COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBibliografija skupine za leto 2024Antalick, Guillaume [38766] Mehle, Nataša [23610]
Butinar, Lorena [22504] Mozetič Vodopivec, Branka [21387]
Česnik, Urban [55025] Pompe Novak, Maruša [18467]
Jež, Erika [35364] Radovanović, Tatjana [34544]
Lesica, Marko [38263] Reščič, Jan [36437]
Martelanc, Mitja [26511] Sternad Lemut, Melita [17102]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Alen Albreht, Mitja Martelanc, Lovro Žiberna, "Simultaneous determination of free biliverdin and free bilirubin in serum : a comprehensive LC-MS approach", Analytica Chimica Acta, [Online ed.], Jan. 2024, vol. 1287, [article no.] 342073, str. 1-8, ilustr., ISSN 1873-4324, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267023012941, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=152925, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=17553, DOI: 10.1016/j.aca.2023.342073. [COBISS.SI-ID 176790787]

2. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Mark Paul Selda Rivarez, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, "Virome analysis of irrigation water sources provides extensive insights into the diversity and distribution of plant viruses in agroecosystems", Water research, Feb. 2024, vol. 249, art. no. 120712, str. [1]-15, ilustr., zvd., ISSN 0043-1354, https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120712, DOI: 10.1016/j.watres.2023.120712. [COBISS.SI-ID 172665347]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. Anja Pecman, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, "Detection of plant viruses using nanopore sequencing based metagenomic approach", V: Viral metagenomics : methods and protocols, Vitantonio Pantaleo (ur.), Laura Miozzi (ur.), 2nd ed., New York: Humana Press, 2024, str. 251-264, Methods in molecular biology, vol. 2732, ISBN 978-1-0716-3515-5, ISBN 1-0716-3515-8, ISSN 1940-6029, https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-0716-3515-5_17, DOI: 10.1007/978-1-0716-3515-5_17. [COBISS.SI-ID 178294275]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

4. Nataša Mehle, Fitoplazma Grapevine Flavescence dorée, Tomato leaf curl New delhi virus, Tomato brown rugose fruit virus : usposabljanje za strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva rastlin, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2024, [44] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 183918851]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

5. Nataša Mehle, Irena Mavrič Pleško, Janja Lamovšek, Sebastjan Radišek, Maja Dobrajc, Tanja Guček, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Veronika Bukvič, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo za leto 2023 o opravljenem delu v okviru konzorcija nacionalnega referenčnega laboratorija za viruse, viroide in fitoplazme, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: Kmetijski inštitut Slovenije; Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2024, 12 str., tabele. [COBISS.SI-ID 183503875]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

6. Nataša Mehle, Tomato mild mottle virus : EPPO datasheet, [S. l.]: EPPO, 2024, 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([6] str.)), ilustr., https://gd.eppo.int/taxon/TOMMOV/datasheet. [COBISS.SI-ID 180800771]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

7. Phytopathogenic mollicutes, Nataša Mehle (član uredniškega odbora 2011-), New Delhi: Divan Enterprises, 2011-, ISSN 2249-4669. [COBISS.SI-ID 2431055]


Mentor - drugo

8. Matic Greif, Vpliv lastnosti pecljalnika na kakovost mošta : diplomski seminar, Nova Gorica: [M. Greif], 2024, 18 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8839. [COBISS.SI-ID 183274755]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 12. 2. 2024Bibliografija skupine za leto 2023Antalick, Guillaume [38766] Mehle, Nataša [23610]
Butinar, Lorena [22504] Mozetič Vodopivec, Branka [21387]
Česnik, Urban [55025] Pompe Novak, Maruša [18467]
Jež, Erika [35364] Radovanović, Tatjana [34544]
Lesica, Marko [38263] Reščič, Jan [36437]
Martelanc, Mitja [26511] Sternad Lemut, Melita [17102]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Erika Jež, Elisa Pellegrini, Marco Contin, "Copper bioavailability and leaching in conventional and organic viticulture under environmental stress", Applied sciences, 2023, vol. 13, iss. 4, [article no.] 2595, str. 1-18, ilustr., ISSN 2076-3417, https://doi.org/10.3390/app13042595, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7992, DOI: 10.3390/app13042595. [COBISS.SI-ID 142689283]

2. Tatjana Radovanović, Christian Philipp, Phillip Eder, Martin Šala, Vid Simon Šelih, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, Melita Sternad Lemut, Reinhard Eder, Katja Šuklje (z enoto povezano ime), Guillaume Antalick, "New insight on the formation of 2-aminoacetophenone in white wines", Applied sciences, 2023, vol. 13, no. 14, [article no.] 8472, str. 1-13, ISSN 2076-3417, https://www.mdpi.com/2076-3417/13/14/8472, DOI: 10.3390/app13148472. [COBISS.SI-ID 160425475]

3. Urban Česnik, Mitja Martelanc, Ingunn Ovsthus, Tatjana Radovanović, Ahmad Hosseini, Branka Mozetič Vodopivec, Lorena Butinar, "Functional characterization of Saccharomyces yeasts from cider produced in Hardanger", Fermentation, 2023, vol. 9, issue 9, [article no.] 824, str. 1-27, ISSN 2311-5637, https://www.mdpi.com/2311-5637/9/9/824, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8417, DOI: 10.3390/fermentation9090824. [COBISS.SI-ID 164729091]

4. Nataša Mehle, Katarina Bačnik, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Adrian Fox, Ion Gutiérrez-Aguirre, Miha Kitek, Denis Kutnjak, Yue Lin Loh, Olivera Maksimović, Maja Ravnikar, Elise Vogel, Christine Vos, Ana Vučurović, "Tomato brown rugose fruit virus in aqueous environments : survival and significance of water-mediated transmission", Frontiers in plant science, 2023, vol. 14, art. 1187920, str. 1-15, ilustr., ISSN 1664-462X, https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1187920, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1187920/full#supplementary-material, DOI: 10.3389/fpls.2023.1187920. [COBISS.SI-ID 154635011]

5. Zala Kogej Zwitter, Gabrijel Seljak, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Sandra Pedemay, Pascal Salar, Sylvie Malembic-Maher, Xavier Foissac, Nataša Mehle, "Epidemiology of flavescence dorée and hazelnut decline in Slovenia : geographical distribution and genetic diversity of the associated 16SrV phytoplasmas", Frontiers in plant science, 2023, vol. 14, [art.] 1217425, str. 1-12, ilustr., ISSN 1664-462X, https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1217425, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1217425/full#supplementary-material, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16723. [COBISS.SI-ID 159155203]

6. Marina Dermastia, Špela Tomaž, Rebeka Strah, Tjaša Lukan, Anna Coll Rius, Barbara Dušak, Timotej Čepin, Aleš Kladnik, Maja Zagorščak, Kristina Gruden, Maruša Pompe Novak, et al., "Candidate pathogenicity factor/effector proteins of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ modulate plant carbohydrate metabolism, accelerate the ascorbate–glutathione cycle, and induce autophagosomes", Frontiers in plant science, 2023, vol. 14, [art.] 1232367, str. 1-16, ilustr., ISSN 1664-462X, https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1232367, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16831, DOI: 10.3389/fpls.2023.1232367. [COBISS.SI-ID 161925891]

7. Tina Arnšek, Nuša Golob, Nastja Marondini, Maruša Pompe Novak, Kristina Gruden, Tjaša Lukan, "Studying cell death initiation using a digital microscope", Journal of visualized experiments, 2023, vol. 201, [article no.] 3027, str. 1-9, ISSN 1940-087X, https://www.jove.com/t/65824/studying-cell-death-initiation-using-a-digital-microscope, DOI: 10.3791/65824. [COBISS.SI-ID 177346819]

8. Mark Paul Selda Rivarez, Anja Pecman, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Ana Vučurović, Gabrijel Seljak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "In-depth study of tomato and weed viromes reveals undiscovered plant virus diversity in an agroecosystem", Microbiome, 2023, vol. 11, art. 60, str. [1]-24, ilustr., ISSN 2049-2618, https://doi.org/10.1186/s40168-023-01500-6, https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=16442, DOI: 10.1186/s40168-023-01500-6. [COBISS.SI-ID 148647683]


1.03 Drugi znanstveni članki

9. Marina Dermastia, Blaž Škrlj, Anita Valmarska, Rebeka Strah, Maruša Pompe Novak, Barbara Anžič, Špela Tomaž, Maja Križnik, Marko Petek, Aleš Kladnik, Nada Lavrač, Kristina Gruden, et al., "Understanding interactions of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ with grapevine through the lens of complex networks", Phytopathogenic mollicutes, Jun. 2023, vol. 13, iss. 1, str. 9-10, ISSN 2249-4669, http://dx.doi.org/10.5958/2249-4677.2023.00005.1, DOI: 10.5958/2249-4677.2023.00005.1. [COBISS.SI-ID 155068931]

10. Zala Kogej Zwitter, Nejc Jakoš, Nataša Mehle, "Unravelling the puzzle of 16SrV phytoplasma in hazelnuts : a systematic study of sampling and detection", Phytopathogenic mollicutes, Jun. 2023, vol. 13, iss. 1, str. 139-140, ISSN 2249-4669, http://dx.doi.org/10.5958/2249-4677.2023.00070.1, DOI: 10.5958/2249-4677.2023.00070.1. [COBISS.SI-ID 154571011]

11. Sarka Linhartova, Kateřina Bartoň Tománková, Hana Orsagova, Miroslava Hejlova, Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, et al., "First report of grapevine Flavescence dorée phytoplasma in the Czech Republic", Plant disease, 2023, vol. 107, iss. 10, str. 3273, ISSN 0191-2917, https://doi.org/10.1094/PDIS-02-23-0315-PDN, DOI: 10.1094/PDIS-02-23-0315-PDN. [COBISS.SI-ID 159456515]


1.05 Poljudni članek

12. Jan Reščič, Erika Jež, "Pinela in zelen : lokalni vinski sorti Vipavske doline", Dober tek : recepti, [Tiskana izd.], jun. 2023, leto 29, št. 6, str. 70-71, ilustr., ISSN 1318-6159, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8255. [COBISS.SI-ID 155379459]

13. Erika Jež, Jan Reščič, "Regenerativno vinogradništvo", Dober tek : recepti, [Tiskana izd.], 2023, leto 29, št. 11, str. 72-73, ilustr., ISSN 1318-6159, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8646. [COBISS.SI-ID 172668419]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

14. Zala Kogej Zwitter, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Nataša Mehle, "Možnost prenosa fitoplazme Flavescence dorée z ameriškim škržatkom je zapisana v njenem genetskem kodu = The possibility of transmission of Flavescence dorée phytoplasma by the American leafhopper is written in its genetic code", V: 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres : zbornik prispevkov : Ptuj, 21.–22. april 2023, Stanko Vršič (ur.), Ptuj: Kmetijsko gozdarski zavod, 2023, str. [335-340], ilustr., ISBN 978-961-91422-7-1. [COBISS.SI-ID 151789059]

15. Tatjana Radovanović, Christian Philipp, Phillip Eder, Martin Šala, Vid Simon Šelih, Andreja Vanzo, Katja Šuklje, Mitja Martelanc, Klemen Lisjak, Melita Sternad Lemut, Guillaume Antalick, "Novi pogledi na razvoj netipičnega staranja belih vin = New perspectives on the development of atypical aging of white", V: 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres : zbornik prispevkov : Ptuj, 21.–22. april 2023, Stanko Vršič (ur.), Ptuj: Kmetijsko gozdarski zavod, 2023, str. [201-207], ISBN 978-961-91422-7-1. [COBISS.SI-ID 150596867]

16. Katja Šuklje, Anastazija Jež Krebelj, Guillaume Antalick, Jan Reščič, Alenka Mihelčič, Andreja Vanzo, Ana Vojnović, Elena Farolfi, Paolo Sivilotti, Klemen Lisjak, Franc Čuš, Jose Carlos Herrera, "Ukrepi v vinogradu za blaženje sušnega stresa = Vineyard management strategies to reduce grapevien water stress", V: 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres : zbornik prispevkov : Ptuj, 21.–22. april 2023, Stanko Vršič (ur.), Ptuj: Kmetijsko gozdarski zavod, 2023, str. [148-159], ISBN 978-961-91422-7-1. [COBISS.SI-ID 150585347]

17. Tatjana Košmerl, Patricija Jesenko Ploj, Lorena Butinar, Klemen Lisjak, "Vloga ne-Saccharomyces kvasovk pri predelavi belih vin", V: 6. slovenski vinogradniško-vinarski kongres : zbornik prispevkov : Ptuj, 21.–22. april 2023, Stanko Vršič (ur.), Ptuj: Kmetijsko gozdarski zavod, 2023, str. [208-219], ISBN 978-961-91422-7-1. [COBISS.SI-ID 150189571]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

18. Denis Kutnjak, Mark Paul Selda Rivarez, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej Zwitter, Anja Pecman, Živa Lengar, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Virome analysis of multiple sample types brings extended insights into the plant virus presence in the ecosystem", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 362, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 165168387]

19. Dijana Škorić, Dorotea Grbin, Patrik Pul, Nataša Mehle, Anja Pecman, Zala Kogej Zwitter, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, "A search for resistance breaking strains of tomato spotted wilt orthotospovirus in Croatia and Slovenia", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 803, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 165171203]

20. Adrian Fox, Aimee Fowkes, Yue Lin Loh, Nataša Mehle, Olivera Maksimović, Jerom van Gemert, Marleen Botermans, Anna Skelton, "Improving strategies for tomato brown rugose fruit virus surveillance in tomato fruit production", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 1016-1017, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 166072835]

21. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Olivera Maksimović, Adrian Fox, Miha Kitek, Yue Lin Loh, Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, Katarina Bačnik, Maja Ravnikar, Ana Vučurović, "Water and soil contaminated with emerging tobamoviruses are the source of plant infections", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 1016, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 165305859]

22. Katarina Bačnik, Lana Vogrinec, Tomaž Curk, Martina Bačič, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, "Data mining-based discovery of novel tobamoviruses and viruses associated with macrophytes", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 1253-1254, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 166155011]

23. Nataša Mehle, Anja Pecman, Ana Vučurović, Veronika Bukvič, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Nanopore sequencing for the analysis of official samples for the presence of (quarantine) plant viruses", V: 12th International Congress on Plant Pathology : ICPP2023 : 20-25 August 2023, Lyon, France, Lyon: French Phytopathological Society: 2023, 2023, str. 1256-1257, https://www.icpp2023.org/sites/default/files/2023-08/ICPP2023-BOOK-ABSTRACTS-VF.pdf. [COBISS.SI-ID 166197251]

24. Tina Arnšek, Tjaša Lukan, Nuša Golob, Nastja Marondini, Maruša Pompe Novak, Kristina Gruden, "Following the rate of cell death initiation in potato hypersensitive response by digital macroscope", V: 15th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 15. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo : book of abstracts = zbornik povzetkov : Portorož, 20-23 September 2023 = [20.–23. september 2023, Portorož, Slovenija], Kristina Sepčić (ur.), Miha Pavšič (ur.), Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: = Slovensko biokemijsko društvo, 2023, str. 95, ISBN 978-961-95941-1-7, https://portoroz2023.sbd.si/upload/docs/SBD2023_Portoroz-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 169160963]

25. Rebeka Strah, Edoardo Bertini, Sara Zenoni, Maruša Pompe Novak, Marina Dermastia, "Regenerating embryos from single cells of grapevine cv. Zweiglet", V: 15th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 15. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo : book of abstracts = zbornik povzetkov : Portorož, 20-23 September 2023 = [20.–23. september 2023, Portorož, Slovenija], Kristina Sepčić (ur.), Miha Pavšič (ur.), Ljubljana: Slovenian Biochemical Society: = Slovensko biokemijsko društvo, 2023, str. 107, ISBN 978-961-95941-1-7, https://portoroz2023.sbd.si/upload/docs/SBD2023_Portoroz-Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 172075779]

26. Urban Česnik, Mitja Martelanc, Branka Mozetič Vodopivec, Ingunn Ovsthus, Lorena Butinar, "Biogenic amines in Hardanger ciders : the effect of native cider yeasts on biogenic amine production", V: 18th CFGBC Symposium : book of abstracts : Slovenia, 1st June 2023, Nejc Nadižar (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Medicine, 2023, str. 27, http://cfgbc.mf.uni-lj.si/wp-content/uploads/bookofabstracts_2023cfgbcsym18.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8272. [COBISS.SI-ID 156620035]

27. Erika Jež, Elisa Pellegrini, Lorena Butinar, Jan Reščič, Marco Contin, "Do microplastics in vineyard soil affect the bioavailability of vine nutrition?", V: International Summer School Food Safety and Healthy Living : FSHL - 2023 : book of abstracts : September 3-6, 2023 Bucharest, Romania, on site and online : (session 1), Mihaela Badea (ur.), et al., Brasov: Transilvania University Press, 2023, str. 82-83, ilustr., ISBN 978-606-19-1642-9, https://fshl.ro/2023/bucharest-session/Book-of-abstracts-FSHL-2023-Bucharest.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8623. [COBISS.SI-ID 171604483]

28. Ana Vučurović, Katarina Bačnik, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Adrian Fox, Ion Gutiérrez-Aguirre, Miha Kitek, Denis Kutnjak, Yue Lin Loh, Olivera Maksimović, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, et al., "Preživetje virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika in njegov prenos z vodo = Survival in and transmission by water of tomato brown rugose fruit virus", V: Novi izzivi v agronomiji 2023 = New Challenges in Agronomy 2023 : program simpozija in povzetki prispevkov, ki niso objavljeni v zborniku = symposium program and summaries : [Laško, 26. in 27. januar 2023], Barbara Čeh (ur.), et al., Laško: Slovensko agronomsko društvo: = Slovenian Society of Agronomy, 2023, str. 60-61, ilustr., ISBN 978-961-94613-2-7, https://www.agronomsko-drustvo.si/wp-content/uploads/2023/01/NIA_2023_program.pdf. [COBISS.SI-ID 140140547]

29. Lorena Butinar, Patricija Jesenko Ploj, Guillaume Antalick, Melita Sternad Lemut, Mitja Martelanc, Katja Šuklje, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, "The impact of non-Saccharomyces yeasts on the white wine quality", V: Oeno Macrowine 2023 : book of abstrqacts, [s. l.: s. n., 2023], str. 200, https://isvv-events.com/oeno-macrowine2023/images/Book_of_abstracts_-_OenoMacrowine_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 159833603]

30. Guillaume Antalick, Mitja Martelanc, Tatjana Radovanović, Diana Martin, Katja Šuklje, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, Davide Slaghenaufi, Branka Mozetič Vodopivec, Melita Sternad Lemut, Lorena Butinar, "Methyl salicylate : a trendy compound marker of zelen, a unique slovenian variety", V: Oeno Macrowine 2023 : book of abstrqacts, [s. l.: s. n., 2023], str. 261, https://isvv-events.com/oeno-macrowine2023/images/Book_of_abstracts_-_OenoMacrowine_2023.pdf. [COBISS.SI-ID 159834115]

31. Ana Vučurović, Anja Pecman, Denis Kutnjak, Katarina Bačnik, Magda Tušek-Žnidarič, Nejc Jakoš, Mark Paul Selda Rivarez, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, "Discovery of novel cucumovirus infecting tomato", V: Plant Pathology 2023 : three day event hosted at Edgbaston Park Hotel, Birmingham, UK, 6-8th September 2023 : programme, abstracts & delegate list, Plant Pathology 2023, Birmingham, UK, 6-8th September 2023, [Birmingham?: s. n., 2023], str. 88. [COBISS.SI-ID 166370819]

32. Elena Farolfi, Jan Reščič, et al., "Time vs drought : leaf age rather than drought drives osmotic adjustment in V. vinifera cv. Pinot Noir", V: Proceedings of the II International Congress on Grapevine and Wine Sciences (2ICGWS) : Logroño (Spain), from the 8th to the 10th of November, 2023, [S. l.]: The International Viticulture and Enology Society, 2023, 1 str., https://ives-openscience.eu/38786/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8655. [COBISS.SI-ID 173105155]

33. Katarina Bačnik, Lana Vogrinec, Timotej Turk Dermastia, Neža Pajek Arambašić, Tomaž Curk, Martina Bačič, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, "Data mining-based discovery of (novel) viral sequences in various host organisms and environmental samples", V: Slovenian Microbiome Network Symposium 2023 : Defining a healthy microbiome : 30. 11. - 1. 12. 2023, Maribor, Slovenia : abstract book, Nejc Stopnišek (ur.), Maribor: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 2023, str. 25-26, ISBN 978-961-6148-23-8, https://doi.org/10.5281/zenodo.10214965. [COBISS.SI-ID 179760131]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

34. Erika Jež, Jan Reščič, "Sodobno vinogradništvo in vinarstvo : novosti in izzivi", V: Slap skozi čas : 800 let prve omembe vasi Slap pri Vipavi v pisnih virih : 150 let sadjerejske in vinorejske šole na Slapu pri Vipavi : spomini, Majda Malik (ur.), Slap: Krajevna skupnost, 2023, str. 113-129, ISBN 978-961-07-1893-2, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8783. [COBISS.SI-ID 184124163]


1.22 Intervju

35. Jan Reščič (intervjuvanec), "Od oljk do vinske trte", Delo, [Tiskana izd.], 13. apr. 2023, let. 65, št. 85, str. 15, ilustr., ISSN 0350-7521, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8173. [COBISS.SI-ID 150419203]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

36. Nataša Mehle, Ana Vučurović, Detection of phytoplasmas listed in Annex II, part A of commission implementing regulation (EU) 2021/2285 : follow up EURL-virology_PT-2022-02-Phytoplasma, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, [31] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 154729731]

37. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Final instructions PT CSNV : EURL Virology Annual Workshop, Rome, 8. 6. 2023, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, [11] str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 158570499]

38. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Highlights PT phytoplasma results and follow up training : EURL Virology Annual Workshop, Rome, 8. 6. 2023, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, [17] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 158570243]

39. Erika Jež, Kemija in biologija tal : navodila za vaje, Vipava: [E. Jež], 2023, 33 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8182. [COBISS.SI-ID 150818307]

40. Jan Reščič, Erika Jež, Urban Česnik, Moderni pristopi v pripravi in izvedbi raziskovalnega dela za nadarjene učence na področju naravoslovja : navodila za srednješolske učitelje, Vipava: [samozal.], 2023, 38 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8620. [COBISS.SI-ID 171473667]

41. Nataša Mehle, ToBRFV in water : EURL Virology Workshop : interpretation of ToBRFV results, [Ljubljana: s. n.], 2023, [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 142859011]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

42. Anja Pecman, Veronika Bukvič, Ana Vučurović, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Detection of plant viruses using nanopore highthroughput sequencing : validation report : report on suitability testing : poročilo o preizkušanju ustreznosti, Ljubljana: National Institute of Biology, Department of Biotechnology and Systems Biology, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (18 str.)), ilustr., https://dc.eppo.int/validation_data/dwvalidation?id=464. [COBISS.SI-ID 178124547]

43. Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, Marianne Loiseau, Xavier Foissac, Sylvie Malembic-Maher, Michael Maixner, Kerstin Zikeli, Stefano Costanzo, Luca Ferretti, Esmeraldina Sousa, et al., Development of efficient methods and identification of barcodes for discriminating Grapevine flavescence dorée sensu-stricto from other related phytoplasmas and investigation of potential correlation between taxonomic identity and grapevine, alders and hazelnut plant hosts : project title (FLADO-VIGILANT) : final report : Euphresco project report, Geneva: Zenodo, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (17 str.)), ilustr., https://zenodo.org/records/10060858, https://drop.euphresco.net/data/7ed221da-85dd-4f5a-9fdf-f1d0c8f96c3a/, DOI: 10.5281/zenodo.10060858. [COBISS.SI-ID 171136003]

44. Marjana Camloh, Tina Demšar, Dejan Štebih, Mojca Milavec, David Dobnik, Nataša Mehle, Manca Pirc, Poročilo o delu nosilca nacionalnega etalona za leto 2022, Ljubljana: [s. n.], 2023, 34 str. [COBISS.SI-ID 180438787]

45. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Proficiency test for the detection and identification of Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) : EURL-Virology_PT-2023-01-CSNV : final report for L30, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 160676099]

46. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Proficiency test for the detection and identification of Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) : EURL-Virology_PT-2023-01-CSNV : final report, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 160673283]

47. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Proficiency test for the detection and identification of phytoplasmas listed in Annex II, Part A of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2285 : EURL-Virology_2022-02-Phytoplasma : final report for L7, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 143811843]

48. Nataša Mehle, Irena Mavrič Pleško, Mojca Viršček Marn, Janja Lamovšek, Sebastjan Radišek, Tanja Guček, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Irena Bajde, Anja Pecman, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo za leto 2022 o opravljenem delu v okviru konzorcija nacionalnega referenčnega laboratorija za viruse, viroide in fitoplazme, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: Kmetijski inštitut Slovenije; Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2023, 9 str., tabele. [COBISS.SI-ID 140507651]

49. Nataša Mehle, Manca Pirc, Ana Vučurović, Marjana Camloh, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Špela Alič, Aleksander Benčič, Neža Turnšek, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Zala Kogej Zwitter, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Janja Matičič, Irena Bajde, Tanja Dreo, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi za leto 2022, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2023, 221 f., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 140643331]

50. Nataša Mehle, Jakob Brodarič, Zala Kogej Zwitter, Tjaša Jakomin, Ana Vučurović, Testing of begomoviruses capable of infecting tomatoes and plants of the family Cucurbitaceae by PCR : validation report : EURL-Virology (European Union Reference Laboratory for pests of plants on viruses, viroids and phytoplasmas), Ljubljana: National Institute of Biology, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (22 str.)), ilustr., https://eurlplanthealth.nl/file/download/de28cd7c-aad3-4eaf-a59d-6b7f4c4b7d25/begomoviruses-protocols-and-validation-data-of-conventional-pcrs-for-the-detection-of-begomoviruses-in-tomato-and-cucurbitaceae.pdf. [COBISS.SI-ID 177723139]

51. Nataša Mehle, Marta Luigi, Antonio Tiberini, Ariana Manglli, Ana Vučurović, Francesco Faggioli, Testing of tomato brown rugose fruit virus by real-time RT-PCR (Bernabe-Orts et al. 2021) : validation report : version 14th December 2023 : EURL-Virology (European Union Reference Laboratory for pests of plants on viruses, viroids and phytoplasmas), [S. l.: s. n., 2023], 1 spletni vir (1 datoteka PDF (16 str.)), ilustr., https://eurlplanthealth.nl/file/download/e7dde713-181c-4363-aabe-031aa39873e7/20231214_tomato_brown_rugose_fruit_virus_validation_real-time_rt-pcr_bernabe-orts-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 182351363]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

52. Maja Ravnikar (avtor, vodja projekta), Anja Pecman, Zala Kogej Zwitter, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Olivera Maksimović, Mark Paul Selda Rivarez, Ion Gutiérrez-Aguirre, Katarina Bačnik, Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Nejc Jakoš, Veronika Bukvič, Marina Dermastia, Tomaž Curk, Neža Pajek Arambašić, Rok Štravs, Dijana Škorić, Martina Šeruga-Musić, et al., Nanopore high-throughput sequencing for resolution of problems in plant pathogen epidemiology and diagnostics, [Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2023], 41 str., ilustr., zvd., https://projects.nib.si/nanophyto/. [COBISS.SI-ID 167773187]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja, podkast, intervju, novinarska konferenca

53. Nataša Mehle (intervjuvanec), Tanja Dreo (intervjuvanec), Pomen rastlinske diagnostike, Ljubljana: Tromba, agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, 2023, 1 spletni vir (1 videodatoteka (35 min, 7 sek)), barve, zvok, http://www.tromba.si/pomen-rastlinske-diagnostike/. [COBISS.SI-ID 153539587]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

54. Nataša Mehle, Ana Vučurović, Begomovirusi na krompirju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, [2023], 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([2] str.)), ilustr., http://www.nib.si/images/stories/datoteke2/dolocanje_mikroorganizmov_povzrociteljev_bolezni_rastlin/begomovirusi_krompir_podatkovniList.pdf. [COBISS.SI-ID 153615619]

55. Nataša Mehle, Fitoplazme na krompirju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, [2023], 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([2] str.)), ilustr., http://www.nib.si/images/stories/datoteke2/dolocanje_mikroorganizmov_povzrociteljev_bolezni_rastlin/fitoplazme_krompir_podatkovniList.pdf. [COBISS.SI-ID 153594627]

56. Nataša Mehle, Fitoplazme na palmah, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, [2023], 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([2] str.)), ilustr., http://www.nib.si/images/Fitoplazme/fitoplazme_palme_podatkovniList.pdf. [COBISS.SI-ID 148108035]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

57. Maruša Pompe Novak, Dan očarljivih rastlin : prispevek v oddaji Znanost in tehnologija, TV Slovenija, 2. program, 1. 6. 2023, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174962215?s=tv. [COBISS.SI-ID 172030211]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

58. Nina Prezelj, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Irena Bajde, Maja Ferle, Zala Kogej Zwitter, David Stanković, Tadeja Lukežič, Nataša Mehle, Mojca Milavec, Anže Županič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Establishment of SARS-CoV-2 wastewater monitoring in Slovenia : University of Maryland NIST, Institute for bioscience and biotechnology research, Biomolecular Measurement Division, Virtual Seminar, Monday, March 13th, 2023. [COBISS.SI-ID 181577987]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

59. Erika Jež, Do microplastics in vineyard soil affect the bioavailability of vine nutrition? : lecture at the ŒNO Macrowine 2023, Bordeaux, July 10th 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8618. [COBISS.SI-ID 171521539]

60. Erika Jež, Do microplastics in vineyard soil affect the bioavailability of vine nutrition? : lecture at the Wageningen Soil Conference 2023, 29th August - 1st September 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8619. [COBISS.SI-ID 171470851]

61. Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, Genetic diversity of 16SrV phytoplasma infecting grapevines and hazelnuts in Slovenia : Technical consultation on „Grapevine flavescence dorée and Scaphoideus titanus“, May 10th 2023, Zagreb, Croatia. [COBISS.SI-ID 152249091]

62. Erika Jež, Implementazione di analisi precise del suolo per valutare se i cambiamenti climatici influenzeranno la biodisponibilità e la lisciviazione del rame nella viticoltura biologica : predavanja na Eno Forum 2023, Vicenza, 16 maggio 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8256. [COBISS.SI-ID 155383043]

63. Nataša Mehle, Kako lahko preprečimo vnos oziroma širjenje virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika? : Varstvo vrtnin - srečanje s kmetijskimi svetovalci JSKS, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 19. decembra 2023, online. [COBISS.SI-ID 179552515]

64. Jan Reščič, Alain Deloire, Anne Pellegrino, Katja Šuklje, Podnebne spremembe v vinogradih: prilagajanje na sušni stres : predavanje na 61. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, 29. 8. 2023, Gornja Radgona, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8396. [COBISS.SI-ID 163160323]

65. Zala Kogej Zwitter, Gabrijel Seljak, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Propadanje lesk v Sloveniji zaradi okužbe s fitoplazmo, sorodno povzročiteljici zlate trsne rumenice : Strokovni posvet in redna letna skupščina, Slovensko strokovno društvo lupinarjev, 11. marca 2023, na Biotehniški fakulteti, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 145970691]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

66. Nataša Mehle, Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Miha Kitek, Maja Ravnikar, The impact of water mediated transmission of plant viruses : XXXII Plant Protection Forum in Keszthely, on 18-20 January 2023. [COBISS.SI-ID 139615747]

67. Nataša Mehle, Quality assessment of extraction procedures at NIB : Euphresco Project IVENAD : 2nd plenary session, 3 May 2023. [COBISS.SI-ID 152207619]

68. Nataša Mehle, Anja Pecman, Ana Vučurović, Veronika Bukvič, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, The use of HTS in virology (NIB experience) : 5th EPPO Workshop for Heads of Plant Pest Diagnostic Laboratories (Oeiras, PT, 2023-04-19/20). [COBISS.SI-ID 158523651]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

69. Phytopathogenic mollicutes, Nataša Mehle (član uredniškega odbora 2011-), New Delhi: Divan Enterprises, 2011-, ISSN 2249-4669. [COBISS.SI-ID 2431055]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

70. Yelyzaveta Popova, Fenolni potencial izbranih vin s podaljšano maceracijo sorte "Rebula" : diplomsko delo, Nova Gorica: [Y. Popova], 2023, XII, 48 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8025. [COBISS.SI-ID 158031363]

71. Urban Hlade, Kemijska in senzorična analiza tipičnih aromatičnih lastnosti vin sorte "Modra frankinja" : diplomsko delo, Nova Gorica: [U. Hlade], 2023, XII, 52 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7511. [COBISS.SI-ID 157624323]

72. Enej Koron, Vsebnost polifenolov v olju grozdnih pešk : diplomsko delo, Nova Gorica: [E. Koron], 2023, XI, 41 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8373. [COBISS.SI-ID 163598339]


Mentor - drugo

73. Maruša Mulej, Upočasnjena ali ustavljena alkoholna fermentacija : možni vzroki in rešitve : diplomski seminar, Nova Gorica: [M. Mulej], 2023, 10 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8650. [COBISS.SI-ID 172674051]

74. Matija Gregorič, Uporaba lesa v vinarstvu : diplomski seminar, Nova Gorica: [M. Gregorič], 2023, 11 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8651. [COBISS.SI-ID 172681731]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

75. Anže Švajger, Vpliv tehnološke zrelosti na količino in kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte (Vitis vinifera L.) sorte `Modra frankinja` : magistrsko delo = The impact of technological ripening to the quantity and quality of grape and wine of grapevine (Vitis vinifera L.) `Blaufränkisch` variety : M. Sc. thesis, Ljubljana: [A. Švajger], 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 48 str., [5] str. pril.)), ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146847, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=146847. [COBISS.SI-ID 156819971]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 12. 2. 2024


Bibliografija skupine za leto 2022Antalick, Guillaume [38766] Mehle, Nataša [23610]
Butinar, Lorena [22504] Mozetič Vodopivec, Branka [21387]

Česnik, Urban [55025]

Pompe Novak, Maruša [18467]

Jež, Erika [35364]

Radovanović, Tatjana [34544]

Lesica, Marko [38263]

Reščič, Jan [36437]

Martelanc, Mitja [26511]

Sternad Lemut, Melita [17102]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Francesco Petruzzellis, Sara Natale, Luca Bariviera, Alberto Calderan, Alenka Mihelčič, Jan Reščič, Paolo Sivilotti, Katja Šuklje, Klemen Lisjak, Andreja Vanzo, Andrea Nardini, "High spatial heterogeneity of water stress levels in Refošk grapevines cultivated in Classical Karst", Agricultural water management, [Print ed.], 1 Feb. 2022, vol. 260, str. 1-15, ilustr., ISSN 0378-3774, DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107288. [COBISS.SI-ID 84587779]

2. Bénédicte Lebas, Ian Adams, Maher Al Rwahnih, Steve Baeyen, Guillaume J. Bilodeau, Arnaud G. Blouin, Neil Boonham, Thierry Candresse, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, et al., "Facilitating the adoption of high-throughput sequencing technologies as a plant pest diagnostic test in laboratories : a step-by-step description", Bulletin OEPP, 2022, vol. 52, iss. 2, str. 394-418, ilustr., ISSN 0250-8052, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12863, DOI: 10.1111/epp.12863. [COBISS.SI-ID 117955075]

3. Sébastien Massart, Bénédicte Lebas, Aude Chabirand, Anne-Marie Chappé, Tanja Dreo, Francesco Faggioli, Catherine Harrison, Roy Macarthur, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Françoise Petter, Maja Ravnikar, Jean-Philippe Renvoise, Davide Spadaro, Laura Tomassoli, Jenny Tomlinson, Charlotte Trontin, René van der Vlugt, Ana Vučurović, Rebecca Weekes, Yves Brostaux, "Guidelines for improving statistical analyses of validation datasets for plant pest diagnostic tests", Bulletin OEPP, 2022, vol. 52, iss. 2, str. 419-433, ilustr., ISSN 0250-8052, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/epp.12862, DOI: 10.1111/epp.12862. [COBISS.SI-ID 118294019]

4. Takwa Chouki, Manel Machreki, Jelena Topić, Lorena Butinar, Plamen Stefanov, Erika Jež, Jack S. Summers, Matjaž Valant, Aaron Fait, Saim Emin, "Iron phosphide precatalyst for electrocatalytic degradation of rhodamine B dye and removal of Escherichia coli from simulated wastewater", Catalysts, Feb. 2022, vol. 12, iss. 3, str. 1-17, ilustr., ISSN 2073-4344, https://www.mdpi.com/2073-4344/12/3/269/htm, DOI: 10.3390/catal12030269. [COBISS.SI-ID 117185539]

5. Olivera Maksimović, Živa Lengar, Zala Kogej Zwitter, Katarina Bačnik, Irena Bajde, Mojca Milavec, Anže Županič, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Evaluation of methods and processes for robust monitoring of SARS-CoV-2 in wastewater", Food and environmental virology, 23 Aug 2022, vol. 14, str. 384-400, ilustr., ISSN 1867-0334, https://link.springer.com/article/10.1007/s12560-022-09533-0, DOI: 10.1007/s12560-022-09533-0. [COBISS.SI-ID 119616515]

6. Nataša Mehle, Sanda Kavčič, Sara Mermal, Sara Vidmar, Maruša Pompe Novak, Monika Riedle-Bauer, Günter Brader, Aleš Kladnik, Marina Dermastia, "Geographical and temporal diversity of ‘Candidatus Phytoplasma solani' in wine-growing regions in Slovenia and Austria", Frontiers in plant science, Mai 2022, vol. 13, str. 1-12, ilustr., ISSN 1664-462X, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.889675, DOI: 10.3389/fpls.2022.889675. [COBISS.SI-ID 109003011]

7. Ignacio Buesa, Juan G. Pérez-Pérez, Fernando Visconti, Rebeka Strah, Diego S. Intrigliolo, Luis Bonet, Kristina Gruden, Maruša Pompe Novak, Jose M. de Paz, "Physiological and transcriptional responses to saline irrigation of young ‘Tempranillo’ vines grafted onto different rootstocks", Frontiers in plant science, Jun. 2022, vol. 13, str. 1-17, ilustr., ISSN 1664-462X, https://doi.org/10.3389/fpls.2022.866053, DOI: 10.3389/fpls.2022.866053. [COBISS.SI-ID 110939139]

8. Agron Bunjaku, Zeinab Alsaheli, Nataša Mehle, Bekri Xhemali, Gazmend Gjinovci, Arben Mehmeti, Toufic Elbeaino, "First detection and molecular characterization of grapevine phytoplasmas in Kosovo", Journal of phytopathology, 2022, vol. 170, iss. 1, str. 34-40, ilustr., ISSN 1439-0434, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jph.13053, DOI: 10.1111/jph.13053. [COBISS.SI-ID 87326723]
financer: This research was principally conducted within the framework of the KOSAGRI project “Strengthening the Kosovo Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development for the improvement of vegetable produc-tion according to EU standards” funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation-General Directorate of Development and Cooperation.; ARRS, Programi, P4-0165, SI, Biotechnology and plant systems biology

9. Jelena Topić, Lorena Butinar, Guillaume Antalick, Melita Sternad Lemut, Mitja Martelanc, Alen Albreht, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "The influence of selected indigenous yeasts on Pinot Noir wine colour properties", Journal of the science of food and agriculture, [Print ed.], 2022, vol. 102, iss. 2, str. 664-672, ilustr., ISSN 0022-5142, DOI: 10.1002/jsfa.11395. [COBISS.SI-ID 69601795]

10. Jelena Topić, Lorena Butinar, Martina Bergant Marušič, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Determination of biogenic amines formation by autochthonous lactic acid bacteria from ‘Refošk’ grapes using different analytical methods", LWT - Food science and technology, 2022, vol. 156, str. 1-12, ilustr., ISSN 1096-1127, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112908, DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112908. [COBISS.SI-ID 91673091]

11. Charlotte Trontin, Barbara Agstner, Denise Altenbach, Géraldine Anthoine, Hanna Baginska, Ian Brittain, A Chabirand, Anne-Marie Chappé, P. Dahlin, Tanja Dreo, C. Freye-Minks, Camilo Gianinazzi, Catherine Harrison, Glyn Jones, Marco Stefan Kaiser, Marta Luigi, Sébastien Massart, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Hanna Mouaziz, Maja Ravnikar, Tom Raaymakers, Jean-Philippe Renvoise, Mathieu Rolland, Marta Santos, Sam Seddas, René van der Vlugt, Ana Vučurović, Françoise Petter, "What did we achieve with VALITEST an EU project on validation in plant pest diagnostics?", PhytoFrontiers™, Spletna izd., 8 Aug 2022, str. 1-29, [in press], ilustr., https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PHYTOFR-03-22-0026-FI, DOI: 10.1094/PHYTOFR-03-22-0026-FI. [COBISS.SI-ID 119161091]

12. Špela Tomaž, Marko Petek, Tjaša Lukan, Karmen Pogačar, Katja Stare, Erica Teixeira Prates, Daniel A. Jacobson, Jan Zrimec, Gregor Bajc, Matej Butala, Maruša Pompe Novak, Ajda Taler-Verčič, Aleksandra Usenik, Dušan Turk, Anna Coll Rius, Kristina Gruden, et al., "A mini-TGA protein modulates gene expression through heterogeneous association with transcription factors", Plant physiology, 2022, 1-19 str., ilustr., ISSN 0032-0889, https://doi.org/10.1093/plphys/kiac579, DOI: 10.1093/plphys/kiac579. [COBISS.SI-ID 135092739]

13. Anastazija Jež Krebelj, Maja Cigoj, Marija Stele, Marko Chersicola, Maruša Pompe Novak, Paolo Sivilotti, "The physiological impact of GFLV virus infection on grapevine water status : first observations", Plants, January 2022, vol. 11, iss. 2, str. 1-15, ilustr., ISSN 2223-7747, https://www.mdpi.com/2223-7747/11/2/161, DOI: 10.3390/plants11020161. [COBISS.SI-ID 93001987]
financer: Slovenian Technology Agency (TIA), P-MR-10/110, SI; ARRS, P4-0165, SI, Biotechnology and plant systems biology

14. Antonio Tiberini, Ariana Manglli, Anna Taglienti, Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Luca Ferretti, Marta Luigi, Andrea Gentili, Nataša Mehle, "Development and validation of a one-step reverse transcription real-time PCR assay for simultaneous detection and identification of tomato mottle mosaic virus and tomato brown rugose fruit virus", Plants, 11 Feb. 2022, vol. 11, iss. 4, str. 1-20, ilustr., ISSN 2223-7747, https://www.mdpi.com/2223-7747/11/4/489, DOI: 10.3390/plants11040489. [COBISS.SI-ID 97172483]
financer: ARRS The Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of Slovenia BIA d.o.o. (Ljubljana, Slovenia), Projekti, L4-3179, SI, Discovery and water-linked epidemiology of emergent tobamoviruses infecting crops


1.02 Pregledni znanstveni članek

15. Sébastien Massart, Ian Adams, Maher Al Rwahnih, Steve Baeyen, Guillaume J. Bilodeau, Arnaud G. Blouin, Neil Boonham, Thierry Candresse, Anne Chandellier, Kris De Jonghe, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, et al., "Guidelines for the reliable use of high throughput sequencing technologies to detect plant pathogens and pests", Peer community journal, Peer community journal, vol. 2, str. 1-34, ilustr., ISSN 2804-3871, ISSN 2804-3871, https://peercommunityjournal.org/articles/10.24072/pcjournal.181/, DOI: 10.24072/pcjournal.181. [COBISS.SI-ID 128955139]


1.03 Drugi znanstveni članki

16. Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Anja Pecman, Anita Benko-Beloglavec, Nataša Mehle, "First report of Tomato brown rugose fruit virus in tomato in Slovenia", New disease reports, 2022, vol. 45, iss. 2, str. 1-2, ilustr., ISSN 2044-0588, https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ndr2.12079, DOI: 10.1002/ndr2.12079. [COBISS.SI-ID 106076931]

17. Mark Paul Selda Rivarez, Zala Kogej Zwitter, Nejc Jakoš, Anja Pecman, Gabrijel Seljak, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "First report of ranunculus white mottle ophiovirus in Slovenia in pepper with yellow leaf curling symptom and in tomato", Plant disease, Jul. 2022, vol. 106, no. 7, str. 2003, ilustr., ISSN 0191-2917, https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-08-21-1624-PDN, DOI: 10.1094/PDIS-08-21-1624-PDN. [COBISS.SI-ID 90737411]


1.04 Strokovni članek

18. Nataša Mehle, et al., "PM 7/152 (1) Begomoviruses", Bulletin OEPP, Dec. 2022, vol. 52, iss. 3, str. 643-664, ilustr., ISSN 1365-2338, https://doi.org/10.1111/epp.12887, DOI: 10.1111/epp.12887. [COBISS.SI-ID 131073539]

19. Adrian Fox, Nataša Mehle, et al., "PM 7/146 (2) Tomato brown rugose fruit virus", Bulletin OEPP, Dec. 2022, vol. 52, iss. 3, str. 665-692, ilustr., ISSN 1365-2338, https://doi.org/10.1111/epp.12891, DOI: 10.1111/epp.12891. [COBISS.SI-ID 131297027]


1.05 Poljudni članek

20. Maruša Pompe Novak, Jasna Dolenc Koce, "Dan očarljivih rastlin po dveh letih zopet v živo", STA znanost, 30. maj 2022, ilustr., ISSN 2536-1422, http://znanost.sta.si/3042252/dan-ocarljivih-rastlin-po-dveh-letih-zopet-v-zivo. [COBISS.SI-ID 110586371]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

21. Mitja Martelanc, "Simultaneous determination of chemical parameters for wine and cider quality control using HPLC-UV/RI system based on reverse-phase separation capabilities", V: Analytical and biomedical applications : Ljubljana, October 20th, 2022 : [The Kemomind Science Conference], Vesna Kokondoska Grgič (ur.), Andrej Vuga (ur.), Kranj: Kemomed, 2022, str. 4, The Kemomind Science Conference, 2022, 01, ISBN 978-961-91450-4-3, ISSN 2670-5133. [COBISS.SI-ID 142343683]

22. Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Olivera Maksimović, Zala Kogej Zwitter, Irena Bajde, David Stanković, Tadeja Lukežič, Anja Pecman, Nataša Mehle, Anže Županič, Mojca Milavec, Nina Prezelj, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Environmental epidemiology", V: FEMS conference on microbiology : 30 June - 2 July 2022, Belgrade, Serbia : electronic abstract book, Belgrade: Serbian Society of Microbiology, 2022, str. 18, ISBN 978-86-914897-8-6. [COBISS.SI-ID 125529859]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. Anita Solar, Jože Miklavc, Gabrijel Seljak, Mojca Rot, Alenka Ferlež Rus, Domen Bajec, Erika Orešek, Zala Kogej Zwitter, Nataša Mehle, "Phytoplasmas are a serious problem for hazelnut production in Slovenia", V: 10th International Congress on Hazelnut : September 5-9, 2022, Corvallis, Oregon USA : Program and abstracts, [S. l.: s. n.], 2022, str. 121. [COBISS.SI-ID 142234115]

24. Ana Vučurović, Katarina Bačnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Tomaž Curk, Rok Štravs, Nataša Mehle, "Discovery and water-linked epidemiology of emergent tobamoviruses infecting crops", V: 11th Central European Congress on Food and Nutrition : food, technology and nutrition for healthy people in a healthy environment : CEFood congress book : [September 27-30, 2022], Čatež ob Savi, Slovenia, Peter Raspor (ur.), et al., Ljubljana: European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, 2022, str. 293, ISBN 978-961-95942-0-9. [COBISS.SI-ID 125292035]

25. Rebeka Strah, Edoardo Bertin, Sara Zenoni, Maruša Pompe Novak, Marina Dermastia, "Genome editing for phytoplasma-resistant grapevine", V: 14. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana = 14th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference : knjiga povzetkov = book of abstracts : 1. - 3. junij 2022, Kamnik, Slovenia = 1st - 3rd June, 2022, Kamnik, Slovenia, 14. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, 1. - 3. junij 2022, Kamnik, Slovenia = 14th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference, 1st - 3rd June, 2022, Kamnik, Slovenia, Rok Novak (ur.), et al., Ljubljana: Jožef Stefan Institute: Jožef Stefan International Postgraduate School, 2022, str. 70, http://ipssc.mps.si/Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 138580227]

26. Jakob Brodarič, Zala Kogej Zwitter, Ana Vučurović, Anja Pecman, Tjaša Jakomin, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, "Pomen izvajanja monitoringa na prisotnost begomovirusov in razvoj laboratorijske diagnostike = The importance of monitoring begomoviruses and the development of their diagnostics", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 150-151, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100519171]

27. Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Miha Kitek, Ana Vučurović, "Pomen vode za razširjanje virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika = Water-linked epidemiology of tomato brown rugose fruit virus", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 59-60, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100515331]

28. Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Nejc Jakoš, Zala Kogej Zwitter, Nataša Mehle, "Pomen zanesljivega odkrivanja prisotnosti virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika v semenih paradižnika in paprike = The importance of reliable detection of presence of tomato brown rugose fruit virus in tomato and pepper seeds", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 148-149, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100504835]

29. Zala Kogej Zwitter, Gabrijel Seljak, Maja Ravnikar, Ana Vučurović, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Erika Orešek, Nataša Mehle, "Raznolikost fitoplazem skupine 16SrV v trtah, leskah in njihovih prenašalcih = Diversity of 16SrV phytoplasma group in grapevine, hazelnut and its vectors", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 108-109, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100485123]

30. Anja Pecman, Zala Kogej Zwitter, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Uporaba visokozmogljivega sekvenciranja za iskanje karantenskih rastlinskih virusov = The use of high-throughput sequencing for detection of quarantine plant viruses", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 84-85, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100509699]

31. Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Antonio Tiberini, Marta Luigi, Francesco Faggioli, Nataša Mehle, "Virus lisavosti in mozaika paradižnika : nov sovražnik paradižnika in paprike = Tomato mottle mosaic virus : new enemy affecting tomatoes and peppers", V: 15. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation : izvlečki referatov = abstract volume : 1.-2. marec 2022, Portorož, Slovenija, Stanislav Trdan (ur.), Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022, str. 140-141, ISBN 978-961-93447-8-1. [COBISS.SI-ID 100594179]

32. Urban Česnik, Mitja Martelanc, Branka Mozetič Vodopivec, Ingunn Ovsthus, Lorena Butinar, "Cider yeasts associated with Hardanger cider during fermentation process", V: The 6th International Conference New Trends on Sensing - Monitoring - Telediagnosis for Life Sciences : NT SMT-LS 2022, on site and online, September 8-10, 2022, Braşov, Romania : book of abstracts, Mihaela Badea (ur.), [Braşov]: Transilvania University Press, 2022, 1 str., ISBN 978-606-19-1509-5. [COBISS.SI-ID 126100739]

33. Denis Kutnjak, Mark Paul Selda Rivarez, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej Zwitter, Anja Pecman, Živa Lengar, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "A cross-environment viromics study of tomatoes, weeds and water reveals many new plant virus species and links between sample types", V: Epidemiology and management of plant viruses under a changing climate : book of abstracts, 15th ISPVE Madrid 2022, Madrid, Spain, 5-8th June, 2022, [S. l.: s. n., 2022], str. 80. [COBISS.SI-ID 116157443]

34. Zala Kogej Zwitter, Gabrijel Seljak, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, "Investigation of the diversity of the destructive 16SrV phytoplasma group in grapevine, hazelnut and leafhoppers", V: Epidemiology and management of plant viruses under a changing climate : book of abstracts, 15th ISPVE Madrid 2022, Madrid, Spain, 5-8th June, 2022, [S. l.: s. n., 2022], str. 118. [COBISS.SI-ID 111930371]

35. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Adrian Fox, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Miha Kitek, Nataša Mehle, "Tomato brown rugose fruit virus in aqueous environments : survival and significance of water-mediated transmission", V: Epidemiology and management of plant viruses under a changing climate : book of abstracts, 15th ISPVE Madrid 2022, Madrid, Spain, 5-8th June, 2022, [S. l.: s. n., 2022], str. 9. [COBISS.SI-ID 111585795]

36. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Adrian Fox, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Miha Kitek, Nataša Mehle, "The role of water in the epidemiology of tomato brown rugose fruit virus", V: FEMS conference on microbiology : 30 June - 2 July 2022, Belgrade, Serbia : electronic abstract book, Belgrade: Serbian Society of Microbiology, 2022, str. 921-922, ISBN 978-86-914897-8-6. [COBISS.SI-ID 125517315]

37. Katarina Bačnik, Nataša Mehle, Tomaž Curk, Denis Kutnjak, "Discovery and genomic characterisation of novel tobamoviruses through meta-analysis of public sequence datasets", V: International advances in plant virology 2022 : hybrid event hosted in Ljubljana, Slovenia 5th-7th October 2022 : programme, abstracts and delegate list, Warwick: Association of Applied Biologists, 2022, str. 79. [COBISS.SI-ID 128932099]

38. Mark Paul Selda Rivarez, Anja Pecman, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Ana Vučurović, Gabrijel Seljak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Highly diverse novel viruses, virus-like agents and viroidlike circular RNAs from tomato and weed plant viromes", V: International advances in plant virology 2022 : hybrid event hosted in Ljubljana, Slovenia 5th-7th October 2022 : programme, abstracts and delegate list, Warwick: Association of Applied Biologists, 2022, str. 25. [COBISS.SI-ID 128902915]

39. Anja Pecman, Zala Kogej Zwitter, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Nanopore sequencing for detection of (quarantine) plant viruses", V: International advances in plant virology 2022 : hybrid event hosted in Ljubljana, Slovenia 5th-7th October 2022 : programme, abstracts and delegate list, Warwick: Association of Applied Biologists, 2022, str. 63. [COBISS.SI-ID 125013251]

40. Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Antonio Tiberini, Marta Luigi, Ariana Manglli, Francesco Faggioli, Nataša Mehle, "Tomato mottle mosaic virus : a newly discovered threat to tomatoes and peppers", V: International advances in plant virology 2022 : hybrid event hosted in Ljubljana, Slovenia 5th-7th October 2022 : programme, abstracts and delegate list, Warwick: Association of Applied Biologists, 2022, str. 65. [COBISS.SI-ID 126819331]

41. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Adrian Fox, Yue Lin Loh, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Miha Kitek, Nataša Mehle, "Water-linked epidemiology of tomato brown rugose fruit virus", V: International advances in plant virology 2022 : hybrid event hosted in Ljubljana, Slovenia 5th-7th October 2022 : programme, abstracts and delegate list, Warwick: Association of Applied Biologists, 2022, str. 8. [COBISS.SI-ID 126868739]

42. Takwa Chouki, Manel Machreki, Jelena Topić, Lorena Butinar, Plamen Stefanov, Erika Jež, Jack S. Summers, Matjaž Valant, Aaron Fait, Saim Emin, "Iron phosphide thin films for electrocatalytic H2 generation and water remediation studies", V: International Conference on Functional Nanomaterials and Nanodevices : 5-7 September 2022, Bratislava, Slovakia : abstract book, Saim Emin (ur.), Sofia: European Nanoscience and Nanotechnology Association, 2022, str. 59. [COBISS.SI-ID 141315843]

43. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Mark Paul Selda Rivarez, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Gabrijel Seljak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "A plant virus tale : from wastewater to irrigation crops", V: ISFEV 2022, The Seventh International Conference on Food and Environmental Virology, May 16-20, 2022, Santiago de Compostela, Spain, Santiago de Compostela: Universidade, [2022], str. 51. [COBISS.SI-ID 109780483]

44. Katarina Šoln, Nada Žnidaršič, Anna Gasperl, Edith Stabentheiner, Maria Mueller, Rebeka Strah, Špela Baebler, Maruša Pompe Novak, Jasna Dolenc Koce, "Allelopathy of invasive Fallopia plants induced oxidative stress in radish seedlings", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 49, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 121599747]

45. Zala Kogej Zwitter, Gabrijel Seljak, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, Sandra Pedemay, Pascal Salar, Sylvie Malembic-Maher, Xavier Foissac, Nataša Mehle, "Epidemiology and diversity of 16SrV phytoplasma group infecting grapevine and hazelnut", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 45, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 123154691]

46. Maruša Pompe Novak, Rebeka Strah, Špela Tomaž, Maja Križnik, Živa Ramšak, Marko Petek, Marina Dermastia, Kristina Gruden, "Grapevine in changing environment", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 69, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 121575171]

47. Špela Tomaž, Marko Petek, Tjaša Lukan, Karmen Pogačar, Katja Stare, Erica Teixeira Prates, Daniel A. Jacobson, Jan Zrimec, Gregor Bajc, Matej Butala, Maruša Pompe Novak, Ajda Taler-Verčič, Aleksandra Usenik, Dušan Turk, Anna Coll Rius, Kristina Gruden, et al., "TGACG-binding (TGA) transcription factors in potato (Solanum tuberosum L.)", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 38, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 121574915]

48. Ana Vučurović, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Antonio Tiberini, Marta Luigi, Ariana Manglli, Francesco Faggioli, Nataša Mehle, "Tomato mottle mosaic virus : newly discovered enemy affecting tomatoes and peppers", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 9, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 123162115]

49. Denis Kutnjak, Mark Paul Selda Rivarez, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej Zwitter, Anja Pecman, Živa Lengar, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Virome of tomato, weed plants and water in agroecosystems in Slovenia", V: Plants in Changing Environment : International Conference of the Slovenian Society of Plant Biology : Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 15-16, 2022, Ljubljana, Slovenia : [book of abstracts], Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Slovenian Society of Plant Biology, 2022, str. 8, ISBN 978-961-91014-5-2, https://www.plantslo.org/wp/wp-content/uploads/2022/09/PlantsInChangingEnvironment22AbstractBook.pdf. [COBISS.SI-ID 123159555]

50. Mitja Martelanc, Tatjana Radovanović, Urban Česnik, Lorena Butinar, Melita Sternad Lemut, Branka Mozetič Vodopivec, "Hkratna določitev amino kislin in biogenih aminov v vzorcih jabolčnega soka, ciderja in vina s HPLC-UV", V: Slovenski kemijski dnevi 2022 = 28th Annual Meeting of the Slovenian Chemical Society : zbornik povzetkov = book of abstracts : 21.-23. september 2022, Portorož, Portorose, Slovenija, Albin Pintar (ur.), Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2022, str. 109, ISBN 978-961-95922-1-2. [COBISS.SI-ID 142353923]

51. Mark Paul Selda Rivarez, Anja Pecman, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Zala Kogej Zwitter, Živa Lengar, Ana Vučurović, Gabrijel Seljak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Viruses and viroid-like circular RNAs from tomato and surrounding weeds agroecosystems", V: VIROID 2022 : abstracts of papers presented at the VIROID 2022 conference : Viroids, Viroid-like RNAs and RNA viruses : 14-16 September 2022 Crete, Greece, [S. l.: s. n.], 2022, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 128837635]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

52. Géraldine Anthoine, Ian Brittain, Anne-Marie Chappé, Aude Chabirand, Tanja Dreo, Francesco Faggioli, Catherine Harrison, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Hanna Mouaziz, Tom Raaymakers, Jean-Philippe Renvoise, Marcel Westenberg, Françoise Petter, Charlotte Trontin, Tadeja Lukežič, Ana Vučurović, Maja Ravnikar, "Description of the process of TPS organisation", V: Critical points for the organisation of test performance studies in microbiology : Plant pathogens as a case study, Ana Vučurović (ur.), et al., Cham: Springer, 2022, str. 15-59, ilustr., Plant pathology in the 21st century (Print), ISBN 978-3-030-99810-3, ISSN 2512-160X, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-99811-0_3.pdf, DOI: 10.1007/978-3-030-99811-0_3. [COBISS.SI-ID 119103235]

53. Françoise Petter, Charlotte Trontin, Géraldine Anthoine, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, Tadeja Lukežič, Ana Vučurović, Nataša Mehle, "Introduction to interlaboratory comparisons", V: Critical points for the organisation of test performance studies in microbiology : Plant pathogens as a case study, Ana Vučurović (ur.), et al., Cham: Springer, 2022, str. 7-14, ilustr., Plant pathology in the 21st century (Print), ISBN 978-3-030-99810-3, ISSN 2512-160X, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-99811-0_2.pdf, DOI: 10.1007/978-3-030-99811-0_2. [COBISS.SI-ID 119099651]


1.20 Predgovor, uvodnik, spremna beseda

54. Françoise Petter, Charlotte Trontin, Géraldine Anthoine, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, Tadeja Lukežič, Ana Vučurović, "General background", V: Critical points for the organisation of test performance studies in microbiology : Plant pathogens as a case study, Ana Vučurović (ur.), et al., Cham: Springer, 2022, str. 1-5, ilustr., Plant pathology in the 21st century (Print), ISBN 978-3-030-99810-3, ISSN 2512-160X, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-99811-0_1.pdf, DOI: 10.1007/978-3-030-99811-0_1. [COBISS.SI-ID 119096579]


1.25 Drugi sestavni deli

55. Ana Vučurović, Géraldine Anthoine, Charlotte Trontin, Tanja Dreo, Tadeja Lukežič, Françoise Petter, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, "Conclusions", V: Critical points for the organisation of test performance studies in microbiology : Plant pathogens as a case study, Ana Vučurović (ur.), et al., Cham: Springer, 2022, str. 61-64, ilustr., Plant pathology in the 21st century (Print), ISBN 978-3-030-99810-3, ISSN 2512-160X, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-99811-0_4.pdf, DOI: 10.1007/978-3-030-99811-0_4. [COBISS.SI-ID 119107331]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

56. Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Anja Pecman, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Detection and identification of Begomoviruses capable of infecting tomatoes and plants of the family Cucurbitaceae : follow up EURL-Virology_PT-2021-01-Begomo : EURL Virology workshop, online, 30.3.2022, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2022, 1 USB ključ (1 PDF datoteka ( 59 str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 104050179]

57. Nataša Mehle, Jakob Brodarič, Irena Bajde, Ana Vučurović, How to detect and identify phytoplasmaslisted in Annex II, part a of commission implementing regulation (EU) 2021/2285?, [Ljubljana: s. n.], 2022, 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 125735171]

58. Nataša Mehle, Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika : bolezenska znamenja in poti prenosa : obnovitveno usposabljaje [i. e. usposabljanje] za preglednike : spletno usposabljanje, 18.3.2022, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2022, 1 USB ključ (1 PDF datoteka (11 str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 101959171]

59. Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Jakob Brodarič, Miha Kitek, Irena Bajde, Ana Vučurović, Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (ToBRFV) in pomen vode za njegovo razširjanje : Občni zbor Slovenskega združenja za integrirano pridelavo zelenjave : 29.3.2022 (spletno predavanje), Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2022, 1 USB ključ (1 PDF datoteka (16 str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 104060163]

60. Nataša Mehle, Virusi, viroidi in fitoplazme : usposabljanje za strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva rastlin, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2022, [48] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 127554819]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

61. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Proficiency test for the detection and identification of phytoplasmas listed in Annex II, Part A of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2285 : EURL-Virology_2022-02-Phytoplasma : final report for L30, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022, 18 str., tabele. [COBISS.SI-ID 135296771]

62. Nataša Mehle, Irena Bajde, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Proficiency test for the detection and identification of phytoplasmas listed in Annex II, Part A of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2285 : EURL-Virology_2022-02-Phytoplasma : final report, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: = National Institute of Biology, 2022, 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 135292675]

