Franc Marušič - Lanko
Univerza v Novi Gorici
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
Slovenija
tel: ++386 5 3315 207
This page in English Domači naslov
Trg J. Srebrniča 1
SI-5250 Solkan
Slovenija
tel: ++386 5 300 5480


Služba:
- redni profesor za jezikoslovje na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in raziskovalec na Centru za kognitivne znanosti jezika

Nosilec predmetov

 • 2018/2019
  - Slovenski jezik - Skladnja
  - Izbrana poglavja iz jezikoslovja (2. stopnja)
  - Slovenski jezik - Pomenoslovje
 • 2005 - 2018
  - 12x Splošno jezikoslovje
  - 12x Jezikovnosvetovalni seminar
  - 10x Slovenski jezik - Skladnja
  - 4x Slovenski jezik - Pomenoslovje
  - 3x Slovenski jezik III
  - 2x Slovenski jezik II
  - 1x Slovenski jezik I
  - 1x Skladnja II (2. stopnja)
  - 2x Izbrana poglavja iz jezikoslovja (2. stopnja)
  - 3x Uvod v skladnjo (3. stopnja)
  - Introduction to Syntax and Semantics (USC: Ling 302)
  - Generative Syntax (USC: Ling 530)

Trenutne raziskave:

 • Slovenska narečna skladnja
 • Skladnja samostalniške zveze
 • Teorija faz in nesimultan prenos iz skladnje na glasovni in pomenski vmesnik
 • Skladenjsko ujemanje
 • Jezikovno svetovanje (teorija in praksa)
 • Usvajanje števil
 • Experimentalna oblikoskladnja južnoslovanskih jezikov
  KSEnJa

Publikacije:

Imam oz. sem imel več funkcij v različnih nevladnih službah, kot je naprimer USRBB, DZRJL, DLSF, SVOD, ŠUSS, LK, ICK, AFC. Zanima me takorekoč vse, zato tega ne bi podrobneje našteval. Včasih sem dosti slikal, danes pa so od tega ostala bolj le dokumentarno fotografska porocila.

Na voljo imate še nakaj epskih pesnitev.

pišite mi in me pokritizirajte.