBISS.SI-ID 31914029]

PETROVIĆ, Tanja. European historical legacies and Balkan studies : a survey of the last decade's developments : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Area Studies in a Globalizing World", Karl-Franzens-University of Graz, 11.-12.VI.2010]. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 31406381]

PETROVIĆ, Tanja. From performative to political : "Garage choirs" in the former Yugoslavia : [predavanje na 10. mednarodnem posvetovanju Oddelka za muzikologijo Fakultete za glasbo, Univ. Beograd "Between Nostalgia, Utopia, Realities", Zadužbina Ilije M. Kolarca, 17.IV.2010]. Beograd, 2010. [COBISS.SI-ID 31253805]

PETROVIĆ, Tanja. The past that binds us : remembering socialist Yugoslavia in the post-Yugoslav worlds : [predavanje na mednarodnem posvetovanju "Political Mythologies, Reconciliations, and the Uncertain Future in the former Yugoslavia", Univ. of Alberta, Faculty of Arts Boardroom, Humanities Centre, 1.-2.X.2010]. Edmonton, 2010. [COBISS.SI-ID 31790893]

PETROVIĆ, Tanja. Workers in socialist Yugoslavia as subjects of ideology and politics : [predavanje na posvetovanju "Rethinking Late Socialism: Socio-Cultural Change and Political Legitimacy in Eastern Europe since the 1960s", Institute of History, 23.-25.VI.2010]. Sarajevo, 2010. [COBISS.SI-ID 31604525]

TOROŠ, Ana. Kažipot po Gradnikovi prevajalski poti : Gradnikovi večeri, Dobrovo, 19.-21. november 2010. Dobrovo, 21. 11. 2010. [COBISS.SI-ID 1682427]


3.25 Druga izvedena dela

LUKŠIČ-HACIN, Marina, MLEKUŽ, Jernej, MIHURKO PONIŽ, Katja. Go girls! : when Slovenian women left home. Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 : [predavanje in predstavitev knjig, grad Kromberk, 18.V.2010]. Nova Gorica, 2010. [COBISS.SI-ID 31617325]

LUTHAR, Oto. The land between : a history of Slovenia : [predstavitev knjige na: Institut für Geschichte, Gradec s sodelovanjem Slovenskega znanstvenega inštituta, Dunaj (Avstrija), 22.jan.2010]. Graz, 2010. [COBISS.SI-ID 30951981]

MIHURKO PONIŽ, Katja. Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 : predstavitev knjige v Goriškem muzeju. Kromberk: Goriški muzej, 11. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1499643]