63. Nataša Mehle, Manca Pirc, Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Špela Alič, Zala Kogej Zwitter, Nejc Jakoš, Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Marina Dermastia, Magda Tušek-Žnidarič, Neža Turnšek, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Tanja Dreo, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi za leto 2021, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2022, 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 96207875]

64. Nataša Mehle, Nejc Jakoš, Jakob Brodarič, Zala Kogej Zwitter, Tjaša Jakomin, Ana Vučurović, Validation report on the testing of begomoviruses capable of infecting tomatoes and plants of the family Cucurbitaceae : Poročilo o preizkušanju ustreznosti : report on suitability testing, Ljubljana: [s. n.], 2022, 27 str. [COBISS.SI-ID 105148931]

65. Nataša Mehle, Tjaša Jakomin, Jakob Brodarič, Ana Vučurović, Validation report on the testing of ToBRFV in seeds of tomato and pepper, [Ljubljana: NIB], 2022, 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 107186947]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

66. Dirk Jan van der Gaag, Nataša Mehle, et al., Pest risk analysis for Tomato mottle mosaic virus (Tobamovirus), Paris: European and Mediterranean Plant Protection Organization: = Organisation Europeenne et Mediterraneenne pour la Protection des Plantes, 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (71 str.)), ilustr., zvd., EPPO Technical Document, No. 1088, https://pra.eppo.int/pra/f5677b56-d073-4749-b10c-9d366c00fb3e. [COBISS.SI-ID 133090307]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

67. Nataša Mehle, Impatiens necrotic spot virus : (INSV00), 2022, 1 spletni vir, ilustr., https://gd.eppo.int/taxon/INSV00/datasheet. [COBISS.SI-ID 122949891]

68. Katarina Groznik Zeiler, Anita Benko-Beloglavec, Iris Škerbot, Anamarija Jagodič, Nina Pezdirc, Alenka Pivk, Polona Grahovac, Nataša Mehle, Načrt izrednih ukrepov za virus rjave grbančavosti plodov paradižnika (Tomato brown rugose fruit virus - ToBRFV) v Republiki Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2022, 20 str., ilustr., https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/Skodljivi-organizmi-rastlin/Virus-rjave-grbancavosti-plodov-paradiznika/FSI_ToBRFV_poseben-Na_rt-izrednih-ukrepov-_oblikovano-kon_na-17.5.2022.pdf-correctedByPAVE.pdf. [COBISS.SI-ID 116816899]

69. Katarina Groznik Zeiler, Erika Orešek, Nina Pezdirc, Alenka Pivk, Milan Lukman, Mojca Jakše, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus, Ivan Žežlina, Nataša Mehle, Načrt izrednih ukrepov za zlato trsno rumenico (Grapevine flavescence dorée) v Republiki Sloveniji, Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2022, 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 116208899]

70. Katarina Groznik Zeiler, Anita Benko-Beloglavec, Erika Orešek, Marjeta Bizjak, Gregor Urek, Ivan Žežlina, Nataša Mehle, Barbara Piškur, Marija Kolšek, Andrej Drašler, Gregor Meterc, Alenka Korenjak, Splošni načrt izrednih ukrepov ob izbruhu karantenskega škodljivega organizma na rastlinah v Republiki Sloveniji. Verzija 1.0, Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2022, 95 str., [2] str. pril., ilustr., https://www.gov.si/teme/skodljivi-organizmi-rastlin/. [COBISS.SI-ID 116820227]

71. Nataša Mehle, Virus nekroze stebel krizantem, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, [2022], 1 spletni vir (1 datoteka PDF (2 str.)), ilustr., http://www.nib.si/images/stories/datoteke2/dolocanje_mikroorganizmov_povzrociteljev_bolezni_rastlin/CSNV_podatkovni_list.pdf. [COBISS.SI-ID 135299075]


2.33 Strokovni film, videoposnetek ali zvočni posnetek

72. Jakob Brodarič, Tjaša Jakomin, Nataša Mehle, Andraž Mehle (urednik), Handling of freeze dried leaves, [San Bruno]: YouTube [distributer], 2022, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min 95 sek)), https://www.youtube.com/watch?v=xyAWCrc9ocU. [COBISS.SI-ID 105155331]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

73. Maruša Pompe Novak, Poskusi z očarljivimi rastlinami : prispevek v oddaji Na vrtu, TV Slovenija 1, 22. 1. 2022, https://365.rtvslo.si/arhiv/na-vrtu/174842003. [COBISS.SI-ID 98823171]

74. Maruša Pompe Novak, Poskusi z rastlinami : prispevek v oddaji Na vrtu, TV Slovenija 1, 29. 1. 2022, https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174845260?s=tv. [COBISS.SI-ID 98838531]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

75. Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, Development of efficient methods and identification of barcodes for discriminating Grapevine flavescence dorée sensu-stricto from other related phytoplasmas and investigation of potential correlation between taxonomic identity and grapevine, alders and hazelnut plant hosts : Flado-Vigilant : Euphresco project: 2020-A-344 : 9th meeting of the EPPO Panel on Diagnostics in Virology and Phytoplasmology, Olomouc (CZ), 2022-05-03/05. [COBISS.SI-ID 107261443]

76. Nataša Mehle, Flado-Vigilant Euphresco project : 2020-A-344 : online meeting of Euphresco Community Network, 15th March 2022. [COBISS.SI-ID 101248259]

77. Paolo Sivilotti, Rachele Falchi, Enrico Peterlunger, Melita Sternad Lemut, Lorena Butinar, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, Urška Vrhovšek, Paolo Sabbatini, Marijan Bubola, Sustainable canopy management : early leaf removal affects wine thiols and grape thiol precursors in white grape varieties : e-predavanje na OENOVITI International's 3rd Mini-Symposium Sustainable viticulture practices, 8th Feb. 2022. [COBISS.SI-ID 96846851]

78. Nataša Mehle, Virus rjave grbančavosti plodov paradižnika = (Tomato brown rugose fruit virus – ToBRFV) : predstavitev načrta izrednih ukrepov : spletno predavanje, 4. 4. 2022. [COBISS.SI-ID 104023043]

79. Nataša Mehle, Virusi, ki ogrožajo pridelavo bučevk : posvet strokovne skupine za poljedelstvo : spletno predavanje, 22. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 101994243]


3.25 Druga izvedena dela

80. Nataša Mehle, Zala Kogej Zwitter, Okužbe lesk s fitoplazmami : Obvladovanje bakterijskih bolezni lesk, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, UVHVVR, 21. septembra 2022. [COBISS.SI-ID 123532291]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

81. Ana Vučurović (urednik), Nataša Mehle (urednik), Géraldine Anthoine (urednik), Tanja Dreo (urednik), Maja Ravnikar (urednik), Critical points for the organisation of test performance studies in microbiology : Plant pathogens as a case study, Cham: Springer, 2022, XIV,97 str., ilustr., Plant pathology in the 21st century (Print), ISBN 978-3-030-99810-3, ISSN 2512-160X, DOI: 10.1007/978-3-030-99811-0. [COBISS.SI-ID 118791939]

82. Phytopathogenic mollicutes, Nataša Mehle (član uredniškega odbora 2011-), New Delhi: Divan Enterprises, 2011-, ISSN 2249-4669. [COBISS.SI-ID 2431055]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

83. Rowland Adesida, Exploration of yeast biodiversity potential for development of alternative biofungicides in viticulture : dissertation, Nova Gorica: [R. A. Adesida], 2022, VII, 198 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7369. [COBISS.SI-ID 114217475]

84. Jelena Topić, Novel analytical approaches in quality and safety control in production of fermented beverages : dissertation, Nova Gorica: [J. Topić Božič], 2022, 173 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7195. [COBISS.SI-ID 98028035]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

85. Miha Kitek, Možnost razširjanja virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika z vodo : diplomsko delo = Tomato brown rugose fruit virus - the possibility of water-mediated transmission : B. Sc. thesis, Ljubljana: [M. Kitek], 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 18 f.)), ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139040. [COBISS.SI-ID 119805955]

86. Kristjan Mesar, Validacija HPLC metode za določanje organskih kislin in sladkorjev v vinu : diplomsko delo, Nova Gorica: [K. Mesar], 2022, XII, 48 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7398. [COBISS.SI-ID 117148163]


Fotograf

87. Marina Dermastia (avtor, fotograf), Radovan Komel, Tom Turk (avtor, fotograf), Kjer se življenje začne --- : [biologija celice in genetika za gimnazije], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2022, 297 str., ilustr., ISBN 978-961-271-382-9. [COBISS.SI-ID 112697859]


Recenzent

88. Ana Žuran, Histološka analiza poškodb na listih krompirja, okuženega z virusom Y krompirja : magistrsko delo = Histological analysis of lesions on potato leaves infected with potato virus Y : M. Sc. Thesis, Ljubljana: [A. Žuran], 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 53 str.)), ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=141066. [COBISS.SI-ID 123497731]

89. Eva Pavliha, Prilagoditev izolatov kvasovk iz Vipavske doline za fermentacijo pivine z usmerjeno evolucijo : magistrsko delo = Adaptation of yeast isolates from Vipava valley for wort fermentation with directed evolution : M. Sc. Thesis, Ljubljana: [E. Pavliha], 2022, XII, 57 f., [20] f. pril., ilustr., Biotehniška fakulteta, Magistrski študijski program 2. stopnje Mikrobiologija, 260, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=138073. [COBISS.SI-ID 114790659]


Član komisije za zagovor

90. Miha Kitek, Možnost razširjanja virusa rjave grbančavosti plodov paradižnika z vodo : diplomsko delo = Tomato brown rugose fruit virus - the possibility of water-mediated transmission : B. Sc. thesis, Ljubljana: [M. Kitek], 2022, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 18 f.)), ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=139040. [COBISS.SI-ID 119805955]NERAZPOREJENO

91. Branka Mozetič Vodopivec (intervjuvanec), "Fascinantna narava rastlin", Delo, [Tiskana izd.], 17. mar. 2022, leto 64, št. 63, str. 15, portret, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 101552899]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 3. 2023

grafija skupine za leto 2021Antalick, Guillaume [38766] Mozetič Vodopivec, Branka [21387]
Butinar, Lorena [22504] Pompe Novak, Maruša [18467]
Česnik, Urban [55025] Radovanović, Tatjana [34544]
Jež, Erika [35364] Ravnikar, Maja [05229]
Lesica, Marko [38263] Reščič, Jan [36437]

Martelanc, Mitja [26511]

Sternad Lemut, Melita [17102]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Barbara Jerič Kokelj, Nika Tuta, Tan Lončar, Matjaž Vogelsang, Maja Ravnikar, "Metagenomic characterization of parental and production CHO cell lines for detection of adventitious viruses", Biologicals, Jan. 2021, vol. 69, str. 70-75, ISSN 1045-1056, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045105620301354, DOI: 10.1016/j.biologicals.2020.11.001. [COBISS.SI-ID 39971587]

2. Erika Jež, Carlo Bravo, Domen Leštan, Simon Gluhar, Ladislau Martin-Neto, Maria De Nobili, Marco Contin, "Changes in organic matter composition caused by EDTA washing of two soils contaminated with toxic metals", Environmental science and pollution research international, [Print ed.], 2021, iss. 46, vol. 28, str. 65687–65699, ISSN 0944-1344, DOI: 10.1007/s11356-021-15406-z. [COBISS.SI-ID 92142595]

3. Barbara Jerič Kokelj, Maja Štalekar, Sebastian Vencken, David Dobnik, Polona Kogovšek, Matjaž Stanonik, Miha Arnol, Maja Ravnikar, "Feasibility of droplet digital PCR analysis of plasma cell-free DNA from kidney transplant patients", Frontiers in medicine, 8 October 2021, vol. 8, str. 1-9, ilustr., ISSN 2296-858X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2021.748668/full, DOI: 10.3389/fmed.2021.748668. [COBISS.SI-ID 79997955]

4. Arijana Filipić, David Dobnik, Magda Tušek-Žnidarič, Bojana Žegura, Alja Štern, Gregor Primc, Miran Mozetič, Maja Ravnikar, Jana Žel, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Inactivation of pepper mild mottle virus in water by cold atmospheric plasma", Frontiers in microbiology, 2021, vol. 12, str. 1-12, ISSN 1664-302X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.618209/full, DOI: 10.3389/fmicb.2021.618209. [COBISS.SI-ID 49725955]

5. Marina Dermastia, Blaž Škrlj, Rebeka Strah, Barbara Anžič, Špela Tomaž, Maja Križnik, Christina Schönhuber, Monika Riedle-Bauer, Živa Ramšak, Marko Petek, Aleš Kladnik, Nada Lavrač, Kristina Gruden, Thomas Roitsch, Günter Brader, Maruša Pompe Novak, "Differential response of grapevine to Infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in early and late growing season through complex regulation of mRNA and small RNA transcriptomes", International journal of molecular sciences, 1 Apr. 2021, vol. 22, no. 7, str. 3531-1-3531-28, ISSN 1661-6596, https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3531. [COBISS.SI-ID 58895619]

6. Manel Machreki, Takwa Chouki, Mitja Martelanc, Lorena Butinar, Branka Mozetič Vodopivec, Saim Emin, "Preparation of porous

thin films for efficient photoelectrocatalytic degradation of basic blue 41 dye", Journal of environmental chemical engineering, [Online ed.], Aug. 2021, vol. 9, no. 4, str. 1-12, ilustr., ISSN 2213-3437, https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105495, DOI: 10.1016/j.jece.2021.105495. [COBISS.SI-ID 62466051]

7. Guillaume Antalick, Katja Šuklje, John W. Blackman, Leigh Schmidtke, Alain Deloire, "Performing sequential harvests based on berry sugar accumulation (mg/berry) to obtain specific wine sensory profiles", OENO One, 2021, vol. 55, no. 2, str. 131-146, ilustr., ISSN 2494-1271, https://oeno-one.eu/article/view/4527, DOI: 10.20870/oeno-one.2021.55.2.4527. [COBISS.SI-ID 60665859]

8. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Ivana Stanković, Anja Pecman, Aleksandra Bulajić, Branka Krstić, Maja Ravnikar, "Detection of four new tomato viruses in Serbia using post hoc high-throughput sequencing analysis of samples from a large-scale field survey", Plant disease, Sept. 2021, vol. 105, no. 9, str. 2325-2332, ilustr., ISSN 0191-2917, https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-09-20-1915-RE, DOI: 10.1094/PDIS-09-20-1915-RE. [COBISS.SI-ID 61182723]

9. Blaž Škrlj, Maruša Pompe Novak, Günter Brader, Barbara Anžič, Živa Ramšak, Kristina Gruden, Jan Kralj, Aleš Kladnik, Nada Lavrač, Thomas Roitsch, Marina Dermastia, "New cross-talks between pathways involved in grapevine infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ revealed by temporal network modelling", Plants, Apr. 2021, vol. 10, iss. 4, str. 646-1- 646-18, ilustr., ISSN 2223-7747, https://www.mdpi.com/2223-7747/10/4/646, DOI: 10.3390/plants10040646. [COBISS.SI-ID 58899971]


1.02 Pregledni znanstveni članek

10. Mark Paul Selda Rivarez, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Global advances in tomato virome research : current status and the impact of high-throughput sequencing", Frontiers in microbiology, 2021, vol. 12, str. 1-22, ISSN 1664-302X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2021.671925/full, DOI: 10.3389/fmicb.2021.671925. [COBISS.SI-ID 64566531]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

11. Anja Pecman, Maja Ravnikar (mentor), Ion Gutiérrez-Aguirre (somentor), Denis Kutnjak (somentor), "Odkrivanje rastlinskih viromov z uporabo različnih strategij priprave virusnih nukleinskih kislin in platform visokozmogljivega sekvenciranja", Mikrobiolog.si, avg. 2021, letn. 1, št. 2, str. 37-38, ilustr., ISSN 2784-4463, http://www.smd.si/wp-content/uploads/2021/09/mikrobiolog_si_2-_avgust-2021.pdf. [COBISS.SI-ID 79303939]

12. Mark Paul Selda Rivarez, Zala Kogej, Nejc Jakoš, Anja Pecman, Gabrijel Seljak, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "First report of ranunculus white mottle ophiovirus in Slovenia in pepper with yellow leaf curling symptom and in tomato", Plant disease, 21. December 2021, str. [8], [in press], ilustr., ISSN 0191-2917, https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-08-21-1624-PDN, DOI: 10.1094/PDIS-08-21-1624-PDN. [COBISS.SI-ID 90737411]


1.04 Strokovni članek

13. Marina Dermastia, Tina Eleršek, Jadranka Jezeršek Turnes, Lučka Kajfež-Bogataj, Matjaž Kuntner, Tamara Lah Turnšek, Matjaž Ličer, Lovrenc Lipej, Miha Mikelj, Izidor Ostan Ožbolt, Maja Ravnikar, Katja Mravinec, Darja Stanič Racman, Timotej Turk Dermastia, Al Vrezec, "Okoljski manifest : V vrtincu sprememb, povezanost vode, življenja in podnebja", Annales : anali za istrske in mediteranske študije. Series historia naturalis, [Tiskana izd.], 2021, letn. 31, št. 2, str. 315-318, ilustr., ISSN 1408-533X, http://www.nib.si/images/Annales.pdf. [COBISS.SI-ID 92835075]

14. Charlotte Trontin, Barbara Agstner, Denise Altenbach, Géraldine Anthoine, Hanna Baginska, Ian Brittain, A Chabirand, Anne-Marie Chappé, P. Dahlin, Tanja Dreo, C. Freye-Minks, Camilo Gianinazzi, Catherine Harrison, Glyn Jones, Marta Luigi, Sébastien Massart, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Hanna Mouaziz, Francoise Petter, Maja Ravnikar, Tom Raaymakers, Jean-Philippe Renvoise, Mathieu Rolland, Marta Santos, Sam Seddas, René van der Vlugt, Ana Vučurović, "VALITEST: validation of diagnostic tests to support plant health", Bulletin OEPP, 2021, vol. 51, iss. 1, str. 198-206, ilustr., ISSN 0250-8052, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/epp.12740, DOI: 10.1111/epp.12740. [COBISS.SI-ID 63699971]

15. Alain Deloire, Suzy Y. Rogiers, Katja Šuklje, Guillaume Antalick, Zeyu Xiao, Anne Pellegrino, "Grapevine berry shrivelling, water loss and cell death : an increasing challenge for growers in the context of climate change", IVES technical reviews, 17 Feb. 2021, str. [1-2], ilustr., ISSN 2680-4905, https://ives-technicalreviews.eu/article/view/4615, DOI: 10.20870/IVES-TR.2021.4615. [COBISS.SI-ID 52194563]

16. Alain Deloire, Suzy Y. Rogiers, Katja Šuklje, Guillaume Antalick, Zeyu Xiao, Anne Pellegrino, "Grapevine berry shrivelling, water loss and cell death : increasing challenge for growers in the context of climate change", Practical winery/vineyard, Aug. 2021, str. 56-60, ISSN 1057-2694. [COBISS.SI-ID 72724995]

17. Nina Gunde-Cimerman, Maja Ravnikar, David Stopar, Ines Mandić-Mulec, "Majhno, manjše, najmanjše", Večer, [Tiskana izd.], 27. mar. 2021, str. 24, ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 58937091]


1.05 Poljudni članek

18. Maja Ravnikar, "Dragi Mišo", Acta biologica slovenica : ABS, [Tiskana izd.], 2021, letn. 64, št. 2, str. 63, ISSN 1408-3671, http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/64_2/ABS_2_2021_8Ravnikar.pdf. [COBISS.SI-ID 93839875]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Živa Lengar, Zala Kogej, Irena Bajde, Tadeja Lukežič, David Stanković, Anže Županič, Mojca Milavec, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Epidemiologija odpadnih voda : monitoring prisotnosti SARS-COV-2 in različic virusa na slovenskih čistilnih napravah", V: Zbornik 10. konference komunalnega gospodarstva : Kongresni center Olimia, Podčetrtek 23. in 24. september 2021, Stanka Cerkvenik (ur.), Enisa Rojnik (ur.), Elektronska izd., Ljubljana: GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva, 2021, str. 183-192, ilustr., ISBN 978-961-6986-48-9, https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Komunala/Zbornik_10_konferenca%20komunalnega%20gospodarstva.pdf. [COBISS.SI-ID 85443331]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

20. David Dobnik, Arijana Filipić, Magda Tušek-Žnidarič, Rok Zaplotnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Miran Mozetič, Martin Petkovšek, Matevž Dular, Jana Žel, Gregor Primc, "New approaches to viral inactivation in water", V: 27. mednarodno znanstveno srečanje Vakuumska znanost in tehnika : 9.-10. september 2021, Gozd Martuljek : program in knjiga povzetkov = 27th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Techniques : 9-10 September 2021, Gozd Martuljek : program and book of abstracts, Gregor Primc (ur.), Alenka Vesel (ur.), Ljubljana: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije: = Slovenian Society for Vacuum Technique, 2021, str. 12, ISBN 978-961-94431-2-5. [COBISS.SI-ID 76553987]

21. Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Irena Bajde, Zala Kogej, David Stanković, Tadeja Lukežič, Nataša Mehle, Mojca Milavec, Anže Županič, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Following trends of SARS-CoV-2 epidemics and variants´ dynamics using wastewater analysis : A Slovenian case story", V: Abstracts, Annual Meeting of the Hungarian Society for Microbiology and the XIVth Fermentation Colloquium, October 14-16, 2020, Kecskemét, Hungary [and] 6th Central European Forum for Microbiology, October 13-15, 2021, Kecskemét, Hungary, Károly Márialigeti (ur.), Orsolya Dobay (ur.), Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2021, str. 90, Acta microbiologica et immunologica Hungarica (Print), Vol. 68, Suppl. 1, ISSN 1217-8950. [COBISS.SI-ID 90770435]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

22. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Nika Tuta, Barbara Jerič Kokelj, Kristina Gruden, Matjaž Vogelsang, Maja Ravnikar, "Metagenomic characterization of Chinese hamster ovary (CHO) cell lines for detection of adventitious viruses", V: 13th European Symposium on Biochemical Engineering Sciences 2021 : abstract book : 4-5 May 2021, [S. l.: s. n.], 2021, str. 21, https://irp.cdn-website.com/06552a85/files/uploaded/Abstract_book_ESBES2021.pdf. [COBISS.SI-ID 69742851]

23. Arijana Filipić, Magda Tušek-Žnidarič, Gregor Primc, Rok Zaplotnik, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Miran Mozetič, Jana Žel, David Dobnik, "Cold atmospheric plasma for virus inactivation", V: 27. mednarodno znanstveno srečanje Vakuumska znanost in tehnika : 9.-10. september 2021, Gozd Martuljek : program in knjiga povzetkov = 27th International Scientific Meeting on Vacuum Science and Techniques : 9-10 September 2021, Gozd Martuljek : program and book of abstracts, Gregor Primc (ur.), Alenka Vesel (ur.), Ljubljana: Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije: = Slovenian Society for Vacuum Technique, 2021, str. 55, ISBN 978-961-94431-2-5. [COBISS.SI-ID 76558083]

24. Matjaž Gregorič, Denis Kutnjak, Katarina Bačnik, Cene Gostinčar, Anja Pecman, Maja Ravnikar, Matjaž Kuntner, "Spider webs as eDNA tool for biodiversity assessment of life's domains", V: BDEE 2021 : 1st International Electronic Conference on Biological Diversity, Ecology and Evolution, 15-31 March 2021, online, Basel: Sciforum, 2021, DOI: 10.3390/BDEE2021-09414. [COBISS.SI-ID 94164483]

25. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Ian Adams, Ion Gutiérrez-Aguirre, Adrian Fox, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "On the way to fast "on-site" detecion of plant viruses and viroids", V: Cutting Edge 2021 : scientific conference for young researchers : independent in science : Thursday, 16. 09. 21, virtual conference : book of abstracts, Monika Horvat (ur.), et al., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021, str. 15, ilustr., ISBN 978-961-7078-21-3. [COBISS.SI-ID 78086403]

26. Jennifer D Drummond, José Gonçalves, Tomás Aquino, Susan A. Bernal, Esperança Gacia, Ion Gutiérrez-Aguirre, Valentina Turk, Maja Ravnikar, Stefan Krause, Eugenia Martí Roca, "Pathogen persistence in fine particle standing stocks in an intermittent urban stream", V: EGU General Assembly 2021 : Online : 19. - 30. april 2021, [S. l.]: European Geosciences Union, 2021, https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU21/EGU21-1301.html, DOI: 10.5194/egusphere-egu21-1301. [COBISS.SI-ID 63443203]

27. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Anže Županič, Mojca Milavec, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "How can a plant virus help in managing the SARS-CoV-2 pandemic", V: Plant health 2021 : seismic shifts in disease risk : August 2-6, 2021 : virtual meeting, [S. l.: s. n., 2021], 1 spletni vir, https://events.rdmobile.com/Lists/Details/1179598. [COBISS.SI-ID 77643779]

28. Denis Kutnjak, Mark Paul Selda Rivarez, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej, Anja Pecman, Živa Lengar, Nataša Mehle, Ana Vučurović, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "In-depth virome study linking tomato, associated weed plants and irrigation water sources in Slovenia reveals many new and known plant viruses", V: Plant health 2021 : seismic shifts in disease risk : August 2-6, 2021 : virtual meeting, [S. l.: s. n., 2021], 1 spletni vir, https://events.rdmobile.com/Lists/Details/1179651. [COBISS.SI-ID 90988291]

29. Mark Paul Selda Rivarez, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej, Anja Pecman, Živa Lengar, Gabrijel Seljak, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, "Phytoviromics and datamining added insights on the recent intercontinental detection of an iflavirus and kitavirus in tomato", V: Plant health 2021 : seismic shifts in disease risk : August 2-6, 2021 : virtual meeting, [S. l.: s. n., 2021], 1 spletni vir, https://events.rdmobile.com/Lists/Details/1179532. [COBISS.SI-ID 90992643]

30. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Analysis of plant viruses in irrigation water connected to tomato production sites", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. [13], https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62541827]

31. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Zala Kogej, Ivana Stanković, Branka Krstić, Maja Ravnikar, Dimitre Mollov, "Detection of novel viruses in iris plants using high-throughput sequencing", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. 118-119, https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62661379]

32. Zala Kogej, Mark Paul Selda Rivarez, Anja Pecman, Ana Vučurović, Nejc Jakoš, Gabrijel Seljak, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "First discovery of Ranunculus white mottle virus in tomato and assembly of its first full genome", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. [9], https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62527235]

33. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Ian Adams, Ion Gutiérrez-Aguirre, Adrian Fox, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "How does nanopore sequencing compare to Illumina sequencing for detection of plant viruses and viroids", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. 116, https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62641155]

34. Ana Vučurović, Nejc Jakoš, Maja Ravnikar, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, "Results of the test performance study on the detection and identification of tomato spotted wilt tospovirus : re-emerging threat to vegetables and ornamentals", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. 23-24, https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62637827]

35. Mark Paul Selda Rivarez, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej, Anja Pecman, Živa Lengar, Gabrijel Seljak, Ivana Stanković, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, "Scanning tomato and associated weeds virosphere composition using high-throughput sequencing", V: Programme and abstracts : International Advances in Plant Virology 2021 : virtually via Zoom : 20 th April - 22 nd April 2021, [S. l.: Association of Applied Biologists], 2021, str. 113, https://custom.cvent.com/05F40F40EA964BBB968323D70A3E1C38/files/event/ef4ceb27d30d4676a7f14cb5d4dd7663/bd3a825c81194b88a904a9bd5738cd44.pdf. [COBISS.SI-ID 62648835]

36. Maja Ravnikar, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Zala Kogej, Irena Bajde, David Stanković, Anja Pecman, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Anže Županič, Mojca Milavec, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Wastewater based epidemiology : from infectious plant virus discovery, to monitoring of SARS-CoV-2", V: Tackling global viral epidemics conference 2021 : the first conference of The World Society for Virology : 16-18 June 2021 : abstracts, [S. l.]: World Society for Virology, 2021, str. 105, https://wsv2021.com/wp-content/uploads/2021/07/Abstract-Booklet-Complete-1.pdf. [COBISS.SI-ID 92994819]

37. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Živa Lengar, Anže Županič, Mojca Milavec, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Wastewater surveillance for SARS CoV 2: deep dive into our societʼs health", V: Throughout knowledge towards a green new world : 13. Študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 15. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO), 27-28 maj 2021, Ljubljana, Slovenija : knjiga povzetkov = 13th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 15th Young Researchers' Day of Chemistry, material science, biochemistry and environment, (CMBE day), 27th-28th May 2021, online : book of abstracts, 13. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 15. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO), 27-28 maj 2021, Ljubljana, Slovenija = 13th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 15th Young Researchers' Day, 27th-28th May 2021, Klara Nagode (ur.), et al., Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2021, str. 85-86, ilustr., http://ipssc.mps.si/bookOfAbstracts/Book_of_abstracts_v04.pdf. [COBISS.SI-ID 76679427]

38. Arijana Filipić, David Dobnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Magda Tušek-Žnidarič, Gregor Primc, Miran Mozetič, Maja Ravnikar, Jana Žel, "Inactivation of pepper mild motile virus by cold atmospheric plasma", V: Water research and innovations in digital era : book of abstracts : 12th Eastern European Young Water Professionals Conference, 31 March to 2 April 2021, Riga, Latvia, 12th Eastern European Young Water Professionals Conference, 31 March to 2 April 2021, Riga, Latvija, Maryna Feierabend (ur.), 1st ed., Riga: Technical University, 2021, str. 34, ISBN 978-9934-22-618-2, https://iwa-ywp.digital/wp-content/uploads/2021/04/Book-of-Abstracts-ISBN.pdf. [COBISS.SI-ID 60233475]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

39. Maruša Pompe Novak, "Oglejmo si DNA s prostim očesom", V: Očarljivi poskusi z rastlinami, Maruša Pompe Novak (ur.), et al., 1. izd., Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, str. 8-9, ilustr., ISBN 978-961-94802-9-8. [COBISS.SI-ID 78757379]

40. Maruša Pompe Novak, "Dokažimo tok vode po rastlini od spodaj navzgor", V: Očarljivi poskusi z rastlinami, Maruša Pompe Novak (ur.), et al., 1. izd., Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, str. 24-25, ilustr., ISBN 978-961-94802-9-8. [COBISS.SI-ID 78761731]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

41. Guillaume Antalick, "Slovenija, butična vinska dežela", O vinu, 3. maj 2021, ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/1503/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Slovenija-buticna-vinska-dezela. [COBISS.SI-ID 74369283]

42. Guillaume Antalick, "Star "software" potrebuje posodobitev", O vinu, 5. jul. 2021, ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/1555/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Star-software-potrebuje-posodobitev. [COBISS.SI-ID 74367747]

43. Guillaume Antalick, "Kdaj bomo končno združili moči?", O vinu, 8. mar. 2021, ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/1461/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Kdaj-bomo-koncno-zdruzili-moci. [COBISS.SI-ID 74370307]

44. Guillaume Antalick, "Rekapitulacija leta 2020 - nekaj lučk v temì", O vinu, 18. jan. 2021, ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/1428/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Rekapitulacija-leta-2020-nekaj-luck-v-tem. [COBISS.SI-ID 74371843]

45. Guillaume Antalick, "Zakaj s kmetijsko zemljo v Sloveniji ne ustvarimo večje vrednosti?", O vinu, 23. avg. 2021, ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/1589/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Zakaj-s-kmetijsko-zemljo-v-Sloveniji-ne-ustvarimo-vecje-vrednosti. [COBISS.SI-ID 5227259]


1.22 Intervju

46. Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Znanost ni škodljiva, njena uporaba pa bi lahko bila", Delo, [Tiskana izd.], 1. apr. 2021, str. 13, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 59155459]

47. Gregor Anderluh (intervjuvanec), Oto Luthar (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Boštjan Zalar (intervjuvanec), "Raziskovalna sfera : okrevanje po epidemiji je priložnost, da postanemo družba znanja", SiOL.net, 30. mar. 2021, ISSN 1581-0658, https://siol.net/novice/slovenija/raziskovalna-sfera-okrevanje-po-epidemiji-je-priloznost-da-postanemo-druzba-znanja-549091. [COBISS.SI-ID 59126531]

48. Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Nova direktorica NIB Maja Ravnikar: Znanost je dolžna priskočiti na pomoč v vseh krizah in vprašanjih, na katere lahko ponudi odgovor", Slovenska tiskovna agencija, 3. mar. 2021, ISSN 1854-214X, https://www.sta.si/2873242/nova-direktorica-nib-maja-ravnikar-znanost-je-dolzna-priskociti-na-pomoc-v-vseh-krizah-in-vprasanjih-na-katere-lahko-ponudi-odgovor. [COBISS.SI-ID 54801155]

49. Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Znanost je skupna dobrina", Tromba : agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, 12. apr. 2021, ISSN 2350-5869, http://www.tromba.si/prof-dr-maja-ravnikar-direktorica-nacionalnega-instituta-za-biologijo-nib-znanost-je-skupna-dobrina/. [COBISS.SI-ID 59860227]

50. Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Brez bazične ni niti aplikativne znanosti", Tromba : agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, 25. feb. 2021, ISSN 2350-5869, http://www.tromba.si/prof-dr-maja-ravnikar-direktorica-nacionalnega-instituta-za-biologijo-nib-brez-bazicne-ni-niti-aplikativne-znanosti/. [COBISS.SI-ID 53240579]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

51. Maruša Pompe Novak (avtor, urednik), Špela Baebler (avtor, urednik), Marina Dermastia (urednik), Očarljivi poskusi z rastlinami, 2. izd., Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-7144-00-0. [COBISS.SI-ID 70079235]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

52. Nataša Mehle, Irena Mavrič Pleško, Mojca Viršček Marn, Sebastjan Radišek, Tanja Guček, Marjana Camloh, Zala Kogej, Nejc Jakoš, Maja Ravnikar, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo za leto 2020 o opravljenem delu v okviru konzorcija nacionalnega referenčnega laboratorija za viruse, viroide in fitoplazme, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo: Kmetijski inštitut Slovenije; Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2021, 17 str. [COBISS.SI-ID 50481411]

53. Tanja Dreo, Manca Pirc, Marjana Camloh, Špela Alič, Neža Turnšek, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Maja Ravnikar, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo za leto 2020 o opravljenem delu v okviru nacionalnega referenčnega laboratorija za bakterije, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 11 str. [COBISS.SI-ID 50481667]

54. Nataša Mehle, Tanja Dreo, Manca Pirc, Nejc Jakoš, Denis Kutnjak, Marjana Camloh, Špela Alič, Zala Kogej, Marina Dermastia, Magda Tušek-Žnidarič, Neža Turnšek, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Maja Ravnikar, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi za leto 2020, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 237 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50482179]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

55. Géraldine Anthoine, Ian Brittain, Aude Chabirand, Tanja Dreo, Francesco Faggioli, Catherine Harrison, Marta Luigi, Tadeja Lukežič, Slavica Matić, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Hanna Mouaziz, Maja Ravnikar, Jean-Philippe Renvoise, Davide Spadaro, Laura Tomassoli, Ana Vučurović, TPS reports with description of the method, materials and software used, as well as the data analysis - Round 2, Version 1.0 : grant agreement N. 773139 : deliverable N° 1.5, [S. l.: Valitest EU project consortium, 2021], 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 62290435]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

56. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Dr. Maja Ravnikar : ljudje bomo izumrli prej kot virusi, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (37 min, 44 sek)), Intervju, https://radioprvi.rtvslo.si/2021/03/intervju-maja-ravnikar/. [COBISS.SI-ID 59140867]

57. Goran Tenze (oseba, ki intervjuva), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Špela Baebler (intervjuvanec), Nova raziskovalna infrastruktura - Biotehnološko stičišče NIB, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (24 min, 42 sek)), Pogled v znanost, https://ars.rtvslo.si/2021/06/pogled-v-znanost-325/. [COBISS.SI-ID 70368515]

58. Alen Albreht (intervjuvanec), Jan Reščič (intervjuvanec), Platforma VINEAS, raziskovalci, vinogradniki in vinarji proti klimatskim spremembam v Mediteranu : intervju v oddaji Pogled v znanost, Radio Slovenija, tretji program (ARS), 20. 9. 2021, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021, https://ars.rtvslo.si/2021/09/pogled-v-znanost-334/. [COBISS.SI-ID 78219779]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

59. Maruša Pompe Novak (avtor, scenarist, urednik), Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Mojca Juteršek, Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Marina Dermastia (urednik), Dokažimo tok vode po rastlini od spodaj navzgor v laboratoriju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 min, 32 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=nm8oYMRVlV8. [COBISS.SI-ID 79482115]

60. Tim Novak (igralec), Maruša Pompe Novak (avtor, urednik, scenarist), Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Marina Dermastia (urednik), Dokažimo tok vode po rastlini od spodaj navzgor v naravi, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 min, 22 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=Rji8TFVQAwU. [COBISS.SI-ID 79491331]

61. Ratko Pilipović, Maja Zagorščak (scenarist), Maruša Pompe Novak (avtor, scenarist, urednik), Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Marina Dermastia (urednik), Naredimo baterijo iz krompirja v laboratoriju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 18 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=lCBInJYJDLE. [COBISS.SI-ID 79510787]

62. Tim Novak (igralec), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Maruša Pompe Novak (avtor, urednik, scenarist), Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Marina Dermastia (urednik), Oglejmo si DNA s prostim očesom v domači kuhinji, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 46 sek)), barve, zvok, https://youtu.be/D_Zn-rNrIJ0. [COBISS.SI-ID 79471107]

63. Maruša Pompe Novak (avtor, scenarist, urednik), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Marina Dermastia (urednik), Oglejmo si DNA s prostim očesom v laboratoriju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (2 min, 56 sek)), barve, zvok, https://youtu.be/LzXmp_P-WUU. [COBISS.SI-ID 79466499]

64. Tim Novak (igralec), Maj Vodopivec (igralec), Maša Vodopivec (igralec), Maruša Pompe Novak (avtor, urednik, scenarist), Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Marina Dermastia (urednik), Postanimo detektivi za rastlinske vonjave doma, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (5 min, 33 sek)), barve, zvok, https://youtu.be/ra2ej5ivV2A. [COBISS.SI-ID 79503107]

65. Mojca Juteršek, Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Maruša Pompe Novak (avtor, scenarist, urednik), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Marina Dermastia (urednik), Postanimo detektivi za rastlinske vonjave v laboratoriju, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 31 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=GUTMfj7SkFg. [COBISS.SI-ID 79494915]

66. Tim Novak (igralec), Maruša Pompe Novak (avtor, urednik, scenarist), Jan Ferjančič, Branka Smodiš, Špela Baebler (avtor, scenarist, urednik), Marina Dermastia (urednik), Razkrijmo skrito mavrico barv zelenih rastlin v domači kuhinji, [Ljubljana]: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 56 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=cYKduR1C46M. [COBISS.SI-ID 79477251]

67. Maja Ravnikar, Barbara Agstner, Anne-Marie Chappé (intervjuvanec), Validation of diagnostic tests to support plant health : selection of pests and TPS organisers, Paris: EPPO; [San Bruno]: YouTube [distributer], 2021, 1 spletni vir (1 videodatoteka (15 min, 5 sek)), barve, zvok, https://youtu.be/xFXUyZHo5XI. [COBISS.SI-ID 61108995]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

68. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Gradnja biotehnološkega stičišča : TV Slovenija 1, Dnevnik, 18. 7. 2021. [COBISS.SI-ID 70681091]

69. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Koronavirusa v odpadnih vodah ta hip ogromno : Radio Slovenija 1, program A 1, 31. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 59157507]

70. Andreja Lešnik (oseba, ki intervjuva), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Meritve koronavirusa v odpadnih vodah : prispevek pri Poročilih ob petih, Radio Slovenija, Prvi, 21. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 82034691]

71. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Monitoring prisotnosti SARS-CoV-2 virusa v odpadnih vodah : Radio Slovenija 1, oddaja Po Sloveniji, 16. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 55916035]

72. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Denis Kutnjak (intervjuvanec), Nova različica virusa tudi v Sloveniji : RTV Slovenija, oddaja Premagajmo covid 19, 26. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 49672451]

73. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Jure Vindišar (intervjuvanec), Raziskovalci kot podjetniki : TV Slovenija 1, Točka preloma, 20. 5. 2021. [COBISS.SI-ID 64656387]

74. Sergeja Valjavec (oseba, ki intervjuva), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Spremljanje epidemije novega koronavirusa prek analize odpadnih voda : Radio 1, Novice, 10. 2. 2021. [COBISS.SI-ID 51407107]

75. Maja Ravnikar, Virus v odpadnih vodah : prispevek v oddaji Opoldnevnik, Radio Koper, 28. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 92749827]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

76. Guillaume Antalick, Klimaindikatoren und Weinaroma : predavanje na Forschungstagung - Green Deal Weinbau, 21. jan. 2021, online. [COBISS.SI-ID 77304323]

77. Maja Ravnikar, Ana Vučurović, Nataša Mehle, Tanja Dreo, Géraldine Anthoine, Hanna Mouaziz, Lessons learnt from VALITEST - organisation of TPS : lecture at EPPO panel, 10. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 55118595]

78. Lorena Butinar, The microbiome associated with grapevine rootstock genotypes under different irrigation regimes : lecture at International Workshop on Wastewater Management "A multidisciplinary approach to the treatment and application of waste water to agriculture", 21. 6. 2021, online. [COBISS.SI-ID 92504579]

79. Maja Ravnikar, The role of science : on-line European science festival , 9 - 11 November 2021. [COBISS.SI-ID 87253251]


3.25 Druga izvedena dela

80. Guillaume Antalick (član komisije), 11. ocenjevanje modrih frankinj v Sevnici : 26. maja 2021. [COBISS.SI-ID 77243139]

81. Jan Reščič, Lokalne sorte vinske trte, njihov pomen in značilnosti : predavanje na Evropski noči raziskovalcev 2021, Znanost za vse, 24. 9. 2021. [COBISS.SI-ID 88149251]

82. Jan Reščič, Opinions and measures on climate change in the vine and wine sector: a view on the future : presentation on a round table on climate change challenges, vine and wine sector, 10. 6. 2021, online. [COBISS.SI-ID 67232771]

83. Guillaume Antalick, Tipičnost aromatike vina, prodoren pristop : Noč raziskovalcev, Nova Gorica, 24. sep. 2021. [COBISS.SI-ID 78004483]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

84. Applied sciences, Lorena Butinar (gostujoči urednik 2021), Melita Sternad Lemut (gostujoči urednik 2021), Guillaume Antalick (gostujoči urednik 2021), Basel: MDPI, 2011-, ISSN 2076-3417, https://www.mdpi.com/journal/applsci. [COBISS.SI-ID 522979353]

85. Jana Ambrožič-Dolinšek, Maruša Pompe Novak (urednik), Špela Baebler (urednik), Marina Dermastia (urednik), Očarljivi poskusi z rastlinami, 1. izd., Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-94802-9-8. [COBISS.SI-ID 59572739]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

86. Rebeka Strah, Transcriptomic response to water stress, high salinity, and phytoplasma infection in grapevine (Vitis Vinifera L.) : master thesis = Vpliv suše, slanosti in okužbe s fitoplazmami na izražanje genov vinske trte (Vitis Vinifera L.) : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Strah], 2021, XXIII, 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 98476547]


Intervjuvanec

87. Barbara Slukan (oseba, ki intervjuva), "Prisotnost koronavirusa v Sloveniji analizirajo tudi v sedmih čistilnih napravah", 24ur.com, 13. apr. 2021, ISSN 1581-3711, https://www.24ur.com/novice/svet/prisotnost-koronavirusa-v-sloveniji-analizirajo-v-sedmih-cistilnih-napravah.html. [COBISS.SI-ID 59862275]

88. Mojca Matoz (oseba, ki intervjuva), "Prezračimo neželenega gosta", Delavska enotnost : glasilo Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije, 7. maj 2021, str. 6, ISSN 2591-2135. [COBISS.SI-ID 62449923]

89. Anja Intihar (oseba, ki intervjuva), "Voda je zdramila slovenske volivke in volivce", Delo.si, [Spletna izd.], 9. jul. 2021, ISSN 1854-6544, https://www.delo.si/novice/slovenija/voda-je-zdramila-ljudstvo/. [COBISS.SI-ID 70077699]

90. Saša Senica (oseba, ki intervjuva), "Začenja se gradnja novega biotehnološkega stičišča", Delo.si, [Spletna izd.], 9. jul. 2021, ISSN 1854-6544, https://www.delo.si/novice/slovenija/zacenja-se-gradnja-novega-biotehnoloskega-sticisca/. [COBISS.SI-ID 70095875]

91. Boris Šuligoj (oseba, ki intervjuva), "Rešitev za edini morski akvarij v državi", Delo, [Tiskana izd.], 7. jun. 2021, str. 20, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 66161411]

92. Uroš Škerl (oseba, ki intervjuva), "Začetek gradnje velikega znanstvenega stičišča", Dnevnik online, [Spletna izd.], 9. jul. 2021, ISSN 1581-3037, https://www.dnevnik.si/1042958751/slovenija/zacetek-gradnje-velikega-znanstvenega-sticisca. [COBISS.SI-ID 70073347]

93. Kaja Sajovic (oseba, ki intervjuva), "Sledenje koronavirusu v odpadnih vodah - pogosto točnejše od uradne statistike", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 10. feb. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sledenje-koronavirusu-v-odpadnih-vodah-pogosto-tocnejse-od-uradne-statistike/551958. [COBISS.SI-ID 51400707]

94. Gregor Cerar (oseba, ki intervjuva), "NIB: količina novega koronavirusa v odpadnih vodah se povečuje", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 23. mar. 2021, ISSN 1581-372X, https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/nib-kolicina-novega-koronavirusa-v-odpadnih-vodah-se-povecuje/574006. [COBISS.SI-ID 58741507]

95. Alenka Penjak, "Alarm za edini morski akvarij", Primorske novice, [Spletna izd.], 3. jun. 2021, ilustr., ISSN 1580-4747, https://www.klipingmap.com/v3.0/media/pdf?filePath=2021/06/03/c8c1495c-c420-11eb-8294-977ffa7a07b9&language=sl&topicGroupId=09e867f8-130d-3d58-bd16-c78de7cd4d8c&showHighlights=true&purpose=2&summaryType=auto_generated&dcStringToken=3393d57d-40df-4ac0-9f2d-423bc5b1cbd1&processType=0. [COBISS.SI-ID 66252547]

96. "Kmalu bo stekla gradnja biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo", Slovenska tiskovna agencija, 7. jul. 2021, ISSN 1854-214X, https://www.sta.si/2920516/kmalu-bo-stekla-gradnja-biotehnoloskega-sticisca-nacionalnega-instituta-za-biologijo. [COBISS.SI-ID 70421507]

97. "NIB ustanovil novo odcepljeno podjetje na področju genskega zdravljenja", Slovenska tiskovna agencija, 21. apr. 2021, ISSN 1854-214X, https://www.sta.si/2892539/nib-ustanovil-novo-odcepljeno-podjetje-na-podrocju-genskega-zdravljenja. [COBISS.SI-ID 62075139]

98. "Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) in MIZŠ pred začetkom gradnje ʺBiotehnološkega stičišča nacionalnega Inštituta za biologijoʺ (BTS-NIB)", Tromba : agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, 8. jul. 2021, ISSN 2350-5869, http://www.tromba.si/nacionalni-institut-za-biologijo-nib-in-mizs-pred-zacetkom-gradnje-biotehnoloskega-sticisca-nacionalnega-instituta-za-biologijo-bts-nib/. [COBISS.SI-ID 70091523]


Fotograf

99. Marina Dermastia (avtor, fotograf), Radovan Komel, Tom Turk (avtor, fotograf), Kjer se življenje začne --- : [biologija celice in genetika za gimnazije], 2. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2021, 297 str., ilustr., ISBN 978-961-271-382-9. [COBISS.SI-ID 72167427]


Recenzent

100. Nika Rodošek, Sledenje sevov avtohtonih vinskih kvasovk med alkoholno fermentacijo sintetičnega mošta z genetskimi markerji : magistrsko delo = Tracking of autochthonous wine yeast strains during alcoholic fermentation of synthetic must with genetic markers : M. Sc. Thesis, Ljubljana: [N. Rodošek], 2021, X, 54 f., ilustr., Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 238. [COBISS.SI-ID 84874243]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 14. 3. 2022

 

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBibliografija skupine za leto 2020Antalick, Guillaume [38766] Pompe Novak, Maruša [18467]
Butinar, Lorena [22504] Ravnikar, Maja [05229]
Jež, Erika [35364] Reščič, Jan [36437]
Lesica, Marko [38263] Sternad Lemut, Melita [17102]
Mozetič Vodopivec, Branka [21387]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Katja Stare, Anna Coll Rius, Ion Gutiérrez-Aguirre, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, Andreja Kežar, Luka Kavčič, Marjetka Podobnik, Kristina Gruden, "Generation and in Planta functional analysis of Potato virus Y mutants", Bio-protocol, 20 Jul. 2020, vol. 10, iss. 14, str. e3692-1-e3692-19, ilustr., ISSN 2331-8325, https://bio-protocol.org/e3692, DOI: 10.21769/BioProtoc.3692. [COBISS.SI-ID 25846531]

2. Jelena Topić, Natka Ćurko, Karin Kovačević Ganić, Lorena Butinar, Alen Albreht, Irena Vovk, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Synthesis of pyranoanthocyanins from Pinot Noir grape skin extract using fermentation with high pyranoanthocyanin producing yeasts and model wine storage as potential approaches in the production of stable natural food colorants", European Food Research and Technology, Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A, [Print ed.], 2020, vol. 246, iss. 6, str. 1141-1152, ilustr., ISSN 1438-2377, DOI: 10.1007/s00217-020-03467-2. [COBISS.SI-ID 5598715]

3. Olaf J. Schelezki, Guillaume Antalick, Katja Šuklje, David W. Jeffery, "Pre-fermentation approaches to producing lower alcohol wines from Cabernet Sauvignon and Shiraz : Implications for wine quality based on chemical and sensory analysis", Food chemistry, [Print ed.], 2020, vol. 309, art no. 125698, str. 1-10, ISSN 0308-8146. [COBISS.SI-ID 37505283]

4. Jerica Sabotič, Jože Brzin, Jana Erjavec, Tanja Dreo, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, Janko Kos, "L-amino acid oxidases from mushrooms show antibacterial activity against the Phytopathogen Ralstonia solanacearum", Frontiers in microbiology, 2020, vol. 11, str. 977-1-997-18, ISSN 1664-302X, DOI: 10.3389/fmicb.2020.00977. [COBISS.SI-ID 18527235]

5. Xinyi Zhang, Nikolaos Kontoudakis, Katja Šuklje, Guillaume Antalick, John W. Blackman, Douglas N. Rutledge, Leigh Schmidtke, Andrew C. Clark, "Changes in red wine composition during bottle aging : impacts of grape variety, vineyard location, maturity, and oxygen availability during aging", Journal of agricultural and food chemistry, 2020, vol. 68, no. 47, str. 13331-13343, ilustr., ISSN 0021-8561, DOI: 10.1021/acs.jafc.9b07164. [COBISS.SI-ID 41252099]

6. Jelena Topić, Lorena Butinar, Alen Albreht, Irena Vovk, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "The impact of Saccharomyces and non-Saccharomyces yeasts on wine colour : a laboratory study of vinylphenolic pyranoanthocyanin formation and anthocyanin cell wall adsorption", Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, 2020, vol. 123, str. 1-9, ilustr., ISSN 0023-6438, DOI: 10.1016/j.lwt.2020.109072. [COBISS.SI-ID 5559803]

7. Leigh Schmidtke, Guillaume Antalick, Katja Šuklje, John W. Blackman, Julien Boccard, Alain Deloire, "Cultivar, site or harvest date: the gordian knot of wine terroir", Metabolomics, 2020, vol. 16, art. no. 52, str. 1-17, ilustr., ISSN 1573-3882, DOI: 10.1007/s11306-020-01673-3. [COBISS.SI-ID 37496579]

8. Nada Lavrač, Matej Martinc, Senja Pollak, Maruša Pompe Novak, Bojan Cestnik, "Bisociative literature-based discovery : lessons learned and new word embedding approach", New generation computing, 2020, vol. 38, str. 773-800, ISSN 0288-3635, http://dx.doi.org/10.1007/s00354-020-00108-w, DOI: 10.1007/s00354-020-00108-w. [COBISS.SI-ID 31844867]

9. Tjaša Lukan, Maruša Pompe Novak, Špela Baebler, Magda Tušek-Žnidarič, Aleš Kladnik, Maja Križnik, Andrej Blejec, Maja Zagorščak, Katja Stare, Barbara Dušak, Anna Coll Rius, Stephan Pollmann, Karolina Morgiewicz, Jacek Hennig, Kristina Gruden, "Precision transcriptomics of viral foci reveals the spatial regulation of immune-signaling genes and identifies RBOHD as an important player in the incompatible interaction between potato virus Y and potato", The Plant journal, 2020, vol. 104, iss. 3, str. 645-661, ilustr., ISSN 0960-7412, DOI: 10.1111/tpj.14953. [COBISS.SI-ID 27546883]

10. Jelena Topić, Lorena Butinar, Natka Ćurko, Karin Kovačević Ganić, Branka Mozetič Vodopivec, Dorota Korte, Mladen Franko, "Implementation of high performance liquid chromatography coupled to thermal lens spectrometry (HPLC-TLS) for quantification of pyranoanthocyanins during fermentation of Pinot Noir grapes", SN applied sciences, 2020, vol. 2, iss. 7, str. 1-15, ilustr., ISSN 2523-3963, DOI: 10.1007/s42452-020-3005-8. [COBISS.SI-ID 20043011]

11. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Viromics and infectivity analysis reveal the release of infective plant viruses from wastewater into the environment", Water research, 2020, vol. 177, str. 1-11, ISSN 0043-1354, DOI: 10.1016/j.watres.2020.115628. [COBISS.SI-ID 5318735]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

12. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Barbara Jerič Kokelj, Nika Tuta, Tan Lončar, Matjaž Vogelsang, Maja Ravnikar, "Metagenomic characterization of parental and production CHO cell lines for detection of adventitious viruses", Biologicals, 2020, vol. [48], str. [1-6], ISSN 1045-1056, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045105620301354, DOI: 10.1016/j.biologicals.2020.11.001. [COBISS.SI-ID 39971587]

13. Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Nejc Jakoš, Gabrijel Seljak, Anja Pecman, Sébastien Massart, Maja Ravnikar, "First report of cucurbit aphid-borne yellows virus in Cucurbita pepo and Cucurbita maxima in Slovenia", Plant disease, 2020, vol. 104, no. 2, str. 599, ISSN 0191-2917, DOI: 10.1094/PDIS-07-19-1524-PDN. [COBISS.SI-ID 5239631]


1.05 Poljudni članek

14. Maja Ravnikar, Kristina Gruden, Jana Žel, "Nacionalni inštitut za biologijo - Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo", Acta biologica slovenica : ABS, [Tiskana izd.], 2020, vol. 63, št. 1, str. 118-120, ilustr., ISSN 1408-3671. [COBISS.SI-ID 28675075]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

15. Maja Ravnikar, Kristina Gruden, Jana Žel, "Od tkivnih kultur do Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo", V: BIA, vztrajanje na biotehnološki poti, Posvetovanje ob obeleženju "30 letnice podjetja BIA d. o. o." , 16. januar 2020, Ljubljana, Peter Raspor (ur.), Ljubljana: BIA, 2020, str. 97-108, ilustr., ISBN 978-961-90428-2-3. [COBISS.SI-ID 5313615]

16. Alberto Calderan, Elisa Petrussa, Antonio Filippi, Marco Vuerich, Federico Nassivera, Luca Iseppi, Lorena Butinar, Jan Reščič, Luca Bariviera, Sara Natale, Andrea Nardini, Alenka Mihelčič, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, Paolo Sivilotti, "Kateri vodni režim z dobrim razmerjem med stroški in koristmi zagotavlja najboljšo kakovost grozdja sorte Refošk? = Quale apporto idrico permette di ottenere una buona qualità delle uve di terrano con un buon rapporto benefici/costi?", V: Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Klemen Lisjak (ur.), Andreja Vanzo (ur.), Lorena Butinar (ur.), Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, str. 17-29, 101-114, ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 44205059]

17. Andreja Vanzo, Sara Natale, Luca Bariviera, Alenka Mihelčič, Alberto Calderan, Jan Reščič, Francesco Petruzzellis, Dejan Bavčar, Giacomo Nunin, Paolo Sivilotti, Andrea Nardini, Klemen Lisjak, "Meteorološke značilnosti letnikov 2018 in 2019 ter polifenolni potencial grozdja Refošk na čezmejnem Krasu = Caratteristiche meteorologiche delle annate 2018 e 2019 e potenziale polifenolico dell'uva refošk sul territorio del Carso transfrontaliero", V: Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Klemen Lisjak (ur.), Andreja Vanzo (ur.), Lorena Butinar (ur.), Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, str. 40-54, 125-140, ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 44219395]

18. Jelena Topić, Branka Mozetič Vodopivec, Jan Reščič, Martina Bergant Marušič, Dorota Korte, Melita Sternad Lemut, Klemen Lisjak, Mladen Franko, Lorena Butinar, "Mlečnokislinske bakterije in biogeni amini v vinih teran = Batteri lattici ed ammine biogene nel vino terrano", V: Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Klemen Lisjak (ur.), Andreja Vanzo (ur.), Lorena Butinar (ur.), Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, str. 55-69, 141-155, ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 44228867]

19. Francesco Petruzzellis, Jan Reščič, Sara Natale, Luca Bariviera, Alberto Calderan, Klemen Lisjak, Paolo Silvilotti, Katja Šuklje, Andreja Vanzo, Andrea Nardini, "Stopnja vodnega stresa v vinogradih na Krasu : rezultati spremljanj med letoma 2018 in 2019 = Livelli di stress idrico dei vigneti del Carso : risultati del monitoraggio 2018-2019", V: Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Klemen Lisjak (ur.), Andreja Vanzo (ur.), Lorena Butinar (ur.), Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, str. 5-16, 88-100, ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 44196611]

20. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Olivera Maksimović, Zala Kogej, Ana Vučurović, Anja Pecman, Nataša Mehle, Mojca Milavec, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Virusi v odpadni vodi : analize odpadne vode za spremljanje epidemije novega koronavirusa", V: Vodni dnevi 2020 : simpozij z mednarodno udeležbo : zbornik referatov : 17.-18. september 2020, Rimske Toplice, Kongresni center Rimske terme, Stanka Cerkvenik (ur.), Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2020, str. 83-90, ISBN 978-961-6631-16-7, https://sdzv-drustvo.si/vodni-dnevi/arhiv-vodnih-dnevov/. [COBISS.SI-ID 33689603]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

21. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Comparison of extraction methods and sequencing platforms for a complex water sample", V: Bioinformatics : from algorithms to applications : [international conference] : [virtually on] July 27-28, 2020, Saint Petersburg, Russia, Saint Petersburg: BiATA, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka pdf (1 str.)), ilustr., https://static.sched.com/hosted_files/biata2020/f2/poster_biata_2020_olivera_maksimovic%20-%20Olivera%20Maksimovic.pdf, https://biata2020.sched.com/event/dKWS/comparison-of-extraction-methods-and-sequence-platforms-for-complex-water-sample?iframe=no&w=100%25&sidebar=no&bg=no. [COBISS.SI-ID 30438659]

22. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Monika Novak Babič, Martina Turk, Rok Kostanjšek, Polona Zalar, Cene Gostinčar, Janez Mulec, Nina Gunde-Cimerman, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Metagenomic analysis of virus diversity in cave water habitats", V: Bioinformatics : from algorithms to applications : [international conference] : [virtually on] July 27-28, 2020, Saint Petersburg, Russia, Saint Petersburg: BiATA, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka pdf ([1] str.)), ilustr., https://static.sched.com/hosted_files/biata2020/ca/Bacnik_BiATA_2020%20-%20katarina%20bacnik.pdf, https://biata2020.sched.com/event/dKW7/metagenomic-analysis-of-virus-diversity-in-cave-water-habitats, http://biata2020.spbu.ru/. [COBISS.SI-ID 33656323]

23. Jelena Topić, Lorena Butinar, Martina Bergant Marušič, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Determination of biogenic amine-forming potential of naturally occuring lactic acid bacteria (LAB) strains isolated from the grapes of Vitis vinifera cv. Refošk grape variety", V: Book of abstracts, 5th International Conference New trends on sensing-monitoring-telediagnosis for life sciences, NT-SMT-LS 2020 online, Romania, July 3-4, 2020, Mihaela Badea (ur.), Brasov: Transilvania University Press, 2020, 1 str., ISBN 978-606-19-1266-7, http://www.healthfoodenviron.unitbv.ro/2020/NT-SMT-LS-2020-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 22309891]

24. Irena Mavrič Pleško, Janja Lamovšek, Primož Žigon, Zala Kogej, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, Mojca Viršček Marn, "2020 : mednarodno leto zdravja rastlin", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 127, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 32121859]

25. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Analiza vode za namakanje v proizvodnji paradižnika v Sloveniji in Srbiji", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 124, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 30396675]

26. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Zala Kogej, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Mojca Milavec, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Analize odpadnih voda za spremljanje epidemije novega koronavirusa v Sloveniji", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 71, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 30394115]

27. Mojca Janc, Kaja Zevnik, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Štalekar, Nejc Košir, Rebecca Vollmeier, Tjaša Jakomin, Polona Kogovšek, Jana Žel, Maja Ravnikar, David Dobnik, "Korelacija analitičnih metod uporabljenih na področju genske terapije", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 84, ISBN 978-961-90346-8-2. [COBISS.SI-ID 31616003]

28. Ana Vučurović, Nejc Jakoš, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, "Medlaboratorijska primerjava testov za diagnostiko virusa pegavosti in uvelosti paradižnika", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 87, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 30800899]

29. Špela Alič, Manca Pirc, Tadeja Lukežič, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, "Mednarodna primerjalna študija molekularnih testov za določanje za rastline patogene bakterije Pantoea stewartii subsp. stewartii v semenu koruze", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 79, ISBN 978-961-90346-8-2, http://www.smd.si/wp-content/uploads/2020/09/Knjiga-povzetkov_SMD_2020_WEB_koncna_ver3_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 33516803]

30. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Monika Novak Babič, Martina Turk, Rok Kostanjšek, Polona Zalar, Cene Gostinčar, Janez Mulec, Nina Gunde-Cimerman, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Metagenomska analiza virusne raznolikosti v vzorcih jamskih voda", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 115, ISBN 978-961-90346-8-2. [COBISS.SI-ID 30964739]

31. Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, Katarina Bačnik, Nataša Mehle, Anja Pecman, Magda Tušek-Žnidarič, Olivera Maksimović, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Od epidemiologije rastlinskih virusov do SARS-CoV-2", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 37, ISBN 978-961-90346-8-2, http://www.smd.si/wp-content/uploads/2020/09/Knjiga-povzetkov_SMD_2020_WEB_koncna_ver3_compressed.pdf. [COBISS.SI-ID 33679363]

32. Nataša Mehle, Nejc Jakoš, Mojca Rot, Miro Mešl, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Alenka Ferlež Rus, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, "Propadanje lesk v Sloveniji zaradi okužbe s 'Candidatus Phytoplasma fragariae' in z izolati sorodnimi povzročiteljici zlate trsne rumenice", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 43, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf, https://drive.google.com/file/d/1cmtkFmA3TqC6DnjTGDlomWtB-rh0pkUa/view. [COBISS.SI-ID 30795779]

