A
A
A


 

 


 
Dobrodošli
  Na teh spletnih straneh boste našli informacije o rentgenski absorpcijski spektroskopiji s sinhrotronsko svetlobo.
 

Predstavljena so naslednja glavna področja:

  • Analiza atomske in molekularne strukture snovi v trdnem, tekočem ali plinastem stanju z metodama EXAFS in XANES. Vključeni so zgledi strukturnih analiz različnih materialov (soli, geli, nanostrukturni materiali, tanke plasti, katalitska molekularna sita, keramike, kvazikristali, farmakološko pomembne molekule, ...).
  • Uporaba rentgenskih spektroskopskih metod pri razvoju različnih tehnološko pomembnih materialov in zdravil, pri raziskavah onesnaženja okolja, pri ohranjanju kulturne dediščine in na drugih področjih.
  • Večelektronske fotoekscitacije v prostih in vezanih atomih.
  • Atomsko absorpcijsko ozadje v spektrih EXAFS
  • Različne merilne tehnike v rentgenski absorpcijski spektrometriji (visokotemperaturne absorpcijske celice za atomske pare, ...)
  Primeri so povzeti iz rezultatov slovenske raziskovalne skupine za eksperimentalno atomsko fiziko in rentgensko absorpcijsko spektrometrijo. Avtorji posameznih prispevkov in publikacije iz katerih je povzeta vsebina prispevka so navedeni na začetku vsakega poglavja.
 


Strani ureja in vzdržuje:

Iztok Arčon
Raziskave z rentgensko sinhrotronsko svetlobo, Univerza v Novi Gorici

Avtorji posameznih prispevkov: A. Kodre, I. Arčon, J. Gomilšek Padežnik, A. Mihelič

Klemen Peršolja, študent Visoke poslovno-tehniške šole, Politehnike Nova Gorica, je pomagal pri zasnovi, oblikovanju in postaviti tega spletnega portala v obdobju februar - maj 2004.

 

Na spletu od marca 2004

E-mail:iztok.arcon@p-ng.si
Last change: 9-03-2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-Mar-2010