Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za humanisitko

Program Slovenistika (jezik in književnost)


Uvod v splošno jezikoslovje

Izvajalci: Lanko Marušič, Rok Žaucer in Vesna Plesničar


Tu boste našli obvestila in datoteke pomembne za ta predmet.

Predmetni načrt za celoten semester šolskega leta 2022/2023.

Izročki

 • uvod, predstavitev, 13. 10. 2014
 • glasoslovje/fonetika, stran, 26. 2. 2013
 • fonologija, 5. 11. 2008
 • morfologija, 5. 11. 2008
 • skladnja, 19. 11. 2008
 • pomenoslovje, 6. 1. 2008
 • zgodovinsko jezikoslovje, 22. 4. 2013
 • razvrščanje jezikov, 30. 4. 2013
 • jezik in družba, 29. 4. 2013
 • Psiholingvistika, 14. 5. 2013
 • Nevrolingvistika, 12.1.2017
 • Usvajanje maternega jezika, 20. 5. 2013
 • Domače naloge:

 • 1. domača naloga, oddaja: 28. 10. 2022
 • 2. domača naloga, oddaja: 11. 11. 2022
 • 3. domača naloga, oddaja: 18. 11. 2022
 • 4. domača naloga, oddaja: 25. 11. 2022
 • 5. domača naloga, oddaja: 2. 12. 2022
 • domača naloga 6, oddaja: 9. 12. 2022
 • domača naloga 7, oddaja: 19. 1. 2023