33. Janja Zajc, Sara Fišer, Maja Ravnikar, Antonio Vincent, Neil Boonham, Polona Kogovšek, "Razvoj in optimizacija qPCR testov za določanje glive Phyllosticta citricarpa v vzorcih zraka in dežja", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 75, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 30857987]

34. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Zala Kogej, Ivana Stanković, Branka Krstić, Maja Ravnikar, "Uporaba visokozmogljivostnega sekvenciranja za odkrivanje virusov, ki povzročajo bolezen prej neznane etiologije na Iris sp. v Srbiji", V: Knjiga povzetkov : 8. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 23.-25. september 2020 : kongres SMD, 23.-25. 9. 2020 : virtualni kongres, Urška Jamnikar Ciglenečki (ur.), Darja Kušar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 88, ISBN 978-961-90346-8-2, https://www2.cd-cc.si/Skripte/2020/SMD/Knjiga_povzetkov_SMD_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 30792707]

35. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Wastewater viromics and infectivity tests shed light on the infective plant viruses released in the environment", V: Knjiga povzetkov = Book of abstracts, 12. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 14. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 12th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 14th Young Researchers' Day, 15th May 2020, Patricia Jovičević Klug (ur.), et al., Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2020, str. 53, ilustr., http://ipssc.mps.si/BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 33662211]

36. Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Water Virome, why do we care?", V: Knjiga povzetkov = Book of abstracts, 12. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 14. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 12th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 14th Young Researchers' Day, 15th May 2020, Patricia Jovičević Klug (ur.), et al., Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2020, str. 54-55, ilustr., http://ipssc.mps.si/BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 30443267]

37. Valentina Turk, Neža Orel, Katja Klun, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, "The adaptation of selected pathogenic microbes to elevated temperature and their detection In situ in the coastal marine environment", V: Ocean Sciences Meeting : San Diego, Ca., USA, 16-21 February 2020, San Diego: [s. n.], 2020, [1] str., https://agu.confex.com/agu/osm20/meetingapp.cgi/Paper/650928. [COBISS.SI-ID 40491525]

38. Kristina Gruden, Tjaša Lukan, Maruša Pompe Novak, Špela Baebler, Magda Tušek-Žnidarič, Aleš Kladnik, Maja Križnik, Andrej Blejec, Maja Zagorščak, Katja Stare, Barbara Dušak, Anna Coll Rius, Stephan Pollmann, Karolina Morgiewicz, Jacek Hennig, "Precision transcriptomics of viral foci reveals spatial regulation of immune-signaling genes and identifies RBOHD as an important player in the incompatible interaction between potato virus Y and potato", V: Plant genomes in a changing environment 2020 : virtual conference : 12.-14- October 2020, [Hinxton: Wellcome Genome Campus], 2020, str. s7. [COBISS.SI-ID 37831427]

39. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Zala Kogej, Ivana Stanković, Branka Krstić, Maja Ravnikar, "Application of high-throughput sequencing for detection of viruses causing disease of previously unknown etiology on Iris sp. in Serbia", V: Plant health 2020 : APS Annual Meeting : August 10-14, [S. l.: s. n., 2020], 1 spletni vir, https://apsnet.confex.com/apsnet/2020/meetingapp.cgi/Paper/17653. [COBISS.SI-ID 43110147]

40. Ana Vučurović, Nejc Jakoš, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, "Test performance study on the detection and identification of tomato spotted wilt tospovirus - re-emerging threat to vegetables and ornamentals", V: Plant health 2020 : APS Annual Meeting : August 10-14, [S. l.: s. n., 2020], 1 spletni vir, https://apsnet.confex.com/apsnet/2020/meetingapp.cgi/Paper/17645. [COBISS.SI-ID 43111683]

41. Mark Paul Selda Rivarez, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Olivera Maksimović, Katarina Bačnik, Ivana Stanković, Gabrijel Seljak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Virome screening of tomatoes and wild plants in Slovenia and Serbia using high-throughput sequencing", V: Plant health 2020 : APS Annual Meeting : August 10-14, [S. l.: s. n., 2020], 1 spletni vir, https://apsnet.confex.com/apsnet/2020/meetingapp.cgi/Paper/17646. [COBISS.SI-ID 43114243]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

42. Maja Ravnikar, "Virusi prijatelji ali sovražniki? : povezava med SARS-CoV-2 in odpadnimi vodami", V: Noč ima svojo moč : program aktivnosti : 27. november 2020, [virutalna konferenca], str. [1], https://program.nocmoc.eu/, https://www.youtube.com/watch?v=QsivOOabFhU. [COBISS.SI-ID 52045571]


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

43. Maja Ravnikar, "Virusi - najštevilčnejši prebivalci planeta", V: Majhno, manjše, najmanjše : eseji o mikrobiologiji, Maja Rupnik (ur.), Romana Marinšek-Logar (ur.), Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2020, str. 65-71, ISBN 978-961-90346-7-5. [COBISS.SI-ID 48295683]

44. Maja Ravnikar, "Maja Ravnikar", V: Rastvejitev : prvih 1,89341556 x 10 [zgoraj] 9 sekund : Nacionalni inštitut za biologijo 1960-2020, Marina Dermastia (ur.), Davorin Tome (ur.), Marjan Žiberna, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020, str. 142-145, ilustr., ISBN 978-961-94802-0-5. [COBISS.SI-ID 47407363]


1.22 Intervju

45. Luka Renko (intervjuvanec), Maja Pohar Perme (intervjuvanec), Žiga Zaplotnik (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Sledilnik covid-19", 24ur.com, 29. nov. 2020, ISSN 1581-3711, https://www.24ur.com/novice/fokus/sledilnik-covid-19.html. [COBISS.SI-ID 40257283]

46. Jernej Jogan (intervjuvanec), Ana Rotter (intervjuvanec), Rajko Muršič (intervjuvanec), Gregor Vertačnik (intervjuvanec), Tina Eleršek (intervjuvanec), Gregor Anderluh (intervjuvanec), Nejc Hodnik (intervjuvanec), Tomislav Popit (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Bomo znali zavreti in vrniti naravi, kar ji pripada? : dr. Andrej Šmuc", MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, 22. 4. 2020, ISSN 1581-372X, https://val202.rtvslo.si/2020/04/od-rachel-do-grete-dan-zemlje-praznuje-pol-stoletja/. [COBISS.SI-ID 13890563]

47. Maruša Pompe Novak (intervjuvanec, fotograf), "O krompirjevih virusih, sušnem in slanostnem stresu, cirkadianem ritmu", V: Rastvejitev : prvih 1,89341556 x 10 [zgoraj] 9 sekund : Nacionalni inštitut za biologijo 1960-2020, Marina Dermastia (ur.), Davorin Tome (ur.), Marjan Žiberna, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020, str. 64-71, ilustr., ISBN 978-961-94802-0-5. [COBISS.SI-ID 47224323]


1.25 Drugi sestavni deli

48. Mojca Milavec, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Zala Kogej, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Metode za določanje virusa SARS-CoV-2 lahko uporabimo za sledenje virusa v odpadnih vodah", V: Svetovni dan meroslovja : merjenja za globalno trgovino : 20. maj 2020. Del 3, Celje: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje, str. [8], ilustr., https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/MIRS/Urad-splosno/Dan-meroslovja-2020_3-del.pdf. [COBISS.SI-ID 19451395]

49. Mojca Milavec, Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Zala Kogej, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Metode za določanje virusa SARS-CoV-2 lahko uporabimo za sledenje virusa v odpadnih vodah", Ventil : revija za fluidno tehniko in avtomatizacijo, [Tiskana izd.], 2020, letn. 26, št. 3, str. 160, ISSN 1318-7279. [COBISS.SI-ID 25108483]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

50. Guillaume Antalick, Marko Lesica, Melita Sternad Lemut, Lorena Butinar, Erika Jež, Branka Mozetič Vodopivec, e-Klet, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, 2020, 1 USB-ključ (1 datoteka PDF ([75] str.)), ilustr. [COBISS.SI-ID 52799491]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

51. Nataša Mehle, Tanja Dreo, Manca Pirc, Marina Dermastia, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Marjana Camloh, Špela Alič, Zala Kogej, Nejc Jakoš, Tjaša Jakomin, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Maja Ravnikar, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2019 : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020, 326 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5304911]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

52. Géraldine Anthoine, Ian Brittain, Aude Chabirand, Tanja Dreo, Francesco Faggioli, Magali Gueniau, Catherine Harrison, Marta Luigi, Tadeja Lukežič, Nataša Mehle, Monica Mezzalama, Hanna Mouaziz, Maja Ravnikar, Jean-Philippe Renvoise, Davide Spadaro, Laura Tomassoli, Ana Vučurović, List of tests for validation : round 2 : grant agreement N. 773139 : deliverable N° 1.3, [S. l.: Valitest EU project consortium], 2020, 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45394691]

53. Katarina Bačnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, Nataša Mehle, Recommendations for testing water samples, in particular for tomato brown rugose fruit virus, [Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020], 4 str., https://eurlplanthealth.pleio.nl/protocols. [COBISS.SI-ID 13463555]

54. Jana Beguš, Blaž Belec, Martina Bergant Marušič, Lorena Butinar, Imre Cikajlo, Saša Dobričić, Sandra Gardonio, Boštjan Potokar, Branka Mozetič Vodopivec, Egon Pavlica, Samo Stanič, Željko Oset, Veronika Piccinini, Peter Purg, Arthur Stepanov, Ana Toroš, Tanja Urbančič, Vanesa Valentinčič Murovec, et al., Iztok Arčon (urednik), Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2019/2020 : Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica: Univerza, 2020, 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44187907]

55. Špela Alič, Géraldine Anthoine, Ian Brittain, Aude Chabirand, Anne-Marie Chappé, Tanja Dreo, Magali Gueniau, Catherine Harrison, Tjaša Jakomin, Lin Laurenson, Tadeja Lukežič, Nataša Mehle, Eveline Metz-Verschure, Hanna Mouaziz, J Oorspronk, Manca Pirc, Maja Ravnikar, Tom Raaymakers, Naomi te Braak, Jenny Tomlinson, Ana Vučurović, Marcel Westenberg, TPS reports with description of the method, materials and software used, as well as the data analysis : round 1 : grant agreement N. 773139 : deliverable N° 1.4, [S. l.: Valitest EU project consortium], 2020, 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45415427]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

56. Ana Rotter (intervjuvanec), Rajko Muršič (intervjuvanec), Jernej Jogan (intervjuvanec), Gregor Vertačnik (intervjuvanec), Tina Eleršek (intervjuvanec), Gregor Anderluh (intervjuvanec), Nejc Hodnik (intervjuvanec), Tomislav Popit (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Bomo znali zavreti in vrniti naravi, kar ji pripada?, Ljubljana: II. program Radia Slovenija - Val 202, 2020, https://val202.rtvslo.si/2020/04/od-rachel-do-grete-dan-zemlje-praznuje-pol-stoletja/. [COBISS.SI-ID 13507587]

57. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Leon Cizelj (intervjuvanec), Kako je eksplodirala epidemija?, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (10 min, 24 sek)), Studio City, https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-city/174727967. [COBISS.SI-ID 39028739]

58. Lea Širok, Maja Ravnikar (intervjuvanec), Kopanje in novi koronavirus, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (13 min, 44 sek)), Morje in mi, https://4d.rtvslo.si/arhiv/morje-in-mi/174695269. [COBISS.SI-ID 39064067]

59. Maja Ravnikar (intervjuvanec), "Prepričana sem, da maske pripomorejo k preprečevanju prenosa virusa.", Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (11 min)), Ultrazvok, https://radioprvi.rtvslo.si/2020/08/ultrazvok-maske-covid-ravnikar/. [COBISS.SI-ID 40439555]

60. Dejan Židan, Tamara Lah Turnšek, Aleksandra Pivec, Janez Posedi, Maja Ravnikar, Zoran Stančič, Françoise Munaut, Francoise Petter, Nataša Mehle, Tanja Dreo, Slavnostna akademija ob 60. letnici Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 videoteka (107 min, 35 sek)), Druge vsebine DZ, https://parlamentarni.rtvslo.si/arhiv/druge-vsebine-dz/174672857. [COBISS.SI-ID 5327951]


2.24 Patent

61. Gregor Primc, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Alenka Vesel, Maja Ravnikar, Jana Žel, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Arijana Filipić, David Dobnik, Postopek za deaktivacijo virusa v vodi : patent SI 25811 A, 2020-09-30, Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2020, [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4955215]
patentna družina: P-201900255, 2019-12-20; GB 1821107.8, 2018-12-21


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

62. Carmen L. Oven (avtor, oseba, ki intervjuva), Borut Pahor (intervjuvanec), Matjaž Kuntner (intervjuvanec), Tamara Lah Turnšek (intervjuvanec), Matija Gogala (intervjuvanec), Marina Dermastia (intervjuvanec), Danilo Türk (intervjuvanec), Patricija Mozetič (intervjuvanec), Lovrenc Lipej (intervjuvanec), Al Vrezec (intervjuvanec), Ion Gutiérrez-Aguirre (intervjuvanec), Kristina Gruden (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Nacionalni inštitut za biologijo že 60 let raziskuje ʺvse živoʺ, [San Bruno]: YouTube, 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (53 min, 50 sek)), barve, zvok, https://www.youtube.com/watch?v=LcxuFxK87Kg&feature=emb_logo. [COBISS.SI-ID 47614979]

63. Jan Reščič, Prilagajanje pridelave vina podnebnim spremembam, [Ljubljana: Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute], 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (47 min, 34 sek)), Znanost na cesti, http://videolectures.net/znanostnacesti_rescic_prilagajanje_pridelave_vina/. [COBISS.SI-ID 5609723]

64. Marjanca Starčič Erjavec, Apolonija Bedina Zavec, Maja Paš, Neža Čadež, Maruša Pompe Novak, Katja Drobnič, Nada Kraševec, Helena Črne-Hladnik, Borut Lazar, Učni načrt. Izbrana poglavja iz biotehnologije : gimnazija : izbirni predmet (70/105 ur), 1. spletna izd., Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 30 str.)), ISBN 978-961-03-0495-1, http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/gimnazija/ucni_nacrti.htm. [COBISS.SI-ID 17317891]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

65. Ana Rotter (intervjuvanec), Rajko Muršič (intervjuvanec), Jernej Jogan (intervjuvanec), Gregor Vertačnik (intervjuvanec), Tina Eleršek (intervjuvanec), Gregor Anderluh (intervjuvanec), Nejc Hodnik (intervjuvanec), Tomislav Popit (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Bomo znali zavreti in vrniti naravi, kar ji pripada? : izjave znastvenikov ob dnevu Zemlje v rubriki Aktualno, Val 202, Radio Slovenija, 22. apr. 2020, https://val202.rtvslo.si/2020/04/od-rachel-do-grete-dan-zemlje-praznuje-pol-stoletja/. [COBISS.SI-ID 72064098]

66. Ion Gutiérrez-Aguirre (intervjuvanec), Luka Renko (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Epidemiološka analiza odpadnih voda : RTV Slovenija, oddaja Premagajmo covid 19, 1. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 40733955]

67. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Spremljanja odpadnih voda je učinkovito tudi v boju proti hitremu širjenju koronavirusa : prispevek v oddaji Val 202, Radio Slovenija 2, 24. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39604483]

68. Maja Remškar (intervjuvanec), Tomaž Vovko (intervjuvanec), Tanja Kamin (intervjuvanec), Maja Ravnikar (intervjuvanec), Igor Pribac (intervjuvanec), Uroš Ahčan (intervjuvanec), Zakaj si tako težko nataknemo zaščitno masko? : oddaja Intelekta, Radio Slovenija, Prvi program, 1. 9. 2020. [COBISS.SI-ID 26799875]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

69. Katarina Bačnik, Olivera Maksimović, Denis Kutnjak, Ana Vučurović, Anja Pecman, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Ion Gutiérrez-Aguirre, Detection of emerging tobamoviruses in wastewater and irrigation water : lecture at webinar: Tomato brown rugose fruit virus and cucumber green mottle mosaic virus, two emerging tobamoviruses threatening tomato and cucurbit crops worldwide, 2. 12. 2020. [COBISS.SI-ID 44148995]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

70. Klemen Lisjak (urednik, recenzent), Andreja Vanzo (urednik, recenzent), Lorena Butinar (urednik, recenzent), Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 28359427]

71. Branka Mozetič Vodopivec (urednik), Melita Sternad Lemut (urednik), Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo, Nova Gorica: Univerza, 2020, [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52846851]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

72. Matic Ferjančič, Vpliv kovinskih ionov na izgubo sadne aromatike mladih belih vin : diplomsko delo, Nova Gorica: [M. Ferjančič], 2020, XII, 42 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5653. [COBISS.SI-ID 23895043]


Avtor dodatnega besedila

73. Iztok Konc, Omotica? Glavobol? Motnje zavesti? Izguba vonja in okusa?, Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (10 min, 13 sek)), Ultrazvok, https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/ultrazvok-nevroloska-simptomatika-covid/. [COBISS.SI-ID 39176195]


Intervjuvanec

74. Anja Kralj (oseba, ki intervjuva), "Z odpadno vodo lahko napovemo potek epidemije, širjenje virusa lahko zaznamo zelo zgodaj", 24ur.com, 19. nov. 2020, ISSN 1581-3711, https://www.24ur.com/novice/slovenija/z-odpadno-vodo-lahko-napovemo-potek-epidemije-virus-lahko-zaznamo-zelo-zgodaj.html. [COBISS.SI-ID 41271043]

75. Borut Tavčar (oseba, ki intervjuva), "V odplakah hitreje določijo obseg epidemije", Delo, [Tiskana izd.], 25. nov. 2020, str. 3, ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 39599619]

76. Gašper Lubej, Bojana Beović, "Nove metode u Sloveniji : prati se količina virusa u otpadnim vodama", YouTube, 1 spletni vir (videoposnetek 3 min 23 sek), https://www.youtube.com/watch?v=MB2Thxobjto&feature=youtu.be). [COBISS.SI-ID 41359363]


Fotograf

77. Špela Baebler (scenarist, fotograf), Kristina Gruden (scenarist), Sistemska biologija za rastline prihodnosti, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020, 1 spletni vir (1 videodatoteka (3 min, 40 sek)), barve, zvok, https://youtu.be/OggsAAF_bJM. [COBISS.SI-ID 36612867]


Recenzent

78. Klemen Lisjak (urednik, recenzent), Andreja Vanzo (urednik, recenzent), Lorena Butinar (urednik, recenzent), Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu : projekt Agrotur II : zbornik prispevkov zaključne konference : Zaključna konferenca projekta Agrotur II : Štanjel, 24. julij 2020 = Sviluppo sostenibile dell'agricoltura e del turismo nel Carso transfrontaliero : progetto Agrotur II : atti del conferenca finale - pubblicazioni scientifiche : Conferenca finale del progetto Agrotur II : Štanjel, 24 luglio 2020, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2020, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-15-6. [COBISS.SI-ID 28359427]


Član komisije za zagovor

79. Tanja Guček, Biologija viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd) in razvoj metod za določanje viroidov v hmelju : doktorska disertacija = Biology of citrus bark cracking viroid (CBCVd) and development of methods for detection of viroids in hop : doctoral dissertation, Ljubljana: [T. Guček], 2020, XIV, 139 str., [33] str. pril., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=121584. [COBISS.SI-ID 35706883]

80. Urška Janjoš, Inženiring plaščnega proteina krompirjevega virusa Y za pridobivanje različnih tipov virusom podobnih delcev : magistrsko delo = Coat protein engineering of potato virus y for the production of different types of virus-like particles : M. Sc. thesis, Ljubljana: [U. Janjoš], 2020, XIII, 85 f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=122215. [COBISS.SI-ID 43945731]


Drugo

81. Žiga Fabjan, Karantenija, moja dežela, Ljubljana: Zavod Radio Študent, 2020, 1 spletni vir (1 zvočna datoteka (19 min, 45 sek)), Offsajd, https://radiostudent.si/politika/offsajd/karantenija-moja-de%C5%BEela. [COBISS.SI-ID 39045635]NERAZPOREJENO

82. Erika Jež (intervjuvanec), "Na zdravje! S primorskimi vini", Lokalne Ajdovščina, dec. 2020, št. 6, str. 46-47, fotogr., ISSN 2670-4978. [COBISS.SI-ID 45665027]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 3. 2021

Bibliografija skupine za leto 2019Antalick, Guillaume [38766] Pompe Novak, Maruša [18467]
Butinar, Lorena [22504] Ravnikar, Maja [05229]
Lesica, Marko [38263] Reščič, Jan [36437]
Mozetič Vodopivec, Branka [21387] Sternad Lemut, Melita [17102]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POMPE NOVAK, Maruša, KRIŽNIK, Maja, GRUDEN, Kristina. The titre of the virus in the inoculum affects the titre of the viral RNA in the host plant and the occurrence of the disease symptoms. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 1, str. 45-49. ISSN 1580-3155. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/viewFile/4585/1912, DOI: 10.17344/acsi.2019.4585. [COBISS.SI-ID 4899407]

2. ZHANG, Xinyi, KONTOUDAKIS, Nikolaos, BLACKMAN, John W., ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, CLARK, Andrew C. Determination of 13 volatile aldehyde compounds in wine by GC-QQQ-MS : p-benzoquinone to dissociate hydrogen sulfite addition products. Food analytical methods. Jun. 2019, vol. 12, iss. 6, str. 1285-1297. ISSN 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-019-01463-1. [COBISS.SI-ID 5715560]

3. FILIPIĆ, Arijana, PRIMC, Gregor, ZAPLOTNIK, Rok, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, ŽEL, Jana, DOBNIK, David. Cold atmospheric plasma as a novel method for inactivation of potato virus Y in water samples. Food and environmental virology. 2019, vol. 11, iss. 3, str. 220-228. ISSN 1867-0334. DOI: 10.1007/s12560-019-09388-y. [COBISS.SI-ID 5060943]

4. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, STANSTRUP, Jan, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., MEEKS, Campbell, DELOIRE, Alain, SCHMIDTKE, Leigh, VRHOVŠEK, Urška. Unravelling wine volatile evolution during Shiraz grape ripening by untargeted HS-SPME-GC x GC-TOFMS. Food chemistry. [Print ed.]. 2019, vol. 277, str. 753-765, ilustr. ISSN 0308-8146. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814618319174?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.10.135. [COBISS.SI-ID 5606248]

5. DOBNIK, David, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, KOŠIR, Nejc, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, LESKOVEC, Maja, KAMINSKY, Stephen M., MOSTROM, Janet, LEE, Hyunmi, RAVNIKAR, Maja. Accurate quantification and characterization of adeno-associated viral vectors. Frontiers in microbiology. 2019, vol. 10, str. 1-13. ISSN 1664-302X. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01570/full, DOI: 10.3389/fmicb.2019.01570. [COBISS.SI-ID 5125199]

6. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, VRHOVŠEK, Urška, SCHMIDTKE, Leigh. Regional discrimination of Australian Shiraz wine volatome by two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry. Journal of agricultural and food chemistry. 2019, vol. 67, no. 36, str.10273-10284, ilustr. ISSN 0021-8561. DOI: 10.1021/acs.jafc.9b03563. [COBISS.SI-ID 5842536]

7. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural basis for the multitasking nature of the potato virus Y coat protein. Science advances. 2019, vol. 5, no. 7, str. 1-13, ilustr. ISSN 2375-2548. https://advances.sciencemag.org/content/5/7/eaaw3808, DOI: 10.1126/sciadv.aaw3808. [COBISS.SI-ID 5135183]


1.02 Pregledni znanstveni članek

8. TOPIĆ, Jelena, KORTE, Dorota, BUTINAR, Lorena, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Yeasts and wine colour. Croatian journal of food science and technology : scientific-professional journal. 2019, vol. 11, no. 2, str. 291-302. ISSN 1847-3466. DOI: 10.17508/CJFST.2019.11.2.17. [COBISS.SI-ID 5519355]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

9. MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja. First report of Apium virus Y and carrot thin leaf virus in parsley in Slovenia. Plant disease. 2019, vol. 3, no. 3, str. 592. ISSN 0191-2917. DOI: 10.1094/PDIS-04-18-0690-PDN. [COBISS.SI-ID 4897103]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. STERNAD LEMUT, Melita, BUTINAR, Lorena, ROWLAND, Adesida, ČESNIK, Urban, JUG, Tjaša, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Facilitating green care improvements in viticulture. V: VILIĆ, Husein (ur.). Book of proceedings. Sixth International Scientific Conference June 5th-World Environment Day, 18-19 June, 2018, Bihać, Bosnia and Herzegovina. Bihać: University of Bihać, Biotechnical Faculty, 2019. Str. 1-12, ilustr. Zbornik radova ... Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem "5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša (CD-ROM), year 6, no. 6, 2018. ISSN 2566-4530. https://btf.unbi.ba/wp-content/uploads/2019/11/BOOK-OF-PROCEEDINGS-2018-1.pdf. [COBISS.SI-ID 5577211]

11. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Recovery of bioactive components from fruit processing wastes. V: BADEA, Mihaela (ur.), FLOROIAN, Laura (ur.), GAMAN, Laura Elena (ur.). Food safety monitoring and healthy living. International Summer School Food Safety and Healthy Living-FSHL, Brasov, Romania, June 30-July 3, 2019. Braşov: Universitǎtii Transilvanía din Braşov, 2019. Str. 70-75. ISBN 978-606-19-1140-0. [COBISS.SI-ID 5442811]

12. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, BAČNIK, Katarina, MEHLE, Nataša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja. Pri iskanju rastlinskih virusov in viroidov v rastlinah z nepojasnjenim vzrokom bolezenskih znamenj je postalo nepogrešljivo orodje visokozmogljivo sekvenciranje (HTS). V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 14. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Maribor, 5.-6. marec 2019 = Lectures and papers presented at the 14th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Maribor, March 5-6, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2019. Str. 238-246. ISBN 978-961-93447-7-4. [COBISS.SI-ID 5312079]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

13. RAVNIKAR, Maja, KUTNJAK, Denis, BAČNIK, Katarina, PECMAN, Anja, MEHLE, Nataša, KOGOVŠEK, Polona, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Impact of new diagnostic methods in revealing plant virus transmission pathways and diagnostics. V: 14th IPVE : International Plant Virus Epidemiology Symposium : COEX, Seoul, South Korea, May 13-17th 2019. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 107. [COBISS.SI-ID 5322575]

14. RAVNIKAR, Maja, FILIPIĆ, Arijana, DOBNIK, David, LUKEŽIČ, Tadeja, ŽEL, Jana, KUTNJAK, Denis, MEHLE, Nataša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Combination of different analytical methods can identify the effects of water purification/disinfection treatments. V: PRIMC, Gregor (ur.). 8th Central European Symposium on Plasma Chemistry, 26th to 30th may 2019, Gozd Martuljek, Slovenia. Ljubljana: Plasmadis, 2019. Str. 39-40. ISBN 978-961-94716-0-9. [COBISS.SI-ID 5083215]

15. FILIPIĆ, Arijana, LUKEŽIČ, Tadeja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PRIMC, Gregor, ZAPLOTNIK, Rok, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, ŽEL, Jana, DOBNIK, David. Effective virus inactivation in water by cold atmospheric plasma. V: PRIMC, Gregor (ur.). 8th Central European Symposium on Plasma Chemistry, 26th to 30th may 2019, Gozd Martuljek, Slovenia. Ljubljana: Plasmadis, 2019. Str. 25-26. ISBN 978-961-94716-0-9. [COBISS.SI-ID 5082959]

16. FILIPIĆ, Arijana, LUKEŽIČ, Tadeja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ZAPLOTNIK, Rok, PRIMC, Gregor, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David, ŽEL, Jana. Safer water with plasma. V: MIČETIĆ, Maja (ur.), KARLUŠIĆ, Marko (ur.). Book of abstracts. 26. međunarodni znanstveni sastanak Vakuumska znanost i tehnika, Njivice, 16.-17. svibanj 2019. Zagreb: Hrvatsko vakuumsko društvo = Croatian Vacuum Society, 2019. Str. 26-27. ISBN 978-953-7941-31-4. [COBISS.SI-ID 5071695]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

17. BAČNIK, Katarina, KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja. Metagenomic analysis leads to the discovery of infective plant viruses in both untreated and treated wastewater. V: 14th IPVE : International Plant Virus Epidemiology Symposium : COEX, Seoul, South Korea, May 13-17th 2019. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 20. [COBISS.SI-ID 5322319]

18. HERRERA, Jose Carlos, ŠUKLJE, Katja, SAVOI, Stafania, CALDERAN, Alberto, BUTINAR, Lorena, PETERLUNGER, Enrico, SIVILOTTI, Paolo, FORNECK, Astrid. Exploring the plasticity of the grapevine drought physiology. V: KOUNDOURAS, Stefanos (ur.). 21st GiESCO International Meeeting : a multidisciplinary vision towards sustainable viticulture, June 23-28, 2019, Thessaloniki, Greece : proceedings. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 375. [COBISS.SI-ID 5836904]

19. ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, MEEKS, Campbell, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, SCHMIDTKE, Leigh. Grape ripenning and wine style : synchronized evolution of aromatic composition of Shiraz wines from hot and temperate climates of Australia. V: KOUNDOURAS, Stefanos (ur.). 21st GiESCO International Meeeting : a multidisciplinary vision towards sustainable viticulture, June 23-28, 2019, Thessaloniki, Greece : proceedings. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 364. [COBISS.SI-ID 5836648]

20. KOGOVŠEK, Polona, DOBNIK, David, ZAJC, Janja, BAČNIK, Katarina, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. Developing sample-tailored procedures for determination of adventitious viruses and non-product DNA in different biologicals. V: 2nd Conference on Next Generation Sequencing for Adventitious Virus Detection in Human and Veterinary Biologics, November 13-14, 2019, Het Pand, Ghent University, Belgium. [Ghent?: s. n., 2019]. https://2nd-next-generation-sequencing-ghent-2019.iabs.org/confirmed-speakers.html. [COBISS.SI-ID 5275215]

21. FILIPIĆ, Arijana, LUKEŽIČ, Tadeja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PRIMC, Gregor, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David, ŽEL, Jana. Inactivation of MS2 bacteriophage with cold atmospheric plasma. V: PRIMC, Gregor (ur.). 8th Central European Symposium on Plasma Chemistry, 26th to 30th may 2019, Gozd Martuljek, Slovenia. Ljubljana: Plasmadis, 2019. Str. 58-59. ISBN 978-961-94716-0-9. [COBISS.SI-ID 5083471]

22. GREGORIČ, Matjaž, KUNTNER, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, KUTNJAK, Denis. Spider webs as a source of environmental DNA. V: Abstract book. 21th International Congress of Arachnology, Canterbury, New Zealand, 10-15 February 2019. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 43. [COBISS.SI-ID 5000271]

23. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural studies of flexuous Potato virus Y filaments. V: Abstract booklet. Instruct Biennial Structural Biology Conference, Alcalá de Henares, Madrid, Spain, 22 - 24 May, 2019. Madrid: [s. n.], 2019. Str. 124. [COBISS.SI-ID 6640666]

24. FILIPIĆ, Arijana, PRIMC, Gregor, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David, ŽEL, Jana. Fourth state of matter for virus inactivation in water. V: Abstracts book, oral presentations. 9th International Young Water Professionals Conference, 23-27 June 2019, Toronto, Canada. [Toronto?: s. n., 2019]. Str. 65-66. https://iwa-youngwaterprofessionals.org/wp-content/uploads/2019/06/Abstracts-Book-Oral-Presentations-IYWPC-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 5140815]

25. ZAJC, Janja, ČERNOŠA, Anja, GOSTINČAR, Cene, GUNDE-CIMERMAN, Nina, RAVNIKAR, Maja. Aureobasidium spp. as potent biocontrol yeasts for tackling fungal storage diseases. V: CONTI, Barbara (ur.), TREMATERRA, Pasquale (ur.). Book of abstracts. 12th Conference IOBC-WPRS of the Working Group Integrated Protection of Stored Products, Pisa, Italy, 3-6 September 2019. [S. l.: S. n.], 2019. Str. 53. https://iobcipsppisa2019.files.wordpress.com/2019/08/book-abstracts-definitivo-25-08-2.pdf. [COBISS.SI-ID 5167951]

26. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Cryo-EM analysis of Potato virus Y and virus-like particle reveals structural plasticity of the coat protein. V: KISOVEC, Matic (ur.). Book of abstracts = Knjiga povzetkov. 13th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 13. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, Dobrna, 24 - 27 September 2019. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2019. Str. 28. ISBN 978-961-93879-8-6. [COBISS.SI-ID 6726170]

27. MAKSIMOVIĆ, Olivera, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, KUTNJAK, Denis, D`AGOSTINO, Martin. New methods to reveal pathogenic viruses in food and water sources. V: KLJUN, Jakob (ur.), PALJK, Tina (ur.). Communicating in science : book of abstracts. Cutting Edge, scientific conference for young researchers, 17. 9. 2019. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. Str. 18. ISBN 978-961-7078-04-6. [COBISS.SI-ID 5271887]

28. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, TOPIĆ, Jelena, BUTINAR, Lorena, ĆURKO, Natka, KOVAČEVIĆ GANIĆ, Karin, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen. Implementation of liquid chromatography coupled to thermal lens spectrometry (HPLC-TLC) in studies of yeats' role in formation of stable pigments in Pinot Noir wines. V: ICPPP20 : book of abstracts. The 20th International Conference on Photoacoustic Photothermal Phenomena, July 7-12, 2019, Moscow, Russia. [S. l.: s. n., 2019]. Str. 133-134, ilustr. ISBN 978-5-6041187-1-9. [COBISS.SI-ID 5413883]

29. GRUDEN, Kristina, LUKAN, Tjaša, POMPE NOVAK, Maruša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KLADNIK, Aleš, BLEJEC, Andrej, ZAGORŠČAK, Maja, COLL RIUS, Anna, MORGIEWICZ, Karolina, HENNIG, Jacek, BAEBLER, Špela. Spatiotemporal Analysis of Potato hypersensitive response-conferred Resistance to Potato Virus Y : RBOHD is required for successful Virus arrest. V: IS-MPMI, XVIII Congres, July 14-18, 2019, Glasgow, Scotland. XVIII International Congress on Molecular Plant-Microbe Interactions, July 14-18, 2019, Glasgow, Scotland. [Glasgow: s. n., 2019]. https://ismpmi.confex.com/ismpmi/2019/meetingapp.cgi/Paper/2598. [COBISS.SI-ID 5138511]

30. ZAJC, Janja, GOSTINČAR, Cene, ČERNOŠA, Anja, GUNDE-CIMERMAN, Nina, RAVNIKAR, Maja. Antagonistična aktivnost kvasovkam podobnih gliv rodu Aureobasidium proti fitopatogenim glivam = Antagonistic activity of yeasts Aureobasidium spp. against phytopathogenic fungi. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Maribor, 5.- 6. marec 2019 = 14th Slovenian conference on plant protection, Maribor, Slovenija, March 5th-6th, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2019. Str. 49-50. ISBN 978-961-93447-6-7. [COBISS.SI-ID 5011791]

31. KOGOVŠEK, Polona, KOGEJ, Zala, RAVNIKAR, Maja, VAROTTO, Claudio, VINCENT, Antonio, SHARLO, Camilleri, JONES, Glyn, BOONHAM, Neil. Projekt SMART-Surveillance (EFSA) : spremljanje prisotnosti glivnih spor v zraku kot podpora oceni tveganja za zdravje rastlin = EFSA project SMART-Surveillance : monitoring of airborne fungal spores to support risk based plant health surveillance. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Maribor, 5.- 6. marec 2019 = 14th Slovenian conference on plant protection, Maribor, Slovenija, March 5th-6th, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2019. Str. 120-121. ISBN 978-961-93447-6-7. [COBISS.SI-ID 5023567]

32. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina, JAKOŠ, Nejc, SOLAR, Anita, MATKO, Boštjan, MEŠL, Miro, LEŠNIK, Leonida, MIKLAVC, Jože, ROT, Mojca, FERLEŽ RUS, Alenka, BAJEC, Domen, OREŠEK, Erika. Propadanje lesk (Corylus avellana) v Sloveniji zaradi okužbe s fitoplazmami = Declining of Corylus avellana (hazelnut) in Slovenia due to infection with phytoplasmas. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Maribor, 5.- 6. marec 2019 = 14th Slovenian conference on plant protection, Maribor, Slovenija, March 5th-6th, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2019. Str. 42. ISBN 978-961-93447-6-7. [COBISS.SI-ID 5012559]

33. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, ADAMS, Ian, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, FOX, Adrian, BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Comparison of two high-throughput sequencing technologies : MinION (Oxford Nanopore Technologies) and MiSeq (Illumina platform) for detection of plant viruses and viroids. V: TOPOLE, Martin (ur.), et al. Knjiga povzetkov : science of the future how to stay up-tod-date with your research! = Book of abstracts. 11. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 13. dneva mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO), 15. in 16. april 2019, Planica, Slovenija = 11th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 13th Young Researchers' Day, 15th and 16th May 2019, Planica, Slovenia. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 57. http://ipssc.mps.si/Proceedings/Proceedings2019.pdf. [COBISS.SI-ID 5076303]

34. FILIPIĆ, Arijana, LUKEŽIČ, Tadeja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PRIMC, Gregor, ZAPLOTNIK, Rok, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David, ŽEL, Jana. Virus inactivation in water by plasma. V: TOPOLE, Martin (ur.), et al. Knjiga povzetkov : science of the future how to stay up-tod-date with your research! = Book of abstracts. 11. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 13. dneva mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO), 15. in 16. april 2019, Planica, Slovenija = 11th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 13th Young Researchers' Day, 15th and 16th May 2019, Planica, Slovenia. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 36-37. http://ipssc.mps.si/Proceedings/Proceedings2019.pdf. [COBISS.SI-ID 5071951]

35. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Near-atomic cryo-EM structure determination of Potato virus Y and corresponding virus-like particle. V: PIRKER, Luka (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 3. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 16. in 17. maj, Ankaran. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo, 2019. Str. 58. ISBN 978-961-94264-1-8. [COBISS.SI-ID 5077583]

36. TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KOGOVŠEK, Polona, DOBNIK, David, MRAK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, KOŠIR, Nejc, RAVNIKAR, Maja. Presevna elektronska mikroskopija (TEM) kot pomemben člen pri karakterizaciji virusnih vektorjev v genskih terapijah. V: PIRKER, Luka (ur.), et al. Knjiga povzetkov. 3. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 16. in 17. maj, Ankaran. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo, 2019. Str. 80. ISBN 978-961-94264-1-8. [COBISS.SI-ID 5079887]

37. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural and functional evidence for plasticity of Potato virus Y coat protein. V: IVOŠEVIĆ DENARDIS, Nadica (ur.). Molecular Biophysics: ABC of the puzzle of Life, March 18-20, 2019, Zagreb, Croatia : book of abstracts. Zagreb: Ruđer Boškovič Institute: Croatian Biophysical Society, cop. 2019. Str. 115-116. ISBN 978-953-7941-28-4. [COBISS.SI-ID 6641178]

38. ZHANG, Xinyi, KONTOUDAKIS, Nikolaos, ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., CLARK, Andrew, 11th International Symposium of Enology of Bordeaux, Talence, 2019. Changes in red wine composition during bottle aging: impacts of viticultural conditions and oxygen availability. V: ŒNOIVAS 2019 ; IVAS 2019 - In Vino Analytica Scientia : Analytical chemistry for wine, brandy and spirits : book of abstracts. Talence (Bordeaux): University of Bordeaux, 2019. Str. 90. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5828200]

39. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, STRANSTRUP, Jan, ANTALICK, Guillaume, CHITTARINI, Guilia, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, VRHOVŠEK, Urška, SCHMIDTKE, Leigh. Influence of yield and harvest date on Shiraz wine volatile and non-volatile composition. V: ŒNOIVAS 2019 ; IVAS 2019 - In Vino Analytica Scientia : Analytical chemistry for wine, brandy and spirits : book of abstracts. Talence (Bordeaux): University of Bordeaux, 2019. Str. 276. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5828456]

40. SCHMIDTKE, Leigh, ANTALICK, Guillaume, ŠUKLJE, Katja, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, 11th International Symposium of Enology of Bordeaux, Talence, 2019. Integrated multiblock data analysis for improved understanding of grape maturity and vineyard site contributions to wine composition and sensory domains. V: ŒNOIVAS 2019 ; IVAS 2019 - In Vino Analytica Scientia : Analytical chemistry for wine, brandy and spirits : book of abstracts. Talence (Bordeaux): University of Bordeaux, 2019. Str. 106. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5827432]

41. ZHANG, Xinyi, KONTOUDAKIS, Nikolaos, ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume, BLACKMAN, John W., CLARK, Andrew C. Changes in red wine composition during bottle aging : impacts of viticultural conditions and oxygen availability. V: ŒNOIVAS 2019. Str. 90. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5786728]

42. SCHMIDTKE, Leigh, ANTALICK, Guillaume, ŠUKLJE, Katja, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain. Integrated multiblock data analysis for improved understanding of grape maturity and vineyard site contributions to wine composition and sensory domains. V: ŒNOIVAS 2019. Str. 106. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5787240]

43. ANTALICK, Guillaume, ŠUKLJE, Katja, BLACKMAN, John W., MEEKS, Campbell, VRHOVŠEK, Urška, DELOIRE, Alain, SCHMIDTKE, Leigh. Varietal differences between Shiraz and Cabernet Sauvignon wines revealed by yeast metabolism. V: ŒNOIVAS 2019. Str. 175. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5787496]

44. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, STRANSTRUP, Jan, ANTALICK, Guillaume, CHITTARINI, Guilia, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, VRHOVŠEK, Urška, SCHMIDTKE, Leigh. Influence of yield and harvest date on Shiraz wine volatile and non-volatile composition. V: ŒNOIVAS 2019. Str. 280. http://isvv-events.com/oeno2019-ivas2019/images/pdf/Abstracts%20book%20%C5%92noIVAS%202019-web.pdf. [COBISS.SI-ID 5787752]

45. DERMASTIA, Marina, LERS, Amnon, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KLADNIK, Aleš, RAMŠAK, Živa, CHERSICOLA, Marko, POMPE NOVAK, Maruša. Vesiculation of thylakoid membranes in chloroplasts of tomato flower pedicel and leaf petiole is a [!] u[biquitous part of abscission]. V: Plant Biology 2019 Posters, August 3-7, San Jose, CA. [San Jose?: s. n., 2019]. http://www.cvent.com/events/plant-biology-2019-posters/agenda-4a7213fd4e4045398ed575400f5ed3e5.aspx. [COBISS.SI-ID 5141583]

46. SALIMOVA, Aysel, REŠČIČ, Jan, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena. Arbuscular mycorrhizal funghi in the case of water management of the fungus resistant varieties. V: SLAVICA, Anita (ur.). Programme and abstracts. Symposium Power of Microbes in Industry and Environment, May 15-18, 2019, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2019. Str. 66. ISBN 978-953-7778-17-0. [COBISS.SI-ID 5557755]

47. KOGOVŠEK, Polona, DOBNIK, David, JAKOMIN, Tjaša, KOŠIR, Nejc, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. Combining different analytical methods for characterization of viral vectors : case study. V: SLAVICA, Anita (ur.). Programme and abstracts. Symposium Power of Microbes in Industry and Environment, May 15-18, 2019, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2019. Str. 118. ISBN 978-953-7778-17-0. [COBISS.SI-ID 5087823]

48. ROWLAND, Adesida, STERNAD LEMUT, Melita, BUTINAR, Lorena. Exploration of biocontrol yeasts as alternative biofungicide in viticulture. V: SLAVICA, Anita (ur.). Programme and abstracts. Symposium Power of Microbes in Industry and Environment, May 15-18, 2019, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2019. Str. 38. ISBN 978-953-7778-17-0. [COBISS.SI-ID 5557499]

49. TOPIĆ, Jelena, BUTINAR, Lorena, KORTE, Dorota, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Modulation of Pinot Noir wine colour by yeast selection. V: SLAVICA, Anita (ur.). Programme and abstracts. Symposium Power of Microbes in Industry and Environment, May 15-18, 2019, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2019. Str. 37. ISBN 978-953-7778-17-0. [COBISS.SI-ID 5393403]

50. TOPIĆ, Jelena, REŠČIČ, Jan, BERGANT MARUŠIČ, Martina, LISJAK, Klemen, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, BUTINAR, Lorena. Occurence of biogenic amine-producing lactic acid bacteria in Refošk grape and wine. V: SLAVICA, Anita (ur.). Programme and abstracts. Symposium Power of Microbes in Industry and Environment, May 15-18, 2019, Sveti Martin na Muri, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2019. Str. 62. ISBN 978-953-7778-17-0. [COBISS.SI-ID 5557243]

51. BAT, Karmen, ELER, Klemen, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, OGRINC, Nives. The application of isotopic and other techniques to verify the declaration of apple juices on Slovenian market. V: HEATH, David John (ur.), HORVAT, Milena (ur.), OGRINC, Nives (ur.). Programme and book of abstracts. 1st ISO-FOOD International Symposium on Isotopic and Other Techniques in Food Safety and Quality, Portorož, Slovenia, April 1-3, 2019. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2019. Str. 77. ISOFd Food, Safety quality traceability. [COBISS.SI-ID 32289319]

52. KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, MEHLE, Nataša, VUČUROVIĆ, Ana, BULAJIĆ, Aleksandra, STANKOVIĆ, Ivana, KRSTIĆ, Branka, RAVNIKAR, Maja. Expanding the knowledge about tomato virome using high-throughput sequencing. V: Programme, abstracts & delegate list ; International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. [Rome?]: Association of Applied Biologists, 2019. Str. 18. [COBISS.SI-ID 5276495]

53. KOGEJ, Zala, PRŠIN, Tjaša, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. How do mixed infections of potato virus y and pepino mosaic virus affect the disease symptomatology, viral titers and virus populationsʼ dynamics?. V: Programme, abstracts & delegate list ; International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. [Rome?]: Association of Applied Biologists, 2019. Str. 71-72. [COBISS.SI-ID 5276751]

54. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Structural and functional studies of PVY reveal crucial roles of CPʼs C and N terminal regions in viral infectivity. V: Programme, abstracts & delegate list ; International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. International Advances in Plant Virology 2019 in conjunction with EMERAMB, Roma, Italy, 29-31 October 2019. [Rome?]: Association of Applied Biologists, 2019. Str. 74. [COBISS.SI-ID 5277007]

55. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Cryo-EM structures of flexible filamentous potato virus Y and corresponding virus-like particles. V: PODOBNIK, Marjetka (ur.), ANDERLUH, Gregor (ur.). Recent advances in cryo-em : [minisymposium 2019, 6. 9. 2019] : [book of abstracts]. Ljubljana: Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology, National Institute of Chemistry, 2019. Str. 10. ISBN 978-961-6104-46-3. [COBISS.SI-ID 6706714]

56. KEŽAR, Andreja, KAVČIČ, Luka, PÓLAK, Martin, NOVÁČEK, Jiři, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, COLL RIUS, Anna, STARE, Katja, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema, MERZEL, Franci, ANDERLUH, Gregor, PODOBNIK, Marjetka. Cryo-EM structures of Potato virus Y and corresponding virus-like particles reveal structural plasticity of the coat protein. V: VBC cryo-EM Symposium, May 3, 2019, Vienna BioCenter. Vienna: [s. n.], 2019. Str. 9. [COBISS.SI-ID 6639642]

57. BAČNIK, Katarina, KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja. Wastewater virome and discovery of infective plant viruses before and after wastewater treatment. V: Virus evolution on the mutualist - parasite continuum = Évolution virale sur le continuum mutualiste - parasite : Roscoff (Brittany), France, October 21-25, 2019. Conférences Jacques-Monod, Roscoff (Brittany), France, October 21-25, 2019. [Roscoff?: s. n., 2019]. Str. 47. [COBISS.SI-ID 5274191]

58. FILIPIĆ, Arijana, LUKEŽIČ, Tadeja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PRIMC, Gregor, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, MOZETIČ, Miran, DOBNIK, David, ŽEL, Jana. Removal of different viruses in water by plasma. V: FEIERABEND, Maryna (ur.). Water for all - water for nature, reliable water supply, wastewater treatment and reuse : book of abstracts. 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1-5 October 2019, Prague, Czech Republic. 1st ed. Prague: University of Chemistry and Technology, 2019. Str. 33-34. ISBN 978-80-7592-054-6. https://iwa-ywp.eu/wp-content/uploads/2019/09/Book-of-Abstracts_ISBN-978-80-7592-054-6.pdf. [COBISS.SI-ID 5190223]


1.22 Intervju

59. ANTALICK, Guillaume (intervjuvanec), ŠUKLJE, Katja (intervjuvanec). Modra frankinja je modri pinot vzhodne Evrope : intervju. Finance. [Tiskana izd.]. 12. apr. 2019, št. 71/4926, str. 14, fotogr. ISSN 1318-1548. [COBISS.SI-ID 5750888]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

60. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, PIRC, Manca, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, CAMLOH, Marjana, JAKOŠ, Nejc, JAKOMIN, Tjaša, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, RAVNIKAR, Maja. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2019. 312 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4980303]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

61. ALIČ, Špela, ANTHOINE, Geraldine, CHABIRAND, A, CHAPPÉ, Anne-Marie, DREO, Tanja, JAKOMIN, Tjaša, LAURENSON, L, LUKEŽIČ, Tadeja, MEHLE, Nataša, METZ-VERSCHURE, E, MOUAZIZ, H, OORSPRONK, J, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, BRAAK, Naomi te, TOMLINSON, Jenny, WESTENBERG, Marcel. List of tests for validation : round 1 : grant agreement N. 773139 : deliverable N° 1.2. [S. l.: s. n., 2019]. 15 str. [COBISS.SI-ID 5011279]

62. ALIČ, Špela, ANTHOINE, Geraldine, CHABIRAND, A, CHAPPÉ, Anne-Marie, DREO, Tanja, LAURENSON, L, LUKEŽIČ, Tadeja, MEHLE, Nataša, MOUAZIZ, H, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, TOMLINSON, Jenny, WESTENBERG, Marcel. Minimum performance parameters to select tests for validation and selection of laboratories for TPS : grant agreement N. 773139 : deliverable N° 1.1. [S. l.: s. n., 2019]. 29 str. [COBISS.SI-ID 5011535]

63. KOGOVŠEK, Polona, URBANČIČ, Atila, KOŠIR, Nejc, RAVNIKAR, Maja. Razvoj in validacija molekularne metode za določanje kvasovk : elaborat. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2019. [20] f. [COBISS.SI-ID 5058895]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

64. DACINGER, Renata (voditelj oddaje, oseba, ki intervjuva, urednik), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), DOBNIK, David (intervjuvanec), JUG, Hana (intervjuvanec), LESKOVEC, Maja (intervjuvanec), MAKOVŠEK, Vesna (intervjuvanec), KOGOVŠEK, Polona (intervjuvanec), TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda (intervjuvanec), OSREDKAR, Damjan (intervjuvanec), SEVER, Matjaž (intervjuvanec). Genske terapije z virusi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 7. november 2019. Ugriznimo znanost. https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174649702. [COBISS.SI-ID 34587353]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

65. POMPE NOVAK, Maruša, ČANDEK, Klemen, MEHLE, Nataša, KUNTNER, Matjaž, PIKALO, Jernej. Svečana podelitev nagrad in priznanj Miroslava Zeia 2019. Ljubljana: Center for Knowledge Transfer, Jozef Stefan Institute, 2019. 1 spletni vir (1 videoteka (ca. 49 min)). http://videolectures.net/nib_podelitev_nagrad_2019/. [COBISS.SI-ID 5327695]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

66. DOBNIK, David, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KUTNJAK, Denis, LESKOVEC, Maja, KAMINSKY, Stephen M., MOSTROM, Janet, LEE, Hyunmi, RAVNIKAR, Maja, KOŠIR, Nejc. Case study of quantification and characterization of adeno-associated viral vectors : 2nd Annual Bioprocessing Summit Europe, 19-21 March 2019, Lisbon. [COBISS.SI-ID 5065039]

67. ŠUKLJE, Katja, CARLIN, Silvia, STRANSTRUP, Jan, ANTALICK, Guillaume, CHITTARINI, Guilia, BLACKMAN, John W., DELOIRE, Alain, VRHOVŠEK, Urška, SCHMIDTKE, Leigh. Influence of yield and harvest date on Shiraz wine volatile and non-volatile composition : predstavitev posterja na 11th International Symposium of Enology of Bordeaux Oeno 2019 ... Talence. [COBISS.SI-ID 5828712]

68. SIVILOTTI, Paolo, REŠČIČ, Jan. Rezultati o poskusih namakanja v letu 2019 : predavanje na Simpoziju o teranu in kraških produktih, Trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu, 8. nov. 2019, grad Štanjel, Slovenija. [COBISS.SI-ID 5587451]

69. BUTINAR, Lorena, TOPIĆ, Jelena. Rezultati študije mlečnokislinskih bakterij, povezanih z vinom teran : predavanje na Simpoziju o teranu in kraških produktih, Štanjel, 8. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5555707]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

70. ŠUKLJE, Katja, ANTALICK, Guillaume. Kako brati podnebne podatke za razumevanje vpliva 'terroirja' na slog vina : predavanje za Mednarodno strokovno-izobraževalno konferenco o modri frankinji, 4. marec 2019, Sevnica. [COBISS.SI-ID 5728616]

71. REŠČIČ, Jan. Razpoložljivost hranil za vinsko trto v Vipavski dolini : vabljeno predavanje na sestanku vinogradnikov v kleti "Vipava 1894", 6. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 5327355]


3.25 Druga izvedena dela

72. REŠČIČ, Jan. Pinela od vinograda do kozarca : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, Vipava, 14. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5522683]

73. REŠČIČ, Jan. Vinska trta od jeseni do pomladi : predavanje za vinogradnike v Podragi, Kulturna dvorana Podraga, 16. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5596923]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

74. BENČINA, Marko. Analiza kakovostne in ekonomske upravičenosti vpeljave tehnološkega postopka predfermentativne maceracije v predelavi grozdja sorte 'Refošk' : magistrsko delo. Nova Gorica: [M. Benčina], 2019. XIV, 85 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4507. [COBISS.SI-ID 5390075]

75. ČESNIK, Urban. Prisotnost biokontrolne aktivnosti pri kvasovkah, osamljenih iz vinogradniškega okolja : magistrsko delo. Nova Gorica: [U. Česnik], 2019. X, 45 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=18892. [COBISS.SI-ID 5487867]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

76. LAVRENČIČ, Margareta. Vpliv klasične maceracije in maceracije celega grozdja na kemijske in senzorične lastnosti vina Modri pinot : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Lavrenčič], 2019. X, 31 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4602. [COBISS.SI-ID 5430779]

77. COTIČ, Kristina. Vpliv sončnega ožiga in dehidracije grozdja v poznem dozorevanju na kakovost grozdja (Vitis vinifera L.) in vina sorte 'Barbera' : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Cotič], 2019. XII, 38 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4754. [COBISS.SI-ID 5461499]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

78. DOVJAK, Rok. Analiza lastnosti izolatov vrste Bacillus mycoides, pomembnih za varstvo rastlin pred patogeni : magistrsko delo = The analysis of the Bacillus mycoides isolates improving plant defense against pathogenes : M. Sc. thesis. Ljubljana: [R. Dovjak], 2019. XVII, 106 str., [21] str. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 190. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111071. [COBISS.SI-ID 9361785]

79. JEROVŠEK, Ines. Ohranitev genetskega potenciala kvasovk Primorskega vinorodnega okoliša in njihova genetska tipizacija : magistrsko delo = Preservation of yeasts genetic potential from Primorska wine region and their genetic typing : M. Sc. Thesis. Ljubljana: [I. Jerovšek], 2019. XII, 61 f., [11] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 159. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107733. [COBISS.SI-ID 5050744]


Recenzent

80. GRGIČ, Zarja. Razvoj metode z zanko posredovanega izotermalnega pomnoževanja za določanje gliv rodu Verticillium : magistrsko delo = Development of loop-mediated isothermal amplification method for detection of fungi from the genus Verticillium : M. Sc. thesis. Ljubljana: [Z. Grgič], 2019. XIII, 70 f., [12] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 189. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111070. [COBISS.SI-ID 9362041]

81. ANŽIČ, Barbara. Transformation of Madagascar periwinkle (Catharanthus roseus) for studying infection with ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ and enzymatic activities in infected plants : M. Sc. Thesis = Transformacija madagaskarskega zimzelena (Catharanthus roseus) za raziskave okužbe s ʼCandidatus Phytoplasma solaniʼ in encimske aktivnosti v okuženih rastlinah : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Anžič], 2019. XIV, 95 str., ilustr. Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 184. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111641. [COBISS.SI-ID 5108088]


Član komisije za zagovor

82. DOVJAK, Rok. Analiza lastnosti izolatov vrste Bacillus mycoides, pomembnih za varstvo rastlin pred patogeni : magistrsko delo = The analysis of the Bacillus mycoides isolates improving plant defense against pathogenes : M. Sc. thesis. Ljubljana: [R. Dovjak], 2019. XVII, 106 str., [21] str. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 190. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111071. [COBISS.SI-ID 9361785]

83. GRGIČ, Zarja. Razvoj metode z zanko posredovanega izotermalnega pomnoževanja za določanje gliv rodu Verticillium : magistrsko delo = Development of loop-mediated isothermal amplification method for detection of fungi from the genus Verticillium : M. Sc. thesis. Ljubljana: [Z. Grgič], 2019. XIII, 70 f., [12] f. pril., ilustr. Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 189. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111070. [COBISS.SI-ID 9362041]

84. KRIŽNIK, Maja. The regulatory role of small RNAs in immune responses of Solanum tuberosum to Potato virus Y infection : doctoral dissertation = Vloga kratkih nekodirajočih RNA pri imunskem odgovoru rastlin krompirja na okužbo z virusom krompirja Y : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Križnik], 2019. XXII, 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5051215]


VIr bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 22. 6. 2020Bibliografija skupine za leto 2018Antalick, Guillaume [38766] Pompe Novak, Maruša [18467]
Butinar, Lorena [22504] Ravnikar, Maja [05229]
Lesica, Marko [38263] Sternad Lemut, Melita [17102]
Mozetič Vodopivec, Branka [21387] Šuklje, Katja [38767]
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Nataša Mehle, David Dobnik, Maja Ravnikar, Maruša Pompe Novak, "Validated reverse transcription droplet digital PCR serves as a higher order method for absolute quantification of Potato virus Y strains", Analytical and bioanalytical chemistry, 2018, vol. 410, iss. 16, str. 3815-3825, ISSN 1618-2642, DOI: 10.1007/s00216-018-1053-3. [COBISS.SI-ID 4684879]

2. Antonio Olmos, Neil Boonham, Thierry Candresse, Pascal Gentit, Baldissera Giovani, Denis Kutnjak, L. Liefting, H. J. Maree, Angelantonio Minafra, Adriana Moreira, Mark K. Nakhla, Francoise Petter, Maja Ravnikar, B. Rodoni, J.W. Roenhorst, M. Rott, Ana Belen Ruiz-García, Johanna Santala, G. Stancanelli, René van der Vlugt, Christina Varveri, M. Westenberg, Thierry Wetzel, H. Ziebell, Sébastien Massart, "High-throughput sequencing technologies for plant pest diagnosis : challenges and opportunities", Bulletin OEPP, 2018, vol. , no. , 6 str. [in press], ISSN 0250-8052, DOI: 10.1111/epp.12472. [COBISS.SI-ID 4747855]

3. J.W. Roenhorst, C. de Krom, Adrian Fox, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, A. W. Werkman, "Ensuring validation in diagnostic testing is fit for purpose : a view from the plant virology laboratory", Bulletin OEPP, 2018, vol. 48, no. 1, str. 105-115, ISSN 0250-8052, DOI: 10.1111/epp.12445. [COBISS.SI-ID 4627279]

4. Olaf J. Schelezki, Katja Šuklje, Paul K. Boss, David W. Jeffery, "Comparison of consecutive harvests versus blending treatments to produce lower alcohol wines from Cabernet Sauvignon grapes : impact on wine volatile composition and sensory properties", Food chemistry, [Print ed.], 2018, vol. 259, str. 196-206, ilustr., ISSN 0308-8146, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.03.118. [COBISS.SI-ID 5133307]

5. Rocco Longo, John W. Blackman, Guillaume Antalick, Peter J. Torley, Suzy Y. Rogiers, Leigh Schmidtke, "A comparative study of partial dealcoholisation versus early harvest : effects on wine volatile and sensory profiles", Food chemistry, [Print ed.], 2018, vol. 261, str. 21-29, ilustr., ISSN 0308-8146, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.04.013. [COBISS.SI-ID 5223163]

6. Rocco Longo, John W. Blackman, Guillaume Antalick, Peter J. Torley, Suzy Y. Rogiers, Leigh Schmidtke, "Volatile and sensory profiling of Shiraz wine in response to alcohol management : comparison of harvest timing versus technological approaches", Food research international, [Print ed.], 2018, vol. 109, str. 561-571, ilustr., ISSN 0963-9969, DOI: 10.1016/j.foodres.2018.04.057. [COBISS.SI-ID 5223419]

7. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Patricija Pirnat, Ian Adams, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "High-throughput sequencing facilitates characterisation of a ʺforgottenʺ plant virus : the case of a henbane mosaic virus infecting tomato", Frontiers in microbiology, 2018, vol. 9, str. 1-11, ISSN 1664-302X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2018.02739/abstract, DOI: 10.3389/fmicb.2018.02739. [COBISS.SI-ID 4877391]

8. Tjaša Lukan, Špela Baebler, Maruša Pompe Novak, Katja Guček, Maja Zagorščak, Anna Coll Rius, Kristina Gruden, "Cell death is not sufficient for the restriction of potato virus Y spread in hypersensitive response-conferred resistance in potato", Frontiers in plant science, 2018, str. 1-12, vol. 9, ISSN 1664-462X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.00168/abstract, DOI: 10.3389/fpls.2018.00168. [COBISS.SI-ID 4609615]

9. Maja Cigoj, Anastazija Jež, Simone Diego Castellarin, Kajetan Trošt, Paolo Sivilotti, Maruša Pompe Novak, "Grapevine fanleaf virus affects grape (Vitis vinifera) berry anthocyanin content via the transcriptional regulation of anthocyanin biosynthetic genes", Functional plant biology, 2018, vol. , no. , 12 str., [in press], ISSN 1445-4408, DOI: 10.1071/FP18014. [COBISS.SI-ID 4656207]

10. Hsiao-Chi Chou, Katja Šuklje, Guillaume Antalick, Leigh Schmidtke, John W. Blackman, "Late-season Shiraz berry dehydration that alters composition and sensory traits of wine", Journal of agricultural and food chemistry, Jul. 2018, vol. 66, iss. 29, str. 7750-7757, ilustr., ISSN 0021-8561, DOI: 10.1021/acs.jafc.8b01646. [COBISS.SI-ID 5177851]

11. Rocco Longo, John W. Blackman, Guillaume Antalick, Peter J. Torley, Suzy Y. Rogiers, Leigh Schmidtke, "Harvesting and blending options for lower alcohol wines : a sensory and chemical investigation", Journal of the science of food and agriculture, [Print ed.], Jan. 2018, vol. 98, iss. 1, str. 33-42, ilustr., ISSN 0022-5142, DOI: 10.1002/jsfa.8434. [COBISS.SI-ID 4891643]

