COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSBibliografija skupine za leto 2024Melinc Mlekuž, Maja [55100]

Brežnik, Maruša [58286]

Mišmaš, Petra [35122]

Butschety, Madeleine [58262]

Plesničar, Vesna [39228]

Gomboc Čeh, Katarina [54822]

Stateva, Penka [31176]

Khristov, Danil [54757]

Stepanov, Artur [31177]

Tabachnick, Guy Mandelstam [58127]

Marušič, Franc [20044]

Žaucer, Rok [29699]
IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Petra Mišmaš, Multifunctionality in Slovenian morphology : lecture at the Fall/Winter 2023-2024 Slavic Linguistics Webinars, University of Verona, Department of Foreign Languages and Literatures, 25. 1. 2024, online, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8823. [COBISS.SI-ID 182618627]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

2. Frontiers in language sciences, Sara Andreetta (član uredniškega odbora 2022-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, http://www.frontiersin.org/Language_Sciences, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7539. [COBISS.SI-ID 19924488]

3. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/22698, http://frontiersin.org/psychology. [COBISS.SI-ID 519967513]

4. Journal of Slavic linguistics, Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=1068-2090, https://www.jstor.org/journal/jslavling. [COBISS.SI-ID 3385127]

5. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam, https://lingue-antiche-e-moderne.it/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1661. [COBISS.SI-ID 3587323]

6. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35094, http://semprag.org, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

7. Slovenščina v šoli, Maja Melinc Mlekuž (član uredniškega odbora 2014-), Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-, ISSN 1318-864X, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-20N386V8, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6332. [COBISS.SI-ID 59164416]


Recenzent

8. Entropy, Sara Andreetta (recenzent 2020-), Basel: MDPI, 1999-, ISSN 1099-4300, http://www.mdpi.com/journal/entropy, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/24797, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=1CNM&scope=site, http://www.mdpi.com/journal/entropy, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7506. [COBISS.SI-ID 515806233]NERAZPOREJENO

9. Tamara Babić Nikoforov (intervjuvanec), Katarina Gomboc Čeh (intervjuvanec), Anja Mugerli (intervjuvanec), "Literarni glasovi z obeh strani meje", Delo, [Tiskana izd.], 29. jan. 2024, leto 66, št. 23, str. 6, fotogr., ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 183134979]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 2. 2024
Bibliografija skupine za leto 2023Andreetta, Sara [37575]

Melinc Mlekuž, Maja [55100]

Brežnik, Maruša [58286]

Mišmaš, Petra [35122]

Butschety, Madeleine [58262]

Plesničar, Vesna [39228]

Gomboc Čeh, Katarina [54822]

Stateva, Penka [31176]

Khristov, Danil [54757]

Stepanov, Artur [31177]

Longo, Federica [57198]

Tabachnick, Guy Mandelstam [58127]

Marušič, Franc [20044]

Žaucer, Rok [29699]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Theme-vowel class indeterminacy and root allomorphy in Slovenian", Glossa, 2023, vol. 8, str. 1-38, ilustr., ISSN 2397-1835, https://www.glossa-journal.org/article/id/8550/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7983, DOI: 10.16995/glossa.8550. [COBISS.SI-ID 142064131]

2. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "The interaction between theme vowels and secondary imperfectives in Slovenian : the curious case of ava and eva", Journal of Slavic linguistics, 2023, vol. 31, no. fasl 30, str. 1-21, ilustr., ISSN 1543-0391, http://ojs.ung.si/index.php/JSL/article/view/173/261, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8840. [COBISS.SI-ID 183510787]

3. Greta Mazzaggio, Penka Stateva, "Two ʺmanyʺ- words in Italian? : on molto-tanto and cross-linguistic differences in quantification", Quaderni di linguistica e studi orientali, 2023, vol. 9, str. 117-134, ilustr., ISSN 2421-7220, https://oaj.fupress.net/index.php/bsfm-qulso/article/view/15155/12159, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8501, DOI: 10.13128/QULSO-2421-7220-15155. [COBISS.SI-ID 166813955]

4. Matic Pavlič, Arthur Stepanov, Penka Stateva, "Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih", Slavia Centralis, [Tiskana izd.], 2023, letn. 16, št. 1, str. 17-34, ISSN 1855-6302, https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2803/2189, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8249, DOI: 10.18690/scn.16.1.17-34.2023. [COBISS.SI-ID 155050499]


1.03 Drugi znanstveni članki

5. Sara Andreetta, Davide Spalla, Alessandro Treves, "Narratives need not end well; nor say it all", Behavioral and brain sciences, 2023, vol. 46, [article no.] e83, str. 1-2, ilustr., ISSN 1469-1825, https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/abs/narratives-need-not-end-well-nor-say-it-all/E6429D27204BF6333BB7FA6BD8ECC01F, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8195, DOI: 10.1017/S0140525X22002655. [COBISS.SI-ID 151540483]


1.04 Strokovni članek

6. Arthur Stepanov, "Are dolphinsʹ clicks used for communication?", Alternator : misliti znanost, 13. jul. 2023, št. 27, ilustr., ISSN 2712-3510, https://www.alternator.science/sl/daljse/are-dolphins-clicks-used-for-communication/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8302, DOI: 10.3986/alternator.2023.27. [COBISS.SI-ID 158773507]

7. Maja Melinc Mlekuž, "Kako sklanjamo žensko ime Duia?", Primorski dnevnik, [Tiskana izd.], 20. jan. 2023, leto 79, št. 16, str. 23, ilustr., ISSN 1124-6669, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7888. [COBISS.SI-ID 138810627]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. Matic Pavlič, Arthur Stepanov, "Number mismatch effect and processing cataphora in a pro-drop language : the case of Slovenian", V: Advances in formal Slavic linguistics 2021, Petr Biskup (ur.), Berlin: Language Science Press, cop. 2023, str. 293-314, ilustr., Open Slavic linguistics, ISBN 978-3-96110-427-7, https://zenodo.org/records/10123649/files/411-BiskupEtAl-2024-11.pdf?download=1, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8767, DOI: 10.5281/zenodo.10123649. [COBISS.SI-ID 181114115]

9. Anna Shusterman, Abigail Seevak, Petra Mišmaš, Franc Marušič, Rok Žaucer, "Does grammatical number support the acquisition of number words?", V: Proceedings of the 47th Annual Boston University Conference on Language Development, Paris Gappmayr (ur.), Somerville (MA): Cascadilla Press, 2023, vol. 2, str. 686-701, ilustr., Proceedings of the Annual Boston University Conference on Language Development, ISBN 978-1-57473-087-6, ISSN 1080-692X, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8318. [COBISS.SI-ID 159425539]

10. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Dozoreti, dozorevati; izgoreti, izgorevati --- : o sekundarnih nedovršnikih netožilniških glagolov v slovenščini", V: Škrabčevi dnevi 12 : zbornik prispevkov s simpozija 2021, Danila Zuljan Kumar (ur.), Helena Dobrovoljc (ur.), Nova Gorica: Založba Univerze, 2023, str. 11-22, ilustr., Zbirka Humanistika, ISBN 978-961-7025-27-9, https://www.ung.si/sl/zalozba/39/skrabcevi-dnevi-12-zbornik-prispevkov-s-simpozija-2021/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8037. [COBISS.SI-ID 145973763]

11. Katarina Gomboc Čeh, "Izražanje naklonskih pomenov z glagolom imeti", V: Škrabčevi dnevi 12 : zbornik prispevkov s simpozija 2021, Danila Zuljan Kumar (ur.), Helena Dobrovoljc (ur.), Nova Gorica: Založba Univerze, 2023, str. 23-33, Zbirka Humanistika, ISBN 978-961-7025-27-9, https://www.ung.si/sl/zalozba/39/skrabcevi-dnevi-12-zbornik-prispevkov-s-simpozija-2021/. [COBISS.SI-ID 146505731]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Ov to the rescue", V: 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18) : August 24-26, 2023, Bratislava, Slovakia : book of abstracts, Miroslav Zumrík (ur.), Bratislava: SAP, 2023, str. 95-96, https://www.juls.savba.sk/attachments/sls_2023/bookabs%20new%20web.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8365. [COBISS.SI-ID 162594563]

13. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, "Assessing sentence comprehension in Slovenian : linguistic background and standardization of a new test called “JERA”", V: Research in education and rehabilitaion sciences : ERFCON 2023 : book of abstracts : 10th International Conference : May 5-7, 2023, Zagreb, Croatia, Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2023, str. 140, Scientific series, 26, ISBN 978-953-8321-06-1, https://erfcon22.conventuscredo.hr/wp-content/uploads/2023/11/book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 171049731]

14. Sara Andreetta, Matic Pavlič, Penka Stateva, Arthur Stepanov, "Sentence comprehension in indigenous heritage speakers' communities compared to mainland baseline", V: RUEG Conference 2023 : poster session, Charlottesville: The Center for Open Science, 2023, 1 str., https://osf.io/4vgkd/?view_only=, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8500. [COBISS.SI-ID 166819331]

15. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Končnice pod drobnogledom dvojine - vsi dvojinski a-ji", V: Škrabčevi dnevi 13 : knjižica povzetkov simpozija 2023 : 20. oktober 2023, Nova Gorica, Franc Marušič (ur.), et al., Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2023, str. 21-22, ilustr., https://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/SD-13-Povzetki-simpozija-2023.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8598. [COBISS.SI-ID 169389571]

16. Alessandra Zappoli, Sara Andreetta, Cinzia Avesani, Greta Mazzaggio, "Exploring the production of verbal irony and prosodic contours in native and second language speakers of Italian and English", V: XPRAG 2023 X : the 10th biennial meeting of Experimental Pragmatics, 20-22 Sep. 2023, Paris (France), [Paris: s. n.], 2023, 1 str., https://xpragx.sciencesconf.org/473457/document, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8447. [COBISS.SI-ID 165640451]

17. Federica Longo, Bob Van Tiel, Penka Stateva, Greta Mazzaggio, "Scalar diversity and second-language processing : the pragmatic transfer hypothesis", V: XPRAG 2023 X : the 10th biennial meeting of Experimental Pragmatics, 20-22 Sep. 2023, Paris (France), [Paris: s. n.], 2023, 1 str., https://xpragx.sciencesconf.org/data/pages/XPragX_schedule.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8513. [COBISS.SI-ID 166761219]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. Maja Melinc Mlekuž, "Vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji med pandemijo covida-19", V: Čezmejno sobivanje in komunikacija v času pandemije, Milan Bufon (ur.), Vesna Mikolič (ur.), Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2023, str. 199-218, ilustr., ISBN 978-961-7195-09-5. [COBISS.SI-ID 158500611]

19. Franc Marušič, "Circumfixation", V: The Wiley Blackwell companion to morphology, Peter Ackema (ur.), Hoboken (NJ): Wiley-Blackwell, 2023, str. 1-26, Wiley Blackwell companions to linguistics, ISBN 978-1-119-69360-4, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781119693604.morphcom013, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8585, DOI: 10.1002/9781119693604.morphcom013. [COBISS.SI-ID 168728835]


1.22 Intervju

20. Petra Mišmaš (intervjuvanec), "Seciranje slovenščine", Delo.si, [Spletna izd.], 11. maj 2023, ilustr., ISSN 1854-6544, https://www.delo.si/novice/znanoteh/seciranje-slovenscine/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8229. [COBISS.SI-ID 153559555]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

21. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, JERA - JEzikovno RAzumevanje : test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2023, XI, 227 str., ilustr., ISBN 978-961-7025-32-3. [COBISS.SI-ID 150881795]

22. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, Jezikovno razumevanje : test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku, Elektronska izd., Nova Gorica: Založba Univerze, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IX, 200 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-31-6, https://www.ung.si/sl/zalozba/42/jera-jezikovno-razumevanje-test-sposobnosti-razumevanja-stavkov-v-slovenskem-jeziku/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2FTHZ8P1, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8206. [COBISS.SI-ID 150862595]

23. Barbara Baloh, Maja Melinc Mlekuž, Slovenščina v vrtcu : poučevanje in učenje jezika v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2023, 157 str., ilustr., tabele, ISBN 978-88-95584-18-8. [COBISS.SI-ID 166238723]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

24. Kaja Dobrovoljc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Odprta vprašanja pri prenosu označevalne sheme Universal dependencies na slovenska besedila : priloga k smernicam za označevanje besedil v slovenščini, [S. l.: s. n., 2023], 28 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8410. [COBISS.SI-ID 164382723]


2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

25. Stefan Milosavljević, Petra Mišmaš, Marko Simonović, Boban Arsenijević, Katarina Gomboc Čeh, Franc Marušič, Jelena Simić, Rok Žaucer, Database of the Western South Slavic verb hyperverb -- derivation, Graz: University; Nova Gorica: University, 2023, 1 spletni vir, CLARIN.SI data & tools, https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1855, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8325. [COBISS.SI-ID 159896067]
financer: ARRS, N6-0113, SI, Glagol v hiperprostoru: medsebojno vplivanje med prozodijo, morfologijo in semantiko v zahodnih južnoslovanskih glagolih; FWF, I 4215, Hyperspacing the verb: the interplay between prosody, morphology and semantics in the Western South Slavic verbal domain


2.21 Programska oprema

26. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, JERA : test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku, Nova Gorica: Univerza, 2023, 1 spletni vir, https://jera.ung.si/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8180. [COBISS.SI-ID 150819843]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti-temeljni, J6-1805, Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jezikuIZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

27. Sara Andreetta, At the interface between meter and memory : lecture at the Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA), Trst, 27. 4. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8188. [COBISS.SI-ID 150971395]

28. Petra Mišmaš, We need to talk about multifunctionality : lecture at Dokuz Eylul University Faculty of Letters, Department of Linguistics and the Izmir Linguistics Circle, 17. 4. 2023, online, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8156. [COBISS.SI-ID 149487619]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

29. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Vesna Plesničar, Rok Žaucer, Adjective ordering and concept perception : two sides of the same coin : lecture at 48th Incontro di Grammatica Generativa (IGG48), Florence, 16.-18. Feb. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7990. [COBISS.SI-ID 142547715]

30. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, Assessing sentence comprehension in Slovenian: linguistic background and standardization of a new test "Jera" : lecture at 10th International Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences-ERFCON, Zagreb 5.-7. 5. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8190. [COBISS.SI-ID 151220739]

31. Greta Mazzaggio, Penka Stateva, On the Italian Molto and Tanto and the differences with the Slovenian Precej and Veliko : lecture at the 48. Incontro di Grammatica Generativa, IGG48, Dilef, University of Florence, 16. 2. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8076. [COBISS.SI-ID 146629379]

32. Petra Mišmaš, Franc Marušič, Rok Žaucer, Podatkovna baza WeSoSlaV kot izhodišče za preučevanje slovenskih glagolov : predavanje na Mednarodnem dnevu slovarjev 2023, Slovarji na obronkih našega prostora, časa in družbe, 16. 10. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8582. [COBISS.SI-ID 168507907]

