AKTUALNO
 
g

 

g

eng
English version

 

 

RAZISKOVALNA SKUPINA ZA RENTGENSKO ABSORPCIJSKO SPEKTROSKOPIJO

raziskovalna skupina
Slika je bila narejena med opravljanjem meritev na merilni postaji BM29 pri evropskem sinhrotronu ESRF v Grenoblu julja 2007. K. Maver, A. Kodre, I. Arčon, J. Padežnik Gomilšek, N Novak Tušar.
prof. dr. Alojz Kodre (Fakulteta za matematiko in fiziko , Univerza v Ljubljani ;
Inštitut Jožef Štefan,
odsek F2 , Slovenija)
prof. dr. Iztok Arčon (Univerza v Novi Gorici;
Inštitut Jožef Štefan, odsek F2 ,Slovenija)
doc. dr. Jana Padežnik Gomilšek   (Fakulteta za strojništvo , Univerza v Mariboru, Slovenija)
     

Raziskovalna skupina izvaja raziskave s sinhrotronsko svetlobo, ki so posvečene določanju atomske oziroma molekularne strukture novih materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (metodi EXAFS in XANES). Vzporedno poteka študij kolektivnih procesov ob fotoefektu v prostih in vezanih atomih, ki je namenjen izboljšanju natančnosti in zanesljivosti obeh absorpcijskih metod. Meritve smo v zadnjih desetih letih izvajali v sinhrotronskih laboratorijih HASYLAB v Hamburgu, LURE v Parizu, ESRF v Grenoblu, in ELETTRA v Trstu. Pri raziskavah sodelujemo z več domačimi in tujimi laboratoriji iz področja materialov, kemije, fizike, farmakologije, raziskav okolja in ohranitve kulturne dediščine. Tem laboratorijem pomeni sodelovanje z našo skupino dostop do moderne merilne tehnologije s sinhrotronsko svetlobo. Doslej smo sodelovali pri razvojuveč tehnološko pomembnih materialov, kot so npr. mikroporozni katalizatorji, supraprevodne in feroelektrične keramike, surfraktanti, zaščitne prevleke, nanostrukturni materiali in nekatere farmakološko pomembne makromeolekule. Posebej velja omeniti ključne izboljšave pri pripravi znanega sredstva v kemoterapiji raka - cisplatina, ki bistveno poveča njegovo učinkovitost pri zdravljenju. Aktivno sodelujemo tudi pri iskanju rešitev pri onesnaženju okolja s težkimi kovinami in pesticidi in pri projektu ohranjanja dokumentov iz kulturne dediščine. Vključeni smo v EU Center odličnosti: Center for advanced processing, technologies and materials.

 

Glavna področja naših raziskav so:

  • Analiza atomske strukture novih materialov z rentgenskima metodama EXAFS in XANES
  • Atomsko absorpcijsko ozadje v spektrih EXAFS
  • Večelektronske fotoekscitacije v prostih in vezanih atomih

 

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Last change: 16-Apr-2009