12. Karmen Bat, Branka Mozetič Vodopivec, Klemen Eler, Nives Ogrinc, Ines Mulič, Domenico Masuero, Urška Vrhovšek, "Primary and secondary metabolites as a tool for differentiation of apple juice according to cultivar and geographical origin", Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, 2018, vol. 90, str. 238-245, ISSN 0023-6438, DOI: 10.1016/j.lwt.2017.12.026. [COBISS.SI-ID 31002919]

13. José Gonçalves, Ion Gutiérrez-Aguirre, Mukundh Narayanan Balasubramanian, Maja Zagorščak, Maja Ravnikar, Valentina Turk, "Surveillance of human enteric viruses in coastal waters using concentration with methacrylate monolithic supports prior to detection by RT-qPCR", Marine pollution bulletin, 2018, vol. 128, str. 307-317, ISSN 0025-326X, DOI: 10.1016/j.marpolbul.2018.01.040. [COBISS.SI-ID 4611663]

14. Gerhard C. Rossouw, Katja Šuklje, et al., "Vitis vinifera berry metabolic composition during maturation : implications of defoliation", Physiologia Plantarum, [Print ed.], 2018, vol. 164, iss. 2, str. 120-133, ilustr., ISSN 0031-9317, DOI: 10.1111/ppl.12715. [COBISS.SI-ID 5133563]

15. Špela Alič, F. van Gijsegem, Jacques Pédron, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, "Diversity within the novel Dickeya fangzhongdai sp., isolated from infected orchids, water and pears", Plant Pathology, 2018, vol. 67, iss. 7, str. 1612-1620, ISSN 0032-0862, DOI: 10.1111/ppa.12866. [COBISS.SI-ID 4709967]
nagrada: Špela Alič je za članek prejela nagrado 2018 BSPP Best Student Paper Prizes, ki jo podeljuje The British Society for Plant Pathology

16. Polona Kogovšek, Jerneja Ambrožič, Alenka Dovč, Tanja Dreo, Hristo Hristov, Uroš Krapež, Maja Ravnikar, Brigita Slavec, Marjetka Lotrič, Jana Žel, Olga Zorman-Rojs, "Loop-mediated isothermal amplification : rapid molecular detection of virulence genes associated with avian pathogenic Escherichia coli in poultry", Poultry science, 2018, vol. , no. , 11 str., [in press], ISSN 0032-5791, https://academic.oup.com/ps/advance-article/doi/10.3382/ps/pey516/5205916, DOI: 10.3382/ps/pey516. [COBISS.SI-ID 4878671]

17. Tomaž Mark Zorec, Denis Kutnjak, Lea Hošnjak, Blanka Kušar, Katarina Trčko, Boštjan Kocjan, Yu Li, Miljenko Križmarić, Jovan Miljković, Maja Ravnikar, Mario Poljak, "New insights into the evolutionary and genomic landscape of molluscum contagiosum virus (MCV) based on nine MCV1 and six MCV2 complete genome sequences", Viruses, 2018, vol. 10, iss. 11, str. 1-24, ISSN 1999-4915, https://www.mdpi.com/1999-4915/10/11/586, DOI: 10.3390/v10110586. [COBISS.SI-ID 34025433]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

18. Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "First report of Apium virus Y and carrot thin leaf virus in parsley in Slovenia", Plant disease, 2018, vol. , no. , 3 str., [in press], ISSN 0191-2917, DOI: 0.1094/PDIS-04-18-0690-PDN. [COBISS.SI-ID 4897103]

19. Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, Anita Solar, Boštjan Matko, Miro Mešl, "First report of 'Candidatus Phytoplasma fragariae' infection of Corylus avellana (hazelnut) in Slovenia", Plant disease, 2018, vol. 102, no. 12, str. 2636, ISSN 0191-2917, DOI: 10.1094/PDIS-03-18-0541-PDN. [COBISS.SI-ID 4768079]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

20. Janja Zajc, Cene Gostinčar, Maja Ravnikar, Nina Gunde-Cimerman, "Polyextremotolerant yeasts Aureobasidium spp. : antagonistic activity against phytopathogenic fungi", V: IOBC-WPRS working group ʺBiological and integrated control of plant pathogensʺ : preceedings [!] of the XV Meeting ʺBiocontrol products: from lab testing to product developmentʺ at Lleida (Catalonia, Spain) April 23-26, 2018, Jürgen Köhl (ur.), Darmstadt: IOBC-WPRS, 2018, vol. 133, str. 177-178, IOBC/WPRS bulletin, vol. 133, ISBN 978-92-9067-318-7, ISSN 1027-3115. [COBISS.SI-ID 4689231]

21. Paolo Sivilotti, Branka Škvarč, Lorena Butinar, Melita Sternad Lemut, Andreja Vanzo, Klemen Lisjak, "Pre- and post-flowering leaf removal as affecting methoxypyrazines, thiol precursors, glutathione and thiols in Sauvignon blanc grapes and wines", V: Œno 2015 ; actes de colloque du 10e sympiosum international d' œnologie de Bordeaux : [du 29 juin au 1er juillet 2015] = Proceedings of the 10th International Symposium of Œnology of Bordeaux, Bordeaux: Université: ISVV, 2018, str. 21-23, ilustr., http://www.oeno2015.u-bordeaux.fr/en/proceedings-of-the-symposium. [COBISS.SI-ID 5553768]

22. Maruša Pompe Novak, Timotej Čepin, Marina Dermastia, "Attempts of a transient transformation of grapevine", V: Proceedings of the 5th European Bois Noir Workshop, City Hotel, Ljubljana, Slovenia, 18-19 September 2018, 5th European Bois Noir Workshop, City Hotel, Ljubljana, Slovenia, 18-19 September 2018, Marina Dermastia (ur.), Ljubljana: National Institute of Biology, 2018, str. 1-4, ISBN 978-961-93486-8-0, https://www2.cd-cc.si/Skripte/boisn/BOISNOIR2018/papers/a19.pdf. [COBISS.SI-ID 4798799]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

23. Denis Kutnjak, Anja Pecman, Katarina Bačnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "Decoding high-throughput sequencing data to address different layers of plant virus diversity", V: Plant health in a global economy, [S. l.: s. n., 2018], Phytopathology (Online), vol. 108, no. 10S, ISSN 1943-7684, https://apsnet.confex.com/apsnet/ICPP2018/meetingapp.cgi/Paper/3972. [COBISS.SI-ID 4793167]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

24. Maruša Pompe Novak, Maja Švigelj, Timotej Čepin, Živa Ramšak, Maja Zagorščak, Juliane Pfeil, Andrej Blejec, Kristina Gruden, "The influence of circadian rhythm on the potato response to PVY infection", V: 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia, Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute, 2018, str. 61, ISBN 978-961-6993-44-9, https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 4840015]

25. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "Metagenomic analysis and infectivity of plant viruses in wastewaters", V: 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia, Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute, 2018, str. 9, ISBN 978-961-6993-44-9, https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 4828495]

26. Tjaša Lukan, Maruša Pompe Novak, Špela Baebler, Magda Tušek-Žnidarič, Aleš Kladnik, Andrej Blejec, Maja Zagorščak, Katja Stare, Tjaša Stare, Barbara Dušak, Anna Coll Rius, Karolina Morgiewicz, Jacek Henning, Kristina Gruden, "Spatiotemporal analysis of potato hypersensitive response-conferred resistance to potato virus Y : RBOHD is required for successful virus arrest", V: 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia, Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute, 2018, str. 64, ISBN 978-961-6993-44-9, https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 4840783]

27. Denis Kutnjak, Zala Kogej, Tjaša Pršin, Maja Ravnikar, "Symptomatology, viral titer and virus populations' dynamics in experimental mixed infection of potato virus Y and pepino mosaic virus", V: 7th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, September 17-18, 2018, Ljubljana, Slovenia, Špela Baebler (ur.), et al., 1st electronic ed., Ljubljana: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute, 2018, str. 74, ISBN 978-961-6993-44-9, https://doi.org/10.20315/SilvaSlovenica.0009. [COBISS.SI-ID 4843599]

28. Maja Ravnikar, Polona Kogovšek, Tjaša Jakomin, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, David Dobnik, "Advanced techniques for characterisation of viruses used for cell therapy, vaccines and bacteriophages", V: Abstract book, 8th Monolith Summer School & Symposium, June 15th-20th 2018, Portoroz, Slovenija, [S. l: s. n., 2018], str. 18. [COBISS.SI-ID 4730703]

29. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "CIM monolithic chromatography enable concentration and detection of infective plant viruses in wastewaters", V: Abstract book, 8th Monolith Summer School & Symposium, June 15th-20th 2018, Portoroz, Slovenija, [S. l: s. n., 2018], str. 34. [COBISS.SI-ID 4730959]
nagrada: 8th Monolith Summer School & Symposium 2018 1st award young researchers presentation is hereby granted to Katarina Bačnik for an outstanding contribution to the field of Monolith Technology

30. Polona Kogovšek, David Dobnik, Tjaša Jakomin, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, "Combining different analytical methods for characterization of viral vectors", V: Abstract book, 8th Monolith Summer School & Symposium, June 15th-20th 2018, Portoroz, Slovenija, [S. l: s. n., 2018], str. 40. [COBISS.SI-ID 4736079]

31. Tjaša Jakomin, David Dobnik, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek, Denis Kutnjak, "Different approaches for evaluation of residual DNA and other impurities in vaccines and virus vectors", V: Abstract book, 8th Monolith Summer School & Symposium, June 15th-20th 2018, Portoroz, Slovenija, [S. l: s. n., 2018], str. 39. [COBISS.SI-ID 4735567]

32. Jennifer D Drummond, José Gonçalves, Susana Bernal, Esperança Gacia, Ion Gutiérrez-Aguirre, Valentina Turk, Maja Ravnikar, Eugenia Martí Roca, "Influence of surface water - hyporheic zone interactions on pathogen persistence in an urban Mediterranean stream", V: AGU 100, Fall Meeting, Washington, D.C., 10-14 Dec. 2018, [S. l.]: American Geophysical Union, 2018, https://agu.confex.com/agu/fm18/meetingapp.cgi/Paper/411552. [COBISS.SI-ID 4968015]

33. David Dobnik, Polona Kogovšek, Tjaša Jakomin, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, "Most informative characterization of viral vectors for gene therapies can be achieved by combining different analytical methods", V: ASGCT 2018, [S. l.: s. n., 2018], https://plan.core-apps.com/asgct2018/abstract/506ac72c-eae3-41b3-814b-f93b498d3647. [COBISS.SI-ID 4697167]

34. Tadeja Lukežič, Arijana Filipić, Jana Žel, David Dobnik, Nataša Mehle, Gregor Primc, Miran Mozetič, Janez Kosel, Tanja Dreo, Maja Ravnikar, Matevž Dular, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Hidrodynamic cavitation, a powerful tool for waterborne virus inactivation", V: Book of abstracts, oral and poster presentations, 6th Food and Environmental Virology Conference, October 7-10, Arizona State University in Tempe, Arizona, USA, [S. l.: s. n., 2018], https://wet.asu.edu/wp-content/uploads/2018/10/AbstractsISFEV.pdf. [COBISS.SI-ID 4874063]

35. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "Infectivity tests coupled with metagenomic analysis reveal the presence of several infectious viruses in wastewaters", V: Book of abstracts, oral and poster presentations, 6th Food and Environmental Virology Conference, October 7-10, Arizona State University in Tempe, Arizona, USA, [S. l.: s. n., 2018], https://wet.asu.edu/wp-content/uploads/2018/10/AbstractsISFEV.pdf. [COBISS.SI-ID 4884815]
nagrada: Certificate of Merit is presented to Katarina Bačnik for First Place in the Best Student Oral Presentation Competition, ISFEV 2018 conference on October 7th through 10th, 2018 at Arizona State University, Tempe, Arizona

36. Jelena Topić, Lorena Butinar, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Simple and fast HPLC-DAD method for determination of HCDC activity and formation of vinylphenol in saccharomyces and non-saccharomyces yeast", V: Book of abstracts, 18th International Chromatography School [also] ICS, 14th-15th June 2018, Zagreb, Croatia, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2018, str. 21-22, ISBN 978-953-6470-85-3, https://www.fkit.unizg.hr/images/50012671/18%20ICS%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 5169147]

37. Jelena Topić, Lorena Butinar, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Monitoring of vinylphenolic pyranoanthocyanins formation in synthetic Pinot Noir grape must in sequential fermentations with non-Saccharomyces yeast and their influence on the colour employing HPLC-DAD and UV-VIS spectrometry", V: Book of abstracts, 25th YISAC 2018, 25th Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry, Graz, Austria, July 2-5, 2018, Kurt Kalcher (ur.), [Graz: s. n., 2018], str. 39, ISBN 978-3-200-05620-6. [COBISS.SI-ID 5177339]

38. Denis Kutnjak, Zala Kogej, Tjaša Pršin, Maja Ravnikar, "Mixed infections of plant viruses : how does potato virus Y and pepino mosaic virus coinfection affects disease symptomatology and dynamics of virus populations?", V: Evolution : Genetic Novelty/Genomic Variations by RNA-Networks and Viruses, 4-8 July 2018, Salzburg, Austria : programme + abstracts, Bürmoos: G. Witzany, [2018], str. 55, http://www.biocommunication.at/pdf/Salzburg%20Program2018.pdf. [COBISS.SI-ID 4752719]

39. David Dobnik, Polona Kogovšek, Tjaša Jakomin, Nejc Košir, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, "Characterization of viral vectors for gene therapy : molecular biology hand-in-hand with electron microscopy", V: Genetika 2018 : book of abstracts, 8th Congress of the Genetics Society of Slovenia [and] 8th Meeting of the Slovenian Society of Human Genetics, September 19-21, 2018, Matej Skočaj (ur.), Ljubljana: Slovensko genetsko društvo, 2018, str. 90, ISBN 978-961-93545-5-1, http://genetika2018.alfa-faktor.si/. [COBISS.SI-ID 4830287]

40. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Adrian Fox, Ion Gutiérrez-Aguirre, Patricija Pirnat, Ian Adams, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "Comparison of NGS-aided plant virus discovery techniques", V: HTS technologies for the study and diagnostic of plant viruses : general information, program, abstract book, Final Meeting of COST-DIVAS Action, Liège (Belgium), 26th to 30th November 2018, [S. l.: s. n., 2018], str. 26. [COBISS.SI-ID 4906063]

41. Denis Kutnjak, Anja Pecman, Nataša Mehle, Katarina Bačnik, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "DIVAS at NIB : from detection to viral population biology and viral ecology", V: HTS technologies for the study and diagnostic of plant viruses : general information, program, abstract book, Final Meeting of COST-DIVAS Action, Liège (Belgium), 26th to 30th November 2018, [S. l.: s. n., 2018], str. 39. [COBISS.SI-ID 4906831]

42. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Fabiola Ruiz Ramón, Miguel A. Aranda, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "Metagenomic analysis of plant viruses in wastewater followed by assessment of virus infectivity", V: HTS technologies for the study and diagnostic of plant viruses : general information, program, abstract book, Final Meeting of COST-DIVAS Action, Liège (Belgium), 26th to 30th November 2018, [S. l.: s. n., 2018], str. 28. [COBISS.SI-ID 4906575]

43. Ana Vučurović, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Aleksandra Bulajić, Ivana Stanković, Branka Krstić, Maja Ravnikar, "New approach in plant virus detection in Serbia", V: HTS technologies for the study and diagnostic of plant viruses : general information, program, abstract book, Final Meeting of COST-DIVAS Action, Liège (Belgium), 26th to 30th November 2018, [S. l.: s. n., 2018], str. 27. [COBISS.SI-ID 4906319]

44. Tjaša Lukan, Špela Baebler, Maruša Pompe Novak, Katja Guček, Maja Zagorščak, Anna Coll Rius, Kristina Gruden, "Potato virus Y was detected outside the cell death zone in the hypersensitive response-conferred resistance", In vitro cellular & developmental biology. Plant, [Print ed.], 2018, vol. 54, suppl. 1, str. s24-s25, ISSN 1054-5476. [COBISS.SI-ID 4804687]

45. Špela Baebler, Tjaša Lukan, Andrej Blejec, Maruša Pompe Novak, Aleš Kladnik, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Zagorščak, Kristina Gruden, "Spatiotemporal analysis of potato hypersensitive resistance response to potato virus y reveals that rbohd is required for successful virus arrest", V: International plant molecular biology 2018 : program abstracts - oral presentations, [S. l.: s. n., 2018], str. [131], https://static1.squarespace.com/static/588f4b0ad2b857b6ec42b6ec/t/5b6859a01ae6cf92b3cba7aa/1533565346102/IPMB2018+Program+Abstracts+-+Oral+Presentations.pdf. [COBISS.SI-ID 4778319]

46. Anna Coll Rius, Špela Tomaž, Ion Gutiérrez-Aguirre, Ajda Taler-Verčič, Aleksandra Usenik, Vesna Hodnik, Dušan Turk, Maja Ravnikar, Kristina Gruden, "Exploring potato-PVY interaction using systems biology approach", V: Molecular interactions : minisymposium 2018, 14. 11. 2018-15. 11. 2018, Gregor Anderluh (ur.), Marjetka Podobnik (ur.), Ljubljana: Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology, National Institute of Chemistry, 2018, str. 15, ISBN 978-961-6104-41-8. [COBISS.SI-ID 4981839]

47. Arijana Filipić, David Dobnik, Nataša Mehle, Gregor Primc, Miran Mozetič, Maja Ravnikar, Jana Žel, "Inactivating viruses in water with cold atmospheric plasma", V: New technologies in water sector : book of abstracts, 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, 7-12 May 2018 Zagreb, Croatia, Maryna Feierabend (ur.), Zagreb: University, 2018, str. 47-48, ISBN 978-953-8168-23-9. [COBISS.SI-ID 4694095]

48. Špela Alič, Tina Mikuletič, Frédérique van Gijsegem, Jacques Pédron, Magda Tušek-Žnidarič, Matjaž Peterka, Maja Ravnikar, Tanja Dreo, "Dickeya fangzhongdai causing soft rot of Phalaenopsis orchids and bacteriophage biocontrol options", V: Plant health in a global economy, [S. l.: s. n., 2018], Phytopathology (Online), vol. 108, no. 10S, ISSN 1943-7684, https://apsnet.confex.com/apsnet/ICPP2018/meetingapp.cgi/Paper/10743. [COBISS.SI-ID 4792911]

49. Tanja Dreo, Manca Pirc, Maja Ravnikar, "Digital PCR reveals different effects of plant matrices on the recovery of Xylella fastidiosa DNA", V: Plant health in a global economy, [S. l.: s. n., 2018], Phytopathology (Online), vol. 108, no. 10S, ISSN 1943-7684, https://apsnet.confex.com/apsnet/ICPP2018/meetingapp.cgi/Paper/10926. [COBISS.SI-ID 4793679]

50. Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Anja Pecman, Katarina Bačnik, Janez Kosel, Matevž Dular, Arijana Filipić, David Dobnik, Jana Žel, Gregor Primc, Miran Mozetič, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Water mediated virus transmission: sources, detection and inactivation", V: Plant health in a global economy, [S. l.: s. n., 2018], vol. 108, no. 10s, str. 205, Phytopathology (Online), vol. 108, no. 10S, ISSN 1943-7684, https://apsnet.confex.com/apsnet/ICPP2018/meetingapp.cgi/Paper/10640, https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-108-10-S1.1. [COBISS.SI-ID 4793935]

51. Katarina Bačnik, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Ion Gutiérrez-Aguirre, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Maja Ravnikar, "Infectivity and diversity of plant viruses in wastewaters", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 35, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4698191]

52. Tjaša Jakomin, David Dobnik, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Polona Kogovšek, "Testing for residual DNA and other impurities in virus vectors and vaccines with different approaches", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 63, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4698447]

53. Polona Kogovšek, David Dobnik, Tjaša Jakomin, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, "Quantification and characterisation of viral vectors for vaccines and gene therapy", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 64, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4698703]

54. Denis Kutnjak, Zala Kogej, Tjaša Pršin, Maja Ravnikar, "The effect of mixed infections of Potato virus Y and Pepino mosaic virus on the severity of disease symptoms and dynamics of virus populations in coinfection", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 88, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4698959]

55. Nataša Mehle, David Dobnik, Maja Ravnikar, Maruša Pompe Novak, "Droplet digital PCR serves as a higher order method for absolute quantification of Potato virus Y strains", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 90, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4699215]

56. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Ian Adams, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "The use of high throughput sequencing for detection of novel Henbane mosaic virus strain, its genome characterisation and host range analysis", V: Power of Viruses, 16 - 18 May 2018, Poreč, Croatia : programme and abstracts, Ana Bielen (ur.), Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, str. 93, ISBN 978-953-7778-15-6. [COBISS.SI-ID 4699471]
nagrada: The FEBS Journal Poster Prize is awarded to Anja Pecman for an outstanding poster at the Power of Viruses Conference, 16-18 May 2018, Poreč, Croatia

57. Matjaž Gregorič, Matjaž Kuntner, Maja Ravnikar, Denis Kutnjak, "Spider webs as a source of environmental DNA : a preliminary report", V: Program & abstracts, 31st European Congress of Arachnology, 8-13 July, 2018, Vác, Hungary, László Mezőfi (ur.), Éva Szita (ur.), Budapest: [s. n.], 2018, str. 58, http://www.eca2018.hu/wp-content/uploads/2018/07/31.-ECA-2018-Booklet-P-and-A-0708.pdf. [COBISS.SI-ID 43330605]

58. Anja Pecman, Denis Kutnjak, Nataša Mehle, Magda Tušek-Žnidarič, Ion Gutiérrez-Aguirre, Ian Adams, Neil Boonham, Maja Ravnikar, "Genome characterization and host range analysis of a novel Henbane mosaic virus isolate infecting tomato", V: Programme, abstracts & delegate list, Advances in plant virology, Birmingham, UK, 12-13 April 2018, Warwick: The Association of Applied Biologists, cop. 2018, str. [22-23]. [COBISS.SI-ID 4700239]

59. Arijana Filipić, David Dobnik, Nataša Mehle, Gregor Primc, Miran Mozetič, Maja Ravnikar, Jana Žel, "Water decontamination with cold atmospheric plasma", V: Scientific program & book of abstracts, Padova: Padova University Press, 2018, str. 131, ISBN 978-88-6938-129-4. [COBISS.SI-ID 4745039]

60. Barbara Jerič Kokelj, David Dobnik, Polona Kogovšek, Sebastian Vencken, Matjaž Stanonik, Marko Bitenc, Maja Ravnikar, "Cell free DNA as an organ integrity biomarker : development of the optimized allograft rejection dPCR-based diagnostic protocol", V: Sixth International Molecular Diagnostics Europe, 22-24 May 2018, Lisbon, Needham (MA): Cambridge Healthtech Institute, 2018, http://cii-resource.com/chi/MDXE-07-05/login.asp. [COBISS.SI-ID 4726863]

61. Nataša Mehle, Polona Kogovšek, Nejc Rački, Tjaša Jakomin, Ion Gutiérrez-Aguirre, Maja Ravnikar, "Overcoming the challenges of the Potato spindle tuber viroid diagnostic in tomato seeds, leaves and water samples", V: Viroid-2018 : book of abstracts, International Conference on Viroids and Viroid-Like RNAs, 5-7 July 2018, Valencia, Spain, [S. l.,: s. n.], 2018, str. 39. [COBISS.SI-ID 4750927]

62. Tjaša Lukan, Špela Baebler, Maruša Pompe Novak, Maja Zagorščak, Anna Coll Rius, Kristina Gruden, "Potato virus Y was detected outside the cell death zone in the hypersensitive response-conferred resistance", V: What lies within : imaging plant-microbe interactions : programme and abstracts, Presidential Meeting, British Society for Plant Pathology, 10-11 December 2018, University of Warwick, UK, [S. l.: s. n., 2018], str. [33]. [COBISS.SI-ID 4954447]

63. Tadeja Lukežič, Janez Kosel, Tanja Dreo, Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Matevž Dular, Ion Gutiérrez-Aguirre, "Application of hydrodynamics cavitation for inactivaction of waterborne viruses", V: Workshop on Cavitation Exploitation, 27- 28 September 2018, Ljubljana, Slovenia, Matevž Dular (ur.), Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering; [Brussels]: European Research Council, 2018, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 4882511]

64. Branka Mozetič Vodopivec, Sixth International Scientific Conference "June 5th-World Environment Day, 18.-19. june 2018, Bihać, Bosna i Hercegovina, "Food processing wastes as potential source of biologically active compounds", Zbornik sažetaka, 2018, year 5, no. 5, str. 42-43, ISSN 2303-5889. [COBISS.SI-ID 5215483]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

65. Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, "Water-mediated transmission of plant, animal, and human viruses", V: Environmental virology and virus ecology, Carolyn M. Malmstrom (ur.), 1st ed., Cambridge (MA): Academic Press, 2018, str. 85-128, ilustr., Advances in virus research, vol. 101, ISBN 978-0-12-814416-9, ISBN 0-12-814416-5, https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-virus-research/vol/101, DOI: 10.1016/bs.aivir.2018.02.004. [COBISS.SI-ID 4737359]

66. Jelena Topić, Lorena Butinar, Martina Bergant Marušič, Dorota Korte, Branka Mozetič Vodopivec, "Characterization of lactic bacteria for biogenic amine formation", V: Understanding microbial pathogens : current knowledge and educational ideas on antimicrobial research, Enrique Torres-Hergueta (ur.), Badajoz: Formatex Research Center, 2018, str. 99-107, ilustr., FORMATEX, 7, ISBN 978-84-947512-5-7, http://www.microbiology7.org/book/99-107.pdf. [COBISS.SI-ID 5292027]

67. Ion Gutiérrez-Aguirre, Denis Kutnjak, Nejc Rački, Matevž Rupar, Maja Ravnikar, "Monolith chromatography as sample preparation step in virome studies of water samples", V: Viral metagenomics : methods and protocols, Vitantonio Pantaleo (ur.), Michela Chiumenti (ur.), New York: Humana Press, cop. 2018, str. 63-75, Methods in molecular biology, vol. 1746, ISBN 978-1-4939-7683-6, ISBN 1-4939-7683-4, ISSN 1940-6029, https://link.springer.com/protocol/10.1007%2F978-1-4939-7683-6_6, DOI: 10.1007/978-1-4939-7683-6_6. [COBISS.SI-ID 4636239]


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

68. Guillaume Antalick, "So reduktivne note v vinu hudič ali angel varuh?", O vinu, 2. jul. 2018, 1 str., ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/688/Kolumna-Guillauma-Antalicka-So-reduktivne-note-v-vinu-hudic-ali-angel-varuh?src=recpro. [COBISS.SI-ID 5228027]

69. Guillaume Antalick, "Vinska Slovenija je nebrušeni diamant", O vinu, 5. 2. 2018, 1 str., ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/555/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Vinska-Slovenija-je-nebruseni-diamant?src=recpro. [COBISS.SI-ID 5227259]

70. Guillaume Antalick, "Modra frankinja ali zgodba o žabjem kralju", O vinu, 7. maj 2018, 1 str., ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/636/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Modra-frankinja-ali-zgodba-o-zabjem-kralju?src=recpro. [COBISS.SI-ID 5227771]

71. Guillaume Antalick, "Je tradicija dodana vrednost vinu?", O vinu, 20. avg. 2018, 1 str., ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/722/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Je-tradicija-dodana-vrednost-vinu?src=recpro. [COBISS.SI-ID 5228283]

72. Guillaume Antalick, "Naravna ali super naravna vina?", O vinu, 26. mar. 2018, 1 str., ISSN 2536-1996, https://www.ovinu.si/595/Kolumna-Guillauma-Antalicka-Naravna-ali-super-naravna-vina?src=recpro. [COBISS.SI-ID 5227515]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

73. Nataša Mehle, Tanja Dreo, Manca Pirc, Marina Dermastia, Magda Tušek-Žnidarič, Marjana Camloh, Špela Prijatelj-Novak, Aleš Blatnik, Lidija Matičič, Larisa Gregur, Denis Kutnjak, Anja Pecman, Maja Ravnikar, Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2017 : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi, Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2018, 277 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4606031]

74. Špela Baebler, Maja Križnik, Katja Stare, Asmaa Youssef, Maruša Pompe Novak, Kristina Gruden, PVY analysis in potato leaf samples : final report, [S. l.,: s. n.], 2018, 7 str. [COBISS.SI-ID 4803151]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

75. Jelka Šuštar Vozlič, Janko Verbič, Jure Čop, Peter Dolničar, Mojca Škof, Kristina Ugrinović, Andreja Čerenak, Darinka Koron, Metka Šiško, Katja Šuklje, Rastlinska genska banka : tretje poročilo o delu julij - november 2018. Javna služba 'Slovenska rastlinska genska banka', Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018, 20 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 5638504]


2.23 Patentna prijava

76. Gregor Primc, Miran Mozetič, Rok Zaplotnik, Alenka Vesel, Maja Ravnikar, Jana Žel, Nataša Mehle, Ion Gutiérrez-Aguirre, Arijana Filipić, David Dobnik, Method for deactivation of a virus in water : patent application number 1821107.8, London: Intellectual Property Office, 2018, 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4955215]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

77. Maruša Pompe Novak (intervjuvanec), O očarljivosti rastlin in bogastvu tega kraljestva : oddaja Nočni obisk,Radio Slovenija, Prvi program, Ljubljana, 28. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 4705359]

78. Maja Ravnikar (intervjuvanec), Znanost ni nepotreben strošek : oddaja Studio ob 17-ih, radio Slovenija 1, Ljubljana, 7. 6. 2018 ob 17:04. [COBISS.SI-ID 4712271]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

79. Guillaume Antalick, The diversity of French wines : lecture at University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, May 16th, 2018. [COBISS.SI-ID 5225467]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

80. Polona Kogovšek, David Dobnik, Tjaša Jakomin, Magda Tušek-Žnidarič, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Combining different analytical methods for the best characterization of viral vectors for gene therapies : ISBioTech 8th Spring Meeting - March 5 - 7 2018, Norfolk, USA. [COBISS.SI-ID 4659279]

81. Nataša Mehle, Erika Orešek, Primož Pajk, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, New data about molecular diversity of FD associated phytoplasmas in Slovenian grapevine : GFD Follow up meeting, 18. 4. 2018, Prague. [COBISS.SI-ID 4677967]

82. Lorena Butinar, Jelena Topić, Preliminarni rezultati študije mlečnokislinskih bakterij povezanih z vinom Teran : predavanje na Akademiji o teranu, trajnostni razvoj kmetijstva in turizma na čezmejnem Krasu, Štanjel, 8. november 2018. [COBISS.SI-ID 5291515]

83. Nataša Mehle, Maja Ravnikar, Marina Dermastia, Nejc Jakoš, Anita Solar, Boštjan Matko, Miro Mešl, Leonida Logar, Jože Miklavc, Mojca Rot, Alenka Ferlež Rus, Domen Bajec, Erika Orešek, Ugotavljanje navzočnosti fitoplazem na leski : Sestanek delovne skupine za sadjarstvo in vinogradništvo, 18. 12. 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4949583]

84. Anja Pecman, Anna-Mary Schmidt, Kris De Jonghe, Jean-Luc Gala, Christophe Lacomme, Thomas van Gurp, Michel Ebskamp, Bruno Hostachy, Delphine Massé, Neil Boonham, Adrian Fox, Ian Adams, Ioannis Livieratos, Nataša Mehle, Denis Kutnjak, Maja Ravnikar, Gang Wei, Sébastien Massart, VIRFAST: faster, cheaper identification of emerging plant virus problems : London Calling conference hosted by Oxford Nanopore, 24th - 25th May 2018, London. [COBISS.SI-ID 4706895]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

85. Guillaume Antalick, Controlling grape aromatic maturity in the context of global warming : lecture at Technical Workshop Precision Oenology in a Changing Global Context, Ljubljana, 29. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 5227003]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

86. Špela Alič, Bacterial soft rot disease caused by new Dickeya species and its bacteriophage biocontrol possibilities : doctoral dissertation = Bakterijska bolezen mehkih gnilob, ki jo povzroča nova vrsta rodu Dickeya in možnost biološkega nadzora bolezni z bakteriofagi : doktorska disertacija, Ljubljana: [Š. Alič], 2018, XXII, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4692303]
nagrada: Špela Alič je za nalogo prejela veliko Krkino nagrado


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

87. Tjaša Pršin, Eksperimentalna evolucija virusa mozaika pepina (PepMV) in virusa Y krompirja (PVY) v mešani in samostojnih okužbah : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Experimental evolution of Pepino mosaic virus (PepMV) and Potato virus Y (PVY) in mixed and single infections : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [T. Pršin], 2018, XI, 58, [19] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4930639]

88. Timotej Čepin, Učinek potencialnih efektorjev fitoplazme Candidatus Phytoplasma solani na rastlinski fenotip : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = The effect of potential Candidatus Phytoplasma solani effectors on the plant phenotype : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [T. Čepin], 2018, IX, 59, [1] f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103723. [COBISS.SI-ID 4887887]

89. Zala Kogej, Vpliv mešanih okužb virusa Y krompirja in virusa mozaika pepina na količino virusov in bolezenske znake v različnih gostiteljskih rastlinah : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Effect of mixed infections of Potato virus Y and Pepino mosaic virus on amout of viruses and symptoms in different host plants : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [Z. Kogej], 2018, XII, 59, [19] f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102256. [COBISS.SI-ID 4773967]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

90. Rebeka Strah, Analiza potencialnih efektorjev fitoplazme 'Candidatus Phytoplasma solani' v transformiranih rastlinah vrste Nicotiana benthamiana : diplomsko delo = Analysis of potential effectors of phytoplasma 'Candidatus Phytoplasma solani' in transformed Nicotiana benthamiana plants : B. Sc. thesis, Ljubljana: [R. Strah], 2018, VI, 21 str., [7] str. pril., ilustr., Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Diplomsko delo univerzitetnega študija - 1. stopnja, 362, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102947. [COBISS.SI-ID 9054585]

91. Tina Žorž, Priprava in senzorična ocena aromatiziranega vinjaka : diplomsko delo, Nova Gorica: [T. Žorž], 2018, XI, 45 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4009. [COBISS.SI-ID 5179387]

92. Luka Koporec, Uporaba različnih kvasovk v pridelavi jabolčnega vina : diplomsko delo, Nova Gorica: [L. Koporec], 2018, XII, 27 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4024. [COBISS.SI-ID 5257723]

93. Aljaž Namar, Vpliv odstranjevanja listov in uporabe mrež za zaščito pred ptiči na količino pridelka ter kakovostne parametre grozdja in vina sorte Sauvignonasse (Vitis vinifera L.) : diplomsko delo, Nova Gorica: [A. Namar], 2018, XII, 36 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3561. [COBISS.SI-ID 5122811]

94. Uroš Špacapan, Vpliv različnih bentonitov na senzorične in kemijske lastnosti vina sorte 'Rebula' (Vitis vinifera L.) : diplomsko delo, Nova Gorica: [U. Špacapan], 2018, XI, 30 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3681. [COBISS.SI-ID 5072123]


Intervjuvanec

95. Katja Željan (oseba, ki intervjuva), "Ko iz grešnega nastane pravo vino", Gea : poljudnoznanstvena revija, [Tiskana izd.], nov. 2018, letn. 28, str. 42-47, ilustr., ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5280251]


Član komisije za zagovor

96. Rebeka Strah, Analiza potencialnih efektorjev fitoplazme 'Candidatus Phytoplasma solani' v transformiranih rastlinah vrste Nicotiana benthamiana : diplomsko delo = Analysis of potential effectors of phytoplasma 'Candidatus Phytoplasma solani' in transformed Nicotiana benthamiana plants : B. Sc. thesis, Ljubljana: [R. Strah], 2018, VI, 21 str., [7] str. pril., ilustr., Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Diplomsko delo univerzitetnega študija - 1. stopnja, 362, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102947. [COBISS.SI-ID 9054585]

97. Tjaša Pršin, Eksperimentalna evolucija virusa mozaika pepina (PepMV) in virusa Y krompirja (PVY) v mešani in samostojnih okužbah : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Experimental evolution of Pepino mosaic virus (PepMV) and Potato virus Y (PVY) in mixed and single infections : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [T. Pršin], 2018, XI, 58, [19] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4930639]

98. Dominik Nabergoj, Kontinuirana proizvodnja bakteriofagov v sistemu dveh zaporednih bioreaktorjev : doktorska disertacija = Continuous production of bacteriophages in a system of two consecutive bioreactors : doctoral dissertation, Ljubljana: [D. Nabergoj], 2018, XX, 119, [11] f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=105728. [COBISS.SI-ID 9120633]

99. Tjaša Lukan, Spatiotemporal study of potato hypersensitive response-conferred resistance to potato virus Y : doctoral dissertation = Časovnoprostorska študija preobčutljivostnega odgovora krompirja na okužbo s krompirjevim virusom Y : doktorska disertacija, Ljubljana: [T. Lukan], 2018, XXIII, 169 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4691023]

100. Timotej Čepin, Učinek potencialnih efektorjev fitoplazme Candidatus Phytoplasma solani na rastlinski fenotip : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = The effect of potential Candidatus Phytoplasma solani effectors on the plant phenotype : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [T. Čepin], 2018, IX, 59, [1] f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103723. [COBISS.SI-ID 4887887]

101. Zala Kogej, Vpliv mešanih okužb virusa Y krompirja in virusa mozaika pepina na količino virusov in bolezenske znake v različnih gostiteljskih rastlinah : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Effect of mixed infections of Potato virus Y and Pepino mosaic virus on amout of viruses and symptoms in different host plants : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes, Ljubljana: [Z. Kogej], 2018, XII, 59, [19] f., ilustr., https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=102256. [COBISS.SI-ID 4773967]
Vir: vzajemna baza podatkov COBIB.SI, 5. 3. 2019

 

 

 

 

Bibliografija skupine za leto 2017


38766 ANTALICK GUILLAUME
22504 BUTINAR LORENA
38263 LESICA MARKO
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
17102 STERNAD LEMUT MELITA
38767 ŠUKLJE KATJA


 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Putative new species of the genus Dickeya as major soft rot pathogens in Phalaenopsis orchid production. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2017, vol. 66, issue 8, str. 1357-1368, doi: 10.1111/ppa.12677. [COBISS.SI-ID 4266831]

2. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, RAČKI, Nejc, PETERKA, Matjaž, DREO, Tanja. Newly isolated bacteriophages from the Podoviridae, Siphoviridae, and Myoviridae families have variable effects on putative novel Dickeya spp. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, str. 1-14. file:///C:/Users/petraw/Desktop/fmicb-08-01870.pdf, doi: 10.3389/fmicb.2017.01870. [COBISS.SI-ID 4441679]

3. BAEBLER, Špela, SVALINA, Miha, PETEK, Marko, STARE, Katja, ROTTER, Ana, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. quantGenius : implementation of a decision support system for qPCR-based gene quantification. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, 2017, vol. 18, str. 1-11, ilustr. https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12859-017-1688-7, doi: 10.1186/s12859-017-1688-7. [COBISS.SI-ID 4351055]

4. KLANČNIK, Anja, ŠIKIĆ POGAČAR, Maja, TROŠT, Kajetan, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, SMOLE MOŽINA, Sonja. Anti-Campylobacter activity of resveratrol and an extract from waste Pinot noir grape skins and seeds, and resistance of C. jejuni planktonic and biofilm cells, mediated via the CmeABC efflux pump. Journal of applied microbiology, ISSN 1364-5072, Jan. 2017, vol. 122, iss. 1, str. 65-77, ilustr., doi: 10.1111/jam.13315. [COBISS.SI-ID 4699768]

5. KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, PUGELJ, Anja, JAKOMIN, Tjaša, SCHROERS, Hans-Josef, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Rapid loop-mediated isothermal amplification assays for grapevine yellows phytoplasmas on crude leaf-vein homogenate has the same performance as qPCR. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2017, vol. 148, iss. 1, str. 75-84, doi: 10.1007/s10658-016-1070-z. [COBISS.SI-ID 4088399]

6. KOSEL, Janez, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, DULAR, Matevž. Efficient inactivation of MS-2 virus in water by hydrodynamic cavitation. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], Nov. 2017, vol. 124, str. 465-471, ilustr. http://ac.els-cdn.com/S0043135417306504/1-s2.0-S0043135417306504-main. pdf?_tid=f79d4a24-7cdc-11e7-8966-00000aacb35e&acdnat=1502267595_2d88424cbabcd677f64c5084263efb0d, doi: 10.1016/j.watres.2017.07.077. [COBISS.SI-ID 15600923]

7. KUTNJAK, Denis, ELENA, Santiago F., RAVNIKAR, Maja. Time-sampled population sequencing reveals the interplay of selection and genetic drift in experimental evolution of Potato virus Y. Journal of virology, ISSN 0022-538X, 2017, vol. 91, iss. 16, str. 1-17, doi: 10.1128/JVI .00690-17. [COBISS.SI-ID 4390479]

8. MASSART, Sébastien, CANDRESSE, Thierry, GIL, José, LACOMME, Christophe, PREDAJNA, Lukas, RAVNIKAR, Maja, REYNARD, Jean-Sébastien, RUMBOU, Artemis, SALDARELLI, Pasquale, ŠKORIĆ, Dijana, VAINIO, Eeva J., VALKONEN, Jari P. T., VANDERSCHUREN, Hervé, VARVERI, Christina, WETZEL, Thierry. A framework for the evaluation of biosecurity, commercial, regulatory, and scientific impacts of plant viruses and viroids identified by NGS technologies. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, str. 1-7, doi: 10.3389/fmicb.2017.00045. [COBISS.SI-ID 4549711]

9. MEHLE, Nataša, KOGOVŠEK, Polona, RAČKI, Nejc, JAKOMIN, Tjaša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, RAVNIKAR, Maja. Filling the gaps in diagnostics of Pepino mosaic virus and Potato spindle tuber viroid in water and tomato seeds and leaves. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2017, vol. 66, issue 7, str. 1191-1201, doi: 10.1111/ppa.12710. [COBISS.SI-ID 4302159]

10. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, ADAMS, Ian, FOX, Adrian, BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Next generation sequencing for detection and discovery of plant viruses and viroids : comparison of two approaches. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, 2017, vol. 8, str. 1-10. https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2017.01998, doi: 10.3389/fmicb.2017.01998. [COBISS.SI-ID 4476495]

11. ROSSOUW, Gerhard C., ŠUKLJE, Katja, et al. Vitis vinifera root and leaf metabolic composition during fruit maturation : implications of defoliation. Physiologia Plantarum, ISSN 0031-9317. [Print ed.], Dec. 2017, vol. 161, iss. 4, str. 434-450, ilustr., doi: 10.1111/ppl.12604. [COBISS.SI-ID 4867323]

12. SIVILOTTI, Paolo, ŠKVARČ, Branka, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja, et al. Combined effects of early season leaf removal and climatic conditions on aroma precursors in Sauvignon blanc grapes. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2017, vol. 65, no. 38, str. 8426-8434, ilustr., doi: 10.1021/acs.jafc.7b03508. [COBISS.SI-ID 4892155]


1.02 Pregledni znanstveni članek

13. KRAJAČIĆ, Mladen, RAVNIKAR, Maja, ŠTRANCAR, Aleš, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Application of monolithic chromatographic supports in virus research. Electrophoresis, ISSN 0173-0835, 2017, 31 str., [in press], doi: 10.1002/elps.201700152. [COBISS.SI-ID 4330831]


1.04 Strokovni članek

14. BUTINAR, Lorena, VANGDAL, Eivind, STERNAD LEMUT, Melita, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Biodiversitet i naturleg gjær i siderproduksjonen i Hardanger. Norsk frukt og bær, ISSN 1501-4584, 2017, no. 5, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 5030651]

15. DOLENC KOCE, Jasna, POMPE NOVAK, Maruša. Dan očarljivih rastlin. Acta biologica slovenica, ISSN 1408-3671. [Tiskana izd.], 2017, vol. 60, št. 1, str. 101-102. [COBISS.SI-ID 4399439]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. SIVILOTTI, Paolo, ŠKVARČ, Branka, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Pre- and post-flowering leaf removal as affecting methoxypyrazines, thiol precursors, glutathione and thiols in sauvignon blanc grapes and wines. V: Œno 2015 : Actes de colloque du 10e sympiosum international d'œnologie de Bordeaux. [Bordeaux: s.n., 2017], str. 20-23. http://www.oeno2015.u-bordeaux.fr/en/proceedings-of-the-symposium. [COBISS.SI-ID 5322344]

17. DREO, Tanja, OREŠEK, Erika, JANČAR, Matjaž, SELJAK, Gabrijel, ŽEŽLINA, Ivan, ROT, Mojca, RAVNIKAR, Maja. Nove najdbe Xylella fastidiosa v Evropi in ciljni raziskovalni projekt V4-1603 XylVec. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017 = Lectures and papers presented at the 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Rimske Toplice, March 7-8, 2017. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2017, str. 147-153. [COBISS.SI-ID 4509519]

18. DREO, Tanja, PAJK, Primož, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Program preiskav preverjanja zastopanosti bakterije Pantoea stewartii v rastlinah in semenu koruze (Zea mays L.). V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017 = Lectures and papers presented at the 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Rimske Toplice, March 7-8, 2017. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2017, str. 392-398. [COBISS.SI-ID 4510287]

19. MEHLE, Nataša, GREGUR, Larisa, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, VIRŠČEK MARN, Mojca, RAVNIKAR, Maja. Virusi na bučevkah v Sloveniji. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017 = Lectures and papers presented at the 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Rimske Toplice, March 7-8, 2017. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2017, str. 199-205. [COBISS.SI-ID 4509775]

20. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, MEHLE, Nataša, BAČNIK, Katarina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DULAR, Matevž, KOSEL, Janez, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Patogeni virusi v vodi : določanje in ukrepanje. V: Vodni dnevi 2017, 5.-6. oktober 2017, Portorož. CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2017, str. 145-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 4474447]

21. ŠUKLJE, Katja, LISJAK, Klemen, DELOIRE, Alain. Vpliv razlistanja in zmanjšanja uv svetlobe v območju grozdja v vinogradu na kemijsko sestavo in senzorične lastnosti vina sauvignon = Efects of leaf removal and ultraviolet radiation in the vineyard on the composition and sensory perception of Sauvignon Blanc (Vitis vinifera L.) wine. V: ČUŠ, Franc (ur.), KOŠMERL, Tatjana (ur.), VANZO, Andreja (ur.). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2017, str. 153-162, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5272936]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

22. KOGOVŠEK, Polona, DOBNIK, David, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. Characterisation and quantification of viral vectors for vaccines. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 40. [COBISS.SI-ID 4436303]

23. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LAGANIS, Jana, VRHOVŠEK, Urška. Alternativne vinogradniške in vinarske tehnologije : kakovostni, trajnostni in senzorični potencial = Alternative viticulture and winemaking tehniques : potential in terms of quality, sustainability and sensory. V: ŠUKLJE, Katja (ur.). 1. Mednarodni viti-eno dan Univerze v Novi Gorici - IVED [tudi] Slovensko-francoski enološki dan, Vipava, 23. maj 2017. Nova Gorica: Univerza, 2017, str. [13-16]. [COBISS.SI-ID 4833019]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

24. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, GIJSEGEM, Frédérique van, PÉDRON, Jacques, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Potential new Dickeya sp. causing soft rot of Phalaenopsis orchids and bacteriophage biocontrol options. V: 9. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 11th Young researchers' Day, [19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute, 2017, str. 47. http://ipssc.mps.si/proceedings/Proceedings_IPSSC+CMBE_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 4319311]
Nagrada: Špela Alič je za predstavitev teme dobila priznanje za predstavitev raziskovalnih dosežkov z vidika znanstvene kakovosti, ki ga podeljuje Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana na skupni Študentski konferenci Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana in Dnevu mladih raziskovalcev, 19. in 20. aprila 2017 v Ljubljani

25. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GIJSEGEM, Frédérique van, PÉDRON, Jacques, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Glavni povzročitelj bolezni mehkih gnilob orhidej predstavlja potencialna nova vrsta iz rodu Dickeya. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 110. [COBISS.SI-ID 4437583]

26. BAČNIK, Katarina, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. Infektivnost rastlinskih virusov v vzorcih vtoka v čistilno napravo. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 113. [COBISS.SI-ID 4437839]

27. BAEBLER, Špela, SVALINA, Miha, PETEK, Marko, STARE, Katja, ROTTER, Ana, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. QuantGenius : implementation of a decision support system for qPCR-based gene quantification. V: 12th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 12. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, Bled 20 - 23 september 2017. GORIČAR, Katja (ur.), HUDLER, Petra (ur.). Book of abstracts = Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2017, str. 185. [COBISS.SI-ID 4458063]

28. BAT, Karmen, VRHOVŠEK, Urška, ELER, Klemen, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, STROJNIK, Lidija, POTOČNIK, Doris, OGRINC, Nives. Isotopic and metabolomics characterization of Slovenian apple juice and their use in determination of geographical origin. V: SUMAN, Michele (ur.), MAESTRINI, Elena (ur.), BRERETON, Paul (ur.). Assuring the integrity of the food chain : turning science into solutions : Foodintegrity 2017 Conference, 10-11 May 2017, Parma, Italy : book of abstracts. Parma: Barilla: University of Parma, 2017, str. 146-147. [COBISS.SI-ID 30576935]

29. DOBNIK, David, KOGOVŠEK, Polona, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KUTNJAK, Denis, RAVNIKAR, Maja. Combining different analytical methods for best characterization of viral vectors for gene therapies. V: 12th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 12. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, Bled 20 - 23 september 2017. GORIČAR, Katja (ur.), HUDLER, Petra (ur.). Book of abstracts = Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2017, str. 85. [COBISS.SI-ID 4456527]

30. DREO, Tanja, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Digitalna PCR kot referenčna metoda za pripravo internih kontrol in osnova testov usposobljenosti laboratorijev. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 55. [COBISS.SI-ID 4430927]
Nagrada: Plaketa Slovenskega mikrobiološkega društva za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso, Bled, 21. 9. 2017

31. DREO, Tanja, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Internal controls and digital PCR supporting reliable detection of X. fastidiosa. V: European Conference on Xylella, Palma de Mallorca, 13-15 November 2017. Finding answers to a global problem : book of abstracts. [S. l.: s. n., 2017], str. 60-61. https://efsa.eventscase.com/EN/xylella_conference_2017/Programme. [COBISS.SI-ID 4546895]

32. FILIPIĆ, Arijana, DOBNIK, David, MEHLE, Nataša, PRIMC, Gregor, JUNKAR, Ita, MOZETIČ, Miran, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana. Cold atmospheric plasma for inactivation of plant viruses. V: Scientific Conference for Young Researchers, 19. 9. 2017. KLJUN, Jakob (ur.), GABER, Aljaž (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 4439887]

33. FILIPIĆ, Arijana, DOBNIK, David, MEHLE, Nataša, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, JUNKAR, Ita, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana. Potential use of atmospheric plasma in agriculture. V: 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, 3rd to 7th September 2017, Sveti Martin na Muri, Croatia. MILOŠEVIĆ, Slobodan (ur.), KRSTULOVIĆ, Nikša (ur.). Scientific program & book of abstracts. Zagreb: Institute of Physics, 2017, str. 94. [COBISS.SI-ID 4450639]

34. FILIPIĆ, Arijana, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, DOBNIK, David, MEHLE, Nataša, PRIMC, Gregor, MOZETIČ, Miran, KOSEL, Janez, DULAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana. Nove ne-kemične metode za eliminacijo virusov. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 63. [COBISS.SI-ID 4437327]

35. GONÇALVES, José, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, KOVAČ, Katarina, HREN, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, TURK, Valentina. Surveillance of pathogenic enteric viruses at freshwater/seawater interfaces as complementary indicators of water quality. V: HydroEco 2017 - Ecohydrology on the edge: ecology-hydrology-human interactions in a changing world : 6th international multidisciplinary conference on hydrology and ecology, University of Birmingham 18-23 June 2017. Birmingham: Uni Birmingham, 2017, str. 161-162. [COBISS.SI-ID 4367951]

36. GONÇALVES, José, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, RAČKI, Nejc, KOVAČ, Katarina, HREN, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, TURK, Valentina. Coastal water surveillance of pathogenic enteric viruses as complementary faecal indicators of water quality management. V: WaterMicro 2017 : International Symposium on Health-Related Water Microbiology : May 14 - 19, Chapel Hill, North Carolina, USA. Chapell Hill, 2017: International Symposium on Health-Related Water Microbiology, str. 64. https://waterinstitute.unc.edu/files/2016/10/WaterMicro-HRWM-Abstract-Book.pdf. [COBISS.SI-ID 4503119]

37. GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, COLL RIUS, Anna, GRUDEN, Kristina, ŠINK, Andreja, PODOBNIK, Marjetka, ANDERLUH, Gregor, TOMAŽ, Špela, USENIK, Aleksandra, TALER-VERČIČ, Ajda, TURK, Dušan, RAVNIKAR, Maja. Protein interactions involved in the relation of potato virus Y with potato plant. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 153. [COBISS.SI-ID 4438863]

38. LUKAN, Tjaša, GUČEK, Katja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina. The spread of Potato virus Y is not restricted by the Ny-1 resistance-gene-mediated HR cell death. V: 12th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 12. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, Bled 20 - 23 september 2017. GORIČAR, Katja (ur.), HUDLER, Petra (ur.). Book of abstracts = Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2017, str. 91. [COBISS.SI-ID 4457039]

39. MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, RAVNIKAR, Maja. Detection of plant viruses by next generation sequencing. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 156. [COBISS.SI-ID 4438607]

40. MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, RAVNIKAR, Maja. Detection of plant viruses by next-generation sequencing (NGS). V: Workshop on the use of Next Generation Sequencing technologies for plant pest diagnostics, Bari (IT), 2017-11-22/23. [S. l.: s. n., 2017]. http://archives.eppo.int/MEETINGS/2017_conferences/NGS/posters/13_POSTER_Mehle_Poster.pdf. [COBISS.SI-ID 4555343]

41. PECMAN, Anja, KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, ADAMS, Ian, FOX, Adrian, BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Next generation sequencing for detection and discovery of plant viruses and viroids : comparison of two approaches. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 71. [COBISS.SI-ID 4436815]

42. POMPE NOVAK, Maruša, DERMASTIA, Marina, GRUDEN, Kristina. Phenotyping as a tool to screen the plant growth and symptom expression in sensitive, tolerant and resistant potato genotypes infected with potato virus Y. V: 3rd General Meeting EU Cost Action FA1306, Oeiras, Portugal, 27-28 March 2017. The quest for tolerant varieties : phenotyping at plant and cellular level : abstract book of the 3rd general meeting. [S. l.: s. n., 2017], str. 96. http://www.plant-phenotyping. org/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/0ef4a8bc-0fa3-11e7-8c78-dead53a91d31/live/document/COST_Abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 4290127]

43. POMPE NOVAK, Maruša, LUKAN, Tjaša, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, BAEBLER, Špela, GRUDEN, Kristina. Combining different methods to study the spread of Potato virus Y in sensitive and resistant potato genotypes. V: ZAVAŠNIK, Janez (ur.), et al. 2. slovensko posvetovanje mikroskopistov, 11. in 12. maj 2017, Piran, Slovenija : knjiga povzetkov = 2nd Slovene Microscopy Symposium : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za mikroskopijo, 2017, str. 39. [COBISS.SI-ID 4353615]

44. RAVNIKAR, Maja, GREGUR, Larisa, MEHLE, Nataša. Virus pegavosti in uvelosti paradižnika resno ogroža pridelavo vrtnin ter gojenje okrasnih rastlin v Sloveniji = Tomato spotted wilt virus seriously threaten the cultivation of vegetables and ornamental plants in Slovenia. V: 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = = 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 7.-8. marec 2017, Rimske Toplice, Slovenija. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2017, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 4264015]

45. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, PECMAN, Anja, ADAMS, Ian, FOX, Adrian, BOONHAM, Neil, KUTNJAK, Denis. Detection of plant viruses by next generation sequencing. V: Workshop on the use of NGS technologies for plant pest diagnostics, Hotel Excelsior, Bari, 2017-11-22/23. [S. l.: s. n., 2017], str. 13. http://archives.eppo.int/MEETINGS/2017_conferences/NGS/Brochure_NGS_Bari_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 4554063]

46. STERNAD LEMUT, Melita, ROWLAND, Adesida, BUTINAR, Lorena. Yeasts as promising biological control agents (BCAs) against phytopathogenic fungi in viticulture. V: BIERE, Arjen (ur.), et al. Book of abstracts, (Cost action FA1405, CAMo (Crop-Arthropod Microbe) interactions). Ljubljana: National Institute of Biology: Faculty of Computer and Informations Science, 2017, str. 34. [COBISS.SI-ID 4709371]

47. STERNAD LEMUT, Melita, ROWLAND, Adesida, ČESNIK, Urban, BUTINAR, Lorena. Study of yeast biodiversity potential in the development of biological control agents against phytopathogenic fungi in viticulture. V: VII International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology [also] BMW2017 [also] BioMicroWorld2017 Conference, Madrid (Spain), 18-20 October 2017. Book of abstracts. [Badajoz]: Formatex Research Center, 2017, str. 20. [COBISS.SI-ID 4950267]

48. STERNAD LEMUT, Melita, ROWLAND, Adesida, LEMUT, Ajda, ČESNIK, Urban, BUTINAR, Lorena. Preučevanje potenciala biotske raznovrstnosti kvasovk za razvoj alternativnih biofungicidov v vinogradništvu. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 64. [COBISS.SI-ID 4924155]

49. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LEMUT, Ajda, VRHOVŠEK, Urška. Study of grapevine early leaf removal sustainability potential by means of targeted metabolomic approach. V: Slovenski kemijski dnevi 2017, 20.-22. september 2017, Portorož. KAUČIČ, Venčeslav (ur.). Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2017, str. 1. [COBISS.SI-ID 4918523]

50. ŠINK, Andreja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja, PODOBNIK, Marjetka. Structural studies of flexible filamentous virus and virus-like particles. V: 12th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation = 12. srečanje Slovenskega biokemijskega društva z mednarodno udeležbo, Bled 20 - 23 september 2017. GORIČAR, Katja (ur.), HUDLER, Petra (ur.). Book of abstracts = Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2017, str. 119. [COBISS.SI-ID 6259994]

51. ŠINK, Andreja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja, PODOBNIK, Marjetka. Towards structure determination of flexible filamentous virus and virus-like particles. V: 2nd Annual Users Meeting of iNEXT, 22 - 24 May 2017, Brno, Czech Republic. Brno: [s. n.], 2017, str. 74-75. [COBISS.SI-ID 6211354]

52. ŠINK, Andreja, PÓLAK, Martin, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, ANDERLUH, Gregor, NOVÁČEK, Jiři, PODOBNIK, Marjetka. Structural studies of flexible filamentous virus. V: ANDERLUH, Gregor (ur.), PODOBNIK, Marjetka (ur.). Advances in structural biology : mini simpozij 2017, [26th October 2017 Ljubljana]. Ljubljana: Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology D11, National Institute of Chemistry, 2017, str. 11, ilustr. [COBISS.SI-ID 4487759]

53. TINTA, Tinkara, GONÇALVES, José, KUTNJAK, Denis, ROTTER, Ana, KLUN, Katja, VODOPIVEC, Martin, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, TURK, Valentina. Natural and anthropogenic pressures drive microbial community distribution and dynamics in a small estuary (coastal ecosystem of the Bay of Koper, Northern Adriatic Sea). V: The 12th Symposium on Aquatic Microbial Ecology - SAME 15, Zagreb, 03.09. - 08.09. 2017. ORLIĆ, Sandi (ur.). Symposium on Aquatic Microbial Ecology - SAME 15 - Book of abstracts. Zagreb: SAME secretariat IRB - Rudjer Bošković Institute, 2017, str. 164. [COBISS.SI-ID 4434511]

54. TOPIĆ, Jelena, KORTE, Dorota, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. The comparison of anthocyanin and pyranoanthocyanin extraction efficiency in Pinot Noir wine using SPE. V: 24th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, Venice, 28th-30th June 2017, Italy. Book of abstracts. [Venice: s. n., 2017], str. 20. [COBISS.SI-ID 4837627]

55. VANGDAL, Eivind, STERNAD LEMUT, Melita, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, BUTINAR, Lorena. Biodiversity of cider yeasts and their cider-making potential. V: VII International Conference on Environmental Industrial and Applied Microbiology [also] BMW2017 [also] BioMicroWorld2017 Conference, Madrid (Spain), 18-20 October 2017. Book of abstracts. [Badajoz]: Formatex Research Center, 2017, str. 103. [COBISS.SI-ID 4950523]

56. VANGDAL, Eivind, STERNAD LEMUT, Melita, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, BUTINAR, Lorena. Biotska raznovrstnost kvasovk povezanih s proizvodnjo jabolčnega vina. V: 7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 20.-22. september 2017, Bled, Slovenija. VODOVNIK, Maša (ur.), KUŠAR, Darja (ur.), MARINŠEK-LOGAR, Romana (ur.). Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko mikrobiološko društvo, 2017, str. 121. [COBISS.SI-ID 4951291]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

57. LACOMME, Christophe, PICKUP, Jon, FOX, Adrian, GLAIS, Laurent, DUPUIS, Brice, STEINGER, Thomas, ROLOT, Jean-Louis, VALKONEN, Jari P. T., KRUGER, Kerstin, NIE, Xianzhou, MODIC, Špela, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, HULLÉ, Maurice. Transmission and epidemiology of Potato virus Y. V: LACOMME, Christophe (ur.), et al. Potato virus Y : biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management. Cham: Springer, 2017, str. 141-176, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-58860-5_6. [COBISS.SI-ID 4444239]

58. POMPE NOVAK, Maruša, LACOMME, Christophe. Molecular and cellular events during infection of potato by PVY. V: LACOMME, Christophe (ur.), et al. Potato virus Y : biodiversity, pathogenicity, epidemiology and management. Cham: Springer, 2017, str. 21-42, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-58860-5_2. [COBISS.SI-ID 4443983]


1.25 Drugi sestavni deli

59. KOSEL, Janez, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, DREO, Tanja, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja, DULAR, Matevž. Učinkovita dezinfekcija vode s pomočjo hidrodinamske kavitacije. V: KRAJNC, Matjaž (ur.). Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2017. V Ljubljani: Univerza, 2017, str. 13, ilustr. https://www.uni-lj.si/mma/Knjizica%20raziskovalnih%20dosezkov%20UL%202017/2017120413185209/. [COBISS.SI-ID 15936283]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

60. DREO, Tanja, BENEC, Uroš, JUŽNIK, Marjan, DOLNIČAR, Peter, RAVNIKAR, Maja. Vpeljava molekularne diagnostike za pektinolitične bakterije ter pregled pojavljanja bakterijskih rodov Pectobacterium in Dickeya v slovenski pridelavi krompirja : program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2017. 27 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4231503]

61. DREO, Tanja, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Žilavka na zelju - bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris in njena prisotnost v semenu zelja v slovenski maloprodaji : program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2017. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4230991]

62. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, PIRC, Manca, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, GREGUR, Larisa, RAVNIKAR, Maja. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2016 : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2017. 376 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4218191]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

63. KOGOVŠEK, Polona, DOBNIK, David, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja. Detection and quantification of biomolecules: viruses, VLPs, phages, residual DNA : ISBioTech, 7th Spring Meeting, March 6-8, 2017, Washington DC, USA. [COBISS.SI-ID 4315983]