33. Marko Simonović, Petra Mišmaš, Predictably peculiar: base modifications in Slovenian deverbal nominalisations : lecture at the 16th Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis (SinFonIJA 16), Brno, 23. 9. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8445. [COBISS.SI-ID 165590275]

34. Penka Stateva, A psycholinguistic perspective on feature assignment in Bulgarian and Russian numeral phrases : lecture at the international conference Language, culture and identity: manifestations, transformations and interplay, 26 June 2023, University of Ruse, Bulgaria, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8275. [COBISS.SI-ID 157040643]

35. Petra Mišmaš, Večfunkcijski morfemi in slovenščina : predavanje na 11. Simpoziju mladih slavistov Philoslavica 2023, Dialog med središči in obrobji v slovanskih jezikih in literaturah, Nova Gorica, 1. 12. 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8704. [COBISS.SI-ID 178623747]

36. Arthur Stepanov, What's in the middle? Reflections on Brown et al. (2021) : lecture at Workshop on Gisbert Fanselow's Contributions to Syntactic Theory & 47. Tagung der GGS, Humboldt-Universität zu Berlin, 27-29 April 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8179. [COBISS.SI-ID 150765827]

37. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Why are adjectives ordered the way they are ordered? : lecture at the workshop Linearizzazione e gerarchia nel linguaggio: prospettive di studio sulla variazione linguistica e sulla relazione tra lingue naturali e linguaggio musicale, Videm, 21 Novembre 2023, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8657. [COBISS.SI-ID 173287171]


3.25 Druga izvedena dela

38. Helena Dobrovoljc, Matjaž Geršič, Nataša Gliha Komac, Andreja Kalc, Laura Sgubin, Maja Melinc Mlekuž, Zemljepisna imena na poselitvenem območju Slovencev v Italiji : okrogla miza, Trgovski dom v Gorici, 4. okt. 2023. [COBISS.SI-ID 169361667]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

39. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc Čeh (prevajalec, urednik), Špela Sevšek Šramel (prevajalec, urednik), Đurđa Strsoglavec (prevajalec, urednik), Lidija Rezoničnik (urednik), Milen Malakov (urednik), Jana Šnytová (urednik), Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2023, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-297-122-9, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/438. [COBISS.SI-ID 151648771]

40. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc Čeh (prevajalec, urednik), Špela Sevšek Šramel (prevajalec, urednik), Đurđa Strsoglavec (prevajalec, lektor, urednik), Lidija Rezoničnik (lektor, urednik), Milen Malakov (urednik), Jana Šnytová (urednik), Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (127 str.)), ilustr., ISBN 978-961-297-123-6, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/438, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HL4K2APH, DOI: 10.4312/9789612971236. [COBISS.SI-ID 151668227]

41. Frontiers in communication, Sara Andreetta (član uredniškega odbora 2023), Lausanne: Frontiers Media S.A., 2016-, ISSN 2297-900X, http://journal.frontiersin.org/journal/communication, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/36863, http://journal.frontiersin.org/journal/communication. [COBISS.SI-ID 526727449]

42. Frontiers in language sciences, Sara Andreetta (član uredniškega odbora 2022-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, http://www.frontiersin.org/Language_Sciences, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7539. [COBISS.SI-ID 19924488]

43. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/22698, http://frontiersin.org/psychology. [COBISS.SI-ID 519967513]

44. Journal of Slavic linguistics, Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=1068-2090, https://www.jstor.org/journal/jslavling. [COBISS.SI-ID 3385127]

45. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam, https://lingue-antiche-e-moderne.it/, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1661. [COBISS.SI-ID 3587323]

46. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/35094, http://semprag.org, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

47. Slovenščina v šoli, Maja Melinc Mlekuž (član uredniškega odbora 2014-), Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-, ISSN 1318-864X, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-20N386V8, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6332. [COBISS.SI-ID 59164416]

48. Franc Marušič (urednik), Maja Melinc Mlekuž (urednik), Petra Mišmaš (urednik), Rok Žaucer (urednik), Škrabčevi dnevi 13 : knjižica povzetkov simpozija 2023 : 20. oktober 2023, Nova Gorica, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (23 str.)), ilustr., https://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/SD-13-Povzetki-simpozija-2023.pdf, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8597. [COBISS.SI-ID 169385987]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

49. Megumi Tona, Cross-linguistic variation and cross-linguistic influence in quantifier interpretation : master's thesis, Nova Gorica: [M. Tona], 2023, 151 str., ilustr., https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8642. [COBISS.SI-ID 172578819]


Prevajalec

50. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc Čeh (prevajalec, urednik), Špela Sevšek Šramel (prevajalec, urednik), Đurđa Strsoglavec (prevajalec, urednik), Lidija Rezoničnik (urednik), Milen Malakov (urednik), Jana Šnytová (urednik), Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2023, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-297-122-9, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/438. [COBISS.SI-ID 151648771]

51. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc Čeh (prevajalec, urednik), Špela Sevšek Šramel (prevajalec, urednik), Đurđa Strsoglavec (prevajalec, lektor, urednik), Lidija Rezoničnik (lektor, urednik), Milen Malakov (urednik), Jana Šnytová (urednik), Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (127 str.)), ilustr., ISBN 978-961-297-123-6, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/438, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HL4K2APH, DOI: 10.4312/9789612971236. [COBISS.SI-ID 151668227]

52. Nejra Okanović, "Da li čuješ ovaj zvuk tišine? = Slišiš ta zvok tišine?", November, dec. 2023, št. 7, str. 4, fotogr., ISSN 2670-7977. [COBISS.SI-ID 183044611]


Oseba, ki intervjuva

53. Borut Kokalj (intervjuvanec, fotograf), Tom Ločniškar (intervjuvanec, fotograf), "Stres na kmetiji je bolj pristen, stvaren : Borut Kokalj in Tom Ločniškar", El normal, dec. 2023, letn. 1, št. 3, str. 70-75, fotogr., ISSN 2820-6215, https://elnormal.si/borut-kokalj-in-tom-locniskar-stres-na-kmetiji-je-bolj-pristen-stvaren/. [COBISS.SI-ID 178210051]


Recenzent

54. Entropy, Sara Andreetta (recenzent 2020-), Basel: MDPI, 1999-, ISSN 1099-4300, http://www.mdpi.com/journal/entropy, https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/24797, https://search.ebscohost.com/direct.asp?db=a9h&jid=1CNM&scope=site, http://www.mdpi.com/journal/entropy, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=7506. [COBISS.SI-ID 515806233]

55. Abdulkadir Abdulrahim, Greta Mazzaggio (urednik, recenzent), Paolo Lorusso (urednik, recenzent), Proceedings of the International Summer School of Bilingualism and Multilingualism (ISSBM2022), Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2023, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 389 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-30-9, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MNWOLS73, https://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=8181. [COBISS.SI-ID 149883907]NERAZPOREJENO

56. Katarina Gomboc Čeh, "Podnajemnica", November, dec. 2023, št. 7, str. 9, ISSN 2670-7977. [COBISS.SI-ID 183057411]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 9. 2. 2024


 

Bibliografija skupine za leto 2022Andreetta, Sara [37575]

Mišmaš, Petra [35122]

Curk, Mateja [57028]

Plesničar, Vesna [39228]

Gomboc Čeh, Katarina [54822]

Stateva, Penka [31176]

Khristov, Danil [54757]

Stepanov, Artur [31177]

Longo, Federica [57198]

Zappoli, Alessandra [55321]

Marušič, Franc [20044]

Žaucer, Rok [29699]

Mazzaggio, Greta [55854]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Francesca Panzeri, Greta Mazzaggio, Beatrice Giustolisi, Silvia Silleresi, Luca Surian, "The atypical pattern of irony comprehension in autistic children", Applied psycholinguistics, 2022, vol. 43, no. 4, str. 757-784, ilustr., ISSN 0142-7164, DOI: 10.1017/S0142716422000091. [COBISS.SI-ID 106653955]

2. Eleonora Marocchini, Simona Di Paola, Greta Mazzaggio, Filippo Domaneschi, "Understanding indirect requests for information in high-functioning autism", Cognitive processing, 2022, vol. 23, iss. 1, str. 129-153, ilustr., ISSN 1612-4782, DOI: 10.1007/s10339-021-01056-z. [COBISS.SI-ID 97397507]

3. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Lowest theme vowels or highest roots? : an ʹunaccusativeʹ theme-vowel class in Slovenian", Glossa, 2022, vol. 7, iss. 1, str. 1-31, ilustr., ISSN 2397-1835, https://www.glossa-journal.org/article/id/5809/, DOI: 10.16995/glossa.5809. [COBISS.SI-ID 98070787]


1.05 Poljudni članek

4. Matija Perne, Franc Marušič, "Jamski sistemi", Glas podzemlja : glasilo Društva za raziskovanje jam Ljubljana, [Tiskana izd.], 2022, str. 66-71, fotogr., ISSN 1581-8942, https://www.dzrjl.si/wp-content/uploads/2022/07/GP2022_final_WEB_reduced_z_A3_na%C4%8Drtom.pdf. [COBISS.SI-ID 116660483]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. Vesna Plesničar, "A corpus investigation of the ordering of selected attributive adjectives in Slovenian", V: BeLiDa 1 : thematic collection of papers, Natalija Panić Cerovski (ur.), Belgrade: University, Faculty of Philology, 2022, str. 173-195, ilustr., ISBN 978-86-6153-695-3, DOI: 10.18485/belida.2022.1.ch6. [COBISS.SI-ID 128235523]
financer: ARRS, J6-7282, Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcionalnih projekcij v samostalniški zvezi

6. Danil Khristov, "Yat-alternation and the imperfect tense in Bulgarian : a rule-based analysis", V: Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language : Sofia, 2021 = Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za b''lgarski ezik "prof. Ljubomir Andrejčin" : Sofija, 2021, Svetla Koeva (ur.), Sofia, Sofija: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, str. 113-126, ilustr., Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferenciâ na Instituta za bʺlgarski ezik Prof. Lûbomir Andrejčin, ISSN 2683-1198, https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2022/06/Proceedings_IBL2022.pdf. [COBISS.SI-ID 120320003]

7. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Nika Pušenjak, Penka Stateva, "Razumevanje stavkov v slovenščini : jezikoslovno ozadje in standardizacija novega testa “JERA” = Assessing sentence comprehension in Slovenian : linguistic background and standardisation of a new test “JERA”", V: VI. kongres logopedov Slovenije : Logopedija na prelomu. : zbornik prispevkov = Conference proceedings of the VIth Congress of Slovenian Speech and Language Therapists : Moravske Toplice, 19.-21. oktober 2022, Tanja Kocjančič Antolík (ur.), Moravske Toplice [i. e. Maribor]: Društvo logopedov Slovenije, 2022, str. 240-248, ilustr., tabela, ISBN 978-961-95982-0-7, http://dlogs.si/wp-content/uploads/2022/11/ZBORNIK-PRISPEVKOV-VI.kongresa.pdf. [COBISS.SI-ID 132480771]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. Matic Pavlič, Arthur Stepanov, Penka Stateva, "Preservation of dual in six Slovenian dialects with respect to sentential function of the noun and the available dual forms in a paradigm", V: 15th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-15) : programme [and abstracts] : The Department of Slavic and Hungarian Studies of Humboldt University, Berlin, October 5–7, 2022, Berlin: Department of Slavic and Hungarian Studies of Humboldt University, 2022, 3 str., https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/veranstaltungen/konferenzen/fdsl-15/abstracts/pavlic-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 129664259]

9. Greta Mazzaggio, Anne Colette Reboul, Jean-Baptiste van der Henst, Anne Cheylus, Paolo Lorusso, Penka Stateva, "On the cost of scalar implicatures : an eye-tracking study", V: AMLaP 2022 [also] Architectures and Mechanisms for Language Processing, [United Kingdom: s. n.], 2022, str. 1-2, ilustr., https://oxford-abstracts.s3.amazonaws.com/4c2b3b2d-3979-47fc-a399-31fffc1b3a2c.pdf. [COBISS.SI-ID 117628675]

10. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, "The (un)expectedly stacked prefixes in Slovenian", V: FDSL 15 : Formal Description of Slavic Languages 15 : programme : [Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany, October 5-7, 2022], Berlin: Humboldt-Universität, 2022, str. 1-2, ilustr., https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/veranstaltungen/konferenzen/fdsl-15/abstracts/marusic_mismas_zaucer.pdf. [COBISS.SI-ID 124843267]

11. Boban Arsenijević, Katarina Gomboc, Franc Marušič, Petra Mišmaš, Stefan Milosavljević, Rok Žaucer, "Explaining the quantitative distribution of deverbal -lac/-lec nominalizations in Western South Slavic", V: FDSL 15 : Formal Description of Slavic Languages 15 : programme : [Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany, October 5-7, 2022], Berlin: Humboldt-Universität, 2022, str. 1-3, ilustr., https://www.slawistik.hu-berlin.de/de/veranstaltungen/konferenzen/fdsl-15/abstracts/arsenijevic-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 124841731]

12. Danil Khristov, Arthur Stepanov, Julie Franck, Penka Stateva, "Feature assignment errors in the Bulgarian quantified noun phrase", V: Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL 31) : McMaster University, Faculty of Humanities, Hamilton, Ontario, 24 June 2022 - 26 June 2022, Hamilton (Ontario): McMaster University, 2022, str. 1-2, https://drive.google.com/file/d/1dWAl4bHtAe8-ygC3nrVTcLExg39OtMzB/view?usp=sharing. [COBISS.SI-ID 118342915]

13. Greta Mazzaggio, "Pragmatic aspects in multilingual communication : what experimental research tells us", V: International Summer School on Bilingualism and Multilingualism : Chemnitz University of Technology, 12.-16. September 2022, Chemnitz: University of Technology, 2022, 1 str., https://sites.google.com/view/issbm2022-across/programme. [COBISS.SI-ID 120292355]

14. Alessandra Zappoli, "Prosody and discourse structure in native and second language : hands on research using PRAAT", V: International Summer School on Bilingualism and Multilingualism : Chemnitz University of Technology, 12.-16. September 2022, Chemnitz: University of Technology, 2022, 1 str., https://sites.google.com/view/issbm2022-across/programme. [COBISS.SI-ID 119627011]

15. Boban Arsenijević, Katarina Gomboc, Franc Marušič, Stefan Milosavljević, Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Licensing deverbal -lac/-lec nominalizations in Western South Slavic", V: SinFonIJa 15 : University of Udine, September 22-24, 2022 : oral presentations : abstracts, [Udine: s. n.], 2022, str. 2-3, ilustr., https://sinfonija15.uniud.it/fileadmin/sinfonija-docs/pdf/Abstracts_oral.pdf. [COBISS.SI-ID 122967555]

16. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, "Lexical prefixes don't stack : and when they do?", V: SinFonIJa 15 : University of Udine, September 22-24, 2022 : oral presentations : abstracts, [Udine: s. n.], 2022, str. 20-21, ilustr., https://sinfonija15.uniud.it/fileadmin/sinfonija-docs/pdf/Abstracts_oral.pdf. [COBISS.SI-ID 122966787]

17. Alessandra Zappoli, "Categorical perception of a vowel contrast in native speakers and second language learners", V: TEX2022 : bringing together predictive processes and statistical learning : 19.-22. Jul. 2022, SISSA, International School for Advanced Studies, Trieste: SISSA, 2022, 1 str., https://indico.sissa.it/event/59/contributions/1599/. [COBISS.SI-ID 119604483]

18. Alessandra Zappoli, "Categorically perceiving vs. categorizing while perceiving : the role of segments' recognition and lexical access while categorizing the pragmatic function of pitch movements in speech", V: TEX2022 : bringing together predictive processes and statistical learning : 19.-22. Jul. 2022, SISSA, International School for Advanced Studies, Trieste: SISSA, 2022, 1 str., https://indico.sissa.it/event/59/timetable/pdf?advanced=y&contribution_info=showContribId&contribution_info=showAbstract&document_settings=showCoverPage&document_settings=showTableContents&document_settings=showSessionTOC&download=1&firstPageNumber=1&other=showSpeakerTitle&pagesize=A4&session_info=useSessionColorCodes&session_info=showSessionDescription&submitted=&visible_entries=showContribsAtConfLevel&visible_entries=showBreaksAtConfLevel. [COBISS.SI-ID 119606275]

19. Penka Stateva, Greta Mazzaggio, "Pragmatic transfer in bilinguals : cross-linguistic influence in the acquisition of quantifiers", V: XPRAG 2022 : book of abstracts, Charlottesville: Center for Open Science, 2022, str. [1-5], ilustr., https://osf.io/54mfy. [COBISS.SI-ID 120657411]

20. Greta Mazzaggio, Alessandra Zappoli, Diana Mazzarella, "The processing of irony across the lifespan", V: XPRAG 2022 : book of abstracts, Charlottesville: Center for Open Science, 2022, str. [1-5], ilustr., https://osf.io/gctka. [COBISS.SI-ID 122067715]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

21. Matic Pavlič, Sara Andreetta, Penka Stateva, Arthur Stepanov, "Vpliv koaktivacije italijanščine kot drugega jezika na fonološko presojanje besedišča v slovenščini kot prvem jeziku", V: Na stičišču svetov : slovenščina kot drugi in tuji jezik, Nataša Pirih Svetina (ur.), Ina Ferbežar (ur.), 1. natis, Ljubljana: Založba Univerze, 2022, str. 261-270, ilustr., Zbirka Obdobja, 41, ISBN 978-961-297-026-0, ISSN 1408-211X, https://centerslo.si/wp-content/uploads/2022/11/Pavlic-et-al_Obdobja-41.pdf, DOI: 10.4312/Obdobja.41.261-270. [COBISS.SI-ID 129167875]

22. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Netožilniški glagoli, tematski vokali in slovenščina", V: Slavistična prepletanja 1, Gjoko Nikolovski (ur.), Natalija Ulčnik (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022, str. 21-35, ilustr., ISBN 978-961-286-581-8, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/140/884/2207-1, DOI: 10.18690/um.ff.3.2022.2. [COBISS.SI-ID 106284291]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.20 Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

23. Sampo Law, Sara Andreetta, et al., AphasiaBank, [S. l.: s. n.], 2022, 1 spletni vir, https://aphasia.talkbank.org/access/Protocol.html. [COBISS.SI-ID 115996931]

24. Franc Marušič, Rok Žaucer, Petra Mišmaš, Boban Arsenijević, Marko Simonović, Stefan Milosavljević, Katarina Gomboc, Jelena Simić, Database of the Western South Slavic verb HyperVerb 1.0, Graz: University; Nova Gorica: University, 2022, 1 spletni vir, CLARIN.SI data & tools, ISSN 2820-4042, https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1683. [COBISS.SI-ID 120942595]
financer: ARRS, N6-0113, SI, Glagol v hiperprostoru: medsebojno vplivanje med prozodijo, morfologijo in semantiko v zahodnih južnoslovanskih glagolih; FWF, I 4215, Hyperspacing the verb: the interplay between prosody, morphology and semantics in the Western South Slavic verbal domain

25. Sara Andreetta, Oleksandra Soldatkina, Vezha Boboeva, Alessandro Treves, Meter and memory, Charlottesville: Center for Open Science, 2022, 1 spletni vir, https://osf.io/a825x/, DOI: 10.17605/OSF.IO/A825X. [COBISS.SI-ID 115842819]


2.21 Programska oprema

26. Sara Andreetta, Matic Pavlič, Arthur Stepanov, Penka Stateva, Dopolnjevanje stavkov v slovenščini - naslonke, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, cop. 2022, https://ibexfarm.ung.si/ibexexps/mpavlic/cltcs/experiment.html. [COBISS.SI-ID 137579267]

27. Matic Pavlič, Sara Andreetta, Arthur Stepanov, Penka Stateva, Dopolnjevanje stavkov v slovenščini - rodilnik zanikanja, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, cop. 2022, https://ibexfarm.ung.si/ibexexps/mpavlic/GoN1/experiment.html. [COBISS.SI-ID 137562883]

28. Matic Pavlič, Sara Andreetta, Arthur Stepanov, Penka Stateva, Presojanje besedišča v slovenščini, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, cop. 2022, https://ibexfarm.ung.si/ibexexps/mpavlic/LDT/experiment.html. [COBISS.SI-ID 137564419]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

29. Penka Stateva, Pragmatic aspects of L2 acquisition of plural morphology : lecture at the Universita degli Studi di Padova, 16. 11. 2022. [COBISS.SI-ID 130335235]
financer: ARRS, J6-2580, Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: govorci slovenščine v večjezičnem okolju

30. Sara Andreetta, The Slovenian minority in Italy : investigating phonetic transfer across different gradients of bilingualism : lecture at the University of Konstanz, 13. 7. 2022. [COBISS.SI-ID 119857411]

31. Greta Mazzaggio, Tanto per intenderci : "alcuni" dibattiti in pragmatica sperimentale : lezione a Università Roma Tre, 22. Ottobre 2022. [COBISS.SI-ID 131867907]
financer: J6-2580, Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: Govorci slovenščine v večjezičnem okolju

32. Greta Mazzaggio, Tanto per intenderci : pragmatica sperimentale e disturbi dello spettro autistico : lezione a Università di Trento, 28. Novembre 2022. [COBISS.SI-ID 131869955]
financer: J6-2580, Jezikovni prenos pragmatičnih prvin: Govorci slovenščine v večjezičnem okolju


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. Vesna Plesničar, Two-alternative forced-choice task to investigate the ordering of attributive adjectives in Slovenian : lecture at the Linguistics Prague, 2. 10. 2022, Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czechia. [COBISS.SI-ID 128238851]


3.25 Druga izvedena dela

34. Greta Mazzaggio, Some (but not all) implicatures gained the same attention in experimental pragmatics : lecture at the Jezik & Linguistics Colloquia, Nova Gorica, 10. 3. 2022. [COBISS.SI-ID 131884035]

35. Ana Toroš, Greta Mazzaggio, Nataša Konc Lorenzutti, Večjezičnost in identiteta v kontekstu kognitivnih znanosti jezika in literature : sodelovanje na okrogli mizi v okviru festivala linGOcultura 2022, Nova Gorica, 4. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 124198147]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

36. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc (prevajalec, urednik), E-antologija : človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2022, 1 spletni vir, ISBN 978-961-297-007-9, ISBN 978-961-297-008-6, ISBN 978-961-297-009-3, https://doi.org/10.4312/ZOJG2690, https://slavistika.net/e-viri/zivali, DOI: 10.4312/ZOJG2690. [COBISS.SI-ID 125946627]

37. Frontiers in language sciences, Sara Andreetta (član uredniškega odbora 2022-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, http://www.frontiersin.org/Language_Sciences. [COBISS.SI-ID 19924488]

38. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

39. Journal of Slavic linguistics, Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090. [COBISS.SI-ID 3385127]

40. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

41. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]


Prevajalec

42. Anna Adamowicz, Liljana Dirjan, Mila Haugová, Igor Isakovski, Ivan Martin Jirous, Dimitar Kenarov, Oleg Lišega, Eva Lukáčová, Sibila Petlevski, Vasko Popa, Jakub Sajkowski, Wisława Szymborska, Namita Subiotto (urednik, prevajalec), Katarina Gomboc (prevajalec, urednik), E-antologija : človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, 1. e-izd., Ljubljana: Založba Univerze, 2022, 1 spletni vir, ISBN 978-961-297-007-9, ISBN 978-961-297-008-6, ISBN 978-961-297-009-3, https://doi.org/10.4312/ZOJG2690, https://slavistika.net/e-viri/zivali, DOI: 10.4312/ZOJG2690. [COBISS.SI-ID 125946627]


Recenzent

43. Entropy, Sara Andreetta (recenzent 2020-), Basel: MDPI, 1999-, ISSN 1099-4300, http://www.mdpi.com/journal/entropy. [COBISS.SI-ID 515806233]

44. Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Rok Dovjak, Tanja Fajfar, Metka Furlan, Gašper Ilc, Mateja Jemec Tomazin, Monika Kalin Golob, Elin Kamenšek Krajnc, Marta Kocjan-Barle, Tina Verovnik, Matej Meterc, Tanja Mirtič, Hana Mžourková, Drago Perko, Aleš Pogačnik, Ana Rotovnik Omerzu, Tadeja Rozman, Andrej Stopar, Irena Stramljič Breznik, Urška Vranjek Ošlak, Mojca Žagar Karer, Tina Verovnik (urednik), Urška Vranjek Ošlak (urednik), Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2022, 371 str., ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd., ISBN 978-961-05-0621-8, https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1992, DOI: 10.3986/9789610506201. [COBISS.SI-ID 98991875]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 3. 2023


Bibliografija skupine za leto 2021Andreetta, Sara [37575]

Plesničar, Vesna [39228]

Gomboc Čeh, Katarina [54822]

Pušenjak Dornik, Nika [30583]

Khristov, Danil [54757]

Stateva, Penka [31176]

Marušič, Franc [20044]

Stepanov, Artur [31177]

Mazzaggio, Greta [55854]

Zappoli, Alessandra [55321]

Mišmaš, Petra [35122]

Žaucer, Rok [29699]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Franc Marušič, Zheng Shen, "Gender agreement with exclusive disjunction in Slovenian", Acta linguistica academica : an international journal of linguistics, 2021, vol. 68, iss. 4, str. 516–535, ilustr., ISSN 2559-8201, DOI: 10.1556/2062.2021.00443. [COBISS.SI-ID 84895491]

2. Franc Marušič, Rok Žaucer, Amanda Saksida, Jessica Sullivan, Dimitrios Skordos, Yiqiao Wang, David Barner, "Do children derive exact meanings pragmatically? : evidence from a dual morphology language", Cognition, [Print ed.], Feb. 2021, vol. 207, str. 1-12, ilustr., ISSN 0010-0277, DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104527. [COBISS.SI-ID 42393347]

3. Eleonora Marocchini, Simona Di Paola, Greta Mazzaggio, Filippo Domaneschi, "Understanding indirect requests for information in high-functioning autism", Cognitive processing, 2021, vol. , iss. , str. 1-25, ilustr., ISSN 1612-4782, DOI: 10.1007/s10339-021-01056-z. [COBISS.SI-ID 77448195]

4. Penka Stateva, Sara Andreetta, Anne Colette Reboul, Arthur Stepanov, "Bilingual children's use of the Maximiza Presupposition' principle", Glossa, 2021, vol. 6, iss. 1, str. 1-27, ilustr., ISSN 2397-1835, http://doi.org/10.5334/gjgl.1236, DOI: 10.5334/gjgl.1236. [COBISS.SI-ID 69960707]

5. Francesca Foppolo, Greta Mazzaggio, Francesca Panzeri, Luca Surian, "Scalar and ad-hoc pragmatic inferences in children : guess which one is easier", Journal of child language, 2021, vol. 48, no. 2, str. 350-372, ilustr., ISSN 0305-0009, DOI: 10.1017/S030500092000032X. [COBISS.SI-ID 76768771]

6. Greta Mazzaggio, Francesca Foppolo, Remo Job, Luca Surian, "Ad-hoc and scalar implicatures in children with autism spectrum disorder", Journal of Communication Disorders, [Online ed.], 2021, vol. 90, str. 1-18, ilustr., ISSN 1873-7994, DOI: 10.1016/j.jcomdis.2021.106089. [COBISS.SI-ID 76756227]

7. Greta Mazzaggio, Daniele Panizza, Luca Surian, "On the interpretation of scalar implicatures in first and second language", Journal of pragmatics, [Print ed.], 2021, vol. 171, str. 62-75, ilustr., ISSN 0378-2166, DOI: 10.1016/j.pragma.2020.10.005. [COBISS.SI-ID 76760579]

8. Sara Andreetta, Oleksandra Soldatkina, Vezha Boboeva, Alessandro Treves, "In poetry, if meter has to help memory, it takes its time", Open research Europe, 2021, str. 1-12, ilustr., ISSN 2732-5121, https://doi.org/10.12688/openreseurope.13663.1, DOI: 10.12688/openreseurope.13663.1. [COBISS.SI-ID 83575555]


1.05 Poljudni članek

9. Katarina Gomboc, "Preteklost, ki narekuje prihodnost", Outsider : revija, ki presega meje, [Slovenska tiskana izd.], poletje 2021, letn. 7, št. 26, str. 4-7, ilustr., ISSN 2386-0030. [COBISS.SI-ID 66257155]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

10. Danil Khristov, Julie Franck, Arthur Stepanov, Penka Stateva, "Beyond agreement : how syntactic features are assigned in real time", V: Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language : Sofia, 2021 = Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za b''lgarski ezik "prof. Ljubomir Andrejčin" : Sofija, 2021, Svetla Koeva (ur.), Sofia, Sofija: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, vol. 2, str. 123-132, ilustr., Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferenciâ na Instituta za bʺlgarski ezik Prof. Lûbomir Andrejčin, ISSN 2683-1198, https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/Sbornik_s_dokladi_CONFIBL2021_tom_2_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 67742467]

11. Arthur Stepanov, Iliana Krapova, "The nominal structure of clausal complements : an experimental study of wh-extraction in Bulgarian = Za nominalnata struktura na njakoi podčineni dop''lnitelni izrečenija v b''lgarskija ezik : eksperimentalno izsledvane na ekstrakcijata na v''prositelni dumi", V: Proceedings of the International Annual Conference of the Institute for Bulgarian Language : Sofia, 2021 = Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferencija na Instituta za b''lgarski ezik "prof. Ljubomir Andrejčin" : Sofija, 2021, Svetla Koeva (ur.), Sofia, Sofija: Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2021, vol. 2, str. 28-48, ilustr., Dokladi ot Meždunarodnata godišna konferenciâ na Instituta za bʺlgarski ezik Prof. Lûbomir Andrejčin, ISSN 2683-1198, https://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2021/06/Sbornik_s_dokladi_CONFIBL2021_tom_2_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 67736835]