64. KUTNJAK, Denis, JERIČ KOKELJ, Barbara, RAVNIKAR, Maja. Detection, diversity studies and discovery of new viruses in diverse sample types by high-throughput sequencing : Next Generation Sequencing for Adventitious Virus Detection in Biologics, October 26-27, 2017, USP Headquarters, Rockville. [COBISS.SI-ID 4545615]


3.25 Druga izvedena dela

65. KOŠMERL, Tatjana (avtor, član komisije), WONDRA, Mojmir (član komisije), ČUŠ, Franc (član komisije), ŠUKLJE, Katja (član komisije), ZEMLJIČ, Darja (član komisije), SRŠEN, Tomaž (član komisije), BUFOLIN, Valentin (član komisije), ANTALICK, Guillaume (član komisije), ŠTOKELJ, Špela (član komisije), STOJANOVIČ, Rado (član komisije). Festivalsko ocenjevanje : 20. Slovenski festival vin, 21. - 22. 10. 2017, Ljubljana. Ljubljana: Slovenski festival vin, 2017. http://www.slovenskifestivalvin.si/letos-ze-18-slovenski-festival-vin/program/novo-festivalsko-ocenjevanje/. [COBISS.SI-ID 4861048]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

66. ŠUKLJE, Katja (urednik). 1. Mednarodni viti-eno dan Univerze v Novi Gorici - IVED [tudi] Slovensko-francoski enološki dan, Vipava, 23. maj 2017. Nova Gorica: Univerza, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7025-01-9. [COBISS.SI-ID 290291456]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

67. CERNIGOI, Gabrijel. Ecology of wild wine yeasts and their enological potential : diploma thesis. Nova Gorica: [G. Cernigoi], 2017. X, 25 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3153. [COBISS.SI-ID 4844283]

68. FABJAN, Franko. Vpliv različnih tehnoloških postopkov predelave grozdja sorte 'Zelen' (Vitis vinifera L.) na aromatične značilnosti vina : diplomsko delo. Nova Gorica: [F. Fabjan], 2017. XII, 40 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2882. [COBISS.SI-ID 4645371]

69. LISJAK, Iris. Vpliv karbonske maceracije na vsebnost fenolov in aromatične značilnosti vina Merlot : diplomsko delo. Nova Gorica: [I. Lisjak], 2017. XII, 34 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=10635. [COBISS.SI-ID 4811515]

70. MIKHAYLINA, Natalia. Isolation and selection wild yeasts for winemaking : diploma thesis. Nova Gorica: [N. Mikhaylina], 2017. XII, 43 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=11055. [COBISS.SI-ID 4839931]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

71. BAČNIK, Katarina. Infektivnost virusa zelene lisavosti in mozaika kumar ter virusa blage lisavosti paprike v vodnih vzorcih vtoka v čistilno napravo Domžale-Kamnik : magistrsko delo = Infectivity of cucumber green mottle mosaic virus and pepper mild mottle virus in wastewater treatment plant Domžale-Kamnik : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 96). Ljubljana: [K. Bačnik], 2017. XI, 52 f., [7] f. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95638. [COBISS.SI-ID 4818808]

Bibliografija skupine za leto 2016


31327 BIZJAK BAT KARMEN
22504 BUTINAR LORENA
38263 LESICA MARKO
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
17102 STERNAD LEMUT MELITA
36561 ŠKVARČ BRANKA


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, RAČKI, Nejc, GONÇALVES, José, KOVAČ, Katarina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURK, Valentina, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Enhanced detection of pathogenic enteric viruses in coastal marine environment by concentration using methacrylate monolithic chromatographic supports paired with quantitative PCR. Water research, ISSN 0043-1354. [Print ed.], 2016, vol. 106, str. 405-414, doi: 10.1016/j.watres.2016.10.020. [COBISS.SI-ID 4037967]

2. BAT, Karmen, ELER, Klemen, MAZEJ, Darja, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Isotopic and elemental characterisation of Slovenian apple juice according to geographical origin : preliminary results. Food chemistry, ISSN 0308-8146. [Print ed.], 2016, vol. 203, str. 86-94, ilustr., doi: 10.1016/j.foodchem.2016.02.039. [COBISS.SI-ID 4143099]

3. ČEPIN, Urška, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Frequency of occurrence and genetic variability of Grapevine fanleaf virus satellite RNA. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2016, vol. 65, no. 3, str. 510-520, doi: 10.1111/ppa.12428. [COBISS.SI-ID 3534927]

4. DASHKO, Sofia, LIU, Ping, VOLK, Helena, BUTINAR, Lorena, PIŠKUR, Jure, FAY, Justin. Changes in the relative abundance of two Saccharomyces species from oak forests to wine fermentations. Frontiers in microbiology, ISSN 1664-302X, Feb. 2016, vol. 7, str. 1-24. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2016.00215, doi: 10.3389/fmicb.2016.00215. [COBISS.SI-ID 4142075]

5. DULAR, Matevž, GRIESSLER BULC, Tjaša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, HEATH, Ester, KOSJEK, Tina, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, ODER, Martina, PETKOVŠEK, Martin, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja, ŠARC, Andrej, ŠIROK, Brane, ZUPANC, Mojca, ŽITNIK, Miha, KOMPARE, Boris. Use of hydrodynamic cavitation in (waste)water treatment. Ultrasonics Sonochemistry, ISSN 1350-4177, 2016, vol. 29, str. 577-588, doi: 10.1016/j.ultsonch.2015.10.010. [COBISS.SI-ID 3649871]

6. ERJAVEC, Jana, RAVNIKAR, Maja, BRZIN, Jože, GREBENC, Tine, BLEJEC, Andrej, ŽELKO-GOSAK, Mateja, SABOTIČ, Jerica, KOS, Janko, DREO, Tanja. Antibacterial activity of wild mushroom extracts on bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2016, vol. 100, iss. 2, str. 453-464. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-08-14-0812-RE, doi: 10.1094/PDIS-08-14-0812-RE. [COBISS.SI-ID 4259494]

7. KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, PUGELJ, Anja, JAKOMIN, Tjaša, SCHROERS, Hans-Josef, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Rapid loop-mediated isothermal amplification assays for grapevine yellows phytoplasmas on crude leaf-vein homogenate has the same performance as qPCR. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2016, vol. , iss. , 10 str., [in press], doi: 10.1007/s10658-016-1070-z. [COBISS.SI-ID 4088399]

8. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PETEK, Marko, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, GRUDEN, Kristina. Primary metabolism, phenylpropanoids and antioxidant pathways are regulated in potato as a response to Potato virus Y infection. PloS one, ISSN 1932-6203, 2016, vol. 11, no. 1, str. 1-20. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146135, doi: 10.1371/journal.pone.0146135. [COBISS.SI-ID 3717967]

9. TROŠT, Kajetan, KLANČNIK, Anja, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, STERNAD LEMUT, Melita, JUG NOVŠAK, Katja, RASPOR, Peter, SMOLE MOŽINA, Sonja. Polyphenol, antioxidant and antimicrobial potential of six different white and red wine grape processing leftovers. Journal of the science of food and agriculture, ISSN 1097-0010, 2016, vol. 96, iss. 14, str. 4809-4820, ilustr. http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.7981, doi: 10.1002/jsfa.7981. [COBISS.SI-ID 4470779]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Virusi in fitoplazme na gozdnem drevju : prezrta nevarnost ali rezervoar bolezni na kmetijskih rastlinah? = Viruses and phytoplasmas of forest trees : overlooked risk or reservoir of agricultural crop diseases?. V: JURC, Maja (ur.). Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov : zbornik prispevkov posvetovanja z mednarodno udeležbo = Invasive alien species in forests and their impact on the sustainable use of forest resources : lectures presented at the conference with international participation. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2016, str. 35-43. [COBISS.SI-ID 3846223]

11. NEČEMER, Marijan, BAT, Karmen, OGRINC, Nives. Capabilities of the combination of isotope ratio mass spectrometry and total reflection X-ray fluorescence spectrometry in foodstuffs analysis. V: Proceedings of the 2nd IMEKO FOODS "Metrology Promoting Objective and Measurable Food Quality and Safety", October 2nd - 5th, 2016, Benevento. Sannio: University of Sannio, 2016, 4 str. [COBISS.SI-ID 29952295]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

12. MEHLE, Nataša, RAČKI, Nejc, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Filling the gaps in diagnostics of Pepino mosaic virus and Potato spindle tuber viroid. V: KHETARPAL, R. K. (ur.). Challenges in plant pathology to benefit humankind : abstracts. New Delhi: Indian Phytopathological Society, 2016, str. 19. [COBISS.SI-ID 3799887]

13. RAVNIKAR, Maja, KOGOVŠEK, Polona, RAČKI, Nejc, JAKOMIN, Tjaša, KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, MEHLE, Nataša. Filling the gaps in virus concentration, purification and quantification for diagnostics, research and new virus discovery. V: 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, June 15-18, 2016, Sveti Martin na Muri, Croatia. ANTOLOVIĆ, Roberto (ur.). Programme and abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2016, str. 29. [COBISS.SI-ID 3917391]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. ALIČ, Špela, GIJSEGEM, F. van, NAGLIČ, Tina, PÉDRON, J., TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Novel Dickeya species - again?. V: Euphresco III, 10-12 November, 2016 University of Helsinki, Finland. Assessment of Dickeya and Pectobacterium spp. on vegetables and ornamentals : programme and abstracts. [S. l.: s. n., 2016], str. 15. [COBISS.SI-ID 4182351]

15. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, PETERKA, Matjaž, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Novel bacteriophages against phalaenopsis soft rot bacteria and development of methods for their tracking and quantification. V: Abstract book. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, 2016, str. 24. [COBISS.SI-ID 3845199]

16. KOGOVŠEK, Polona, DREO, Tanja, MEHLE, Nataša, MILAVEC, Mojca, DERMASTIA, Marina, ŽEL, Jana, ZORMAN-ROJS, Olga, AMBROŽIČ, Jerneja, RAVNIKAR, Maja. LAMP: fast and simple point-of-care molecular diagnostics of bacteria and viruses. V: Poster presenters. Needham (MA): Cambridge Healthtech Institute, 2016. http://www.cii-resource.com/chi/MDXE-05-20/Posters/200/MDXE166200_abstract_Kogovsek_Polona.pdf. [COBISS.SI-ID 3873615]

17. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PETEK, Marko, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, GRUDEN, Kristina. Primary metabolism, phenylpropanoids and antioxidant pathways are regulated in potato as a response to Potato virus Y infection. V: 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research & 8th Annual Meeting of PVYwide Organization, May 31st -June 3rd 2016 Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016], str. 26. [COBISS.SI-ID 3900751]

18. KOGOVŠEK, Polona, VRŠČAJ, Marjetka, AMBROŽIČ, Jerneja, DOVČ, Alenka, SLAVEC, Brigita, RAVNIKAR, Maja, POJE, Janez, JURŠIČ CIZERL, Rahela, KRAPEŽ, Uroš, ZORMAN-ROJS, Olga. Hitra molekularna analiza LAMP za določanje virulenčnih genov APEC v reji perutnine = LAMP: rapid molecular analysis for detection of APEC virulence genes in poultry. V: 6. slovenski veterinarski kongres, Portorož, 2. -3. december 2016. MAJDIČ, Gregor (ur.). 6. Slovenski veterinarski kongres 2016 = 6th Slovenian Veterinary Congress 2016 : Portorož, 2. -3. December 2016, (Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003, Vol. 53, suppl. 17, 2016). Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2016, str. 143-144. [COBISS.SI-ID 4150095]

19. KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, ELENA, Santiago F., RAVNIKAR, Maja. Deep sequencing of small RNAs for studies of plant virus diversity and evolution. V: 13th International Plant Virus Epidemiology Symposium, 6-10 June 2016, Avignon, France. Building bridges between disciplines for sustainable management of plant virus diseases : programme and abstracts. [S. l.: s. n., 2016], str. 21. [COBISS.SI-ID 4018767]

20. KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, ELENA, Santiago F., RAVNIKAR, Maja. Using deep sequencing of small RNAs to track plant virus population structure changes during experimental evolution. V: International Advances in Plant Virology in conjunction with Cost Action FA1407, University of Greenwich, UK, 7-9 September 2016 : programme, abstracts and delegate list. [Warwick: Association of Applied Biologists, 2016], str. [115]. [COBISS.SI-ID 4017999]

21. KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, PAVLIČ, Nastja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAČKI, Nejc, RUPAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja. Analysis of the wastewater virome using CIM monoliths and next generation sequencing (NGS). V: 7th Monolith Summer School and Symposium (MSS 2016), 27th May-1st June, Portorož, Slovenija. Symposium program. [S. l: s. n., 2016?], str. 42. [COBISS.SI-ID 4151375]

22. KUTNJAK, Denis, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, PAVLIČ, Nastja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAČKI, Nejc, RUPAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja. Odkrivanje virusov v okoljskih vodah s sekvenciranjem naslednje generacije. V: BIOmolekularec.si, Dan biomolekularnih znanosti, Ljubljana, 22. september 2016. BAVEC, Aljoša (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko biokemijsko društvo, 2016, str. 34. [COBISS.SI-ID 4180559]

23. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Discovering potato virus Y within-plant population structure changes with deep sequencing of small RNAs. V: 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research & 8th Annual Meeting of PVYwide Organization, May 31st -June 3rd 2016 Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016], str. 14. [COBISS.SI-ID 3899727]

24. MEHLE, Nataša, DOBNIK, David, KUTNJAK, Denis, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. One-step RT-ddPCR for quantification of Potato virus Y. V: 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research & 8th Annual Meeting of PVYwide Organization, May 31st -June 3rd 2016 Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016], str. 81. [COBISS.SI-ID 3903055]

25. POMPE NOVAK, Maruša, ŠVIGELJ, Maja, GRUDEN, Kristina. The influence of the potato circadian rhythm on the disease development after infection with PVY. V: 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research & 8th Annual Meeting of PVYwide Organization, May 31st -June 3rd 2016 Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016], str. 17. [COBISS.SI-ID 3899983]

26. RAVNIKAR, Maja, KOGOVŠEK, Polona, RAČKI, Nejc, JAKOMIN, Tjaša, KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, MEHLE, Nataša. New technologies for diagnostics and epidemiology of viruses. V: 16th Triennial Meeting of the Virology Section of the European Association of Potato Research & 8th Annual Meeting of PVYwide Organization, May 31st -June 3rd 2016 Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016], str. 78. [COBISS.SI-ID 3902799]

27. RAVNIKAR, Maja, PECMAN, Anja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, MEHLE, Nataša, PAVLIČ, Nastja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAČKI, Nejc, KUTNJAK, Denis. Analysis of the wastewater virome using CIM monoliths and next generation sequencing (NGS). V: International Advances in Plant Virology in conjunction with Cost Action FA1407, University of Greenwich, UK, 7-9 September 2016 : programme, abstracts and delegate list. [Warwick: Association of Applied Biologists, 2016], str. [25]. [COBISS.SI-ID 4017487]

28. TOPIĆ, Jelena, ŽORŽ, Mojca, GUZSVÁNY, Valeria, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen. Determination of bioactive compounds in food samples by thermal lens microscopy. V: 4th Mediterranean International Workshop on Photoacoustic & Photothermal Phenomena, Erice - Sicily, October 19th-26th, 2016. Focus on biomedical, nanoscale imaging and non destructive evaluation. [S. l.: s. n.], 2016, str. 82. [COBISS.SI-ID 4563963]

29. TURK, Valentina, GONÇALVES, José, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, KLUN, Katja, RAVNIKAR, Maja. Changes in microbial activity at the freshwater/ seawater interface of an estuary : abstract B13D-0610. V: AGU Fall Meeting, San Francisco, 12-18 December 2016 : [online abstracts]. Washington: American Geophysical Union, 2016. https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/186668. [COBISS.SI-ID 4206927]

30. ZAJC, Janja, GOSTINČAR, Cene, GUNDE-CIMERMAN, Nina, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Stress-tolerant yeast aureobasidium pullulans: the application in the postharvest biological control. V: Abstract book. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, 2016, str. 17. [COBISS.SI-ID 3845455]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

31. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, GRUDEN, Kristina, DREO, Tanja. Real-time PCR. V: BOONHAM, Neil (ur.), TOMLINSON, Jenny (ur.), MUMFORD, Rick (ur.). Molecular methods in plant disease diagnostics : principles and protocols. Wallingford; Boston (MA): CABI Publishing, 2016, str. 28-58, ilustr. http://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20163122718. [COBISS.SI-ID 3871567]


1.22 Intervju

32. MARČAC-GRAHEK, Tatjana (intervjuvanec), POMPE NOVAK, Maruša (intervjuvanec), KNEŽEVIĆ, Miomir (intervjuvanec), UDOVČ-KNEŽEVIĆ, Nada (intervjuvanec), RATEJ, Maja (intervjuvanec). ˝Noč raziskovalcev˝, razprava o dogodku. Tromba, ISSN 2350-5869, 3. okt. 2016. http://www.tromba.si/noc-raziskovalcev-razprava-o-dogodku/. [COBISS.SI-ID 4256079]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

33. BAT, Karmen. Characterization of Slovenian apple juice with respect to its geographical origin and agricultural production practice : dissertation. Nova Gorica: [K. Bizjak Bat], 2016. XXII, 160 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2327. [COBISS.SI-ID 4376315]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

34. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, DREO, Tanja, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, GREGUR, Larisa. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2015 : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2016. 239 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3761999]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

35. KOSEL, Janez, DULAR, Matevž, PETKOVŠEK, Martin, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Hydrodynamic cavitation as a tool for virus disinfection in wastewaters : report. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016. 6 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15112731]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

36. KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, PUGELJ, Anja, JAKOMIN, Tjaša, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Fast in-lab and on-site testing of the grapevine yellows phytoplasmas : GFD follow up meeting, 27th of April 2016, Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Department of Plant Protection, Nitra, Slovakia. [COBISS.SI-ID 3866447]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

37. MILAVEC, Mojca (urednik), BOGOŽALEC KOŠIR, Alexandra (urednik), RAVNIKAR, Maja (urednik). dPCR experience workshop : practical workshop on different dPCR platforms, 28th-30th November 2016, National Institute of Biology, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n., 2016]. [148] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4172367]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

38. BAT, Karmen. Characterization of Slovenian apple juice with respect to its geographical origin and agricultural production practice : dissertation. Nova Gorica: [K. Bizjak Bat], 2016. XXII, 160 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2327. [COBISS.SI-ID 4376315]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

39. MARKOVIC, Daniela. Effect of timing of leaf removal on yield parameters, grape and wine quality of Vitis vinifera l. cv. 'Sauvignon blanc' : diploma thesis. Nova Gorica: [D. Markovic], 2016. XI, 29 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2060. [COBISS.SI-ID 4112891]


Fotograf

40. DERMASTIA, Marina (avtor, fotograf). Odprta pot raziskavam, kako lahko fitoplazme preživijo na genskem minimumu s pomočjo vinske trte. Metina lista, ISSN 2536-3425, 22. maj 2016. http://znanost.metinalista. si/raziskovalci-nib-z-avstrijskimi-in-danskimi-kolegi-odprli-pot-raziskavam-kako-lahko-fitoplazme-prezivijo-na-genskem-minimumu-s-pomocjo-vi nske-trte/. [COBISS.SI-ID 3889743]


Bibliografija skupine za leto 2015


31327 BIZJAK BAT KARMEN
22504 BUTINAR LORENA
35022 DASHKO SOFIIA
37755 DELSART CRISTELE
32553 JEŽ ANASTAZIJA
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
36561 ŠKVARČ BRANKAČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLYSTAD, Dag-Ragnar, VLUGT, René van der, ALFARO-FERNÁNDEZ, Ana, CARMEN CÓRDOBA, María del, BESE, Gábor, HRISTOVA, Dimitrinka, POSPIESZNY, Henryk, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, TOMASSOLI, Laura, VARVERI, Christina, NIELSEN, Steen Lykke. Host range and symptomatology of Pepino mosaic virus strains occurring in Europe. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2015, vol. 143, iss. 1, str. 43-56. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-015-0664-1, doi: 10.1007/s10658-015-0664-1. [COBISS.SI-ID 3436367]

2. BRATAŠEVEC, Kristina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MARKO, Petek, SIVILOTTI, Paolo. Hydroxycinnamic acids as affected by different fertilization of Rebula grapevines. Journal of plant nutrition and soil science, ISSN 1436-8730. [Print ed.], 2015, vol. 178, iss. 6, str. 868-877, ilustr., doi: 10.1002/jpln.201500005. [COBISS.SI-ID 4073467]

3. BUTINAR, Lorena, MOHORČIČ, Martina, DEYRIS, Valérie, DUQUESNE, Katia, IACAZIO, Gilles, CLAEYS-BRUNO, Magalie, FRIEDRICH, Josepha, ALPHAND, Veronique. Prevalence and specificity of Baeyer-Villiger monooxygenases in fungi. Phytochemistry, ISSN 0031-9422. [Print ed.], 2015, vol. 117, str. 144-153, ilustr., doi: 10.1016/j.phytochem.2015.06.009. [COBISS.SI-ID 3958267]

4. ČEPIN, Urška, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Frequency of occurrence and genetic variability of Grapevine fanleaf virus satellite RNA. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2015, vol. , no. , 11 str., [in press], doi: 10.1111/ppa.12428. [COBISS.SI-ID 3534927]

5. DASHKO, Sofia, ZHOU, Nerve, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, GAMERO, Amparo, BOEKHOUT, Teun, BUTINAR, Lorena, VRHOVŠEK, Urška, PIŠKUR, Jure. Use of non-conventional yeast improves the wine aroma profile of Ribolla Gialla. Journal of industrial microbiology & biotechnology, ISSN 1367-5435, 2015, vol. 42, issue 7, str. 997-1010. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10295-015-1620-y, doi: 10.1007/s10295-015-1620-y. [COBISS.SI-ID 3433807]

6. DELSART, Cristèle, GRIMI, Nabil, BOUSSETTA, N., MIOT SERTIER, C., GHIDOSSI, Rémy, MIETTON-PEUCHOT, Martine, VOROBIEV, Eugène. Comparison of the effect of pulsed electric field or high voltage electrical discharge for the control of sweet white must fermentation process with the conventional addition of sulfur dioxide. Food research international, ISSN 0963-9969, 2015, vol. 77, part 4, str. 718-724, ilustr., doi: 10.1016/j.foodres.2015.04.017. [COBISS.SI-ID 3930363]

7. JERMAN, Tina, GOLC-WONDRA, Alenka, VRHOVŠEK, Urška, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Phenolic profiling of olives and their olive oil process-derived matrices using UPLC-DAD-ESI-QTOF-HRMS analysis. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2015, vol. 63, iss. 17, str. 3859-3872, ilustr., doi: 10.1021/jf506345q. [COBISS.SI-ID 3803899]

8. JERMAN, Tina, GOLC-WONDRA, Alenka, VRHOVŠEK, Urška, SIVILOTTI, Paolo, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Olive fruit phenols transfer, transformation, and partition trail during laboratory-scale olive oil processing. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2015, vol. 63, no. 18, str. 4570-4579, ilustr., doi: 10.1021/jf506353z. [COBISS.SI-ID 3878395]

9. JEŽ, Anastazija, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Spatio-temporal distribution of Grapevine fanleaf virus (GFLV) in grapevine. European journal of plant pathology, ISSN 0929-1873, 2015, vol. 142, iss. 1, str. 159-171, doi: 10.1007/s10658-015-0600-4. [COBISS.SI-ID 3422031]

10. KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, HALL, J., PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, LENARČIČ, Rok, ROTTER, Ana, DICKINSON, M., BOONHAM, Neil, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. LAMP assay and rapid sample preparation method for on-site detection of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2015, vol. 64, no. 2, str. 286-296. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12266/abstract;jsessionid=7850B082A5DCFD15057B22A9A431AFE1.f03t02, doi: 10.1111/ppa.12266. [COBISS.SI-ID 3175247]

11. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Deep sequencing of virus derived small interfering RNAs and RNA from viral particles shows highly similar mutational landscape of a plant virus population. Journal of virology, ISSN 0022-538X, 2015, vol. 89, no. 9, str. 4760-4769, doi: 10.1128/JVI.03685-14. [COBISS.SI-ID 3333711]

12. RAČKI, Nejc, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Methacrylate monolith chromatography as a tool for waterborne virus removal. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2015, vol. 1381, str. 118-124, doi: 10.1016/j.chroma.2015.01.003. [COBISS.SI-ID 3299151]

13. RUPAR, Matevž, FAUREZ, Florence, TRIBODET, Michel, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, GLAIS, Laurent, KRIŽNIK, Maja, DOBNIK, David, GRUDEN, Kristina, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Fluorescently tagged Potato virus Y : a versatile tool for functional analysis of plant-virus interactions. Molecular plant-microbe interactions, ISSN 0894-0282, 2015, vol. 28, no. 7, str. 739-750, doi: 10.1094/MPMI-07-14-0218-TA. [COBISS.SI-ID 3518031]

14. RUŠČIĆ, Jelena, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KOLUNDŽIJA, S., SLANA, A., BARUT, Miloš, RAVNIKAR, Maja, KRAJAČIĆ, Mladen. A new application of monolithic supports : the separation of viruses from one another. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2015, vol. 1388, str. 69-78, doi: 10.1016/j.chroma.2015.01.097. [COBISS.SI-ID 3344463]

15. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LAGANIS, Jana, VRHOVŠEK, Urška. Pre-flowering leaf removal alters grape microbial population and offers good potential for a more sustainable and cost-effective management of a Pinot Noir vineyard. Australian journal of grape and wine research, ISSN 1322-7130, 2015, vol. , no. 3, str. 439-450, ilustr., doi: 10.1111/ajgw.12148. [COBISS.SI-ID 3908091]

16. STEYER, Andrej, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, BEIGOT GLASER, Sara, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, ŠKRJANC, Igor, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja, RUPNIK, Maja. The detection rate of enteric viruses and Clostridium difficile in a waste water treatment plant effluent. Food and environmental virology, ISSN 1867-0334, 2015, vol. 7, issue 2, str. 164-172, doi: 10.1007/s12560-015-9183-7. [COBISS.SI-ID 3326287]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

17. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, LLOP, Pablo, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Draft genome sequences of Dickeya sp. isolates B16 (NIB Z 2098) and S1 (NIB Z 2099) causing soft rot of Phalaenopsis orchids. Genome announcements, ISSN 2169-8287, 2015, vol. 3, no. 5, str. 1-2, doi: 10.1128/genomeA.00973-15. [COBISS.SI-ID 3571791]

18. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. First report of Pseudomonas savastanoi causing bacterial leaf spot of Mandevilla sanderi in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2015, vol. 99, no. 3, str. 415. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-07-14-0672-PDN, doi: 10.1094/PDIS-07-14-0672-PDN. [COBISS.SI-ID 3242575]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. DREO, Tanja, MEHLE, Nataša, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, MATIČIČ, Lidija, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Delovne zbirke škodljivih, referenčnih in kontrolnih bakterij, virusov in viroidov na Nacionalnem inštitutu za biologijo = Working culture collections of harmful, reference and control bacteria, viruses and viroids at the National Institute of Biology. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 339-344. [COBISS.SI-ID 3662415]

20. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Pomen presejalnih testov pri določanju bakterij iz rodu Xanthomonas v semenih fižola = The importance of the screening tests in bean seed testing on the presence of bacteria from the genus Xanthomonas. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 12. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015 = Lectures and papers presented at the 12th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Ptuj, March 3-4 2015. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 223-228. [COBISS.SI-ID 3661903]

21. RAČKI, Nejc, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Virusi, spregledani onesnaževalci voda. V: CERKVENIK, Stanka (ur.), ROJNIK, Enisa (ur.). Zbornik referatov : simpozij z mednarodno udeležbo. Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda, 2015, str. 119-125. [COBISS.SI-ID 3630159]

22. ŠKVARČ, Branka, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita, MARKOVIČ, Daniela, NAMAR, Aljaž, JUG, Tjaša, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Vpliv zgodnjega odstranjevanja listov v predelu grozdja na vsebnost hlapnih tiolov v vinih sauvignon in sauvignonasse. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2015, Ljubljana, 19. november 2015, (Prikazi in informacije, 287). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015, str. 25-34. [COBISS.SI-ID 4875880]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

23. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Genomic and phenotypic characterization of Dickeya sp. causing soft rot of Phalaenopsis orchids. V: COST action SUSTAIN Summer Workshop, 26th August - 28th August 2015, Kiel, Germany. Evolutionary genomics of plant pathogens. Kiel: Christian-Albrechts-Universität, 2015, str. 42. [COBISS.SI-ID 3617103]

24. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, RAVNIKAR, Maja, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, PETERKA, Matjaž, DREO, Tanja. Characterisation of bacterial community in Phalaenopsis orchids with soft rots using Ion 16STM Metagenomics Kit. V: 6th European Conference on Prokaryotic and Fungal Genomics, 29. September - 2. October 2015, Göttingen. ProkaGENOMICS 2015 : program. [S. l.: s. n., 2015], str. 98. [COBISS.SI-ID 3616847]

25. AMBROŽIČ TURK, Barbara, VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, DERMASTIA, Marina, USENIK, Valentina, FAJT, Nikita. Proučevanje tolerantnosti starih slovenskih sort marelic na okužbo s fitoplazmo 'Candidatus Phytoplasma prunorum' = Assessment of tolerance to infection with 'Candidatus Phytoplasma prunorum' in old Slovenian apricot cultivars. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 102-103. [COBISS.SI-ID 4672872]

26. BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, GONCALVES, Jose, RAČKI, Nejc, KOVAČ, Katarina, HREN, Matjaž, TURK, Valentina, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Concentration of pathogenic viruses from seawater samples using monolithic chromatographic supports and downstream detection using quantitative PCR. V: 7th International qPCR & NGS Symposium Industrial Exhibition & Application Workshops, 23rd-27th March 2015, Freising-Weihenstephan, Germany. PFAFFL, Michael W. (ur.). qPCR & NGS 2015 : Advanced molecular diagnostics for biomarker discovery : event proceedings. Freising: Technical University Munich (TUM): Technische Universität München (TUM), 2015, str. 49. [COBISS.SI-ID 3406671]

27. CAMLOH, Marjana, DREO, Tanja, GRUDEN, Kristina, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, MILAVEC, Mojca, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana. Nucleic acid analysis in new fields of metrology (expertise of National Institute of Biology, Slovenia) = Analyses dʼacide nucléique dans de nouveaux secteurs de la métrologie. V: CIM 2015 : actes résumés : abstract proceedings. [S. l.: s. n., 2015], str. 54. [COBISS.SI-ID 3607119]

28. DASHKO, Sofia, PETROVIČ, Uroš, PIŠKUR, Jure, FAY, Justin. Wild yeasts of Slovenia wine region and their potential for food industry. V: 32nd International Specialized Symposium on Yeast, Perugia, Italy, September 13-17, 2015. BUZZINI, Pietro (ur.). Yeasts biodiversity and biotechnology in the twenty-first century : book of abstracts. Perugia: University of Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 2015, str. 117. [COBISS.SI-ID 4045051]

29. DELSART, Cristèle, CARULLO, Daniele, STERNAD LEMUT, Melita, PATARO, Gianpiero, FERRARI, Giovanna, TROŠT, Kajetan. Towards a green and sustainable recovery of phenolic compounds from food by-products. V: 1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies incorporating Bioelectrics 2015 - The 12th International Bioelectrics Symposium and BFE2015 - The 3rd International Bio & Food Electrotechnologies Symposium, Portorož, Slovenija, September 6 to 10, 2015. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), JARM, Tomaž (ur.). Programme and book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2015, str. 90. [COBISS.SI-ID 4143355]

30. DREO, Tanja, ERJAVEC, Jana, PIRC, Manca, ALIČ, Špela, BRZIN, Jernej, SABOTIČ, Jerica, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PETERKA, Matjaž, GREBENC, Tine, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja. Research and evaluation of novel biopesticides : antibacterial proteins isolated from basidiomycete fruiting bodies and bacteriophages. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 72. [COBISS.SI-ID 3457359]

31. DREO, Tanja, ERJAVEC, Jana, PIRC, Manca, ALIČ, Špela, BRZIN, Jože, SABOTIČ, Jerica, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PETERKA, Matjaž, GREBENC, Tine, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja. Research and novel biopesticides : antibacterial proteins isolated from basidiomycete fruiting bodies and bacteriophages fruiting bodies and bacteriophages. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 72. [COBISS.SI-ID 28561191]

32. DREO, Tanja, PIRC, Manca, JAKOMIN, Tjaša, SAPONARI, Maria, RAVNIKAR, Maja. Določanje novega škodljivega organizma v Evropi, bakterije Xylella fastidiosa, z molekularnimi metodami = Detection of Xylella fastidiosa, a novel pathogen in Europe, with molecular methods. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 3351375]

33. ERJAVEC, Jana, RAVNIKAR, Maja, BRZIN, Jernej, GREBENC, Tine, BLEJEC, Andrej, ŽELKO-GOSAK, Mateja, SABOTIČ, Jerica, KOS, Janko, DREO, Tanja. Antibacterial activity of wild mushroom extracts on bacterial wilt pathogen, Ralstonia solanacearum. V: XVIII. International Plant Protection Congress, 24-27 August 2015, Berlin, Germany. Mission possible : food for all through appropriate plant protection : abstracts. [S. l.: s. n., 2015], str. 475. [COBISS.SI-ID 3561039]

34. GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, KOGOVŠEK, Polona, MORISSET, Dany, LENARČIČ, Rok, PAVŠIČ, Jernej, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, MILAVEC, Mojca, ŽEL, Jana, RAVNIKAR, Maja. Droplet digital PCR and isothermal LAMP for improved quantification and on-site detection of pathogens, respectively. V: RME 2015 : food feed water analysis : innovations and breakthroughs! : final programme & abstracts of lectures and posters. [S. l.: s. n., 2015], str. 76-77. [COBISS.SI-ID 3448399]

35. HREN, Matjaž, GRUDEN, Kristina, ZUPANČIČ, Klemen, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja. Reducing time and error rates by automating qPCR workflows. V: 7th International qPCR & NGS Symposium Industrial Exhibition & Application Workshops, 23rd-27th March 2015, Freising-Weihenstephan, Germany. PFAFFL, Michael W. (ur.). qPCR & NGS 2015 : Advanced molecular diagnostics for biomarker discovery : event proceedings. Freising: Technical University Munich (TUM): Technische Universität München (TUM), 2015, str. 28. [COBISS.SI-ID 3405903]

36. ISHCHUK, Olena P., DASHKO, Sofia, PIŠKUR, Jure, et al. The haploid nature of Candida glabrata is advantageous under harsh conditions. V: 32nd International Specialized Symposium on Yeast, Perugia, Italy, September 13-17, 2015. BUZZINI, Pietro (ur.). Yeasts biodiversity and biotechnology in the twenty-first century : book of abstracts. Perugia: University of Perugia, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, 2015, str. 66. [COBISS.SI-ID 4044795]

37. KOGOVŠEK, Polona, DREO, Tanja, JAKOMIN, Tjaša, MEHLE, Nataša, MILAVEC, Mojca, DERMASTIA, Marina, ŽEL, Jana, RAVNIKAR, Maja. Loop mediated isothermal amplification (LAMP) method for point-of-care detection in medicine, veterinary and plant pathology. V: Biodefense World Summit 2015. Needham: Knowledge fundation, 2015. http://www.chiresource.com/KF/BPM/Posters/BPM154000_abstract_Kogovsek_Polona.pdf. [COBISS.SI-ID 3538511]

38. KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Razvoj in uporaba metod za hitro določanje virusov na razhudnikovkah = Development and application of methods for fast detection of viruses on Solanaceae plants. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 104-105. [COBISS.SI-ID 3352911]

39. KUTNJAK, Denis, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Uporaba sekvenciranja naslednje generacije v virologiji. V: ANDERLUH, Gregor (ur.), KRAŠEVEC, Nada (ur.). Proteinske pore, sekvenciranje in bioinformatika : mini simpozij 2015, [5. 11. 2015 Ljubljana]. Ljubljana: Laboratorij za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Kemijski inštitut, 2015, str. 8, ilustr. [COBISS.SI-ID 3681871]

40. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Tracking plant virus population structure changes with deep sequencing of virus derived small RNAs. V: ASM Conference on Rapid Next-Generation Sequencing and Bioinformatic Pipelines for Enhanced Molecular Epidemiologic Investigation of Pathogens September 24-27, 2015, Washington, DC : final program and abstracts. Washington: American Society for Microbiology, 2015, str. 104-105. [COBISS.SI-ID 3684431]

41. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Tracking within-plant virus population diversity by next generation sequencing. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 45. [COBISS.SI-ID 3454031]

42. LUJAN, Carlos, FRECCERO, Alessandro, MOSETTI, Davide, BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, STECCHINA, Michele, MARIZZA, L., SIVILOTTI, Paolo. Alternative strategies to manage Downy mildew (Plasmopara viticola) for reducing copper applications through bioagent or biostimulant treatments. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 76. [COBISS.SI-ID 3973371]

43. MAVRIČ PLEŠKO, Irena, OLMOS, Antonio, BOONHAM, Neil, BÜTTNER, Carmen, CANDRESSE, Thierry, FELIX, Maria do Rosário, FONT, Isabel, GLASA, Miroslav, JALKANEN, Risto, KOMINEK, Petr, LAIMER, Margit, MALINOWSKI, Tadeusz, MALIOGKA, Varvara, MINAFRA, Angelanotio, ORTEGA PARRA, Nelia, POLIVERARI, Annalisa, RAVNIKAR, Maja, ŠAFÁŘOVÁ, Dana, VLUGT, René van der, VARVERI, Christina, WITZELL, Johanna, ZAGRAI, Ioan, WETZEL, Thierry, MASSART, Sébastien. Current impact and future directions of high throughput sequencing in plant virus diagnostics : the drivers of COST Action 1407. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 64. [COBISS.SI-ID 3456335]

44. MEHLE, Nataša, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, PAPLER, Jure, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja. Problematika določanja virusov in viroidov v semenih paradižnika = The challenges of detection of viruses and viroids in tomato seeds. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 3351887]

45. MEHLE, Nataša, RAČKI, Nejc, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Improvements in complex diagnostics of Pepino mosaic virus and Potato spindle tuber viroid in tomato seeds for better sensitivity. V: Testa - EPPO Conference on diagnostics for plant pests (and associated workshops) : programme, summaries of presentations and posters, group lists for Workshops, participant lists, 2015-11-30 to 2015-12-04, Angers (FR). [S. l.: s. n., 2015], str. 22. [COBISS.SI-ID 3690575]

46. MEHLE, Nataša, RAČKI, Nejc, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, PAPLER, Jure, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Improving the detection of Pepino mosaic virus and Potato spindle tuber viroid in both water and tomato seeds. V: 5th Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable Viruses, 30 August - 3 September 2015, Haarlem, The Netherlands. Program and abstract book. [S. l.: s.n., 2015], str. 46. [COBISS.SI-ID 3568975]

47. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, PUGELJ, Anja, DERMASTIA, Marina. New diagnostic tools for improved diagnostics of grapevine phytoplasmas. V: Testa - EPPO Conference on diagnostics for plant pests (and associated workshops) : programme, summaries of presentations and posters, group lists for Workshops, participant lists, 2015-11-30 to 2015-12-04, Angers (FR). [S. l.: s. n., 2015], str. 22. [COBISS.SI-ID 3690319]

48. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, KOGOVŠEK, Polona, JAKOMIN, Tjaša, PUGELJ, Anja, KAVČIČ, Stane, DERMASTIA, Marina. Phytoplasmas of grapevine : molecular diversity of Slovenian strains in new diagnostic challenges. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 17. http://videolectures.net/phsaconference2015_mehle_diagnostic_challenges/. [COBISS.SI-ID 3453263]

49. MOSETTI, Davide, BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, STECCHINA, Michele, FRECCERO, Alessandro, CAFFI, T., LEGLER, Sara Elisabetta, SIVILOTTI, Paolo. Sustainable territorial wines (STW) : field-scale application of DSS and best practices for plant disease management in Friuli Venezia Giulia region. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 41. [COBISS.SI-ID 3973115]

50. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Bakterije iz rodu Xanthomonas na semenu fižola = Bacteria of the genus Xanthomonas on bean seeds. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 3352143]

51. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Potential of spiral plating and digital real-time PCR for improved seed health testing. V: Testa - EPPO Conference on diagnostics for plant pests (and associated workshops) : programme, summaries of presentations and posters, group lists for Workshops, participant lists, 2015-11-30 to 2015-12-04, Angers (FR). [S. l.: s. n., 2015], str. 33. [COBISS.SI-ID 3690831]

52. POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURNŠEK, Neža, MORGIEWICZ, Karolina, HENNING, Jacek, GRUDEN, Kristina. Spatio temporal analyses of lesions in compatible and incompatible potato - potato virus Y interaction. V: Advances in Plant Virology : programme, abstracts & delegate list : a 3 day conference in conjunction with the Society for General Microbiology at the ICC, Birmingham, 31 March - 2 April 2015. [Warwick: Association of Applied Biologists, 2015], str. [1-2]. [COBISS.SI-ID 3424847]

53. RAČKI, Nejc, BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan, GONCALVES, Jose, STEYER, Andrej, KOVAČ, Katarina, MORISSET, Dany, DREO, Tanja, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, HREN, Matjaž, TURK, Valentina, RAVNIKAR, Maja, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Improving the analysis of waterborne viruses : concentration with monoliths and quantification with droplet digital PCR (ddPCR). V: MONTEIRO, Sílvia S. (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n., 2015], str. 425-426. [COBISS.SI-ID 3603279]

54. RAČKI, Nejc, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, KRAMBERGER, Petra, BRAJER HUMAR, Barbara, RAVNIKAR, Maja. CIM monoliths as tools in waterborne virus research. V: RME 2015 : food feed water analysis : innovations and breakthroughs! : final programme & abstracts of lectures and posters. [S. l.: s. n., 2015], str. 85-86. [COBISS.SI-ID 3448655]

55. RAVNIKAR, Maja, ERJAVEC, Jana, PIRC, Manca, ALIČ, Špela, BRZIN, Jože, SABOTIČ, Jerica, NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, PETERKA, Matjaž, DREO, Tanja. Raziskave in ovrednotenje delovanja biopesticidov = Research and evaluation of biopesticides. V: 12. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Ptuj, 3.-4. marec 2015. TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2015, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 3351631]

56. RAVNIKAR, Maja, KUTNJAK, Denis, MEHLE, Nataša, RAČKI, Nejc, RUPAR, Matevž, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Plant viruses in water : new challenge requiring new diagnostic tools. V: 5th Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable Viruses, 30 August - 3 September 2015, Haarlem, The Netherlands. Program and abstract book. [S. l.: s.n., 2015], str. 51. [COBISS.SI-ID 3569231]

57. RAVNIKAR, Maja, RAČKI, Nejc, MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, PAPLER, Jure, KRAMBERGER, Petra, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion. Presence, diversity and epidemiology of viruses in difficult samples e.g. environmental water systems. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 66. [COBISS.SI-ID 3454799]

58. SIVILOTTI, Paolo, ŠKVARČ, Branka, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Pre- and post-flowering leaf removals as affecting methoxypyrazines, thiol precursors, glutathione and thiols in sauvignon blanc grapes and wines. V: Oeno 2015. 10e Sympiosum International d'Œnologie de Bordeaux, du 29 juin au 1er juillet 2015 = Programme10th International Symposium of Oenology of Bordeaux. [Bordeaux: s.n., 2015], str. 47. [COBISS.SI-ID 4868456]

59. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, LAGANIS, Jana, VRHOVŠEK, Urška. Exploring the prospective toward sustainable and cost effective vineyard management. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 82. [COBISS.SI-ID 3906811]

60. ŠINK, Andreja, ROJKO, Nejc, ŠNAJDER, Marko, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, POKLAR ULRIH, Nataša, RAVNIKAR, Maja, ANDERLUH, Gregor. Foreign epitope presentation with chimeric potato virus Y virus-like particle. V: FEBS3+ Meeting and 11th Meeting of the Slovenian Biochemical Society, September 16-19, 2015, Portorož, Slovenia. KOS, Janko (ur.), POKLAR ULRIH, Nataša (ur.). Molecules of life : book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2015, str. 155, PI-33. [COBISS.SI-ID 4563064]

61. TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. Presevna elektronska mikroskopija v virologiji. V: 1. slovensko posvetovanje mikroskopistov = 1st Slovene Microscopy Symposium, 18. in 19. maj 2015, Piran, Slovenija. ŠESTAN, Andreja (ur.), et al. Knjiga povzetkov = Book of abstracts. [S. l.: s. n., 2015], str. [37], ilustr. [COBISS.SI-ID 3464271]

62. VIRŠČEK MARN, Mojca, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, AMBROŽIČ TURK, Barbara, RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, DERMASTIA, Marina, USENIK, Valentina, FAJT, Nikita. Trees of old slovenian apricot cultivars exibit tolerance towards 'Candidatus Phytoplasma prunorum'. V: ŠIRCA, Saša (ur.), GERIČ STARE, Barbara (ur.), RAZINGER, Jaka (ur.). Plant health for sustainable agriculture : book of abstracts : conference, 11-12 May 2015, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije: = Agricultural Institute of Slovenia, 2015, str. 93. [COBISS.SI-ID 4729448]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

63. GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion, RAČKI, Nejc, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Droplet digital PCR for absolute quantification of pathogens. V: LACOMME, Christophe (ur.). Plant pathology : techniques and protocols, (Methods in molecular biology, ISSN 1064-3745, 1302). 2nd ed. New York: Humana Press, cop. 2015, str. 331-347, doi: 10.1007/978-1-4939-2620-6_24. [COBISS.SI-ID 3473487]

64. MAVRIČ PLEŠKO, Irena, CIGOJ, Maja, DERMASTIA, Marina, POMPE NOVAK, Maruša. Slovensko poimenovanje rastlinskih virusov. V: MAVRIČ PLEŠKO, Irena (ur.). Rastlinski virusi in njihovo poimenovanje. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015, str. 63-153. [COBISS.SI-ID 4828264]


1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

65. GIUST, M., SIVILOTTI, Paolo, MIGLIARO, D., STOCCO, Marco, CRESPAN, M. Cividin. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1292. [COBISS.SI-ID 4011771]

66. GIUST, M., SIVILOTTI, Paolo, MIGLIARO, D., STOCCO, Marco, CRESPAN, M. Cjanorie. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1272. [COBISS.SI-ID 4012027]

67. SIVILOTTI, Paolo, CARRARO, R., STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Aghedene. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1221. [COBISS.SI-ID 4010235]

68. SIVILOTTI, Paolo, CARRARO, R., STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Berzamino. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1262. [COBISS.SI-ID 4010491]

69. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Bianchella. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1263. [COBISS.SI-ID 4010747]

70. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Blancjàs. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1266. [COBISS.SI-ID 4011003]

71. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Brambana. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1269. [COBISS.SI-ID 4011259]

72. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Cilia bianca. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1267. [COBISS.SI-ID 4011515]

73. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Cjavalgjàn. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1291. [COBISS.SI-ID 4012283]

74. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Codelungje. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1293. [COBISS.SI-ID 4012539]

75. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Cordenossa. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1294. [COBISS.SI-ID 4012795]

76. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Cremin. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1295. [COBISS.SI-ID 4013051]

77. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Cuneute. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1296. [COBISS.SI-ID 4013307]

78. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Curvin. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1297. [COBISS.SI-ID 4013563]

79. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Durina. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1298. [COBISS.SI-ID 4013819]

80. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Fer. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1301. [COBISS.SI-ID 4014075]

81. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Fumat. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1299. [COBISS.SI-ID 4014331]

82. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Gran Rap neri. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1300. [COBISS.SI-ID 4014587]

83. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Mocula. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1302. [COBISS.SI-ID 4014843]

84. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Negrat. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1304. [COBISS.SI-ID 4015099]

85. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Nerata. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1305. [COBISS.SI-ID 4015355]

86. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Nigrut. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1306. [COBISS.SI-ID 4015611]

87. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Palomba. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1307. [COBISS.SI-ID 4015867]

88. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Peverina. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1308. [COBISS.SI-ID 4016123]

89. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Piçule. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1309. [COBISS.SI-ID 4016379]

90. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Polposa. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1310. [COBISS.SI-ID 4016635]

91. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Refosco bianco. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1311. [COBISS.SI-ID 4016891]

92. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Sagrestana. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1312. [COBISS.SI-ID 4017147]

93. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Sbulzina. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1313. [COBISS.SI-ID 4017403]

94. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Siora. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1314. [COBISS.SI-ID 4017659]

95. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Venere. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1315. [COBISS.SI-ID 4017915]

96. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, Marco, MIGLIARO, D., CRESPAN, M. Vinoso rosso. Italian vitis database, ISSN 2282-006X, 2015, ilustr. http://www.vitisdb.it/varieties/show/1319. [COBISS.SI-ID 4018171]


1.25 Drugi sestavni deli

97. BIGOT, Giovanni, MOSETTI, Davide, SIVILOTTI, Paolo. Sauvignon del Friuli : fattori di tipicità = Sauvignon of Friuli : factors of typicity. V: MIGLIORE, Simona (ur.). Sauvignon : un vitigno internazionale amato dai friulani come un autoctono = an international grape variety loved in Friuli as an autochthonous. Trieste: q.b., cop. 2015, str. 57-109, ilustr. [COBISS.SI-ID 3972091]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

98. DASHKO, Sofia. Exploring biodiversity potential of wine associated yeasts : dissertation. Nova Gorica: [S. Dashko], 2015. 166 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2015. [COBISS.SI-ID 4066555]

99. JEŽ, Anastazija. Biological role of Grapevine fanleaf virus (GFLV) in winegrowing region of Northern Primorska : dissertation. Nova Gorica: [A. Jež Krebelj], 2015. XIII, 152 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1953. [COBISS.SI-ID 3971579]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

100. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. Validacija PCR v realnem času za določanje fitoplazme povzročiteljice Maize rednes = Validation report on the testing of phytoplasma which cause Maize redness. [S. l.: s. n.], 2015. http://dc.eppo.int/dwvalidationfile.php5?file=125PM154Z957B83A11CF38CEA3230B746218104AD. [COBISS.SI-ID 3535183]

101. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, DREO, Tanja, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, KOGOVŠEK, Polona, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, DOBNIK, Selma, GREGUR, Larisa. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : naloge zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu za leto 2014 : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2015. 238 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3313999]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

102. DERMASTIA, Marina, KOMEL, Radovan, TURK, Tom, RAVNIKAR, Maja, MRAZ, Miha. Moj pogled na znanost : prof. dr. Marina Dermastia. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. 1 video DVD (24 min, 51 sek), barve, zvok. http://4d.rtvslo.si/arhiv/moj-pogled-na-znanost/174384570. [COBISS.SI-ID 3751759]


2.24 Patent

103. ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, SABOTIČ, Jerica, BRZIN, Jože, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja. Kompozicija in metoda za zaščito rastlin : SI24489 (A), 2015-04-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2015. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3146575]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

104. FILIPPI, Mattia, PULIZZI, Antonio, BARRACO, Fabio, SIVILOTTI, Paolo, MERLO, Roberto, PASOTTI, Luigi, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le uve raccontano annata 2014 in Provincia di Trapani Sicilia. Mazara del Vallo: Colomba Bianca; Marsala; Udine; Treviso: Uva Sapiens, 2015. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3972347]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

105. GRUDEN, Kristina (intervjuvanec), BAEBLER, Špela (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec). Uporaba sistemske biologije v agronomiji : oddaja Ljudje in zemlja, TV SLO 1, 11. 1. 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/ljudje-in-zemlja/ava2.174313753/. [COBISS.SI-ID 3305551]

106. GUNDE-CIMERMAN, Nina (intervjuvanec), PRETNAR, Gorazd (intervjuvanec), OTOREPEC, Peter (intervjuvanec), BEOVIĆ, Bojana (intervjuvanec), GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), BALASUBRAMANIAN, Mukundh Narayanan (intervjuvanec), NOVAK, Monika (intervjuvanec). Bacili iz plaž in peskovnikov : oddaja Preverjeno, POP TV, 1. 9. 2015. Ljubljana: POP TV, 1. sep. 2015. http://www.24ur.com/novice/slovenija/bacili-iz-plaz-in-peskovnikov.html. [COBISS.SI-ID 3564367]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

107. BUBOLA, Marijan, RADEKA, Sanja, SIVILOTTI, Paolo, VANZO, Andreja, BAVČAR, Dejan, LISJAK, Klemen. Uporaba delne defoliacije z nemanom spremembe aromatičnega profila vina malvazija iz Istre : predavanje na simpoziju porjekta Malvazija TourIstra, z znanjem do potrošnika, Portorož, 30. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 4700264]

108. LISJAK, Klemen, SIVILOTTI, Paolo, VANZO, Andreja, VODOPIVEC, Miran. Polyphenol potential of Refošk grapes and Teran wine from Karst : How to improve tannin quality of Refošk grapes through different viticultural practice : predavanje na posvetu Refuscus Mundi - Svet refoška, Izola, 28. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 4700520]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

109. BAŠA ČESNIK, Helena, SIVILOTTI, Paolo (urednik, fotograf), MUZLOVIC, Patricija (urednik, fotograf), DI GASPERO, G. (urednik, fotograf). Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika. Nova Gorica: Univerza, 2015. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4644728]

110. FILIPPI, Mattia, PULIZZI, Antonio, BARRACO, Fabio, SIVILOTTI, Paolo, MERLO, Roberto, PASOTTI, Luigi, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le uve raccontano annata 2014 in Provincia di Trapani Sicilia. Mazara del Vallo: Colomba Bianca; Marsala; Udine; Treviso: Uva Sapiens, 2015. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3972347]


Mentor pri doktorskih disertacijah

111. ERJAVEC, Jana. Vpliv proteinskih ekstraktov in čistih proteinov izoliranih iz gliv (Basidiomycota) ter njihovi učinki na rastlinsko patogeno bakterijo Ralstonia solanacearum : doktorska disertacija = Influence of protein extracts and pure proteins isolated from fungi (Basidiomycota) and their activity against plant pathogenic bacterium Ralstonia solanacearum : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Erjavec], 2015. XIX, 113, [19] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3526479]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

112. CIGOJ, Maja. The impact of grapevine fanleaf virus (GFLV) on quantity and quality parameters of grapevine : dissertation. Nova Gorica: [M. Cigoj], 2015. XII, 125 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/genetika/15Cigoj.pdf. [COBISS.SI-ID 3711995]

113. DASHKO, Sofia. Exploring biodiversity potential of wine associated yeasts : dissertation. Nova Gorica: [S. Dashko], 2015. 166 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2015. [COBISS.SI-ID 4066555]

114. JEŽ, Anastazija. Biological role of Grapevine fanleaf virus (GFLV) in winegrowing region of Northern Primorska : dissertation. Nova Gorica: [A. Jež Krebelj], 2015. XIII, 152 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1953. [COBISS.SI-ID 3971579]

115. RAČKI, Nejc. Nove metode določitve in odstranjevanja virusov v okoljskih vodah : doktorska disertacija = New methods for detection and removal of waterborne viruses : doctoral thesis. Ljubljana: [N. Rački], 2015. V, 86 str., [21] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11039060]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

116. STELE, Marija. Vpliv virusa pahljačavosti listov vinske trte na metabolizem in transport sladkorjev v vinski trti : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = The impact of grapevine fanleaf virus on the metabolism and transport of sugars in the grapevine : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes. Ljubljana: [M. Stele], 2015. XII, 59 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_stele_marija.pdf. [COBISS.SI-ID 3628367]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

117. SOBAN, Martina. Change in yield parameters and grape anthocyanin profile of Vitis vinifera L. 'Refošk' as affected by cluster thinning and pre-flowering leaf removal : diploma thesis. Nova Gorica: [M. Soban], 2015. XII, 34 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/25Soban.pdf. [COBISS.SI-ID 3908859]

118. TOMŠE, Ana Marija. Vpliv vinogradniških tehnologij na vsebnost metabolitov v grozdju sorte 'Modra frankinja' : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. M. Tomše], 2015. 56 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1965. [COBISS.SI-ID 4025339]


Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

119. SEVŠEK, Patrik. Optimizacija pogojev sestavljanja in razstavljanja virusom podobnih delcev : magistrsko delo = Optimization of condition for virus-like particles assembly and disassembly : M. Sc. thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 51). Ljubljana: [P. Sevšek], 2015. X, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8316793]


Fotograf

120. BAŠA ČESNIK, Helena, SIVILOTTI, Paolo (urednik, fotograf), MUZLOVIC, Patricija (urednik, fotograf), DI GASPERO, G. (urednik, fotograf). Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika. Nova Gorica: Univerza, 2015. 141 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4644728]

121. DERMASTIA, Marina (avtor, fotograf, urednik), DENAC, Damijan (avtor, fotograf), GORIČAN, Špela (avtor, fotograf), REPNIK, Robert (avtor, fotograf), URBANČIČ, Matej (avtor, ilustrator), VIDIC, Tatjana (avtor, fotograf). Scienze naturali per la classe VI della scuola elementare. 1a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-906-6. [COBISS.SI-ID 280397056]


Recenzent

122. BENKO, Bernarda. Analiza potenciala sevov Bacillus spp. za biozaščito in pospeševanje rasti rastlin : magistrsko delo = Analysis of the Bacillus strains potential for bioprotection and plant growth promotion : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 42). Ljubljana: [B. Benko], 2015. XI, 65 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/mikrobiologija/du2_benko_bernarda.pdf. [COBISS.SI-ID 4553336]


Član komisije za zagovor

123. SEVŠEK, Patrik. Optimizacija pogojev sestavljanja in razstavljanja virusom podobnih delcev : magistrsko delo = Optimization of condition for virus-like particles assembly and disassembly : M. Sc. thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 51). Ljubljana: [P. Sevšek], 2015. X, 58 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8316793]

124. STELE, Marija. Vpliv virusa pahljačavosti listov vinske trte na metabolizem in transport sladkorjev v vinski trti : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = The impact of grapevine fanleaf virus on the metabolism and transport of sugars in the grapevine : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes. Ljubljana: [M. Stele], 2015. XII, 59 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_stele_marija.pdf. [COBISS.SI-ID 3628367]

 
 

Bibliografija skupine za leto 2014


 
31327 BIZJAK BAT KARMEN
22504 BUTINAR LORENA
35022 DASHKO SOFIIA
32553 JEŽ ANASTAZIJA
33791 MAJA CIGOJ
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
31275 PIŠKUR JURIJ
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
36561 ŠKVARČ BRANKA
25503 TROŠT KAJETAN
 

 

 


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAEBLER, Špela, WITEK, Kamil, PETEK, Marko, STARE, Katja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, RENAUT, Jenny, SZAJKO, K., STRZELCZYK-ŻYTA, D., MARCZEWSKI, W., MORGIEWICZ, Karolina, GRUDEN, Kristina, HENNIG, Jacek. Salicylic acid is an indispensable component of the Ny-1 resistance-gene-mediated response against Potato virus Y infection in potato. Journal of Experimental Botany, ISSN 0022-0957, 2014, vol. 65, iss. 4, str. 1095-1109, doi: 10.1093/jxb/ert447. [COBISS.SI-ID 3027535]
 

2. BÜHLMANN, Andreas, DREO, Tanja, REZZONICO, Fabio, POTHIER, Joël F., SMITS, T., RAVNIKAR, Maja, FREY, J., DUFFY, Brion. Phylogeography and population structure of the biologically invasive phytopathogen Erwinia amylovora inferred using minisatellites. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2014, vol. 16, issue 7, str. 2112-2125. http://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.12289, doi: 10.1111/1462-2920.12289. [COBISS.SI-ID 2982991]
 

3. DASHKO, Sofia, ZHOU, Nerve, COMPAGNO, Concetta, PIŠKUR, Jure. Why, when, and how did yeast evolve alcoholic fermentation?. FEMS yeast research, ISSN 1567-1356. [Print ed.], Sep. 2014, vol. 14, no. 6, str. 826-832, doi: 10.1111/1567-1364.12161. [COBISS.SI-ID 3556603]
 

4. DOBNIK, David, MORISSET, Dany, LENARČIČ, Rok, RAVNIKAR, Maja. Simultaneous detection of RNA and DNA targets based on multiplex isothermal amplification. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2014, vol. 62, no. 13, str. 2989-2996. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf5002149, doi: 10.1021/jf5002149. [COBISS.SI-ID 3071055]
 

5. GONZÁLEZ, Victoria T., JUNTTILA, Olavi, LINDGÅRD, Bente, REIERSEN, Rigmor, TROŠT, Kajetan, BRÅTHEN, Kari Anne. Batatasin-III and the allelopathic capacity of Empetrum nigrum. Nordic journal of botany, ISSN 0107-055X, 2014, vol. , no. , str. 1-7, doi: 10.1111/njb.00559. [COBISS.SI-ID 3704315]
 

6. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, HODNIK, Vesna, LAURENT, Glais, RUPAR, Matevž, JACQUOT, Emmanuel, ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja. Surface plasmon resonance for monitoring the interaction of Potato virus Y with monoclonal antibodies. Analytical biochemistry, ISSN 0003-2697, 2014, vol. 447, str. 74-81. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269713005125#, doi: 10.1016/j.ab.2013.10.032. [COBISS.SI-ID 2990671]
 

7. KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, HALL, J., PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, LENARČIČ, Rok, ROTTER, Ana, DICKINSON, M., BOONHAM, Neil, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. LAMP assay and rapid sample preparation method for on-site detection of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2014, vol. , no. , 11 str., [in press]. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ppa.12266/abstract;jsessionid=7850B082A5DCFD15057B22A9A431AFE1.f03t02, doi: 10.1111/ppa.12266. [COBISS.SI-ID 3175247]
 

8. KUTNJAK, Denis, SILVESTRE, Rocio, CUELLAR, Wilmer J., PEREZ, Wilmer, MÜLLER, Giovanna, RAVNIKAR, Maja, KREUZE, Jan F. Complete genome sequences of new divergent potato virus X isolates and discrimination between strains in a mixed infection using small RNAs sequencing approach. Virus Research, ISSN 0168-1702. [Print ed.], 2014, vol. 191, str. 45-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.virusres.2014.07.012, doi: 10.1016/j.virusres.2014.07.012. [COBISS.SI-ID 3188559]
 

9. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, PIRC, Manca, LLOP, Pablo, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Loop-mediated isothermal amplification of specific endoglucanase gene sequence for detection of the bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. PloS one, ISSN 1932-6203, Apr. 2014, vol. 9, iss. 4, str. 1-8, ilustr., doi: 10.1371/journal.pone.0096027. [COBISS.SI-ID 3114575]
 

10. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, JEFFRIES, C., RAVNIKAR, Maja. Descriptive assessment of uncertainties of qualitative real-time PCR for detection of plant pathogens and quality performance monitoring. Bulletin OEPP, ISSN 0250-8052, 2014, vol. 44, no. 3, str. 502-509, doi: 11/epp.12166. [COBISS.SI-ID 3281487]
 

11. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Quantitative analysis of ʺflavescence doreéʺ phytoplasma with droplet digital PCR. Phytopathogenic mollicutes, ISSN 2249-4669, 2014, vol. 4, no. 1, str. 9-15, doi: 10.5958/2249-4677.2014.00576.3. [COBISS.SI-ID 3174991]
 

12. MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, DELIĆ, Duška, VIDIC, Urška, RAVNIKAR, Maja. Survival and transmission of Potato virus Y, Pepino mosaic virus, and Potato spindle tuber viroid in water. Applied and environmental microbiology, ISSN 0099-2240, 2014, vol. 80, no. 4, str. 1455-1462. http://dx.doi.org/10.1128/AEM.03349-13, doi: 10.1128/AEM.03349-13. [COBISS.SI-ID 3027023]
 