12. Franc Marušič, Rok Žaucer, "Investigation of Slovenian copular agreement", V: Selected proceedings of the 14th meeting of the Slavic linguistics society : in honor of Peter Kosta, Steven Franks (ur.), Alan Timberlake (ur.), Anna W. Wietecka (ur.), Berlin [etc.]: Peter Lang, 2021, str. 141-170, ilustr., Potsdam linguistic investigations, Vol. 34, Bd. 34, Vol. 34, ISBN 978-3-631-81160-3, ISBN 978-3-631-86328-2, ISBN 978-3-631-86329-9, ISSN 1862-524X. [COBISS.SI-ID 95704579]


1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

13. Penka Stateva, "Developmental aspects of Maximize Presupposition : a view from Slovenian", V: Slavic Linguistics Society 16, Urbana: University of Illinois Board of Trustees, 2021, 1 str., https://publish.illinois.edu/sls16uiuc2021/schedule/. [COBISS.SI-ID 76487683]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

14. Greta Mazzaggio, Hortense De Bettignies, Diana Mazzarella, "Does irony understanding decline with age?", V: 12th Dubrovnik Conference on Cognitive Science [also] DUCOG : linguistic & cognitive foundations of meaning : 18th-21st May 2021, [S. l.]: CECOG, 2021, [1] str., https://sites.google.com/view/ducog2021-abstracts/. [COBISS.SI-ID 77439491]

15. Greta Mazzaggio, Aaron Shield, "The production and comprehension of pronouns and verb inflections by Italian children with ASD : a new dataset in a pro-drop language", V: The 2021 SRCLD : virtually, June 3-4, 2021, Madison: University of Wisconsin, Department of Communication Sciences and Disorders, 2021, [1] str., ilustr., http://app.srcld.org/archive/PresentationDetail.aspx?SUBID=3656. [COBISS.SI-ID 77374979]

16. Pavel Duryagin, Arthur Stepanov, "Prosodic marking in Russian multiple wh-questions : a sentence production study", V: 4th Phonetics and Phonology in Europe [also] PAPE : Phonetics and phonology: real-world applications : 21-23 June 2021 : abstract book, Barcelona: [s. n.], 2021, str. 297-298, ilustr., https://pape2021.upf.edu/wp-content/uploads/ABSTRACTBOOK.pdf. [COBISS.SI-ID 67732739]

17. Francesca Foppolo, Greta Mazzaggio, Ludovico Franco, M. Rita Manzini, "A group of researchers is/are testing agreement with pseudopartitives", V: AMLaP 2021 [also] Architectures and Mechanisms for Language Processing : Sep. 2.-4., 2021, Université de Paris, France, [S. l.: s. n.], 2021, str. [1-2], https://amlap2021.github.io/program/79.pdf. [COBISS.SI-ID 77442819]

18. Greta Mazzaggio, Hortense De Bettignies, Diana Mazzarella, "Pragmatic skills in aging : the case of irony", V: AMLaP 2021 [also] Architectures and Mechanisms for Language Processing : Sep. 2.-4., 2021, Université de Paris, France, [S. l.: s. n.], 2021, str. [1-2], https://amlap2021.github.io/program/117.pdf. [COBISS.SI-ID 77444099]

19. Vesna Plesničar, "A corpus investigation of the ordering of selected attributive adjectives in Slovenian", V: Belgrade Linguistics Days BeLiDa : book of abstracts : December 3–4, 2021, Vesna Polovina (ur.), Belgrade: Faculty of Philology, 2021, str. 100-103, ISBN 978-86-6153-664-9. [COBISS.SI-ID 88345091]

20. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, "The time course of processing cataphora in a pro-drop language : the case of Slovenian", V: Conference on Formal Description of Slavic Languages 14 [also] FDSL-14, Leipzig: Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slavistik, 2021, str. 1-2, ilustr., https://conference.uni-leipzig.de/fdsl14/pdfsAbstracts/FDSL-14_paper_21.pdf. [COBISS.SI-ID 68602371]

21. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Two verbal cycles : stress, theme vowels and root allomorphy", V: Conference on Formal Description of Slavic Languages 14 [also] FDSL-14, Leipzig: Universität Leipzig, Philologische Fakultät, Institut für Slavistik, 2021, str. 1-2, https://conference.uni-leipzig.de/fdsl14/pdfsAbstracts/FDSL-14_paper_28.pdf. [COBISS.SI-ID 65612803]

22. Ali Al Moussaoui, Penka Stateva, "The anti-duality inference : implications for cross-linguistic variation and L2 acquisition", V: Conference on Multilingualism (COM) 2021 : 23-25 June 2021 : book of abstracts, Konstanz: Universität Konstanz, 2021, str. 11-12, https://www.ling.uni-konstanz.de/typo3temp/secure_downloads/113088/0/a457e1df14995043f5a68f1da14a8298d660bc6d/COM2021_book_of_abstracts_15June.pdf. [COBISS.SI-ID 67832579]

23. Stefan Milosavljević, Marko Simonović, Boban Arsenijević, Petra Mišmaš, Franc Marušič, Rok Žaucer, "Do Slavic secondary imperfectives contain multiple theme vowels?", V: FASL 30 [also] Formal Approaches to Slavic Linguistics 30, May 13-16, 2021 : abstracts, Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology, 2021, str. [1-2], ilustr., https://fasl30.mit.edu/prog. [COBISS.SI-ID 63417859]

24. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "What Slovenian unaccusatives tell us about theme vowels", V: FASL 30 [also] Formal Approaches to Slavic Linguistics 30, May 13-16, 2021 : abstracts, Cambridge (MA): Massachusetts Institute of Technology, 2021, str. [1-2], ilustr., https://fasl30.mit.edu/prog. [COBISS.SI-ID 63368963]

25. Greta Mazzaggio, "Explicit gender stereotyping in bilingualism", V: International Symposium on Bilingualism 13 : Bilingualism in Flux : 10-14/07/2021 : book of abstracts, [Warsaw]: University of Warsaw, Faculty of Applied Linguistics, 2021, str. 62, https://isb13.wls.uw.edu.pl/conf-data/ISB13/files/book%20of%20abstracts/BoA_ISB13_13072021v9.pdf. [COBISS.SI-ID 77441027]

26. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Netožilniški glagoli, tematski vokali in slovenščina v okviru razpršene morfologije", V: Izzivi slavistike v 21. stoletju : 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, [13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor] : zbornik povzetkov, Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki, 13. 5. - 15. 5. 2021, Maribor, Gjoko Nikolovski (ur.), 1. izd., Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021, str. 125-126, ISBN 978-961-286-459-0, https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/562. [COBISS.SI-ID 63168515]

27. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Why kl~kolj, br~ber, v~ved, but never kl~br or kolj~ber? : restrictions on the phonological shape of root allomorphs in Slovenian", V: OCP18, 18th Old World Conference on Phonology : 27.-29. January 2021, Eivissa, Illes Balears: Universitat de les Illes Balears, 2021, str. 1-2, https://ocp18.uib.cat/files/2020/12/Mismas_Simonovic.pdf. [COBISS.SI-ID 49363459]

28. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Luka Komidar, Gregor Sočan, "An extralinguistic source for the strict order of adjectives?", V: Olomouc Linguistics Colloquium [also] Olinco : June 10-12, 2021 : book of abstracts, Olomouc: Palacký University, 2021, str. 79-80, ilustr., http://olinco.upol.cz/wp-content/uploads/2021/05/Olinco2021_BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 66714627]

29. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "We thought it was special, but it's not : (non-)local allomorphy in Slovenian", V: Olomouc Linguistics Colloquium [also] Olinco : June 10-12, 2021 : book of abstracts, Olomouc: Palacký University, 2021, str. 112-113, ilustr., http://olinco.upol.cz/wp-content/uploads/2021/05/Olinco2021_BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 66634755]

30. Katarina Gomboc, "Izražanje naklonskih pomenov z glagolom imeti", V: Škrabčevi dnevi 12 : Nova Gorica, 8. oktober 2021 : zbornik povzetkov simpozija, Helena Dobrovoljc (ur.), Danila Zuljan Kumar (ur.), Petra Kolenc (ur.), Nova Gorica: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Raziskovalna postaja Nova Gorica, 2021, str. 7-8, http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/2021-09-29-Skrabcevi-dnevi-12-povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 80116483]

31. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Dozoreti, obogateti, izgoreti --- o netožilniških glagolih v slovenščini", V: Škrabčevi dnevi 12 : Nova Gorica, 8. oktober 2021 : zbornik povzetkov simpozija, Helena Dobrovoljc (ur.), Danila Zuljan Kumar (ur.), Petra Kolenc (ur.), Nova Gorica: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Raziskovalna postaja Nova Gorica, 2021, str. 13-14, ilustr., http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/2021-09-29-Skrabcevi-dnevi-12-povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 79958019]

32. Vesna Plesničar, "Korpusna raziskava vzorcev in pogostosti izpričanih vrstnih redov izbranih sopojavljajočih se atributivnih pridevnikov v slovenščini", V: Škrabčevi dnevi 12 : Nova Gorica, 8. oktober 2021 : zbornik povzetkov simpozija, Helena Dobrovoljc (ur.), Danila Zuljan Kumar (ur.), Petra Kolenc (ur.), Nova Gorica: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Raziskovalna postaja Nova Gorica, 2021, str. 17-18, http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/2021-09-29-Skrabcevi-dnevi-12-povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 80120323]

33. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Luka Komidar, Gregor Sočan, "Adjective ordering and extralinguistic cognition", V: Theoretical and experimental linguistics : a two-way interaction : 41st Annual Meeting, Department of Linguistics : 13-15 May 2021, Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, School of Philology, Department of Linguistics, 2021, str. [1-2], https://drive.google.com/file/d/1zQvGI4dNtITefP6jiadn7V3NU52baivV/view?usp=sharing. [COBISS.SI-ID 63343619]

34. Petra Mišmaš, Marko Simonović, "Roots pretending to be theme vowels : e/i in Slovenian", V: Workshop Theme vowels in V(P) Structure [also] ThV2021 : and beyond : University of Graz (online), Graz, Austria, April 22-23, 2021, Graz: University of Graz, 2021, str. [1-2], ilustr., https://thvplatform.at/wp-content/uploads/2021/04/MismasSimonovic.pdf. [COBISS.SI-ID 60872451]

35. Ali Al Moussaoui, Penka Stateva, "The anti-duality inference : implications for cross-linguistic variation and L2 acquisition", V: XPRAG.it2020(21) : book of abstracts, Charlottesville: Center for Open Science, 2021, str. 1-4, ilustr., https://osf.io/n5r8t/, DOI: 10.17605/OSF.IO/B4RFZ. [COBISS.SI-ID 70019075]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

36. Arthur Stepanov, "Experimental syntax and Slavic languages", V: The Cambridge handbook of experimental syntax, Grant Goodall (ur.), Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2021, str. 534–560, ilustr., ISBN 978-1-108-56962-0, https://doi.org/10.1017/9781108569620.021, DOI: 10.1017/9781108569620.021. [COBISS.SI-ID 90123267]

37. Franc Marušič, Rok Žaucer, "Dual in Slovenian", V: The Oxford handbook of grammatical number, Patricia Cabredo Hoffher (ur.), Oxford: Oxford University Press, 2021, str. 428-444, ilustr., Oxford handbooks in linguistics, ISBN 978-0-19-879585-8, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198795858.013.20. [COBISS.SI-ID 72925187]


1.22 Intervju

38. Sara Andreetta (intervjuvanec), "I versi di Dante vengono ricordati anche senza metrica : quelli di Ariosto no", Il Piccolo : giornale di Trieste del lunedi, 29. mar. 2021, anno 141, no. 13, str. 24, ilustr. [COBISS.SI-ID 83847171]


1.23 Umetniški sestavek

39. Katarina Gomboc, "[Pesmi]", November, jun. 2021, št. 4, str. 66-72, ISSN 2670-7977. [COBISS.SI-ID 77078531]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.01 Znanstvena monografija

40. Greta Mazzaggio, Tanto per intenderci : breve introduzione alla pragmatica sperimentale, Firenze: F. Cesati, 2021, 127 str., ilustr., Pillole, Linguistica, 14, ISBN 978-88-7667-874-5. [COBISS.SI-ID 76344835]


2.16 Umetniško delo

41. Dominik Škrinjar, Tjaša Gajšek, Katarina Gomboc, Tinkara Kosi, David Mikek, Mojca Petaros, Jože Dernovšek, Ožbej Sekolovnik, Janja Šmid, Patricija Sedminek, Laura Buzeti, Ana Pečjak, Pika Zakonšek, Ajda Silić, Mojca Stradovnik, Luka Drašler Florjančič, Tjaša Korošec, Zala Zupan, Tia Senekovič, Mi smo : zbornik študentskih kratkih zgodb, prispelih na Natečaj Študentske organizacije Univerze v Mariboru za najboljšo študentsko kratko zgodbo, Maribor: Litera: ŠOUM, cop. 2021, 82 str. [COBISS.SI-ID 59976963]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

42. Sara Andreetta (intervjuvanec), Intervista a Sara Andreetta : show Trieste in diretta, Telequattro, 30. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 83780355]

43. Sara Andreetta, La metrica di Dante e Ariosto e il cervello : prispevek v oddaji Radar, na RAI, Friuli Venezia Giulia, 6. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 85052675]

44. Sara Andreetta, La SISSA studia la metrica di Dante : prispevek v oddaji Edizione delle 14:00, na RAI, TGR, Friuli Venezia Giulia, 25. 3. 2021. [COBISS.SI-ID 83963907]

45. Penka Stateva, Večjezičnost v Evropski uniji : sodelovanje v rubriki Tu EU, v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 28. 10. 2021. [COBISS.SI-ID 83635715]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

46. Penka Stateva, Developmental aspects of maximize presupposition : a view from Slovenian : lecture at Université de Genève, Département de Linguistique, zoom meeting, 27. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 62214403]

47. Penka Stateva, Ezikov transfer v oblastta na pragmatikata : predavanje na Inštitutu za bolgarski jezik, Sofija, Bolgarija, 28. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 49384707]

48. Arthur Stepanov, Measuring free word order: some empirical and modeling perspectives : predavanje na Inštitutu za bolgarski jezik, Sofija, Bolgarija, 28. 1. 2021. [COBISS.SI-ID 51120131]