13. PAJOVIĆ, Radmila, RAIČEVIĆ, Danijela, POPOVIĆ, Tatjana, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen, VANZO, Andreja. Polyphenolic characterisation of Vranac, Kratosija and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L. cv.) grapes and wines from different vineyard locations in Montenegro. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 139-148. [COBISS.SI-ID 4465768]
 

14. RAČKI, Nejc, DREO, Tanja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, BLEJEC, Andrej, RAVNIKAR, Maja. Reverse transcriptase droplet digital PCR shows high resilience to PCR inhibitors from plant, soil and water samples. Plant methods, ISSN 1746-4811, Dec. 2014, vol. 10, str. 1-20, doi: 10.1186/s13007-014-0042-6. [COBISS.SI-ID 3298895]
 

15. RAČKI, Nejc, MORISSET, Dany, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. One-step RT-droplet digital PCR : a breakthrough in the quantification of waterborne RNA viruses. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, issue 3, str. 661-667. http://download.springer.com/static/pdf/380/art%253A10.1007%252Fs00216-013-7476-y. pdf?auth66=1386247888_e6b1a68707779a7e4b91476bbc18771b&ext=.pdf, doi: 10.1007/s00216-013-7476-y. [COBISS.SI-ID 2990415]
 

16. SCHIFFERDECKER, Anna Judith, DASHKO, Sofia, ISHCHUK, Olena P., PIŠKUR, Jure. The wine and beer yeast Dekkera bruxellensis. Yeast, ISSN 0749-503X, Sep. 2014, vol. 31, no. 9, str. 323-332, doi: 10.1002/yea.3023. [COBISS.SI-ID 3556347]
 


 

1.02 Pregledni znanstveni članek

17. AHMAD, Khadija Mohamed, KOKOŠAR, Janez, GUO, Xiaoxian, GU, Zhenglong, ISHCHUK, Olena P., PIŠKUR, Jure. Genome structure and dynamics of the yeast pathogen Candida glabrata. FEMS yeast research, ISSN 1567-1356. [Print ed.], 2014, vol. 14, no. 4, str. 529-535, doi: 10.1111/1567-1364.12145. [COBISS.SI-ID 27977255]
 


 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

18. DREO, Tanja, PIRC, Manca, ŽEŽLINA, Ivan, POLIAKOFF, Françoise, RIVOAL, Carène, NICE, Flora, CUNTY, Amandine, RAVNIKAR, Maja. First report of Pseudomonas syringae pv. actinidiae, the causal agent of bacterial canker of kiwifruit in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2014, vol. 98, no. 11, str. 1578, doi: 10.1094/PDIS-05-14-0513-PDN. [COBISS.SI-ID 3204175]
 

19. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. First report of Pseudomonas savastanoi causing bacterial leaf spot of Mandevilla sanderi in Slovenia. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2014, vol. , no. , str. , doi: 10.1094/PDIS-07-14-0672-PDN. [COBISS.SI-ID 3242575]
 

20. RAVASIO, Davide, WALTHER, Andrea, TROŠT, Kajetan, VRHOVŠEK, Urška, WENDLAND, Jürgen. An indirect assay for volatile compound production in yeast strains. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2014, vol. 4, art. no. 3707, str. 1-4, doi: 10.1038/srep03707. [COBISS.SI-ID 3309051]
 


 

1.04 Strokovni članek

21. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, FRECCERO, Alessandro, STECCHINA, Michele, MOSETTI, Davide, LUJAN, Carlos, SIVILOTTI, Paolo. Fertirrigazione del Pinot grigio : più qualità e più guadagno. L'Informatore agrario, ISSN 0020-0689, 2014, vol. 70, no. 32, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 3714299]
 

22. DEGANO, Francesco, BIGOT, Giovanni, PALADIN, Mariano, COMELLI, Paolo, VIZZUTTI, Sandro, STOCCO, M., SIVILOTTI, Paolo. L'induzione della muffa nobile su Verduzzo friulano : diferenze territoriali e cambiamenti nelle proprietà organolettiche dei vini Ramandolo. L'Enologo, ISSN 1593-6112, 2014, vol. 50, no. 4, str. 87-92. [COBISS.SI-ID 3451899]
 

23. DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Noble rot on Verduzzo friulano grapes and organoleptic properties of Ramandolo wines. VWQ, 2014, year 2, no. 2, str. 10-12, ilustr. http://www.vineyardwineandquality.com/issues/201402-november/. [COBISS.SI-ID 3714555]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

24. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Sensitivity of enrichment isolation for fire blight detection in composite twig samples. V: REZZONICO, Fabio (ur.). Proceedings of the XIIIth International Workshop on Fire Blight : July 2-5, 2013, Zürich, Switzerland, (Acta horticulturae, ISSN 0567-7572, no. 1056). Leuven: International Society for Horticultural Science, 2014, str. 85-89. [COBISS.SI-ID 3243599]
 

25. SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, JEŽ, Anastazija, ŠUKLJE, Katja, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Vpliv vodnega stresa na kakovost grozdja v kraških vinogradih = Stress idrico nei vigneti del Carso ed effetti sulla qualita delle uve. V: LISJAK, Klemen (ur.), BUTINAR, Lorena (ur.). Kraško okolje : zbornik prispevkov simpozija = Ambiente carsico : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Nova Gorica: Univerza, 2014, str. 53-63, 121-133. [COBISS.SI-ID 4578408]
 

26. SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, M., TACOLI, F., BORNACIN, A., MALOSSINI, Giorgio, FABBRO, Augusto. Valutazione dell'efficacia di linee di difesa nei confronti di Botrytis cinerea in "Pinot grigio". V: Giornate fitopatologiche, Chianciano Terme (Siena) 18-21 marzo 2014. Atti. Bologna: CLUEB, 2014, str. 313-318. [COBISS.SI-ID 3452923]
 

27. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, ARAPITSAS, Panagiotis, VRHOVŠEK, Urška. Exploring alternative leaf removal approaches in the context of colour-related phenolics in Pinot noir wine. V: 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 21-24 October 2014, Opatija, Croatia. FRECE, Jadranka (ur.). Proceedings. [Zagreb]: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2014, str. 257-263. [COBISS.SI-ID 3609083]
 

28. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, KRAJNIGER, Irena, ŠUKLJE, Katja, JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen. Methoxypyrazines in Cabernet Sauvignon and Merlot as affected by leaf removal around bloom (Vitis vinifera L .). V: 8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 21-24 October 2014, Opatija, Croatia. FRECE, Jadranka (ur.). Proceedings. [Zagreb]: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2014, str. 252-256. [COBISS.SI-ID 3608827]
 


 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

29. POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURNŠEK, Neža, MORGIEWICZ, Karolina, HENNIG, Jacek, GRUDEN, Kristina. Morphology and gene expression in lesions in compatible and incompatible potato - potato virus Y interaction. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), URBANEK KRAJNC, Andreja (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = Slovenian Society of Plant Biology, 2014, str. 59. [COBISS.SI-ID 31607257]
 

30. RAVNIKAR, Maja, RAČKI, Nejc, MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, PAPLER, Jure, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Nove metode diagnostike omogočajo nova spoznanja o epidemiologiji in raznolikosti virusov v vodah. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 32. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3210063]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

31. ALIČ, Špela, DREO, Tanja, NAGLIČ, Tina, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž. Validacija metode za specifično detekcijo in kvantifikacijo bakteriofaga BF25/12 S qPCR in ddPCR. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 120. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3212367]
 

32. ALIČ, Špela, NAGLIČ, Tina, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Novel bacteriophages against Phalaenopsis soft rot bacteria and development of methods for their tracking ad quantification. V: Structure and function - from molecules to communities : programme and abstract book. [S. l.: s. n., 2014], str. 105. [COBISS.SI-ID 3198031]
 

33. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, FRECCERO, Alessandro, STECCHINA, Michele, SCHIPPA, Mauro, SIVILOTTI, Paolo. La fertirrigazione del Pinot grigio in Friuli Venezia Giulia : tre anni di prove con diversi portinnesti. V: DE PALMA, Laura (ur.). Riassunti dei lavori presentati al V Convegno Nazionale di Viticoltura [anche] CONAVI 2014, Foggia, 1-3 luglio 2014, (Acta italus hortus, nu. 13). Firenze: SOI, 2014, str. 172-174. [COBISS.SI-ID 3451643]
 

34. BRLOŽNIK, Mojca, DASHKO, Sofia, KAFERLE, Petra, KOKOŠAR, Janez, PIŠKUR, Jure, PETROVIČ, Uroš, et al. Quantitative phenotypic measurements for polygenic trait analysis. V: 31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica, Vipava, Slovenia, October 9 -12, 2014. Book of abstracts. Farum: Jubi kinase, 2014, str. 179. [COBISS.SI-ID 3596027]
 

35. CIGOJ, Maja, RAVNIKAR, Maja, SIVILOTTI, Paolo, POMPE NOVAK, Maruša. Vpliv virusa pahljačavosti listov vinske trte (grapevine fanleaf virus, GFLV) na kakovost grozdja in vina ter na izražanje nekaterih s tem povezanih genov. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 121. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3212623]
 

36. DASHKO, Sofia, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, BUTINAR, Lorena, PIŠKUR, Jure, et al. Exploration of yeast biodiversity for potential improvements of Ribolla Gialla wine aroma profile. V: 31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica, Vipava, Slovenia, October 9 -12, 2014. Book of abstracts. Farum: Jubi kinase, 2014, str. 106. [COBISS.SI-ID 3595771]
 

37. DASHKO, Sofia, TINTA, Tinkara, SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, GAMERO, Amparo, VRHOVŠEK, Urška, BUTINAR, Lorena, VOLK, Helena, ZHOU, Nerve, PIŠKUR, Jure. Biodiverziteta kvasovk in njen prispevek k aromatičnemu profilu vina grozdne sorte 'Rebula' = Yeast biodiversity benefits for Ribolla Gialla wine aroma profile. V: 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24. - 25. oktober 2014. VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik povzetkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014, str. 25. [COBISS.SI-ID 3618299]
 

38. DOBNIK, David, MORISSET, Dany, LENARČIČ, Rok, RAVNIKAR, Maja. Plant pathogens detection by simultaneous multiplex isothermal amplification and detection of RNA and DNA targets. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), URBANEK KRAJNC, Andreja (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = Slovenian Society of Plant Biology, 2014, str. 12. [COBISS.SI-ID 31598041]
 

39. DREO, Tanja, PIRC, Manca, JAKOMIN, Tjaša, KOGOVŠEK, Polona, RAVNIKAR, Maja. Fluorescence-based portable format of isothermal LAMP reaction for detection of Xylella fastidiosa. V: Programme and proceedings book. [S. l.: s. n., 2014], str. 46. [COBISS.SI-ID 3233103]
 

40. DREO, Tanja, PIRC, Manca, PRIOR, Philippe, LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, RAVNIKAR, Maja. Detection of non-European isolates of the Ralstonia solanacearum species complex. Potato research, ISSN 0014-3065. [Tiskana izd.], Jun. 2014, vol. 57, no. 2, str. 158-159. [COBISS.SI-ID 31612889]
 

41. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KUTNJAK, Denis, RAČKI, Nejc, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, KRAMBERGER, Petra, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, RAVNIKAR, Maja. Different applications of CIM monolithic chromatography in environmental virology : improving NGS, virus concentration and virus removal. V: ISFEV 2014, 2-5 September, Ionian Academy, Cofru. [S. l.: s. n., 2014], str. 206-207. [COBISS.SI-ID 3271759]
 

42. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KUTNJAK, Denis, RAČKI, Nejc, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, RAVNIKAR, Maja. Application of CIM monolithic chromatography to enrich viral targets before NGS experiment. V: 6th Monolith Summer School & Symposum, MSS 2014, 30th May - 4th June, 2014, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, str. 33. [COBISS.SI-ID 31472601]
 

43. HREN, Matjaž, GRUDEN, Kristina, ZUPANČIČ, Katjuša, MEHLE, Nataša, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja. Management and automation of qPCR diagnostic workflow according to QA standards : [poster]. V: Programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). EPPO Workshop on Accreditation for plant pest diagnostic laboratories : programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). [York: EPPO, 2014], str. 31. [COBISS.SI-ID 31200729]
 

44. HREN, Matjaž, GRUDEN, Kristina, ZUPANČIČ, Klemen, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja. Electronic Laboratory Notebook to improve traceability of research and diagnostics qPCR experiments. V: Poster presentation abstracts. [S. l.: s. n.], 2014. http://www.globalengage.co.uk/qpcr/posters14.pdf. [COBISS.SI-ID 3282511]
 

45. JANEŽ, Nikolaja, SEVŠEK, Patrik, MORISSET, Dany, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, PODGORNIK, Aleš, PETERKA, Matjaž. Production and characterization of Nicotiana benthamiana expressed norovirus like particles. V: 6th Monolith Summer School & Symposum, MSS 2014, 30th May - 4th June, 2014, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, str. 35. [COBISS.SI-ID 31472857]
 

46. KOGOVŠEK, Polona, BOONHAM, Neil, DERMASTIA, Marina, DICKINSON, M., DREO, Tanja, HALL, J., HODGETTS, Jennifer, LENARČIČ, Rok, LLOP, Pablo, MEHLE, Nataša, MORISSET, Dany, NIKOLIĆ, Petra, PIRC, Manca, PREZELJ, Nina, ROTTER, Ana, RAVNIKAR, Maja. On-site isothermal LAMP assays for bacteria, viroid and phytoplasma detection. V: Food, feed, water analysis, innovations and breakthroughs! : final programme & abstracts of lectures and posters. [S. l.: s. n., 2014], str. 116. [COBISS.SI-ID 3112015]
 

47. KOGOVŠEK, Polona, MEHLE, Nataša, MILAVEC, Mojca, RAVNIKAR, Maja. LAMP: isothermal method for fast and simple detection of viruses. V: Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. JURANIĆ LISNIĆ, Vanda (ur.), JURAK, Igor (ur.), ŠKORIĆ, Dijana. 1st CroViWo, Croatian Virus Worshop : Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, [2014], str. 23. [COBISS.SI-ID 31730649]
 

48. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PREZELJ, Nina, PETEK, Marko, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, GRUDEN, Kristina. Primary metabolites increase in potato plants after infection with PVY. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), URBANEK KRAJNC, Andreja (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = Slovenian Society of Plant Biology, 2014, str. 64. [COBISS.SI-ID 31608281]
 

49. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Population structure of Potato virus Y revealed through deep sequencing of virus derived small interfering RNAs and RNA isolated from purified viral particles. V: Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. JURANIĆ LISNIĆ, Vanda (ur.), JURAK, Igor (ur.), ŠKORIĆ, Dijana. 1st CroViWo, Croatian Virus Worshop : Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, [2014], str. 24. [COBISS.SI-ID 31730905]
 

50. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. CIM monolithic chromatography coupled with NGS for de-novo reconstruction of viral genome sequences and analyses of viral populations. V: 6th Monolith Summer School & Symposum, MSS 2014, 30th May - 4th June, 2014, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, str. 51. [COBISS.SI-ID 31473369]
Nagrada: 6th Monolith Summer School & Symposium 2014 young researcher presentation award, 2014
 

51. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Diversity of virus derived small RNAs reflects real population structure of plant RNA virus. V: From emerging to pandemic viruses : interplay between host ecology and viral evolution = Des virus emergents aux virus pandemiques : interactions entre ecologie des hotes et evolution virale. [S. l.: s. n., 2014], str. 54-55. [COBISS.SI-ID 31530457]
 

52. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. What can "plant defence molecules" tell us about population structure of plant virus?. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), URBANEK KRAJNC, Andreja (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = Slovenian Society of Plant Biology, 2014, str. 58. [COBISS.SI-ID 31607001]
 

53. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, CURK, Tomaž, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. What could virus derived small RNAs tell us about the population of plant RNA virus?. V: Program + Book of abstracts : DNA habitats and its RNA inhabitants : viruses, mobile genetic elements, viroids, introns, ribozymes and other RNAgents, 3-5 July 2014, Salzburg. [Salzburg: s. n., 2014], str. 55. http://www.rna-agents.at/pdf/rna_programme.pdf. [COBISS.SI-ID 31528409]
 

54. KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, CURK, Tomaž, SILVESTRE, Rocio, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Odkrivanje in analize raznolikosti virusov s pomočjo sekvenciranja naslednje generacije (NGS). V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 52. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3210575]
 

55. LIU, Ping, DASHKO, Sofia, VOLK, Helena, BUTINAR, Lorena, PIŠKUR, Jure, et al. Population genomics of wild yeast and the origin of wine strains. V: 31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica, Vipava, Slovenia, October 9 -12, 2014. Book of abstracts. Farum: Jubi kinase, 2014, str. 202. [COBISS.SI-ID 3596283]
 

56. MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. A simple, descriptive assessment of uncertainties of qualitative real time PCR. V: Programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). EPPO Workshop on Accreditation for plant pest diagnostic laboratories : programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). [York: EPPO, 2014], str. 18. [COBISS.SI-ID 31199961]
 

57. MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Vode lahko predstavljajo pomemben vir za bolezni, ki jih povzročajo rastlinski virusi in viroidi. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 53. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3210831]
 

58. NAGLIČ, Tina, DREO, Tanja, ALIČ, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž. Bakteriofagi kot alternativni način obvladovanja mehkih gnilob orhidej. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 54. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3211087]
 

59. POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURNŠEK, Neža, MORGIEWICZ, Karolina, HENNIG, Jacek, GRUDEN, Kristina. Lesions in compatible and incompatible potato - potato virus Y interaction : morphology and gene expression. V: 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014, Brussels. GOFFART, Jean-Pierre (ur.). EAPR 2014 : Abstracts Book (appendix) : Proceedings of the Conference. [S. l.: s. n., 2014], str. 68. [COBISS.SI-ID 31475417]
 

60. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DREO, Tanja, MORISSET, Dany, RAVNIKAR, Maja. Droplet digital PCR for detection and absolute quantification of waterborne viruses. V: 4th Colloquium of Genetics, Piran, September 19th 2014. RAMŠAK, Andreja (ur.), POTOČNIK, Uroš (ur.). Proceedings. Ljubljana: Genetic Society of Slovenia, 2014, str. 15. [COBISS.SI-ID 31569625]
 

61. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja. Removal waterborne viruses using CIM monolith chromatography. V: Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. JURANIĆ LISNIĆ, Vanda (ur.), JURAK, Igor (ur.), ŠKORIĆ, Dijana. 1st CroViWo, Croatian Virus Worshop : Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, [2014], str. 25. [COBISS.SI-ID 31731161]
 

62. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, KRAMBERGER, Petra, BANJAC, Marko, STRAŽAR, Marjeta, BRAJER HUMAR, Barbara, KANDUŠER, Maša, FLISAR, Karel, MIKLAVČIČ, Damijan, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja. Waterborne pathogens removal combining electroporation and chromatography. V: IWA World Water Congress and Exhibition, Lisbon, Portugal, 21-26 September 2014. Posters. [S. l.]: CadmiumCD, cop. 2014. http://www.eventscribe.com/2014/IWA/assets/pdf/155572.pdf. [COBISS.SI-ID 3238223]
 

63. RAČKI, Nejc, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, BRAJER HUMAR, Barbara, GAŠPERŠIČ, Jernej, STRAŽAR, Marjeta, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Uporaba monolitne kromatografije za čiščenje z virusi kontaminiranih vod. V: 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva, 24.-26. september 2014, Bled, Slovenija. KUŠAR, Darja (ur.), OCEPEK, Matjaž (ur.). Knjiga povzetkov : kongres SMD 2014. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014, str. 143. http://smd-kongres.si/SMD_zbornik_NET.pdf. [COBISS.SI-ID 3212879]
 

64. RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja. Virusi, sovražniki ali prijatelji. V: Mednarodna delavnica "NanoScience: Nanomateriali v okoljevarstvu in energetiki", Maribor, 3.-12. junij 2014. LOBNIK, Aleksandra (ur.), NOVAK, Nina (ur.). Zbornik prispevkov = Book of abstracts. Maribor: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo, 2014, str. [27]. [COBISS.SI-ID 3194191]
 

65. RAČKI, Nejc, SEVŠEK, Patrik, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja. Metachrylate monolith chromatography as a tool for waterborne virus removal. V: 6th Monolith Summer School & Symposum, MSS 2014, 30th May - 4th June, 2014, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, str. 50. [COBISS.SI-ID 31473113]
 

66. RAVNIKAR, Maja, LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, PIRC, Manca, DREO, Tanja. Determining critical points in validation of isothermal LAMP for accreditation. V: Programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). EPPO Workshop on Accreditation for plant pest diagnostic laboratories : programme, participant list, group lists for practical sessions, summaries of presentations and posters, 2014-02-18/20, York (GB). [York: EPPO, 2014], str. 23. [COBISS.SI-ID 31200473]
 

67. RAVNIKAR, Maja, RAČKI, Nejc, MEHLE, Nataša, KUTNJAK, Denis, RUPAR, Matevž, PAPLER, Jure, KRAMBERGER, Petra, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. New diagnostic methods allow new insights into epidemiology and diversity of viruses in waters. V: Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. JURANIĆ LISNIĆ, Vanda (ur.), JURAK, Igor (ur.), ŠKORIĆ, Dijana. 1st CroViWo, Croatian Virus Worshop : Basic and Translational Virus Research, 14th November 2014, Rijeka, Croatia. Zagreb: Croatian Microbiological Society, [2014], str. 14. [COBISS.SI-ID 31730393]
 

68. RUPAR, Matevž, FAUREZ, Florence, TRIBODET, Michel, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, LAURENT, Glais, DOBNIK, David, GRUDEN, Kristina, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Fluorescently labelled Potato virus Y (PVY) : in vivo tracking and measuring the rate of spread of PVY in the host plants. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), URBANEK KRAJNC, Andreja (ur.), GREBENC, Tine (ur.). Knjiga povzetkov = Book of abstracts. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = Slovenian Society of Plant Biology, 2014, str. 61. [COBISS.SI-ID 31607769]
 

69. RUŠČIĆ, Jelena, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KOLUNDŽIJA, S., SLANA, A., BARUT, Miloš, RAVNIKAR, Maja, KRAJAČIĆ, Mladen. New application of monolithic supports: separation of plant viruses. V: 6th Monolith Summer School & Symposum, MSS 2014, 30th May - 4th June, 2014, Portorož, Slovenia. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, str. 61. [COBISS.SI-ID 31473625]
 

70. SIVILOTTI, Paolo, STERNAD LEMUT, Melita, VRHOVŠEK, Urška. Modificazioni indotte dalla defogliazione sul metaboloma delle uve Pinot nero e sulla composizione polifenolica dei vini. V: DE PALMA, Laura (ur.). Riassunti dei lavori presentati al V Convegno Nazionale di Viticoltura [anche] CONAVI 2014, Foggia, 1-3 luglio 2014, (Acta italus hortus, nu. 13). Firenze: SOI, 2014, str. 89-90. [COBISS.SI-ID 3451387]
 

71. SMOLE MOŽINA, Sonja, ŠIKIĆ POGAČAR, Maja, KLANČNIK, Anja, KOVAČ, Jasna, TROŠT, Kajetan, LANGERHOLC, Tomaž, BUCAR, Franz. Bioactive extracts from agro-food wastes inhibit adhesion of Campylobacter jejuni on polystyrene and intestinal epithelial cells. V: European Symposium on Food Safety, Budapest, Hungary, 7-9 May 2014. Programme. Budapest: Hungarian Association for Food Protection, 2014, str. P3-35. [COBISS.SI-ID 4412792]
 

72. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, ZORER, Roberto, ZULINI, Luca, STANSTRUP, Jan, VRHOVŠEK, Urška. Untargeted metabolomics as a tool to study grapevine biosynthetic behaviour in the relation with purposely-induced and monitored microclimate modifications in 'Pinot noir' vineyards. V: Programme, abstracts, other information. Stellenbosch: University, 2014, str. 15. [COBISS.SI-ID 3572987]
 

73. ŠKVARČ, Branka, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita, JUG, Tjaša, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Vpliv zgodnjega odstranjevanja listov v predelu grozdja na vsebnost hlapnih tiolov v vinih sorte Sauvignon in Friuliano = Effect of early leaf removals on thiol aroma occurrence in Sauvignon blanc and Friulano wines. V: 3. Mednarodna strokovna konferenca Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu, Ljubljana, 24. - 25. oktober 2014. VIDRIH, Tjaša (ur.), et al. Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in turizmu : zbornik povzetkov 3. mednarodne strokovne konference, 24.-25. oktober 2014, Ljubljana, Slovenija = Trends and challenges in food technology, nutrition, hospitality and tourism : collection of abstracts of the 3rd international professional conference, October 24th-25th 2014, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center: = Biotechnical Educational Center, 2014, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 3649275]
 

74. TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, NAGLIČ, Tina, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž, DREO, Tanja. Can transmission electron microscopy help in study of bacteria-phage interaction?. V: HOZÁK, Pavel (ur.). Proceedings. [Prague]: Czechoslovak Microscopy Society, cop. 2014, str. 1671-1672, ilustr. [COBISS.SI-ID 3224399]
 

75. VIGENTINI, Ileana, PIŠKUR, Jure, PETROVIČ, Uroš, KOKOŠAR, Janez, BRLOŽNIK, Mojca, et al. Yeasts for the sustainability in viticulture and oenology : the "yesvite" project. V: 31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica, Vipava, Slovenia, October 9 -12, 2014. Book of abstracts. Farum: Jubi kinase, 2014, str. 175. [COBISS.SI-ID 28046631]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

76. COMPAGNO, Concetta, DASHKO, Sofia, PIŠKUR, Jure. Introduction to carbon metabolism in yeast. V: PIŠKUR, Jure (ur.), COMPAGNO, Concetta (ur.). Molecular mechanisms in yeast carbon metabolism. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 1-19, doi: 10.1007/978-3-642-55013-3_1. [COBISS.SI-ID 3597307]
 


 

1.25 Drugi sestavni deli

77. TINTA, Tinkara, RAVNIKAR, Maja, MALAČIČ, Vlado, TURK, Valentina. V spomin profesorju, mentorju, sodelavcu in prijatelju prof. dr. Juriju Piškurju. Annales, Series historia naturalis, ISSN 1408-533X, 2014, št. 1, vol. 24, str. 67-70, portret. [COBISS.SI-ID 3209551]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

2.02 Strokovna monografija

78. BIANCO, Davide (avtor, fotograf), CASTELLUCCIO, Markus Daniele, CONTE, Lanfranco S. (avtor, fotograf), KNEZ, Silva, BUČAR-MIKLAVČIČ, Milena (avtor, fotograf), MOZETIČ VODOPIVEC, Branka (avtor, fotograf), PARMEGIANI, Paolo, PRINČIČ, Davis, SCARBOLO, Ennio, SIVILOTTI, Paolo, VESEL, Viljanka (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Borut. Uelije II - oljčno olje : simbol kakovosti v čezmejnem prostoru = Uelije II - olio d'oliva : il simbolo della qualità nell'area transfrontaliera = Uelije II - olive oil : the symbol of quality in the cross-border region. [S. l.]: ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, cop. 2014. 360 str., ilustr. ISBN 978-88-89402-47-4. [COBISS.SI-ID 7313900]
 


 

2.08 Doktorska disertacija

79. STERNAD LEMUT, Melita. Canopy microclimate manipulation in the sustainable management of Pinot Noir vineyard from Vipava Valley : dissertation. Nova Gorica: [M. Sternad Lemut], 2014. XV, 240, [18] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/okolje/35Sternad.pdf. [COBISS.SI-ID 3236603]
 


 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

80. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, DREO, Tanja, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, NAGLIČ, Tina, KOGOVŠEK, Polona, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, DOBNIK, Selma. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : diagnosticiranje bakterijskih in virusnih bolezni : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi za leto 2013. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2014. 235 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3276879]
 


 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

81. KOŠMERL, Tatjana (intervjuvanec), KRISTANČIČ, Marko (intervjuvanec), DASHKO, Sofia (intervjuvanec), BOLČINA, Uroš (intervjuvanec), LISJAK, Klemen (intervjuvanec), BAVČAR, Dejan (intervjuvanec). Vino : oddaja Ugriznimo znanost, RTV SLO 1, 6. nov. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174303072. [COBISS.SI-ID 4576360]
 

82. MIKLAVČIČ, Damijan (intervjuvanec), LEJKO-ZUPANC, Tatjana (intervjuvanec), TOZON, Nataša (intervjuvanec), SNOJ, Marko (intervjuvanec), ELERŠEK, Tina (intervjuvanec), KAPUN, Aleks (intervjuvanec), STRAŽAR, Marjeta (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), RAČKI, Nejc (intervjuvanec), JELENC, Jure (intervjuvanec), DULAR, Matevž (intervjuvanec), HACE, Ana (intervjuvanec), ČATER, Matjaž (intervjuvanec), KLANČAR, Gregor (intervjuvanec), AVSENIK ŽIBRET, Lana (intervjuvanec), CAPUDER, Rok (intervjuvanec), MIHELIČ, Darja (intervjuvanec), FEGUŠ, Andrej (intervjuvanec), LEBAN, Ivan (intervjuvanec), ŽUPANEK, Bernarda (intervjuvanec), DACINGER, Renata (urednik). Elektroporacija : dobra ura z Boštjanom. Ljubljana: RTV Slo, MMC, 10. apr. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobra-ura/174270392. [COBISS.SI-ID 10541652]
 

83. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka (intervjuvanec). O izboljšavah postopka pridobivanja oljčnega olja : oddaja Dober dan, znanost. Koper: Radio Koper, 15. dec. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174309660. [COBISS.SI-ID 3712763]
 

84. STERNAD LEMUT, Melita (intervjuvanec). Nove tehnike v vinogradništvu : zelo zgodnja defoliacija : oddaja Dober dan, znanost!. Nova Gorica: Radio Koper, 1. dec. 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174307234. [COBISS.SI-ID 3643899]
 


 

2.23 Patentna prijava

85. ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, SABOTIČ, Jerica, BRZIN, Jože, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja. Composition and method for plant protection : PCT/EP2014/071216, 2. Oct. 2014. Rijswijk: European Patent Office, 2014. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3252559]
 


 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

86. BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo (avtor, fotograf), PERSELLO, Ramon, PALADIN, Mariano, CICOGNA, Andrea, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le stagioni e le uve 2014 : Friuli Colli Orientali : Ramandolo. Cividale del Friuli: Consorzio Tutela Vini DOC, Friuli Colli Orientali e Ramandolo, 2014. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3714043]
 

87. FILIPPI, Mattia, PULIZZI, Antonio, SALADINO, Mariella, SIVILOTTI, Paolo, MERLO, Roberto, PASOTTI, Luigi, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le uve raccontano annata 2013 in Provincia di Trapani Sicilia. Mazara del Vallo: Colomba Bianca; Marsala; Udine; Treviso: Uva Sapiens, 2014. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3452155]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.11 Radijski ali TV dogodek

88. STRAŽAR, Marjeta (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), RAČKI, Nejc (intervjuvanec). Dobra ura : [tema: čistilne naprave] : TV Slovenija, 1. program, Ljubljana, 10. 4. 2014. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. 5'. [COBISS.SI-ID 3112271]
 


 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

89. BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, BUTINAR, Lorena. Nekatere nezaželene spojine v vinu teran : predavanje na simpoziju Tradicionalni kraški pridelki in produkti - raziskave za izboljšanje njihove kakovosti, Trst, 27. nov. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 4591720]
 

90. CONTE, Lanfranco S., MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, SIVILOTTI, Paolo, SCARBOLO, Ennio. Študije in raziskave oljčnega olja : predavanje na Zaključni konferenci standardnega projekta UELIJE II, Oljčno olje, simbol kakovosti v čezmejnem prostoru, Dobrovo, 28. avgusta 2014. [COBISS.SI-ID 3713019]
 

91. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Češnje in antioksidanti : predavanje na Festivalu češenj v Lokavcu, 6. junija 2014. [COBISS.SI-ID 3712507]
 

92. RAVNIKAR, Maja. Virusi, sovražniki ali prijatelji : predavanje na: 11. nanotehnološki dan, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 9. maja 2014. Ljubljana, 2014. http://videolectures.net/11nanodan2014_ravnikar_virusi/. [COBISS.SI-ID 31363033]
 

93. STERNAD LEMUT, Melita, KOŠUTA, Nejc, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška, BUTINAR, Lorena, KOŠUTA, Mirjana. Vpliv različnih vinifikacijskih postopkov na kvantitativne in kvalitativne izplene fenolnih spojin v vinih sorte Rebula : predavanje na posvetu Trte in vino, zakladi Primorske. Nova Gorica: KGZ, 11. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 3403259]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

94. STERNAD LEMUT, Melita. Zvrsti, stopnja nad sortnimi vini? : predavanje v okviru prireditve Okusi Vipavske 2014, festival vina in kulinarike. Vipava: Dvorec Zemono, 11. 5. 2014. [COBISS.SI-ID 3312123]
 

95. STERNAD LEMUT, Melita, LEMUT, Matjaž. Enografija Vipavske doline : predavanje v okviru prireditve Balkanijada 2014 - Dnevi geografije in vina, Vipava, 4. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 3576059]
 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


 

Urednik

96. FEMS microbiology reviews. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Oxford: Blackwell Publishing, 1985-. ISSN 0168-6445. [COBISS.SI-ID 16009733]
 

97. FEMS yeast research. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2001-2009, 2011-). [Print ed.]. Oxford: Blackwell Publishing, 2001-. ISSN 1567-1356. [COBISS.SI-ID 2288404]
 

98. Trends in evolutionary biology. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2009-). Pavia: PagePress Publications. ISSN 2036-2641. [COBISS.SI-ID 517594905]
 

99. BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo (avtor, fotograf), PERSELLO, Ramon, PALADIN, Mariano, CICOGNA, Andrea, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le stagioni e le uve 2014 : Friuli Colli Orientali : Ramandolo. Cividale del Friuli: Consorzio Tutela Vini DOC, Friuli Colli Orientali e Ramandolo, 2014. 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3714043]
 

100. FILIPPI, Mattia, PULIZZI, Antonio, SALADINO, Mariella, SIVILOTTI, Paolo, MERLO, Roberto, PASOTTI, Luigi, SIVILOTTI, Paolo (urednik). Le uve raccontano annata 2013 in Provincia di Trapani Sicilia. Mazara del Vallo: Colomba Bianca; Marsala; Udine; Treviso: Uva Sapiens, 2014. 105 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3452155]
 

101. LISJAK, Klemen (urednik), BUTINAR, Lorena (urednik). Kraško okolje : zbornik prispevkov simpozija = Ambiente carsico : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Nova Gorica: Univerza, 2014. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-88-5. [COBISS.SI-ID 276052224]
 

102. PIŠKUR, Jure (urednik), COMPAGNO, Concetta (urednik). Molecular mechanisms in yeast carbon metabolism. Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014. VIII, 326 str., ilustr. ISBN 978-3-642-55012-6. ISBN 3-642-55012-6. ISBN 978-3-642-55013-3, doi: 10.1007/978-3-642-55013-3. [COBISS.SI-ID 5484314]
 

103. 31st International Specialised Symposium on Yeast, Nova Gorica, Vipava, Slovenia, October 9 -12, 2014. Book of abstracts. Farum: Jubi kinase, 2014. 227 str. [COBISS.SI-ID 275780352]
 


 

Mentor pri doktorskih disertacijah

104. JERMAN, Tina. Olive fruit phenols in olive oil processing : the fate and antioxidant potential : dissertation. Nova Gorica: [T. Jerman Klen], 2014. X, 166, [48] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/okolje/40JermanKlen.pdf. [COBISS.SI-ID 3398139]
 


 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

105. MEHLE, Nataša. Preživetje krompirjevega virusa Y, virusa mozaika pepina in viroida vretenatosti gomoljev krompirja in njihov prenos z vodo : doktorska disertacija = Survival in and transmission by water of potato virus Y, pepino mosaic virus, and potato spindle tuber viroid : doctoral dissertation. Ljubljana: [N. Mehle], 2014. XVII f., 126, [44] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 803703]
 

106. RUPAR, Matevž. Lokalizacija in sledenje krompirjevega virusa Y v rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.) : doktorska disertacija = Localisation and tracking of potato virus Y in potato plants (Solanum tuberosum L.) : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Rupar], 2014. IX f., 97, [41] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 807287]
 


 

Mentor pri magistrskih delih

107. DEMŠAR, Tina. Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.) : magistrsko delo = Effect of rhizobacteria on growth of tomato plants (Solanum lycopersicum L.) : master of science thesis. Ljubljana: [T. Demšar], 2014. XII, 93, [21] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/md_demsar_tina.pdf. [COBISS.SI-ID 809591]
 


 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

108. HROVATIN, Borut. Polifenolni profil grozdja sorte 'Refošk' (Vitis vinifera) letnika 2011 na Krasu : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Hrovatin], 2014. XI, 33 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/20Hrovatin.pdf. [COBISS.SI-ID 3260923]
 

109. JAKIN, Tereza. Within-cluster variability of 'Rumeni Muškat' grapes cv. (Vitis vinifera L.) affected by training systems in the Brda region : diploma thesis. Nova Gorica: [T. Jakin], 2014. VII, 35 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/17Jakin.pdf. [COBISS.SI-ID 3247355]
 

110. KRAJNIGER, Irena. Vpliv zgodnjega odstranjevanja listov pri sortah Vitis vinifera 'Cabernet Sauvignon' in 'Merlot' na osnovne kakovostne parametre in vsebnost metoksipirazinov v grozdju : diplomsko delo. Nova Gorica: [I. Krajniger], 2014. XIV, 40 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/19Krajniger.pdf. [COBISS.SI-ID 3247867]
 

111. ŠČUREK, Matjaž. Vpliv okužbe z virusom pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) na kakovost grozdja sorte Refošk in Pokalca (Vitis vinifera L.) : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Ščurek], 2014. XIII, 36 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/22Scurek.pdf. [COBISS.SI-ID 3280891]
 

112. TRONKAR, Jan. Vpliv razmerja med obremenitvijo in listno površino grma vinske trte na kakovost grozdja in vsebnost polifenolov pri sorti 'Refošk' (V. vinifera) : diplomsko delo. Nova Gorica: [J. Tronkar], 2014. XII, 31 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/23Tronkar.pdf. [COBISS.SI-ID 3333883]
 

113. TURK, Mitja. Primerjava med redčenjem grozdja in zgodnjim razlistanjem : vpliv na pridelek in osnovne parametre kakovosti ter polifenolno sestavo grozdja pri sorti 'Refošk' (V. vinifera) : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Turk], 2014. X, 32 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/18Turk.pdf. [COBISS.SI-ID 3247611]
 


 

Somentor pri diplomskih delih

114. HADALIN BAŠA, Nataša. Reševanje taksonomskih dilem pri bazidiomicetnih kvasovkah iz arktičnih ledenikov : diplomsko delo, univerzitetni študij = Solving the taxonomic dilemmas of basidiomycetous yeasts from arctic glaciers : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije, Ljubljana, Diplomske naloge, 539). Ljubljana: [N. Hadalin Baša], 2014. XVI, 95 f., graf. prikazi, tabele. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/mikrobiologija/dn_hadalin_basa_natasa.pdf. [COBISS.SI-ID 4422264]
 


 

Fotograf

115. DERMASTIA, Marina (avtor, fotograf), KOMEL, Radovan, TURK, Tom (avtor, fotograf). Kjer se življenje začne --- : [biologija celice in genetika za gimnazije]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-271-382-9. [COBISS.SI-ID 271282432]
 

116. DERMASTIA, Marina (avtor, fotograf), KOMEL, Radovan, TURK, Tom (avtor, fotograf). Kjer se življenje začne --- : [biologija celice in genetika za gimnazije]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. ISBN 978-961-271-362-1. [COBISS.SI-ID 274482432]
 

117. DERMASTIA, Marina. Fitoplazme ali življenje na genskem minimumu. Proteus, ISSN 0033-1805, 2014, letn. 76, [št.] 9/10, str. 398-404, ilustr. [COBISS.SI-ID 3162703]
 


 

Član komisije za zagovor

118. DEMŠAR, Tina. Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.) : magistrsko delo = Effect of rhizobacteria on growth of tomato plants (Solanum lycopersicum L.) : master of science thesis. Ljubljana: [T. Demšar], 2014. XII, 93, [21] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/md_demsar_tina.pdf. [COBISS.SI-ID 809591]
 

119. RUPAR, Matevž. Lokalizacija in sledenje krompirjevega virusa Y v rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.) : doktorska disertacija = Localisation and tracking of potato virus Y in potato plants (Solanum tuberosum L.) : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Rupar], 2014. IX f., 97, [41] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8072


Bibliografija skupine za leto 2013


 
31327 BIZJAK BAT KARMEN
22504 BUTINAR LORENA
35022 DASHKO SOFIIA
29483 JERMAN KLEN TINA
32553 JEŽ ANASTAZIJA
33791 MAJA CIGOJ
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
31275 PIŠKUR JURIJ
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
36561 ŠKVARČ BRANKA
25503 TROŠT KAJETAN
 
 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AHMAD, Khadija Mohamed, ISHCHUK, Olena P., HELLBORG, Linda, JØRGENSEN, Gloria, SKVARČ, Miha, STENDERUP, Jørgen, JØRCK-RAMBERG, Dorte, POLAKOVA, Silvia, PIŠKUR, Jure. Small chromosomes among Danish Candida glabrata isolates originated through different mechanisms. Antonie van Leeuwenhoek, ISSN 0003-6072, 2013, vol. 104, no. 1, str. 111-122, doi: 10.1007/s10482-013-9931-3. [COBISS.SI-ID 2838523]
 

2. BRATAŠEVEC, Kristina, SIVILOTTI, Paolo, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Soil and foliar fertilization affects mineral contents in Vitis vinifera L. cv. 'rebula' leaves. Journal of soil science and plant nutrition, ISSN 0718-9516, 2013, vol. 13, no. 3, str. 650-663. http://www.scielo.cl/pdf/jsspn/v13n3/aop5213.pdf. [COBISS.SI-ID 2943227]
 

3. BÜHLMANN, Andreas, DREO, Tanja, REZZONICO, Fabio, POTHIER, Joël F., SMITS, T., RAVNIKAR, Maja, FREY, J., DUFFY, Brion. Phylogeography and population structure of the biologically invasive phytopathogen Erwinia amylovora inferred using minisatellites. Environmental microbiology, ISSN 1462-2912. [Print ed.], 2013, 14 str., [in press], doi: 10.1111/1462-2920.12289. [COBISS.SI-ID 2982991]
 

4. DOBNIK, David, BAEBLER, Špela, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ŠTEBIH, Dejan, PANTER, Gabriela, JANEŽ, Nikolaja, MORISSET, Dany, ŽEL, Jana, GRUDEN, Kristina. [Beta]-1,3-glucanase class III promotes spread of PVY[sup]NTN and improves in planta protein production. Plant biotechnology reports, ISSN 1863-5466, 2013, vol. , no. , 9 str., [in press], doi: 10.1007/s11816-013-0300-5. [COBISS.SI-ID 2897999]
 

5. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, HODNIK, Vesna, GLAIS, Laurent, RUPAR, Matevž, JACQUOT, Emmanuel, ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja. Surface plasmon resonance for monitoring the interaction of Potato virus Y with monoclonal antibodies. Analytical biochemistry, ISSN 0003-2697, 2013, 28 str., [in press]. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003269713005125#, doi: 10.1016/j.ab.2013.10.032. [COBISS.SI-ID 2990671]
 

6. HAGMAN, Arne, SÄLL, Torbjörn, COMPAGNO, Concetta, PIŠKUR, Jure. Yeast "make-accumulate-consume" life strategy evolved as a multi-step process that predates the whole genome duplication. PloS one, ISSN 1932-6203, jul. 2013, vol. 8, no. 7, str. 1-12, doi: 10.1371/journal.pone.0068734. [COBISS.SI-ID 2837243]
 

7. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Fast real-time detection of Potato spindle tuber viroid by RT-LAMP. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2013, vol. 62, issue 5, str. 1147-1156, doi: 10.1111/ppa.12017. [COBISS.SI-ID 2683727]
 

8. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, WANG, Jing, MØLLER, Anne L., KRAKE, Jacob, LUND, Torben, HANSEN, Poul Erik, NIELSEN, Søren Laurentius. Differences in the structure of anthocyanins from the two amphibious plants, Lobelia cardinalis and Nesaea crassicaulis. Natural product research, ISSN 1478-6419, 2013, vol. 27, issue 7, str. 654-664, doi: 10.1080/14786419.2012.688046. [COBISS.SI-ID 2387195]
 

9. MUTAHIR, Zeeshan, CLAUSEN, Anders Renegaard, ANDERSSON, Karl-Magnus, MEBRAHTU WISEN, Sofia, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure. Thymidine kinase 1 regulatory fine-tuning through tetramer formation. FEBS journal, ISSN 1742-464X, 2013, vol. 280, no. 6, str. 1531-1541. [COBISS.SI-ID 2839035]
 

10. PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Spatiotemporal distribution of flavescence dorée phytoplasma in grapevine. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2013, vol. 62, no. 4, str. 760-766. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3059.2012.02693.x/pdf, doi: 10.1111/j.1365-3059.2012.02693.x. [COBISS.SI-ID 2656079]
 

11. RAČKI, Nejc, MORISSET, Dany, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. One-step RT-droplet digital PCR : a breakthrough in the quantification of waterborne RNA viruses. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2013, 7 str., [in press]. http://download.springer.com/static/pdf/380/art%253A10.1007%252Fs00216-013-7476-y. pdf?auth66=1386247888_e6b1a68707779a7e4b91476bbc18771b&ext=.pdf, doi: 10.1007/s00216-013-7476-y. [COBISS.SI-ID 2990415]
 

12. RUPAR, Matevž, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Assessment of SNaPshot and single step RT-qPCR methods for discriminating Potato virus Y (PVY) subgroups. Journal of virological methods, ISSN 0166-0934. [Print ed.], 2013, vol. 189, issue 1, str. 93-100. http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2013.01.013, doi: 10.1016/j.jviromet.2013.01.013. [COBISS.SI-ID 2745423]
 

13. RUŠČIĆ, J., GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, URBAS, Lidija, KRAMBERGER, Petra, MEHLE, Nataša, ŠKORIĆ, Dijana, BARUT, Miloš, RAVNIKAR, Maja, KRAJAČIĆ, Mladen. A novel application of methacrylate based short monolithic columns : concentrating Potato spindle tuber viroid from water samples. Journal of chromatography. A, ISSN 0021-9673, 2013, vol. 1274, str. 129-136, doi: 10.1016/j.chroma.2012.12.014. [COBISS.SI-ID 2699855]
 

14. SERRA, Immacolata, UBIALI, Daniela, PIŠKUR, Jure, CHRISTOFFERSEN, Stig, LEWKOWICZ, Elizabeth S., IRIBARREN, Adolfo M., ALBERTINI, Alessandra M., TERRENI, Marco. Developing a collection of immobilized nucleoside phosphorylases for the preparation of nucleoside analogues : enzymatic synthesis of arabinosyladenine and 2[prime],3[prime]-dideoxyinosine. ChemPlusChem, 2013, vol. 78, no. 2, str. 157-165, doi: 10.1002/cplu.201200278. [COBISS.SI-ID 2736379]
 

15. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, FRANCESCHI, Pietro, WEHRENS, Ron, VRHOVŠEK, Urška. Use of metabolic profiling to study grape skin polyphenol behavior as a result of canopy microclimate manipulation in a 'Pinot noir' vineyard. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, no. 37, str. 8976-8986, doi: 10.1021/jf4030757. [COBISS.SI-ID 2828283]
 

16. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, ARAPITSAS, Panagiotis, VRHOVŠEK, Urška. Early versus late leaf removal strategies for Pinot Noir (Vitis vinifera L.) : effect on colour-related phenolics in young wines following alcoholic fermentation. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2013, vol. 93, no. 15, str. 3670-3681, doi: 10.1002/jsfa.6193. [COBISS.SI-ID 2721531]
 

17. STEYER, Andrej, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOLENC, Marko, KOREN, Simon, KUTNJAK, Denis, POKORN, Marko, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja, SAGADIN, Martin, FRATNIK STEYER, Adela, TOPLAK, Nataša. High similarity of novel orthoreovirus detected in a child hospitalized with acute gastroenteritis to mammalian orthoreoviruses found in bats in Europe. Journal of clinical microbiology, ISSN 0095-1137, 2013, vol. 51, no. 11, str. 3818-3825, doi: 10.1128/JCM.01531-13. [COBISS.SI-ID 2886735]
 

18. ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. The effect of leaf area to yield ratio on secondary metabolites in grapes and wines of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2013, vol. 47, no. 2, str. 83-97. [COBISS.SI-ID 4234600]
 

19. TROŠT, Kajetan, ULEBERG, Eivind, MARTINUSSEN, Inger. Levels of individual anthocyanins and hydroxycinnamic derivates in selected clones of cloudberry (Rubus chamaemorus). Acta agriculturæ Scandinavica. Section B, Soil and plant science, ISSN 0906-4710, 2013, vol. 63, no. 2, str. 147-152, doi: 10.1080/09064710.2012.733726. [COBISS.SI-ID 3033083]
 

1.04 Strokovni članek

20. DEGANO, Francesco, PALADIN, Mariano, BIGOT, Giovanni, SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, M., PRETE, Giacomo, DE PAULI, Piera, VICENTINI, Lidia, PORRO, Duilio. Disseccamento del rachide e concimazione fogliare. VQ, ISSN 1825-6082, 2013, vol. 8, no. 3, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 2816507]
 

21. DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Mg and K against bunch stem necrosys. VWQ, 2013, year 1, no. 1, str. 8-10. http://www.vineyardwineandquality.com/issues/20131-may. [COBISS.SI-ID 2817531]
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

22. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, BRAGATO, Gilberto, FRECCERO, Alessandro, MOSETTI, Davide, STECCHINA, Michele, LUJAN, Carlos, SIVILOTTI, Paolo. Within vineyard variability as affecting yield parameters and wine quality : results of three years of investigation in Friuli Colli Orientali D.O.C. area. V: QUEIROZ, Jorge (ur.). Proceedings, (Ciência e técnica vitivinícola, ISSN 0254-0223, vol. 28). Dois Porto: Estação vitivinícola nacional, 2013, vol. 28, tom. 1, str. 535-540. [COBISS.SI-ID 2815995]
 

23. BIGOT, Lorenzo, BIGOT, Giovanni, BRAGATO, G., MOSETTI, Davide, SIVILOTTI, Paolo. La Viarte project : the knowledge of whole surface variability within a precision viticulture approach. V: PONI, Stefano (ur.). Proceedings of the Ist International Workshop on Vineyard Mechanization and Grape and Wine Quality : Piacenza, Italy, June 27-29, 2012, (Acta horticulturae, ISSN 0567-7572, 978). Leuven: ISHS, 2013, str. 55-62. [COBISS.SI-ID 2814715]
 

24. DEMŠAR, Tina, KUBIK, Špela, ROTTER, Ana, RUPNIK, Maja, RAVNIKAR, Maja. Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycoperscum L.) = Effect of rhizobacteria on growth of tomato plants (Solanum lycopersicum L.). V: TRDAN, Stanislav (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 391-396. [COBISS.SI-ID 2891599]
 

25. DREO, Tanja, NAGLIČ, Tina, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja. Karakterizacija slovenskih izolatov Pectobacterium in Dickeya spp. iz krompirja = Characterization of Slovenian Pectobacterium and Dickeya isolates from potato. V: TRDAN, Stanislav (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 125-131. [COBISS.SI-ID 2889039]
 

26. ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, BRZIN, Jože, SABOTIČ, Jerica, RAVNIKAR, Maja. Naravne protimikrobne snovi in mikroorganizmi kot sredstva za varstvo rastlin = Antimicrobial substances from natural sources and microorganisms can be used for plant protection against pathogens. V: TRDAN, Stanislav (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 132-137. [COBISS.SI-ID 2889295]
 

27. LENARČIČ, Rok, KOGOVŠEK, Polona, RAVNIKAR, Maja. Razvoj hitrih in enostavnih diagnostičnih testov za določanje povzročiteljev rastlinskih bolezni na terenu = Development of fast and simple diagnostic tests for field detection of plant pathogens. V: TRDAN, Stanislav (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 429-433. [COBISS.SI-ID 2891855]
 

28. NAGLIČ, Tina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž, DREO, Tanja. Bakteriofagi kot alternativni način zatiranja bolezni rastlin = Bacteriophages as alternative control of plant diseases. V: TRDAN, Stanislav (ur.), MAČEK, Jože (ur.). Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 273-277. [COBISS.SI-ID 2890063]
 

29. SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita. Leaf removal treatments as affecting Botrytis Cinerea occurance on Pinot Gris grapes from North Eastern Italy : results over four years of trials. V: QUEIROZ, Jorge (ur.). Proceedings, (Ciência e técnica vitivinícola, ISSN 0254-0223, vol. 28). Dois Porto: Estação vitivinícola nacional, 2013, vol. 28, tom. 1, str. 446-450. [COBISS.SI-ID 2816251]
 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

30. MANDIĆ-MULEC, Ines, OSLIZLO, Anna, ŠTEFANIČ, Polonca, DOGŠA, Iztok, KRAIGHER, Barbara, RUPNIK, Maja, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Ecology of bacterial social interactions. V: Central European Symposium on Industrial Microbiology and Microbial Ecology, Primošten, Croatia, 9th-12th October, 2013. TEPARIĆ, Renata (ur.), FRECE, Jadranka (ur.), MRŠA, Vladimir (ur.). Power of microbes in industry and environment 2013 : programme and abstracts. Zagreb: Croatian Microbiological Society, [2013], str. 17, IL 2. [COBISS.SI-ID 4309112]
 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

31. BAEBLER, Špela, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, TURNŠEK, Neža, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina. Differences in lession morphology and gene expression in compatible and incompatible potato - potato virus Y interaction. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 77. [COBISS.SI-ID 30819545]
 

32. BAEBLER, Špela, WITEK, Kamil, PETEK, Marko, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, HENNIG, Jacek. Role of salicylic acid in Ny-1 mediated hypersensitive resistance response to potato virus Y in potato. V: Book of abstract. [S. l.: s. n., 2013], str. 5. [COBISS.SI-ID 2895695]
 

33. BAT, Karmen, MULIČ, Ines, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, OGRINC, Nives. Biomarkers for differentiation between organic and conventional apple production. V: 7th Young Researchersʼ Day, 19 February, 2013, Ljubljana, Slovenia. LISJAK, Darja (ur.), DUŠAK, Peter (ur.), KRALJ, Slavko (ur.). [Program and abstract book]. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2013, str. 55. [COBISS.SI-ID 26702119]
 

34. BAT, Karmen, MULIČ, Ines, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, OGRINC, Nives. Characterization of commercial Slovenian apple juices using stable isotopes. V: EuroFoodChem XVII, May 07-10, 2013, Istanbul, Turkey. KÖKSEL, Hamit (ur.). Book of abstracts. Revised ed. [Ankara]: Hacettepe University, Food Engineering Department, 2013, str. 729. http://www.arber.com.tr/eurofoodchemxvii.org/arkakapi/cache/flfilDocumentFile187.pdf. [COBISS.SI-ID 2824955]
 

35. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, FRECCERO, Alessandro, MOSETTI, Davide, SIVILOTTI, Paolo, FRAUSIN, Carlo. Scout&cloud : a GIS-evoluted database to monitor grapevine pests and diseases processing data real-time into clouds. V: Future IPM in Europe, 19-21 March 2013, Riva del Garda, Italy : book of abstracts. [s.n.: s.n.], 2013, str. [206]. [COBISS.SI-ID 2815227]
 

36. DEMŠAR, Tina, KUBIK, Špela, ROTTER, Ana, RUPNIK, Maja, RAVNIKAR, Maja. Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycoperscum L.) = Effect of rhizobacteria on growth of tomato plants (Solanum lycopersicum L.). V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 124-125. [COBISS.SI-ID 30577881]
 

37. DERMASTIA, Marina, NIKOLIĆ, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, PREZELJ, Nina. Prostorska in časovna raporeditev fitoplazme FDp v vinski trti = Spatiotemporal distribution of FD phytoplasma in grapevine. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 80. [COBISS.SI-ID 30577113]
 

38. DOBNIK, David, MORISSET, Dany, RAVNIKAR, Maja. Development of multiplex systems for fast, on-site detection of plant pathogens. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 87. [COBISS.SI-ID 30820569]
 

39. DREO, Tanja, NAGLIČ, Tina, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja. Mehke gnilobe rastlin ali kaj je v imenu? = Bacterial soft rots of plants or what is in a name?. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 49. [COBISS.SI-ID 30576089]
 

40. DREO, Tanja, NAGLIČ, Tina, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž. Allies and foes - community ecology of bacteria and their bacteriophages in plant diseases of orchids. V: 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 9-13 June 2013, Ljubljana, Slovenia. MANDIĆ-MULEC, Ines (ur.). Networking and plasticity of microbial communities : the secret to success. BAGECO 12. Jena: Conventus Congressmanagement & Marketing, 2013, str. 139. [COBISS.SI-ID 2864719]
 

41. DREO, Tanja, PIRC, Manca, PRIOR, Philippe, LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, RAVNIKAR, Maja. Detection of non-European isolates of Ralstonia solanacearum species complex. V: GABA, Victor (ur.). Climate change/Global warming : effects on potato diseases/pests. [S. l.: s. n., 2013], str. 30. [COBISS.SI-ID 2991183]
 

42. ERJAVEC, Jana, BRZIN, Jože, ŽELKO-GOSAK, Mateja, SABOTIČ, Jerica, RAVNIKAR, Maja. Proteins and protein extracts from gigher fungi - inhibition of a devastating plant pathogenic bacterium Ralstonia solanacearum. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 37. [COBISS.SI-ID 30821593]
 

43. ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, BRZIN, Jože, SABOTIČ, Jerica, RAVNIKAR, Maja. Naravne protimikrobne snovi in mikroorganizmi kot sredstva za varstvo rastlin = Antimicrobial substances from natural sources and microorganisms can be used for plant protection against pathogens. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 30576345]
 

44. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KUTNJAK, Denis, RAČKI, Nejc, RUPAR, Matevž, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, TOPLAK, Nataša, KOREN, Simon, RAVNIKAR, Maja. Application of CIM monolithic chromatography to enrich viral targets before NGS experiment. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 95. [COBISS.SI-ID 30826969]
 

45. GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RUPAR, Matevž, HODNIK, Vesna, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KRAMBERGER, Petra, GLAIS, Laurent, JACQUOT, Emmanuel, ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja. Application of monolith chromatography for fast purification of PVY particles and evaluation of the virus-antibody interaction using SPR. V: BIT's 3rd Annual World Congress of Microbes, July 30 - August 1, 2013, Wuhan, China. [S. l.: s. n., 2013], str. 69. [COBISS.SI-ID 2863439]
 

46. HREN, Matjaž, GRUDEN, Kristina, ZUPANČIČ, Klemen, MEHLE, Nataša, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja. Management and automation of qPCR diagnostic and research workflows. Chih Wu Ping Li Hsueh Pao, ISSN 0412-0914, 2013, vol. 43, suppl. , str. 296. [COBISS.SI-ID 3036239]
 

47. KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, DICKINSON, Matthew, BOONHAM, Neil, GONZÁLES-MARTÍN, Irene, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja. Hitri diagnostični test za določanje trsne rumenice na terenu. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 128-129. [COBISS.SI-ID 30578137]
 

48. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PREZELJ, Nina, PETEK, Marko, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Metabolomic analysis of the potato defence response to infection with Potato virus Y. V: Casym Training Event Systems Medicine of Multifactorial Disorders Workshop & Tutorial and 8th CFGBC Symposium, Ljubljana, 12-15 June 2013. AČIMOVIČ, Jure (ur.), PROSENC, Uršula (ur.), JUVAN, Peter (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2013, str. 38. [COBISS.SI-ID 2825551]
 

49. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PREZELJ, Nina, PETEK, Marko, FRAGNER, Lena, WECKWERTH, Wolfram, ZALAR, Polona, GUNDE-CIMERMAN, Nina, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Analysis of the impact of viral infection on potato physiology and its microbial community. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 114. [COBISS.SI-ID 30822617]
 

50. KUTNJAK, Denis, DOBNIK, David, MORISSET, Dany, KOVAČ, Minka, PETEK, Marko, RUPAR, Matevž, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Next generation sequencing (NGS) for the discovery of plant pathogenic viruses. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 120. [COBISS.SI-ID 30821081]
 

51. KUTNJAK, Denis, SILVESTRE, Rocio, KREUZE, Jan F., RAVNIKAR, Maja. Constructing complete viral genomes from plant defense molecules : a case study of Potato virus X (PVX). V: Casym Training Event Systems Medicine of Multifactorial Disorders Workshop & Tutorial and 8th CFGBC Symposium, Ljubljana, 12-15 June 2013. AČIMOVIČ, Jure (ur.), PROSENC, Uršula (ur.), JUVAN, Peter (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2013, str. 12. [COBISS.SI-ID 2824527]
 

52. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, KOGOVŠEK, Polona, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Touch screen-operated test to detect PSTVd that is quicker than a coffee break. V: International Workshop on Viroids and Satellite RNAs (IWVdS) : Beijing, China, August 23rd-25th, 2013. [Beijing?: s. n., 2013], str. 38. [COBISS.SI-ID 3035215]
 

53. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Hitri in enostavni testi za določanje patogenov na terenu = Fast and simple pathogen detection tests for on-site use. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 133-134. [COBISS.SI-ID 30578393]
 

54. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, RAČKI, Nejc, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KOGOVŠEK, Polona, RAVNIKAR, Maja. New methods for precise quantification of low copy targets - digital droplet PCR and fast detection of mixed RNA/DNA targets - LAMP. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 123. [COBISS.SI-ID 30822105]
 

55. MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, DELIĆ, Duška, VIDIC, Urška, RAVNIKAR, Maja. Rastlinski virusi in viroidi v vodi - preživetje in pomen za širjenje okužbe = Plant viruses and viroids in aqueous environment - survival and importance of water mediated transmission. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 74. [COBISS.SI-ID 30576857]
 

56. MEHLE, Nataša, PREZELJ, Nina, NAGLIČ, Tina, NIKOLIĆ, Petra, KOGOVŠEK, Polona, HODGETTS, Jennifer, BOONHAM, Neil, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. New diagnostic approaches for the detection of phytoplasma FD in grapevine and new data about this phytoplasma based on them. V: Grapevine flavescence dorée and Scaphoideus titanus 2013 : Zagreb, Croatia, 21 March 2013. [S. l.: s. n., 2013], str. 6. [COBISS.SI-ID 2784335]
 

57. NAGLIČ, Tina, DREO, Tanja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, PETERKA, Matjaž. Bakteriofagi kot alternativni način zatiranja povzročiteljev bolezni orhidej = Bacteriophages as alternative control of orchids disease. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 30577369]
 

58. PIRC, Manca, BEVK, Danilo, ČOKL, Andrej, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Razvoj novih metod za spremljanje biotičnega agensa Gliocladium catenulatum J1446 za zatiranje sive plesni na jagodah = The development of new methods for monitoring biocontrol agent, Gliocladium catenulatum J1446, to control gray mold on strawberries. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 30575833]
 

59. PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Sensitivity of fire blight detection in composite twig samples. V: Abstract book. [S. l.: Agroscope, 2013], str. 64. [COBISS.SI-ID 3023183]
 

60. POMPE NOVAK, Maruša, RUPAR, Matevž, KOBLAR, Klara, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Measuring the amounts of potato virus Y RNA, proteins and viral particles in host plants. V: Scientific programme and abstracts. [S. l.: s. n., 2013], str. [25]. [COBISS.SI-ID 2819151]
 

61. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja. CIM monoliths as a tool for simultaneous concentration and removal of enteric viruses from water. V: RME 2013 : food feed water analysis : innovations and breakthroughs! : final programme & abstracts of lectures and posters. [S. l.: s. n., 2012], str. 128. [COBISS.SI-ID 2827599]
 

62. RAVNIKAR, Maja. Nove tehnologije za prihodnost čistih voda. V: KLOPČIČ, Luka (ur.), FRLAN, Nina (ur.). Poti znanosti k edinosti Slovencev : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, 2013, str. 111-112, portret. [COBISS.SI-ID 2944335]
 

63. RAVNIKAR, Maja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, KRAMBERGAR, Petra, MEHLE, Nataša. Water born plant viruses : detection, survival and transmission. Chih Wu Ping Li Hsueh Pao, ISSN 0412-0914, 2013, vol. 43, suppl. , str. 471. [COBISS.SI-ID 3036495]
 

64. RAVNIKAR, Maja, LENARČIČ, Rok, KOGOVŠEK, Polona, DREO, Tanja, PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, DERMASTIA, Marina, MORISSET, Dany. Hitri diagnostični testi in njihov pomen za terensko delo = The relevance of fast diagnostic tests for on-site detection. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 71. [COBISS.SI-ID 30576601]
 

65. ROTTER, Ana, NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Classification trees based on the gene expression information from selected genes for the prediction of the BN disease status of grapevine. Chih Wu Ping Li Hsueh Pao, ISSN 0412-0914, 2013, vol. 43, suppl. , str. 202-203. [COBISS.SI-ID 3035727]
 

66. ROTTER, Ana, NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Classification trees based on the gene expression information from selected genes for the prediction of the "bois noir" disease status of grapevine. V: TORRES, Ester (ur.), LAVIÑA, Amparo (ur.), BATLLE, Assumpció (ur.). Proceedings of the 3rd European bois noir workshop, 20-21 March 2013, Barcelona, Spain. [S. l.: s. n., 2013], str. 67-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 2775375]
 

67. RUPAR, Matevž, FAUREZ, Flaurence, GLAIS, Laurent, TRIBODET, Michel, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, RAVNIKAR, Maja. Characterization and tracking of a fluorecently labeled potato virus Y in host plants. V: 10th Meeting of the Slovenian Biochemical Society with International Participation, Ljubljana, Slovenia, September 15-18, 2013. PETAN, Toni (ur.), ŠPES, Aleš (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Biochemical Society, 2013, str. 156. [COBISS.SI-ID 30825433]
 

68. RUPNIK, Maja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, RAČKI, Nejc, BEIGOT GLASER, Sara, BRAJER HUMAR, Barbara, STRAŽAR, Marjeta, RAVNIKAR, Maja. Seasonal changes in bacterial and viral population in a waste water plant efluent. V: 12th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology, 9-13 June 2013, Ljubljana, Slovenia. MANDIĆ-MULEC, Ines (ur.). Networking and plasticity of microbial communities : the secret to success. BAGECO 12. Jena: Conventus Congressmanagement & Marketing, 2013, str. 133, P203. [COBISS.SI-ID 512356664]
 

69. SOLAR, Anita, ŠUŠTARŠIČ, Matej, MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, VEBERIČ, Robert, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Vloga fenolnih spojin pri odpornosti orehov na orehovo črno pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) = Improvement of phenolic compounds in defence mechanism to walnut blight (Xanthomonas arboricola pv. juglandis). V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2013, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 7475577]
 

70. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, FRANCESCHI, Pietro, WEHRENS, Ron, VRHOVŠEK, Urška. Targeted metabolomics employed for the studying of 'Pinot Noir' grape skin phenolics as induced by canopy microclimate manipulation. V: Full abstracts. [S. l.: s. n.], 2013, p4-46. http://www.metabolomics2013.org/upload/document/metabolomics_2013_-_full_abstract_book.pdf. [COBISS.SI-ID 2937083]
 

71. VIDRIH, Rajko, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, HRIBAR, Janez, MAHNE OPATIĆ, Anja, VANGDAL, Eivind. Influence of modified atmosphere and hot water treatment on the quality of plum. V: 4th Postharvest Symposium of Western Balkan Countries, Ljubljana, Slovenia, September 26-27, 2013. HRIBAR, Janez (ur.), VIDRIH, Rajko (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2013, str. 7. [COBISS.SI-ID 4303736]
 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

72. KOGOVŠEK, Polona, RAVNIKAR, Maja. Physiology of the potato-Potato virus Y interaction. V: LÜTTGE, Ulrich (ur.). Progress in botany. Volume 74, (Progress in botany, ISSN 0340-4773, vol. 74). Berlin; London: Springer, 2013, str. 101-133. [COBISS.SI-ID 2662735]
 

73. MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Real-time PCR for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group. V: DICKINSON, Matthew (ur.), HODGETTS, Jennifer (ur.). Phytoplasma : methods and protocols, (Methods in Molecular Biology, ISSN 1064-3745, vol. 938), (Springer Protocols). New York: Humana Press, 2013, str. 269-281. [COBISS.SI-ID 2613839]
 

74. MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, RUPAR, Matevž, BOBEN, Jana, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Automated DNA extraction for large numbers of plant samples. V: DICKINSON, Matthew (ur.), HODGETTS, Jennifer (ur.). Phytoplasma : methods and protocols, (Methods in Molecular Biology, ISSN 1064-3745, vol. 938), (Springer Protocols). New York: Humana Press, 2013, str. 139-145. [COBISS.SI-ID 2614095]
 

75. MEHLE, Nataša, PREZELJ, Nina, HREN, Matjaž, BOBEN, Jana, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. A real-time PCR detection system for the bois noir and flavescence dorée phytoplasmas and quantification of the target DNA. V: DICKINSON, Matthew (ur.), HODGETTS, Jennifer (ur.). Phytoplasma : methods and protocols, (Methods in Molecular Biology, ISSN 1064-3745, vol. 938), (Springer Protocols). New York: Humana Press, 2013, str. 253-268. [COBISS.SI-ID 2614351]
 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

76. POMPE NOVAK, Maruša, DREO, Tanja. Rastlinska mikrobiologija = Plant microbiology. V: AVGUŠTIN, Gorazd (ur.), et al. Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013, str. [297]-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 31086041]
 

1.22 Intervju

77. TURK, Vito, ĐONLAGIĆ, Denis, FERLIGOJ, Anuška, RAVNIKAR, Maja, RIHA, Rado, STRLE, Franc. Odliv človeškega kapitala : rezi v znanosti : poziv znanstvenega sveta agencije za raziskovalno dejavnost vladi in parlamentu. Delo, ISSN 0350-7521, 23. jul. 2013, leto 55, št. 160, str. 5, fotogr. [COBISS.SI-ID 32108381]
 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

78. COSTANTINI, Enos, SIVILOTTI, Paolo, et al., SIVILOTTI, Paolo (urednik, fotograf). Le viti dimenticate : un patrimonio riscoperto in Friuli Venezia Giulia. Gorizia: ERSA, cop. 2013. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2814971]
 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

79. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, DREO, Tanja, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, KOGOVŠEK, Polona, NAGLIČ, Tina, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, MIHEVC, Ana, DOBNIK, Selma. Končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi Diagnosticiranje bakterijskih in virusnih bolezni za leto 2012 : program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2013. 197 f. [COBISS.SI-ID 2808655]
 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

80. OGRINC, Nives, BAT, Karmen, ŽIGON, Stojan. Food analysis using isotopic techniques-proficiency testing scheme : FIT-PTS 2013, round 1, (IJS delovno poročilo, 11329). 2013. [COBISS.SI-ID 26851111]
 

81. OGRINC, Nives, BAT, Karmen, ŽIGON, Stojan. Food analysis using isotopic techniques-proficiency testing scheme : FIT-PTS 2013, round 2 : results of the interlaboratory comparison, (IJS delovno poročilo, 11439). 2013. [COBISS.SI-ID 27194919]
 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

82. DOBNIK, David (intervjuvanec), LAZAR, Ana (intervjuvanec), ŽEL, Jana (intervjuvanec), RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), MORISSET, Dany (intervjuvanec), TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda (intervjuvanec), GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion (intervjuvanec). Proizvodnja cepiv rastlinskega izvora : oddaja Ugriznimo znanost, RTV SLO 1, 4. apr. 2013. Ljubljana: RTV Slovenija 1, 4. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/dobraura/epizoda/135. [COBISS.SI-ID 2771279]
 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

83. FILIPPI, Mattia, PULIZZI, Antonio, DE VITA, Michelangelo, MERLO, Roberto, SIVILOTTI, Paolo. Le uve racontano annata 2012 in Provincia di Trapani Sicilia. Mazara del Vallo: Colomba Bianca; Marsala; Udine; Treviso: Uva Sapiens, 2013. 94 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2816763]
 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

84. POMPE NOVAK, Maruša (intervjuvanec). Očarljive rastline : oddaja Ostalo, Radio Ekspres, Ljubljana, 17. 05. 2013 ob 15.15 uri. Ljubljana: Radio Ekspres, 2013. 1 min. [COBISS.SI-ID 2798671]
 

85. POMPE NOVAK, Maruša (intervjuvanec). Dan očarljivih rastlin : oddaja Dobro jutro, TV Slovenija 1, Ljubljana, 17. 05. 2013 ob 9.50 uri. Ljubljana: TV Slovenija, 2013. 4 min. [COBISS.SI-ID 2798415]
 

86. RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), BOONHAM, Neil (intervjuvanec), ČOKL, Andrej (intervjuvanec), PETTER, Francoise (intervjuvanec). Srečanje fitosanitarnih inšpektorjev v Ljubljani : oddaja Ljudje in zemlja,TV Slovenija 1, 31. 3. 2013. 2013: TV Slovenija; Ljubljana. 8 min. [COBISS.SI-ID 30541017]
 

87. RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec), DREO, Tanja (intervjuvanec). Učinkovitejše odkrivanje nepovabljenih mikroorganizmov : Radio Slovenija, I. program, 23. 1. 2013. 2013: Radio Slovenija; Ljubljana. 7 min. [COBISS.SI-ID 30540761]
 

88. RAVNIKAR, Maja (intervjuvanec). Novosti v raziskavah iz biologije : oddaja Dobra ura, TV Slovenija 1, 7. 3. 2013. 2013: TV Slovenija; Ljubljana. 2 min. [COBISS.SI-ID 30541785]
 

3.25 Druga izvedena dela

89. RAVNIKAR, Maja. Virus, kje si in kaj delaŠ? : slavnostno predavanje na: 19. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo "Ustvarjalnost prinaša upanje", Ljubljana (Kolosej), 8.-10. oktober 2013. Ljubljana, 2013. [COBISS.SI-ID 30839513]
 

90. RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Nove raziskave, da bodo rastline zdrave! : predavanje ob 15. obletnici sodelovanja s službo za varstvo rastlin in razširitvi akreditacije SIST EN ISO/IEC 17025, 22. januar 2013. 2013; Ljubljana. [COBISS.SI-ID 30467545]
 

91. STERNAD LEMUT, Melita, BUTINAR, Lorena. Znamo brati vinske etikete z vseh koncev sveta? : predavanje v okviru prireditve Okusi na Vipavskem 2013, festival vina in kulinarike. Vipava: Dvorec Zemono, 5. 5. 2013. [COBISS.SI-ID 2936571]
 


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

92. FEMS microbiology reviews. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Oxford: Blackwell Publishing, 1985-. ISSN 0168-6445. [COBISS.SI-ID 16009733]
 

93. FEMS yeast research. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2001-2009, 2011-). [Print ed.]. Oxford: Blackwell Publishing, 2001-. ISSN 1567-1356. [COBISS.SI-ID 2288404]
 

94. Trends in evolutionary biology. Piškur, Jure (član uredniškega odbora 2009-). Pavia: PagePress Publications. ISSN 2036-2641. [COBISS.SI-ID 517594905]
 

95. COSTANTINI, Enos, SIVILOTTI, Paolo, et al., SIVILOTTI, Paolo (urednik, fotograf). Le viti dimenticate : un patrimonio riscoperto in Friuli Venezia Giulia. Gorizia: ERSA, cop. 2013. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2814971]
 

96. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka (urednik). Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo. V Novi Gorici: Univerza, 2013. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2664187]
 

Mentor pri doktorskih disertacijah

97. BRATAŠEVEC, Kristina. Determination of the actual uptake of essential nutrients by different parts of Vitis vinifera L. cv. Rebula : dissertation. Nova Gorica: [K. Brataševec], 2013. XVII, 136 str., [11] f., ilustr. http://www.ung.si/~library/doktorati/okolje/31Bratasevec.pdf. [COBISS.SI-ID 2930427]
 

Mentor pri diplomskih delih

98. BRATOŽ, Kristjan. Vpliv različnega rodnega nastavka na kakovost in količino grozdja pri sorti 'Zelen' (Vitis Vinifera l. cv. 'Zelen') : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Bratož], 2013. X, 38, [6] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/15Bratoz.pdf. [COBISS.SI-ID 3069691]
 

99. GNEZDA, Maja. Raziskave časovne in prostorske porazdelitve obrambnih procesov krompirja po okužbi s krompirjevim virusom Y pri genotipih Rywal in Rywal NahG : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Gnezda], 2013. IX f., 47 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/123Gnezda.pdf. [COBISS.SI-ID 2741243]
 

100. JEŽ, Rok. Vpliv tretiranja vinske trte s plinskim ozonom in UVB-svetlobo na vsebnost fenolnih snovi v grozdju sorte 'Cabernet Sauvignon' (Vitis vinifera L.) : diplomsko delo. Nova Gorica: [R. Jež], 2013. XIII, 39 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/14Jez.pdf. [COBISS.SI-ID 2671355]
 

101. KOBLAR, Katja. Analiza prisotnosti RNA, plaščnega proteina in virusnih delcev krompirjevega virusa Y v okuženih rastlinah tobaka ter razmerja med njimi : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Koblar], 2013. IX, 42 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/132Koblar.pdf. [COBISS.SI-ID 2879739]
 

102. ŠVIGELJ, Maja. Raziskave vpliva časa okužbe rastlin krompirja s krompirjevim virusom Y na potek bolezni : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Švigelj], 2013. IX, 46, [8] str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/133Svigelj.pdf. [COBISS.SI-ID 2879995]
 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

103. BOJANOVIČ, Klara. Uporaba RNAi za odkrivanje genov virulentnih dejavnikov kvasovke Candida glabrata : magistrsko delo = Development of RNAi tools to study virulent genes in Candida glabrata yeast : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Mikrobiologija, 6). Ljubljana: [K. Bojanovič], 2013. XIII, 69 f., [17] f. pril., ilustr., tabele. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/mikrobiologija/du2_bojanovic_klara.pdf. [COBISS.SI-ID 4280440]
 

Intervjuvanec

104. JUVAN, Jana (oseba, ki intervjuva). Raziskave, da bodo rastline zdrave. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 28. jan. 2013, št. 23, letn. 69, str. 16. [COBISS.SI-ID 30551513]
 

Fotograf

105. COSTANTINI, Enos, SIVILOTTI, Paolo, et al., SIVILOTTI, Paolo (urednik, fotograf). Le viti dimenticate : un patrimonio riscoperto in Friuli Venezia Giulia. Gorizia: ERSA, cop. 2013. 167 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2814971]
 

106. DERMASTIA, Marina (avtor, fotograf, urednik), DENAC, Damijan (avtor, fotograf), GORIČAN, Špela (avtor, fotograf), REPNIK, Robert (avtor, fotograf), URBANČIČ, Matej (avtor, ilustrator), VIDIC, Tatjana (avtor, fotograf). Jaz pa vem, kako rožice cveto --- : naravoslovje za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-661-4. [COBISS.SI-ID 261986048]
 

107. LENASI, Helena, KREFT, Marko, TURK, Tom, DERMASTIA, Marina, DERMASTIA, Marina (urednik, fotograf). Čudovite oblike : [zgradba in delovanje evkariontskih organizmov za gimnazije]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-271-301-0. [COBISS.SI-ID 268099328]
 

Recenzent

108. RASPOR, Peter (glavni urednik), AVGUŠTIN, Gorazd (urednik), MANDIĆ-MULEC, Ines (urednik), MARINŠEK-LOGAR, Romana (urednik), PETROVEC, Miroslav (urednik), SEPČIĆ, Kristina (urednik), STOPAR, David (urednik), STRES, Blaž (urednik), ZALAR, Polona (urednik), ŽGUR-BERTOK, Darja (urednik). Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013. XX, 752 str., ilustr. ISBN 978-961-6908-03-0. [COBISS.SI-ID 268457216]
 

Drugo

109. Organizacija znanstvenega posveta. 11. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Bled 5.-6. mar. 2013. 2013. [COBISS.SI-ID 4363112]

 


Bibliografija skupine za leto 2012


 
31327 BAT KARMEN
28225 BRATAŠEVEC KRISTINA
22504 BUTINAR LORENA
02660 GREGORIČ MONIKA
29483 JERMAN KLEN TINA
32553 JEŽ ANASTAZIJA
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
31275 PIŠKUR JURIJ
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
25503 TROŠT KAJETAN
 
 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BAT, Karmen, VIDRIH, Rajko, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice. Food technol. biotechnol., 2012, vol. 50, no. 1, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 3932024]
 

2. BECHER, Paul G., PIŠKUR, Jure. Yeast, not fruit volatiles mediate Drosophila melanogaster attraction, oviposition and development. Funct. ecol. (Print), 2012, vol. 26, no. 4, str. 822-828, doi: 10.1111/j.1365-2435.2012.02006.x. [COBISS.SI-ID 2439163]
 

3. CLAUSEN, Anders Renegaard, GIRANDON, Lenart, ALI, Ashfaq, KNECHT, Wolfgang, RAZPEDOWSKA, Elizabeta, SANDRINI, Michael P.B., ANDREASSON, Erik, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure. Two thymidine kinases and one multisubstrate deoxyribonucleoside kinase salvage DNA precursors in Arabidopsis thaliana. FEBS journal, 2012, vol. 279, issue 20, str. 3889-3897, doi: 10.1111/j.1742-4658.2012.08747.x. [COBISS.SI-ID 2520059]
 

4. DREO, Tanja, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Real-time PCR, a method fit for detection and quantification of Erwinia amylovora. Trees (Berl. West), 2012, vol. 26, no. 1, str. 165-178. http://dx.doi.org/10.1007/s00468-011-0654-7, doi: 10.1007/s00468-011-0654-7. [COBISS.SI-ID 2522447]
 

5. GRUDEN, Kristina, HREN, Matjaž, HERMAN, Ana, BLEJEC, Andrej, ALBRECHT, Tanja, SELBIG, Joachim, BAUER, Chris, SCHUCHARDT, Jochannes, OR-GUIL, Michal, ZUPANČIČ, Klemen, ŠVAJGER, Urban, ŠTABUC, Borut, IHAN, Alojz, KOPITAR, Andreja Nataša, RAVNIKAR, Maja, KNEŽEVIĆ, Miomir, ROŽMAN, Primož, JERAS, Matjaž. A "crossomics" study analysing variability of different components in peripheral blood of health caucasoid individuals. PloS one, 2012, vol. 7, no. 1, str. e28761, ilustr. http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028761. [COBISS.SI-ID 3192689]
 

6. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. DPPH solution (in)stability during kinetic UV/Vis spectrometry measurements of phenols antioxidant potential. Food analytical methods, 2012, vol. 5, no. 4, str. 781-783, doi: 10.1007/s12161-011-9310-5. [COBISS.SI-ID 2040059]
 

7. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Optimisation of olive oil phenol extraction conditions using a high-power probe ultrasonication. Food chem.. [Print ed.], 2012, vol. 134, issue 4, str. 2481-2488, doi: 10.1016/j.foodchem.2012.04.096. [COBISS.SI-ID 2250235]
 

8. KONRAD, Anke, PIŠKUR, Jure, LIBERLES, David A. The evolution of catalytic residues and enzyme mechanism within the bacterial nucleoside phosphorylase superfamily 1. Gene. [Print ed.], 2012, vol. 510, no. 2, str. 154-161, doi: 10.1016/j.gene.2012.08.046. [COBISS.SI-ID 2839291]
 

9. KONRAD, Anke, YARUNOVA, Ekaterina, TINTA, Tinkara, PIŠKUR, Jure, LIBERLES, David A. The global distribution and evolution of deoxyribonucleoside kinases in bacteria. Gene. [Print ed.], 2012, vol. 492, issue 1, str. 117-120. http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2011.10.039, doi: 10.1016/j.gene.2011.10.039. [COBISS.SI-ID 2447183]
 

10. LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Fast real-time detection of Potato spindle tuber viroid by RT-LAMP. Plant Pathol., 2012, 10 str., [in press], doi: 10.1111/ppa.12017. [COBISS.SI-ID 2683727]
 

11. PETEK, Marko, TURNŠEK, Neža, BUH GAŠPARIČ, Meti, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, SLAPAR, Nina, POPOVIČ, Tatjana, ŠTRUKELJ, Borut, JONGSMA, Maarten Anthonie. A complex of genes involved in adaptation of Leptinotarsa decemlineata larvae to induced potato defense. Arch. insect biochem. physiol., 2012, vol. 79, no. 3, str. 153-181. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arch.21017/pdf. [COBISS.SI-ID 3232369]
 

12. PIŠKUR, Jure. The genome of wine yeast Dekkera bruxellensis provides a tool to explore its food-related properties. Int. j. food microbiol.. [Print ed.], 2012, vol. 157, no. 2, str. 202-209. [COBISS.SI-ID 2418427]
 

13. RUPAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KRAMBERGER, Petra, GLAIS, Laurent, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Fast purification of the filamentous Potato virus Y using monolithic chromatographic supports. J. chromatogr., A, 2013, vol. 1272, str. 33-40, doi: 10.1016/j.chroma.2012.11.058. [COBISS.SI-ID 21244646]
 

14. TINTA, Tinkara, SLOT CHRISTIANSEN, Louise, KONRAD, Anke, LIBERALES, David A., TURK, Valentina, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure, CLAUSEN, Anders Renegaard. Deoxiribonucleoside kinases in two aquatic bacteria with high specificity for thymidine and deoxyadenosine. FEMS microbiol. lett.. [Print ed.], 2012, vol. 331, issue 2, str. 120-127, doi: 10.1111/j.1574-6968.2012.02565.x. [COBISS.SI-ID 2545487]
 

15. VIGENTINI, Ileana, DE LORENZIS, Gabriella, PICOZZI, Claudia, IMAZIO, Serena, MERCIO, Annamaria, GALAFASSI, Silvia, PIŠKUR, Jure, FOSCHINO, Roberto. Intraspecific variations of Dekkera/Brettanomyces bruxellensis genome studied by capillary electrophoresis separation of the intron splice site profiles. Int. j. food microbiol.. [Print ed.], 2012, vol. 157, no. 1, str. 6-15. [COBISS.SI-ID 2418683]
 

16. WITZGALL, Peter, PIŠKUR, Jure. "This is not an apple" : yeast mutualism in codling moth. J. chem. ecol., 2012, vol. 38, no. 8, str. 949-957, doi: 10.1007/s10886-012-0158-y. [COBISS.SI-ID 2454523]
 


 

1.02 Pregledni znanstveni članek

17. ERJAVEC, Jana, KOS, Janko, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja, SABOTIČ, Jerica. Proteins of higher fungi - from forest to application. Trends biotechnol. (Regul. ed.). [Print ed.], 2012, vol. 30, issue 5, str. 259-273. http://dx.doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.01.004, doi: 10.1016/j.tibtech.2012.01.004. [COBISS.SI-ID 2504527]
 

18. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Plant viruses in aqueous environment : survival, water mediated transmission and detection. Water res. (Oxford). [Print ed.], 2012, vol. 46, iss. 16, str. 4902-4917. http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2012.07.027, doi: 10.1016/j.watres.2012.07.027. [COBISS.SI-ID 2613327]
 


 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

19. PIRC, Manca, DREO, Tanja, ŠUŠTARŠIČ, Matej, ERJAVEC, Jana, RAVNIKAR, Maja. First Report of Xanthomonas hortorum pv. hederae causing bacterial leaf spot of Hedera hibernica in Slovenia. Plant dis., 2012, vol. 96, no. 1, str. 141-142. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-06-11-0498. [COBISS.SI-ID 29449433]
 


 

1.04 Strokovni članek

20. FABBRETTI, Elsa, BERGANT MARUŠIČ, Martina, BUTINAR, Lorena. Biomolecular sciences at the University of Nova Gorica. Quark (Engl. ed.). [English ed.], Summer 2012, str. 62-67. [COBISS.SI-ID 2468091]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

21. BAŠA ČESNIK, Helena, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, VELIKONJA BOLTA, Špela, ČUŠ, Franc, BUTINAR, Lorena, RAKAR, Andreja, ŽABAR, Romina, TREBŠE, Polonca, FRANKO, Mladen, LISJAK, Klemen. Spojine, ki jih v vinu ne želimo = Unwanted compounds in wines. V: LISJAK, Klemen (ur.). Bioaktivne spojine terana : zbornik prispevkov simpozija : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2012, str. 63-81. [COBISS.SI-ID 3978088]
 

22. BERTOLINI, Alberto, PETRUSSA, Elisa, BRAIDOT, Enrico, PERESSON, Carlo, ZANCANI, Marco, RAJČEVIĆ, Uroš, SIVILOTTI, Paolo, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen, VIANELLO, Angelo. Transport flavonoidov kot indikator zrelosti grozdja sorte refošk = Flavonoid transport as a marker in Refosk grape maturation. V: LISJAK, Klemen (ur.). Bioaktivne spojine terana : zbornik prispevkov simpozija : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2012, str. 51-61. [COBISS.SI-ID 3977576]
 

23. BIGOT, Giovanni, SIVILOTTI, Paolo, DEGANO, Francesco, CHIAVONI, Andrea, PALADIN, Mariano, BATTISTUTTA, Franco, PORRO, Duilio. Concimazione fogliare con azoto e zolfo : effetti sulle proprietà sensoriali di vini sauvignon prodotti nella zona D.O.C. Colli Orientali del Friuli. V: PEDÒ, Stefano (ur.), PORRO, Duilio (ur.). Atti del III Convegno Nazionale di Viticoltura, San Michele all'Adige (Trento), 05-09 luglio 2010, (Acta italus hortus, no. 3). Firenze: SOI, 2012, str. 548-554. [COBISS.SI-ID 2299131]
 

24. BRATAŠEVEC, Kristina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Vpliv dodajanja makro- in mikro elementov na parametre kakovosti grozdja sorte Rebula (Vitis vinifera L.) = Impact of the macro- and micro elements feed on the quality parameters of grape Rebula (Vitis vinifera l.) variety. V: RUSJAN, Denis (ur.). 4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo = 4th International Slovenian Congress on Vitiviniculture, Nova Gorica, Slovenija, 25. [and] 26. 1. 2012. Zbornik referatov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2012, str. 200-206. [COBISS.SI-ID 2448891]
 

25. DANIELIS, R., STOCCO, M., MALOSSINI, Giorgio, FABBRO, Alessandro, SIVILOTTI, Paolo. Efficacia di diverse strategie erbicide per il contenimento delle infestanti in vigneto nella zona Friuli Grave. V: Protezione delle piante, qualità, ambiente : atti. Bologna: CLUEB, 2012, zv. 1, str. 647-652. [COBISS.SI-ID 2215675]
 

26. JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. The fate of olive fruit phenols during commercial olive oil processing : traditional press versus continuous two- and three-phase centrifuge. V: RENARD, Catherine (ur.). First Euro-Mediterranean Symposium on Fruit and Vegetable Processing, April 2011, Avignon, France, (Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 49, no. 2). London: Academic Press, 2012, 2012, vol. 49, no. 2, str. 267-274, doi: 10.1016/j.lwt.2012.03.029. [COBISS.SI-ID 2346747]
 

27. MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina, NIKOLIĆ, Petra, RUPAR, Matevž, NAGLIĆ, Tina, SELJAK, Gabrijel, ŽEŽLINA, Ivan, OREŠEK, Erika. Novi podatki o razširjenosti zlate trsne rumenice v Sloveniji, biologiji prenašalca in obvladovanju bolezni = The new data of prevalence of flavescence Dorée in Slovenia, the biology of vectors and control of disease. V: RUSJAN, Denis (ur.). 4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo, Nova Gorica, 25. & 26. 1. 2012 = 4th International Slovenian Congress on Vitiviniculture, Nova Gorica, Slovenia, 25. & 26. 1. 2012. Zbornik referatov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta: = Biotechnical Faculty, 2012, str. 81-86. [COBISS.SI-ID 29453017]
 

28. MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, TROŠT, Kajetan, SMOLE MOŽINA, Sonja. Current cooperation and results : illustration of phytophenols for food shelf-life improvement = Oris sodelovanja na področju uporabe rastlinskih fenolnih izvlečkov za podaljšanje obstojnosti živil. V: RASPOR, Peter (ur.), SMOLE MOŽINA, Sonja (ur.). Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, Ljubljana, 27th and 28th September 2012. Biotechnology and microbiology for knowledge and benefit, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 09). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2012, str. 297-304. [COBISS.SI-ID 4140920]
 

29. PALADIN, Mariano, BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, CHIAVONI, Andrea, BIASIZZO, L., SIVILOTTI, Paolo. Risultati di campo del diradamento dei grappoli su Schioppettino nella zona D.O.C. Colli Orientali del Friuli. V: PEDÒ, Stefano (ur.), PORRO, Duilio (ur.). Atti del III Convegno Nazionale di Viticoltura, San Michele all'Adige (Trento), 05-09 luglio 2010, (Acta italus hortus, no. 3). Firenze: SOI, 2012, str. 671-675. [COBISS.SI-ID 2299387]
 

30. SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, JEŽ, Anastazija, TRONKAR, Jan, TURK, Mitja, VANZO, Andreja, LISJAK, Klemen. Odkrivanje učinkov vinogradniških tehnologij pri sorti refošk = Discovering the effects of canopy management on Refosk grapes. V: LISJAK, Klemen (ur.). Bioaktivne spojine terana : zbornik prispevkov simpozija : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2012, str. 15-27. [COBISS.SI-ID 3975784]
 

31. SIVILOTTI, Paolo, FABBRO, Augusto, MASOTTI, Marco, BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco. The effect of gibberellic acid on cluster compactness : results over 8 years of trails = Vpliv giberelinske kisline na zbitost grozda : rezultati več kot 8 letnega poskusa. V: RUSJAN, Denis (ur.). 4. slovenski vinogradniško-vinarski kongres z mednarodno udeležbo, Nova Gorica, 25. & 26. 1. 2012 = 4th International Slovenian Congress on Vitiviniculture, Nova Gorica, Slovenia, 25. & 26. 1. 2012. Zbornik referatov. Ljubljana: Biotehniška fakulteta: = Biotechnical Faculty, 2012, str. 73-78. [COBISS.SI-ID 2214395]
 

32. SIVILOTTI, Paolo, MALOSSINI, Giorgio, STOCCO, M., NAPOLITANO, R., ALTOBELLI, Alfredo, COLUSSI, Giuseppe. Previsione delle produzioni e indici multispettrali : buoni risultati con il TCARI/OSAVI. V: PEDÒ, Stefano (ur.), PORRO, Duilio (ur.). Atti del III Convegno Nazionale di Viticoltura, San Michele all'Adige (Trento), 05-09 luglio 2010, (Acta italus hortus, no. 3). Firenze: SOI, 2012, str. 215-223. [COBISS.SI-ID 2298363]
 

33. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, LAVRENČIČ, Primož, BUCCHETTI, B., SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Effetto della defogliazione in allegagione e invaiatura su evoluzione e compartimentazione degli antociani in uve Pinot nero nella valle di Vipacco. V: PEDÒ, Stefano (ur.), PORRO, Duilio (ur.). Atti del III Convegno Nazionale di Viticoltura, San Michele all'Adige (Trento), 05-09 luglio 2010, (Acta italus hortus, no. 3). Firenze: SOI, 2012, str. 500-505. [COBISS.SI-ID 2298875]
 

34. TADIĆ, Đorđe, ČADEŽ, Neža, OTA, Ajda, BUTINAR, Bojan, TROŠT, Kajetan, PAJIN, Biljana, RASPOR, Peter, POKLAR ULRIH, Nataša, SMOLE MOŽINA, Sonja. Antimicrobial activity of phenolic extracts from olive leaves and grape skins and seeds - impact of encapsulation. V: LEVIĆ, Jovanka (ur.). 6th Central European Congress on Food, 23-26 May, Novi Sad, Serbia. Proceedings of 6th Central European Congress on Food : CEFood congress. Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 2012, str. 1000-1005. [COBISS.SI-ID 4088440]
 

35. TROŠT, Kajetan, GOLC-WONDRA, Alenka, HRIBAR, Janez. Vpliv tehnoloških postopkov na spremembe fenolnih spojin v sokovih in nektarjih = Influence of technological procedures on changing of phenolic substances in juices and nectars. V: DEMŠAR, Lea (ur.), ŽLENDER, Božidar (ur.). 27. Bitenčevi živilski dnevi 2012 = 27th Food Technology Days 2012 dedicated to prof. F. Bitenc, 26. september 2012, Ljubljana. Nanotehnologije in nanoživila. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2012, str. 135-142. [COBISS.SI-ID 4136568]
 


 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

36. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, BANJAC, Marko, BRAJER HUMAR, Barbara, ŠTRANCAR, Aleš, RAVNIKAR, Maja. CIM monoliths as a tool for removing viruses from water. V: MONTEIRO, Sílvia S. (ur.), SANTOS, Ricardo (ur.). 3rd Food and Environmental Virology, Lisbon 2012. Proceedings. [S. l.: s. n., 2012], str. 136-138. [COBISS.SI-ID 30436569]
 


 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

37. DERMASTIA, Marina, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša. Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato. V: Plant Biology 2012 : Austin, Texas, July 20-24. [S. l.]: American Society of Plant Biologists, 2011-2012. http://precis.preciscentral.com/utils/ip/ShowSummary.asp?AbstractId=120&Presenter=. [COBISS.SI-ID 2609743]
 

38. RAVNIKAR, Maja, RUPAR, Matevž, GLAIS, Laurent, JACQUOT, Emmanuel, DELAUNAY, Agnes, ANDERLUH, Gregor, HODNIK, Vesna, DOBNIK, David, POMPE NOVAK, Maruša, KOGOVŠEK, Polona, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, GRUDEN, Kristina. Plant viruses: interaction with plants, diversity and diagnostics. V: DUMIĆ, Jerka (ur.). From molecules to life and back : book of abstract. [Rijeka]: Croatian Society of Biochemistry and Molecular biology, 2012, str. 81. [COBISS.SI-ID 30104281]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

39. BAT, Karmen, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, VIDRIH, Rajko, UNUK, Tatjana, TOJNKO, Stanislav, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apple juice with respect to agricultural production practice. V: PULKRABOVÁ, Jana (ur.). International conference on new knowledge on chemical reactions during food processing and storage - 7th International Conference on Chemical Reactions in Foods, November 14-16, 2012, Prague, Czech Republic. Chemical reactions in foods VII : book of abstracts. Prague: Institute of Chemical Technology, 2012, str. 282, D-18. [COBISS.SI-ID 4169080]
 

40. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, BRAGATO, G., MOSETTI, Davide, SIVILOTTI, Paolo. La Viarte project : the knowledge of whole surface variability within a precision viticulture approach. V: I International Workshop on Vineyard Mechanization and Grape and Wine Quality, Piacenza, 27-29 June, 2012. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2012, str. 4. [COBISS.SI-ID 2459131]
 

41. BIGOT, Giovanni, BIGOT, Lorenzo, FRECCERO, Alessandro, SIVILOTTI, Paolo. La concimazione azotata per il Sauvignon : confronto tra origine organica e minerale. V: IV Convegno Nazionale di Viticoltura, CONAVI, Asti, 10-11-12 luglio 2012. Riassunti. [S. l.: s. n.], 2012, str. 76. [COBISS.SI-ID 2456059]
 

42. CIGOJ, Maja, SIVILOTTI, Paolo, POMPE NOVAK, Maruša. The influence of Grapevine fanleaf virus (GFLV) on the yield of vines of cultivar Pokalca trained by two training systems. V: FERGUSON, Beverly (ur.). Proceedings of the 17th Congress of the International Council for the Study of Virus and Virus-like Diseases of the Grapevine (ICVG), Davis, California, USA, October 7-14, 2012. Davis: University of California, Foundation Plant Services, 2012, str. 172-173. [COBISS.SI-ID 2668623]
 

43. DEGANO, Francesco, BIGOT, Giovanni, SIVILOTTI, Paolo. Effetto della concimazione fogliare con potassio e magnesio per la riduzione del disseccamento del rachide. V: IV Convegno Nazionale di Viticoltura, CONAVI, Asti, 10-11-12 luglio 2012. Riassunti. [S. l.: s. n.], 2012, str. 72. [COBISS.SI-ID 2455803]
 

44. DERMASTIA, Marina, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, RUPAR, Matevž, NAGLIČ, Tina, SELJAK, Gabrijel, OREŠEK, Erika. Flavescence dorée: current situation in Slovenia and new data on host plants, vectors and molecular diversity, and rapid and efficient diagnostic methods. V: Follow up meeting "Grapevine flavescence dorée and Scaphoideus titanus 2012", Maribor, 13 March 2012. Phytosanitary measures against grapevine flavescence dorée phytoplasma. Maribor: Agricultural and forestry institute, 2012, str. 1. [COBISS.SI-ID 29767385]
 

45. DOBNIK, David, BAEBLER, Špela, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, PANTER, Gabriela, BLEJEC, Andrej, GRUDEN, Kristina, ŽEL, Jana. Functional analysis of [beta]-glucanase gene in potato - PVY interaction. V: A 3 day conference in Dublin, Ireland on 28-30 March 2012. Advances in Plant Virology : programme, delegate list & abstracts : a 3 day conference in Dublin, Ireland on 28-30 March 2012. [Dublin: Association of applied biologists, 2012], ni pag. [1 str.]. [COBISS.SI-ID 30071513]
 

46. DREO, Tanja, MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, PIRC, Manca, DERMASTIA, Marina, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. qPCR, low level detection and validation data. V: QBOL-EPPO conference on DNA barcoding and diagnostic methods for plant pests : programme, participant list and summaries of presentations and posters : Haarlem (NL) 2012-05-21/25. [S. l.: s. n., 2012], str. 49. [COBISS.SI-ID 30093529]
 

47. GRUDEN, Kristina, HREN, Matjaž, HERMAN, Ana, BLEJEC, Andrej, ALBRECHT, Tanja, SELBIG, Joachim, BAUER, Chris, SCHUCHARDT, Jochannes, OR-GUIL, Michal, ZUPANČIČ, Klemen, ŠVAJGER, Urban, ŠTABUC, Borut, IHAN, Alojz, KOPITAR, Andreja Nataša, RAVNIKAR, Maja, KNEŽEVIĆ, Miomir, ROŽMAN, Primož, JERAS, Matjaž. Introducing systems biology to medicine - baseline study on healthy volunteers. V: MALIČEV, Elvira (ur.), NEUMANN, Siegfried. Simpozij Raziskave in razvoj na področju sistemske biologije in naprednih zdravljenj v Sloveniji, 17.2.2012, Kongresni center Hotel Mons, Ljubljana : [zbornik povzetkov predavanj], (Bilten DCTIS, letn. 8, št. 6). Ljubljana: DCTIS - Društvo za celično in tkivno inženirstvo Slovenije, 2012, 2012, letn. 8, št. 6, str. 12. [COBISS.SI-ID 29549785]
 

48. KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Potato endophytic microorganisms and their relation to the host's physiological state. V: Current aspects of European endophyte research. [Reims: University, 2012], str. 30. http://www.endophytes.eu/reims2012/Reims2012_3.pdf. [COBISS.SI-ID 2754127]
 

49. MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, DELIĆ, Duška, VIDIC, Urška, RUPAR, Matevž, RUŠIĆ, Jelena, KRAJAČIĆ, Mladen, RAVNIKAR, Maja. Plant viruses and viroids in an aqueous environment - survival, water mediatedtransmission and detection. V: QBOL-EPPO conference on DNA barcoding and diagnostic methods for plant pests : programme, participant list and summaries of presentations and posters : Haarlem (NL) 2012-05-21/25. [S. l.: s. n., 2012], str. 18. [COBISS.SI-ID 30093017]
 

50. RAČKI, Nejc, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, GAŠPERŠIČ, Jernej, BANJAC, Marko, BRAJER HUMAR, Barbara, RAVNIKAR, Maja, ŠTRANCAR, Aleš. CIM monoliths as a tool for removing viruses from water. V: MSS2012 - 5th Monolith Summer School & Symposium, 1st - 6th June, 2012, Ajdovščina & Portorož. Applications in biochromatography, bioconversion and solid phase synthesis : book of abstract. Ajdovščina, 2012, str. 48. [COBISS.SI-ID 30038745]
 

51. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, KERN PREZELJ, Nadja, DELIĆ, Duška, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, KOGOVŠEK, Polona, KRAMBERGER, Petra, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Virus distribution within and between plants. V: COST FA0806 WGs & MC Meeting, 3-5 September 2012, Ljubljana. Book of abstracts. Ljubljana: [s. n.], 2012, str. 2. [COBISS.SI-ID 30504153]
 

52. RAVNIKAR, Maja, PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, LENARČIČ, Rok, DREO, Tanja, MORISSET, Dany, DOBNIK, David, HODGETTS, Jennifer, BOONHAM, Neil, DICKINSON, Matthew, DERMASTIA, Marina. Data on temporary spatial distribution of microbes in plants helps to improve their on-site detection. V: QBOL-EPPO conference on DNA barcoding and diagnostic methods for plant pests : programme, participant list and summaries of presentations and posters : Haarlem (NL) 2012-05-21/25. [S. l.: s. n., 2012], str. 12. [COBISS.SI-ID 30093273]
 

53. RUPAR, Matevž, KRAMBERGER, Petra, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, RAVNIKAR, Maja, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Fast purification of potato virus Y using CIM monoliths. V: MSS2012 - 5th Monolith Summer School & Symposium, 1st - 6th June, 2012, Ajdovščina & Portorož. Applications in biochromatography, bioconversion and solid phase synthesis : book of abstract. Ajdovščina, 2012, str. 42. [COBISS.SI-ID 30038489]
 

54. RUŠČIĆ, J., GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, URBAS, Lidija, KRAMBERGER, Petra, MEHLE, Nataša, ŠKORIĆ, Dragan, BARUT, Miloš, RAVNIKAR, Maja, KRAJAČIĆ, Mladen. A novel application of CIM monolithic supports for concentrating potato spindle tuber viroid from water samples. V: MSS2012 - 5th Monolith Summer School & Symposium, 1st - 6th June, 2012, Ajdovščina & Portorož. Applications in biochromatography, bioconversion and solid phase synthesis : book of abstract. Ajdovščina, 2012, str. 46, P05. [COBISS.SI-ID 4105592]
 

55. SIVILOTTI, Paolo, ZULINI, Luca, VECCHIONE, Antonella, ZORER, Roberto, STERNAD LEMUT, Melita. Effetto dell'epoca della defogliazione sul contenuto fogliare di pigmenti fotosintetici, carboidrati non strutturali e amido in Pinot nero coltivato in Trentino e Slovenia. V: IV Convegno Nazionale di Viticoltura, CONAVI, Asti, 10-11-12 luglio 2012. Riassunti. [S. l.: s. n.], 2012, str. 66. [COBISS.SI-ID 2455547]
 

56. STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, MASUERO, Domenico, ZORER, Roberto, ZULINI, Luca, VRHOVŠEK, Urška. Changes in grape phenylpropanoid composition induced by leaf removal in two 'Pinot noir' vineyards. V: Metabomeeting 2012, Manchester Conference Centre, September 25-27th 2012, Manchester, UK. Bristol: Metabolic Profiling Forum, 2012, str. 138-139. [COBISS.SI-ID 2599931]
 

57. STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, MATTIVI, Fulvio, VRHOVŠEK, Urška. Secondary metabolism changes induced by management of canopy microclimate through leaf removal in Pinot Noir vineyard. V: Macrovision of viticulture, wine making & markets : Macrowine 2012 Conference, June 18-21 2012, Bordeaux, France : [book of abstracts]. [Bordeaux: Université de Bordeaux], 2012, str. 7.P4. [COBISS.SI-ID 2459387]
 

58. ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, SIVILOTTI, Paolo, PELENGIĆ, Radojko, LISJAK, Klemen. Effect of canopy-to-yield equilibrium in Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc on some secondary metabolites of grapes and wines. V: 34th SASEV Congress : 14-16 November 2012, Allée Bleue, Simondium, South Africa : [abstracts]. [S. l.]: South African Society for Enology & Viticulture, 2012, str. 47. [COBISS.SI-ID 3982952]
 

59. ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, SIVILOTTI, Paolo, PELENGIĆ, Radojko, LISJAK, Klemen. Thiols, glutathione and others secondary metabolites affected by canopy-to-yield equilibrium in Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. V: Macrovision of viticulture, wine making & markets : Macrowine 2012 Conference, June 18-21 2012, Bordeaux, France : [book of abstracts]. [Bordeaux: Université de Bordeaux], 2012, str. 5.P16. [COBISS.SI-ID 3884392]
 

60. TADIĆ, Đorđe, ČADEŽ, Neža, OTA, Ajda, BUTINAR, Bojan, TROŠT, Kajetan, PAJIN, Biljana, RASPOR, Peter, POKLAR ULRIH, Nataša, SMOLE MOŽINA, Sonja. Antimicrobial activity of phenolic extracts from olive leaves and grape skins and seeds - impact of encapsulation. V: NEDOVIĆ, Viktor (ur.). Abstract book of 6th Central European Congress on Food : CEFood congress, Novi Sad, Serbia, 23-26 May, 2012. Novi Sad: University of Novi Sad, Institute of Food Technology, 2012, str. 444. [COBISS.SI-ID 4094072]
 

61. ZORER, Roberto, MOFFAT, Tessa, STERNAD LEMUT, Melita, VRHOVŠEK, Urška, SIVILOTTI, Paolo. Effetto dell'epoca di defogliazione sul microclima del grappolo e sulla qualità delle uve. V: IV Convegno Nazionale di Viticoltura, CONAVI, Asti, 10-11-12 luglio 2012. Riassunti. [S. l.: s. n.], 2012, str. 49. [COBISS.SI-ID 2455291]
 


 

1.22 Intervju

62. RAVNIKAR, Maja, BITENC, Marko, KOMEL, Radovan. Šibek razvoj pušča bele lise : s slovenskih fakultet prihajajo dobri kadri s področja biotehnologije, kar pa utegnejo poslabšati spremembe šolskega sistema. Finance (Online), 16. jul. 2012. http://industrija.finance.si/359329. [COBISS.SI-ID 30436057]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

2.05 Drugo učno gradivo

63. DREO, Tanja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, HREN, Matjaž, ČEPIN, Urška. Real-Time PCR workshop in Plant Pathology : diagnostics and research : Ljubljana, 4. - 7. 12. 2012. Ljubljana: NIB, 2012. 178 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2773839]
 

64. DREO, Tanja, POMPE NOVAK, Maruša. Patologija rastlin : navodila za vaje. Ljubljana: Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Študijski program I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 2012. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30375129]
 


 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

65. RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, DREO, Tanja, NIKOLIĆ, Petra, DERMASTIA, Marina, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, CAMLOH, Marjana, PREZELJ, Nina, ERJAVEC, Jana, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, MIHEVC, Ana. Končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi Diagnosticiranje bakterijskih in virusnih bolezni za leto 2011 : program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2012. 234 f. [COBISS.SI-ID 2704463]
 


 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

66. OGRINC, Nives, BAT, Karmen, ŽIGON, Stojan. Food analysis using isotopic techniques-proficiency testing scheme : FIT-PTS 2012, round 1 : results of the interlaboratory comparison, (IJS delovno poročilo, 11045). 2012. [COBISS.SI-ID 25965095]
 

67. OGRINC, Nives, GAMS PETRIŠIČ, Marinka, BAT, Karmen, ŽIGON, Stojan. Food analysis using isotopic techniques-proficiency testing scheme : FIT-PTS 2012, round 2 : results of the interlaboratory comparison, (IJS delovno poročilo, 11117). 2012. [COBISS.SI-ID 26178343]
 


 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

68. BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo, PALADIN, Mariano. Le stagioni e le uve 2012 : Friuli Colli Orientali : Ramandolo. Cividale del Friuli: Colli Orientali del Friuli e Ramandolo, 2012. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2815483]
 

69. MALOSSINI, Giorgio, SIVILOTTI, Paolo, STOCCO, M., FRANCO, Giulio, FRAUSIN, Carlo. Lotta guidata in viticoltura : stagione 2011. Gorizia: ERSA, 2012. http://www.ersa.fvg. it/fitosanitaria/viticoltura/archivio-relazioni-situazione-fitosanitaria-in-viticoltura/Viticoltura_Lotta%20guidata%20e%20integrata%20_2010_ rev2.pdf?set_language=it. [COBISS.SI-ID 2459643]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.11 Radijski ali TV dogodek

70. RAVNIKAR, Maja. Profesorica doktorica Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo : Radio Europa 05, Oddaja Jutranji gost, 29. 5. 2012 ob 9:30. 2012: Radio Europa 05; Ljubljana. 15 min. [COBISS.SI-ID 30091737]
 


 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

71. POMPE NOVAK, Maruša. Primeri uporabe tkivnih kultur v biološkem eksperimentalnem delu : Dvodnevno izobraževanje profesoric in profesorjev biologije za uvajanje posodobljenega učnega načrta za biologijo v gimnazijskih programih, 23. in 24. avgusta 2012, Biotehniška fakulteta, Ljubljana. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 30135001]
 


 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

72. STERNAD LEMUT, Melita, CIGOJ, Maja, SIVILOTTI, Paolo. Uvajanje zgodnjega razlistanja v vinogradih Vipavske doline : vabljeno predavanje na posvetu Trte in vino, zakladi Primorske. Nova Gorica: KGZ, 29. maj 2012. [COBISS.SI-ID 2415867]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

73. RAVNIKAR, Maja. Diagnostika mikrobnih povzročiteljev bolezni rastlin ali doktor Jojboli za rastline : Hiša eksperimentov, Ljubljana, 27.9.2012 ob 20.30. Ljubljana, 2012. [COBISS.SI-ID 30254553]

Bibliografija skupine za leto 2011


 
31327 BAT KARMEN
28225 BRATAŠEVEC KRISTINA
22504 BUTINAR LORENA
02660 GREGORIČ MONIKA
29483 JERMAN TINA
32553 JEŽ ANASTAZIJA
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
31275 PIŠKUR JURIJ
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
25503 TROŠT KAJETAN
 
 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

BAEBLER, Špela, STARE, Katja, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, PREZELJ, Nina, STARE, Tjaša, KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Dynamics of responses in compatible potato - potato virus Y interaction are modulated by salicylic acid. PLoS one, 2011, vol. 6, issue 12, str. 1-12. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0029009, doi: 10.1371/journal.pone.0029009. [COBISS.SI-ID 2492751]
 

BAR-DROR, Tal, DERMASTIA, Marina, KLADNIK, Aleš, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša. Programmed cell death occurs asymmetrically during abscission in tomato. Plant cell. [Tiskana izd.], 2011, vol. 23, no. 11, str. 4146-4163, doi: 10.1105/tpc.111.092494. [COBISS.SI-ID 2469199]
 

BRZIN, Jernej, PETROVIČ, Nataša, RAVNIKAR, Maja, KOVAČ, Maja. Induction of sucrose synthase in the phloem of phytoplasma infected maize. Biol. plant., 2011, vol. 55, no. 4, str. 711-715. http://dx.doi.org/10.1007/s10535-011-0173-9, doi: 10.1007/s10535-011-0173-9. [COBISS.SI-ID 2446415]
 

BUTINAR, Lorena, FRISVAD, Jens Christian, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Hypersaline waters : a potential source of foodborne toxigenic aspergilli and penicillia. FEMS microbiol. ecol., 2011, vol. 77, no. 1, str. 186-199, doi: 10.1111/j.1574-6941.2011.01108.x. [COBISS.SI-ID 1882107]
 

BUTINAR, Lorena, STRMOLE, Tadeja, GUNDE-CIMERMAN, Nina. Relative incidence of ascomycetous yeasts in Arctic coastal environments. Microb. ecol., 2011, vol. 61, no. 4, str. 832-843, doi: 10.1007/s00248-010-9794-3. [COBISS.SI-ID 1780731]
 

CRESPAN, M., FABBRO, Augusto, GIANNETTO, S., MENEGHETTI, S., PETRUSSI, Carlo, DEL ZAN, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Recognition and genotyping of minor germplasm of Friuli Venezia Giulia revealed high diversity. Vitis, 2011, vol. 50, no. 1, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 1762043]
 

GALAFASSI, Silvia, MERICO, Annamaria, PIZZA, Francesca, HELLBORG, Linda, MOLINARI, Francesco, PIŠKUR, Jure, COMPAGNO, Concetta. Dekkera/Brettanomyces yeasts for ethanol production from renewable sources under oxygen-limited and low-pH conditions. J. ind. microbiol. biotech., 2011, vol. 38, no. 8, str. 1079-1088, doi: 10.1007/s10295-010-0885-4. [COBISS.SI-ID 1633787]
 

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. DPPH solution (in)stability during kinetic UV/Vis spectrometry measurements of phenols antioxidant potential. Food analytical methods, 2011, 3 str., doi: 10.1007/s12161-011-9310-5. [COBISS.SI-ID 2040059]
 

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Ultrasonic extraction of phenols from olive mill wastewater : comparison with conventional methods. J. agric. food chem., 2011, vol. 59, no. 24, str. 12725-12731, doi: 10.1021/jf202800n. [COBISS.SI-ID 2039803]
 

KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution of Potato virus Y in potato plant organs, tissues and cells. Phytopathology. [Print ed.], 2011, vol. 101, no. 11, str. 1292-1300. http://dx.doi.org/10.1094/PHYTO-01-11-0020, doi: 10.1094/PHYTO-01-11-0020. [COBISS.SI-ID 2401359]
 

MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, SELJAK, Gabrijel, KNAPIČ, Vlasta, DERMASTIA, Marina. The most widespreat phytoplasmas, vectors and measures for disease control in Slovenia. Phytopathogenic mollicutes, 2011, vol. 1, issue 2, str. 65-76. http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:mollicutes&volume=1&issue=2&article=003. [COBISS.SI-ID 2515279]
 

ROZPEDOWSKA, Elzbieta, GALAFASSI, Silvia, JOHANSSON, Louise, HAGMAN, Arne, PIŠKUR, Jure, COMPAGNO, Concetta. Candida albicans, a pre-whole genome duplication yeast, is predominantly aerobic and a poor ethanol producer. FEMS yeast research. [Print ed.], 2011, vol. 11, no. 3, str. 285-291. [COBISS.SI-ID 1953531]
 

ROZPEDOWSKA, Elzbieta, PIŠKUR, Jure. Parallel evolution of the make-accumulate-consume strategy in Saccharomyces and Dekkera yeasts. Nature communications, maj 2011, 7 str., doi: 10.1038/ncomms1305. [COBISS.SI-ID 1953275]
 

TRAN, Timothy H., CHRISTOFFERSEN, S., ALLAN, Paula W., PARKER, William B., PIŠKUR, Jure, SERRA, I., TERRENI, M., EALICK, Steven E. The crystal structure of Streptococcus pyogenes uridine phosphorylase reveals a distinct subfamily of nucleoside phosphorylases. Biochemistry (Easton). [Print ed.], 2011, vol. 50, no. 30, str. 6549-6558, doi: 10.1021/bi200707z. [COBISS.SI-ID 1953019]
 

ULEBERG, Eivind, TROŠT, Kajetan, ANDERS STAVANG, Jon, RØTHE, Gunnlaug, MARTINUSSEN, Inger. Evaluation of cloudberry (Rubus chamaemorus L.) clones for selection of high-quality varieties. Acta Agric. Scand., B Soil Plant. Sci., 2011, vol. 61, suppl. 1, str. 18-26, doi: 10.1080/09064710.2011.599330. [COBISS.SI-ID 1982715]
 

ŽABAR, Romina, DOLENC, Darko, JERMAN, Tina, FRANKO, Mladen, TREBŠE, Polonca. Photolytic and photocatalytic degradation of 6-chloronicotinic acid. Chemosphere (Oxford). [Print ed.], 2011, vol. 85, no. 5, str. 861-868, doi: 10.1016/j.chemosphere.2011.06.107. [COBISS.SI-ID 1964027]
 

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

DREO, Tanja, PIRC, Manca, ERJAVEC, Jana, RAVNIKAR, Maja, MIKLIČ LAUTAR, Irena. First Report of Xanthomas axonopodis pv. poinsettiicola Causing Bacterial LeafSpot of Euphorbia pulcherrima in Slovenia. Plant dis., 2011, vol. 95, no. 1, str. 70, doi: 10.1094/PDIS-09-10-0630. [COBISS.SI-ID 27857881]
 

 

1.04 Strokovni članek

MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Prenos rastlinskih virusov z vodo : poljedelstvo. Kmetovalec, 2011, letn. 79, št. 2, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 28101081]
 

SIVILOTTI, Paolo. Performance quali-quantitative e sensoriali di alcune varietà "coloranti" in Friuli V. G. Enologo (Milano), 2011, vol. 47, no. 5, str. 85-90. [COBISS.SI-ID 2117883]
 

SIVILOTTI, Paolo. Suscettibilità dei cloni di Pinot grigio ai marciumi del grappolo nella zona D. O. C. Friuli Grave. Enologo (Milano), 2011, vol. 47, no. 11, str. 89-94. [COBISS.SI-ID 2117371]
 

SIVILOTTI, Paolo. Techniche di defogliazione della vite e marciumi del grappolo. Inf. agrar., 2011, vol. 67, no. 22, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 2117115]
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Izkušnje v prvih letih uporabe mrežnika za zagotavljanje cepilnega materiala pri koščičastih sadnih vrstah = First experiences with the use of insect-proof net-house in assuring the propagating material of stone fruits. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 279-284. [COBISS.SI-ID 3668072]
 

AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, VEBERIČ, Robert, MEHLE, Nataša, BOBEN, Jana, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Occurrence of European stone fruit yellows (ESFY) in Slovenia - possibilities for healthy mother plant cultivation in insect-proof net-houses. V: KAHANE, Remi (ur.). Proceedings of the XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People. Proceedings of the International Symposium on Plant Protection : Lisbon, Portugal, August 22-27, 2010, (Acta horticulturae, No. 917). Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, cop. 2011, str. 259-264. [COBISS.SI-ID 3790440]
 

BRAUN-KIEWNICK, Andrea, LEHMANN, Andreas, DUFFY, Brion, STOCKWELL, Virginia Opal, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Detection of Erwinia amylovora in orchards using quantitative PCR and lateral-flow immunography. V: SOBICZEWSKI, P. (ur.), PUŁAWSKA, J. (ur.), KAŁUŽNA, M. (ur.). Proceedings of the XIIth International Workshop on Fire Blight : Warsaw, Poland, August 16-20, 2010, (Acta horticulturae, no. 896). Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2011, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 28646873]
 

DREO, Tanja, BRAUN-KIEWNICK, Andrea, LEHMANN, Andreas, DUFFY, Brion, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja. Uporaba novih hitrih metod za določanje bakterijske špvzročiteljice hruševega ožiga, bakterije Erwinia amylovora, v laboratoriju in na terenu = Novel approaches in detection of the causative agents of fire blight, Erwinia amylovora, in laboratories and in orchards. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 67-71. [COBISS.SI-ID 28920793]
 

DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, FREY, J., SMITS, T., DUFFY, Brion. In silico analysis of variable number of tandem repeats in Erwinia amylovora genome. V: SOBICZEWSKI, P. (ur.), PUŁAWSKA, J. (ur.), KAŁUŽNA, M. (ur.). Proceedings of the XIIth International Workshop on Fire Blight : Warsaw, Poland, August 16-20, 2010, (Acta horticulturae, no. 896). Leuven, Belgium: International Society for Horticultural Science, 2011, str. 115-118. [COBISS.SI-ID 28647129]
 

ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, PIRC, Manca, MEHLE, Nataša, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, RAVNIKAR, Maja. Test usposobljenosti kot del zagotavljanja kakovosti v diagnostičnih laboratorijih = Proficiency tests as a part of quality assurance system and proof of competence for diagnostic laboratories. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 345-349. [COBISS.SI-ID 28922585]
 

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, BANJAC, Marko, KRAMBERGER, Petra, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja. On-site reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction detection of rotaviruses concentrated from environmental water samples using methacrylate monolithic supports. V: GIESE, R. (ur.). Selected Papers of the 4th Summer School of Monolith Technology for Biochromatography, Bioconversion and Phase State Synthesis, Portorož, Slovenia, 30 May-02 June 2010, (Journal of Chromatography A, Vol. 1218, no 17 (2011)). [S. l.]: Elsevier, cop. 2011, 2011, vol. 1218, no. 17, str. 2368-2373. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.10.048, doi: 10.1016/j.chroma.2010.10.048. [COBISS.SI-ID 2291791]
 

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Prenos in transformacije fenolnih antioksidantov med proizvodnjo oljčnega olja = The transfer and transformations of phenol-type antioxidants during olive oil processing. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, 6 str. [COBISS.SI-ID 1992955]
 

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Seasonal variability of olive fruit (Olea europaea) cv. Oblica phenols. V: POSPIŠIL, Milan (ur.). 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, February 14-18, 2011, Opatija, Croatia. Sažeci [i] radovi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: = University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2011, str. 1014-1018. [COBISS.SI-ID 1771515]
 

JERMAN, Tina, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan. The impact of early leaf removal on polyphenol/anthocyanin content and in vitro antioxidant potential of 'Pinot Noir' grapes from Vipava Valley. V: POSPIŠIL, Milan (ur.). 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, February 14-18, 2011, Opatija, Croatia. Sažeci [i] radovi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: = University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2011, str. 936-940. [COBISS.SI-ID 1771259]
 

MAVRIČ PLEŠKO, Irena, BOBEN, Jana, ŽEŽLINA, Ivan, VIRŠČEK MARN, Mojca, RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša. Hkratno določanje fitoplazem in virusov na vzorcih vinske trte v Sloveniji = Detection of viruses and phytoplasma on symptomatic grapevine samples. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 127-131. [COBISS.SI-ID 3666792]
 

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, TROŠT, Kajetan, KOMEL, Erika, FAJT, Nikita. Influenza dei fattori climatici sui composti fenolici di alcune varietà di ciliegio in Slovenia. V: Innovazioni di prodotto e di processo per una cerasicoltura di qualità : volume dei riassunti. Bologna: Università di Bologna, 2011, zv. 1, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 2138619]
 

PIRC, Manca, DREO, Tanja, ERJAVEC, Jana, MIKLIČ LAUTAR, Irena, RAVNIKAR, Maja. Bakterijska pegavost listov božičnih zvezd ter druge bakterijske bolezni okrasnih rastlin = Bacterial leaf spot of poinsettia and other bacterial diseases of ornamental plants. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Zbornik predavanj in referatov 10. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Podčetrtek, 1.-2. marec 2011. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 83-87. [COBISS.SI-ID 28921305]
 