49. Greta Mazzaggio, Tanto per intenderci : breve introduzione alla pragmatica sperimentale : lezione a Università degli Studi di Cagliari, Sardinia, 2. 12. 2021. [COBISS.SI-ID 87928067]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

50. Greta Mazzaggio, Atypical patterns of irony comprehension in children with ASD : lecture at Symposium "Pragmatic deficits in children with Autism Spectrum Disorder", BUCLD 46, 7. 11. 2021, online. [COBISS.SI-ID 77584643]

51. Petra Mišmaš, Between NP and DP : lecture at International/interslavic 2020/2021, Internationalisms in Slavic as a window into the architecture of grammar, February 24.-26. 2021, hosted by the University of Graz, online. [COBISS.SI-ID 53304323]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

52. Rok Žaucer, Number in Slovenian copular clauses : lecture at Syntax, Phonology and Language Analysis 14, SinFonIJA 14, 23. 9. 2021, online. [COBISS.SI-ID 77648643]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

53. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

54. Journal of Slavic linguistics, Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090. [COBISS.SI-ID 3385127]

55. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

56. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

57. Franc Marušič (urednik), Petra Mišmaš (urednik), Rok Žaucer (urednik), Škrabčevi dnevi 11 : zbornik prispevkov s simpozija 2019, V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021, IV, 169 str., ilustr., http://www.ung.si/sl/zalozba/. [COBISS.SI-ID 49957635]

58. Franc Marušič (urednik), Petra Mišmaš (urednik), Rok Žaucer (urednik), Škrabčevi dnevi 11 : zbornik prispevkov s simpozija 2019, Nova Gorica: Univerza, 2021, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 169 str.)), ilustr., ISBN 978-961-7025-17-0, http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2021/01/27/12/29/22/Zbornik-%C5%A0D11-2021-3.pdf. [COBISS.SI-ID 44010755]

59. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Rok Žaucer (član uredniškega odbora 2011-), Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-2011, ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

60. Ali Al Moussaoui, Theoretical and experimental aspects of numerosity and quantification in Lebanese Arabic : dissertation, Nova Gorica: [A. Al Moussaoui], 2021, XIII, 241 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=5927. [COBISS.SI-ID 70435075]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

61. Franc Vaupotič, Razvoj slovničnih in kognitivnih zmožnosti večjezičnih otrok v primerjavi z enojezičnimi : magistrsko delo, Nova Gorica: [F. Vaupotič], 2021, XII, 69 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=6849. [COBISS.SI-ID 81324035]NERAZPOREJENO

62. Franc Marušič, "Univerza v Novi Gorici ali Univerza v Ajdovščini", Dnevnik, [Tiskana izd.], 23. okt. 2021, leto 71, št. 247, str. 22, ilustr., ISSN 1318-0320. [COBISS.SI-ID 82771203]

63. Franc Marušič (intervjuvanec), "Slovenščina je manj ogrožena kot pred pol stoletja : jezikoslovec in jamar dr. Franc Lanko Marušič", Goriška, 17. mar. 2021, leto 20, št. 3, str. 5, ilustr., ISSN 1581-5226. [COBISS.SI-ID 55702019]

64. Franc Marušič (intervjuvanec), "Jezik raziskujem, ne pa ukazujem, kaj je prav in kaj narobe : dr. Franc Lanko Marušič - jezikoslovec in jamar", Solkanski časopis : 1001, jun. 2021, leto 28, št. 108, str. 14, fotogr., ISSN 2335-4143. [COBISS.SI-ID 77035011]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 2. 2022

 


Bibliografija skupine za leto 2020Marušič, Franc [20044]

Stateva, Penka [31176]

Mišmaš, Petra [35122]

Stepanov, Artur [31177]

Plesničar, Vesna [39228]

Žaucer, Rok [29699]

Pušenjak Dornik, Nika [30583]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Rose M. Schneider, Jessica Sullivan, Franc Marušič, Rok Žaucer, Priyanka Biswas, Petra Mišmaš, Vesna Plesničar, David Barner, "Do children use language structure to discover the recursive rules of counting?", Cognitive psychology, Mar. 2020, vol. 117, str. 1-21, ilustr., ISSN 0010-0285, DOI: 10.1016/j.cogpsych.2019.101263. [COBISS.SI-ID 5520635]

2. Arthur Stepanov, Ali Al Moussaoui, "When a wh-word refuses to stay in situ", Linguistic inquiry, 2020, vol. 51, iss. 2, str. 410-423, ISSN 0024-3892, DOI: 10.1162/ling_a_00345. [COBISS.SI-ID 5596667]

3. Arthur Stepanov, Karmen Brina Kodrič, Penka Stateva, "The role of working memory in children's ability for prosodic discrimination", PloS one, Mar. 2020, vol. 15, no. 3, str. 1-16, ilustr., ISSN 1932-6203, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229857, DOI: 10.1371/journal.pone.0229857. [COBISS.SI-ID 5587963]

4. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "

is in the air : the extreme multifunctionality of the Slovenian affix ov", V: Prispevki o morfologiji južnoslovanskih jezikov = Topics on the morphology of south Slavic languages, Christina Manouilidou (ur.), et al., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des lettres, 2020, letn. 60, str. 83-102, ilustr., Linguistica, 60, ISBN 978-961-06-0413-6, ISSN 0024-3922, https://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/9195/9277, DOI: 10.4312/linguistica.60.1.83-102. [COBISS.SI-ID 45058051]

5. Arthur Stepanov, Sara Andreetta, Penka Stateva, Adam Zawiszewski, Itziar Laka, "Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners", Second language research, 2020, vol. 36, iss. 3, str. 371-397, ilustr., ISSN 0267-6583, DOI: 10.1177/0267658319827065. [COBISS.SI-ID 5330171]

6. Matic Pavlič, Arthur Stepanov, "Psiholingvistični vidiki procesiranja oziralnih odvisnikov v slovenščini", Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, [Tiskana izd.], 2020, letn. 68, št. 4, str. 543-561, ilustr., ISSN 0350-6894. [COBISS.SI-ID 51052291]
financer: ARRS, Programi, J6-1805, SI, Izdelava standardiziranega testa sposobnosti razumevanja stavkov pri odraslih v slovenskem jeziku

7. Boban Arsenijević, Franc Marušič, Petra Mišmaš, et al., "Elided clausal conjunction is not the only source of closest-conjunct agreement : a picture-matching study", Syntax, 2020, vol. 23, no. 1, str. 78-104, ilustr., ISSN 1368-0005, DOI: 10.1111/synt.12171. [COBISS.SI-ID 5367035]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. Boban Arsenijević, Franc Marušič, Jana Willer-Gold, "Experimenting with highest conjunct agreement under left branch extraction", V: Current developments in Slavic linguistics : twenty years after : (based on selected papers from FDSL 11), Teodora Radeva-Bork (ur.), Peter Kosta (ur.), Berlin [etc.]: Peter Lang, 2020, str. 441-451, ilustr., Potsdam linguistic investigations, 29, ISBN 978-3-653-07147-4, https://www.peterlang.com/view/9783631709740/html/ch42.xhtml, DOI: 10.3726/978-3-653-07147-4. [COBISS.SI-ID 15756803]

9. Petra Mišmaš, Marko Simonović, Boban Arsenijević, Stefan Milosavljević, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Petya Rogić, Svitlana Antonyuk-Yudina, "Plavanje da, zaplavanje ne? : obrazilo -je v glagolnikih in drugih okoljih v vseslovanskem kontekstu", V: Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru : [Slovenski slavistični kongres, Gradec/Graz in Maribor, 1.-3. oktober, 8.-9. oktober 2020], Matej Šekli (ur.), Lidija Rezoničnik (ur.), Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2020, str. 221-231, ilustr., Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 30, ISBN 978-961-6715-34-8, ISSN 1408-3043, https://zdsds.si/tiskovina/2695/4626. [COBISS.SI-ID 36768771]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. Matic Pavlič, Arthur Stepanov, "How good a cue is a resumptive pronoun? : processing relative clauses in Slovenian", V: AMLaP 2020 Programme, [S. l.: s. n.], 2020, 3 str., ilustr., https://amlap2020.github.io/a/83.pdf. [COBISS.SI-ID 26978563]

11. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Luka Komidar, Gregor Sočan, "Can we explain strict ordering restrictions with extralinguistic properties?", V: LCAD [also] Linearising Constituents Across Domains 2020 : Bled, Oct. 15.-16., Bled: Bled Institute, 2020, 6 prosojnic, ilustr., https://bled.institute/wp-content/uploads/2020/10/lcad_marusic-etal.pdf. [COBISS.SI-ID 36562179]

12. Vesna Plesničar, "On the distribution of imperfective suffixation and the position of theme vowels in Slovenia", V: SLS15 : program, [Bloomington: Indiana University], 2020, str. [1-2], https://slavicgf.sitehost.iu.edu/SLS/abstracts/Plesni%C4%8Dar.PDF. [COBISS.SI-ID 32554243]

13. Marko Simonović, Petra Mišmaš, "Verb wasn't built in a cycle : (it was built in two)", V: SLS15 : program, [Bloomington: Indiana University], 2020, str. [1-2], https://slavicgf.sitehost.iu.edu/SLS/abstracts/Simonovi%C4%87&Mi%C5%A1ma%C5%A1.PDF. [COBISS.SI-ID 27344643]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. Franc Marušič, Andrew Nevins, "Distributed agreement in participial sandwiched configurations", V: Agree to agree : agreement in the minimalist programme, Peter W. Smith (ur.), Berlin: Language Science Press, 2020, str. 179-198, ilustr., Open Generative Syntax, 6, ISBN 978-3-96110-214-3, ISSN 2568-7336, https://langsci-press.org/catalog/book/254, DOI: 10.5281/zenodo.3528036. [COBISS.SI-ID 5576443]

15. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, "Zakaj velika okrogla rdeča čestitka in ne rdeča velika okrogla čestitka? : poskus razlage nezaznamovane stave pridevnikov", V: Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju, Mira Krajnc Ivič (ur.), Andreja Žele (ur.), Maribor: Univerzitetna založba: = University Press, 2020, str. 103-115, Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133, ISBN 978-961-286-334-0. [COBISS.SI-ID 21145603]


1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

16. Petra Mišmaš, "Anja Šarić. Nominalizations, double genitives, and possessives: Evidence for the DP-hypothesis in Serbian. Berlin and Boston: De Gruyter Mouton, 2018. 169 pp. [Linguistics and Philosophy, 8.]", Journal of Slavic linguistics, 2020, vol. 28, no. 1, str. 93-102, ISSN 1068-2090, DOI: 10.1353/jsl.2020.0005. [COBISS.SI-ID 36178691]MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.13 Elaborat, predštudija, študija

17. Jana Beguš, Blaž Belec, Martina Bergant Marušič, Lorena Butinar, Imre Cikajlo, Saša Dobričić, Sandra Gardonio, Boštjan Potokar, Branka Mozetič Vodopivec, Egon Pavlica, Samo Stanič, Željko Oset, Veronika Piccinini, Peter Purg, Arthur Stepanov, Ana Toroš, Tanja Urbančič, Vanesa Valentinčič Murovec, et al., Iztok Arčon (urednik), Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti : poročilo za študijsko leto 2019/2020 : Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica: Univerza, 2020, 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 44187907]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

18. Franc Marušič, Rok Žaucer, "I can easily see how this came about" : cyclical language change in Slovenian expression of modality : online lecture at Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università degli studi di Udine, 19. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39744003]

19. Franc Marušič, Rok Žaucer, The interplay of grammatical number and the numeral system in early language acquisition : online lecture at Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, Università degli studi di Udine, 26. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 39749635]

20. Penka Stateva, Monolingual and bilingual use of the maximize presupposition principle : lecture at Università Ca' Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Venezia, 26. 11. 2020. [COBISS.SI-ID 50509315]

21. Petra Mišmaš, Marko Simonović, Slovenian verbs : structure, stress and allomorphy : lecture at Department of Linguistics, University of Illinois at Urbana-Champaign (online), 12. 10. 2020. [COBISS.SI-ID 32283651]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

22. Marko Simonović, Petra Mišmaš, Think globally, act locally : lecture at SinFonIJA 13, 13th conference on Syntax, Phonology, and Language Analysis, 24. 9. 2020, online. [COBISS.SI-ID 29720835]


3.25 Druga izvedena dela

23. Marko Simonović, Petra Mišmaš, En ali več morfem-ov? : predavanje v okviru Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani, 17. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 21141763]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

24. Franc Marušič (urednik), Petra Mišmaš (urednik), Rok Žaucer (urednik), Advances in formal Slavic linguistics 2017, Berlin: Language Science Press, cop. 2020, 1 spletni vir (1 datoteka PDF (IV, 402 str.)), ilustr., Open Slavic linguistics, 3, ISBN 978-3-96110-253-2, ISSN 2627-8332, http://langsci-press.org/catalog/book/260, DOI: 10.5281/zenodo.3763740. [COBISS.SI-ID 17658883]

25. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

26. Journal of Slavic linguistics, Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090. [COBISS.SI-ID 3385127]

27. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

28. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

29. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Rok Žaucer (član uredniškega odbora 2011-), Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-, ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]
Izbrani format bibliografske enote: IEEE

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 11. 3. 2021

 


Bibliografija skupine za leto 2019Marušič, Franc [20044]

Stateva, Penka [31176]

Mišmaš, Petra [35122]

Stepanov, Artur [31177]

Plesničar, Vesna [39228]

Žaucer, Rok [29699]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Penka Stateva, Arthur Stepanov, Viviane Déprez, Ludivine Emma Dupuy, Anne Colette Reboul, "Cross-linguistic variation in the meaning of quantifiers : implications for pragmatic enrichment", Frontiers in psychology, May 2019, vol. 10, 18 str., ilustr., ISSN 1664-1078, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00957, DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00957. [COBISS.SI-ID 5384443]

2. Ludivine Emma Dupuy, Penka Stateva, Sara Andreetta, Anne Cheylus, Viviane Déprez, Jean-Baptiste van der Henst, Jacques Jayez, Arthur Stepanov, Anne Colette Reboul, "Pragmatic abilities in bilinguals : the case of scalar implicatures", Linguistic approaches to bilingualism, 2019, vol. 9, iss. 2, str. 1-27, ilustr., ISSN 1879-9264, DOI: 10.1075/lab.17017.dup. [COBISS.SI-ID 4990459]

3. Arthur Stepanov, Sara Andreetta, Penka Stateva, Adam Zawiszewski, Itziar Laka, "Anomaly detection in processing of complex syntax by early L2 learners", Second language research, 2019, vol. , no. , str. 1-27, ilustr., ISSN 0267-6583, DOI: 10.1177/0267658319827065. [COBISS.SI-ID 5330171]