REMEC, Mitja, STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, BUTINAR, Lorena. Biotransformacija hidroksicimetnih kislin med alkoholno fermentacijo : vpliv kvasovk na razvoj barve vina Modri pinot = Biotransformation of hydroxycinnamic acids during alcoholic fermentation : yeast influence on colour development in Pinot Noir wine. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2011, Ljubljana, 30. november 2011, (Prikazi in informacije, 275). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2011, str. 49-58, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2070011]
 

STERNAD LEMUT, Melita, MASUERO, Domenico, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Vsebnosti flavonolov v vinih Modri Pinot : vpliv časa razlistanja vinske trte v Vipavski dolini = Occurance of flavonols in Pinot Noir wines : the role of grapevine leaf removal timing in Vipava valley. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1992699]
 

STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, BUTINAR, Lorena, VRHOVŠEK, Urška. Controlling microbial infection by managing grapevine canopy. V: POSPIŠIL, Milan (ur.). 46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture, February 14-18, 2011, Opatija, Croatia. Sažeci [i] radovi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet: = University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2011, str. 984-987. [COBISS.SI-ID 1771003]
 

STERNAD LEMUT, Melita, SIVILOTTI, Paolo, ŠUKLJE, Katja, JANEŠ, Lucija, LISJAK, Klemen. Zgodnje razlistanje vinske trte: vpliv na parametre kakovosti pri sortah Sivi pinot in Pinela = Early leaf removal: influence on quality parameters of pinela and pinot gris grapevine cultivars. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2011, Ljubljana, 30. november 2011, (Prikazi in informacije, 275). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2011, str. 135-144, graf. prikazi, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 3723624]
 

STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Pinot Noir grape colour related phenolics as affected by leaf removal treatments in the Vipava Valley. V: AGOCS, Attila (ur.), DELI, Jozsef (ur.). 6th International Congress on Pigments in Food : chemical, biological and technological aspects, (Journal of Food Composition and Analysis, vol. 24, no. 6). San Diego: Academic Press, 2011, 2011, vol. 24, no. 6, str. 777-784, doi: 10.1016/j.jfca.2011.03.003. [COBISS.SI-ID 1811451]
 

ŠUKLJE, Katja, JANEŠ, Lucija, BAŠA ČESNIK, Helena, VANZO, Andreja, PELENGIĆ, Radojko, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. Spremljanje sekundarnih metabolitov med dozorevanjem grozdja sorte Sauvignon: vpliv listne površine in količine pridelka = Monitoring of some primary and secondary metabolites in grape juice (Vitis Vinifera L.) Sauvignon Blanc: Efect of trimming and grape thinning. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2011, Ljubljana, 30. november 2011, (Prikazi in informacije, 275). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2011, str. 111-122, fotogr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3723112]
 

TROŠT, Kajetan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, STERNAD LEMUT, Melita, JUG, Katja, RASPOR, Peter, SMOLE MOŽINA, Sonja. Antioksidativna in antimikrobna aktivnost fenolnih izvlečkov grozdnih tropin = Antioxidative and antimicrobial activity of phenolic extracts from grape skins and seeds. V: KRAVANJA, Zdravko (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.), BOGATAJ, Miloš (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2011, Portorož, 14-16 september 2011. Maribor: FKKT, 2011, 8 str. [COBISS.SI-ID 1992443]
 

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

MEHLE, Nataša, RUPAR, Matevž, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Molecular diversity of 'flavescence dorée' phytoplasma strains in Slovenia. V: BERTACCINI, Assunta (ur.), MAINI, Stefano (ur.). Second International Phytoplasmologist Working Group Meeting, Neustadt an der Weinstrasse, Germany, September 12-15, 2011, (Bulletin of insectology, Supplement, 2011, 64). Bologna: Alma Mater Studiorum University of Bologna, Department of Agroenvironmental Sciences and Technologies, 2011, 2011, vol. 64, suppl. , str. S29-S30. [COBISS.SI-ID 28914905]
 

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

PIŠKUR, Jure. Parallel evolution in yeast. V: IX Congreso Nacional de Biología Molecular y Celular de Hongos, Noviembre, 27-Diciembre 1, 2011, San Luis Potosí, SLP. Libro de resúmenes. [S. l.: s. n.], 2011, str. 60. [COBISS.SI-ID 2060283]


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Izkušnje v prvih letih uporabe mrežnika za zagotavljanje cepilnega materiala pri koščičastih sadnih vrstah = First experiences with the use of insect-proof net-house in assuring the propagating material of stone fruits. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 101-102. [COBISS.SI-ID 3524968]
 

BAEBLER, Špela, STARE, Katja, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, KERN PREZELJ, Nadja, STARE, Tjaša, KOVAČ, Maja, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Dynamics of responses in compatible potato-PVY interaction is modulated by salicylic acid. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 110. [COBISS.SI-ID 29024985]
 

BAEBLER, Špela, STARE, Katja, PETEK, Marko, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Understanding potato - PVY interaction: a systems biology approach. V: 4th International Workshop of COST Action FA0605, Limassol, Cyprus, 17-19 November 2011. Plant Abiotic Stress: From Systems Biology to Sustainable Agriculture : [Book of Abstracts]. Limassol: S. n., 2011, str. 44. [COBISS.SI-ID 29485785]
 

BAEBLER, Špela, WITEK, Kamil, PETEK, Marko, STARE, Katja, POMPE NOVAK, Maruša, HENNIG, Jacek, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Understanding potato - PVY interaction by systems biology approach. V: 19th Symposium of the Serbian Plant Physiology Society, Banja Vrujci, 13-15 June 2011 : Programme and Abstracts. Belgrade: Serbian Plant Physiology Society, 2011, str. 17. [COBISS.SI-ID 28654297]
 

BAT, Karmen, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, OGRINC, Nives. Karakterizacija slovenskih jabolk glede na njihov botanični in geografski izvor ter način pridelave. V: PRIBOŠIČ, Irena (ur.), KRNEL, Kristoffer (ur.). 5. Dan Mladih Raziskovalcev, Ljubljana, Februar 2011. [Program in povzetki]. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2011, 2011, str. 72. [COBISS.SI-ID 25028647]
 

CIGOJ, Maja, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. First interspecies recombinant between three related viruses from the genus nepovirus found in Europe. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 258. [COBISS.SI-ID 29028825]
 

ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Detekcija in kvantifikacija virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) z metodo obratnega prepidovanja in verižne reakcije s polimerazo v realnem času (RT-qPCR) v enem koraku = One-step RT real-time PCR assay for the detection and quantification of Grapevine fanlieaf virus (GFLV). V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 119-120. [COBISS.SI-ID 28650969]
 

ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Seasonal quantification of Grapevine fanleaf virus by one-step RT real-time PCR. V: PFAFFL, Michael W. (ur.). 5th International qPCR Symposium Industrial Exhibition and Application Workshops, 28th March - 1st April 2011, Freising-Weihenstephan. qPCR 2011 Event Proceedings : Molecular Diagnostics: from single cells to Next Generation Sequencing. Freising: Technical Univesity Munich, 2011, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 28360409]
 

DERMASTIA, Marina, MEHLE, Nataša, RUPAR, Matevž, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. Zlata trsna rumenica - potencialna grožnja slovenskemu vinogradništvu = Flavescence dorée - a potential threat to the Slovenian viticulture. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 15. [COBISS.SI-ID 28648153]
 

DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja, DUFFY, Brion. Multiple loci VNTR analysis (MLVA) in population studies of plant pathogenic bacteria. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 90. [COBISS.SI-ID 29023961]
 

ERJAVEC, Jana, DREO, Tanja, PIRC, Manca, MEHLE, Nataša, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, RAVNIKAR, Maja. Test usposobljenosti kot del zagotavljanja kakovosti v diagnostičnih laboratorijih = Proficiency tests as a part of quality assurance system and proof of competence for diagnostic laboratories. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 113-114. [COBISS.SI-ID 28649433]
 

ERJAVEC, Jana, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, DREO, Tanja, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. Development and implementation of new methods for site detection of bacterial and viral pathogens. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 159. [COBISS.SI-ID 29027289]
 

GRUDEN, Kristina, HREN, Matjaž, HERMAN, Ana, BLEJEC, Andrej, ALBRECHT, T., SELBIG, Joachim, BAUER, Chris, SCHUCHARDT, J. M., OR-GUIL, Michal, ZUPANČIČ, Klemen, ŠVAJGER, Urban, ŠTABUC, Borut, IHAN, Alojz, KOPITAR, Andreja Nataša, RAVNIKAR, Maja, KNEŽEVIĆ, Miomir, ROŽMAN, Primož, JERAS, Matjaž. A "crossomics" study analysing variability of different components in peripheral blood of health caucasoid individuals. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 136. [COBISS.SI-ID 29026777]
 

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RUPAR, Matevž, KRAMBERGER, Petra, HODNIK, Vesna, GLAIS, L., JACQUOT, E., ANDERLUH, Gregor, RAVNIKAR, Maja. Fast purification of potato virus Y using CIM monoliths and evaluation of its interaction with antibodies by SPR. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 105. [COBISS.SI-ID 29024473]
 

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, KRAMBERGER, Petra, RAČKI, Nejc, RAVNIKAR, Maja. CIM monoliths as a tool for the concentration and/or removal of enteric viruses from water samples. V: Integrating sample preparation of chemical & biological agents, threats & pathogens into detection, identifications & analysis technologies & devices. Boston (MA): Knowledge Press, 2011, str. [1-2], ilustr. http://www.knowledgepress.com/upload/2011121413239109401.pdf. [COBISS.SI-ID 2525775]
 

HREN, Matjaž, ČEPIN, Urška, RAMŠAK, Živa, MEHLE, Nataša, BAEBLER, Špela, BAEBLER, Špela, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Optimisation of qPCR-based molecular biology processes in laboratory. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 157. [COBISS.SI-ID 29027033]
 

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. The fate of olive fruit phenols during commercial olive oil processing : traditional press versus continuous 2- and 3- phase extraction system. V: 1st Euro-Mediterranean Symposium, 18-21 April 2011, Avignon, France. Fruit & veg processing : the abstracts book. [Avignon]: INRA - National Institute for Agricultural Research, 2011, str. 50. [COBISS.SI-ID 1882363]
 

JEŽ, Anastazija, ČEPIN, Urška, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Fluctuation of grapevine fanleaf virus (GFLV) titre during the season. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 261. [COBISS.SI-ID 29029337]
 

KERN PREZELJ, Nadja, NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Reliable in-field phytoplasma Flavescence Doree testing. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 171. [COBISS.SI-ID 29027545]
 

KOGOVŠEK, Polona, RUPAR, Matevž, PREZELJ, Nina, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, Agnes, JACQUOT, Emmanuel, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. Comparison of different potato virus Y (PVY) genotype discrimination methods. V: A one day workshop, Marston, Lincs, UK on 12 October 2011. New technologies for early pest and disease detection : Programme, Delegate List & Abstracts. [Marston]: Association of applied biologists, 2011, ni pag. [2 str.]. [COBISS.SI-ID 29516505]
 

KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, PREZELJ, Nina, STARE, Katja, KOGOVŠEK, Polona, BAEBLER, Špela, POMPE NOVAK, Maruša, ROSAHL, S., RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Response of potato plants to PVY infection. V: Plant proteomics in Europe : where do we stand and where are we going to? : Final COST FAO603 meeting, 26-27 may 2011 Dijon, France. [Dijon: S.n., 2011], str. 71. [COBISS.SI-ID 28856537]
 

LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, DOBNIK, David, RAVNIKAR, Maja. On-field detection of potato pathogens. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 236. [COBISS.SI-ID 29028057]
 

LENARČIČ, Rok, MORISSET, Dany, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Molecular detection of Ralstonia solanacearum. V: EPPO/Q-DETECT Workshop for phytosanitary inspectors, 2011-11-16/18, Padova. Paris: EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization = OEPP - Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes, 2011, str. 8. [COBISS.SI-ID 29518809]
 

MALOSSINI, Giorgio, SIVILOTTI, Paolo. Crop load and harvest timing as affecting chemical and sensory characteristics in Merlot wines. V: XVII. Kolloquium Internationaler Arbeitskreis für Bodenbewirtschaftung und Qualitätsmanagement im Weinbau, vom 4.-7. Mai 2011, St. Michael/Eppan, Südtirol. Lana: Südtiroler Beratungsring für Obst-und Weinbau, 2011, str. 83. [COBISS.SI-ID 2118907]
 

MAVRIČ PLEŠKO, Irena, BOBEN, Jana, ŽEŽLINA, Ivan, VIRŠČEK MARN, Mojca, RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša. Sočasno določanje fitoplazem in virusov na simptomatičnih vzorcih vinske trte = Detection of viruses and phytoplasma on symtomatic grapevine samples. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 3521640]
 

MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, DELIĆ, Duška, VIDIC, Urška, RAVNIKAR, Maja. PSTVd, PepMV and PVY - survival and infectivity in water and possibility for water mediated transmission. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 263. [COBISS.SI-ID 29029849]
 

MEHLE, Nataša, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PREZELJ, Nina, DELIĆ, Duška, VIDIC, Urška, RAVNIKAR, Maja. Survival and infectivity of PepMV, PVY and PSTVd in aqueous enviiironment and possibility for water mediated transmission. V: Book of Abstracts, 4th Conference of the International Working Group on Legume and Vegetable Viruses (IWGLVV), Antequera, Málaga, Spain, May 17-20, 2011. [Malaga: IWGLVV, 2011], str. 78. [COBISS.SI-ID 28510937]
 

MEHLE, Nataša, RUPAR, Matevž, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Fitoplazemska povzročiteljica zlate trsne rumenice: molekulska raznovrstnost slovenskih izolatov, potencialni gostitelji in prenašalci = Flavescence dorée: molecular diversity of Slovenian isolates, other potential hosts and vectors. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 49-50. [COBISS.SI-ID 28649177]
 

MORISSET, Dany, DOBNIK, David, LENARČIČ, Rok, BOONHAM, Neil, SCHOEN, Cor, RAVNIKAR, Maja. Qdetect: innovative nucleic acid diagnostic tests for on-site detection and confirmation of quarantine plant pathogens. V: ELA, European Lab Automation, Hamburg, Germany, 30 June to 1 July 2011. Conference proceedings & abstracts. [S. l.: s. n.], 2011, str. 64. [COBISS.SI-ID 28861657]
 

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, GIBALOVA, Alena, VANGDAL, Eivind. Phenolic contents and postharvest quality changes of Norwegian Mallard plums (Prunus domestica L.) as a consequence of delayed time to low temperature storage. V: 4th Postharvest Unlimited ISHS, May 23-26, 2011, Leavenworth, WA USA : program and abstracts. Leavenworth: Postharvest Unlimited, 2011, str. 100. [COBISS.SI-ID 1973755]
 

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, GIBALOVA, Alena, VIDRIH, Rajko, VANGDAL, Eivind. Phenolic contents and quality changes of different sweet cherry cultivars from Norway stored in modified atmosphere packing (MAP) bags. V: 1st Euro-Mediterranean Symposium, 18-21 April 2011, Avignon, France. Fruit & veg processing : the abstracts book. [Avignon]: INRA - National Institute for Agricultural Research, 2011, str. 191, no. Nutr-P49. [COBISS.SI-ID 3903864]
 

NIKOLIĆ, Petra, HREN, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Gene expression pattern in grapevine infected with Bois noir phytoplasma. V: Book of Abstracts, February 27 - March 1, 2011, Castelbrando, Cison di Valmarino. 2nd European Bois Noir Workshop 2011 : Book of Abstracts, February 27 - March 1, 2011, Castelbrando, Cison di Valmarino, Italy. Padova: Universitá di Padova, Universitá di Udine, 2011, str. 87-88. [COBISS.SI-ID 28216281]
 

NIKOLIĆ, Petra, HREN, Matjaž, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. Gene expression pattern in grapevine infected with 'bois noir' phytoplasma. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 250. [COBISS.SI-ID 29028569]
 

PETEK, Marko, TURNŠEK, Neža, SLAPAR, Nina, BUH GAŠPARIČ, Meti, POMPE NOVAK, Maruša, ŠTRUKELJ, Borut, JONGSMA, Maarten Anthonie, GRUDEN, Kristina. Evidence of diverse genes involved in Leptinotarsa decemlineata larvae adaptation to potato defence. V: 14th Symposium on Insect-Plant Interactions, Saturday August 13 - Thursday 18, 2011, Wageningen. SIP-14, 2011 - Wageningen : Programme and Abstracts. S. l.: S. n., [2011], str. 182. [COBISS.SI-ID 28965849]
 

PETEK, Marko, TURNŠEK, Neža, SLAPAR, Nina, POPOVIČ, Tatjana, BUH GAŠPARIČ, Meti, POMPE NOVAK, Maruša, ŠTRUKELJ, Borut, JONGSMA, Maarten Anthonie, GRUDEN, Kristina. Evidence of diverse genes involved in Leptinotarsa decemlineata larvae adaptation to potato defence. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 278. [COBISS.SI-ID 29032153]
 

PIRC, Manca, DREO, Tanja, ERJAVEC, Jana, RAVNIKAR, Maja. Bakterijske bolezni okrasnih rastlin = Bacterial diseases of ornamental plants. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 28648409]
 

PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, DREO, Tanja. Barcoding and sequencing as generic method for identification of plant pathogenic bacteria. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 237. [COBISS.SI-ID 29028313]
 

PIŠKUR, Jure. Parallel evolution in yeast. V: Comparative genomics of eukaryotic microorganisms : understanding the complexity of diversity, 15th-20th October 2011, Sant Feliu de Guixols, Spain, (EMBO conference series). [Heidelberg]: EMBO-European Molecular Biology Organization, 2011, str. 82. [COBISS.SI-ID 2050555]
 

PIŠKUR, Jure. Parallel evolution in yeast. V: 1st International Symposium, September 11-14 2011, Lviv, Ukraine. Non-conventional yeasts in the postgenomic era : abstract book : NCY 2011, Lviv, Ukraine. [Lviv: Ukrainian Society for Cell Biology, 2011], str. 13. [COBISS.SI-ID 2051323]
 

PIŠKUR, Jure. RNAi tools to study virulence and aroma-related yeast genes. V: IX Congreso Nacional de Biología Molecular y Celular de Hongos, Noviembre, 27-Diciembre 1, 2011, San Luis Potosí, SLP. Libro de resúmenes. [S. l.: s. n.], 2011, str. 43. [COBISS.SI-ID 2060027]
 

POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, WORONIECKA, K., HENNIG, Jacek, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Impact of potato virus Y infection on plant growth and symptom expression in different potato cultivars. V: 12. - 14. October 2011, Hof van Wageningen, NL. PhenoDays2011. [Wageningen: PhenoFab, 2011], str. 48. http://www.phenodays.com/fileadmin/user_upload/PhenoDays-2011-Program-Abstracts-Attendees.pdf. [COBISS.SI-ID 29179609]
 

PREZELJ, Nina, NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. RNA-based phytoplasma detection. V: Book of Abstracts, February 27 - March 1, 2011, Castelbrando, Cison di Valmarino. 2nd European Bois Noir Workshop 2011 : Book of Abstracts, February 27 - March 1, 2011, Castelbrando, Cison di Valmarino, Italy. Padova: Universitá di Padova, Universitá di Udine, 2011, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 28216025]
 

RASMUSSEN, Anna, PIŠKUR, Jure. Saccharomyces (lachancea) kluyveri as a model to study metabolism of nucleic acid precursors. V: 1st International Symposium, September 11-14 2011, Lviv, Ukraine. Non-conventional yeasts in the postgenomic era : abstract book : NCY 2011, Lviv, Ukraine. [Lviv: Ukrainian Society for Cell Biology, 2011], str. 6. [COBISS.SI-ID 2051835]
 

RAVNIKAR, Maja. Biological variability of potato virus Y and its influence on potato defense response. V: JUVAN, Peter (ur.), DEBELJAK, Nataša (ur.). From arrays to understanding diseases and pharmacogenomics of individual drug therapy. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2011, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 28543449]
 

RAVNIKAR, Maja. Plant physiology and biotechnology. V: JUVAN, Peter (ur.), DEBELJAK, Nataša (ur.). From arrays to understanding diseases and pharmacogenomics of individual drug therapy. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2011, str. 23. [COBISS.SI-ID 28542937]
 

RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, PREZELJ, Nina, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion. Biologija in določanje virusa mozaika pepina (PepMV) = Biology and detection of PepMV. V: MAČEK, Jože (ur.), TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2011, str. 39-40. [COBISS.SI-ID 28648921]
 

RUPAR, Matevž, KOGOVŠEK, Polona, PREZELJ, Nina, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, DELAUNAY, A., JACQUOT, E., POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. Comparison of different potato virus Y (PVY) genotype discrimination methods. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 265. [COBISS.SI-ID 29030617]
 

RUPAR, Matevž, PREZELJ, Nina, MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Improvement of phytoplasma diagnostics in grapevine and fruit trees: from grinding to real time PCR analysis. V: PFAFFL, Michael W. (ur.). 5th International qPCR Symposium Industrial Exhibition and Application Workshops, 28th March - 1st April 2011, Freising-Weihenstephan. qPCR 2011 Event Proceedings : Molecular Diagnostics: from single cells to Next Generation Sequencing. Freising: Technical Univesity Munich, 2011, str. 41. [COBISS.SI-ID 28508377]
 

RUŠČIĆ, J., GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, URBAS, Lidija, KRAMBERGER, Petra, ŠKORIĆ, Dragan, BARUT, Miloš, RAVNIKAR, Maja, KRAJAČIĆ, Mladen. Optimisation of a viroid RNA binding/elution conditions to CIM monolithic supports. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 104. [COBISS.SI-ID 29024217]
 

SCHOEN, Cor, BOONHAM, Neil, TOMLINSON, Jenny, ANDREOU, Michael, ZOROVIĆ, Maja, SPINELLI, Francesco, MORISSET, Dany, LENARČIČ, Rok, RAVNIKAR, Maja, BLASIOLI, Sonia. LAMP as a tool for on-site confirmation and monitoring of plant pathogens. V: EPPO/Q-DETECT Workshop for phytosanitary inspectors, 2011-11-16/18, Padova. Paris: EPPO - European and Mediterranean Plant Protection Organization = OEPP - Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes, 2011, str. 7. [COBISS.SI-ID 29519065]
 

SIVILOTTI, Paolo. Grapevine rots in Pinot gris as affected by leaf removal techniques. V: XVII. Kolloquium Internationaler Arbeitskreis für Bodenbewirtschaftung und Qualitätsmanagement im Weinbau, vom 4.-7. Mai 2011, St. Michael/Eppan, Südtirol. Lana: Südtiroler Beratungsring für Obst-und Weinbau, 2011, str. 89. [COBISS.SI-ID 2119163]
 

SMOLE MOŽINA, Sonja, TROŠT, Kajetan, JUG, Katja, PISKERNIK, Saša, TADIĆ, Đorđe, ČADEŽ, Neža, RASPOR, Peter, STERNAD LEMUT, Melita, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Antimicrobial phenolics from grape skins and seeds-by-products of Slovene wine industry. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 129, P3. [COBISS.SI-ID 3954808]
 

STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, MASUERO, Domenico, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Canopy microclimate manipulation : influence of leaf removal timing on Pinot Noir color related phenolics in the Vipava Valley. V: SIEGMUND, Barbara (ur.), WILTSCHE, Helmar (ur.), LEITNER, Erich (ur.). In vino analytica scientia 2011 : analytical chemistry for wine, brandy and spirits : proceedings of the 7th symposium, 21-23 July, Graz, Austria. Graz: University of Technology, 2011, str. 142. [COBISS.SI-ID 1972475]
 

TROŠT, Kajetan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, STERNAD LEMUT, Melita, JUG, Katja, RASPOR, Peter, SMOLE MOŽINA, Sonja. Bioactive compounds of phenolic extracts from grape skins and seeds. V: SILVA, Cristina L. M. (ur.). 2nd International ISEKI_Food Conference, August 31th - September 2nd, 2011, Milan, Italy. Bridging training and research for industry and the wider community : ISEKI_Food 2011 : [book of abstracts]. Porto: Universidade Católica Portuguesa, Escola Superior de Biotecnologia, 2011, str. 181, P133. [COBISS.SI-ID 3943544]
 

ZUPANČIČ, Klemen, RAJČEVIĆ, Uroš, HREN, Matjaž, HERMAN, Ana, ŠTABUC, Borut, RAVNIKAR, Maja, KNEŽEVIĆ, Miomir, ROŽMAN, Primož, JERAS, Matjaž, GRUDEN, Kristina. Glioblastoma analysis using systems biology approaches. V: JANEŽIČ, Sandra (ur.), BENČINA, Mojca (ur.), RUPNIK, Maja (ur.), GRADIŠAR, Helena (ur.). 9th Congress of the Slovenian Biochemical Society [also] 5th Congress of the Slovenian Microbiological Society with International Participation [also] 3rd CEFORM (Central European Forum for Microbiology), Maribor, 12th - 15th October 2011. Abstract book. Maribor: Zavod za zdravstveno varstvo, 2011, str. 176. [COBISS.SI-ID 29027801]
 

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

ROZPEDOWSKA, Elzbieta, PIŠKUR, Jure, WOLFE, Kenneth H. Genome sequences of Saccharomycotina : resources and applications in phylogenomics. V: KURTZMAN, C. P. (ur.), FELL, Jack W. (ur.), BOEKHOUT, Teun (ur.). The yeasts, a taxonomic study. 5th ed. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2011, vol. 1, str. 145-157, doi: 10.1016/B978-0-444-52149-1.00011-2. [COBISS.SI-ID 1953787]
 

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

DREO, Tanja, BOBEN, Jana, UREK, Gregor, RADIŠEK, Sebastjan, MEHLE, Nataša, ŠIRCA, Saša, PIRC, Manca, ŽERJAV, Metka, VIRŠČEK MARN, Mojca, RAVNIKAR, Maja. Preprosta, hitra in jasna presejalna analiza tveganja zaradi škodljivih organizmov rastlin. V: DERMASTIA, Marina (ur.), RAVNIKAR, Maja. Vdor patogenih mikrobov v nova okolja : hitra diagnostika in ocena tveganja, (Knjižna zbirka Vse živo, zv. 2). Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2011, str. 44-61, ilustr. [COBISS.SI-ID 28505049]
 

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Koncentriranje in diagnostika rotavirusov iz okoljskih vzorcev vode na mestu odvzema. V: DERMASTIA, Marina (ur.), RAVNIKAR, Maja. Vdor patogenih mikrobov v nova okolja : hitra diagnostika in ocena tveganja, (Knjižna zbirka Vse živo, zv. 2). Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2011, str. 9-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 28504537]
 

MEHLE, Nataša, RAVNIKAR, Maja. Hitri serološki testi za določanje virusov, ki okužujejo vrtnine in okrasne rastline. V: DERMASTIA, Marina (ur.), RAVNIKAR, Maja. Vdor patogenih mikrobov v nova okolja : hitra diagnostika in ocena tveganja, (Knjižna zbirka Vse živo, zv. 2). Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2011, str. 24-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 28504793]
 

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

RAVNIKAR, Maja. Predgovor. V: DERMASTIA, Marina (ur.), RAVNIKAR, Maja. Vdor patogenih mikrobov v nova okolja : hitra diagnostika in ocena tveganja, (Knjižna zbirka Vse živo, zv. 2). Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2011, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 28504025]
 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

2.05 Drugo učno gradivo

DREO, Tanja, MEHLE, Nataša, PIRC, Manca, RAVNIKAR, Maja, BAEBLER, Špela, ČEPIN, Urška. Real-time PCR workshop in plant pathology: diagnostics and research : Nov 29th - Dec 2nd 2011. [Ljubljana: NIB, 2011]. Ni pag., kopije prosojnic. [COBISS.SI-ID 29465561]
 

DREO, Tanja, POMPE NOVAK, Maruša. Patologija rastlin : navodila za vaje. Ljubljana: Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo, Študijski program I. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo, 2011. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 29060313]
 

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, PIRC, Manca, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, CAMLOH, Marjana, PREZELJ, Nina, ERJAVEC, Jana, NIKOLIĆ, Petra, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, MIHEVC, Ana. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi : diagnosticiranje bakterijskih in virusnih bolezni : za leto 2010. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2011. 203 f. [COBISS.SI-ID 27815641]

 

2.24 Patent

KNECHT, Wolfgang, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure. Pharmaceutical composition comprising a thymidine kinase polynucleotide : patent. no. US 7.928.206 B2, date of patent Apr. 19, 2011 : appl. no. 10/515.417, filed May 21, 2003. [S. l.]: United States Patent and Trademark Office, 2011. 33 str., ilustr. http://www.freepatentsonline.com/7928206.pdf. [COBISS.SI-ID 2527823]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Le stagioni e le uve 2011 : Friuli Colli Orientali : Ramandolo. Cividale del Friuli: Colli Orientali del Friuli e Ramandolo, 2011. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2117627]
 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.11 Radijski ali TV dogodek

MARKOVIČ, Rajko, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, NIKOLIĆ, Petra, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda. Ugriznimo znanost : bomo še pili vino in jedli grozdje? : TV Slovenija, Oddaja o znanosti, 1. program, 25.10.2011 ob 18:00. Ljubljana: TV Slovenija, 2011. 20 minut. [COBISS.SI-ID 29165017]
 

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

PIŠKUR, Jure. Parallel evolution in yeast : lecture at University of Santiago of Chile, Laboratory of Biotechnology and Microbiology Applied, January 2011. Santiago of Chile: University, jan. 2011. [COBISS.SI-ID 2052091]


 

Bibliografija skupine za leto 2010


28225 BRATAŠEVEC KRISTINA
22504 BUTINAR LORENA
02660 GREGORIČ MONIKA
29483 JERMAN TINA
32553 JEŽ ANASTAZIJA
22708 LAVRENČIČ PRIMOŽ
31108 LIČEN MIA
21387 MOZETIČ VODOPIVEC BRANKA
31275 PIŠKUR JURIJ
18467 POMPE NOVAK MARUŠA
05229 RAVNIKAR MAJA
31882 SIVILOTTI PAOLO
17102 STERNAD LEMUT MELITA
25503 TROŠT KAJETAN
31357 ZORN UROŠ


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, RAVNIKAR, Maja, ŽEL, Jana, DEMŠAR, Tina, CAMLOH, Marjana, CANKAR, Katarina, DREO, Tanja. Tissue culture of Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium) and associated microbial contamination = Tkivna kultura bolhača (Tanacetum cinerariifolium) in z njo povezana okužba z mikroorganizmi. Acta biol. slov.. [Tiskana izd.], 2010, vol. 53, št. 1, str. 63-68. [COBISS.SI-ID 17957896]

BJÖRNBERG, Olof, VODNALA, M., DOMKIN, V., HOFER, A., RASMUSSEN, A., ANDERSEN, Gorm, PIŠKUR, Jure. Ribosylurea accumulates in yeast urc4 mutants. Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 2010, vol. 29, no. 4/6, str. 433-437. [COBISS.SI-ID 1615867]

CHRISTOFFERSEN, S., SERRA, I., TERRENI, M., PIŠKUR, Jure. Nucleoside phosphorylases from clostridium perfringens in the synthesis of 2', 3'-dideoxyinosine. Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 2010, vol. 29, no. 4/6, str. 445-448. [COBISS.SI-ID 1611771]

CLAUSEN, Anders Renegaard, AL MEANI, S. A. L., PIŠKUR, Jure. Pasteurella multocida thymidine kinase 1 efficiently activates pyrimidine nucleoside analogs. Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 2010, vol. 29, no. 4/6, str. 359-362. [COBISS.SI-ID 1612027]

ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, BALAŽIC, Leonida, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. A one-step reverse transcription real-time PCR assay for the detection and quantitation of Grapevine fanleaf virus. J. virol. methods. [Print ed.], 2010, vol. 170, issues 1-2, str. 47-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jviromet.2010.08.018, doi: 10.1016/j.jviromet.2010.08.018. [COBISS.SI-ID 2280783]

GALAFASSI, Silvia, MERICO, Annamaria, PIZZA, Francesca, HELLBORG, Linda, MOLINARI, Francesco, PIŠKUR, Jure, COMPAGNO, Concetta. Dekkera/Brettanomyces yeasts for ethanol production from renewable sources under oxygen-limited and low-pH conditions. J. ind. microbiol. biotech., 2010, 10 str., doi: 10.1007/s10295-010-0885-4. [COBISS.SI-ID 1633787]

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, BANJAC, Marko, KRAMBERGER, Petra, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja, RAVNIKAR, Maja. On-site reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction detection of rotaviruses concentrated from environmental water samples using methacrylatemonolithic supports. J. chromatogr., A, 2010, str. 1-6, in press. http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2010.10.048, doi: 10.1016/j.chroma.2010.10.048. [COBISS.SI-ID 2291791]

HANSSEN, Inge M., GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, PAELEMAN, A., GOEN, K., WITTEMANS, L., LIEVENS, B., VANACHTER, A. C. R. C., RAVNIKAR, Maja, THOMMA, B. P. H. J. Cross-protection or enhanced symptom display in greenhouse tomato co-infected with different Pepino mosaic virus isolates. Plant Pathol., 2010, vol. 59, no. 1, str. 13-21. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2009.02190.x, doi: 10.1111/j.1365-3059.2009.02190.x. [COBISS.SI-ID 2133583]

HANSSEN, Inge M., RAVNIKAR, Maja. Seed transmission of Pepino mosaic virus in tomato. Eur. j. plant pathol., 2010, vol. 126, no. 2, str. 145-152. http://dx.doi.org/10.1007/s10658-009-9528-x, doi: 10.1007/s10658-009-9528-x. [COBISS.SI-ID 2084175]

JERMAN, Tina, TREBŠE, Polonca, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Ultrasound-assisted solid liquid extraction (USLE) of olive fruit (Olea euro- paea) phenolic compounds. Food chem.. [Print ed.], 2010, issue 1, vol. 123, str. 175-182, doi: 10.1016/j.foodchem.2010.04.006. [COBISS.SI-ID 1464827]

KHAN, Zahidul, PIŠKUR, Jure. Plant thymidine kinase 1 : a novel efficient suicide gene for malignant glioma therapy. Neuro-oncology, 2010, vol. 12, no. 6, str. 549-558. [COBISS.SI-ID 1611259]

KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša, BAEBLER, Špela, ROTTER, Ana, GOW, Lisa, GRUDEN, Kristina, FOSTER, Gary D., BOONHAM, Neil, RAVNIKAR, Maja. Aggressive and mild Potato virus Y isolates trigger different specific responses in susceptible potato plants. Plant Pathol., 2010, vol. 59, issue 6, str. 1121-1132. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x, doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02340.x. [COBISS.SI-ID 2254415]

LIÉNARD, Marjorie A., LASSANCE, Jean-Marc, WANG, Hong-Lei, ZHAO, Cheng-Hua, PIŠKUR, Jure, JOHANSSON, Tomas, LÖFSTEDT, Christer. Elucidation of the sex-pheromone biosynthesis producing 5,7-dodecadienes in Dendrolimus punctatus (Lepidoptera: Lasiocampidae) reveals [Delta]11- and [Delta]9-desaturases with unusual catalytic properties. Insect biochem. mol. biol.. [Print ed.], 2010, vol. 40, no. 6, str. 440-452. [COBISS.SI-ID 1611003]

MOHORČIČ, Martina, JERMAN, Ivan, ZORKO, Mateja, BUTINAR, Lorena, OREL, Boris, JERALA, Roman, FRIEDRICH, Jožica. Surface with antimicrobial activity obtained through silane coating with covalently bound polymyxin B. J. mater. sci., Mater. med., 2010, vol. 21, issue 10, str. 2775-2782. http://www.springerlink.com/content/qk63660609q18787, doi: 10.1007/s10856-010-4136-z. [COBISS.SI-ID 4471578]

NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. A panel of real-time PCR assays for specific detection of three phytoplasmas from the apple proliferation group. Mol. cell. probes, 2010, vol. 24, str. 303-309. http://dx.doi.org/10.1016/j.mcp.2010.06.005, doi: 10.1016/j.mcp.2010.06.005. [COBISS.SI-ID 2248015]

PETEK, Marko, BAEBLER, Špela, KUZMAN, Drago, ROTTER, Ana, PODLESEK, Zdravko, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, URLEB, Uroš. Revealing fosfomycin primary effect on Staphylococcus aureus transcriptome : modulation of cell envelope biosynthesis and phosphoenolpyruvate induced starvation. BMC Microbiol, 2010, vol. 10, no. 159, 28, [7] str. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2180-10-159, doi: 10.1186/1471-2180-10-159. [COBISS.SI-ID 2229327]

PROCHÁZKA, Emanuel, POLÁKOVÁ, Silvia, PIŠKUR, Jure, SULO, Pavol. Mitochondrial genome from the facultative anaerobe and petite-positive yeast Dekkera bruxellensis contains the NADH dehydrogenase subunit genes. FEMS yeast research. [Print ed.], 2010, vol. 10, no. 5, str. 545-557. [COBISS.SI-ID 1610491]

SONJAK, Silva, LIČEN, Mia, FRISVAD, Jens Christian, GUNDE-CIMERMAN, Nina. The mycobiota of three dry-cured meat products from Slovenia. Food microbiol., 2010, str. 1-4, in press. http://dx.doi.org/10.1016/j.fm.2010.09.007, doi: 10.1016/j.fm.2010.09.007. [COBISS.SI-ID 2271567]

ŠKERGET, Katja, TALER-VERČIČ, Ajda, BAVDEK, Andrej, HODNIK, Vesna, ČERU, Slavko, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, POMPE NOVAK, Maruša, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Vito, ANDERLUH, Gregor, ŽEROVNIK, Eva. Interaction between oligomers of stefin B and amyloid-beta in vitro and in cells. J Biol Chem, 2010, vol. 285, no. 5, str. 3201-3210. http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.024620, doi: 10.1074/jbc.M109.024620. [COBISS.SI-ID 2152783]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

BERGANT, Martina, MENCIN, Nina, LIČEN, Mia, BANKS, Lawrence, ŠTERLINKO, Helena. Modification of human papillomavirus minor capsid protein L2 by sumoylation. J. virol. (Print), 2010, vol. 84, no. 21, str. 11585-11589. [COBISS.SI-ID 1743611]

MEHLE, Nataša, SELJAK, Gabrijel, RUPAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. The first detection of a pytoplasma from the 16SrV (Elm yellows) group in the mosaic leafhopper Orientus ishidae. New disease reports, 2010, vol. 22, no. 11, [3 str.]. http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2010.022.011, doi: 10.5197/j.2044-0588.2010.022.011. [COBISS.SI-ID 2265167]

MEHLE, Nataša, SELJAK, Gabrijel, VERHOEVEN, J. T., JANSEN, C. C. C., PREZELJ, Nina, RAVNIKAR, Maja. Crysanthemum stunt viroid newly reported in Slovenia. New disease reports, 2010, vol. 21, [1 str.]. [COBISS.SI-ID 2182223]


1.04 Strokovni članek

BAT, Karmen, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, OGRINC, Nives, MULIČ, Ines. Metode iskanja potvorb v sadnih sokovih. Sad (Krško), sep. 2010, letn. 21, št. 9, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 1555963]

BAVCON KRALJ, Mojca, JUG, Tjaša, STERNAD LEMUT, Melita, BUTINAR, Lorena. Brettanomyces : kvarne kvasovke vina. Sad (Krško), maj 2010, letn. 21, št. 5, str. 20-22. [COBISS.SI-ID 1470203]

BELVINI, Paolo, PASCARELLA, Giovanni, DALLA COSTA, L., SIVILOTTI, Paolo. Con interventi al verde su vite aumenta l'efficienza delle foglie. Inf. agrar., 30. apr. 2010, vol. 66, no. 17, str. 46-50. [COBISS.SI-ID 1523707]

BUTINAR, Lorena, STERNAD LEMUT, Melita. Konji v kozarcu : Brettanomyces v vinu. Vino, pomlad 2010, letn. 8, št. 1, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 1469947]

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Rastlinski fenoli, nosilci antioksidantnih lastnosti?. Sad (Krško), 2010, letn. 21, št. 10, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 1617915]

JEŽ, Anastazija, ČEPIN, Urška, SIVILOTTI, Paolo, POMPE NOVAK, Maruša, RAVNIKAR, Maja. Virusne in virusom podobne bolezni vinske trte. Sad (Krško), dec. 2010, letn. 21, št. 12, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 1744635]

KOGOVŠEK, Polona, POMPE NOVAK, Maruša. Krompir - ali ga res poznamo?. Proteus, okt. 2010, letn. 73, št. 2, str. 70-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 31904301]

LAVRENČIČ, Primož, SIVILOTTI, Paolo. Natančno vinogradništvo : tudi na večjih površinah. Vino, jesen 2010, letn. 8, št. 3, str. 33-34. [COBISS.SI-ID 1745147]

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Slive in njihov pomen v prehrani. Sad (Krško), sep. 2010, letn. 21, št. 9, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1556219]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Antioxidant potential of olive fruit phenol extracts : comparison of static and kinetic evaluation results using DPPH free radical scavenging assay. V: 5th Central European Congress on Food, 19th - 22nd may 2010, Bratislava, Slovak Republic. Book of abstracts and full papers. Bratislava: Food Research Institute (FRI): = Výskumný ústav potravinársky, 2010, 6 str. [COBISS.SI-ID 1480699]

LAVRENČIČ, Primož, LISJAK, Klemen, VODOPIVEC, Miran, LAZOVA, Liljana, NEŠOVA, Ljubica. Vpliv različnega termina redčenja grozdja na parametre zrelosti in kakovosti grozdja sort 'Vranac' in 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.) = The effects of different periods of cluster thinning on some ripening parameters and grape quality of cultivars 'Vranac' and 'Plavac mali' (Vitis vinifera L.). V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 107-116, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3457128]

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, JERMAN, Tina, KOMEL, Erika, FAJT, Nikita. Anthocyanins and hyxdroxycinnamic acids of "Domača češplja" plum cultivar selections. V: 5th Central European Congress on Food, 19th - 22nd may 2010, Bratislava, Slovak Republic. Book of abstracts and full papers. Bratislava: Food Research Institute (FRI): = Výskumný ústav potravinársky, 2010, 6 str. [COBISS.SI-ID 1483515]

POMPE NOVAK, Maruša, ČEPIN, Urška, JEŽ, Anastazija, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja. Problematika virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) v Sloveniji = Status of grapevine fanleaf virus (GFLV) in Slovenia. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 143-152. [COBISS.SI-ID 1744891]

SIVILOTTI, Paolo, LAVRENČIČ, Primož. Vpliv obremenitve in termina trgatve na kemijsko sestavo in senzorične lastnosti vina Merlot = Crop load and harvest timing as affecting chemical and sensory characteristicsin Merlot wines. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 95-106. [COBISS.SI-ID 1745659]

SIVILOTTI, Paolo, MALOSSINI, Giorgio, COLUSSI, Giuseppe, FANTI, B., PLOS, M., NAPOLITANO, R., ALTOBELLI, Alfredo. Primi riscontri dell'applicazione di tecniche di remote sensing in Friuli Venezia Giulia in viticoltura. V: BARBAGALLO, Maria Gabriella (ur.). Atti del II Convegno Nazionale di Viticoltura, Marsala, 14-19 luglio 2008, (Italus Hortus, vol. 17, suppl. no. 3). Firenze: SOI, 2010, str. 497-501. [COBISS.SI-ID 1540859]

SIVILOTTI, Paolo, MALOSSINI, Giorgio, STOCCO, M., FABBRO, Augusto. Muffa grigia e cv Pinot grigio : sfogliatura, calcio e ormoni possono migliorare la situazione? : risultati di alcuni anni di sperimentazione in Friuli Venezia Giulia. V: Giornate fitopatologiche, Cervia (RA), 9-12 marzo 2010. Atti. Bologna: CLUEB, 2010, vol. 2, str. 355-362. [COBISS.SI-ID 1539579]

STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan. Vpliv embalaže in skladiščnih pogojev na profile antocianov v vinu sorte Modri Pinot = Effect of packaging and storage conditions on anthocyanin profiles in Pinot Noir wine. V: Slovenski kemijski dnevi 2010, Maribor, 23. in 24. september 2010. [Maribor]: FKKT, [2010], 8 str. [COBISS.SI-ID 1732859]

STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, LISJAK, Klemen. Polifenolni profil slovenskih modrih pinotov in primerjava s povezanimi senzoričnimi lastnostmi = Polyphenol content and related sensory characteristics of Slovenian Pinot Noir wines. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 29-38, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3456360]

TROŠT, Kajetan, JERMAN, Tina, STERNAD LEMUT, Melita. Vpliv časa razlistanja na vsebnost antocianov in flavonolov v grozdju in vinu sorte 'Modri Pinot' (Vitis vinifera L.) iz Vipavske doline = Influence of leaf removal timing on anthocyanin and flavomol content in grape and wine of 'Pinot Noir' (Vitis vinifera L.) from Vipava Valley. V: ČUŠ, Franc (ur.). Vinarski dan 2010, Ljubljana, 17. november 2010, (Prikazi in informacije, 272). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2010, str. 39-48. [COBISS.SI-ID 1677307]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

AMBROŽIČ TURK, Barbara, FAJT, Nikita, SELJAK, Gabrijel, VEBERIČ, Robert, MEHLE, Nataša, BOBEN, Jana, DREO, Tanja, RAVNIKAR, Maja. Occurence of European stone fruit yellows (ESFY) in Slovenia - possibilities of healthy mother plants cultivation in insect-proof nethouse. V: RALLO, Luis (ur.). Science and Horticulture for people : abstracts. [S. l.]: International Society for Horticultural Science, 2010, str. 268, T15.209. [COBISS.SI-ID 3397480]

BAEBLER, Špela, KOVAČ, Maja, BLEJEC, Andrej, KOGOVŠEK, Polona, ROTTER, Ana, DOBNIK, David, PETEK, Marko, STARE, Katja, STARE, Tjaša, POMPE NOVAK, Maruša, ŽEL, Jana, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina. Deciphering biology of potato-PVY interation. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 65. [COBISS.SI-ID 27397337]

BAT, Karmen, OGRINC, Nives, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines. Karakterizacija pristnih slovenskih jabolčnih sokov. V: KUŠČER, Danjela (ur.), PERC, Branka (ur.). 4. Dan Mladih Raziskovalcev KMBO, Ljubljana, Slovenija, 11.2.2010. [Program in povzetki]. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2010, str. 57. [COBISS.SI-ID 1425915]

BENČINA, Marko, LAVRENČIČ, Primož, SIVILOTTI, Paolo. Effetto dell'altezza della parte fogliare e del diradamento dei grappoli sulle caratteristiche quali-quantitative del Pinot Nero nella Valle di Vipacco. V: III Convegno Nazionale di Viticoltura, Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN), 05-09 luglio 2010. Libro dei riassunti. [S. l.: s. n.], 2010, str. 191-192. [COBISS.SI-ID 1522683]

BERLEC, Aleš, RAVNIKAR, Maja, OBERMAJER, Nataša, LUNDER, Mojca, ŠTRUKELJ, Borut. Lactic acid bacteria with surface-displayed binding proteins can bind antibodies and tumor necrosis factor [alpha]. FEBS journal, 2010, vol. 277, suppl. 1, str. 233. [COBISS.SI-ID 27125209]

BIGOT, Giovanni, SIVILOTTI, Paolo, DEGANO, Francesco, CHIAVONI, Andrea, PALADIN, Mariano, BATTISTUTTA, F. Concimazione fogliare con azoto e zolfo : effetti sulle proprietà sensoriali di vini Sauvignon prodotti nella zona D.O.C. Colli Orientali del Friuli. V: III Convegno Nazionale di Viticoltura, Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN), 05-09 luglio 2010. Libro dei riassunti. [S. l.: s. n.], 2010, str. 176-177. [COBISS.SI-ID 1522427]

ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, BALAŽIC, Leonida, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. One-step RT qPCR assay for the detection and quantification of grapevine fanleaf virus. V: BARBA, Marina (ur.), MOTTA, Emma (ur.), TOMASSOLI, Laura (ur.), RICCIONI, Luca (ur.). Proceedings, 13th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union, Rome, 20-25 June 2010, (Petria, Vol. 20, no. 2). Rome: CRA-PAV Plant Pathology Research Centre, 2010, 2010, letn. 20, št. 2, str. 178-179. [COBISS.SI-ID 27444185]

ČEPIN, Urška, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, POMPE NOVAK, Maruša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. One-step RT real-time assay for the detection and quantification of Grapevine fanleaf virus. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 84. [COBISS.SI-ID 27398361]

DE GARCIA, Virginia, ZALAR, Polona, BUTINAR, Lorena, BRIZZIO, Silvia, SONJAK, Silva, GUNDE-CIMERMAN, Nina, VAN BROOCK, Maria. Cold-tolerant yeast diversity in subglacial environments of Northern (Svalbard, Norway) and Southern Hemisphere (Northwestersn Patagonia, Argentina) glaciers. V: 8th International Congress on Extremophiles, 12-16 September 2010, Ponta Delgada, Azores, Portugal. Extremophiles 2010 : [book of abstracts]. Ponta Delgada: Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e Equipamentos, 2010, str. 232. [COBISS.SI-ID 27787225]

ERJAVEC, Jana, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, KRAMBERGER, Petra, DREO, Tanja, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja. Development and implementation of new methods for on-site detection of bacterial and viral pathogens. V: Rapid methods Europe 2010 : international conference, marketplace and matchmaking event Analytical methods and instrumentation for food and feed safety and quality. [Noordwijkerhout: Wageningen University, 2010], str. 99. [COBISS.SI-ID 26963673]

GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, STEYER, Andrej, KRAMBERGER, Petra, BANJAC, Marko, PETERKA, Matjaž, RAVNIKAR, Maja. Concentration and detection of plant and human viruses using CIM monoliths and real time QPCR. V: ŠTRANCAR, Aleš (ur.), ČUČEK, Karmen (ur.). MSS2010 - 4rd [!] Monolith Summer School & Symposium, May 29-June 2, 2010, Portorož, Slovenia. Applications in biochromatography, bioconversion and solid phase synthesis : book of abstracts. Ljubljana: BIA Separations, 2010, str. 42-43, P17. [COBISS.SI-ID 27453913]

JERMAN, Tina, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Slovenian olive mill wastes : a potent source of bioactive phenols. V: TREBŠE, Polonca (ur.), PETRIČ, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Book of abstracts. Nova Gorica: University, 2010, str. 44. [COBISS.SI-ID 1733371]

KOGOVŠEK, Polona, BAEBLER, Špela, POMPE NOVAK, Maruša, ROTTER, Ana, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Early response of potato plants to infection with PVYNTN or PVYN. V: JUVAN, Peter (ur.). 5th CFGBC Symposium, June 16th, 2010, Ljubljana, Slovenia. From arrays to understanding diseases. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2010, str. 36. [COBISS.SI-ID 27100377]

KOGOVŠEK, Polona, BAEBLER, Špela, POMPE NOVAK, Maruša, ROTTER, Ana, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja. Possible role of pectin methylesterase inhibitor in spread of potato virus YNTN in potato plants. V: JUVAN, Peter (ur.). 5th CFGBC Symposium, June 16th, 2010, Ljubljana, Slovenia. From arrays to understanding diseases. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2010, str. 49. [COBISS.SI-ID 27103449]

KOGOVŠEK, Polona, KLADNIK, Aleš, MLAKAR, Jana, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, RAVNIKAR, Maja, POMPE NOVAK, Maruša. Distribution and relative quantification of Potato virus YNTN RNA and viral particles in potato plants. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 70. [COBISS.SI-ID 27397593]

KRAMBERGER, Petra, PETERKA, Matjaž, LAH, Barbara, JARC, Marko, BANJAC, Marko, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, ŠTRANCAR, Aleš. Down-stream processing and concentration of viruses on monolithic supports. V: BIT`s 1st World congress of virus and infections - 2010, July 31-August 3, 2010, Busan, South Korea. Voice of virologists : WCVI-2010. Dalian: BIT Life Sciences, 2010, str. 68. [COBISS.SI-ID 3837048]

LUNDER, Mojca, RAVNIKAR, Maja, BERLEC, Aleš, OBERMAJER, Nataša, ŠTRUKELJ, Borut. Surface display system on lactic acid bacteria capable of binding immunoglobulins and Tnf[alpha]. V: International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, June 15th-17th 2010, Kosice, Slovakia. Proceedings. Kysucke Nove Mesto: Pamida, 2010, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 23847719]

MEHLE, Nataša, RUPAR, Matevž, SELJAK, Gabrijel, OREŠEK, Erika, KNAPIČ, Vlasta, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Molecular diversity of "flavescence dorée" - associated phytoplasmas in Slovenian grapevine, Clematis vitalba and other potential vector. V: BERTACCINI, Assunta (ur.), LAVIÑA, Amparo (ur.), TORRES, Ester (ur.). Current status and perspectives of phytoplasma disease research and management : abstract book of the combined meeting of Work Groups 1-4, [February 1st and 2nd 2010, Stiges, Spain] : COST action FA0807: integrated management of phytoplasma epidemics in different crop systems. [Sitges: IRTA - Institut de recerca i tecnologia agroalimentaries, 2010], str. 24. [COBISS.SI-ID 27170265]

NIKOLIĆ, Petra, MEHLE, Nataša, GRUDEN, Kristina, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Real-time PCR detection assays for specific detection of three phytoplasma from apple proliferation group. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 93. [COBISS.SI-ID 27399385]

PALADIN, Mariano, BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, CHIAVONI, Andrea, BIASIZZO, L., SIVILOTTI, Paolo. Risultati di campo del diradamento dei grappoli su Schioppettino nella zona D.O.C. Colli Orientali del Friuli. V: III Convegno Nazionale di Viticoltura, Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN), 05-09 luglio 2010. Libro dei riassunti. [S. l.: s. n.], 2010, str. 221-222. [COBISS.SI-ID 1522939]

PIRC, Manca, DREO, Tanja, RUPNIK, Maja, RAVNIKAR, Maja. Characterization of bacteria from genus Pseudomonas from rosaceous plants with fire blight-like symptoms. V: 8th International Conference on Pseudomonas syringae pathovars and related pathogens : August 31st-September 3rd, 2010, Oxford, UK. Oxford: University of Oxford, UK, 2010, 2010, str. 43, A1. [COBISS.SI-ID 2258255]

PREZELJ, Nina, MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Rapid diagnostic for economically important phytoplasmas in grapevine and fruit trees. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 94. [COBISS.SI-ID 27399641]

PREZELJ, Nina, MEHLE, Nataša, NIKOLIĆ, Petra, RUPAR, Matevž, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. Rapid diagnostics for economically important phytoplasma in grapevine and fruit trees. V: BROWN, Daniel R. (ur.), BERTACCINI, Assunta (ur.). 18th International Congress of the IOM, July 11-16th, 2010, Siena. Program and Abstracts : IOM Congress 2010. [Siena: International Organization for Mycoplasmology, 2010], str. 209. [COBISS.SI-ID 27404249]

RAVNIKAR, Maja. Biological variability of potato virus Y and its influence on potato defense response. V: JUVAN, Peter (ur.). 5th CFGBC Symposium, June 16th, 2010, Ljubljana, Slovenia. From arrays to understanding diseases. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2010, str. 25. [COBISS.SI-ID 27096025]

RAVNIKAR, Maja, BERLEC, Aleš, OBERMAJER, Nataša, LUNDER, Mojca, ŠTRUKELJ, Borut. Tuf[alpha] - binding lactobacteria : a promising tools for treatment of inflammatory bowel disease. V: International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics, June 15th-17th 2010, Kosice, Slovakia. Proceedings. Kysucke Nove Mesto: Pamida, 2010, str. 55. [COBISS.SI-ID 23847975]

RUPAR, Matevž, MEHLE, Nataša, SELJAK, Gabrijel, RAVNIKAR, Maja, DERMASTIA, Marina. The first detection of a phytoplasma from the 16SrV (Elm yellows) group in the mosaic leafhopper Orientus ishidae. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 96. [COBISS.SI-ID 27400153]

SIVILOTTI, Paolo, MALOSSINI, Giorgio, STOCCO, M., NAPOLITANO, R., ALTOBELLI, Alfredo. Previssione delle produzioni e indici multispettrali : buoni risultati con il TCARI/OSAVI. V: III Convegno Nazionale di Viticoltura, Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN), 05-09 luglio 2010. Libro dei riassunti. [S. l.: s. n.], 2010, str. 76-77. [COBISS.SI-ID 1522171]

STERNAD LEMUT, Melita, LAVRENČIČ, Primož, BUCCHETTI, B., SIVILOTTI, Paolo. Effetto della defogliazione in allegagione e in invaiatura sull evoluzione e compartimentazione delle sostanze polifenoliche in Pinot Nero nella Valle di Vipacco. V: III Convegno Nazionale di Viticoltura, Fondazione E. Mach, San Michele all'Adige (TN), 05-09 luglio 2010. Libro dei riassunti. [S. l.: s. n.], 2010, str. 164-165. [COBISS.SI-ID 1518843]

STERNAD LEMUT, Melita, LIČEN, Mia, GUNDE-CIMERMAN, Nina, VRHOVŠEK, Urška, BUTINAR, Lorena. Biocontrol and ozone treatments as possible alternatives to fungicides. V: TREBŠE, Polonca (ur.), PETRIČ, Marta (ur.), LAVTIŽAR, Vesna (ur.). The 11th European Meeting on Environmental Chemistry - EMEC 11, Portorož, Slovenia, December 8-11, 2010. Book of abstracts. Nova Gorica: University, 2010, str. 178. [COBISS.SI-ID 1733115]

STERNAD LEMUT, Melita, TROŠT, Kajetan, LAVRENČIČ, Primož, SIVILOTTI, Paolo, VRHOVŠEK, Urška. Effect of leaf removal timing on anthocyanin profile of Pinot Noir grape and wine in Vipava valley. V: 6th International Congress on Pigments in Food, June 20-24, 2010, Budapest, Hungary. Pigments in food : chemical, biological and technological aspects : proceedings of the 6th international congress. Budapest: [s. n.], 2010, str. 323-325. [COBISS.SI-ID 1512699]

STEYER, Andrej, FRATNIK STEYER, Adela, GODIČ TORKAR, Karmen, GUTIERREZ-AGUIRRE, Ion, RAVNIKAR, Maja, POLJŠAK-PRIJATELJ, Mateja. Enteric viruses in Slovenian groundwater and surface water samples. V: Future challenges in food and environmental virology : program and abstract book. Istanbul: University of Istanbul, 2010, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 3272826]

TROŠT, Kajetan. Let colour influence your life : antioxidants and human health. V: The 7th Circumpolar Agricultural Conference, Alta, Finnmark , Norway, September 6-8, 2010. Abstract booklet. [S. l.: s. n., 2010], str. 19. [COBISS.SI-ID 1746171]

TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, KLADNIK, Aleš, POMPE NOVAK, Maruša, DERMASTIA, Marina. Ultrastructural changes of cells in leaf abscission zone of tomato plant. V: DOLENC KOCE, Jasna (ur.), VODNIK, Dominik (ur.), PONGRAC, Paula (ur.). 5. Slovenski simpozij o rastlinski biologiji z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 6.-9. september 2010 = 5th Slovenian Symposium on Plant Biology with International Participation, Ljubljana, September 6.-9., 2010. Knjiga povzetkov. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: = The Slovenian Society of Plant Biology, 2010, str. 57. [COBISS.SI-ID 27397081]

ŽEROVNIK, Eva, TALER-VERČIČ, Ajda, ŠKERGET, Katja, ČERU, Slavko, BAVDEK, Andrej, HODNIK, Vesna, POMPE NOVAK, Maruša, KUMM, Tina, ANDERLUH, Gregor, PALUMAA, Peep, SORIANO, Salvador, KOPITAR-JERALA, Nataša, TURK, Vito. Interactin of A-beta peptide (1-40) with domain swapped oligomers of human stefin B. V: 7th FENS Forum of European Neuroscience, July 3-7, 2010, Amsterdam, Netherlands. FENS forum abstracts. [S. l.]: Federation of European Neuroscience Societies, 2010, str. 236. [COBISS.SI-ID 23784999]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

NIKOLIĆ, Petra, RAVNIKAR, Maja, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina. A new real-time PCR detection system for AP, ESFY and PD phytoplasmas in fruit trees. V: BERTACCINI, Assunta (ur.), LAVIÑA, Amparo (ur.), TORRES, Ester (ur.). Current status and perspectives of phytoplasma disease research and management : abstract book of the combined meeting of Work Groups 1-4, [February 1st and 2nd 2010, Stiges, Spain] : COST action FA0807: integrated management of phytoplasma epidemics in different crop systems. [Sitges: IRTA - Institut de recerca i tecnologia agroalimentaries, 2010], str. 28. [COBISS.SI-ID 27170521]

RAVNIKAR, Maja. Plant physiology and biotechnology. V: JUVAN, Peter (ur.). 5th CFGBC Symposium, June 16th, 2010, Ljubljana, Slovenia. From arrays to understanding diseases. Ljubljana: Faculty of Medicine, 2010, str. 23. [COBISS.SI-ID 27095257]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

HREN, Matjaž, DREO, Tanja, ERJAVEC, Jana, NIKOLIĆ, Petra, BOBEN, Jana, GRUDEN, Kristina, DERMASTIA, Marina, CAMLOH, Marjana, RAVNIKAR, Maja. Real-time PCR detection methods for economically important grapevine related bacteria. V: DELROT, Serge (ur.), MEDRANO, Hipólito (ur.), OR, Etti (ur.), BAVARESCO, Luigi (ur.), GRANDO, Stella (ur.). Methodologies and results in grapevine research. Dordrecht [etc.]: Springer, 2010, str. 229-246. [COBISS.SI-ID 27756505]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

RAVNIKAR, Maja, MEHLE, Nataša, DREO, Tanja, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, DERMASTIA, Marina, CAMLOH, Marjana, PREZELJ, Nina, PIRC, Manca, ERJAVEC, Jana, NIKOLIĆ, Petra, KOGOVŠEK, Polona, ŠUŠTARŠIČ, Matej, PRIJATELJ-NOVAK, Špela, BLATNIK, Aleš, MATIČIČ, Lidija, MIHEVC, Ana. Program strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin : končno poročilo o opravljenem delu na strokovni nalogi : diagnosticiranje bakterijskih in virusnih bolezni : za leto 2010. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2010. 282 f. [COBISS.SI-ID 27815641]


2.24 Patent

KNECHT, Wolfgang, MUNCH-PETERSEN, Birgitte, PIŠKUR, Jure. Plant deoxyribonucleoside kinase enzymes and their use : patent no. US 7,666, 639 B2, date of patent Feb. 23, 2010 : appl. no. 10/519,395. [S.l.]: United States Patent and Trademark Office, 2010. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1627643]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

BIGOT, Giovanni, DEGANO, Francesco, SIVILOTTI, Paolo. Le stagioni e le uve 2010 : Colli Orientali del Friuli : Ramandolo. Cividale del Friuli: Colli Orientali del Friuli, 2010. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1745403]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

JERMAN, Tina. Antioksidanti oljk in oljčnega olja : predavanje na srečanju oljkarjev Goriške. Nova Gorica, 3. 12. 2010. [COBISS.SI-ID 1733627]

MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, JERMAN, Tina. Predstavitev raziskave o oljkah na goriškem : občni zbor Društva oljkarjev Brda, 5.3.2010, Vinska klet Dobrovo. Dobrovo, 5. 3. 2010. [COBISS.SI-ID 1417979]