1.03 Kratki znanstveni prispevek

4. Anne Colette Reboul, Penka Stateva, "Editorial : scalar implicatures", Frontiers in psychology, Jul. 2019, vol. 10, str. 1-3, ISSN 1664-1078, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01767, DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01767. [COBISS.SI-ID 5432571]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, "Looking for cognitive foundations of functional sequences", V: Selected papers from the 11th Conference on Syntax, Phonology & Language Analysis, Department of English Studies, Jagiellonian University in Kraków, October 11-13, 2018, Kraków: Jagiellonian University, Faculty of Philology: Jagiellonian University Press, 2019, vol. 14, spec. iss. 1, str. 53-75, ilustr., Studies in Polish linguistics, vol. 14, spec. iss. 1, ISSN 1732-8160, DOI: 10.4467/23005920SPL.19.006.10986. [COBISS.SI-ID 5483771]

6. Franc Marušič, Rok Žaucer, "On the nature of prenumeral adjectives", V: SinFonIJA 6 proceedings, Branimir Stanković (ur.), Aleksandra Janić (ur.), Niš: Faculty of Philosophy University, 2019, str. 39-61, ilustr., Library Scientific Conferences, ISBN 978-86-7379-499-0, https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/download/1878_4a637f0f1783cc70d10b818a1ebe29f6. [COBISS.SI-ID 5477371]

7. Petra Mišmaš, "DPs, IPs and (multiple) wh-fronting", V: SinFonIJA 6 proceedings, Branimir Stanković (ur.), Aleksandra Janić (ur.), Niš: Faculty of Philosophy University, 2019, str. 63-81, Library Scientific Conferences, ISBN 978-86-7379-499-0, https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2019/download/1878_4a637f0f1783cc70d10b818a1ebe29f6. [COBISS.SI-ID 5477627]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. Amanda Saksida, Dimitrios Skordos, Jessica Sullivan, Franc Marušič, Rok Žaucer, David Barner, "Exact interpretations of singular and dual forms in Slovenian preschoolers via implicature", V: BCCCD 2019 : program and abstracts, Budapest CEU Conference on Cognitive Development, 3-5 January, 2019, Budapest, Hungary, Budapest: Central European University, 2019, str. 83, https://cdc.ceu.edu/sites/cdc.ceu.edu/files/attachment/basicpage/221/bcccdfinalprogram2019.pdf. [COBISS.SI-ID 14751747]

9. Greta Mazzaggio, Anne Colette Reboul, Chiara Caretta, Mélody Darblade, Jean-Baptiste van der Henst, Anne Cheylus, Penka Stateva, "On the cost of scalar implicatures : an eye-tracking study", V: XPRAG.it2019 : book of abstracts, Charlottesville: Center for Open Science, 2019, str. 1-3, ilustr., https://osf.io/489up/. [COBISS.SI-ID 5445883]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

10. Penka Stateva, Center Večjezičnost velja : sodelovanje v oddaji Aktualno na Radiu Koper, 7. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5311739]

11. Penka Stateva, Karmen Brina Kodrič, Pozitivni vplivi večjezičnosti : sodelovanje v oddaji Jutranjik na Radiu Koper, 7. 1. 2019. [COBISS.SI-ID 5311483]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. Petra Mišmaš, Adjectives, hierarchies and cognition : lecture at the Filološki fakultet Banja Luka, 27. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 5335035]

13. Petra Mišmaš, Searching for the basis of the hierarchy of adjectives : lecture at Language & Development Lab, University of California, San Diego, 13. 5. 2019. [COBISS.SI-ID 5385723]

14. Petra Mišmaš, Size before shape, shape before color : lecture at the Language Comprehension Lab, University of California San Diego, 23. 4. 2019. [COBISS.SI-ID 5375739]

15. Arthur Stepanov, Structuring linguistic noise : predavanje na Institut d'études avancées, Collegium de Lyon, 24. 6. 2019. [COBISS.SI-ID 5407995]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

16. Marko Simonović, Petra Mišmaš,

is in the air : the extreme multifunctionality of the Slovenian affix -ov- : lecture at the workshop "The morphology of South Slavic languages", Ljubljana, 27 June 2019▫. [COBISS.SI-ID 5407739]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

17. Penka Stateva, Quantifiers and pragmatic enrichment : invited lecture at workshop "Logical Words", University of Geneva, 17. Jan. 2019. [COBISS.SI-ID 5384955]


3.25 Druga izvedena dela

18. Penka Stateva, Collegium IEA de Lyon 10 ans : sodelovanje v oddaji na youtube.com kanalu Collegium de Lyon, objavljeni 15. apr. 2019. [COBISS.SI-ID 5385467]

19. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Potujoča jezikovna svetovalnica Fakultete za humanistiko (Nova Gorica) : v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, 16. 10. 2019. [COBISS.SI-ID 5464315]

20. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Tvorbeno jezikoslovje o slovenščini : predavanje na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 4. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 5477115]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

21. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

22. Journal of Slavic linguistics, Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090. [COBISS.SI-ID 3385127]

23. Franc Marušič (urednik), Petra Mišmaš (urednik), Rok Žaucer (urednik), Škrabčevi dnevi 11, Univerza v Novi Gorici, 15. november 2019, Knjižica povzetkov simpozija 2019, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2019, 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5481211]

24. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

25. Penka Stateva (urednik), Anne Colette Reboul (urednik), Scalar implicatures, Lausanne: Frontiers Media, 2019, Frontiers research topics, ISBN 978-2-88963-134-6, ISSN 1664-8714, https://www.frontiersin.org/research-topics/6410/scalar-implicatures, DOI: 10.3389/978-2-88963-134-6. [COBISS.SI-ID 5477883]

26. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

27. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Rok Žaucer (član uredniškega odbora 2011-), Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-, ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

28. Lionella Costantini, Dileme pri usvajanju pomožnih glagolov v italijanščini s strani slovenskih govorcev : diplomsko delo, Nova Gorica: [L. Costantini], 2019, IX, 82 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4871. [COBISS.SI-ID 5498363]

29. Zala Zbičajnik, Le in samo kot sprožilca pomenskih predpostavk : eksperimentalna študija v slovenščini : diplomsko delo, Nova Gorica: [Z. Zbičajnik], 2019, X, 60 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4679. [COBISS.SI-ID 5446139]

30. Barbara Batagelj, Vrstni red usvajanja konceptov pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Nova Gorica: [B. Batagelj], 2019, V, 32 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4745. [COBISS.SI-ID 5457147]


Somentor - drugo

31. Jaka Brezavšček, Nejc Pavlin, Razvrščanje nikalnice v goriških govorih : raziskovalna naloga pri predmetu Projektno delo z osnovami raziskovalnega dela : slovenski jezik ali književnost, Nova Gorica: Gimnazija, 2019, 21 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13528835]
nagrada: Bronasto priznanje


Recenzent

32. Matic Pavlič, Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika, 1. izd., Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: Založba ZRC, 2019, V, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-94259-7-8, ISBN 978-961-94259-8-5. [COBISS.SI-ID 301102592]
Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 19. 6. 2020


 Bibliografija skupine za leto 2018Marušič, Franc [20044]

Stateva, Penka [31176]

Plesničar, Vesna [39228]

Stepanov, Artur [31177]

Simonović, Marko [51079]

Žaucer, Rok [29699]

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Petya Barkalova, Penka Stateva, Arthur Stepanov, "Teoretični i psikholingvistični aspekti na brojnata forma v bʺlgarskiya ezik = Theoretical and psycholinguistic aspects of the count form in Bulgarian", B'lgarski jazik : organ na instituta za b'lgarski ezik pri b'lgarskata akademija naukite, 2018, vol. 65, no. 4, str. 38-57, ilustr., ISSN 0005-4283. [COBISS.SI-ID 5304315]

2. Arthur Stepanov, Penka Stateva, "Countability, agreement and the loss of the dual in Russian", Journal of linguistics, Nov. 2018, vol. 54, no. 4, str. 779-821, ISSN 0022-2267, DOI: 10.1017/S0022226718000130. [COBISS.SI-ID 5127675]

3. Arthur Stepanov, Matic Pavlič, Penka Stateva, Anne Reboul, "Children's early bilingualism and musical training influence prosodic discrimination of sentences in an unknown language", The Journal of the Acoustical Society of America, 2018, vol. 143, iss. 1, str. el1-el7, ilustr., ISSN 0001-4966, DOI: 10.1121/1.5019700. [COBISS.SI-ID 4982779]

4. Ludivine Dupuy, Penka Stateva, Sara Andreetta, Arthur Stepanov, et al., "Pragmatic abilities in bilinguals : the case of scalar implicatures", Linguistic approaches to bilingualism, 2018, str. 1-27, ilustr., ISSN 1879-9264, DOI: 10.1075/lab.17017.dup. [COBISS.SI-ID 4990459]

5. Franc Marušič, Rok Žaucer, "Coordinate structure constraint : A-/A'- movement vs. clitic movement", Linguistica Brunensia, 2018, vol. 65, iss. 2, str. 69-85, ilustr., ISSN 1803-7410, http://hdl.handle.net/11222.digilib/137682. [COBISS.SI-ID 5133051]

6. Arthur Stepanov, Manca Mušič, Penka Stateva, "Two (non-) islands in Slovenian : a study in experimental syntax", Linguistics : An interdisciplinary journal of the language sciences, 2018, vol. 56, no. 3, str. 435-476, ilustr., ISSN 0024-3949, DOI: 10.1515/ling-2018-0002. [COBISS.SI-ID 5165819]

7. Marko Simonović, Boban Arsenijević, "The importance of not belonging : paradigmaticity and loan nominalizations in Serbo-Croatian", Open Linguistics, 2018, vol. 4, iss. 1, str. 418-437, ISSN 2300-9969, https://doi.org/10.1515/opli-2018-0021, DOI: 10.1515/opli-2018-0021. [COBISS.SI-ID 5274363]

8. Jana Willer-Gold, Franc Marušič, Tina Šuligoj, et al., "When linearity prevails over hierarchy in syntax", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, [Online ed.], 2018, vol. 115, no. 3, str. 495-500, ilustr., ISSN 1091-6490, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1712729115, DOI: 10.1073/pnas.1712729115. [COBISS.SI-ID 4986619]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

9. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Vesna Plesničar, Tina Šuligoj, "Surviving sluicing", V: Advances in formal Slavic linguistics 2016, Denisa Lenertová (ur.), Berlin: Language Science Press, cop. 2018, str. 193-215, Open Slavic linguistics, 1, ISBN 978-3-96110-127-6, http://dx.doi.org/DOI:10.5281/zenodo.2545523, DOI: 10.5281/zenodo.2545523. [COBISS.SI-ID 5324795]

10. Franc Marušič, Petra Mišmaš, "Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije", V: Zbornik prispevkov s simpozija 2017, Aleksandra Bizjak Končar (ur.), Helena Dobrovoljc (ur.), V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, str. 99-110, ilustr., ISBN 978-961-7025-08-8, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 5276667]

11. Petra Mišmaš, Tjaša Popović, Rok Žaucer, "Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika", V: Zbornik prispevkov s simpozija 2017, Aleksandra Bizjak Končar (ur.), Helena Dobrovoljc (ur.), V Novi Gorici: Založba Univerze, 2018, str. 125-136, ilustr., ISBN 978-961-7025-08-8, http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/11/29/16/56/02/Skrabcevi_dnevi_10_11k18.pdf. [COBISS.SI-ID 5276411]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

12. Marko Simonović, "There is faith and faith : prosodic contrast in Serbo-Croatian and Slovenian verb derivation", V: Abstracts booklet, Twenty-Sixth Manchester Phonology Meeting, Thursday 24th-Saturday-26th May 2018, held at Hulme Hall, Manchester, Manchester: University of Manchester, 2018, str. 73, http://www.lel.ed.ac.uk/mfm/26mfm-abbk.pdf. [COBISS.SI-ID 5166587]

13. Marko Simonović, "Prosody preservation and borrowing verbs as nouns in three systems with lexical prosody", V: Phonological variation and its interfaces, November 22, 23 (2018), University of Barcelona : workshop, Barcelona: University of Barcelona, 2018, str. [1-2], https://phonologicalvariation.weebly.com/uploads/8/1/9/7/81975726/simonovic.pdf. [COBISS.SI-ID 5272059]

14. Vesna Plesničar, "Order restrictions of attributive adjectives in Slovenian : a self-paced reading study", V: Psycholinguistics in Flanders [also] PiF 2018, Ghent, 4th-5th June 2018, [S. l.: s. n.], 2018, str. 58, http://www.pif2018.ugent.be/programme/PiF2018_BookOfAbstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 5164539]


1.20 Predgovor, spremna beseda

15. Franc Marušič, Jana Willer-Gold, "Foreword", Jezikoslovlje, 2018, 19, [br.] 3, str. 337-339, ISSN 1331-7202, https://hrcak.srce.hr/213796. [COBISS.SI-ID 5326075]IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.14 Predavanje na tuji univerzi

16. Arthur Stepanov, Do bilinguals and musicians have better ears? : how music training and bilingualism affect prosodic discrimination of sentences in an unknown language : predavanje na Univerzi v Plovdivu, Bolgarija, 27. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 5137147]

17. Arthur Stepanov, How the lack of negative evidence affects processing of complex syntax by advanced second language learners : predavanje na Institut des Sciences Cognitives, Marc Jeannerod, Université Lyon, 29. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5314043]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

18. Petra Mišmaš, Franc Marušič, Rok Žaucer, Looking for an extralinguistic source of the strict order of adjectives : lecture at the Adjective as a Lexical Category Workshop, Bled, 12. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5245435]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

19. Arthur Stepanov, Penka Stateva, Countability and the structure of numeral-based QPs : invited lecture at Verona and Nova Gorica AThEME Workshop, 25. 1. 2018, Verona. [COBISS.SI-ID 5055483]

20. Penka Stateva, Sara Andreetta, Arthur Stepanov, On the nature of the plurality inference : invited lecture at Verona and Nova Gorica AThEME Workshop, 25. 1. 2018, Verona. [COBISS.SI-ID 5055739]

21. Ali Al Moussaoui, Arthur Stepanov, When a wh refuses to stay in-situ : invited lecture at Verona and Nova Gorica AThEME Workshop, 25. 1. 2018, Verona. [COBISS.SI-ID 5055995]


3.25 Druga izvedena dela

22. Arthur Stepanov, Integration and inclusive education, local experiences : participation at round table INEDU Conference, the final event of the INEDU project, Gorizia, 5. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 5289979]

23. Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer, Kakšen, kateri, čigav : vse o pridevnikih : predavanje v okviru Tedna Univerze v Novi Gorici, 19. 10. 2018. [COBISS.SI-ID 5255675]SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

24. Lingue antiche e moderne, Franc Marušič (član uredniškega sveta 2013-), Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-, ISSN 2281-4841, http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

25. Frontiers in psychology, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Arthur Stepanov (član uredniškega odbora 2014-), Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-, ISSN 1664-1078, https://www.frontiersin.org/journals/psychology#articles. [COBISS.SI-ID 519967513]

26. Semantics and pragmatics, Penka Stateva (član uredniškega odbora 2014-), Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-, ISSN 1937-8912, http://semprag.org/, DOI: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

27. Jezikoslovlje, Franc Marušič (urednik 2018), Osijek: Pedagoški fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, 1998-, ISSN 1331-7202, http://hrcak.srce.hr/jezikoslovlje. [COBISS.SI-ID 548318]

28. Journal of Slavic linguistics, Rok Žaucer (glavni urednik 2018-), Franc Marušič (glavni urednik 2018-), Bloomington: Indiana University Linguistics Club, 1993-, ISSN 1068-2090. [COBISS.SI-ID 3385127]

29. Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, Rok Žaucer (član uredniškega odbora 2011-), Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-, ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

30. Manca Mušič, Usvajanje načela maksimiziranja predpostavke v kontekstu slovenskih glagolov 'misliti' in 'vedeti' : magistrsko delo, Nova Gorica: [M. Mušič], 2018, XV f., 55 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=4107. [COBISS.SI-ID 5233915]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

31. Tina Dolenc, Raba pridevnikov pri najmlajših govorcih : diplomsko delo, Nova Gorica: [T. Dolenc], 2018, V, 57 str., ilustr., http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=17287. [COBISS.SI-ID 5204731]


Intervjuvanec

32. Katja Željan (oseba, ki intervjuva, avtor), "Imajo večjezični in glasbeniki boljša ušesa?", Gea : poljudnoznanstvena revija, [Tiskana izd.], jun. 2018, letn. 28, str. 42-44, ilustr., ISSN 0353-782X. [COBISS.SI-ID 5164795]Bibliografija skupine za leto 2017


20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
38535 PAVLIČ MATIC
39228 PLESNIČAR VESNA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MIŠMAŠ, Petra. O koordiniranih in večkratnih k-vprašanjih v slovenščini. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2017, letn. 62, št. 1, str. 99-112, 121. [COBISS.SI-ID 4762619]

2. MIŠMAŠ, Petra. Slovenian questions with short wh-movement and the low periphery. Slovenski jezik - Slovene linguistic studies, ISSN 1408-2616. [Tiskana izd.], 2017, vol. 11, str. 111-125. https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/25034/Mismas.pdf. [COBISS.SI-ID 4933371]

3. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Two "many"-words in Slovenian : experimental evidence for pragmatic strengthening. Acta linguistica academica, ISSN 2559-8201, 2017, vol. 64, iss. 3, str. 435-473, ilustr., doi: 10.1556/2062.2017.64.3.7. [COBISS.SI-ID 4919035]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. DUPUY, Ludivine, STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, CHEYLUS, Anne, STEPANOV, Arthur, et al. L'impact de l'apprentissage d'une langue seconde sur les capacités pragmatiques : le cas des implicatures scalaires. V: Connaissances et usages en L2 = Knowledge and usage in L2, Île de Nantes, France, 29-30 Juin-1er Juillet, 2016. GRANGET, C. (ur.). Connaissances et usages en L2 = Knowledge and usage in L2 : Île de Nantes, France, 29-30 Juin -1er Juillet, 2016, (SHS web of conferences, ISSN 2261-2424, vol. 38). Les Ulis: EDP Sciences, Web of Conferences, 2017, vol. 38, str. 1-11, ilustr. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/06/shsconf_couls2016_00005/shsconf_couls2016_00005.html, doi: 10.1051/shsconf/20173800005. [COBISS.SI-ID 4969211]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra. Povezovanje hierarhije pridevnikov v samostalniški zvezi in kognicije. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.). Zbornik povzetkov simpozija 2017. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2017, str. 15-16, ilustr. http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/2017/D_10_Marusic-Mismas_15.pdf. [COBISS.SI-ID 4932603]

6. MIŠMAŠ, Petra. Restricting left branch extraction in Slovenian. V: Resolving conflicts across borders & SinFonIJA 10 Conference, 20-24, October, 2017, CAAS, Dubrovnik, Croatia : book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2017, str. [108-109]. https://drive.google.com/file/d/0BylEzEX0XgDARnFNdXQyM0VRdXM/view. [COBISS.SI-ID 4944635]

7. MIŠMAŠ, Petra. When clitics don't climb in Slovenian. V: 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017. REPANŠEK, Luka (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.). Povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, str. 135-136. [COBISS.SI-ID 4920315]

8. MIŠMAŠ, Petra, MARUŠIČ, Franc, PLESNIČAR, Vesna, ŠULIGOJ, Tina. Something other than wh-words survives sluicing in Slovenian : what else?. V: The 26th Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL-26) Conference, May 19-21, 2017, University of Illinois at Urbana-Champaign. [Champaign: s. n., 2017], str. [27-28]. [COBISS.SI-ID 4852219]

9. MIŠMAŠ, Petra, POPOVIĆ, Tjaša, ŽAUCER, Rok. Kaj nam usvajanje nejezikovnih prvin pove o ustroju jezika. V: BIZJAK KONČAR, Aleksandra (ur.). Zbornik povzetkov simpozija 2017. Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici, 2017, str. 19-20, ilustr. http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/Portals/19/Povzetki/2017/D_10_Mismas_popovic-Zaucer_16.pdf. [COBISS.SI-ID 4932347]

10. PAVLIČ, Matic. Classifier predicate as a small clause in Slovenian Sign Language. V: Sign languages East and West : what can East Asian and European researchers learn from each other? : a mini conference : abstracts. Budapest: [s. n.], 2017, str. [17-18]. [COBISS.SI-ID 4953595]

11. PAVLIČ, Matic. The dominant and non-dominant hand movement in Slovenian Sign Language locative constructions. V: Formal and experimental advances in sign language theory, Háskólatorg, University of Iceland, Reykjavik, June 21-22 , 2017. [S. l.: s. n.], 2017, str. 33-35, ilustr. https://drive.google.com/file/d/0B-iB0G7gzcjzRlNrazVvOFhobE0/view. [COBISS.SI-ID 4947707]

12. PAVLIČ, Matic. The effect of a classifier predicate on the word order in an SVO sign language. V: Formal and experimental advances in sign language theory. Venezia: Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 4954107]

13. PAVLIČ, Matic. Reconstruction in progress : clitic interpretation in Slovenian. V: 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017. REPANŠEK, Luka (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.). Povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, str. 147-148. [COBISS.SI-ID 42074669]

14. PAVLIČ, Matic. Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja otrok z okvaro sluha v slovenskem šolskem sistemu. V: GLIHA KOMAC, Nataša (ur.), JESENŠEK, Marko (ur.). Jezikovna politika Republike Slovenije : zbornik povzetkov. [Pišece]: Univerza v Mariboru [etc.], 2017, str. [29]. [COBISS.SI-ID 41974573]

15. PLESNIČAR, Vesna. Adjective order restrictions of attributive adjectives in Slovenian. V: 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017. REPANŠEK, Luka (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.). Povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017, str. 159-160. [COBISS.SI-ID 4922875]

16. PLESNIČAR, Vesna. Complementizer doubling in Slovenian subordinate clauses. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), MIŠMAŠ, Petra (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal description of Slavic languages 12.5, Nova Gorica, December 7-9, 2017 : book of abstracts. [Nova Gorica: s. n., 2017], str. 42-43. https://sites.google.com/site/fdsl2017ng/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 4988411]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

17. AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, Alojzija, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik). Ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. 86 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-jezikovna_politika.pdf, https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 13531213]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

18. ZWITTER, Matej (oseba, ki intervjuva), KATALENIĆ, Antun (oseba, ki intervjuva), DOBROVOLJC, Helena (intervjuvanec), ŽAUCER, Rok (intervjuvanec), KLADNIK, Drago (intervjuvanec). Zemljepisna imena. Ljubljana: Zavod Radio študent, 2017. http://radiostudent.si/politika/okrogla-miza-apr/zemljepisna-imena. [COBISS.SI-ID 41616429]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. PAVLIČ, Matic. Reconstruction in progress : clitic interpretation in Slovenian : predavanje, 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, ZRC SAZU, 23. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 42074925]

20. PAVLIČ, Matic. Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja otrok z okvaro sluha v slovenskem šolskem sistemu : predavanje, Pleteršnikovi dnevi, Pišece, 13. 9. 2017. [COBISS.SI-ID 41974829]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

21. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

22. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

23. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

24. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

25. GLIHA KOMAC, Nataša, JAKOP, Nataša, JEŽOVNIK, Janoš, KLEMENČIČ, Simona, KRVINA, Domen, LEDINEK, Nina, METERC, Matej, MICHELIZZA, Mija, MIRTIČ, Tanja, PERDIH, Andrej, PETRIC, Špela, GLIHA KOMAC, Nataša (glavni urednik), JAKOP, Nataša (glavni urednik), JEŽOVNIK, Janoš (glavni urednik), KLEMENČIČ, Simona (glavni urednik), KRVINA, Domen (glavni urednik), LEDINEK, Nina (glavni urednik), METERC, Matej (glavni urednik), MICHELIZZA, Mija (glavni urednik), MIRTIČ, Tanja (glavni urednik), PERDIH, Andrej (glavni urednik), PETRIC, Špela (glavni urednik), SNOJ, Marko (glavni urednik), ŽELE, Andreja (glavni urednik), KERN, Boris (glavni urednik), PAVLIČ, Matic (glavni urednik). Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016, (Rastoči slovarji). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017. ISBN 978-961-254-954-1. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1256. [COBISS.SI-ID 286882304]

26. European Conference on Formal Description of Slavic Languages, FDSL-12.5, University of Nova Gorica, 7-9 December, 2017, MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Book of abstracts. Nova Gorica. Nova Gorica: University of Nova Gorica, 2017. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmZHNsMjAxN25nfGd4OjI2YTUzYjhlMzY4ODJkMjI. [COBISS.SI-ID 66029666]

27. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Formal description of Slavic languages 12.5, Nova Gorica, December 7-9, 2017 : book of abstracts. [Nova Gorica: s. n., 2017]. https://sites.google.com/site/fdsl2017ng/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 4971003]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. ŠULIGOJ, Tina. Slovnična kategorija števila pri stavčnem ujemanju : dvojina v koordinaciji : magistrsko delo. Nova Gorica: [T. Šuligoj], 2017. IX, 100 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3078. [COBISS.SI-ID 4787195]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

29. POPOVIĆ, Tjaša. Teorija jezika skozi prizmo usvajanja nejezikovnih prvin : pilotna študija : diplomsko delo. Nova Gorica: [T. Popović], 2017. VI, 60 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3030. [COBISS.SI-ID 4784379]

30. SEVER, Kaja. Samostalniški lažni prijatelji v jezikovnem paru slovenščine in srbščine : diplomsko delo. Nova Gorica: [K. Sever], 2017. VI, 111 str. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3273. [COBISS.SI-ID 4924411]


Recenzent

31. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017, REPANŠEK, Luka (urednik), ŠEKLI, Matej (urednik). Povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 254, [14] str. ISBN 978-961-05-0027-8. [COBISS.SI-ID 291584512]


Bibliografija skupine za leto 2016


37575 ANDREETTA SARA
20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, SULLIVAN, Jessica, BARNER, David. Does grammatical structure accelerate number word learning? : evidence from learners of dual and non-dual dialects of Slovenian. PloS one, ISSN 1932-6203, Aug. 2016, vol. 11, no. 8, str. 1-16, ilustr. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159208, doi: 10.1371/journal.pone.0159208. [COBISS.SI-ID 4474107]

2. STATEVA, Penka, STEPANOV, Arthur. Agreement errors and structural distance : a corpus study of Bulgarian. Zeitschrift für Slawistik, ISSN 0044-3506, 2016, vol. 61, iss. 3, str. 448-462, ilustr., doi: 10.1515/slaw-2016-0027. [COBISS.SI-ID 4481787]

3. STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Asymmetries in sub-extraction out of NP in Slovenian : a magnitude estimation study. V: ILC, Gašper (ur.), et al. Sodobne smernice v tvorbenem jezikoslovju = Current trends in generative linguistics, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 56). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, letn. 56, str. 253-271, ilustr. http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/7210/6917, doi: 10.4312/linguistica.56.1.253-271. [COBISS.SI-ID 4619771]

4. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Interrogative Slifting : more syntactic, less parenthetical. Glossa, ISSN 2397-1835, 2016, vol. 1, iss. 1, str. 1-33, ilustr. http://dx.doi.org/10.5334/gjgl.117, doi: 10.5334/gjgl.117. [COBISS.SI-ID 4485371]

5. WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, BATINIĆ, Mia, ČORDALIJA, Nermina, KRESIĆ, Marijana, LEKO, Nedžad, MARUŠIČ, Franc, MILIĆEV, Tanja, MILIĆEVIĆ, Nataša, MITIĆ, Ivana, ŠULIGOJ, Tina, et al. Conjunct agreement and gender in South Slavic : from theory to experiments to theory. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2016, vol. 24, no. 1, str. 187-224, ilustr. http://www.ung.si/~fmarusic/pub/willer_gold_etal_2016_highest_and_closest_conjunct_agreement_and_gender_in_ss_JSL.pdf. [COBISS.SI-ID 4429563]


1.04 Strokovni članek

6. PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Primerjalna študija usvajanja številk pri predšolskih otrocih. Proteus, ISSN 0033-1805, nov., dec. 2016, letn. 79, [št.] 3/4, str. 160-167, ilustr. [COBISS.SI-ID 63220322]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. MIŠMAŠ, Petra. Leva periferija večkratnih k-vprašanj v slovenščini. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), MIŠMAŠ, Petra (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze, 2016, str. 48-60, ilustr. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2016/10/21/13/45/01/Zbornik-%C5%A0D9_okt.16_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 4550395]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, ŠULIGOJ, Tina. Surviving sluicing. V: 12th European Conference on Formal Description of Slavic Languages, Berlin, 8-10 December 2016. [S. l.: s. n., 2016?], str. 1-2. http://www.fdsl2016.hu-berlin.de/Abstracts/marusic_mismas_plesnicar_suligoj.pdf. [COBISS.SI-ID 4608251]

9. MIŠMAŠ, Petra. Multiple and short wh-movement as wh-movement to the peripheries. V: Book of abstracts. Olomouc: Palacký University, 2016, str. [113-114]. http://olinco.upol.cz/wp-content/uploads/2015/11/Olinco2016_book-of-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 4387835]

10. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, DUPUY, Ludivine, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, REBOUL, Anne. The effect of bilingualism on the processing of scalar implicatures. V: International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children (ISBPAC), University of Kaiserslautern, Germany, April 14-15, 2016. Kaiserslautern: Technische Universität, [2016?], str. 114-117. [COBISS.SI-ID 4269051]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. MARINI, Andrea, ANDREETTA, Sara. Age-related effects on language production : a combined psycholinguistic and neurolinguistic perspective. V: WRIGHT, Heather Harris (ur.). Cognition, language and aging. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, cop. 2016, str. 55-79. [COBISS.SI-ID 4307451]

12. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Introduction with a state of the art in generative Slovenian syntax. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 1-22. [COBISS.SI-ID 4602107]

13. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The modal cycle vs. negation in Slovenian. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 167-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 4602363]

14. MIŠMAŠ, Petra. The left periphery of multiple wh-questions in Slovenian. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 193-219, ilustr. [COBISS.SI-ID 4604155]

15. MIŠMAŠ, Petra. O omejitvi sopojavitev naslonk v slovenskem naslonskem nizu. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 247-254. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Mismas.pdf. [COBISS.SI-ID 4572923]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

16. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

17. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

18. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

19. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

20. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016. 138 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21982514]

21. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2015. Nova Gorica: Založba Univerze, 2016. Ilustr. ISBN 978-961-6311-95-3. http://www.ung.si/sl/zalozba/, http://www.ung.si/en/publisher/. [COBISS.SI-ID 286501376]

22. MARUŠIČ, Franc (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016. VI, 335 str., ilustr. ISBN 978-90-272-5719-2. [COBISS.SI-ID 4601851]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. PLESNIČAR, Vesna. Primeri skladenjskega podvajanja veznikov okoli podrednih stavkov v slovenščini : magistrsko delo. Nova Gorica: [V. Plesničar], 2016. VIII, 56 str., [7] str. pril., graf. prikazi. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2330. [COBISS.SI-ID 4397307]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

24. CUKJATI, Ana. Svojilni pridevniki iz samostalnikov 2. moške sklanjatve : diplomsko delo. Nova Gorica: [A. Cukjati], 2016. IX, 91 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2642. [COBISS.SI-ID 4590843]


Recenzent

25. , et al., KRŽIŠNIK, Erika (urednik), HLADNIK, Miran (urednik). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 567 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 978-961-237-866-0. http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-35/. [COBISS.SI-ID 286999296]Bibliografija skupine za leto 2015


37575 ANDREETTA SARA
20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROKČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANDREETTA, Sara, MARINI, Andrea. The effect of lexical deficits on narrative disturbances in fluent aphasia. Aphasiology, ISSN 0268-7038, 2015, vol. 29, no. 6, str. 705-723, doi: 10.1080/02687038.2014.979394. [COBISS.SI-ID 4025595]

2. MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew, BADECKER, William. The grammars of conjunction agreement in Slovenian. Syntax, ISSN 1368-0005, mar. 2015, vol. 18, no. 1, str. 39-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 3713531]

3. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Cross-linguistic evidence for memory storage costs in filler-gap dependencies with wh-adjuncts. Frontiers in psychology, ISSN 1664-1078, Sep. 2015, vol. 6, 19 str., ilustr. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01301, doi: 10.3389/fpsyg.2015.01301. [COBISS.SI-ID 4007419]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. MARUŠIČ, Franc, MIŠMAŠ, Petra, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, ŠULIGOJ, Tina. On a potential counter-example to Merchant's Sluicing-COMP generalization. V: GERGEL, Remus (ur.). Proceedings of the Seventh Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis [also] SinFonIJA VII, (Grazer linguistische Studien, ISSN 1015-0498, [no.] 83). Graz: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Graz, 2015, [No.] 83, str. 47-65. [COBISS.SI-ID 4089595]

5. MIŠMAŠ, Petra. O neobveznosti večkratnega k-premika v slovenščini = On optionality of multiple wh-fronting in Slovenian. V: ZULJAN KUMAR, Danila (ur.), DOBROVOLJC, Helena (ur.). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015, str. 55-67. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 3883003]

6. MIŠMAŠ, Petra. Wh-in situ in a multiple wh-fronting language. V: 14th European Conference on "Formal description of Slavic language", Masaryk University in Brno, Czech Republic. ZIKOVÁ, Markéta (ur.). Slavic languages in the perspective of formal grammar : proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014, (Linguistik international, ISSN 1436-6150, Bd. 37). Frankfurt am Main: Peter Lang, cop. 2015, str. 199-213. [COBISS.SI-ID 4046843]

7. STATEVA, Penka, ANDREETTA, Sara, DUPUY, Ludivine, CHEYLUS, Anne, DÉPREZ, Viviane, HENST, Jean-Baptiste van der, JAYEZ, Jacques, STEPANOV, Arthur, ŽIVEC, Pia, REBOUL, Anne. Pragmatic abilities in bilinguals : the case of scalar implicatures. V: SinFonIJA 8, the 8th International Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis, Ljubljana, 24th-26th September 2015. ILC, Gašper (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 117-121. http://www.anglistika.net/files/datoteke/zborniki/SinFonIJA8-BOA.pdf. [COBISS.SI-ID 4042235]

8. STEPANOV, Arthur, MUŠIČ, Manca, STATEVA, Penka. Two (non-) islands in Slovenian : a study in experimental syntax. V: SinFonIJA 8, the 8th International Conference on Syntax, Phonology and Language Analysis, Ljubljana, 24th-26th September 2015. ILC, Gašper (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 127-130, ilustr. http://www.anglistika.net/files/datoteke/zborniki/SinFonIJA8-BOA.pdf. [COBISS.SI-ID 4042491]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

9. MARUŠIČ, Franc, WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, NEVINS, Andrew. Can agreement with the linearly closest conjunct be derived in syntax proper?. V: NELS 46. [S. l.: s. n.], 2015, 1 str. http://linguistics.concordia.ca/nels46/program/. [COBISS.SI-ID 4169723]

10. WAGNER, Katie, MARUŠIČ, Franc, PLESNIČAR, Vesna, RAZBORŠEK, Tina, SULLIVAN, Jessica, ŽAUCER, Rok, BARNER, David. Beyond knower levels : early partial knowledge of number words. V: CDS 2015. [S. l.: s. n.], 2015, 1 str. http://meetings.cogdevsoc.org/sites/meetings.cogdevsoc.org/files/Official%20Full%20Conference%20Proceedings_10.10.pdf. [COBISS.SI-ID 4169211]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.08 Doktorska disertacija

11. MIŠMAŠ, Petra. On the optionality of wh-fronting in a multiple wh-fronting language : dissertation. Nova Gorica: [P. Mišmaš], 2015. VIII, 261 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2016. [COBISS.SI-ID 4070651]


2.19 Radijska ali televizijska oddaja

12. TOMULIČ, Zdenka (oseba, ki intervjuva), STATEVA, Penka (intervjuvanec). Večjezičnost velja, (Dober dan, znanost!). Koper: Radio, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-dan-znanost/174323131. [COBISS.SI-ID 4043003]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

13. ZULJAN KUMAR, Danila (intervjuvanec), ŽAUCER, Rok (intervjuvanec), PREGELJ, Valter (urednik). Škrabčevi dnevi 9 : Radio Slovenija : oddaja Poročila ob 13 h, 11. 12. 2015. [COBISS.SI-ID 39237677]


3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. MARUŠIČ, Franc. Where can linearity trump hierarchy in morphosyntax? : lecture at University of Southern California, Los Angeles, 30. 11. 2015. [COBISS.SI-ID 4091387]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. MIŠMAŠ, Petra. Wh-in-situ in a multiple wh-fronting language : presentation at conference SinFonIJA 8, Ljubljana, 26. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 4097019]

16. WILLER-GOLD, Jana, ARSENIJEVIĆ, Boban, MARUŠIČ, Franc. Experimenting on conjunct agreement under left branch extraction in South Slavic : lecture at Formal Description of Slavic Languages 11, Potsdam, 2. Dec 2015. [COBISS.SI-ID 4169979]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

17. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue, 2012-. ISSN 2281-4841. http://all.uniud.it/lam. [COBISS.SI-ID 3587323]

18. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington (DC): Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]

19. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2010-. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]

20. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]

21. MARUŠIČ, Franc (urednik), MIŠMAŠ, Petra (urednik), ŽAUCER, Rok (urednik). Zbornik povzetkov simpozija 2015. Nova Gorica: Univerza, 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39174957]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

22. MIŠMAŠ, Petra. On the optionality of wh-fronting in a multiple wh-fronting language : dissertation. Nova Gorica: [P. Mišmaš], 2015. VIII, 261 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=2016. [COBISS.SI-ID 4070651]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

23. GABRIJELČIČ, Marjana. Slovenska glagolska predpona ob- s pomenom vztrajanja v luči leksikalno-nadleksikalne delitve in hierarhije predpon : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Gabrijelčič], 2015. XII, 43 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=1834. [COBISS.SI-ID 3926011]

24. MUŠIČ, Manca. K-premik iz vprašalnih in osebkovih zvez v slovenščini ter njihove omejitve : eksperimentalna študija skladenjskih otokov : diplomsko delo. Nova Gorica: [M. Mušič], 2015. XIII, 61 str., ilustr. http://repozitorij.ung.si/Dokument.php?id=3165. [COBISS.SI-ID 4035067]


Recenzent

25. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), DOBROVOLJC, Helena (urednik). Zbornik prispevkov s simpozija 2013. Nova Gorica: Založba Univerze, 2015. ISBN 978-961-6311-90-8. http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 279271168]

 


 

Bibliografija skupine za leto 2014


 

20044 MARUŠIČ FRANC
35122 MIŠMAŠ PETRA
31176 STATEVA PENKA TENEVA
31177 STEPANOV ARTUR
29699 ŽAUCER ROK


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. The involuntary state/feel-like construction : what aspect cannot do. Journal of Slavic linguistics, ISSN 1068-2090, 2014, vol. 2, no. 2, str. 185-213. [COBISS.SI-ID 3655675]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ANDREETTA, Sara, MARINI, Andrea. Narrative assessment in patients with communicative disorders. V: actes du 12e colloque de logopédie, 16-17 novembre 2012. REZZONICO, Stefano (ur.). La parole reprise : formes, processus et fonctions : actes du 12e colloque de logopédie, 16-17 novembre 2012, (Tranel, ISSN 1010-1705, no. 60). Neuchâtel: Institut de linguistique de l'Université, 2014, no. 60, str. 69-84. [COBISS.SI-ID 3670011]
 

3. GERGEL, Remus, STATEVA, Penka. A decompositional analysis of almost : diachronic and experimental comparative evidence. V: Empirical, theoretical and computational perspectives : pre-proceedings of the International Conference Linguistic Evidence 2014, Tübingen, 13th to 15th of February 2014. Tübingen: Eberhard Karls Universität, 2014, str. 150-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 3694331]
 

4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Primerjava ureditev opisnega in predpisovalnega slovaropisja po Evropi = A comparison of models of descriptive and prescriptive lexicography in Europe. V: GRAHEK, Irena (ur.), BERGOČ, Simona (ur.). Novi slovar za 21. stoletje : e-zbornik s Posveta o novem slovarju slovenskega jezika na Ministrstvu za kulturo, 12. februar 2014. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, 2014. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/E_zbornik/21-_Marusic__Zaucer_2014_Posvet_o_slovarju_kratka_sprejemano.pdf. [COBISS.SI-ID 3444731]
 

5. MIŠMAŠ, Petra. Multiple wh-fronting can be optional, too. V: CHAPMAN, Cassandra (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the McMaster Meeting 2013, (Michigan Slavic Materials, vol. 60). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2014, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 3434491]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. STEPANOV, Arthur, VAUPOTIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. Attachment preferences in full vs. reduced relative clauses in Slovenian. V: Incontro di Grammatica Generativa [also] IGG40 = 40th Italian Generative Grammar Meeting : Trento, 13-15 February, 2014. [S. l: s. n.], 2014, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 3218683]
 


 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. A definite article in the AP : evidence from colloquial Slovenian. V: SCHÜRCKS, Lilia (ur.). The nominal structure in Slavic and beyond, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331, 116). Berlin: De Gruyter Mouton, 2014, str. 183-208. [COBISS.SI-ID 3068667]
 

8. MIŠMAŠ, Petra. An argument for wh-fronting in the Slovenian DP. V: VESELOVSKÁ, Ludmila (ur.). Nominal structures : all in complex DPs, (Olomouc modern language monographs, vol. 2). Olomouc: Palacký University, 2014, str. 175-186. http://olinco.upol.cz/assets/olinco-2013-monograph.pdf. [COBISS.SI-ID 3382267]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. MARUŠIČ, Franc. Number morphology as a source of early mathematical content : [lecture at] Faculty of Philosophy, University of Belgrade. Beograd: Univerzitet, 26. maj 2014. [COBISS.SI-ID 3355643]
 


 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. MARUŠIČ, Franc. Masterclass on the Dual : syntactic, semantic, and psycholinguistic properties : EMSS London 2014, the 1st EMSS Workshop, September 8-10th, 2014, University College London. London: University College, 8. Sep. 2014. [COBISS.SI-ID 3563515]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

11. MARUŠIČ, Franc. Podrobno preučevanje jezika na primeru dvojine : predavanje na gradu Kromberk, 25. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 3638779]
 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


 

Urednik

12. Lingue antiche e moderne. Marušič, Franc (član uredniškega sveta 2013-). Udine: Associazione Laureati in lingue di Udine, 2012-. ISSN 2281-4841. [COBISS.SI-ID 3587323]
 

13. Semantics and pragmatics. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-). Washington: Linguistic Society of America, 2008-. ISSN 1937-8912. http://semprag.org/, doi: 10.3765/sp. [COBISS.SI-ID 3692795]
 

14. Frontiers in psychology. Stateva, Penka (član uredniškega odbora 2014-), Stepanov, Artur (član uredniškega odbora 2014-). Lausanne: Frontiers Research Foundation. ISSN 1664-1078. [COBISS.SI-ID 519967513]
 

15. Uporabno jezikoslovje. Žaucer, Rok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije: = Slovene Association of Applied Linguistics, 1993-. ISSN 1318-2838. [COBISS.SI-ID 6745604]
 


 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

16. KRAVOS, Nika. Primerjava izbranih jezikovnih svetovalnic in preverba skladnosti stališč do posameznih značilnosti svetovalnic v stroki in pri uporabnikih : diplomsko delo. Nova Gorica: [N. Kravos], 2014. IX, 161 str., ilustr. http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/64Kravos.pdf. [COBISS.SI-ID 3352827]
 


 

Somentor pri diplomskih delih

17. ČAKARUN, Jasna. Psycholinguistic markers of Wh-adjunct movement : a case of Russian = Psiholingvistični markerji premikov k-prislovov : primer ruščine : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Čakarun], 2014. 87 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3559419]
 

 


NERAZPOREJENO


18. MIŠMAŠ, Petra, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, GRGIČ, Matejka (urednik). Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik : izbor gradiva = Servizio di consulenza linguistica on-line per la lingua slovena : materiali scelti. Gorica: Ciljno začasno združenje Jezik-Lingua = Gorizia: Associazione temporanea di scopo "Jezik-Lingua", 2014. [COBISS.SI-ID 7305196]